Boryszew SA

skrót: BRS

Ostatnie notowanie z: 05.03.2018 17:05

Aktualny kurs6,45   11,79 %0,68 zł
Otwarcie6,4511,79%
Minimum6,4511,79%
Maksimum6,4511,79%
Wolumen (szt.) 2292800
Kurs odniesienia5,77
Widełki dolne---
Widełki górne---
Obroty (tyś. zł)14789
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
Grupa jest jednym z największych prywatnych holdingów przemysłowych. Po wielu akwizycjach głównymi liniami biznesowymi są obecnie: półfabrykaty z metali kolorowych (Al, Pb, Cu, Zn) i ich stopów, przewody samochodowe i plastikowe elementy wnętrz dla globalnych producentów aut, łożyska oraz wyroby chemiczne (włókna syntetyczne, płyny do chłodnic i klimatyzacji).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Karkosik, Roman Krzysztofwraz z Alchemia SA i RKK Investments sp. z o.o.125 885 39852,45%125 885 39862,57%
Boryszew SAbezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. i Alchemia SA38 000 00015,83%38 800 00018,91%
NN OFEportfel16 697 1486,95%16 697 1486,95%

Kategoria • 19.01.2021 07:00

  Boryszew planuje w marcu przedstawić strategię rozwoju grupy na lata 2021-2023 (wywiad)

 • 29.12.2020 16:16

  BORYSZEW SA (45/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 stycznia 2021 roku

 • 29.12.2020 16:15

  BORYSZEW SA (44/2020) Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 25 stycznia 2021 roku

 • 23.12.2020 23:16

  BORYSZEW SA (43/2020) Wykonanie przedwstępnej umowy nabycia EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

 • 11.12.2020 14:33

  BORYSZEW SA (42/2020) Zmiany w składzie organów Boryszew S.A.

 • 03.12.2020 20:57

  NN OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Boryszewa

 • 03.12.2020 20:33

  BORYSZEW SA (41/2020) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 30.11.2020 12:14

  Boryszew na początku 2021 roku planuje przedstawić nową strategię grupy

 • 30.11.2020 08:13

  Strata netto grupy Boryszew w III kw. 2020 wyniosła 116,5 mln zł

 • 30.11.2020 00:08

  BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 27.11.2020 21:36

  BORYSZEW SA (40/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

 • 26.11.2020 18:40

  Boryszew widzi ryzyko dot. postępowań podatkowych w kwocie ok. 223,5 mln zł, utworzy rezerwy

 • 26.11.2020 17:47

  BORYSZEW SA (39/2020) Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych - aktualizacja

 • 06.11.2020 19:28

  Boryszew sfinalizował sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin

 • 06.11.2020 18:32

  BORYSZEW SA (38/2020) Wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

 • 05.11.2020 19:38

  BORYSZEW SA (37/2020) Przeniesienie prawa własności składników majątkowych w ramach spłaty wierzytelności z tytułu dywidendy od spółki zależnej

 • 03.11.2020 14:44

  Boryszew zawarł porozumienie z bankami ws. naruszenia kowenantów

 • 03.11.2020 14:26

  BORYSZEW SA (36/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi

 • 02.11.2020 16:59

  BORYSZEW SA (35/2020) Szczegółowe informacje nt. nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

 • 30.10.2020 16:14

  BORYSZEW SA (34/2020) Informacja nt. nabycia akcji własnych

 • 29.10.2020 19:10

  BORYSZEW SA (33/2020) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 28.10.2020 17:01

  BORYSZEW SA (32/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku

 • 26.10.2020 16:00

  Boryszew przyjął program skupu max. 80 mln akcji własnych

 • 26.10.2020 15:42

  BORYSZEW SA (31/2020) Przyjęcie Programu nabywania akcji własnych Boryszew S.A.

