Ciech SA

skrót: CIE

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 17:00

Aktualny kurs31,75   3,42 %1,05 zł
Otwarcie30,900,65%
Minimum30,900,65%
Maksimum324,23%
Wolumen (szt.) 108066
Kurs odniesienia30,70
Widełki dolne27,85
Widełki górne33,95
Obroty (tyś. zł)3431
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
120032,20
190832,00
13131,85
23631,80
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
30,40661 3
32,0056 1
32,05200 2
32,10269 3
Działalność Grupy obejmuje produkcję, handel i dystrybucję chemikaliów, a także działalność usługową ukierunkowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, oferując sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. Spółka posiada osiem zakładów produkcyjnych w trzech europejskich krajach – Polsce, Niemczech i Rumunii.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kulczyk Investments SApoprzez KI Chemistry s.à r.l.26 952 05251,14%26 952 05251,14%
NN OFENWZ3 900 0007,40%3 900 0007,40%

Kategoria • 11.10.2019 11:11

  Ciech rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dotyczących obszaru biznesowego Żywice

 • 11.10.2019 10:59

  CIECH SA (42/2019) Przegląd opcji strategicznych

 • 09.10.2019 19:20

  WSA oddalił skargę Ciechu na decyzję UCS dot. zaległego podatku za 2012 r.

 • 09.10.2019 19:04

  CIECH SA (41/2019) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

 • 18.09.2019 08:22

  Ciech zatrzymał tymczasowo produkcję w Ciech Soda Romania

 • 18.09.2019 08:09

  CIECH SA (40/2019) Czasowe wstrzymanie produkcji przez spółkę zależną od Emitenta

 • 11.09.2019 18:33

  CIECH SA (39/2019) Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

 • 11.09.2019 09:07

  Wyniki Ciechu w II kw. zbliżone do oczekiwań, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia)

 • 10.09.2019 18:32

  EBITDA znorm. Ciechu w II kw. 2019 roku wyniosła 175,7 mln zł wobec 174,1 mln zł konsensusu (opis)

 • 10.09.2019 17:57

  EBITDA znorm. Ciechu w II kw. 2019 roku wyniosła 175,7 mln zł wobec 174,8 mln zł konsensusu

 • 10.09.2019 17:45

  Wyniki Ciechu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.09.2019 17:34

  CIECH SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 09.09.2019 18:41

  Spółki zależne Ciechu muszą zapłacić 10,5 mln zł zaległego podatku z odsetkami

 • 09.09.2019 18:28

  Ciech utworzy 36,7 mln zł odpisu z wpływem na zysk netto, EBIT i EBITDA grupy w 1H '19

 • 09.09.2019 18:19

  CIECH SA (38/2019) Informacja dotycząca decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

 • 09.09.2019 18:12

  CIECH SA (37/2019) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

 • 05.09.2019 09:15

  Grupa Ciech rozważa zwiększenie mocy produkcyjnych żelkotu sanitarnego

 • 29.08.2019 19:28

  US zaliczył spółce zależnej Ciechu 30,8 mln zł nadpłaty na poczet zobowiązania podatkowego

 • 29.08.2019 19:07

  CIECH SA (36/2019) Postanowienie Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście o zaliczeniu nadpłaty na poczet zobowiązania podatkowego.

 • 22.08.2019 16:51

  CIECH SA (35/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 sierpnia 2019 r.

 • 22.08.2019 16:47

  CIECH SA (34/2019) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 sierpnia 2019 r.

 • 31.05.2019 17:26

  CIECH SA (21/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 31.05.2019 17:17

  CIECH SA (20/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 22.05.2019 21:52

  CIECH SA (17/2019) Protokół w ramach prowadzonego postępowania podatkowego

 • 22.05.2019 17:46

  Zarząd Ciechu rekomenduje przeznaczenie zysku za '18 na pokrycie straty i na kapitał zapasowy

 • 22.05.2019 17:34

  CIECH SA (16/2019) Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2018 rok

 • 18.04.2019 17:15

  Ciech podpisał umowy kredytowe o łącznej wartości do ok. 500 mln zł

 • 18.04.2019 17:04

  CIECH SA (13/2019) Zawarcie umów kredytów odnawialnych oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta

 • 17.04.2019 15:56

  Ciech musi zapłacić 68,3 mln zł zaległego podatku wraz z odsetkami

 • 17.04.2019 15:47

  CIECH SA (12/2019) Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2018 roku

 • 28.03.2019 14:12

  Ciech zaczyna negocjacje z instytucjami finansowymi ws. pozyskania do 500 mln zł finansowania

 • 28.03.2019 14:04

  CIECH SA (10/2019) Rozpoczęcie negocjacji warunków pozyskania przez Spółkę finansowania

 • 27.03.2019 22:13

  Ciech chce być trzecim w Europie producentem soli warzonej od 2020 roku

 • 27.03.2019 08:48

  Wyniki Ciechu słabe, ale są dobrą okazją do zajęcia pozycji w oczekiwaniu na ich poprawę (opinia)

 • 26.03.2019 19:39

  Ciech miał w IV kw. '18 169,8 mln zł EBITDA wobec konsensusu 176,2 mln zł (opis)

 • 26.03.2019 18:59

  Strata netto j.d. Ciechu w IV kw. '18 wyniosła 16,3 mln zł wobec 137,5 mln zł zysku rok wcześniej

 • 26.03.2019 18:51

  CIECH SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 26.03.2019 18:46

  CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 26.03.2019 18:42

  CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.03.2019 17:08

  Spółka zależna Ciechu zwolni do 95 pracowników (opis)

 • 20.03.2019 16:44

  Spółka zależna Ciechu zwolni do 95 pracowników

 • 20.03.2019 16:35

  CIECH SA (9/2019) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce zależnej

 • 19.03.2019 14:41

  Ciech rozpoczyna przegląd opcji zmian w strukturze i aktywach grupy

 • 19.03.2019 14:23

  CIECH SA (8/2019) Przegląd opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH

 • 26.02.2019 18:36

  CIECH SA (7/2019) Program motywacyjny dla kadry menadżerskiej

 • 21.02.2019 16:30

  Ciech odwróci odpisy aktualizujące wartość udziałów w SDC GmbH w kwocie ok. 260 mln zł

 • 21.02.2019 16:15

  CIECH SA (6/2019) Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość aktywa

 • 07.02.2019 10:41

  Erste wznowił rekomendację dla Ciechu od "kupuj" i ceny docelowej 69,2 zł

 • 28.01.2019 15:39

  CIECH SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 28 stycznia 2019 r.

