Bowim SA

skrót: BOW

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 09:10

Aktualny kurs1,90   0 %0 zł
Otwarcie1,900,00%
Minimum1,900,00%
Maksimum1,900,00%
Wolumen (szt.) 3000
Kurs odniesienia1,90
Widełki dolne1,71
Widełki górne2,08
Obroty (tyś. zł)6
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14 4101,90
446 0001,85
12 0001,70
14041,56
12 0001,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,992 000 1
2,005 383 2
2,02500 1
2,06500 1
2,0810 1
Dystrybutor stali na polskim rynku. Poza tym produkuje prefabrykaty zbrojeniowe dla budownictwa oraz świadczy usługi ciecia blach i produkcji profili zimnogiętych, a także usługi montażu stali zbrojeniowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Rożek Jacek4 132 35321,18%6 257 35325,46%
Kidała Adam4 132 35321,18%6 257 35325,27%
Wodarczyk Jerzy4 132 35321,18%6 257 35325,46%
Bowim SA1 540 2607,89%1 540 2606,32%
Konsorcjum Stali SA1 286 5486,59%1 286 5485,24%

Kategoria • 21.09.2020 17:09

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 15.09.2020 15:29

  BOWIM SA (33/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 r

 • 15.09.2020 14:34

  BOWIM SA (32/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 04.09.2020 14:11

  BOWIM SA (31/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2020 r.

 • 28.08.2020 11:37

  BOWIM SA (30/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 27.08.2020 15:36

  BOWIM SA (29/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "Bowim" S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 27.08.2020 15:33

  BOWIM SA (28/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 24.08.2020 14:46

  BOWIM SA (27/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2020 r.

 • 14.08.2020 14:32

  BOWIM SA (26/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 10.08.2020 14:38

  BOWIM SA (25/2020) Informacja o wydaniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach decyzji o uchyleniu w całości decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z 31.03.2016 r. nr UKS/2491/W4P/42/3/10/217/025 w sprawie określenia z

 • 03.08.2020 16:03

  BOWIM SA (24/2020) Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.

 • 15.06.2020 15:22

  BOWIM SA (20/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 29.05.2020 14:46

  BOWIM SA (19/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 28.05.2020 17:24

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 13:01

  BOWIM SA (18/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.

 • 15.05.2020 14:59

  BOWIM SA (17/2020) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

 • 15.05.2020 13:02

  BOWIM SA (16/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 11.05.2020 09:46

  BOWIM SA (15/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.

 • 30.04.2020 10:03

  BOWIM SA (14/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 22.04.2020 14:17

  BOWIM SA (13/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 15.04.2020 17:32

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 15.04.2020 17:31

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 15.04.2020 15:12

  BOWIM SA (12/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 08.04.2020 11:13

  BOWIM SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2019

 • 26.03.2020 09:00

  BOWIM SA (10/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok

 • 13.03.2020 15:35

  BOWIM SA (9/2020) Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 13.03.2020 15:25

  BOWIM SA (8/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 13.03.2020 14:39

  BOWIM SA (7/2020) Nieostateczna decyzja PARP, nakazująca częściowy zwrot dotacji udzielonej spółce zależnej Passat-Stal SA

 • 24.02.2020 15:10

  BOWIM SA (6/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2019 rok

 • 17.02.2020 12:47

  BOWIM SA (5/2020) Zawarcie Umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.

 • 10.02.2020 13:42

  BOWIM SA (3/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 15.01.2020 15:58

  BOWIM SA (1/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 13.12.2019 15:11

  BOWIM SA (40/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 12.12.2019 14:49

  BOWIM SA (39/2019) Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku uwzględniającego skargę Emitenta o sygn. I FSK 1609/18 dotyczącego decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu z dnia 29.09.2017 r. określającej kwotę zobo

 • 04.12.2019 15:33

  BOWIM SA (38/2019) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców z Bankiem Pekao S.A.

