Braster SA

skrót: BRA

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 16:01

Aktualny kurs0,83   -0,60 %0 zł
Otwarcie0,840,00%
Minimum0,81-2,99%
Maksimum0,884,91%
Wolumen (szt.) 261464
Kurs odniesienia0,84
Widełki dolne0,75
Widełki górne0,92
Obroty (tyś. zł)219
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0000,82
13 0000,82
36 1000,82
13 5440,81
11 9210,81
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,848 980 1
0,842 710 2
0,84300 1
0,851 000 1
0,858 890 1
Spółka opracowała przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzyła unikalne w skali świata urządzenie do domowego badania piersi – BRASTER, które będzie teraz przez spółkę komercjalizowane.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  

Kategoria • 23.10.2019 15:27

  BRASTER SA (84/2019) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 23.10.2019 10:31

  BRASTER SA (83/2019) Informacje o transakcjach dokonanych na akcjach BRASTER S.A. przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 22.10.2019 11:02

  BRASTER SA (82/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 18.10.2019 11:31

  BRASTER SA (81/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 17.10.2019 16:54

  BRASTER SA (80/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 16.10.2019 13:34

  BRASTER SA (79/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 15.10.2019 17:09

  BRASTER SA (78/2019) Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego

 • 14.10.2019 19:00

  BRASTER SA (77/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 11.10.2019 15:07

  BRASTER SA (76/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 09.10.2019 13:07

  BRASTER SA (75/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 07.10.2019 15:47

  BRASTER SA (74/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 01.10.2019 14:53

  BRASTER SA (73/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.09.2019 15:30

  BRASTER SA (72/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 27.09.2019 14:17

  BRASTER SA (71/2019) Wydanie Obligacji serii B3

 • 26.09.2019 13:16

  BRASTER SA (70/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 25.09.2019 14:14

  BRASTER SA (69/2019) Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

 • 25.09.2019 13:28

  BRASTER SA (68/2019) Przydział Obligacji serii B3

 • 24.09.2019 13:01

  BRASTER SA (67/2019) Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 20.09.2019 19:16

  BRASTER SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 19.09.2019 15:48

  BRASTER SA (66/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 18.09.2019 14:19

  BRASTER SA (65/2019) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.

 • 17.09.2019 18:48

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki BRASTER S.A.

 • 13.09.2019 18:30

  BRASTER SA (64/2019) Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.

 • 05.09.2019 18:27

  BRASTER SA (63/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

 • 03.09.2019 17:54

  BRASTER SA (62/2019) Powołanie Prezesa Zarządu BRASTER S.A.

 • 02.09.2019 18:33

  BRASTER SA (61/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 29.08.2019 13:23

  BRASTER SA (60/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B1

 • 20.08.2019 14:15

  BRASTER SA (59/2019) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 19.08.2019 10:40

  BRASTER SA (58/2019) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 14.08.2019 16:49

  Braster ma umowę dot. dystrybucji urządzenia Braster Pro w Wielkiej Brytanii

 • 14.08.2019 16:33

  BRASTER SA (57/2019) Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Wielkiej Brytanii

 • 14.08.2019 16:21

  BRASTER SA (56/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 13.08.2019 20:11

  BRASTER SA (55/2019) Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 31.05.2019 17:39

  BRASTER SA (36/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.

 • 30.05.2019 18:13

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q

 • 29.05.2019 19:08

  BRASTER SA (35/2019) Złożenie przez Emitenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii A

 • 29.05.2019 16:48

  BRASTER SA (34/2019) Przydział Obligacji serii B1

 • 17.05.2019 18:15

  BRASTER SA (32/2019) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki

 • 15.04.2019 22:50

  BRASTER SA (22/2019) Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 12.04.2019 22:22

  Braster zanotował w 2018 roku 19,8 mln zł straty netto

 • 12.04.2019 21:10

  BRASTER SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 29.03.2019 17:21

  Braster ma umowę dystrybucyjną na rynek rosyjski

 • 29.03.2019 17:05

  BRASTER SA (18/2019) Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Rosji

 • 15.03.2019 17:21

  OFE PZU ma poniżej 5 proc. Brastera

 • 15.03.2019 17:03

  BRASTER SA (17/2019) Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

 • 15.03.2019 15:35

  BRASTER SA (16/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 14.03.2019 18:07

  BRASTER SA (15/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 13.03.2019 15:24

  BRASTER SA (14/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 12.03.2019 22:04

  BRASTER SA (13/2019) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko z nią związaną przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 11.03.2019 16:42

  BRASTER SA (12/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 06.03.2019 16:58

  BRASTER SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał.

 • 05.03.2019 22:19

  BRASTER SA (10/2019) Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki - ujawnienie opóźnienia informacji poufnej

 • 28.02.2019 17:03

  BRASTER SA (9/2019) Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

 • 25.02.2019 19:07

  BRASTER SA (8/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 19.02.2019 11:39

  Braster ma umowę z dystrybutorem na rynek indyjski

 • 19.02.2019 11:06

  BRASTER SA (7/2019) Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Indiach

 • 29.01.2019 16:06

  BRASTER SA (6/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 14.01.2019 14:16

  BRASTER SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 8 stycznia 2019 roku

 • 08.01.2019 16:31

  Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji ponad 23 mln akcji serii K

 • 08.01.2019 16:15

  BRASTER SA (4/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu 8 stycznia 2019 roku

 • 08.01.2019 16:00

  BRASTER SA (3/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 08.01.2019 15:50

  BRASTER SA (2/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 03.01.2019 16:34

  BRASTER SA (1/2019) Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa BRASTER S.A.