 • 28.01.2019 15:36

  CIECH SA (4/2019) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 28 stycznia 2019 r.

 • 28.01.2019 15:23

  CIECH SA (3/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

 • 24.01.2019 15:42

  Ciech utworzył rezerwy na podatek dochodowy i odsetki w kwocie 67,2 mln zł (opis)

 • 24.01.2019 15:34

  Ciech utworzył rezerwy na podatek dochodowy i odsetki w kwocie 67,2 mln zł

 • 24.01.2019 15:28

  CIECH SA (2/2019) Zawiązanie rezerw na poczet zobowiązania podatkowego oraz odsetek

 • 22.01.2019 10:46

  Kontraktowe ceny sody kalcynowanej w Europie na '19 wzrosły o 15 euro/t, ok. 7 proc. rdr - IHS

 • 17.01.2019 16:36

  CIECH SA (1/2019) Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.12.2018 16:13

  CIECH SA (37/2018) Przedłużenie terminu do ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

 • 27.12.2018 14:09

  Ciech może zapłacić do 67,2 mln zł zaległego podatku z odsetkami

 • 27.12.2018 13:51

  CIECH SA (36/2018) Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

 • 24.12.2018 13:20

  Ciech zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie dłużne w wysokości do 500 mln zł

 • 24.12.2018 13:02

  CIECH SA (35/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 21.12.2018 16:28

  Trigon DM podniósł cenę docelową dla akcji Ciechu do 58 zł

 • 14.12.2018 10:32

  DM BDM obniżył cenę docelową dla Ciechu do 61,1 zł

 • 05.12.2018 20:01

  Ciech celuje w przychody w '21 na poziomie powyżej 4 mld zł i ponad 900 mln zł EBITDA (opis)

 • 05.12.2018 19:47

  Ciech celuje w przychody w '21 na poziomie powyżej 4 mld zł i ponad 900 mln zł EBITDA

 • 05.12.2018 19:35

  CIECH SA (34/2018) Strategia Grupy CIECH na lata 2019-2021

 • 05.12.2018 15:16

  Dawid Jakubowicz prezesem zarządu Ciechu

 • 05.12.2018 15:03

  CIECH SA (33/2018) Powołanie Prezesa Zarządu CIECH S.A.

 • 05.12.2018 15:00

  CIECH SA (32/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 04.12.2018 19:03

  Fundusze TFI PZU mają mniej niż 5 proc. akcji Ciechu

 • 04.12.2018 18:59

  CIECH SA (31/2018) Ujawnienie stanu posiadania

 • 27.11.2018 17:24

  CIECH SA (30/2018) Przedłużenie terminu do ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

 • 26.11.2018 19:43

  CIECH SA (29/2018) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 23.11.2018 17:22

  Ciech widzi potencjał do wzrostu cen sody kalcynowanej w 2019 roku

 • 21.11.2018 19:03

  Zysk netto j.d. Ciechu w III kw. '18 wyniósł 26,8 mln zł wobec konsensusu 48,4 mln zł zysku (opis)

 • 21.11.2018 18:43

  Zysk netto j.d. Ciechu w III kw. '18 wyniósł 26,8 mln zł wobec konsensusu 48,4 mln zł zysku

 • 21.11.2018 17:52

  Wyniki Ciechu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.11.2018 17:39

  CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 19:23

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ciech i "trzymaj" Grupę Azoty

 • 10.10.2018 18:04

  IKS Solino wybuduje rurociąg solankowy do zakładu Ciechu w Janikowie

 • 10.10.2018 17:14

  CIECH SA (28/2018) Porozumienie ze strategicznym dostawcą solanki

 • 09.10.2018 08:28

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Ciechu do 63 zł

 • 04.10.2018 17:29

  CIECH SA (27/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe

 • 01.10.2018 08:54

  Noble Securities rekomenduje "kupuj" Ciech, cena docelowa 72,2 zł

 • 10.09.2018 19:14

  Maciej Tybura zrezygnował ze stanowiska prezesa Ciechu

 • 10.09.2018 19:06

  CIECH SA (26/2018) Powołanie członka Zarządu CIECH S.A.

 • 10.09.2018 19:02

  CIECH SA (25/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu CIECH S.A. oraz oddelegowanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu CIECH S.A.

 • 05.09.2018 18:43

  Zysk netto Ciechu w II kw. '18 wyniósł 98,6 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 05.09.2018 18:10

  Zysk netto Ciechu w II kw. '18 wyniósł 98,6 mln zł, powyżej konsensusu (popr.)

 • 05.09.2018 17:36

  Zysk netto Ciechu w II kw. '18 wyniósł 98,6 mln zł, powyżej konsensusu

 • 05.09.2018 17:24

  Wyniki Ciechu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.09.2018 17:15

  CIECH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 08:06

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Ciechu do 64,5 zł

 • 16.08.2018 16:00

  CIECH SA (24/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe

 • 14.08.2018 16:47

  Osłabienie liry działa na korzyść Cognora, może być potencjalnie problemem dla Amiki czy Ciechu (opinia)

 • 10.08.2018 14:46

  CIECH SA (23/2018) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 26.07.2018 13:45

  Ciech kupił 100 proc. udziałów w spółce Proplan Plant Protection za 44,6 mln euro

 • 26.07.2018 13:20

  CIECH SA (22/2018) Zamknięcie transakcji nabycia 100% udziałów w Proplan Plant Protection Company, S.L.