 • 04.12.2019 15:27

  BOWIM SA (37/2019) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A.

 • 21.11.2019 15:01

  BOWIM SA (36/2019) Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o sygn. I FSK 1462/17 dotyczącego decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 określającej kwotę z

 • 19.11.2019 17:14

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 13:30

  BOWIM SA (35/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 13.11.2019 10:33

  BOWIM SA (34/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku.

 • 06.11.2019 13:36

  BOWIM SA (33/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r.

 • 25.10.2019 13:11

  BOWIM SA (32/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2019 r.

 • 15.10.2019 14:10

  BOWIM SA (31/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 23.09.2019 17:28

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 18.09.2019 10:30

  BOWIM SA (30/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 13.09.2019 15:06

  BOWIM SA (29/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 10.09.2019 08:35

  BOWIM SA (28/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 26.08.2019 11:39

  BOWIM SA (27/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 14.08.2019 13:17

  BOWIM SA (26/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 31.05.2019 12:34

  BOWIM SA (19/2019) Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 31.05.2019 12:32

  BOWIM SA (18/2019) Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 31.05.2019 12:30

  BOWIM SA (17/2019) Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 31.05.2019 12:28

  BOWIM SA (16/2019) Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 30.05.2019 17:16

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.05.2019 11:15

  BOWIM SA (15/2019) Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank S.A.

 • 21.05.2019 14:52

  BOWIM SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 17 czerwca 2019 r.

 • 17.05.2019 15:30

  Zarząd Bowimu rekomenduje wypłatę 0,03 zł dywidendy na akcję za '18

 • 17.05.2019 15:21

  BOWIM SA (13/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

 • 15.04.2019 15:34

  BOWIM SA (9/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 12.04.2019 17:15

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.04.2019 17:13

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 15:20

  BOWIM SA (7/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 14.03.2019 15:32

  BOWIM SA (6/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok

 • 25.02.2019 14:39

  BOWIM SA (5/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2018 rok

 • 15.02.2019 13:54

  BOWIM SA (4/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 14.02.2019 14:12

  BOWIM SA (3/2019) Podpisanie przez Emitenta umowy ramowej z MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o.

 • 15.01.2019 16:11

  BOWIM SA (2/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 14.01.2019 11:33

  BOWIM SA (1/2019) Terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.12.2018 11:42

  BOWIM SA (53/2018) Podpisanie przez Emitenta Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z Bankiem Pekao S.A.

 • 28.12.2018 11:35

  BOWIM SA (52/2018) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A.

 • 14.12.2018 15:02

  BOWIM SA (51/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 26.11.2018 08:33

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 15:23

  BOWIM SA (50/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 05.11.2018 15:58

  BOWIM SA (49/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2018 r.

 • 30.10.2018 13:52

  BOWIM SA (48/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2018 r.

 • 15.10.2018 14:45

  BOWIM SA (47/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 18.09.2018 09:25

  Bowim ocenia, że dobra koniunktura na rynku stali powinna się utrzymać do końca '18

 • 18.09.2018 08:31

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.09.2018 13:11

  BOWIM SA (46/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 30.08.2018 11:06

  BOWIM SA (45/2018) Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM SA

 • 30.08.2018 11:04

  BOWIM SA (44/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ "Bowim" S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

 • 30.08.2018 11:02

  BOWIM SA (43/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r.

 • 27.08.2018 15:11

  BOWIM SA (42/2018) Sprostowanie raportu bieżącego nr 39/2018

 • 27.08.2018 15:08

  BOWIM SA (41/2018) Sprostowanie raportu bieżącego nr 38/2018

 • 27.08.2018 15:07

  BOWIM SA (40/2018) Sprostowanie raportu bieżącego nr 37/2018

 • 27.08.2018 12:44

  BOWIM SA (39/2018) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 27.08.2018 12:41

  BOWIM SA (38/2018) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 27.08.2018 12:40

  BOWIM SA (37/2018) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 17.08.2018 12:25

  BOWIM SA (36/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 14.08.2018 13:18

  BOWIM SA (35/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 03.08.2018 13:13

  BOWIM SA (34/2018) Podpisanie przez Emitenta Umów faktoringu z mFaktoring S.A.

