Braster SA

skrót: BRA

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 17:01

Aktualny kurs0,50   -4,91 %-0,03 zł
Otwarcie0,530,00%
Minimum0,50-6,04%
Maksimum0,530,00%
Wolumen (szt.) 524630
Kurs odniesienia0,53
Widełki dolne0,48
Widełki górne0,58
Obroty (tyś. zł)267
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 5000,58
11010,54
18540,54
11 0000,52
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,5033 495 2
0,523 937 1
0,524 613 2
0,53520 1
Spółka opracowała przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzyła unikalne w skali świata urządzenie do domowego badania piersi – BRASTER, które będzie teraz przez spółkę komercjalizowane.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  

Kategoria • 06.12.2019 09:57

  BRASTER SA (122/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 05.12.2019 20:18

  European High Growth Opportunities Securitization Fund ma poniżej 5 proc. akcji Brastera

 • 05.12.2019 19:26

  BRASTER SA (121/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.

 • 04.12.2019 15:04

  BRASTER SA (120/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.

 • 03.12.2019 12:39

  BRASTER SA (119/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 03.12.2019 12:29

  BRASTER SA (118/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 2 grudnia 2019 roku.

 • 02.12.2019 16:27

  Braster zwołał na 30 XII walne zgromadzenie w sprawie emisji akcji serii N

 • 02.12.2019 16:04

  BRASTER SA (117/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2019 wraz z projektami uchwał.

 • 02.12.2019 13:46

  BRASTER SA (116/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 02.12.2019 13:36

  BRASTER SA (115/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 02.12.2019 13:12

  NWZ Brastera nie zdecydowało o warunkowej emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru

 • 02.12.2019 13:04

  BRASTER SA (114/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2019 roku.

 • 29.11.2019 17:11

  BRASTER SA (113/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3

 • 28.11.2019 07:48

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 26.11.2019 11:29

  BRASTER SA (112/2019) Wydanie Obligacji serii B4

 • 22.11.2019 20:56

  BRASTER SA (111/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 22.11.2019 13:55

  BRASTER SA (110/2019) Przydział Obligacji serii B4

 • 20.11.2019 16:45

  BRASTER SA (109/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3

 • 15.11.2019 17:01

  BRASTER SA (108/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 14.11.2019 13:20

  BRASTER SA (107/2019) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.

 • 14.11.2019 13:11

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii L spółki BRASTER SA

 • 12.11.2019 13:58

  BRASTER SA (106/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3

 • 07.11.2019 16:34

  BRASTER SA (105/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 07.11.2019 12:07

  BRASTER SA (104/2019) Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.

 • 06.11.2019 14:29

  BRASTER SA (103/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3 - aktualizacja informacji

 • 05.11.2019 18:13

  NWZ Brastera zdecyduje o warunkowej emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru

 • 05.11.2019 17:51

  BRASTER SA (102/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 grudnia 2019 wraz z projektami uchwał.

 • 05.11.2019 17:22

  BRASTER SA (101/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3

 • 05.11.2019 14:55

  Urządzenie Braster Pro będzie dystrybuowane w Brazylii

 • 05.11.2019 14:36

  BRASTER SA (100/2019) Rejestracja Urządzenia BRASTER w Brazylii

 • 04.11.2019 17:17

  BRASTER SA (99/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.

 • 31.10.2019 16:43

  BRASTER SA (98/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 31.10.2019 15:41

  BRASTER SA (97/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.

 • 30.10.2019 16:41

  BRASTER SA (96/2019) Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 30.10.2019 13:20

  BRASTER SA (95/2019) Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 30.10.2019 12:28

  BRASTER SA (94/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3

 • 29.10.2019 13:03

  BRASTER SA (93/2019) Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 28.10.2019 16:40

  BRASTER SA (92/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.10.2019 12:13

  BRASTER SA (91/2019) Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 25.10.2019 16:38

  BRASTER SA (90/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 25.10.2019 16:14

  BRASTER SA (89/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 24.10.2019 17:35

  BRASTER SA (88/2019) Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 24.10.2019 17:18

  BRASTER SA (87/2019) Ustanowienie zastawu - ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji Spółki

 • 24.10.2019 11:54

  BRASTER SA (86/2019) Wyniki badania Innomed

 • 23.10.2019 18:31

  BRASTER SA (85/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 23.10.2019 15:27

  BRASTER SA (84/2019) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 23.10.2019 10:31

  BRASTER SA (83/2019) Informacje o transakcjach dokonanych na akcjach BRASTER S.A. przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 22.10.2019 11:02

  BRASTER SA (82/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 18.10.2019 11:31

  BRASTER SA (81/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 17.10.2019 16:54

  BRASTER SA (80/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 16.10.2019 13:34

  BRASTER SA (79/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 15.10.2019 17:09

  BRASTER SA (78/2019) Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego

 • 14.10.2019 19:00

  BRASTER SA (77/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 11.10.2019 15:07

  BRASTER SA (76/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 09.10.2019 13:07

  BRASTER SA (75/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 07.10.2019 15:47

  BRASTER SA (74/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 01.10.2019 14:53

  BRASTER SA (73/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.09.2019 15:30

  BRASTER SA (72/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 27.09.2019 14:17

  BRASTER SA (71/2019) Wydanie Obligacji serii B3

 • 26.09.2019 13:16

  BRASTER SA (70/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 25.09.2019 14:14

  BRASTER SA (69/2019) Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

 • 25.09.2019 13:28

  BRASTER SA (68/2019) Przydział Obligacji serii B3

 • 24.09.2019 13:01

  BRASTER SA (67/2019) Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 20.09.2019 19:16

  BRASTER SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 19.09.2019 15:48

  BRASTER SA (66/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 18.09.2019 14:19

  BRASTER SA (65/2019) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.

 • 17.09.2019 18:48

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki BRASTER S.A.

 • 13.09.2019 18:30

  BRASTER SA (64/2019) Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.

 • 05.09.2019 18:27

  BRASTER SA (63/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 03.09.2019 17:54

  BRASTER SA (62/2019) Powołanie Prezesa Zarządu BRASTER S.A.

 • 02.09.2019 18:33

  BRASTER SA (61/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 29.08.2019 13:23

  BRASTER SA (60/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B1

 • 20.08.2019 14:15

  BRASTER SA (59/2019) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 19.08.2019 10:40

  BRASTER SA (58/2019) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 14.08.2019 16:49

  Braster ma umowę dot. dystrybucji urządzenia Braster Pro w Wielkiej Brytanii

 • 14.08.2019 16:33

  BRASTER SA (57/2019) Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Wielkiej Brytanii

 • 14.08.2019 16:21

  BRASTER SA (56/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 13.08.2019 20:11

  BRASTER SA (55/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 31.05.2019 17:39

  BRASTER SA (36/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.

 • 30.05.2019 18:13

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q

 • 29.05.2019 19:08

  BRASTER SA (35/2019) Złożenie przez Emitenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii A

 • 29.05.2019 16:48

  BRASTER SA (34/2019) Przydział Obligacji serii B1

 • 17.05.2019 18:15

  BRASTER SA (32/2019) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki

 • 15.04.2019 22:50

  BRASTER SA (22/2019) Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 12.04.2019 22:22

  Braster zanotował w 2018 roku 19,8 mln zł straty netto

 • 12.04.2019 21:10

  BRASTER SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 29.03.2019 17:21

  Braster ma umowę dystrybucyjną na rynek rosyjski

 • 29.03.2019 17:05

  BRASTER SA (18/2019) Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Rosji

 • 15.03.2019 17:21

  OFE PZU ma poniżej 5 proc. Brastera

 • 15.03.2019 17:03

  BRASTER SA (17/2019) Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

 • 15.03.2019 15:35

  BRASTER SA (16/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 14.03.2019 18:07

  BRASTER SA (15/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 13.03.2019 15:24

  BRASTER SA (14/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 12.03.2019 22:04

  BRASTER SA (13/2019) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko z nią związaną przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 11.03.2019 16:42

  BRASTER SA (12/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 06.03.2019 16:58

  BRASTER SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał.

 • 05.03.2019 22:19

  BRASTER SA (10/2019) Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki - ujawnienie opóźnienia informacji poufnej

 • 28.02.2019 17:03

  BRASTER SA (9/2019) Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

 • 25.02.2019 19:07

  BRASTER SA (8/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 19.02.2019 11:39

  Braster ma umowę z dystrybutorem na rynek indyjski

 • 19.02.2019 11:06

  BRASTER SA (7/2019) Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Indiach

 • 29.01.2019 16:06

  BRASTER SA (6/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 14.01.2019 14:16

  BRASTER SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 8 stycznia 2019 roku

 • 08.01.2019 16:31

  Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji ponad 23 mln akcji serii K

 • 08.01.2019 16:15

  BRASTER SA (4/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu 8 stycznia 2019 roku

 • 08.01.2019 16:00

  BRASTER SA (3/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 08.01.2019 15:50

  BRASTER SA (2/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 03.01.2019 16:34

  BRASTER SA (1/2019) Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa BRASTER S.A.

 • 18.12.2018 14:06

  BRASTER SA (49/2018) Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 roku.

 • 11.12.2018 16:40

  BRASTER SA (48/2018) Zawarcie umowy o ustanowienie zastawów cywilnego i rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa BRASTER S.A.

 • 10.12.2018 17:27

  BRASTER SA (47/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 stycznia 2019 roku wraz z projektami uchwał.