 • 24.07.2018 16:14

  CIECH SA (21/2018) Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A. oraz członków Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej CIECH S.A.

 • 13.07.2018 09:25

  Ciech Vitrosilicon zakończył rozbudowę mocy produkcyjnych szklistego krzemianu sodu

 • 10.07.2018 16:37

  DM mBanku zmienił dla 7 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 28.06.2018 13:16

  CIECH SA (20/2018) Zmiana stanu posiadania

 • 22.06.2018 17:23

  CIECH SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 17:02

  CIECH SA (18/2018) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 13:22

  CIECH SA (17/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 22.06.2018 11:53

  Ciech wypłaci 7,50 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2018 11:46

  CIECH SA (16/2018) Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r. oraz wypłaty dywidendy

 • 21.06.2018 18:10

  CIECH SA (15/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 21.06.2018 08:31

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ciech, cena docelowa 74 zł

 • 14.06.2018 14:04

  CIECH SA (14/2018) Ujawnienie stanu posiadania

 • 13.06.2018 08:46

  DM BOŚ podniósł rekomendację Ciechu do "kupuj" z ceną docelową 80 zł

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 11.06.2018 20:05

  CIECH SA (13/2018) Ujawnienie stanu posiadania akcji CIECH S.A.

 • 29.05.2018 18:34

  Zysk netto Ciechu w I kw. '18 wyniósł 73,9 mln zł wobec konsensusu 72,3 mln zł zysku

 • 29.05.2018 18:03

  Wyniki Ciechu w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.05.2018 17:57

  CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 28.05.2018 19:14

  Ciech kupi 75 proc. udziałów w spółce Proplan Plant Protection za 33,5 mln euro (opis)

 • 28.05.2018 18:48

  Ciech kupi 75 proc. udziałów w spółce Proplan Plant Protection za 33,5 mln euro

 • 28.05.2018 18:42

  CIECH SA (12/2018) Nabycie 75% udziałów w Proplan Plant Protection Company, S.L.

 • 25.05.2018 15:25

  CIECH SA (11/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 25.05.2018 15:17

  CIECH SA (10/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 24.05.2018 14:42

  RN Ciechu chce, by dywidenda na akcję wynosiła 7,50 zł, więcej niż proponował zarząd (opis)

 • 24.05.2018 14:35

  RN Ciechu chce, by dywidenda na akcję wynosiła 7,50 zł, więcej niż proponował zarząd

 • 24.05.2018 14:22

  CIECH SA (9/2018) Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

 • 23.05.2018 17:27

  Ciech chce wypłacić 300,4 mln zł dywidendy, tj. 5,7 zł na akcję - komunikat

 • 23.05.2018 17:18

  CIECH SA (8/2018) Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy

 • 27.04.2018 13:52

  Ciech przystąpił do fazy wykonawczej budowy zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech

 • 27.04.2018 13:38

  CIECH SA (7/2018) Podjęcie przez Emitenta decyzji o przystąpieniu do fazy wykonawczej istotnej inwestycji

 • 24.04.2018 07:47

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Ciechu do 63,5 zł, podtrzymuje "trzymaj"

 • 16.04.2018 19:39

  CIECH SA (6/2018) Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 06.04.2018 16:27

  CIECH SA (5/2018) Wejście w życie aneksu do umowy kredytowej

 • 30.03.2018 14:55

  CIECH SA (4/2018) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

 • 26.03.2018 21:46

  Ciech chce skupić się w '18 na ekspansji zagranicznej i poszerzaniu asortymentu produktów (opis2)

 • 26.03.2018 20:27

  Zysk netto Ciechu w IV kw. '17 wyniósł 137,4 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 26.03.2018 19:47

  CIECH SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 19:47

  Zysk netto Ciechu w IV kw. '17 wyniósł 137,4 mln zł wobec konsensusu 127,2 mln zł zysku

 • 26.03.2018 19:38

  CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.03.2018 19:31

  Wyniki Ciechu w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.03.2018 19:20

  CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.03.2018 17:09

  Krzysztof Szlaga w zarządzie Ciechu

 • 06.03.2018 17:03

  CIECH SA (3/2018) Powołanie osoby zarządzającej

 • 14.02.2018 07:11

  Sąd nie zdecydował o aresztowaniu podejrzanych ws. Ciechu

 • 13.02.2018 20:56

  Wniosek o areszt b. wiceministra skarbu Pawła T

 • 13.02.2018 06:30

  Sześć osób z zarzutami ws. prywatyzacji Ciechu

 • 12.02.2018 20:54

  Pierwsze osoby z zarzutami ws. prywatyzacji Ciechu

 • 12.02.2018 08:04

  Sześć osób, w tym b. wiceminister skarbu zatrzymanych ws. prywatyzacji Ciechu

 • 26.01.2018 10:52

  Ciech Sarzyna zapowiada w 2018 roku nowe produkty i ekspansję zagraniczną

 • 26.01.2018 10:49

  Ciech zadowolony z efektów kontraktacji sody, spółka pozyskała nowych klientów - prezes

 • 26.01.2018 09:20

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje Ciechu, cena docelowa 68 zł

 • 26.01.2018 07:37

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Ciechu do "trzymaj", cena docelowa podniesiona do 60 zł

 • 22.01.2018 16:51

  CIECH SA (2/2018) Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 10.01.2018 16:22

  Ciech chce w '18 zmodernizować terminale załadunkowe, budować magazyny i punkty załadunku

 • 09.01.2018 14:00

  CIECH SA (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku CIECH S.A. oraz jej spółek zależnych

 • 22.12.2017 11:47

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Ciechu do "trzymaj", wycena spadła do 59,2 zł

 • 18.12.2017 14:13

  CIECH SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 18 grudnia 2017 r.