 • 03.08.2018 12:14

  BOWIM SA (33/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.

 • 01.08.2018 14:49

  BOWIM SA (32/2018) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.

 • 01.08.2018 14:47

  BOWIM SA (31/2018) Zawarcie przez Bowim SA umowy kredytu inwestycyjnego z mBank S.A.

 • 27.07.2018 14:58

  BOWIM SA (30/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wyniku finansowym netto Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 16.07.2018 11:23

  BOWIM SA (29/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.06.2018 14:58

  BOWIM SA (28/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 28.05.2018 17:15

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 11:06

  BOWIM SA (27/2018) Sprostowanie Raportu bieżącego nr 26/2018 dotyczącego uchwały ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 24.05.2018 14:03

  Bowim wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 24.05.2018 14:00

  BOWIM SA (26/2018) Uchwała ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 24.05.2018 13:54

  BOWIM SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 24 maja 2018 roku.

 • 24.05.2018 13:50

  BOWIM SA (24/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 24 maja 2018 r.

 • 15.05.2018 12:00

  BOWIM SA (23/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.05.2018 11:16

  BOWIM SA (22/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 11.05.2018 12:56

  BOWIM SA (21/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2018 r.

 • 27.04.2018 13:40

  BOWIM SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 24 maja 2018 r.

 • 25.04.2018 14:17

  BOWIM SA (19/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2018 r.

 • 20.04.2018 15:16

  BOWIM SA (18/2018) Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Opolu numer 388000-COP.4103.1.2017.5

 • 20.04.2018 11:20

  BOWIM SA (17/2018) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

 • 17.04.2018 15:27

  Bowim chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 17.04.2018 15:13

  BOWIM SA (16/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

 • 13.04.2018 13:53

  BOWIM SA (15/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 13.04.2018 12:24

  BOWIM SA (14/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 09.04.2018 18:26

  Zysk netto Grupy Bowim w '17 spadł o 13,3 proc. rdr do 18,8 mln zł

 • 09.04.2018 17:06

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.04.2018 17:04

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 05.04.2018 12:13

  BOWIM SA (13/2018) Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

 • 04.04.2018 10:54

  BOWIM SA (12/2018) Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

 • 27.03.2018 15:55

  BOWIM SA (11/2018) Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 19.03.2018 16:44

  BOWIM SA (10/2018) Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A.

 • 15.03.2018 14:31

  BOWIM SA (9/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.03.2018 13:12

  BOWIM SA (8/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.03.2018 10:00

  BOWIM SA (7/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok

 • 19.02.2018 15:18

  BOWIM SA (6/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2017 rok

 • 15.02.2018 12:56

  BOWIM SA (5/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.02.2018 12:27

  BOWIM SA (4/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 18.01.2018 12:11

  BOWIM SA (3/2018) Terminarz publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 15.01.2018 13:41

  BOWIM SA (2/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.01.2018 11:35

  BOWIM SA (1/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 29.12.2017 15:37

  BOWIM SA (76/2017) Wybór oferty Emitenta oraz spółki zależnej Passat-Stal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PGNiG S.A.

 • 27.12.2017 13:06

  BOWIM SA (75/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.

 • 27.12.2017 13:04

  BOWIM SA (74/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A.

 • 27.12.2017 13:01

  BOWIM SA (73/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A.

 • 20.12.2017 14:58

  BOWIM SA (72/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy faktoringu z Deutsche Bank Polska S.A.

 • 20.12.2017 12:57

  BOWIM SA (71/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy o wielocelowy limit kredytowy oraz do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z Bankiem Pekao S.A.