 • 07.10.2020 18:52

  Boryszew ma aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Impexmetalu

 • 07.10.2020 18:28

  BORYSZEW SA (30/2020) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

 • 29.09.2020 15:09

  Boryszew spodziewa się finalizacji sprzedaży Impexmetalu w ciągu najbliższych kilku tygodni

 • 25.09.2020 08:33

  Spółka z grupy Boryszewa ma zaległości podatkowe na 97,3 mln zł, zarząd zapowiada odwołanie od decyzji urzędu

 • 25.09.2020 08:09

  BORYSZEW SA (29/2020) Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej

 • 23.09.2020 18:10

  KE nie zgłosiła sprzeciwu odnośnie sprzedaży przez Boryszew Impexmetalu

 • 23.09.2020 18:03

  BORYSZEW SA (28/2020) Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez Granges AB kontroli nad Impexmetal S.A.

 • 15.09.2020 16:45

  BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Boryszewa do "równoważ"

 • 04.09.2020 12:53

  EBITDA Grupy Boryszew w III kw. 2020 powinna wynieść co najmniej 86 mln zł

 • 04.09.2020 12:27

  Boryszew spodziewa się 23 IX decyzji KE odnośnie sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin

 • 04.09.2020 08:20

  Zysk netto j.d. Grupy Boryszew w II kw. 2020 wyniósł 36,5 mln zł

 • 04.09.2020 00:08

  BORYSZEW SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 03.09.2020 19:55

  DataWalk i XTB zastąpią Bogdankę i Getin w indeksie mWIG40

 • 01.09.2020 17:30

  Boryszew mógł naruszyć na koniec I półrocza wskaźniki DSCR i pokrycia odsetek

 • 01.09.2020 17:09

  BORYSZEW SA (27/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi

 • 01.09.2020 16:33

  BORYSZEW SA (26/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 24.06.2020 17:07

  Boryszew mógł naruszyć w I kw. '20 kowenant finansowy dot. długu netto/EBITDA

 • 24.06.2020 16:37

  BORYSZEW SA (18/2020) Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego

 • 15.06.2020 16:16

  BORYSZEW SA (17/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

 • 15.06.2020 16:15

  BORYSZEW SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku

 • 15.06.2020 16:14

  BORYSZEW SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku

 • 29.05.2020 13:33

  BORYSZEW SA (14/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie

 • 29.05.2020 12:09

  Boryszew spodziewa się wzrostu produkcji w zakładach automotive w czerwcu i lipcu

 • 29.05.2020 12:08

  Boryszew spodziewa się finalizacji sprzedaży Impexmetalu w III kw. '20

 • 28.05.2020 20:21

  BORYSZEW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.05.2020 20:19

  BORYSZEW SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 26.05.2020 17:50

  Boryszew dostosowuje produkcję w segmencie motoryzacyjnym do zapotrzebowania odbiorców

 • 26.05.2020 17:20

  Boryszew utworzy odpisy w wysokości 181,8 mln zł

 • 26.05.2020 17:14

  BORYSZEW SA (13/2020) Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew - aktualizacja informacji

 • 26.05.2020 17:13

  BORYSZEW SA (12/2020) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących

 • 19.05.2020 10:17

  BORYSZEW SA (11/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku

 • 19.05.2020 10:15

  BORYSZEW SA (10/2020) Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku

 • 14.05.2020 15:57

  BORYSZEW SA (9/2020) Podpisanie planu połączenia pomiędzy połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

 • 14.05.2020 10:45

  BORYSZEW SA (8/2020) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • 05.05.2020 15:03

  Zamknięcie sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin przez Boryszew przesunie się na drugą połowę 2020 r. (wywiad)

 • 25.04.2020 21:26

  BORYSZEW SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 22.04.2020 12:51

  Zamknięcie sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin przez Boryszew w pierwszej połowie 2020 roku

 • 22.04.2020 12:48

  Grupa Boryszew planuje skorzystać z pomocy rządowej (wywiad)

 • 22.04.2020 12:39

  Boryszew planuje w przyszłym tygodniu wznowić produkcję w 18 zakładach segmentu automotive (wywiad)