 • 18.12.2017 14:03

  CIECH SA (23/2017) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 18 grudnia 2017 r.

 • 12.12.2017 14:44

  DM BDM podniósł rekomendację dla Ciechu do "kupuj", cena docelowa obniżona do 68,60 zł

 • 06.12.2017 16:45

  Akcje Famuru, Kernela, Pfleiderera, Stelmetu i Ciechu atrakcyjnie wycenione - DM mBanku (opinia)

 • 06.12.2017 14:13

  CIECH SA (22/2017) Końcowa ocena i wycofanie ratingu agencji ratingowej Standard and Poor's

 • 06.12.2017 11:48

  S&P potwierdził rating Ciechu na poziomie "BB-" i wycofał go na wniosek spółki

 • 05.12.2017 13:10

  CIECH SA (21/2017) Wykup obligacji serii 02

 • 04.12.2017 15:48

  Ciech jako spółka prywatna będzie płacił za solankę wg zasad rynkowych - Naimski

 • 30.11.2017 17:17

  CIECH SA (20/2017) Spełnienie się warunku rozwiązującego umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną i przyjęcie oferty nowej umowy

 • 23.11.2017 18:36

  Ciech chce wybudować za ok. 100 mln euro zakład do produkcji soli warzonej w Niemczech (opis)

 • 23.11.2017 18:09

  Ciech chce wybudować za 100 mln euro zakład do produkcji soli warzonej w Niemczech

 • 23.11.2017 17:57

  CIECH SA (19/2017) Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnej inwestycji

 • 22.11.2017 14:59

  Ciech modernizuje linie produkcyjne sody oczyszczonej w Niemczech za ponad 100 mln zł

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 21.11.2017 15:31

  CIECH SA (18/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 13.11.2017 18:05

  Zysk netto Ciechu w III kw. '17 wyniósł 85 mln zł wobec konsensusu 83,8 mln zł zysku (opis)

 • 13.11.2017 17:34

  Zysk netto Ciechu w III kw. '17 wyniósł 85 mln zł wobec konsensusu 83,8 mln zł zysku

 • 13.11.2017 17:18

  Wyniki Ciechu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2017 17:09

  CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 15:09

  CIECH SA (17/2017) Rozpoczęcie negocjacji aneksu do umowy kredytów

 • 08.11.2017 16:33

  CIECH SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe.

 • 27.10.2017 15:58

  CIECH SA (15/2017) Rejestracja zmian Statutu

 • 28.09.2017 08:28

  Ciech Trading będzie importował i dystrybuował poliolefiny z Bliskiego Wschodu

 • 06.09.2017 08:23

  Ciech za 30 mln zł rozbuduje instalację do produkcji soli

 • 28.08.2017 13:23

  Grupa Ciech buduje magazyn na produkty solne za ponad 17 mln zł

 • 25.08.2017 14:23

  Ciech wydał na inwestycje w I półroczu ok. 200 mln zł; spółka nie wyklucza akwizycji

 • 25.08.2017 09:15

  Wyniki Ciechu w II kw. zgodne z oczekiwaniami, bez wpływu na kurs (opinia)

 • 24.08.2017 18:04

  Zysk netto Ciechu w II kw. '17 wyniósł 92,9 mln zł wobec konsensusu 89,2 mln zł (opis)

 • 24.08.2017 17:45

  Zysk netto Ciechu w II kw. 2017 r. wyniósł 92,9 mln zł wobec konsensusu 89,2 mln zł

 • 24.08.2017 17:20

  Wyniki Ciechu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 17:11

  CIECH SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 16.08.2017 10:12

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji Ciechu do 68 zł, podtrzymuje "neutralnie"

 • 26.07.2017 09:29

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Ciechu do "sprzedaj", cenę docelową do 60 zł

 • 24.07.2017 18:44

  CIECH SA (14/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe

 • 28.06.2017 11:33

  Wood podniósł cenę docelową dla Ciechu do 73 zł, podtrzymuje "trzymaj"

 • 22.06.2017 17:49

  CIECH SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 22.06.2017 17:27

  CIECH SA (12/2017) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 22.06.2017 12:12

  Ciech przeznaczy cały zysk za '16 na kapitał zapasowy

 • 22.06.2017 12:03

  CIECH SA (11/2017) Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 r.

 • 19.06.2017 10:51

  Vestor DM rekomenduje "neutralnie" dla Ciechu, cena docelowa akcji 72,3 zł

 • 16.06.2017 16:50

  TFI PZU chce, by Ciech wypłacił 2,89 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2017 16:41

  CIECH SA (10/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy CIECH S.A. projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 30.05.2017 14:30

  Ciech Sarzyna stawia na rozwój nowych produktów, w '17 wyda na rozwój ponad 70 mln zł

 • 26.05.2017 18:54

  CIECH SA (9/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 26.05.2017 18:06

  CIECH SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 26.05.2017 18:03

  CIECH SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 24.05.2017 16:59

  CIECH SA (7/2017) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 24.05.2017 16:54

  CIECH SA (6/2017) Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2016

 • 24.05.2017 08:00

  Ciech chce w tym roku wydać na inwestycje związane z ochroną środowiska ok. 150 mln zł

 • 16.05.2017 09:17

  Zysk netto Ciechu w I kw. 2017 r. wyniósł 78 mln zł (opis)

 • 16.05.2017 08:46

  Zysk netto Ciechu w I kw. 2017 r. wyniósł 78 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 16.05.2017 08:22

  Wyniki Ciechu w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2017 08:16

  CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 08:20

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Ciechu do "trzymaj"

 • 28.04.2017 09:33

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ciech, cena docelowa 88,4 zł

 • 24.03.2017 16:01

  W '17 r. wyzwaniem dla Ciechu ceny surowców energetycznych (aktl.)