 • 18.12.2017 18:06

  BOWIM SA (70/2017) Informacja o decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Opolu numer 388000-COP.4103.1.2017.5, utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, określającej kwotę zobowiązania podatkowego Spółki za styczeń - sierpie

 • 15.12.2017 13:29

  BOWIM SA (69/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.12.2017 13:01

  BOWIM SA (68/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 20.11.2017 08:23

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 15:14

  BOWIM SA (67/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.11.2017 11:57

  BOWIM SA (66/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.11.2017 11:20

  BOWIM SA (65/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 r.

 • 06.11.2017 14:15

  Grupa Bowim szacuje, że jej zysk netto w III kw. wzrósł do 3,5 mln zł

 • 06.11.2017 13:51

  BOWIM SA (64/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2017 r.

 • 25.10.2017 14:36

  BOWIM SA (63/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za trzeci kwartał 2017 r.

 • 20.10.2017 11:32

  BOWIM SA (62/2017) Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM SA

 • 20.10.2017 11:27

  BOWIM SA (61/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ "Bowim" S.A. w dniu 20 października 2017 roku

 • 20.10.2017 11:22

  BOWIM SA (60/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 20 października 2017 r.

 • 17.10.2017 08:46

  Grupa Bowim chce wydać na inwestycje w latach 2017-20 ok. 57,3 mln zł (opis)

 • 17.10.2017 08:39

  Grupa Bowim chce wydać na inwestycje w latach 2017-20 ok. 57,3 mln zł

 • 17.10.2017 08:11

  BOWIM SA (59/2017) Strategia Grupy BOWIM na lata 2017-2020

 • 13.10.2017 15:10

  BOWIM SA (58/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 13.10.2017 12:24

  BOWIM SA (57/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 12.10.2017 15:53

  BOWIM SA (56/2017) Zawarcie Umowy kredytu obrotowego odnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A.

 • 12.10.2017 15:47

  BOWIM SA (55/2017) Zawarcie Umowy faktoringu z Deutsche Bank Polska S.A.

 • 04.10.2017 18:04

  BOWIM SA (54/2017) Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za styczeń - sierpień 20

 • 02.10.2017 16:01

  Urząd celno-skarbowy naliczył Bowimowi dodatkowe 5,57 mln zł podatku VAT

 • 02.10.2017 15:44

  BOWIM SA (53/2017) Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za styczeń - sierpień 2012 r., o numerze 388000-CKK-3.4103.1.2017.16

 • 18.09.2017 17:18

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 15.09.2017 12:06

  BOWIM SA (51/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.09.2017 11:18

  BOWIM SA (50/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 11.09.2017 15:26

  BOWIM SA (49/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 31.08.2017 13:55

  BOWIM SA (48/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 14.08.2017 15:33

  BOWIM SA (47/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 14.08.2017 13:17

  BOWIM SA (46/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Bowim" SA

 • 14.08.2017 13:14

  BOWIM SA (45/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 09.08.2017 11:05

  BOWIM SA (44/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 20.07.2017 12:13

  BOWIM SA (43/2017) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 20.07.2017 12:08

  BOWIM SA (42/2017) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 20.07.2017 12:04

  BOWIM SA (41/2017) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 14.07.2017 13:38

  BOWIM SA (40/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 14.07.2017 12:39

  BOWIM SA (39/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 12.07.2017 10:32

  Bowim liczy, że w '17 przychody przekroczą 1 mld zł, a UE wprowadzi kolejne cła (wywiad)

 • 29.06.2017 13:43

  BOWIM SA (38/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 20.06.2017 11:54

  Bowim przyjął politykę dywidendową; na wypłatę ma trafiać 5-15 proc. zysku netto

 • 20.06.2017 11:36

  BOWIM SA (37/2017) Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy

 • 14.06.2017 12:20

  BOWIM SA (36/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 14.06.2017 11:37

  BOWIM SA (35/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 31.05.2017 17:10

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 31.05.2017 13:24

  BOWIM SA (34/2017) Uzupełnienie Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2017 BOWIM SA