 • 18.12.2018 14:06

  BRASTER SA (49/2018) Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 roku.

 • 11.12.2018 16:40

  BRASTER SA (48/2018) Zawarcie umowy o ustanowienie zastawów cywilnego i rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa BRASTER S.A.

 • 10.12.2018 17:27

  BRASTER SA (47/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 stycznia 2019 roku wraz z projektami uchwał.

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 30.11.2018 11:57

  BRASTER SA (46/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 26 listopada 2018 roku

 • 29.11.2018 15:28

  BRASTER SA (45/2018) Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 26.11.2018 16:53

  Aviva OFE wyszedł z akcjonariatu Brastera

 • 26.11.2018 16:46

  BRASTER SA (44/2018) Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

 • 26.11.2018 14:30

  Akcjonariusze Brastera nie głosowali w sprawie emisji z powodu braku kworum

 • 26.11.2018 14:02

  BRASTER SA (43/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2018 roku

 • 26.11.2018 13:42

  BRASTER SA (42/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 19.11.2018 17:10

  Braster ma umowę z dystrybutorem na rynek chiński

 • 19.11.2018 16:52

  BRASTER SA (41/2018) Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER na terenie Chińskiej Republiki Ludowej

 • 14.11.2018 19:37

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 29.10.2018 16:40

  Braster zdecyduje o emisji do ok. 23 mln akcji serii K

 • 29.10.2018 16:13

  BRASTER SA (40/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2018 roku wraz z projektami uchwał.

 • 11.10.2018 16:29

  Investors TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Brastera

 • 11.10.2018 16:16

  BRASTER SA (39/2018) Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

 • 10.10.2018 17:33

  BRASTER SA (38/2018) Program Motywacyjny na lata 2018-2021 - aktualizacja informacji

 • 02.10.2018 17:17

  BRASTER SA (37/2018) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 28.09.2018 15:39

  BRASTER SA (36/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 28.09.2018 15:31

  BRASTER SA (35/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu BRASTER S.A.

 • 28.09.2018 10:56

  BRASTER SA (34/2018) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 27.09.2018 17:31

  Braster sprzedał firmie Benefit Systems 100 urządzeń i pakietów badań

 • 27.09.2018 17:20

  BRASTER SA (33/2018) Sprzedaż Urządzeń BRASTER do Benefit Systems S.A.

 • 21.09.2018 18:32

  BRASTER SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 12.09.2018 10:01

  BRASTER SA (32/2918) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu BRASTER S.A.

 • 23.08.2018 12:11

  Braster chce dotrzeć z nową wersją produktu do kilkuset lekarzy w ciągu kilku m-cy (wywiad)

 • 22.08.2018 16:35

  BRASTER SA (31/2018) Podpisanie Aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny

 • 22.08.2018 10:28

  Braster rozgląda się za inwestorem branżowym lub finansowym, działającym w branży lifescience

 • 21.08.2018 21:37

  Braster potrzebuje 50 mln zł na realizację celów strategicznych

 • 21.08.2018 21:18

  BRASTER SA (30/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój BRASTER S.A. - aktualizacja informacji.

 • 21.08.2018 16:27

  Braster podpisał umowę dystrybucyjną na sprzedaż urządzeń do RPA

 • 21.08.2018 15:25

  BRASTER SA (29/2018) Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER Professional na terenie Republiki Południowej Afryki.

 • 13.08.2018 20:25

  BRASTER SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 8 sierpnia 2018 roku

 • 08.08.2018 19:16

  BRASTER SA (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

 • 07.08.2018 16:31

  Braster rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 07.08.2018 16:11

  BRASTER SA (26/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój BRASTER S.A.

 • 06.08.2018 21:54

  BRASTER SA (25/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 sierpnia 2018 roku

 • 02.08.2018 07:36

  Braster zmienia model biznesowy; zaoferuje produkt przeznaczony dla lekarzy

 • 01.08.2018 22:02

  BRASTER SA (24/2018) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w II kwartale 2018 roku oraz o rozszerzeniu sprzedaży o wyrób medyczny "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi".

 • 17.07.2018 16:29

  BRASTER SA (23/2018) Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER na rynku ukraińskim.

 • 12.07.2018 19:38

  BRASTER SA (22/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 sierpnia 2018 roku.

 • 09.07.2018 15:40

  BRASTER SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku

 • 06.07.2018 16:31

  Braster ma umowę dystrybucyjną na Węgrzech

 • 06.07.2018 16:11

  BRASTER SA (20/2018) Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Systemu BRASTER na rynku węgierskim

 • 05.07.2018 12:51

  BRASTER SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - korekta treści uchwały

 • 03.07.2018 18:45

  BRASTER SA (18/2018) Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie - treść uchwał podjętych oraz projekty uchwał które nie zostały podjęte.