 • 24.03.2017 13:43

  W '17 r. wyzwaniami dla Ciechu ceny surowców energet. i ulokowanie części wolumenu z Rumunii

 • 24.03.2017 09:08

  DM mBanku obniża rekomendację dla Ciechu do "trzymaj", cena docelowa 82 zł

 • 21.03.2017 08:07

  DM PKO BP podwyższa rekomendację dla Ciechu do "kupuj"

 • 20.03.2017 10:53

  Zarząd Ciechu rekomenduje przeznaczenie zysku za '16 w całości na kapitał zapasowy

 • 20.03.2017 10:40

  CIECH SA (5/2017) Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2016 rok

 • 20.03.2017 09:46

  Ciech liczy się ze wzrostem cen surowców energet. i zwiększoną konkurencją z Turcji

 • 20.03.2017 09:39

  Zysk netto Ciechu w 2016 r. wzrósł do 593,5 mln zł

 • 20.03.2017 09:01

  EBIT grupy Ciech w IV kw. '16 wyniósł 162,1 mln zł wobec 159,3 mln zł konsensusu

 • 20.03.2017 08:56

  CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 08:34

  CIECH SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 01.03.2017 14:46

  Ożywienie w Chinach sprzyja Ciechowi; rynek sody w dobrej kondycji (analiza)

 • 28.02.2017 20:54

  CIECH SA (4/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 28.02.2017 18:33

  Jednorazowe zdarzenie zwiększy zysk netto Ciechu za '16 o ok. 91 mln zł

 • 28.02.2017 18:17

  CIECH SA (3/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik skonsolidowany Grupy CIECH

 • 27.02.2017 08:34

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Ciechu do 82,4 zł

 • 26.01.2017 17:16

  CIECH SA (2/2017) Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 10:52

  Spółka Ciech Pianki zainwestuje 10 mln zł w nowy magazyn bloków długich

 • 24.01.2017 09:11

  Wood & Company obniżył cenę docelową Ciechu do 65 zł

 • 23.01.2017 09:06

  DM mBanku podniósł rekomendację dla Ciechu do "akumuluj"

 • 04.01.2017 19:49

  CIECH SA (1/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów Emitenta

 • 30.11.2016 19:18

  CIECH SA (38/2016) Niespełnienie się warunku rozwiązującego umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną Emitenta

 • 18.11.2016 15:09

  Ciech Soda Romania podpisała z CET Govora umowę na dostawę pary

 • 18.11.2016 14:54

  CIECH SA (37/2016) Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta na dostawy pary technologicznej

 • 16.11.2016 09:07

  DM mBanku obniżył cenę docelową akcji Ciechu do 61,6 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 14.11.2016 18:47

  Zysk netto grupy Ciech w III kw. '16 wzrósł do 155,5 mln zł; lepiej od konsensusu

 • 14.11.2016 17:57

  Wyniki Ciechu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2016 17:49

  CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 17:19

  CIECH SA (36/2016) Rejestracja zmian Statutu

 • 07.11.2016 20:05

  Ciech nie kupi spółek zależnych Sapecu; sprzedający wybrał fundusz Bridgepoint

 • 07.11.2016 19:55

  CIECH SA (35/2016) Zakończenie udziału Emitenta w procesie sprzedaży 100% akcji spółek SAPEC - Agro, S.A. oraz Trade Corporation International, S.A.

 • 07.11.2016 18:13

  Grupa Ciech z one-offem w III kw.; wpływ na wynik grupy to ok. 50 mln zł

 • 07.11.2016 17:59

  CIECH SA (34/2016) Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik skonsolidowany Grupy CIECH za III kwartał 2016 roku

 • 03.11.2016 13:15

  Ciech może wydać na zapowiadaną akwizycję nawet 1,4 mld zł; wzrośnie dług, ucierpią dywidendy (analiza)

 • 02.11.2016 19:26

  Ciech chce kupić dwie spółki zagraniczne w ramach rozwoju obszaru agro (opis)

 • 02.11.2016 18:35

  Ciech chce kupić dwie spółki zagraniczne w ramach rozwoju obszaru agro

 • 02.11.2016 18:13

  CIECH SA (33/2016) Podjęcie decyzji o złożeniu oferty dot. potencjalnej transakcji nabycia 100% akcji spółek SAPEC - Agro, S.A. oraz Trade Corporation International, S.A.

 • 26.10.2016 09:49

  Trigon DM obniża rekomendację dla Ciechu do "sprzedaj" z "kupuj"

 • 21.10.2016 14:26

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Ciechu do 92,5 zł

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 16.09.2016 19:44

  GPW: Komunikat - CIECH SA, GRUPA AZOTY SA

 • 16.09.2016 19:42

  GPW: Komunikat - ALUMETAL SA, STALPRODUKT SA, CIECH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:38

  GPW: Komunikat - CIECH SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 18:26

  Fundusze TFI PZU mają ponad 5 proc. akcji Ciechu

 • 16.09.2016 18:16

  CIECH SA (32/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta

 • 06.09.2016 16:23

  Ciech Soda Romania i CET Govora zatwierdziły nowe warunki dostaw pary do CSR

 • 06.09.2016 15:46

  CIECH SA (31/2016) Zatwierdzenie nowych warunków finansowych dostaw pary do spółki zależnej

 • 31.08.2016 08:57

  Kurs Ciechu może rosnąć po publikacji lepszych od oczekiwań wyników (opinia)

