BSC Drukarnia Opakowań SA

skrót: BSC

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 11:01

Aktualny kurs38,90   -0,26 %-0,10 zł
Otwarcie39,401,03%
Minimum38,90-0,26%
Maksimum402,56%
Wolumen (szt.) 518
Kurs odniesienia39
Widełki dolne35,50
Widełki górne43,30
Obroty (tyś. zł)20
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15938,90
11538,80
121538,70
110038,60
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
40,00100 1
40,1065 1
41,0022 1
42,0019 1
Wyspecjalizowany producent opakowań z tektury i papieru, z rynkiem zbytu głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Koncentruje się na produkcji opakowań o wysokim stopniu przetworzenia dla przemysłu FMCG (dóbr konsumpcyjnych szybko rotujących) oraz dla przemysłu farmaceutycznego. BSC zarządza całym procesem tworzenia i logistyki opakowań - począwszy od ich projektowania, poprzez produkcję, aż po zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw. Ponad 80% swojej produkcji BSC kieruje do znanych, światowych koncernów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit Systemw porozumieniu3 599 30035,99%3 599 30035,99%
Rockbridge TFI SAportfele; wraz z funduszami Altus TFI SA1 629 23616,61%1 629 23616,61%
JS Holding sp. z o.o.w porozumieniu, ZWZ1 231 49412,56%1 231 49412,56%
Green Place SAw porozumieniu1 134 58611,00%1 134 58611,00%
PKO BP Bankowy OFEportfel491 5815,01%491 5815,01%
Government of Norway489 8234,99%489 8234,99%

Kategoria • 31.03.2020 14:49

  W wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań zawarto transakcje na 3.662.227 akcji

 • 20.03.2020 10:40

  A&R Carton AB i Colorpack podnoszą cenę w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań do 40,50 zł/szt

 • 20.03.2020 07:50

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.03.2020 07:46

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.03.2020 18:13

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (27/2020) Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność Emitenta

 • 27.02.2020 15:04

  Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca

 • 25.02.2020 17:15

  Ipopema TFI nie zamierza uczestniczyć w wezwaniu na akcje BSC Drukarnia Opakowań

 • 25.02.2020 17:03

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (26/2020) Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania

 • 25.02.2020 14:52

  Rockbridge TFI i PKO BP Bankowy PTE nie chcą sprzedać akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu

 • 25.02.2020 14:37

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (25/2020) Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania

 • 21.02.2020 12:11

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (24/2020) Powołanie Członka Komitetu Audytu

 • 20.02.2020 15:58

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (23/2020) Informacja od A&R Carton AB oraz Prezesa Zarządu Emitenta i Wiceprezesa Zarządu Emitenta ds. Handlowych o niektórych warunkach transakcji pośredniego nabycia akcji Emitenta

 • 10.02.2020 14:29

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (21/2020) Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. wraz z opinią zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji w wezwaniu.

 • 31.01.2020 17:20

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (20/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

 • 31.01.2020 10:19

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (19/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

 • 27.01.2020 20:06

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (18/2020) Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta

 • 27.01.2020 19:45

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (17/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 27 stycznia 2020 r.

 • 27.01.2020 14:19

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (16/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 27 stycznia 2020 r.

 • 27.01.2020 13:52

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (15/2020) Zawiadomienie dotyczące zmiany posiadania akcji Spółki w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy

 • 24.01.2020 18:32

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2020) Zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.01.2020 18:27

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (13/2020) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 24.01.2020 18:08

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (12/2020) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 24.01.2020 18:04

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (11/2020) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 24.01.2020 18:01

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (10/2020) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 23.01.2020 17:24

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (9/2020) Zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 23.01.2020 17:20

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (8/2020) Zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 23.01.2020 17:15

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (7/2020) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 23.01.2020 17:11

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (6/2020) Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 23.01.2020 09:06

  A&R Carton i Colorpack wzywają do sprzedaży 39,18 proc. akcji BSC Drukarnia Opakowań (opis)

 • 23.01.2020 08:50

  A&R Carton i Colorpack wzywają do sprzedaży 3.842.136 akcji BSC Drukarni Opakowań po 40,38 zł/szt

 • 23.01.2020 00:36

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (5/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta w ilości przekraczającej próg 50% ilości głosów.