 • 30.05.2017 17:10

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 30.05.2017 15:21

  BOWIM SA (33/2017) Wejście w życie umowy sprzedaży akcji pomiędzy BOWIM SA i Konsorcjum Stali SA, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM SA w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 23.05.2017 14:40

  BOWIM SA (32/2017) Zawarcie przez spółkę zależną Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. umowy kredytu obrotowego Linia Wielozadaniowa z Deutsche Bank Polska S.A. oraz wypowiedzenie umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 22.05.2017 15:00

  BOWIM SA (31/2017) Podpisanie z Konsorcjum Stali S.A. umowy sprzedaży akcji, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM S.A. w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 18.05.2017 10:00

  BOWIM SA (30/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2017 r.

 • 15.05.2017 12:19

  Bowim szacuje, że w I kwartale '17 jednostkowy zysk netto wyniósł 8,5 mln zł

 • 15.05.2017 11:04

  BOWIM SA (29/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2017 r.

 • 10.05.2017 13:11

  BOWIM SA (28/2017) Zawarcie przez Bowim SA umowy kredytu inwestycyjnego z mBank SA

 • 08.05.2017 15:07

  BOWIM SA (27/2017) Uchwała ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 08.05.2017 14:56

  BOWIM SA (26/2017) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 08.05.2017 14:19

  BOWIM SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 8 maja 2017 roku

 • 08.05.2017 14:17

  Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję za '16

 • 08.05.2017 14:08

  BOWIM SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 8 maja 2017 r.

 • 27.04.2017 12:48

  BOWIM SA (23/2017) Korekta raportu bieżącego 22/2017

 • 27.04.2017 11:55

  BOWIM SA (22/2017) Zawarcie przez spółkę zależną Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz umowy poręczenia pożyczki przez spółkę BOWIM

 • 18.04.2017 12:32

  Bowim liczy na kilkunastoprocentowy wzrost przychodów w '17; przygotowuje pol. dywidendową (wywiad)

 • 11.04.2017 15:56

  BOWIM SA (21/2017) Sprostowanie raportu bieżącego nr 20/2017

 • 11.04.2017 14:57

  BOWIM SA (20/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 8 maja 2017 r.

 • 10.04.2017 13:10

  BOWIM SA (19/2017) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

 • 06.04.2017 15:28

  Zarząd Bowim rekomenduje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 06.04.2017 15:22

  BOWIM SA (18/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

 • 06.04.2017 12:14

  BOWIM SA (17/2017) Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 05.04.2017 08:32

  Na rynku produktów stalowych stabilnie, choć nie można wykluczyć spadku cen - Bowim

 • 04.04.2017 17:15

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 04.04.2017 17:11

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.04.2017 13:19

  BOWIM SA (16/2017) Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej

 • 30.03.2017 13:04

  BOWIM SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2016 r.

 • 17.03.2017 09:12

  Akcje własne Bowimu odkupowane od Konsorcjum Stali są przeznaczone do sprzedaży na rynku

 • 16.03.2017 16:17

  Konsorcjum Stali wezwało Bowim do odkupu akcji własnych za 18 mln zł

 • 16.03.2017 16:10

  BOWIM SA (14/2017) Wezwanie do zawarcia przez Bowim SA umowy nabycia przez Emitenta od Konsorcjum Stali SA akcji własnych Bowim SA w wykonaniu Aneksu nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku zawartego pomiędzy Emitentem, a Konsorcjum

 • 15.03.2017 17:14

  BOWIM SA (13/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Bowim" SA.