 • 31.08.2016 08:41

  Ciech miał w II kw. '16 r. 161,9 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 31.08.2016 08:04

  Wyniki Ciechu w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2016 07:54

  CIECH SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.08.2016 18:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 22.08.2016 18:38

  Akcje Ciechu zadebiutują we wtorek na giełdzie we Frankfurcie

 • 22.08.2016 18:29

  CIECH SA (30/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

 • 19.08.2016 10:46

  CET Govora wznowił dostawę pary technologicznej do Ciech Soda Romania

 • 19.08.2016 10:35

  CIECH SA (29/2016) Wznowienie dostaw pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

 • 18.08.2016 15:04

  Sąd orzekł, że CET Govora powinien dostarczać parę rumuńskiej spółce Ciechu tak jak dotychczas

 • 18.08.2016 14:35

  CIECH SA (28/2016) Orzeczenie zawieszające skutki prawne dokonanego wypowiedzenia umowy dostawy pary do spółki zależnej od Emitenta

 • 10.08.2016 17:13

  Ciech planuje dual listing na giełdzie we Frankfurcie

 • 10.08.2016 17:02

  CIECH SA (27/2016) Zamiar dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

 • 03.08.2016 06:31

  CIECH SA (26/2016) Wstrzymanie produkcji przez spółkę zależną od Emitenta

 • 28.07.2016 20:15

  CIECH SA (25/2016) Dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta przez głównego dostawcę po upływie okresu wypowiedzenia umowy

 • 26.07.2016 11:39

  DM PKO BP podwyższa rekomendację dla Ciechu do "trzymaj"

 • 13.07.2016 08:59

  Trigon zaleca kupno Ciechu i Grupy Azoty oraz trzymanie papierów Synthosa

 • 06.07.2016 17:02

  CIECH SA (24/2016) Wypowiedzenie umowy spółce zależnej od Emitenta przez głównego dostawcę pary i zaproszenie do rozmów w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary technologicznej

 • 01.07.2016 16:29

  GPW: zmiana animatora rynku dla akcji spółki CIECH S.A.

 • 27.06.2016 17:29

  CIECH SA Porozumienie przeniesienia praw i obowiązków

 • 24.06.2016 08:32

  DM BZ WBK obniżył wycenę Ciechu do 90,2 zł

 • 16.06.2016 16:40

  CIECH SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 16 czerwca 2016 r.

 • 16.06.2016 16:36

  CIECH SA Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 16 czerwca 2016 r.

 • 16.06.2016 12:28

  Ciechu wypłaci 2,85 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2016 12:19

  CIECH SA Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r.

 • 14.06.2016 17:34

  Rada nadzorcza Ciechu jednak za wypłatą 2,85 zł dywidendy na akcję

 • 14.06.2016 17:15

  CIECH SA Zmiana rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2015

 • 14.06.2016 08:43

  DM BDM podwyższa rekomendację dla Ciechu do "akumuluj"

 • 09.06.2016 19:15

  CIECH SA Notyfikacja od pełnomocnika KI Chemistry S.À R.L.

 • 09.06.2016 19:13

  CIECH SA Notyfikacja od pełnomocnika KI Chemistry S.À R.L.

 • 09.06.2016 19:10

  CIECH SA Notyfikacja od pełnomocnika KI Chemistry S.À R.L.

 • 02.06.2016 11:45

  CBA weszło do firm współpracujących z Grupą Kulczyk

 • 19.05.2016 11:07

  CIECH SA Korekta raportu bieżącego nr 14/2016: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 18.05.2016 14:53

  CIECH SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A

 • 18.05.2016 14:41

  CIECH SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 12.05.2016 07:49

  Ciech spodziewa się wzrostu wyników w 2016 roku

 • 12.05.2016 07:28

  Ciech miał w I kw. 102,1 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 12.05.2016 06:32

  Wyniki CIechu w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 06:04

  CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 14:48

  Ciech pokaże w najbliższych miesiącach, w jakich kierunkach chce się rozwijać - Kulczyk

 • 09.05.2016 19:04

  CIECH SA Wszczęcie postępowania układowego głównego dostawcy spółki zależnej od Emitenta

 • 06.05.2016 09:18

  Haitong obniża cenę docelową akcji Ciechu do 82,1 zł

 • 03.05.2016 14:39

  CIECH SA Wniosek o ogłoszenie upadłości głównego dostawcy spółki zależnej od Emitenta

 • 21.04.2016 17:04

  CIECH SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe

 • 06.04.2016 11:51

  CBA potwierdza, że agenci weszli do siedzib Kulczyk Holding i Ciechu

 • 06.04.2016 10:19

  Akcje Ciechu spadają po informacjach o wejściu CBA do siedziby Kulczyk Holding

 • 30.03.2016 17:26

  CIECH SA Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2015

 • 21.03.2016 09:42

  Zarząd Ciechu rekomenduje przeznaczenie całości zysku za '15 na kapitał zapasowy

 • 21.03.2016 09:35

  CIECH SA Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2015 rok

 • 21.03.2016 09:00

  Ciech miał w IV kw. 2015 r. 87,6 mln zł zysku, lepiej od konsensusu

 • 21.03.2016 08:21

  Wyniki Ciechu w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2016 08:14

  CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 08:09

  CIECH SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 07.03.2016 17:13

  CIECH SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 7 marca 2016 r.

 • 07.03.2016 17:11

  CIECH SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

 • 07.03.2016 17:06

  CIECH SA Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 7 marca 2016 r.

 • 07.03.2016 17:03

  CIECH SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

 • 26.02.2016 17:02

  CIECH SA Poręczenie udzielone przez spółkę zależną za zobowiązania CIECH S.A.

 • 08.02.2016 17:28

  CIECH SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 26.01.2016 17:44

  CIECH SA Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 20.01.2016 08:13

  DM PKO BP podwyższa wycenę Ciechu do 59,6 zł, ale wciąż zaleca sprzedaż

 • 14.01.2016 15:12

  CIECH SA Umorzenie postępowania w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

 • 08.01.2016 10:48

  Erste podnosi rekomendację Ciechu do "kupuj"

 • 21.12.2015 15:33

  DM BOŚ dodał do portfela Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas i Unibep

 • 18.12.2015 18:48

  CIECH SA Umowa cesji wierzytelności przyszłej.

 • 08.12.2015 09:18

  NIK stwierdziła nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu

 • 03.12.2015 20:20

  CIECH SA Podwyższenie ratingu agencji Moody's Investors Service dla CIECH S.A.

 • 03.12.2015 19:42

  Moody's podnosi rating Ciechu do Ba3 z B1; perspektywa pozytywna

 • 03.12.2015 15:34

  DM BZ WBK podwyższa rekomendację dla Ciechu do "kupuj"

 • 30.11.2015 17:42

  CIECH SA Niespełnienie się warunku rozwiązującego w umowie znaczącej, zawartej przez spółkę zależną CIECH S.A.

 • 30.11.2015 16:32

  DM mBanku podniósł wycenę Ciechu do 81,3 zł, a rekomendację do "trzymaj"

 • 27.11.2015 17:11

  CIECH SA Złożenie przez spółkę zależną oferty udzielenia poręczeń obligatariuszom obligacji polskich

 • 27.11.2015 17:08

  CIECH SA Wcześniejszy wykup obligacji zagranicznych, wcześniejszy wykup obligacji wewnątrzgrupowych oraz udzielenie poręczenia kredytów przez spółkę zależną

 • 26.11.2015 08:19

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Ciechu do 110 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 25.11.2015 17:32

  S&P podniósł rating korporacyjny Ciechu do "BB-", perspektywa stabilna

 • 25.11.2015 17:16

  CIECH SA Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor's Ratings Services dla CIECH S.A.

 • 25.11.2015 17:13

  CIECH SA Wypłata środków z umowy kredytów

 • 19.11.2015 17:32

  CIECH SA Zawarcie transakcji zabezpieczających dotyczących kredytu terminowego

 • 17.11.2015 08:12

  Wyniki Ciechu w III kw. bardzo dobre, akcje mogą rosnąć (opinia)

 • 16.11.2015 18:30

  Ciech miał w III kw. 116,8 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu

 • 16.11.2015 18:04

  Wyniki Ciechu w III kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 16.11.2015 17:56

  CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 14:31

  Ciech dokona wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji o nominale 245 mln euro

 • 30.10.2015 14:16

  CIECH SA Zawiadomienie o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu obligacji zagranicznych

 • 30.10.2015 14:14

  CIECH SA Zmiana adresu siedziby CIECH S.A.

 • 30.10.2015 10:29

  Ciech refinansował zadłużenie na korzystnych warunkach (opinia)

 • 30.10.2015 08:51

  Ciech ma umowę z bankami na kredyt o wartości 1,34 mld zł na refinansowanie zadłużenia

 • 30.10.2015 08:30

  CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta

 • 26.10.2015 17:34

  CIECH SA Informacja o zmianach w składzie Zarządu CIECH S.A.

 • 14.10.2015 17:23

  CBA zabezpiecza dokumenty w sprawie prywatyzacji Ciechu (opis2)

 • 14.10.2015 15:08

  Prezes Tamborski przekazał CBA nośniki informacji i wrócił już do siedziby GPW

 • 14.10.2015 15:03

  Ciech traci ponad 3 proc., a GPW 1,6 proc. po informacjach o działaniach CBA

 • 14.10.2015 15:01

  MSP potwierdza wejście CBA do swojej siedziby, deklaruje pełną współpracę

 • 14.10.2015 14:48

  CBA weszło do siedzib MSP i GPW; zabezpiecza dokumenty ws. prywatyzacji Ciechu

 • 09.10.2015 09:27

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" Ciech

 • 08.10.2015 17:26

  CIECH SA Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.

 • 07.10.2015 17:44

  Ciech będzie refinansować dług i pozyska do 1,75 mld zł dodatkowego finansowania

 • 07.10.2015 17:32

  CIECH SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 7 października 2015 r.

 • 07.10.2015 17:29

  CIECH SA Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 7 października 2015 r.

 • 05.10.2015 21:00

  CIECH SA Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

 • 02.10.2015 17:10

  CIECH SA Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 17.09.2015 11:05

  Trigon DM zaleca kupno Ciechu; ocenia perspektywy spółki jako solidne

 • 09.09.2015 14:47

  Ciech chce refinansować dług i pozyskać dodatkowe finansowanie na łączną kwotę do 1,75 mld zł

 • 09.09.2015 14:06

  CIECH SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 04.09.2015 17:08

  CIECH SA Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 01.09.2015 21:40

  CIECH SA Rejestracja zmian Statutu CIECH S.A.

 • 26.08.2015 17:15

  CIECH SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 26 sierpnia 2015 r.

 • 26.08.2015 17:12

  CIECH SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

 • 26.08.2015 17:07

  CIECH SA Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 26 sierpnia 2015 r.

 • 24.08.2015 09:29

  Ciech pokazał dobre wyniki za II kw.; wysoka marża na sprzedaży sody (opinia)

 • 24.08.2015 09:07

  Ciech miał w II kw. '15 r. 86,2 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu

 • 24.08.2015 08:34

  Wyniki Ciechu w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2015 08:21

  CIECH SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 13.08.2015 17:34

  CIECH SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe.

 • 30.07.2015 11:43

  CIECH SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 22.07.2015 17:36

  RN Ciechu odwołała prezesa Dariusza Krawczyka, zastąpi go Maciej Tybura (opis)

 • 22.07.2015 17:14

  RN Ciechu odwołała prezesa Dariusza Krawczyka, zastąpi go Maciej Tybura

 • 22.07.2015 17:05

  CIECH SA Informacja o zmianach w składzie Zarządu CIECH S.A.