 • 02.04.2020 16:51

  BORYSZEW SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 27.03.2020 16:17

  Trigon DM przeprowadził stress-testy na Covid-19 dla spółek, wskazał 9 zagrożonych firm

 • 19.03.2020 15:00

  Termin sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin przez Boryszew przesunie się na koniec maja

 • 19.03.2020 14:59

  Grupa Boryszew nie zmienia planów inwestycyjnych, nadal rozważa zagraniczną akwizycję (wywiad)

 • 19.03.2020 14:55

  Boryszew planuje w przyszłym tygodniu mocno ograniczyć lub wstrzymać produkcję w 7 zagranicznych zakładach (wywiad)

 • 17.03.2020 16:23

  Boryszew wstrzymuje dostawy części do zakładów Volkswagen Group AG oraz grupy PSA

 • 17.03.2020 16:03

  BORYSZEW SA (5/2020) Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew

 • 13.03.2020 13:00

  Boryszew ma wstępne warunki uzyskania od HSBC France i Santander BP 1,7 mld zł kredytu

 • 13.03.2020 12:43

  BORYSZEW SA (4/2020) Uzgodnienie istotnych wstępnych warunków udzielenia Spółce i jej podmiotom zależnym finansowania

 • 09.03.2020 18:18

  Spółka zależna Boryszewa utworzy odpis w wysokości 158 mln zł

 • 09.03.2020 18:04

  BORYSZEW SA (3/2020) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących przez spółkę zależną

 • 05.03.2020 19:03

  Dom Development i Neuca zastąpią Boryszew i CI Games w indeksie mWIG40

 • 27.02.2020 14:03

  Zakład grupy Boryszew w Chinach wznowił produkcję 17 lutego

 • 07.02.2020 15:43

  BORYSZEW SA (2/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 31.01.2020 12:56

  Koronawirus na razie bez wpływu na plany produkcyjne polskich fabryk w Chinach (analiza)

 • 27.01.2020 09:37

  BORYSZEW SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.12.2019 14:23

  Termin sprzedaży Impexmetalu przez Boryszew w kwietniu '20 aktualny

 • 20.12.2019 14:13

  Boryszew może w I poł. '20 uruchomić dwie pilotażowe farmy solarne kosztem kilkudziesięciu mln zł (wywiad)

 • 20.12.2019 11:44

  Boryszew rozważa zakup za granicą fabryki z branży stalowej (wywiad)

 • 29.11.2019 13:37

  Boryszew liczy na odbicie na rynku motoryzacyjnym w 2020 roku

 • 29.11.2019 12:19

  Boryszew nie planuje "na razie" skupu akcji własnych za środki ze sprzedaży Impexmetalu - prezes

 • 29.11.2019 07:23

  BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 28.11.2019 08:57

  Boryszew ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży Impexmetalu spółce Gränges AB (opis2)

 • 28.11.2019 08:20

  Boryszew ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży Impexmetalu spółce Gränges AB (opis)

 • 28.11.2019 07:52

  Boryszew ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetalu spółce Gränges AB

 • 28.11.2019 07:30

  BORYSZEW SA (47/2019) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

 • 17.10.2019 09:37

  BORYSZEW SA (46/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

 • 18.09.2019 14:53

  Boryszew planuje budowę farmy wiatrowej o mocy 25-30 MW

 • 18.09.2019 13:06

  Boryszew planuje ok. 200 mln zł inwestycji w II półr.; rozważa nowe projekty w Chinach i Rosji

 • 17.09.2019 20:11

  Zysk netto j.d. grupy Boryszew wyniósł w II kw. 37,3 mln zł, bez zmian rdr

 • 17.09.2019 19:46

  BORYSZEW SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 08:09

  BORYSZEW SA (29/2019) Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Alchemia S.A.