 • 22.01.2020 22:14

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (4/2020) Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zamknięcia transakcji prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging przez spółkę z grupy A&R Packaging.

 • 22.01.2020 08:55

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (3/2020) Zawarcie umów prowadzących do pośredniego zbycia akcji Emitenta przez głównych, polskich akcjonariuszy będących członkami Zarządu Emitenta na rzecz strategicznego inwestora.

 • 21.01.2020 18:51

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (2/2020) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji.

 • 16.01.2020 08:45

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (1/2020) Uzgodnienie warunków potencjalnej transakcji pomiędzy głównymi, polskimi akcjonariuszami i członkami Zarządu a strategicznym inwestorem.

 • 30.12.2019 15:47

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (28/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 27 stycznia 2020 r.

 • 30.12.2019 15:43

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (27/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 27 stycznia 2020 r.

 • 20.12.2019 15:09

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (26/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

 • 05.12.2019 22:25

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (25/2019) Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie pozostałej części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny

 • 26.11.2019 10:07

  DM BOŚ podniósł cenę docelową BSC Drukarnia Opakowań do 51,8 zł

 • 20.11.2019 08:06

  Według BSC Drukarni Opakowań cel dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów w '19 niezagrożony

 • 20.11.2019 07:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 13.11.2019 08:31

  BSC Drukarnia Opakowań może mieć nowego inwestora strategicznego

 • 13.11.2019 08:09

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (24/2019) Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zawarcia umowy warunkowej, prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging wraz ze stanowiskiem Zarządu Emitenta

 • 07.11.2019 15:21

  BSC Drukarnia Opakowań rozważa akwizycję lub zakup działki inwestycyjnej

 • 07.11.2019 14:03

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (23/2019) Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r.

 • 28.10.2019 19:08

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (22/2019) Informacja o podpisaniu umowy znaczącej będącej skutkiem wyboru oferty Emitenta

 • 18.10.2019 12:32

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (21/2019) Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej

 • 16.10.2019 15:46

  BSC Drukarnia Opakowań planuje w '20 przeznaczyć na inwestycje ok 26 mln zł

 • 16.10.2019 15:29

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (20/2019) Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą.

 • 06.09.2019 18:07

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (19/2019) Aktualizacja informacji od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging

 • 30.08.2019 12:50

  BSC Drukarnia Opakowań chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów w 2019 r.

 • 30.08.2019 07:43

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.08.2019 18:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (18/2019) Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 03.06.2019 14:55

  BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,63 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 03.06.2019 14:44

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (16/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.

 • 03.06.2019 14:41

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (15/2019) Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.

 • 03.06.2019 14:38

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.

 • 30.05.2019 17:28

  BSC Drukarnia Opakowań zastąpi PCM w indeksie sWIG80

 • 22.05.2019 16:01

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (13/2019) Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging

 • 20.05.2019 07:18

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.03.2019 16:57

  BSC Drukarnia Opakowań chce wypłacić 0,63 zł dywidendy na akcję

 • 22.03.2019 16:42

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (8/2019) Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

 • 20.03.2019 07:37

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.03.2019 07:33

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 01.03.2019 10:58

  BSC Drukarnia Opakowań chce pozostać spółką dywidendową; liczy na wzrost mocy prod. o 40 proc.

 • 28.02.2019 18:43

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (7/2019) Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.

 • 07.02.2019 14:10

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (6/2019) Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

 • 30.01.2019 15:31

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (5/2019) Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

 • 28.01.2019 14:05

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 28.01.2019 14:02

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (3/2019) Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

 • 24.01.2019 17:07

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (2/2019) Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

 • 21.01.2019 18:38

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (1/2019) Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

 • 14.12.2018 17:23

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (30/2018) Zawiadomienie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów

 • 14.12.2018 17:13

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (29/2018) Informacja o zawarciu umowy nabycia nieruchomości od spółki zależnej

 • 14.12.2018 17:10

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

 • 14.12.2018 17:07

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (27/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