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 30.11.2018 11:57

  BRASTER SA (46/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 26 listopada 2018 roku

 • 29.11.2018 15:28

  BRASTER SA (45/2018) Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 26.11.2018 16:53

  Aviva OFE wyszedł z akcjonariatu Brastera

 • 26.11.2018 16:46

  BRASTER SA (44/2018) Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

 • 26.11.2018 14:30

  Akcjonariusze Brastera nie głosowali w sprawie emisji z powodu braku kworum

 • 26.11.2018 14:02

  BRASTER SA (43/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2018 roku

 • 26.11.2018 13:42

  BRASTER SA (42/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 19.11.2018 17:10

  Braster ma umowę z dystrybutorem na rynek chiński

 • 19.11.2018 16:52

  BRASTER SA (41/2018) Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER na terenie Chińskiej Republiki Ludowej

 • 14.11.2018 19:37

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 29.10.2018 16:40

  Braster zdecyduje o emisji do ok. 23 mln akcji serii K

 • 29.10.2018 16:13

  BRASTER SA (40/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2018 roku wraz z projektami uchwał.

 • 11.10.2018 16:29

  Investors TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Brastera

 • 11.10.2018 16:16

  BRASTER SA (39/2018) Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

 • 10.10.2018 17:33

  BRASTER SA (38/2018) Program Motywacyjny na lata 2018-2021 - aktualizacja informacji

 • 02.10.2018 17:17

  BRASTER SA (37/2018) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 28.09.2018 15:39

  BRASTER SA (36/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 28.09.2018 15:31

  BRASTER SA (35/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu BRASTER S.A.

 • 28.09.2018 10:56

  BRASTER SA (34/2018) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 27.09.2018 17:31

  Braster sprzedał firmie Benefit Systems 100 urządzeń i pakietów badań

 • 27.09.2018 17:20

  BRASTER SA (33/2018) Sprzedaż Urządzeń BRASTER do Benefit Systems S.A.

 • 21.09.2018 18:32

  BRASTER SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 12.09.2018 10:01

  BRASTER SA (32/2918) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu BRASTER S.A.

 • 23.08.2018 12:11

  Braster chce dotrzeć z nową wersją produktu do kilkuset lekarzy w ciągu kilku m-cy (wywiad)

 • 22.08.2018 16:35

  BRASTER SA (31/2018) Podpisanie Aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny

 • 22.08.2018 10:28

  Braster rozgląda się za inwestorem branżowym lub finansowym, działającym w branży lifescience

 • 21.08.2018 21:37

  Braster potrzebuje 50 mln zł na realizację celów strategicznych

 • 21.08.2018 21:18

  BRASTER SA (30/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój BRASTER S.A. - aktualizacja informacji.

 • 21.08.2018 16:27

  Braster podpisał umowę dystrybucyjną na sprzedaż urządzeń do RPA

 • 21.08.2018 15:25

  BRASTER SA (29/2018) Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER Professional na terenie Republiki Południowej Afryki.

 • 13.08.2018 20:25

  BRASTER SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 8 sierpnia 2018 roku

 • 08.08.2018 19:16

  BRASTER SA (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

 • 07.08.2018 16:31

  Braster rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 07.08.2018 16:11

  BRASTER SA (26/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój BRASTER S.A.

 • 06.08.2018 21:54

  BRASTER SA (25/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 sierpnia 2018 roku

 • 02.08.2018 07:36

  Braster zmienia model biznesowy; zaoferuje produkt przeznaczony dla lekarzy

 • 01.08.2018 22:02

  BRASTER SA (24/2018) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w II kwartale 2018 roku oraz o rozszerzeniu sprzedaży o wyrób medyczny "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi".

 • 17.07.2018 16:29

  BRASTER SA (23/2018) Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER na rynku ukraińskim.

 • 12.07.2018 19:38

  BRASTER SA (22/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 sierpnia 2018 roku.

 • 09.07.2018 15:40

  BRASTER SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku

 • 06.07.2018 16:31

  Braster ma umowę dystrybucyjną na Węgrzech

 • 06.07.2018 16:11

  BRASTER SA (20/2018) Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Systemu BRASTER na rynku węgierskim

 • 05.07.2018 12:51

  BRASTER SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - korekta treści uchwały

 • 03.07.2018 18:45

  BRASTER SA (18/2018) Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie - treść uchwał podjętych oraz projekty uchwał które nie zostały podjęte.

 • 03.07.2018 18:27

  BRASTER SA (17/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 02.07.2018 17:24

  BRASTER SA (16/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku i kontynuowanego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku

 • 02.07.2018 11:01

  BRASTER SA (15/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 20.06.2018 16:21

  BRASTER SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 15 czerwca 2018 roku

 • 15.06.2018 17:57

  BRASTER SA (13/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy.

 • 14.06.2018 16:27

  BRASTER SA (12/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku

 • 12.06.2018 21:19

  BRASTER SA (11/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 07.06.2018 15:24

  BRASTER SA (10/2018) Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego.

 • 24.05.2018 17:53

  BRASTER SA (9/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku

 • 24.05.2018 17:26

  BRASTER SA (8/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 22.05.2018 16:24

  BRASTER SA (7/2018) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 18.05.2018 16:41

  BRASTER SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2018 roku.

 • 17.05.2018 20:07

  BRASTER SA (5/2018) Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A.

 • 16.05.2018 17:31

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 27.04.2018 17:13

  BRASTER SA (4/2018) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w I kwartale 2018 roku.

 • 06.04.2018 19:56

  BRASTER SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 06.04.2018 10:57

  Braster rozpoczął sprzedaż w Holandii, to pierwszy rynek zagraniczny spółki

 • 06.04.2018 10:06

  BRASTER SA (3/2018) Uruchomienie e-sklepu na rynku holenderskim oraz aktualizacja harmonogramu ekspansji zagranicznej Spółki i rozwoju działalności w obszarze telemedycyny.

 • 10.01.2018 12:44

  BRASTER SA (2/2018) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w IV kwartale 2017 roku.

 • 10.01.2018 12:30

  BRASTER SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

 • 19.12.2017 11:54

  Braster ma umowę na pilotaż urządzenia Braster w Wielkiej Brytanii

 • 19.12.2017 11:22

  BRASTER SA (48/2017) Rozpoczęcie pilotażu medycznego w Wielkiej Brytanii.

 • 14.11.2017 22:38

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 10.11.2017 21:53

  BRASTER SA (47/2017) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w III kwartale 2017 roku.

 • 29.09.2017 17:15

  Ipopema TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Brastera

 • 29.09.2017 17:03

  BRASTER SA (46/2017) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 12.09.2017 13:18

  BRASTER SA (45/2017) Informacja o transakcji wykonywanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 05.09.2017 16:09

  Braster rozważa przejęcia m.in. poprzez wymianę akcji (wywiad)

 • 29.08.2017 23:16

  BRASTER SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 25.08.2017 16:28

  BRASTER SA (44/2017) Rejestracja akcji w KDPW.

 • 25.08.2017 14:16

  BRASTER SA (43/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 • 25.08.2017 12:47

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii I spółki BRASTER S.A.

 • 23.08.2017 16:50

  BRASTER SA (42/2017) Rejestracji akcji w KDPW.

 • 18.08.2017 16:42

  Aviva OFE Aviva BZ WBK ma 9,78 proc. głosów na walnym Brastera

 • 18.08.2017 16:37

  BRASTER SA (41/2017) Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 18.08.2017 11:55

  Ipopema TFI ma ponad 5 proc. głosów na walnym Brastera

 • 18.08.2017 11:47

  BRASTER SA (40/2017) Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 17.08.2017 10:03

  BRASTER SA (39/2017) Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów

 • 17.08.2017 09:42

  BRASTER SA (38/2017) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 16.08.2017 16:33

  BRASTER SA (37/2017) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 11.08.2017 17:53

  BRASTER SA (36/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 04.08.2017 16:02

  BRASTER SA (35/2017) Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 • 31.07.2017 17:03

  BRASTER SA (34/2017) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w II kwartale 2017 roku.

 • 21.07.2017 18:49

  Ipopema TFI ma 3,41 proc. głosów na walnym Brastera

 • 21.07.2017 18:00

  Braster przydzielił w ramach oferty 3 mln akcji i pozyskał 40,5 mln zł

 • 21.07.2017 17:56

  BRASTER SA (33/2017) Zejście poniżej 5% przez akcjonariusza spółki BRASTER S.A.

 • 21.07.2017 17:21

  BRASTER SA (32/2017) Przydział Akcji serii I

 • 20.07.2017 13:43

  BRASTER SA (31/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki

 • 18.07.2017 18:44

  Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Brastera ustalona na 13,5 zł

 • 18.07.2017 18:25

  BRASTER SA (30/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 18.07.2017 18:22

  BRASTER SA (29/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I.

 • 12.07.2017 11:12

  BRASTER SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 6 lipca 2017 roku.

 • 07.07.2017 16:26

  Cena maksymalna w ofercie publicznej Brastera ustalona na 16,50 zł

 • 07.07.2017 16:22

  BRASTER SA (27/2017) Ustalenie ceny maksymalnej dla jednej akcji serii I.

 • 07.07.2017 13:44

  Braster liczy na pierwsze istotne przychody z ekspansji zagranicznej w IV kw. '18

 • 06.07.2017 19:10

  Harmonogram oferty publicznej Braster

 • 06.07.2017 19:09

  Braster oferuje do 3 mln akcji i chce pozyskać do 64 mln zł; cena min. 18,3 zł za akcję

 • 06.07.2017 16:24

  BRASTER SA (26/2017) Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 lipca 2017 roku.

 • 04.07.2017 15:44

  BRASTER SA (25/2017) Rozpoczęcie pilotażu medycznego w Dubaju.

 • 04.07.2017 14:58

  BRASTER SA (24/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BRASTER S.A.

 • 04.07.2017 14:51

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z ofertą publiczną

 • 29.06.2017 14:45

  Braster podpisał umowę ws. rozpoczęcia pilotażu medycznego w Japonii (opis)

 • 29.06.2017 14:29

  Braster podpisał umowę ws. rozpoczęcia pilotażu medycznego w Japonii

 • 29.06.2017 14:09

  BRASTER SA (23/2017) Rozpoczęcie pilotażu medycznego w Japonii.

 • 26.06.2017 12:21

  Braster ma umowę ws. wejścia na rynek irlandzki

 • 26.06.2017 11:55

  BRASTER SA (22/2017) Rozpoczęcie sprzedaży Systemu BRASTER na rynkach zagranicznych (Irlandia).

 • 21.06.2017 15:07

  BRASTER SA (21/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 6 lipca 2017 roku.

 • 09.06.2017 20:14

  BRASTER SA (20/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 lipca 2017 roku wraz z projektami uchwał.

 • 25.05.2017 12:17

  BRASTER SA (19/2016) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 16.05.2017 17:13

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 28.04.2017 20:18

  BRASTER SA (18/2017) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w I kwartale 2017 roku.

 • 26.04.2017 11:38

  BRASTER SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. po przerwie w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 • 20.04.2017 18:06

  BRASTER SA (16/2017) Treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 • 20.04.2017 17:41

  BRASTER SA (15/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej BRASTER S.A. III kadencji

 • 20.04.2017 14:41

  BRASTER SA (14/2017) Powołanie Członków Zarządu BRASTER S.A. III kadencji

 • 19.04.2017 16:48

  BRASTER SA (13/2017) Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej III kadencji

 • 19.04.2017 12:42

  BRASTER SA (12/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 18.04.2017 08:08

  East Value Research obniżył cenę docelową akcji Brastera do 35,2 zł

 • 14.04.2017 11:11

  BRASTER SA (11/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 07.04.2017 15:15

  BRASTER SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 3 kwietnia 2017 roku

 • 03.04.2017 14:47

  BRASTER SA (9/2017) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy.

 • 31.03.2017 16:41

  BRASTER SA (8/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 30.03.2017 11:00

  BRASTER SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 roku - uzupełnienie załączników do uchwał.

 • 21.03.2017 20:04

  BRASTER SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 16.03.2017 16:04

  BRASTER SA (6/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 roku.

 • 07.03.2017 12:37

  BRASTER SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 roku - uzupełnienie załączników do uchwał.

 • 07.03.2017 11:57

  Braster planuje emisję akcji i akwizycję w II kw. 2017 r. (opis)

 • 07.03.2017 10:31

  Braster planuje emisję akcji i akwizycję w II kw. 2017 r.

 • 07.03.2017 09:38

  Braster planuje publiczną emisję akcji, chce pozyskać 60-70 mln zł

 • 07.03.2017 09:02

  BRASTER SA (4/2017) Aktualizacja strategii rozwoju BRASTER S.A. na lata 2015-2021 w zakresie ekspansji zagranicznej i rozwoju działalności w obszarze telemedycyny.

 • 07.03.2017 09:00

  BRASTER SA (3/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 roku.

 • 23.02.2017 08:51

  East Value Research ustalił cenę docelową akcji Brastera na poziomie 36,8 zł

 • 17.01.2017 06:30

  Braster może wejść do Holandii w II kw. '17; przygląda się rynkom azjatyckim i arabskim (wywiad)

 • 16.01.2017 09:04

  Braster sprzedał 1.917 urządzeń Braster w IV kw. 2016 r.

 • 16.01.2017 08:45

  BRASTER SA (2/2017) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w IV kwartale 2016 roku.

 • 11.01.2017 14:41

  BRASTER SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

 • 27.12.2016 16:49

  BRASTER SA (54/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki BRASTER S.A. i wyznaczenie pierwszego dnia ich notowania.

 • 27.12.2016 15:43

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki BRASTER S.A.

 • 23.12.2016 13:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki BRASTER S.A.

 • 13.12.2016 17:32

  BRASTER SA (53/2016) Rejestracja w KDPW obligacji na okaziciela serii A.

 • 13.12.2016 17:29

  BRASTER SA (52/2016) Nabycie przez Emitenta istotnej nieruchomości.

 • 09.12.2016 11:06

  BRASTER SA (51/2016) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A spółki BRASTER S.A.

 • 29.11.2016 16:16

  BRASTER SA (50/2016) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie dojścia emisji do skutku i przydziału obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta.

 • 16.11.2016 11:54

  Braster chce pozyskać do 10,5 mln zł z emisji obligacji

 • 14.11.2016 19:33

  BRASTER SA (49/2016) Emisja Obligacji Serii A przez Emitenta

 • 14.11.2016 19:20

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 19.10.2016 10:08

  Braster rozpoczął sprzedaż urządzenia Braster

 • 19.10.2016 09:31

  BRASTER SA (48/2016) Uruchomienie sprzedaży wyrobu medycznego System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster - umowa z Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie S.A.

 • 04.10.2016 16:50

  Braster rozpoczął produkcję urządzenia Braster; sprzedaż ruszy koło 19 X

 • 04.10.2016 16:40

  BRASTER SA (47/2016) Uruchomienie produkcji wyrobu medycznego "System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster".

 • 21.09.2016 12:22

  Braster analizuje projekt globalnej ekspansji, szczegóły w ciągu kilku m-cy

 • 16.09.2016 15:42

  Braster ma umowę na produkcję urządzenia Braster Tester; kurs wyraźnie rośnie

 • 16.09.2016 15:17

  BRASTER SA (46/2015) Podpisanie umowy na produkcję urządzeń BRASTER.

 • 30.08.2016 17:42

  BRASTER SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 24.08.2016 12:45

  mBank zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Brastera

 • 24.08.2016 12:16

  BRASTER SA (45/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 09.08.2016 13:49

  BRASTER SA (44/2016) Informacja o wynikach badania klinicznego "ThermaALG".

 • 27.07.2016 17:04

  BRASTER SA (43/2016) Rejestracja akcji w KDPW.

 • 26.07.2016 13:09

  BRASTER SA (42/2016) Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BRASTER S.A.

 • 26.07.2016 13:00

  BRASTER SA (41/2016) Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BRASTER S.A.

 • 25.07.2016 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BRASTER SA

 • 25.07.2016 19:14

  GPW: ostatnie notowanie pda BRASTER SA

 • 22.07.2016 11:31

  Braster może potrzebować dodatkowego finansowania by sprzedawać produkt za granicą (wywiad)

 • 21.07.2016 11:52

  Braster rozpocznie sprzedaż urządzenia Braster w IV kw. '16

 • 21.07.2016 11:31

  BRASTER SA (40/2016) Prezentacja strategii sprzedaży urządzenia Braster.

 • 18.07.2016 12:15

  BRASTER SA (39/2016) Rejestracja akcji w KDPW.

 • 11.07.2016 17:23

  BRASTER SA (38/2016) Znaczne pakiety akcji.

 • 07.07.2016 12:46

  BRASTER SA (37/2016) Znaczne pakiety akcji.

 • 05.07.2016 18:01

  BRASTER SA (36/2016) Znaczne pakiety akcji.

 • 05.07.2016 17:52

  BRASTER SA (35/2016) Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

 • 05.07.2016 17:32

  BRASTER SA (34/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 04.07.2016 18:49

  OFE PZU ma 5,03 proc. głosów na walnym Brastera

 • 04.07.2016 18:41

  BRASTER SA Znaczne pakiety akcji.

 • 04.07.2016 18:28

  BRASTER SA Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.06.2016 18:25

  DM BOŚ zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Brastera

 • 30.06.2016 18:11

  BRASTER SA Znaczne pakiety akcji.

 • 30.06.2016 15:41

  BRASTER SA Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 27.06.2016 15:22

  BRASTER SA Rejestracja praw do akcji w KDPW.

 • 27.06.2016 11:39

  BRASTER SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 • 23.06.2016 14:43

  BRASTER SA Rejestracja praw do akcji w KDPW.

 • 20.06.2016 10:20

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.06.2016 14:29

  Investors TFI mają ponad 5 proc. akcji Brastera

 • 16.06.2016 14:11

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 16.06.2016 12:05

  BRASTER SA Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 • 03.06.2016 19:37

  BRASTER SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H.

 • 01.06.2016 17:08

  BRASTER SA Podpisanie istotnej umowy na realizację systemu telemedycznego.

 • 30.05.2016 16:17

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 24 maja 2016 roku.

 • 25.05.2016 17:48

  BRASTER SA Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 25.05.2016 16:15

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 24.05.2016 16:27

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2016 roku.

 • 19.05.2016 17:20

  BRASTER SA Podpisanie istotnej umowy na aplikacje BRASTER.

 • 16.05.2016 17:31

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 04.05.2016 17:11

  BRASTER SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.

 • 04.05.2016 16:59

  BRASTER SA Rejestracji akcji w KDPW.

 • 04.05.2016 14:21

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 27.04.2016 17:27

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2016 roku.

 • 21.04.2016 15:53

  BRASTER SA Uchylenie Regulaminu Programu Motywacyjnego.

 • 18.04.2016 16:21

  BRASTER SA Rozpoczęcie V etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 05.04.2016 17:13

  BRASTER SA Zakończenie czwartego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe).

 • 01.04.2016 17:07

  BRASTER SA Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego.

 • 21.03.2016 19:32

  BRASTER SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 04.03.2016 12:28

  BRASTER SA Rozpoczęcie procesu industrializacji konsumenckiej wersji Testera.

 • 02.03.2016 15:04

  Braster podtrzymuje, że Tester wejdzie na rynek zgodnie z planem

 • 02.03.2016 13:49

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 26 lutego 2016 roku.

 • 26.02.2016 14:14

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 lutego 2016 roku.

 • 01.02.2016 14:59

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku

 • 01.02.2016 14:35

  BRASTER SA Informacja o transakcjach na akcjach BRASTER S.A.

 • 29.01.2016 15:42

  BRASTER SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy.

 • 26.01.2016 16:25

  BRASTER SA Rozpoczęcie IV etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 05.01.2016 16:38

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.01.2016 15:55

  BRASTER SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 29.12.2015 11:20

  BRASTER SA Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

 • 29.12.2015 10:19

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2016 roku.

 • 28.12.2015 14:50

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 21 grudnia 2015 roku

 • 22.12.2015 11:28

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku

 • 18.12.2015 08:31

  BRASTER SA Zawarcie porozumienia dotyczącego zaprojektowania komercyjnej wersji urządzenia dla kobiet

 • 03.12.2015 16:04

  BRASTER SA Zakończenie trzeciego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 03.12.2015 14:31

  Braster może wejść do USA wcześniej niż w '18; nie wyklucza emisji akcji

 • 23.11.2015 11:57

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2015 roku

 • 20.11.2015 10:20

  Braster planuje emisję warrantów s. E w ramach programu motywacyjnego na lata '15-'17

 • 20.11.2015 09:39

  BRASTER SA Założenia Programu motywacyjnego na lata 2015 - 2017

 • 13.11.2015 19:37

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 14.10.2015 16:20

  BRASTER SA Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie Aneksów - uzupełnienie informacji

 • 01.10.2015 16:15

  BRASTER SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie

 • 30.09.2015 17:34

  BRASTER SA Odstąpienie od realizacji Umowy

 • 30.09.2015 17:23

  BRASTER SA Zawarcie Aneksu do Umowy Najmu

 • 23.09.2015 16:48

  BRASTER SA Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie oraz jednolitego tekstu Statutu BRASTER S.A.

 • 29.07.2015 10:58

  BRASTER SA Rozpoczęcie trzeciego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 29.07.2015 10:48

  BRASTER SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 21.07.2015 14:03

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.07.2015 09:33

  BRASTER SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie

 • 16.07.2015 20:23

  BRASTER SA Zakończenie kolejnego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 14.07.2015 15:35

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 lipca 2015 roku

 • 10.07.2015 12:17

  BRASTER SA Wybór biegłego rewidenta

 • 10.07.2015 09:19

  BRASTER SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej - korekta

 • 09.07.2015 18:06

  BRASTER SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 09.07.2015 17:59

  BRASTER SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 09.07.2015 17:55

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 09 lipca 2015 roku

 • 29.06.2015 15:22

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 26.06.2015 19:08

  GPW: akcje spółki BRASTER na liście uczestników WIG i WIG-Poland

 • 24.06.2015 09:04

  Kurs akcji Brastera w debiucie na GPW spadł o 8 proc.

 • 23.06.2015 17:54

  GPW: lista uczestników indeksów NCIndex30 oraz NCIndex

 • 23.06.2015 17:38

  BRASTER SA Zakończenie sprzedaży akcji

 • 23.06.2015 14:35

  BRASTER SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji

 • 23.06.2015 10:55

  BRASTER SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E, F

 • 23.06.2015 10:40

  BRASTER SA Uzyskanie dostępu do systemu ESPI jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW

 • 22.06.2015 19:27

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 22.06.2015 19:26

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 22.06.2015 19:25

  GPW: wykluczenie akcji BRASTER SA z obrotu na NewConnect

 • 22.06.2015 16:41

  BRASTER SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E i F

 • 22.06.2015 16:37

  BRASTER SA Wykluczenie akcji emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

 • 22.06.2015 14:46

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 22.06.2015 14:46

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 22.06.2015 14:44

  GPW: wykluczenie z NewConnect akcji spółki BRASTER SA

 • 19.06.2015 17:00

  BRASTER SA Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW

 • 18.06.2015 15:14

  Braster zadebiutuje na rynku głównym GPW 24 czerwca

 • 17.06.2015 16:04

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 17.06.2015 16:00

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.06.2015 15:54

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.06.2015 15:45

  BRASTER SA Złożenie wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

 • 17.06.2015 15:22

  BRASTER SA Rejestracja zmian w Statucie Emitenta

 • 16.06.2015 18:07

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 16.06.2015 18:02

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 15.06.2015 13:41

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 15.06.2015 13:03

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 12.06.2015 19:32

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 12.06.2015 19:08

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 lipca 2015 roku.

 • 12.06.2015 18:58

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 lipca 2015 roku.

 • 12.06.2015 13:34

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 10.06.2015 11:17

  BRASTER SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F

 • 09.06.2015 11:11

  BRASTER SA Uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej na rozpoczęcie badania ThermaALG

 • 03.06.2015 14:56

  BRASTER SA Ochrona znaku towarowego BRASTER TESTER na Filipinach

 • 22.05.2015 12:46

  BRASTER SA Ochrona znaku towarowego BRASTER SCANNER oraz BRASTER TESTER w Korei

 • 21.05.2015 09:20

  Braster pozyskał z emisji 39 mln zł brutto

 • 20.05.2015 18:33

  BRASTER SA Dojście emisji do skutku

 • 14.05.2015 19:34

  Cena akcji w ofercie Brastera ustalona na 15 zł, spółka zaoferuje 2,6 mln akcji

 • 14.05.2015 19:13

  BRASTER SA Informacja o cenie akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