 • 30.05.2019 13:53

  Grupa Boryszew oczekuje poprawy wyników w 2019 roku

 • 30.05.2019 12:53

  Kilku chętnych na aktywa w segmencie przetwórstwa aluminium Impexmetalu - prezes Boryszewa

 • 30.05.2019 12:17

  Boryszew rozważa uruchomienie drugiej fabryki w Rosji z azjatyckim partnerem

 • 29.05.2019 21:59

  Boryszew miał w I kw. 90 mln zł EBITDA, zwiększy moce produkcyjne i rozbuduje portfela

 • 29.05.2019 20:10

  BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.05.2019 15:47

  BORYSZEW SA (28/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

 • 29.05.2019 15:46

  BORYSZEW SA (27/2019) Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku

 • 17.05.2019 15:47

  Impexmetal, SPV Boryszew 3 i Boryszew wzywają do sprzedaży akcji Impexmetalu, po 4,25 zł (opis)

 • 17.05.2019 15:36

  Impexmetal, SPV Boryszew 3 i Boryszew wzywają do sprzedaży do 100 proc. akcji Impexmetalu, po 4,25 zł/akcję

 • 17.05.2019 15:33

  BORYSZEW SA (25/2019) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A.

 • 11.04.2019 22:07

  BORYSZEW SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 18.03.2019 13:22

  BORYSZEW SA (17/2019) Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

 • 12.03.2019 14:24

  BORYSZEW SA (16/2019) Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.

 • 08.03.2019 08:50

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW kontraktami terminowymi na akcje spółki BORYSZEW SA

 • 07.03.2019 16:18

  BORYSZEW SA (15/2019) Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

 • 06.03.2019 14:35

  Wyniki Alchemii będą konsolidowane w wynikach grupy Boryszew od I kw. 2019 r.

 • 05.03.2019 22:23

  BORYSZEW SA (14/2019) Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

 • 05.03.2019 21:52

  W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23.436.074 akcji

 • 18.02.2019 10:46

  BORYSZEW SA (13/2019) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 11.02.2019 11:29

  BORYSZEW SA (12/2019) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 04.02.2019 10:55

  BORYSZEW SA (11/2019) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 31.01.2019 23:10

  BORYSZEW SA (10/2019) Korekta raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

 • 30.01.2019 13:22

  BORYSZEW SA (10/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.01.2019 11:06

  BORYSZEW SA (9/2019) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 21.01.2019 11:25

  BORYSZEW SA (8/2019) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 17.01.2019 23:07

  BORYSZEW SA (7/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

 • 15.01.2019 17:02

  Grupa Boryszew przewiduje wzrost przychodów i EBITDA w 2019 roku (wywiad)

 • 15.01.2019 15:05

  Grupa Boryszew przewiduje wzrost przychodów i EBITDA w 2019 roku (wywiad)

 • 15.01.2019 14:57

  Boryszew prowadzi kilka wstępnych rozmów ws. pozyskania dla grupy inwestora i dezinwestycji (wywiad)

 • 14.01.2019 12:14

  BORYSZEW SA (6/2019) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 11.01.2019 15:36

  Porozumienie akcjonariuszy Alchemii wzywa do sprzedaży 14,6 proc. akcji spółki, po 4,8 zł za akcję (opis2)

 • 11.01.2019 15:12

  BORYSZEW SA (5/2019) Ogłoszenie przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.

 • 11.01.2019 14:57

  Porozumienie akcjonariuszy Alchemii ogłosiło wezwanie na akcje spółki, oferuje 4,8 zł za akcję (opis)

 • 11.01.2019 14:42

  Porozumienie akcjonariuszy Alchemii ogłosiło wezwanie na akcje spółki, oferuje 4,8 zł za akcję

 • 10.01.2019 18:59

  BORYSZEW SA (4/2019) Zawarcie przez Spółkę jako gwaranta umowy kredytowej na nabycie przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Impexmetal S.A. został udzielony kredyt oraz gwarancja

 • 10.01.2019 18:57

  BORYSZEW SA (3/2019) Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

 • 07.01.2019 09:24

  BORYSZEW SA (2/2019) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 02.01.2019 07:01

  Boryszew nie sprzeda Krezusowi Walcowni Metali Dziedzice

 • 01.01.2019 15:17

  BORYSZEW SA (1/2019) Aktualizacja informacji nt. listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

 • 31.12.2018 10:11

  BORYSZEW SA (91/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 21.12.2018 14:53

  BORYSZEW SA (90/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 17.12.2018 09:17

  BORYSZEW SA (89/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 10.12.2018 10:43

  BORYSZEW SA (88/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 03.12.2018 10:49

  BORYSZEW SA (87/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 26.11.2018 10:07

  BORYSZEW SA (86/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 22.11.2018 14:20

  Grupa Boryszew zmniejszyła planowany CAPEX w '18 do 150 mln zł

 • 22.11.2018 13:21

  Boryszew w 2019 roku rusza z produkcją części do aut elektrycznych

 • 22.11.2018 08:19

  BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 19.11.2018 11:21

  BORYSZEW SA (85/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 09.11.2018 15:36

  Impexmetal rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 09.11.2018 14:48

  Boryszew planuje zakończenie przeglądu opcji strategicznych w połowie grudnia

 • 09.11.2018 13:33

  BORYSZEW SA (84/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 09.11.2018 13:20

  Boryszew rozpoczął przegląd opcji strategicznych, rozważy poszukiwanie inwestora lub alians strategiczny

 • 09.11.2018 13:07

  BORYSZEW SA (83/2018) Podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych

 • 08.11.2018 07:22

  Impexmetal wstrzymuje realizację strategii rozwoju na lata 2018-2026

 • 07.11.2018 18:43

  Piotr Lisiecki nowym prezesem Boryszewa po rezygnacji Piotra Szeligi (opis)

 • 07.11.2018 18:11

  Piotr Lisiecki nowym prezesem Boryszewa po rezygnacji Piotra Szeligi

 • 07.11.2018 17:54

  BORYSZEW SA (82/2018) Zmiany osobowe w składzie organów Boryszew S.A.

 • 05.11.2018 13:48

  BORYSZEW SA (81/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 29.10.2018 20:55

  BORYSZEW SA (80/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 22.10.2018 13:38

  BORYSZEW SA (79/2015) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 15.10.2018 15:32

  BORYSZEW SA (78/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

 • 15.10.2018 14:59

  BORYSZEW SA (77/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 08.10.2018 14:26

  BORYSZEW SA (76/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 01.10.2018 14:28

  BORYSZEW SA (75/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 01.10.2018 13:48

  BORYSZEW SA (74/2018) Zmina udziału o więcej niż 2% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

 • 01.10.2018 10:26

  BORYSZEW SA (73/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 24.09.2018 12:09

  BORYSZEW SA (72/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 17.09.2018 11:22

  BORYSZEW SA (71/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 10.09.2018 11:14

  BORYSZEW SA (70/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 04.09.2018 13:04

  Grupa Boryszew zmniejszyła planowany CAPEX w '18 do 200 mln zł z 300 mln zł

 • 30.08.2018 23:04

  Rozmowy Krezusa o sfinansowaniu zakupu Walcowni Metali Dziedzice zostały zakończone

 • 30.08.2018 20:39

  BORYSZEW SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 20.08.2018 14:08

  Krezus ma zgodę prezesa UOKiK na zakup Walcowni Metali Dziedzice

 • 30.07.2018 12:21

  BORYSZEW SA (68/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 23.07.2018 11:26

  BORYSZEW SA (67/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 16.07.2018 12:45

  BORYSZEW SA (66/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 12.07.2018 15:15

  BORYSZEW SA (65/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 09.07.2018 11:21

  BORYSZEW SA (64/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 02.07.2018 09:38

  BORYSZEW SA (63/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 28.06.2018 18:18

  BORYSZEW SA (62/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej

 • 25.06.2018 13:09

  BORYSZEW SA (61/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 19.06.2018 11:43

  BORYSZEW SA (60/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 18.06.2018 14:22

  BORYSZEW SA (59/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy dotyczącej nabycia akcji Boryszew S.A.

 • 18.06.2018 10:26

  BORYSZEW SA (58/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 14.06.2018 16:48

  BORYSZEW SA (57/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

 • 14.06.2018 16:47

  BORYSZEW SA (56/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

 • 11.06.2018 11:42

  BORYSZEW SA (55/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 04.06.2018 12:15

  BORYSZEW SA (54/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 29.05.2018 22:53

  BORYSZEW SA (53/2018) Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta - aktualizacja informacji

 • 29.05.2018 16:36

  Krezus przedłużył do 31 VIII ważność listu intencyjnego ws zakupu Walcowni Metali Dziedzice

 • 28.05.2018 15:59

  BORYSZEW SA (52/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 21.05.2018 12:31

  BORYSZEW SA (51/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 18.05.2018 13:23

  BORYSZEW SA (50/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

 • 18.05.2018 13:21

  BORYSZEW SA (49/2018) Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku

 • 17.05.2018 13:10

  Grupa Boryszew planuje w '18 przeznaczyć na inwestycje 320-350 mln zł

 • 14.05.2018 20:09

  BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 08.05.2018 07:57

  Boryszew nie planuje wypłacać dywidendy z powodu dużego programu inwestycyjnego (wywiad)

 • 08.05.2018 07:55

  Grupa Boryszew liczy w '18 na kilkanaście proc. wzrostu EBITDA (wywiad)

 • 26.04.2018 21:03

  BORYSZEW SA (48/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 26.04.2018 20:51

  BORYSZEW SA (47/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 26.04.2018 08:17

  Boryszew zakłada utrzymanie dynamik wolumenów sprzedaży w kolejnych latach

 • 26.04.2018 01:18

  BORYSZEW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 01:08

  BORYSZEW SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.04.2018 14:43

  Impexmetal i Boryszew utworzą rezerwy na zobowiązania w wysokości 65 mln zł

 • 20.04.2018 14:37

  BORYSZEW SA (46/2018) Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych

 • 16.04.2018 11:11

  Boryszew zakończył analizy sprzedaży aktywów grupy

 • 16.04.2018 10:49

  BORYSZEW SA (45/2018) Aktualizacja informacji na temat analizy opcji strategicznych Emitenta

 • 09.04.2018 16:20

  BORYSZEW SA (44/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 09.04.2018 16:19

  BORYSZEW SA (43/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 03.04.2018 15:24

  BORYSZEW SA (42/2018) Informacja nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej

 • 23.03.2018 15:49

  BORYSZEW SA (41/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 12.03.2018 17:41

  BORYSZEW SA (40/2018) Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej

 • 01.03.2018 22:13

  Wynik finansowy Boryszewa za '17 niższy o 23,5 mln zł z uwagi na odpis

 • 01.03.2018 21:15

  BORYSZEW SA (39/2018) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki stowarzyszonej

 • 01.03.2018 17:29

  Wynik finansowy Impexmetalu za '17 niższy z uwagi na odpis

 • 01.03.2018 16:50

  BORYSZEW SA (38/2018) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

 • 27.02.2018 14:49

  BORYSZEW SA (37/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 27.02.2018 14:48

  BORYSZEW SA (36/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 14.02.2018 14:54

  BORYSZEW SA (35/2018) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

 • 05.02.2018 19:08

  BORYSZEW SA (34/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 02.02.2018 19:31

  BORYSZEW SA (33/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 01.02.2018 15:13

  BORYSZEW SA (32/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 31.01.2018 15:55

  BORYSZEW SA (31/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 30.01.2018 14:07

  BORYSZEW SA (30/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 29.01.2018 15:40

  BORYSZEW SA (29/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 26.01.2018 13:55

  BORYSZEW SA (28/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 26.01.2018 09:48

  BORYSZEW SA (27/2018) Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A

 • 25.01.2018 12:36

  BORYSZEW SA (26/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 24.01.2018 13:17

  BORYSZEW SA (25/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 23.01.2018 14:05

  BORYSZEW SA (24/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 22.01.2018 14:00

  BORYSZEW SA (23/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 19.01.2018 16:07

  BORYSZEW SA (22/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 19.01.2018 12:10

  Jarosław Michniuk zrezygnował z funkcji prezesa Boryszewa

 • 19.01.2018 12:04

  BORYSZEW SA (21/2018) Zmiany w składzie Zarządu Boryszew S.A.

 • 18.01.2018 17:07

  BORYSZEW SA (20/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 18.01.2018 16:12

  BORYSZEW SA (19/2018) Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

 • 18.01.2018 11:58

  Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny ws. zakupu Walcowni Metali Dziedzice

 • 17.01.2018 14:09

  BORYSZEW SA (18/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 16.01.2018 19:20

  BORYSZEW SA (17/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 15.01.2018 22:31

  BORYSZEW SA (16/2018) Informacja nt. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

 • 15.01.2018 21:40

  Krezus złożył ofertę kupna Walcowni Metali Dziedzice za 160 mln zł

 • 15.01.2018 16:44

  BORYSZEW SA (15/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 15.01.2018 12:02

  BORYSZEW SA (14/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 12.01.2018 14:36

  BORYSZEW SA (13/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 11.01.2018 15:53

  BORYSZEW SA (12/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 11.01.2018 14:21

  BORYSZEW SA (11/2018) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

 • 10.01.2018 17:44

  Boryszew rozważy sprzedaż aktywów z sektorów automotive i przetwórstwa aluminium

 • 10.01.2018 17:31

  BORYSZEW SA (10/2018) Informacja na temat analizy opcji strategicznych emitenta

 • 09.01.2018 15:13

  BORYSZEW SA (9/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 08.01.2018 19:59

  BORYSZEW SA (8/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 05.01.2018 14:15

  BORYSZEW SA (7/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 04.01.2018 18:42

  BORYSZEW SA (6/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 04.01.2018 18:42

  BORYSZEW SA (5/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 04.01.2018 16:15

  Impexmetal ma strategię na lata 2018-2026; chce mieć ok. 2,6 mld zł przychodów w '26

 • 04.01.2018 16:09

  BORYSZEW SA (4/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 03.01.2018 19:22

  BORYSZEW SA (3/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 03.01.2018 16:00

  Roman Karkosik planuje wycofać część spółek z obrotu na GPW

 • 02.01.2018 22:20

  Spółka z grupy Boryszewa i Impexmetalu ma zaległości podatkowe na 29 mln zł

 • 02.01.2018 21:28

  BORYSZEW SA (2/2018) Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok

 • 02.01.2018 21:27

  BORYSZEW SA (1/2018) Informacja o trwającym postępowaniu kontrolnym w spółce zależnej

 • 29.12.2017 14:00

  BORYSZEW SA (109/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 29.12.2017 13:36

  BORYSZEW SA (108/2017) Przedterminowy wykup obligacji oraz nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

 • 28.12.2017 13:01

  BORYSZEW SA (107/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 27.12.2017 14:14

  BORYSZEW SA (106/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 22.12.2017 12:40

  BORYSZEW SA (105/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 21.12.2017 13:29

  BORYSZEW SA (104/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 20.12.2017 14:51

  BORYSZEW SA (103/2017) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

 • 20.12.2017 11:53

  BORYSZEW SA (102/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew SA

 • 19.12.2017 13:31

  BORYSZEW SA (101/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew SA

 • 18.12.2017 14:20

  BORYSZEW SA (100/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 15.12.2017 13:06

  BORYSZEW SA (99/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 14.12.2017 16:57

  BORYSZEW SA (98/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 13.12.2017 12:59

  BORYSZEW SA (97/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 12.12.2017 15:57

  BORYSZEW SA (96/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 11.12.2017 13:30

  BORYSZEW SA (95/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 08.12.2017 13:09