 • 13.12.2018 18:20

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (26/2018) Zawiadomienie Altus TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 13.12.2018 12:50

  BSC Drukarnia Opakowań planuje wypłatę około 0,60 zł - 0,63 zł dywidendy z zysku za '18

 • 13.12.2018 12:50

  BSC Drukarnia Opakowań celuje we wzrost sprzedaży i utrzymanie rentowności EBITDA w '19 (wywiad)

 • 11.12.2018 18:52

  BSC Drukarnia Opakowań przeznaczy na inwestycje w 2019 roku ok. 44,8 mln zł

 • 11.12.2018 18:31

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (25/2018) Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2019 przez Radę Nadzorczą .

 • 07.12.2018 15:46

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (24/2018) Zawiadomienie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 15.11.2018 18:38

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (23/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 14 grudnia 2018 r.

 • 15.11.2018 18:30

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (22/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 14 grudnia 2018 r.

 • 15.11.2018 07:19

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 22.10.2018 19:55

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (21/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą aprobaty na zakup nieruchomości od spółki zależnej.

 • 14.08.2018 07:49

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.08.2018 13:47

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (20/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

 • 11.06.2018 19:16

  BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 1 zł dywidendy na akcję (aktl.)

 • 11.06.2018 16:30

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (19/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 16:27

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (18/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 16:24

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (17/2018) Powołanie członków Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 16:23

  BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2018 16:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 16:18

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (15/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 29.05.2018 11:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2018) Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej

 • 22.05.2018 19:42

  BSC Drukarnia Opakowań przeznaczy na inwestycje w 2018 roku 46,4 mln zł

 • 22.05.2018 17:36

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (13/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych.

 • 22.05.2018 17:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (12/2018) Zatwierdzenie zmienionego planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą.

 • 15.05.2018 07:42

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 20:07

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (11/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 11 czerwca 2018 r.

 • 14.05.2018 20:05

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 11 czerwca 2018 r.

 • 03.04.2018 14:28

  BSC Drukarnia Opakowań chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 03.04.2018 14:15

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (9/2018) Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

 • 23.03.2018 07:36

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 07:33

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.02.2018 19:53

  BSC Drukarnia Opakowań podnosi planowane nakłady na inwestycje w '18 do ok. 58,1 mln zł

 • 27.02.2018 19:32

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (8/2018) Zatwierdzenie zmienionego planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą

 • 16.02.2018 15:41

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (7/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 16 lutego 2018 r.

 • 16.02.2018 15:36

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (6/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 16 lutego 2018 r.

 • 31.01.2018 16:48

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (5/2018) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta.

 • 17.01.2018 17:16

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (4/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 17.01.2018 17:12

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (3/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r.

 • 17.01.2018 17:08

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r.

 • 08.01.2018 20:02

  Fundusze Aviva Investors Poland TFI mają poniżej 5 proc. w BSC Drukarnia Opakowań

 • 08.01.2018 19:52

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (1/2018) Zawiadomienie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 27.11.2017 19:02

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (29/2017) Decyzja Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej spółce BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 • 15.11.2017 07:27

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 18:33

  BSC Drukarni Opakowań chce wydać na inwestycje w '18 ok. 45,6 mln zł

 • 14.11.2017 17:51

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (28/2017) Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą

 • 02.11.2017 18:16

  Znaczna część nakładów inwestycyjnych BSC Drukarni Opakowań przesunie się z '17 na '18

 • 02.11.2017 17:50

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (27/2017) Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki.

 • 20.10.2017 17:29

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (26/2017) Zmiana w składzie Komitetu Audytu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 • 20.10.2017 14:47

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 20 października 2017 r.

 • 20.10.2017 14:42

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (24/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

 • 20.10.2017 14:36

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (23/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 20 października 2017 r.

 • 17.10.2017 12:57

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (22/2017) Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku.

 • 13.10.2017 13:40

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (21/2017) Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki.

 • 02.10.2017 13:54

  BSC Drukarnia Opakowań spodziewa się spadku przychodów rdr w II półroczu ‘17 (wywiad)

 • 25.09.2017 16:40

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (20/2017) Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki.