 • 03.07.2018 18:27

  BRASTER SA (17/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 02.07.2018 17:24

  BRASTER SA (16/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku i kontynuowanego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku

 • 02.07.2018 11:01

  BRASTER SA (15/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 20.06.2018 16:21

  BRASTER SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 15 czerwca 2018 roku

 • 15.06.2018 17:57

  BRASTER SA (13/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy.

 • 14.06.2018 16:27

  BRASTER SA (12/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku

 • 12.06.2018 21:19

  BRASTER SA (11/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 07.06.2018 15:24

  BRASTER SA (10/2018) Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego.

 • 24.05.2018 17:53

  BRASTER SA (9/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku

 • 24.05.2018 17:26

  BRASTER SA (8/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 22.05.2018 16:24

  BRASTER SA (7/2018) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 18.05.2018 16:41

  BRASTER SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2018 roku.

 • 17.05.2018 20:07

  BRASTER SA (5/2018) Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A.

 • 16.05.2018 17:31

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 27.04.2018 17:13

  BRASTER SA (4/2018) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w I kwartale 2018 roku.

 • 06.04.2018 19:56

  BRASTER SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 06.04.2018 10:57

  Braster rozpoczął sprzedaż w Holandii, to pierwszy rynek zagraniczny spółki

 • 06.04.2018 10:06

  BRASTER SA (3/2018) Uruchomienie e-sklepu na rynku holenderskim oraz aktualizacja harmonogramu ekspansji zagranicznej Spółki i rozwoju działalności w obszarze telemedycyny.

 • 10.01.2018 12:44

  BRASTER SA (2/2018) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w IV kwartale 2017 roku.

 • 10.01.2018 12:30

  BRASTER SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

 • 19.12.2017 11:54

  Braster ma umowę na pilotaż urządzenia Braster w Wielkiej Brytanii

 • 19.12.2017 11:22

  BRASTER SA (48/2017) Rozpoczęcie pilotażu medycznego w Wielkiej Brytanii.

 • 14.11.2017 22:38

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 10.11.2017 21:53

  BRASTER SA (47/2017) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w III kwartale 2017 roku.

 • 29.09.2017 17:15

  Ipopema TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Brastera

 • 29.09.2017 17:03

  BRASTER SA (46/2017) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 12.09.2017 13:18

  BRASTER SA (45/2017) Informacja o transakcji wykonywanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 05.09.2017 16:09

  Braster rozważa przejęcia m.in. poprzez wymianę akcji (wywiad)

 • 29.08.2017 23:16

  BRASTER SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 25.08.2017 16:28

  BRASTER SA (44/2017) Rejestracja akcji w KDPW.

 • 25.08.2017 14:16

  BRASTER SA (43/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 • 25.08.2017 12:47

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii I spółki BRASTER S.A.

 • 23.08.2017 16:50

  BRASTER SA (42/2017) Rejestracji akcji w KDPW.

 • 18.08.2017 16:42

  Aviva OFE Aviva BZ WBK ma 9,78 proc. głosów na walnym Brastera

 • 18.08.2017 16:37

  BRASTER SA (41/2017) Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 18.08.2017 11:55

  Ipopema TFI ma ponad 5 proc. głosów na walnym Brastera

 • 18.08.2017 11:47

  BRASTER SA (40/2017) Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 17.08.2017 10:03

  BRASTER SA (39/2017) Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów

 • 17.08.2017 09:42

  BRASTER SA (38/2017) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 16.08.2017 16:33

  BRASTER SA (37/2017) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 11.08.2017 17:53

  BRASTER SA (36/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 04.08.2017 16:02

  BRASTER SA (35/2017) Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 • 31.07.2017 17:03

  BRASTER SA (34/2017) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w II kwartale 2017 roku.

 • 21.07.2017 18:49

  Ipopema TFI ma 3,41 proc. głosów na walnym Brastera

 • 21.07.2017 18:00

  Braster przydzielił w ramach oferty 3 mln akcji i pozyskał 40,5 mln zł

 • 21.07.2017 17:56

  BRASTER SA (33/2017) Zejście poniżej 5% przez akcjonariusza spółki BRASTER S.A.

 • 21.07.2017 17:21

  BRASTER SA (32/2017) Przydział Akcji serii I

 • 20.07.2017 13:43

  BRASTER SA (31/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki

 • 18.07.2017 18:44

  Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Brastera ustalona na 13,5 zł

 • 18.07.2017 18:25

  BRASTER SA (30/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 18.07.2017 18:22

  BRASTER SA (29/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I.

 • 12.07.2017 11:12

  BRASTER SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 6 lipca 2017 roku.

 • 07.07.2017 16:26

  Cena maksymalna w ofercie publicznej Brastera ustalona na 16,50 zł

 • 07.07.2017 16:22

  BRASTER SA (27/2017) Ustalenie ceny maksymalnej dla jednej akcji serii I.

 • 07.07.2017 13:44

  Braster liczy na pierwsze istotne przychody z ekspansji zagranicznej w IV kw. '18

 • 06.07.2017 19:10

  Harmonogram oferty publicznej Braster

 • 06.07.2017 19:09

  Braster oferuje do 3 mln akcji i chce pozyskać do 64 mln zł; cena min. 18,3 zł za akcję

 • 06.07.2017 16:24

  BRASTER SA (26/2017) Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 lipca 2017 roku.

 • 04.07.2017 15:44

  BRASTER SA (25/2017) Rozpoczęcie pilotażu medycznego w Dubaju.

 • 04.07.2017 14:58

  BRASTER SA (24/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BRASTER S.A.

 • 04.07.2017 14:51

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z ofertą publiczną

 • 29.06.2017 14:45

  Braster podpisał umowę ws. rozpoczęcia pilotażu medycznego w Japonii (opis)

 • 29.06.2017 14:29

  Braster podpisał umowę ws. rozpoczęcia pilotażu medycznego w Japonii

 • 29.06.2017 14:09

  BRASTER SA (23/2017) Rozpoczęcie pilotażu medycznego w Japonii.

 • 26.06.2017 12:21

  Braster ma umowę ws. wejścia na rynek irlandzki

 • 26.06.2017 11:55

  BRASTER SA (22/2017) Rozpoczęcie sprzedaży Systemu BRASTER na rynkach zagranicznych (Irlandia).

 • 21.06.2017 15:07

  BRASTER SA (21/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 6 lipca 2017 roku.

 • 09.06.2017 20:14

  BRASTER SA (20/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 lipca 2017 roku wraz z projektami uchwał.

 • 25.05.2017 12:17

  BRASTER SA (19/2016) Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 16.05.2017 17:13

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 28.04.2017 20:18

  BRASTER SA (18/2017) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w I kwartale 2017 roku.

 • 26.04.2017 11:38

  BRASTER SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. po przerwie w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 • 20.04.2017 18:06

  BRASTER SA (16/2017) Treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 • 20.04.2017 17:41

  BRASTER SA (15/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej BRASTER S.A. III kadencji

 • 20.04.2017 14:41

  BRASTER SA (14/2017) Powołanie Członków Zarządu BRASTER S.A. III kadencji

 • 19.04.2017 16:48

  BRASTER SA (13/2017) Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej III kadencji

 • 19.04.2017 12:42

  BRASTER SA (12/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 18.04.2017 08:08

  East Value Research obniżył cenę docelową akcji Brastera do 35,2 zł

 • 14.04.2017 11:11

  BRASTER SA (11/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 07.04.2017 15:15

  BRASTER SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 3 kwietnia 2017 roku

 • 03.04.2017 14:47

  BRASTER SA (9/2017) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy.

 • 31.03.2017 16:41

  BRASTER SA (8/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

 • 30.03.2017 11:00

  BRASTER SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 roku - uzupełnienie załączników do uchwał.

 • 21.03.2017 20:04

  BRASTER SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 16.03.2017 16:04

  BRASTER SA (6/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 roku.

 • 07.03.2017 12:37

  BRASTER SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 roku - uzupełnienie załączników do uchwał.

 • 07.03.2017 11:57

  Braster planuje emisję akcji i akwizycję w II kw. 2017 r. (opis)

 • 07.03.2017 10:31

  Braster planuje emisję akcji i akwizycję w II kw. 2017 r.

 • 07.03.2017 09:38

  Braster planuje publiczną emisję akcji, chce pozyskać 60-70 mln zł

 • 07.03.2017 09:02

  BRASTER SA (4/2017) Aktualizacja strategii rozwoju BRASTER S.A. na lata 2015-2021 w zakresie ekspansji zagranicznej i rozwoju działalności w obszarze telemedycyny.

 • 07.03.2017 09:00

  BRASTER SA (3/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 roku.

 • 23.02.2017 08:51

  East Value Research ustalił cenę docelową akcji Brastera na poziomie 36,8 zł

 • 17.01.2017 06:30

  Braster może wejść do Holandii w II kw. '17; przygląda się rynkom azjatyckim i arabskim (wywiad)

 • 16.01.2017 09:04

  Braster sprzedał 1.917 urządzeń Braster w IV kw. 2016 r.

 • 16.01.2017 08:45

  BRASTER SA (2/2017) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w IV kwartale 2016 roku.

 • 11.01.2017 14:41

  BRASTER SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

 • 27.12.2016 16:49

  BRASTER SA (54/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki BRASTER S.A. i wyznaczenie pierwszego dnia ich notowania.

 • 27.12.2016 15:43

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki BRASTER S.A.

 • 23.12.2016 13:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki BRASTER S.A.

 • 13.12.2016 17:32

  BRASTER SA (53/2016) Rejestracja w KDPW obligacji na okaziciela serii A.

 • 13.12.2016 17:29

  BRASTER SA (52/2016) Nabycie przez Emitenta istotnej nieruchomości.

 • 09.12.2016 11:06

  BRASTER SA (51/2016) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A spółki BRASTER S.A.

 • 29.11.2016 16:16

  BRASTER SA (50/2016) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie dojścia emisji do skutku i przydziału obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta.

 • 16.11.2016 11:54

  Braster chce pozyskać do 10,5 mln zł z emisji obligacji

 • 14.11.2016 19:33

  BRASTER SA (49/2016) Emisja Obligacji Serii A przez Emitenta

 • 14.11.2016 19:20

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 19.10.2016 10:08

  Braster rozpoczął sprzedaż urządzenia Braster

 • 19.10.2016 09:31

  BRASTER SA (48/2016) Uruchomienie sprzedaży wyrobu medycznego System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster - umowa z Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie S.A.

 • 04.10.2016 16:50

  Braster rozpoczął produkcję urządzenia Braster; sprzedaż ruszy koło 19 X

 • 04.10.2016 16:40

  BRASTER SA (47/2016) Uruchomienie produkcji wyrobu medycznego "System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster".

 • 21.09.2016 12:22

  Braster analizuje projekt globalnej ekspansji, szczegóły w ciągu kilku m-cy

 • 16.09.2016 15:42

  Braster ma umowę na produkcję urządzenia Braster Tester; kurs wyraźnie rośnie

 • 16.09.2016 15:17

  BRASTER SA (46/2015) Podpisanie umowy na produkcję urządzeń BRASTER.

 • 30.08.2016 17:42

  BRASTER SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 24.08.2016 12:45

  mBank zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Brastera

 • 24.08.2016 12:16

  BRASTER SA (45/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 09.08.2016 13:49

  BRASTER SA (44/2016) Informacja o wynikach badania klinicznego "ThermaALG".

 • 27.07.2016 17:04

  BRASTER SA (43/2016) Rejestracja akcji w KDPW.

 • 26.07.2016 13:09

  BRASTER SA (42/2016) Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BRASTER S.A.

 • 26.07.2016 13:00

  BRASTER SA (41/2016) Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BRASTER S.A.

 • 25.07.2016 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BRASTER SA

 • 25.07.2016 19:14

  GPW: ostatnie notowanie pda BRASTER SA

 • 22.07.2016 11:31

  Braster może potrzebować dodatkowego finansowania by sprzedawać produkt za granicą (wywiad)

 • 21.07.2016 11:52

  Braster rozpocznie sprzedaż urządzenia Braster w IV kw. '16

 • 21.07.2016 11:31

  BRASTER SA (40/2016) Prezentacja strategii sprzedaży urządzenia Braster.

 • 18.07.2016 12:15

  BRASTER SA (39/2016) Rejestracja akcji w KDPW.

 • 11.07.2016 17:23

  BRASTER SA (38/2016) Znaczne pakiety akcji.

 • 07.07.2016 12:46

  BRASTER SA (37/2016) Znaczne pakiety akcji.

 • 05.07.2016 18:01

  BRASTER SA (36/2016) Znaczne pakiety akcji.

 • 05.07.2016 17:52

  BRASTER SA (35/2016) Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

 • 05.07.2016 17:32

  BRASTER SA (34/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 04.07.2016 18:49

  OFE PZU ma 5,03 proc. głosów na walnym Brastera

 • 04.07.2016 18:41

  BRASTER SA Znaczne pakiety akcji.

 • 04.07.2016 18:28

  BRASTER SA Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.06.2016 18:25

  DM BOŚ zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Brastera

 • 30.06.2016 18:11

  BRASTER SA Znaczne pakiety akcji.

 • 30.06.2016 15:41

  BRASTER SA Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 27.06.2016 15:22

  BRASTER SA Rejestracja praw do akcji w KDPW.

 • 27.06.2016 11:39

  BRASTER SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 • 23.06.2016 14:43

  BRASTER SA Rejestracja praw do akcji w KDPW.

 • 20.06.2016 10:20

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.06.2016 14:29

  Investors TFI mają ponad 5 proc. akcji Brastera

 • 16.06.2016 14:11

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

 • 16.06.2016 12:05

  BRASTER SA Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 • 03.06.2016 19:37

  BRASTER SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H.

 • 01.06.2016 17:08

  BRASTER SA Podpisanie istotnej umowy na realizację systemu telemedycznego.

 • 30.05.2016 16:17

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 24 maja 2016 roku.

 • 25.05.2016 17:48

  BRASTER SA Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 25.05.2016 16:15

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 24.05.2016 16:27

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2016 roku.

 • 19.05.2016 17:20

  BRASTER SA Podpisanie istotnej umowy na aplikacje BRASTER.

 • 16.05.2016 17:31

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 04.05.2016 17:11

  BRASTER SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.

 • 04.05.2016 16:59

  BRASTER SA Rejestracji akcji w KDPW.

 • 04.05.2016 14:21

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 27.04.2016 17:27

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2016 roku.

 • 21.04.2016 15:53

  BRASTER SA Uchylenie Regulaminu Programu Motywacyjnego.

 • 18.04.2016 16:21

  BRASTER SA Rozpoczęcie V etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 05.04.2016 17:13

  BRASTER SA Zakończenie czwartego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe).

 • 01.04.2016 17:07

  BRASTER SA Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego.

 • 21.03.2016 19:32

  BRASTER SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 04.03.2016 12:28

  BRASTER SA Rozpoczęcie procesu industrializacji konsumenckiej wersji Testera.

 • 02.03.2016 15:04

  Braster podtrzymuje, że Tester wejdzie na rynek zgodnie z planem

 • 02.03.2016 13:49

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 26 lutego 2016 roku.

 • 26.02.2016 14:14

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 lutego 2016 roku.

 • 01.02.2016 14:59

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku

 • 01.02.2016 14:35

  BRASTER SA Informacja o transakcjach na akcjach BRASTER S.A.

 • 29.01.2016 15:42

  BRASTER SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy.

 • 26.01.2016 16:25

  BRASTER SA Rozpoczęcie IV etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 05.01.2016 16:38

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.01.2016 15:55

  BRASTER SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 29.12.2015 11:20

  BRASTER SA Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

 • 29.12.2015 10:19

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2016 roku.

 • 28.12.2015 14:50

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 21 grudnia 2015 roku

 • 22.12.2015 11:28

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku

 • 18.12.2015 08:31

  BRASTER SA Zawarcie porozumienia dotyczącego zaprojektowania komercyjnej wersji urządzenia dla kobiet

 • 03.12.2015 16:04

  BRASTER SA Zakończenie trzeciego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 03.12.2015 14:31

  Braster może wejść do USA wcześniej niż w '18; nie wyklucza emisji akcji

 • 23.11.2015 11:57

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2015 roku

 • 20.11.2015 10:20

  Braster planuje emisję warrantów s. E w ramach programu motywacyjnego na lata '15-'17

 • 20.11.2015 09:39

  BRASTER SA Założenia Programu motywacyjnego na lata 2015 - 2017

 • 13.11.2015 19:37

  BRASTER SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 14.10.2015 16:20

  BRASTER SA Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie Aneksów - uzupełnienie informacji

 • 01.10.2015 16:15

  BRASTER SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie

 • 30.09.2015 17:34

  BRASTER SA Odstąpienie od realizacji Umowy

 • 30.09.2015 17:23

  BRASTER SA Zawarcie Aneksu do Umowy Najmu

 • 23.09.2015 16:48

  BRASTER SA Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie oraz jednolitego tekstu Statutu BRASTER S.A.

 • 29.07.2015 10:58

  BRASTER SA Rozpoczęcie trzeciego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 29.07.2015 10:48

  BRASTER SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 21.07.2015 14:03

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.07.2015 09:33

  BRASTER SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie

 • 16.07.2015 20:23

  BRASTER SA Zakończenie kolejnego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 14.07.2015 15:35

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 lipca 2015 roku

 • 10.07.2015 12:17

  BRASTER SA Wybór biegłego rewidenta

 • 10.07.2015 09:19

  BRASTER SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej - korekta

 • 09.07.2015 18:06

  BRASTER SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 09.07.2015 17:59

  BRASTER SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 09.07.2015 17:55

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 09 lipca 2015 roku

 • 29.06.2015 15:22

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 26.06.2015 19:08

  GPW: akcje spółki BRASTER na liście uczestników WIG i WIG-Poland

 • 24.06.2015 09:04

  Kurs akcji Brastera w debiucie na GPW spadł o 8 proc.

 • 23.06.2015 17:54

  GPW: lista uczestników indeksów NCIndex30 oraz NCIndex

 • 23.06.2015 17:38

  BRASTER SA Zakończenie sprzedaży akcji

 • 23.06.2015 14:35

  BRASTER SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji

 • 23.06.2015 10:55

  BRASTER SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E, F

 • 23.06.2015 10:40

  BRASTER SA Uzyskanie dostępu do systemu ESPI jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW

 • 22.06.2015 19:27

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 22.06.2015 19:26

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 22.06.2015 19:25

  GPW: wykluczenie akcji BRASTER SA z obrotu na NewConnect

 • 22.06.2015 16:41

  BRASTER SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E i F

 • 22.06.2015 16:37

  BRASTER SA Wykluczenie akcji emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

 • 22.06.2015 14:46

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 22.06.2015 14:46

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki BRASTER SA

 • 22.06.2015 14:44

  GPW: wykluczenie z NewConnect akcji spółki BRASTER SA

 • 19.06.2015 17:00

  BRASTER SA Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW

 • 18.06.2015 15:14

  Braster zadebiutuje na rynku głównym GPW 24 czerwca

 • 17.06.2015 16:04

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 17.06.2015 16:00

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.06.2015 15:54

  BRASTER SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.06.2015 15:45

  BRASTER SA Złożenie wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

 • 17.06.2015 15:22

  BRASTER SA Rejestracja zmian w Statucie Emitenta

 • 16.06.2015 18:07

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 16.06.2015 18:02

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 15.06.2015 13:41

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 15.06.2015 13:03

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 12.06.2015 19:32

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 12.06.2015 19:08

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 lipca 2015 roku.

 • 12.06.2015 18:58

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 lipca 2015 roku.

 • 12.06.2015 13:34

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 10.06.2015 11:17

  BRASTER SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F

 • 09.06.2015 11:11

  BRASTER SA Uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej na rozpoczęcie badania ThermaALG

 • 03.06.2015 14:56

  BRASTER SA Ochrona znaku towarowego BRASTER TESTER na Filipinach

 • 22.05.2015 12:46

  BRASTER SA Ochrona znaku towarowego BRASTER SCANNER oraz BRASTER TESTER w Korei

 • 21.05.2015 09:20

  Braster pozyskał z emisji 39 mln zł brutto

 • 20.05.2015 18:33

  BRASTER SA Dojście emisji do skutku

 • 14.05.2015 19:34

  Cena akcji w ofercie Brastera ustalona na 15 zł, spółka zaoferuje 2,6 mln akcji

 • 14.05.2015 19:13

  BRASTER SA Informacja o cenie akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

 • 14.05.2015 19:05

  BRASTER SA Informacja o ofercie publicznej

 • 12.05.2015 11:02

  BRASTER SA Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

 • 07.05.2015 16:09

  BRASTER SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015

 • 05.05.2015 10:03

  Cena maksymalna Brastera ustalona na 19 zł

 • 05.05.2015 09:05

  Braster chce pozyskać z emisji 2,6 mln akcji 38,4 mln zł netto

 • 05.05.2015 08:36

  Harmonogram oferty publicznej spółki Braster

 • 04.05.2015 15:30

  BRASTER SA Informacja w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego

 • 04.05.2015 15:04

  KNF zatwierdziła prospekt Brastera, publikacja nastąpi 5 maja

 • 28.04.2015 17:15

  BRASTER SA Zawarcie istotnej Umowy na opracowanie fizycznego modelu piersi

 • 21.04.2015 14:45

  BRASTER SA Ochrona znaku towarowego BRASTER SCANNER oraz BRASTER TESTER w Japonii

 • 14.04.2015 13:39

  BRASTER SA Zawarcie Przedwstępnej Umowy najmu

 • 10.04.2015 15:07

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 09.04.2015 14:53

  BRASTER SA Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Japonii.

 • 07.04.2015 16:06

  BRASTER SA Zawarcie umowy typu lock-up na akcjach Emitenta

 • 31.03.2015 18:55

  BRASTER SA Raport Roczny za rok 2014

 • 26.03.2015 14:55

  BRASTER SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

 • 17.03.2015 11:04

  BRASTER SA Zawarcie istotnej umowy na opracowanie urządzenia BRASTER Tester do badania INNOMED

 • 09.03.2015 14:40

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 09.03.2015 14:36

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 02.03.2015 12:56

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lutego 2015 roku

 • 25.02.2015 14:57

  BRASTER SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.02.2015 16:34

  BRASTER SA Odstąpienie przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad

 • 24.02.2015 16:31

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 lutego 2015 roku

 • 20.02.2015 11:24

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Japonii patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 19.02.2015 11:16

  BRASTER SA Zawarcie umowy na budowę linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych do urządzenia BRASTER Tester

 • 18.02.2015 17:12

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER

 • 17.02.2015 15:59

  BRASTER SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku

 • 17.02.2015 15:42

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Rosyjski Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER

 • 17.02.2015 11:35

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 17.02.2015 11:30

  BRASTER SA Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 17.02.2015 11:10

  BRASTER SA Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 16.02.2015 16:00

  BRASTER SA Treść uchwał podjętych w trakcie pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku

 • 16.02.2015 15:55

  BRASTER SA Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 13.02.2015 16:20

  BRASTER SA Ochrona znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER w Japonii

 • 13.02.2015 11:52

  BRASTER SA Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

 • 12.02.2015 13:55

  BRASTER SA Zmiana w składzie Zarządu BRASTER S.A.

 • 12.02.2015 13:48

  BRASTER SA Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta

 • 29.01.2015 09:07

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Korei („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 29.01.2015 09:03

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Korei („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 27.01.2015 15:46

  BRASTER SA Rejestracja zmian w Statucie Emitenta

 • 23.01.2015 14:23

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER SCANNER

 • 23.01.2015 14:21

  BRASTER SA Korekta Raportu Bieżący nr 8/2015 „Wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego”

 • 22.01.2015 14:00

  BRASTER SA Wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 21.01.2015 16:17

  BRASTER SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2015 roku.

 • 21.01.2015 12:11

  BRASTER SA Zawarcie istotnej Umowy z Politechniką Warszawską (algorytmy komputerowe)

 • 20.01.2015 16:58

  GPW: BRASTER S.A.

 • 20.01.2015 11:53

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znaki towarowe „BRASTER”, „BRASTER SCANNER”, „BRASTER TESTER”

 • 19.01.2015 14:59

  BRASTER SA Zawarcie Umowy z Animatorem Rynku

 • 19.01.2015 14:57

  BRASTER SA Udzielenie patentu przez Malezyjski Urząd Patentowy („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 09.01.2015 13:51

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie patentu przez Urząd Patentowy RP („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 08.01.2015 14:55

  BRASTER SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 22.12.2014 15:28

  BRASTER SA Przedłużenie obowiązywania umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 18.12.2014 12:49

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER TESTER

 • 16.12.2014 13:52

  BRASTER SA Analiza możliwości automatyzacji rozpoznawania przypadków patologicznych na obrazach termograficznych

 • 10.12.2014 13:01

  Braster wznawia plany emisji, oferta publiczna w I kwartale 2015 r.