  BORYSZEW SA (94/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 07.12.2017 14:54

  BORYSZEW SA (93/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 06.12.2017 15:17

  BORYSZEW SA (92/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 05.12.2017 16:43

  BORYSZEW SA (91/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 04.12.2017 12:17

  BORYSZEW SA (90/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 01.12.2017 13:31

  BORYSZEW SA (89/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 30.11.2017 14:48

  BORYSZEW SA (88/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 29.11.2017 17:32

  BORYSZEW SA (87/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 29.11.2017 16:19

  BORYSZEW SA (86/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 29.11.2017 16:17

  BORYSZEW SA (85/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 28.11.2017 15:04

  BORYSZEW SA (84/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 27.11.2017 16:03

  BORYSZEW SA (83/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 24.11.2017 16:31

  BORYSZEW SA (82/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 23.11.2017 20:27

  BORYSZEW SA (81/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 22.11.2017 18:09

  BORYSZEW SA (80/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew SA

 • 21.11.2017 13:17

  BORYSZEW SA (79/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 20.11.2017 13:26

  BORYSZEW SA (78/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 17.11.2017 15:48

  BORYSZEW SA (77/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 16.11.2017 16:05

  BORYSZEW SA (76/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 15.11.2017 12:47

  Boryszew zakłada wzrost wyników w '18, choć nie tak skokowy jak w tym roku

 • 15.11.2017 11:43

  Boryszew nie chce pozbywać się segmentu chemicznego, ale może sprzedać pewne jego składowe

 • 14.11.2017 19:00

  Zysk netto Boryszewa wyniósł w III kw. 54,2 mln zł wobec 59,1 mln zł rok wcześniej

 • 14.11.2017 18:18

  BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 02.11.2017 17:19

  BORYSZEW SA (75/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów

 • 25.10.2017 12:15

  BORYSZEW SA (74/2017) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

 • 20.10.2017 11:24

  BORYSZEW SA (73/2017) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

 • 10.10.2017 13:06

  BORYSZEW SA (72/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 09.10.2017 19:04

  BORYSZEW SA (71/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 06.10.2017 15:17

  BORYSZEW SA (70/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 05.10.2017 12:53

  BORYSZEW SA (69/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 04.10.2017 15:32

  BORYSZEW SA (68/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 03.10.2017 14:54

  BORYSZEW SA (67/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 03.10.2017 14:42

  BORYSZEW SA (66/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

 • 02.10.2017 17:01

  BORYSZEW SA (65/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 02.10.2017 17:00

  BORYSZEW SA (64/2017) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

 • 29.09.2017 16:05

  BORYSZEW SA (63/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 28.09.2017 20:19

  BORYSZEW SA (62/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 28.09.2017 13:24

  BORYSZEW SA (61/2017) Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

 • 27.09.2017 13:46

  BORYSZEW SA (60/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 26.09.2017 17:11

  BORYSZEW SA (59/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 25.09.2017 12:56

  BORYSZEW SA (58/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 22.09.2017 16:30

  BORYSZEW SA (57/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 21.09.2017 14:43

  BORYSZEW SA (56/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 20.09.2017 16:12

  BORYSZEW SA (55/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 19.09.2017 13:03

  BORYSZEW SA (54/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 18.09.2017 12:56

  BORYSZEW SA (53/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 15.09.2017 15:05

  BORYSZEW SA (52/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 14.09.2017 14:54

  BORYSZEW SA (51/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 13.09.2017 15:21

  BORYSZEW SA (50/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 12.09.2017 17:03

  BORYSZEW SA (49/2017) Nabcie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 11.09.2017 13:06

  BORYSZEW SA (48/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 08.09.2017 14:39

  BORYSZEW SA (47/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

 • 07.09.2017 12:49

  BORYSZEW SA (46/2017) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A

 • 06.09.2017 14:21

  BORYSZEW SA (45/2017) Nabycie akcji własnch Boryszew S.A.

 • 05.09.2017 11:06