 • 20.09.2017 15:37

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (19/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 października 2017 r.

 • 20.09.2017 15:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (18/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 października 2017 r.

 • 31.08.2017 08:31

  Inwestycje BSC Drukarnia Opakowań nie ograniczą dywidend w kolejnych latach

 • 31.08.2017 07:33

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.06.2017 15:45

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (17/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie

 • 26.05.2017 16:37

  BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,63 zł dywidendy na akcję za '16

 • 26.05.2017 16:23

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

 • 26.05.2017 16:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (15/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

 • 26.05.2017 16:18

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

 • 15.05.2017 07:27

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 15:59

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (13/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

 • 25.04.2017 16:40

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (12/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 26 maja 2017 r.

 • 25.04.2017 16:37

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 26 maja 2017 r.

 • 03.04.2017 21:48

  BSC Drukarnia Opakowań chce wypłacić 0,63 zł dywidendy na akcję za '16

 • 03.04.2017 20:50

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (10/2017) Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

 • 24.03.2017 07:23

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 07:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 21:44

  BSC Drukarnia Opakowań planuje 28 mln zł wydatków inwestycyjnych w '17

 • 09.03.2017 21:07

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (9/2017) Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu

 • 09.03.2017 21:03

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (8/2017) Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 28.02.2017 21:54

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (7/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu o ponad 2% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 15.02.2017 21:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (6/2017) Otrzymanie przez Emitenta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki.

 • 30.01.2017 17:50

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

 • 10.01.2017 17:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.

 • 10.01.2017 17:17

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (3/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej.

 • 10.01.2017 17:11

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (2/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej.

 • 10.01.2017 17:08

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (1/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.

 • 23.12.2016 20:10

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (24/2016) Korekta raportu bieżącego nr 24/2016 - wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy

 • 20.12.2016 22:06

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (24/2016) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy

 • 20.12.2016 21:57

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (23/2016) Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki.

 • 13.12.2016 17:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (22/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 10 stycznia 2017 roku .

 • 13.12.2016 17:30

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (21/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 10 stycznia 2017 roku

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 08.12.2016 20:19

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (20/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 14.11.2016 07:37

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 21.10.2016 17:44

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (19/2016) Powzięcie informacji o niedokonaniu wyboru oferty złożonej przez Emitenta i inne spółki z grupy "rlc packaging"

 • 21.09.2016 21:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (18/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 30.08.2016 19:20

  GPW: komunikat - BANKBPH, BSCDRUK

 • 30.08.2016 07:51

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 23.08.2016 16:22

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (17/2016) Umorzenie postępowania w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

 • 21.07.2016 17:55

  BSC Drukarnia Opakowań ma 2-letnią umowę; liczy na przychód rzędu 50 mln zł

 • 21.07.2016 17:10

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (16/2016) Uzgodnienie treści umowy znaczącej i jej podpisanie przez Emitenta

 • 12.07.2016 18:02

  BCS Drukarni Opakowań grozi kara od URE

 • 12.07.2016 17:30

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (15/2016) Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • 06.07.2016 14:17

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2016) Cofnięcie przez powoda pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

 • 13.06.2016 17:00

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 13 czerwca 2016 r.

 • 13.06.2016 16:57

  BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,63 zł dywidendy na akcję

 • 13.06.2016 16:54

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 13 czerwca 2016 r.

 • 13.06.2016 16:46

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 13 czerwca 2016 r.

 • 03.06.2016 15:05

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki

 • 25.05.2016 22:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

 • 17.05.2016 16:02

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 13 czerwca 2016 r.

 • 17.05.2016 15:58

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 13 czerwca 2016 r.

 • 16.05.2016 07:39

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 18.04.2016 20:18

  BSC Drukarnia Opakowań chce wypłacić 0,63 zł dywidendy na akcję

 • 18.04.2016 19:59

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

 • 31.03.2016 14:09

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Rejestracja zmian Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.; tekst jednolity Statutu

 • 21.03.2016 08:04

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 07:52

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.02.2016 23:02

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

 • 18.02.2016 17:08

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zmiana w składzie Komitetu Audytu

 • 05.02.2016 13:06

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Informacja o wyborze oferty Emitenta poprzedzającej zawarcie umowy znaczącej

 • 19.01.2016 17:58

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 29.12.2015 16:12

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości od Spółki zależnej

 • 21.12.2015 23:26

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r.