 • 14.05.2015 19:05

  BRASTER SA Informacja o ofercie publicznej

 • 12.05.2015 11:02

  BRASTER SA Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

 • 07.05.2015 16:09

  BRASTER SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015

 • 05.05.2015 10:03

  Cena maksymalna Brastera ustalona na 19 zł

 • 05.05.2015 09:05

  Braster chce pozyskać z emisji 2,6 mln akcji 38,4 mln zł netto

 • 05.05.2015 08:36

  Harmonogram oferty publicznej spółki Braster

 • 04.05.2015 15:30

  BRASTER SA Informacja w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego

 • 04.05.2015 15:04

  KNF zatwierdziła prospekt Brastera, publikacja nastąpi 5 maja

 • 28.04.2015 17:15

  BRASTER SA Zawarcie istotnej Umowy na opracowanie fizycznego modelu piersi

 • 21.04.2015 14:45

  BRASTER SA Ochrona znaku towarowego BRASTER SCANNER oraz BRASTER TESTER w Japonii

 • 14.04.2015 13:39

  BRASTER SA Zawarcie Przedwstępnej Umowy najmu

 • 10.04.2015 15:07

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 09.04.2015 14:53

  BRASTER SA Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Japonii.

 • 07.04.2015 16:06

  BRASTER SA Zawarcie umowy typu lock-up na akcjach Emitenta

 • 31.03.2015 18:55

  BRASTER SA Raport Roczny za rok 2014

 • 26.03.2015 14:55

  BRASTER SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

 • 17.03.2015 11:04

  BRASTER SA Zawarcie istotnej umowy na opracowanie urządzenia BRASTER Tester do badania INNOMED

 • 09.03.2015 14:40

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 09.03.2015 14:36

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 02.03.2015 12:56

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lutego 2015 roku

 • 25.02.2015 14:57

  BRASTER SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.02.2015 16:34

  BRASTER SA Odstąpienie przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad

 • 24.02.2015 16:31

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 lutego 2015 roku

 • 20.02.2015 11:24

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Japonii patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 19.02.2015 11:16

  BRASTER SA Zawarcie umowy na budowę linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych do urządzenia BRASTER Tester

 • 18.02.2015 17:12

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER

 • 17.02.2015 15:59

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku

 • 17.02.2015 15:42

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Rosyjski Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER

 • 17.02.2015 11:35

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 17.02.2015 11:30

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 17.02.2015 11:10

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 16.02.2015 16:00

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku

 • 16.02.2015 15:55

  BRASTER SA Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 13.02.2015 16:20

  BRASTER SA Ochrona znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER w Japonii

 • 13.02.2015 11:52

  BRASTER SA Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

 • 12.02.2015 13:55

  BRASTER SA Zmiana w składzie Zarządu BRASTER S.A.

 • 12.02.2015 13:48

  BRASTER SA Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta

 • 29.01.2015 09:07

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Korei („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 29.01.2015 09:03

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Korei („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 27.01.2015 15:46

  BRASTER SA Rejestracja zmian w Statucie Emitenta

 • 23.01.2015 14:23

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER SCANNER

 • 23.01.2015 14:21

  BRASTER SA Korekta Raportu Bieżący nr 8/2015 „Wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego”

 • 22.01.2015 14:00

  BRASTER SA Wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 21.01.2015 16:17

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2015 roku.

 • 21.01.2015 12:11

  BRASTER SA Zawarcie istotnej Umowy z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 20.01.2015 16:58

  GPW: BRASTER S.A.

 • 20.01.2015 11:53

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znaki towarowe „BRASTER”, „BRASTER SCANNER”, „BRASTER TESTER”

 • 19.01.2015 14:59

  BRASTER SA Zawarcie Umowy z Animatorem Rynku

 • 19.01.2015 14:57

  BRASTER SA Udzielenie patentu przez Malezyjski Urząd Patentowy („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 09.01.2015 13:51

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie patentu przez Urząd Patentowy RP („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 08.01.2015 14:55

  BRASTER SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 22.12.2014 15:28

  BRASTER SA Przedłużenie obowiązywania umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 18.12.2014 12:49

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER TESTER

 • 16.12.2014 13:52

  BRASTER SA Analiza możliwości automatyzacji rozpoznawania przypadków patologicznych na obrazach termograficznych

 • 10.12.2014 13:01

  Braster wznawia plany emisji, oferta publiczna w I kwartale 2015 r.

 • 10.12.2014 10:21

  BRASTER SA Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

 • 10.12.2014 10:09

  BRASTER SA Prezentacja Strategii Rozwoju Spółki BRASTER S.A.

 • 03.12.2014 13:11

  BRASTER SA Zwolnienie z obowiązku posiadania Animatora Rynku

 • 02.12.2014 11:40

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 01.12.2014 16:01

  BRASTER SA zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów

 • 27.11.2014 13:10

  BRASTER SA Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i wydanie akcji serii D

 • 24.11.2014 14:04

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER

 • 24.11.2014 12:24

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 18.11.2014 15:23

  BRASTER SA Warunkowa decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie przyznania prawa ochronnego na wynalazek „Mieszanina związków ciekłokrystalicznych”