 • 10.12.2014 10:21

  BRASTER SA Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

 • 10.12.2014 10:09

  BRASTER SA Prezentacja Strategii Rozwoju Spółki BRASTER S.A.

 • 03.12.2014 13:11

  BRASTER SA Zwolnienie z obowiązku posiadania Animatora Rynku

 • 02.12.2014 11:40

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 01.12.2014 16:01

  BRASTER SA zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów

 • 27.11.2014 13:10

  BRASTER SA Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i wydanie akcji serii D

 • 24.11.2014 14:04

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER

 • 24.11.2014 12:24

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 18.11.2014 15:23

  BRASTER SA Warunkowa decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie przyznania prawa ochronnego na wynalazek „Mieszanina związków ciekłokrystalicznych”

 • 17.11.2014 14:12

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER BREAST LIFE TESTER

 • 17.11.2014 14:06

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER

 • 14.11.2014 14:24

  BRASTER SA Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

 • 13.11.2014 16:32

  BRASTER SA Uruchomienie Programu Motywacyjnego

 • 13.11.2014 12:34

  BRASTER SA Udzielenie przez Urząd Patentowy w Makao patentu międzynarodowego („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 12.11.2014 14:40

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 06.11.2014 14:56

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER SCANNER.

 • 03.11.2014 12:00

  BRASTER SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.11.2014 11:55

  BRASTER SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.11.2014 11:50

  BRASTER SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.10.2014 14:30

  BRASTER SA zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 22.10.2014 15:27

  BRASTER SA Ustanowienie prokury łącznej w Spółce

 • 22.10.2014 15:10

  BRASTER SA Udzielenie przez Urząd Patentowy w Makao patentu międzynarodowego („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 22.10.2014 10:45

  BRASTER SA Zawarcie Umowy na dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • 17.10.2014 15:19

  BRASTER SA Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A.

 • 16.10.2014 11:51

  BRASTER SA zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 10.10.2014 09:26

  BRASTER SA Udział BRASTER S.A. w World Congress on Breast Healthcare

 • 03.10.2014 13:01

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy RP („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 29.09.2014 17:26

  Braster zawiesił planowaną emisję akcji i przenosiny na rynek główny

 • 29.09.2014 17:05

  BRASTER SA Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 26.09.2014 15:29

  BRASTER SA Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Singapurze na wynalazek „Mixture of liquid-crystal compounds"

 • 25.09.2014 15:18

  BRASTER SA Udział Spółki w II Konferencji z cyklu „Global Life Science Conference” w Warszawie

 • 25.09.2014 13:44

  BRASTER SA Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Singapurze („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 12.09.2014 14:13

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na terenie Polski dla znaków towarowych: „BRASTER”, „BRASTER SCANNER”, „BRASTER TESTER”

 • 10.09.2014 11:41

  BRASTER SA Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na terenie Polski dla znaku towarowego„Breast Life Tester”

 • 26.08.2014 11:27

  BRASTER SA Rejestracja zmian w Statucie Emitenta

 • 21.08.2014 12:54

  BRASTER SA Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Japonii („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 14.08.2014 15:11

  BRASTER SA Rozwiązanie Umowy

 • 14.08.2014 15:07

  BRASTER SA Rozpoczęcie badania obserwacyjnego „THERMARAK” w Poznaniu

 • 14.08.2014 15:04

  BRASTER SA Zakończenie umowy z CMC Consulting sp. z o.o.

 • 14.08.2014 15:01

  BRASTER SA Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

 • 07.08.2014 12:01

  BRASTER SA Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie z PARP

 • 06.08.2014 13:37

  BRASTER SA Warunkowe udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Kanadzie („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 21.07.2014 15:35

  BRASTER SA Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Hongkongu („Liquid-crystal emulsion oil”)

 • 17.07.2014 15:51

  BRASTER SA Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Rosji („Mixture of liquid-crystal compounds”)

 • 17.07.2014 12:53

  BRASTER SA zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 14.07.2014 14:57

  BRASTER SA Rozpoczęcie badania obserwacyjnego „THERMARAK” w Krakowie oraz Nysie

 • 10.07.2014 17:11

  BRASTER SA Decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie prawa ochronnego na wynalazek „Ciekłokrystaliczna emulsja typu olej w wodzie i sposób wytwarzania"

 • 10.07.2014 17:07

  BRASTER SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.07.2014 12:11

  BRASTER SA Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 10.07.2014 12:06

  BRASTER SA Wyrażeniu częściowej zgody na zwiększenie dofinansowania na realizację Projektu.

 • 08.07.2014 15:20

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy „BRASTER” (Australia)

 • 08.07.2014 15:16

  BRASTER SA Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy „BRASTER TESTER” (Australia)

 • 08.07.2014 15:12

  BRASTER SA Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Hongkongu na wynalazek „Mixture of liquid-crystal compounds"