 • 21.12.2015 23:20

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Powołanie członka rady Nadzorczej spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

 • 21.12.2015 23:14

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. uchwalona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r.

 • 21.12.2015 23:09

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r.

 • 21.12.2015 15:33

  DM BOŚ dodał do portfela Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas i Unibep

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 17.12.2015 17:20

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zmiana porozumienia akcjonariuszy.

 • 10.12.2015 22:02

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Przyjęcie przez Radę Nadzorczą planu inwestycyjnego Spółki zakładającego rozbudowę.

 • 24.11.2015 17:15

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zamierzone zmiany Statutu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

 • 24.11.2015 17:11

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 21 grudnia 2015 r.

 • 24.11.2015 17:06

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 21 grudnia 2015 r.

 • 23.11.2015 23:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 16.11.2015 07:32

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 03.11.2015 15:55

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. pomiędzy Osobami Blisko Związanymi z Wiceprezesem Zarządu i zmianie podmiotu zależnego od akcjonariusza, posiadającego ponad 10 % głosów w Spółce

 • 03.11.2015 15:47

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 03.11.2015 15:43

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów akcjonariusza w Spółce

 • 02.11.2015 17:16

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 07.10.2015 14:17

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 07.10.2015 14:05

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu o zbyciu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na rzecz Osoby Blisko Związanej i zmniejszeniu progu ogólnej liczby głosów Wiceprezesa Zarządu i stron Porozumienia Akcjonariuszy w Spółce

 • 14.09.2015 19:17

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. pomiędzy Osobami Blisko Związanymi z Prezesem Zarządu i zmianie podmiotu zależnego od akcjonariusza, posiadającego ponad 10 % głosów w Spółce

 • 14.09.2015 19:12

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów akcjonariusza w Spółce

 • 14.09.2015 19:06

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 14.09.2015 18:59

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 14.09.2015 18:49

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie Prezesa Zarządu o zbyciu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na rzecz Osoby Blisko Związanej i zmniejszeniu progu ogólnej liczby głosów Prezesa Zarządu i stron Porozumienia Akcjonariuszy w Spółce

 • 28.08.2015 07:58

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.06.2015 20:40

  Norges Bank ma poniżej 5 proc. akcji BSC Drukarnia Opakowań

 • 30.06.2015 20:28

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie Norges Bank (Banku Centralnego Norwegii) o zmniejszeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

 • 26.05.2015 17:52

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Nabycie kolejnych akcji w spółce "POSBAU" SPÓŁKA AKCYJNA - BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE z siedzibą w Poznaniu i uzyskanie statusu jednostki dominującej

 • 15.05.2015 07:52

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 24.04.2015 17:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Nabycie akcji w spółce "POSBAU" SPÓŁKA AKCYJNA - BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE z siedzibą w Poznaniu

 • 24.04.2015 17:18

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 • 24.04.2015 17:14

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. uchwalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 • 24.04.2015 17:12

  BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2015 17:11

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 • 24.04.2015 17:06

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 • 16.04.2015 09:17

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla BSC Drukarnia do "kupuj", cenę docelową do 34,6 zł

 • 09.04.2015 17:43

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy względem pani Anny Schwark i Violetty Schwark.

 • 09.04.2015 17:11

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych.

 • 02.04.2015 15:59

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Prezesa Zarządu

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 27.03.2015 16:07

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 24 kwietnia 2015 r.

 • 27.03.2015 16:03

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zamierzone zmiany Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

 • 27.03.2015 16:00

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 24 kwietnia 2015 r.