 • 20.07.2015 09:01

  DM BOŚ podniósł wyceny Ciechu i Synthosu

 • 17.07.2015 21:13

  CIECH SA Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodząca w skład organu zarządzającego CIECH S.A.

 • 17.07.2015 21:08

  CIECH SA Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodząca w skład organu zarządzającego CIECH S.A.

 • 17.07.2015 21:01

  CIECH SA Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodząca w skład organu zarządzającego CIECH S.A.

 • 10.07.2015 09:24

  Wood rekomenduje "kupuj" Ciech, cena docelowa 69,8 zł

 • 30.06.2015 20:25

  Walne Ciechu zdecydowało o przeznaczeniu zysku za '14 na kapitał zapasowy

 • 30.06.2015 20:19

  CIECH SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 20:15

  CIECH SA Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r.

 • 30.06.2015 20:10

  CIECH SA Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 08:24

  DM PKO BP podwyższa wycenę Ciechu do 43,65 zł, ale wciąż zaleca sprzedaż

 • 30.06.2015 06:30

  Rada nadzorcza Ciechu jednak za pozostawieniem zysku za '14 r. w spółce

 • 29.06.2015 22:45

  CIECH SA Rekomendacja Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.

 • 19.06.2015 17:06

  CIECH SA Niespełnienie się warunku rozwiązującego w umowie sprzedaży krzemianu sodu, zawartej przez spółkę zależną od CIECH S.A.

 • 02.06.2015 21:35

  CIECH SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 • 02.06.2015 14:16

  Przed Ciechem bardzo dobre perspektywy, rosną moce produkcyjne i marże (analiza)

 • 26.05.2015 18:34

  RN Ciechu za wypłatą dywidendy z zysku za '14

 • 26.05.2015 18:26

  CIECH SA Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2014

 • 26.05.2015 18:23

  CIECH SA Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2015 20:24

  Zysk netto Ciechu w I kw. poniżej konsensusu, operacyjny nieco powyżej (opis)

 • 15.05.2015 20:01

  Zysk netto Ciechu w I kw. poniżej konsensusu, operacyjny nieco powyżej

 • 15.05.2015 19:16

  Wyniki Ciechu w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2015 19:09

  CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.05.2015 17:09

  CIECH SA Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

 • 11.05.2015 13:09

  DM BZ WBK obniżył rekomendację Ciechu, podwyższył Puław

 • 30.04.2015 09:29

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową Ciechu do 70 zł, utrzymuje zalecenie "kupuj"

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 31.03.2015 15:00

  CIECH SA Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 23.03.2015 10:54

  Ciech miał w IV kw. 111 mln zł zysku netto, dużo wyżej od prognoz (popr.)

 • 23.03.2015 09:44

  Oczyszczone wyniki Ciechu słabsze od prognoz rynkowych (opinia)

 • 23.03.2015 09:13

  Ciech spodziewa się w 2015 r. poprawy EBIT i zysku netto

 • 23.03.2015 09:12

  Ciech miał w IV kw. 111 mln zł zysku netto, dużo wyżej od prognoz

 • 23.03.2015 08:39

  CAPEX Ciechu na ten rok to 530 mln zł

 • 23.03.2015 08:35

  Zarząd Ciechu nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok

 • 23.03.2015 08:29

  CIECH SA Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2014 rok

 • 23.03.2015 08:26

  Wyniki Ciechu w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 23.03.2015 08:13

  CIECH SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 16:32

  DM mBanku wprowadził zmiany w rekomendacjach 12 spółek z GPW

 • 04.03.2015 09:02

  DM BZ WBK wydał rekomendacje dla spółek chemicznych

 • 24.02.2015 11:46

  DM BDM podniósł rekomendację dla Ciechu do "redukuj" z ceną docelową 43,2 zł

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 10.02.2015 19:30

  CIECH SA Zawarcie przez spółkę zależną umowy świadczenia na rzecz obligatariuszy obligacji polskich oraz złożenie obligatariuszom obligacji polskich oferty udzielenia poręczeń

 • 06.02.2015 17:08

  CIECH SA Przystąpienie do umowy kredytu odnawialnego przez spółkę zależną Emitenta

 • 06.02.2015 17:05

  CIECH SA Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej

 • 23.01.2015 17:11

  CIECH SA Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 23.01.2015 17:09

  CIECH SA Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 12.01.2015 18:11

  CIECH SA Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 05.01.2015 17:12

  CIECH SA zawiadomienie o transakcji nabycia akcji spółki przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego emitenta

 • 29.12.2014 17:45

  CIECH SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

 • 23.12.2014 17:19

  CIECH SA zawarcie umowy znaczącej oraz nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółki zależne

 • 22.12.2014 16:28

  CIECH SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

 • 22.12.2014 10:02

  ING przedstawił cztery pary long-short na 2015 rok

 • 05.12.2014 18:59

  CIECH SA zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną.

 • 05.12.2014 08:13

  DM PKO BP podnosi wycenę Ciechu do 36,79 zł, nadal zaleca "sprzedaj"

 • 28.11.2014 18:38

  CIECH SA podwyższenie ratingu agencji Moody's Investors Service

 • 28.11.2014 17:46

  Moody's podnosi rating Ciechu do poziomu B1

 • 26.11.2014 14:44

  Założenia strategii Ciechu ambitne; dywidenda nie wcześniej niż w '17 r. (analiza)

 • 24.11.2014 09:19

  UniCredit podnosi rekomendację Ciechu do "kupuj"

 • 20.11.2014 17:55

  Ciech liczy na stabilny jednocyfrowy wzrostu rynku sody w '15 r.