 • 15.03.2017 16:39

  BOWIM SA (12/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.03.2017 13:00

  BOWIM SA (11/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 09.03.2017 15:00

  BOWIM SA (10/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców oraz do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 07.03.2017 11:25

  BOWIM SA (9/2017) Wstępny wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok

 • 02.03.2017 11:34

  Spółki stalowe mają dobre perspektywy w '17 r., sprzyjają ceny i odbicie w inwestycjach (analiza)

 • 28.02.2017 11:48

  BOWIM SA (8/2017) Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Konsorcjum Stali SA

 • 24.02.2017 06:20

  Bowim oczekuje stabilizacji cen stali; ożywienie inwestycji infrastrukturalnych po wakacjach (wywiad)

 • 22.02.2017 16:10

  BOWIM SA (7/2017) Wstępny wynik finansowy Emitenta za 2016 rok

 • 15.02.2017 14:17

  BOWIM SA (6/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.02.2017 13:22

  BOWIM SA (5/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 10.02.2017 13:24

  BOWIM SA (4/2017) Zawarcie technicznego aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 13.01.2017 14:09

  BOWIM SA (3/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 13.01.2017 12:49

  BOWIM SA (2/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 05.01.2017 14:24

  BOWIM SA (1/2017) Terminarz publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 15.12.2016 14:05

  BOWIM SA (51/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.12.2016 12:26

  BOWIM SA (50/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 09.12.2016 16:50

  BOWIM SA (49/2016) Podpisanie umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 09.12.2016 16:41

  BOWIM SA (48/2016) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 09.12.2016 16:22

  BOWIM SA (47/2016) Podpisanie aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

 • 30.11.2016 16:44

  BOWIM SA (46/2016) Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z bankiem Pekao S.A.

 • 15.11.2016 12:28

  BOWIM SA (45/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.11.2016 11:52

  BOWIM SA (44/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.11.2016 17:12

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 14:25

  BOWIM SA (43/2016) Wstępny wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2016 r.

 • 25.10.2016 16:15

  BOWIM SA (42/2016) Wstępny wynik finansowy Emitenta za trzeci kwartał 2016 r. i narastająco za III kwartały 2016 r.

 • 14.10.2016 12:23

  BOWIM SA (41/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 14.10.2016 09:55

  BOWIM SA (40/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 29.09.2016 15:12

  BOWIM SA (39/2016) Podpisanie aneksów do umów faktoringowych z BOŚ S.A.

 • 26.09.2016 16:40

  BOWIM SA (38/2016) Decyzja wymiarowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

 • 26.09.2016 10:24

  BOWIM SA (37/2016) Rozwiązanie przez spółkę zależną Passat-Stal SA umów kredytowych z BZ WBK SA.

 • 21.09.2016 16:16

  BOWIM SA (36/2016) Podpisanie przez Emitenta Umowy eFinancing z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 21.09.2016 16:07

  BOWIM SA (35/2016) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 16.09.2016 13:09

  BOWIM SA (34/2016) Zawarcie przez spółkę zależną Passat-Stal SA umów kredytowych z BOŚ S.A.

 • 15.09.2016 11:55

  BOWIM SA (33/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.09.2016 10:57

  BOWIM SA (32/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 14.09.2016 14:10

  BOWIM SA (31/2016) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 02.09.2016 12:43

  BOWIM SA (30/2016) Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z BOŚ S.A.

 • 02.09.2016 11:26

  BOWIM SA (29/2016) Zawarcie przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 31.08.2016 17:27

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 12.08.2016 15:12

  BOWIM SA (28/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 12.08.2016 13:20

  BOWIM SA (27/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 12.08.2016 12:29

  BOWIM SA (26/2016) Wstępny wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za drugi kwartał 2016 r. i pierwsze półrocze 2016 r

 • 02.08.2016 13:21

  BOWIM SA (25/2016) Wstępny wynik finansowy netto Bowim SA za drugi kwartał 2016 r. i pierwsze półrocze 2016 r .

 • 15.07.2016 14:44

  BOWIM SA (24/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.07.2016 10:47

  BOWIM SA (23/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 06.07.2016 15:04

  BOWIM SA (22/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.07.2016 13:54

  BOWIM SA Przyjęcie w Spółce Indywidualnego Standardu Raportowania "ISR"

 • 15.06.2016 15:01

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 03.06.2016 15:27

  BOWIM SA Obroty z Grupą Kapitałową ArcelorMittal na wartość umowy znaczącej

 • 25.05.2016 15:09

  BOWIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 25 maja 2016 roku

 • 25.05.2016 15:08

  BOWIM SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 25.05.2016 15:02

  BOWIM SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

 • 16.05.2016 17:08

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 13.05.2016 16:17

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 25.04.2016 14:58

  BOWIM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 25.05.2016 r.

 • 15.04.2016 12:49

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 07.04.2016 08:16

  BOWIM SA Sprostowanie raportu bieżącego nr 11/2016

 • 06.04.2016 15:45

  BOWIM SA Decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

 • 05.04.2016 15:27

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 05.04.2016 15:22

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 05.04.2016 15:08

  BOWIM SA Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok - prezentacja analityczna wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Emitenta.

 • 21.03.2016 17:14

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:12

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.03.2016 15:53

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

 • 15.03.2016 10:19

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 22.02.2016 14:23

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 15.02.2016 15:43

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 03.02.2016 12:47

  BOWIM SA Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej.

 • 19.01.2016 15:28

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A.

 • 19.01.2016 15:24

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

 • 15.01.2016 15:27

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 05.01.2016 13:51

  BOWIM SA Terminarz publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.12.2015 14:17

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.12.2015 15:29

  BOWIM SA Zawarcie umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

 • 30.11.2015 17:23

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A.

 • 26.11.2015 11:56

  BOWIM SA Decyzja o odtajnieniu opóźnionej informacji poufnej

 • 16.11.2015 17:06

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 12:53

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.10.2015 14:06

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.09.2015 13:43

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 01.09.2015 17:10

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 01.09.2015 15:04

  BOWIM SA Korekta raportu za I półrocze 2015 roku

 • 31.08.2015 17:06

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 12:57

  BOWIM SA Przejęcie udziałów w spółce zależnej Betstal Sp. z o.o.

 • 14.08.2015 14:57

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 27.07.2015 10:24

  BOWIM SA Obroty z Grupą Kapitałową ArcelorMittal na wartość umowy znaczącej

 • 15.07.2015 16:16

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.06.2015 13:13

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.06.2015 13:03

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 08.06.2015 15:26

  BOWIM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.06.2015 15:04

  BOWIM SA Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej

 • 26.05.2015 15:24

  BOWIM SA Podpisanie przez "Bowim" S.A. oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. jako Konsorcjum umowy ramowej w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych PGNiG S.A. - część 2, 3, 5, 7 i 8

 • 20.05.2015 16:13

  BOWIM SA Wybór oferty "Bowim" S.A. oraz spółki zależnej "Passat-Stal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez PGNiG S.A.

 • 15.05.2015 17:07

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 13:29

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.05.2015 15:56

  BOWIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 14 maja 2015 roku.

 • 14.05.2015 15:34

  BOWIM SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "Bowim" S.A. w dniu 14 maja 2015 r.

 • 17.04.2015 17:54

  BOWIM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A.

 • 15.04.2015 10:42

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 07.04.2015 12:02

  BOWIM SA Spełnienie warunku do zwiększenia limitu kredytowego w banku Pekao S.A.

 • 31.03.2015 13:22

  BOWIM SA Zawarcie umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

 • 13.03.2015 16:01

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 27.02.2015 15:54

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

 • 27.02.2015 15:48

  BOWIM SA Zawarcie wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 13.02.2015 14:39

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 29.01.2015 15:53

  BOWIM SA Zwrot podatku VAT przez Dyrektora Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

 • 15.01.2015 18:13

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.01.2015 19:58

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A.

 • 09.01.2015 17:20

  BOWIM SA Zawarcie przez spółkę zależną Bowim - Podkarpacie Sp. z o.o. aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z bankiem PKO BP S.A.

 • 08.01.2015 16:18

  BOWIM SA decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

 • 08.01.2015 11:06

  BOWIM SA rejestracja przez Sąd zmiany statutu spółki - jednolity tekst statutu

 • 07.01.2015 13:49

  BOWIM SA terminarz publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 29.12.2014 12:04

  BOWIM SA zawarcie aneksu technicznego przedłużającego finansowanie do umowy kredytu zaliczka z Pekao S.A

 • 29.12.2014 11:56

  BOWIM SA zawarcie aneksu technicznego do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A.

 • 19.12.2014 16:19

  BOWIM SA zawarcie umowy ubezpieczenia należności krajowych i zagranicznych z KUKE S.A.

 • 15.12.2014 14:26

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 15.12.2014 12:38

  BOWIM SA zawarcie aneksu do umowy kredytu z mBank SA

 • 15.12.2014 12:33

  BOWIM SA zawarcie aneksu do umowy współpracy z mBank SA

 • 14.11.2014 17:06

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 14.11.2014 16:43

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 13.11.2014 13:13

  BOWIM SA - obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej

 • 05.11.2014 15:50

  BOWIM SA pismo biegłego rewidenta - potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 50/2014

 • 04.11.2014 10:54

  BOWIM SA obroty z Grupą Kapitałową ArcelorMittal na wartość umowy znaczącej

 • 03.11.2014 13:43

  BOWIM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.11.2014 13:33

  BOWIM SA porozumienie rozwiązujące umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych spółki i Grupy Kapitałowej "Bowim"

 • 31.10.2014 08:05

  BOWIM SA spełnienie się warunku umowy znaczącej pomiędzy spółką zależną Passat -Stal S.A. a Konsorcjum Stali S.A.

 • 16.10.2014 14:14

  BOWIM SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16 października 2014 roku.

 • 16.10.2014 13:53

  BOWIM SA treść uchwał podjętych na NWZ spółki w dniu 16 października 2014 r.

 • 13.10.2014 15:42

  BOWIM SA nabycie akcji własnych przez emitenta

 • 17.09.2014 11:27

  BOWIM SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 15.09.2014 12:24

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 08.09.2014 10:35

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A

 • 08.09.2014 10:28

  BOWIM SA zawarcie aneksów do umów faktoringowych z BOŚ SA

 • 01.09.2014 08:21

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 14.08.2014 10:49

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 18.07.2014 13:01

  BOWIM SA zawarcie umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

 • 15.07.2014 13:39

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 15.07.2014 13:26

  BOWIM SA oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

 • 10.07.2014 13:07

  BOWIM SA nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 24.06.2014 15:23

  BOWIM SA zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną Passat -Stal SA

 • 18.06.2014 16:42

  GPW: Komunikat - animator emitentów

 • 18.06.2014 16:39

  GPW: Komunikat - animator dla emitentów

 • 17.06.2014 08:40

  BOWIM SA zmiana animatora dla akcji spółki

 • 28.05.2014 12:17

  BOWIM SA obroty z ISD TRADE Sp. z o.o. Spółka komandytowa na wartość umowy znaczącej

 • 28.05.2014 12:10

  BOWIM SA Obroty z CMC POLAND Sp. z o.o. na wartość umowy znaczącej

 • 19.05.2014 15:46

  BOWIM SA umorzenie postępowania z powództwa spółki przeciwko Konsorcjum Stali

 • 19.05.2014 15:46

  BOWIM SA nabycie akcji własnych przez mitenta

 • 19.05.2014 15:32

  DM IDMSA zmniejszył zaangażowanie w Bowim do 0,04 proc. akcji

 • 19.05.2014 15:21

  BOWIM SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki przez IDMSA

 • 15.05.2014 17:08

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 16:15

  BOWIM SA Wykaz akcjonariuszy

 • 08.05.2014 16:02

  BOWIM SA Treść uchwał podjętych na ZWZ