 • 26.03.2015 16:10

  Zarząd BSC Drukarnia Opakowań rekomenduje 0,6 zł dywidendy na akcję

 • 26.03.2015 16:00

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

 • 20.03.2015 07:40

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 07:37

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 10.03.2015 16:43

  Aviva Investors Poland TFI ma ponad 5 proc. akcji BSC Drukarnia Opakowań

 • 10.03.2015 16:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

 • 10.03.2015 16:18

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

 • 03.03.2015 10:09

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Informacja o zamiarze zbycia akcji przez akcjonariuszy posiadających łącznie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki

 • 22.01.2015 10:11

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 14.11.2014 07:45

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 23.09.2014 07:43

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA aktualizacja raportu bieżącego nr 44/2013

 • 12.09.2014 14:24

  BSC w II połowie '14 spodziewa się rentowności EBITDA na poziomie 19-20 proc.

 • 12.09.2014 14:20

  BSC pracuje nad ekspansją zagraniczną i rozwojem segmentu fleksografii (wywiad)

 • 29.08.2014 07:38

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 25.06.2014 07:45

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA uchwała o wypłacie dywidendy

 • 25.06.2014 07:45

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA wykaz akcjonariuszy

 • 25.06.2014 07:01

  BSC Drukarni Opakowań wypłaci 0,5 zł dywidendy za '13

 • 03.06.2014 16:21

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA zmiana animatora rynku dla akcji emitenta

 • 28.05.2014 18:25

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA korekta rb nr 5/2014 - projekty uchwał na ZWZ na dzień 24 czerwca 2014 r.

 • 28.05.2014 07:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

 • 15.05.2014 22:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 10.04.2014 21:57

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 10.04.2014 21:57

  Fundusze Altus TFI mają ponad 5 proc. BSC Drukarni Opakowań

 • 24.03.2014 18:10

  Zarząd BSC Drukarni Opakowań rekomenduje 0,5 zł dywidendy za '13

 • 24.03.2014 18:06

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA decyzja zarządu w sprawie wniosku do WZ spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

 • 29.01.2014 13:10

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 13.12.2013 20:33

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA wybór oferty

 • 19.09.2013 06:09

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.08.2013 08:07

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 01.08.2013 10:33

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

 • 01.08.2013 10:25

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA powołanie Komitetu Audytu

 • 01.07.2013 14:42

  DM IDM SA obniżył rekomendację BSC do "trzymaj"

 • 27.06.2013 09:55

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA transakcje nabycia i zbycia akcji przez podmiot blisko związany z byłym członkiem rady nadzorczej, będący jednocześnie animatorem emitenta

 • 21.06.2013 14:10

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 20 czerwca 2013 r.

 • 21.06.2013 12:06

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 21.06.2013 12:00

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA powołanie członków zarządu na kolejną kadencję

 • 21.06.2013 11:48

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA uchwała o wypłacie dywidendy podjęta na ZWZ

 • 21.06.2013 11:43

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA odstąpienie od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad na ZWZ

 • 21.06.2013 11:12

  BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję za '12

 • 21.06.2013 11:04

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA - uchwały podjęte na ZWZ

 • 19.06.2013 15:41

  BSC Drukarnia Opakowań do końca '13 może sfinalizować akwizycję w Rosji

 • 19.06.2013 15:39

  BSC Drukarnia Opakowań w II kwartale spodziewa się wyższych wyników rdr (wywiad)

 • 19.06.2013 13:57

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu spółki

 • 13.06.2013 08:59

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA transakcje nabycia i zbycia akcji przez podmiot blisko związany z członkiem RN

 • 05.06.2013 12:25

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA transakcje nabycia i zbycia akcji przez podmiot blisko związany z członkiem RN

 • 15.05.2013 13:59

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA transakcje nabycia i zbycia akcji spółki przez podmiot blisko związany z członkiem RN

 • 15.05.2013 07:49

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 08.05.2013 17:13

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA transakcje nabycia i zbycia akcji spółki przez podmiot blisko związany z członkiem RN, będący jednocześnie animatorem.

 • 06.05.2013 14:45

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA transakcje nabycia akcji spółki przez podmiot blisko związany z członkiem RN

 • 25.04.2013 11:52

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA

 • 23.04.2013 16:39

  Zarząd BSC Drukarnii Opakowań rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za '12

 • 23.04.2013 16:34

  BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA - decyzja zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku