Bowim SA

skrót: BOW

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 11:07

Aktualny kurs3,50   0,57 %0,02 zł
Otwarcie3,480,00%
Minimum3,480,00%
Maksimum3,500,57%
Wolumen (szt.) 500
Kurs odniesienia3,48
Widełki dolne3,14
Widełki górne3,82
Obroty (tyś. zł)2
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0003,48
1533,38
23 5003,36
13003,26
12223,14
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,504 000 1
3,6061 1
3,682 278 2
3,822 500 1
3,843 000 1
Dystrybutor stali na polskim rynku. Poza tym produkuje prefabrykaty zbrojeniowe dla budownictwa oraz świadczy usługi ciecia blach i produkcji profili zimnogiętych, a także usługi montażu stali zbrojeniowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Rożek Jacek4 132 35321,18%6 257 35325,46%
Kidała Adam4 132 35321,18%6 257 35325,27%
Wodarczyk Jerzy4 132 35321,18%6 257 35325,46%
Bowim SA1 540 2607,89%1 540 2606,32%
Konsorcjum Stali SA1 286 5486,59%1 286 5485,24%

Kategoria • 15.01.2021 13:54

  BOWIM SA (2/2021) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 08.01.2021 11:22

  BOWIM SA (1/2021) Terminarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 30.12.2020 13:27

  Bowim wydłużył okres realizacji strategii do końca 2021 roku

 • 30.12.2020 13:07

  BOWIM SA (42/2020) Aktualizacja strategii Grupy BOWIM

 • 15.12.2020 17:08

  BOWIM SA (41/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 26.11.2020 17:15

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 15:13

  BOWIM SA (40/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 10.11.2020 12:10

  BOWIM SA (39/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2020 r.

 • 29.10.2020 14:42

  BOWIM SA (38/2020) Zawarcie Aneksu nr 6 do Porozumiena Inwestycyjnego z Konsorcjum Stali S.A.

 • 26.10.2020 14:32

  BOWIM SA (37/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2020 r.

 • 21.10.2020 16:39

  Urząd skarbowy ma zwrócić spółce Bowim 5,58 mln zł zapłaconego podatku wraz z odsetkami

 • 21.10.2020 16:15

  BOWIM SA (36/2020) Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu pozytywnej dla Emitenta decyzji uchylającej decyzję organu pierwszej instancji i umorzeniu postępowania w sprawie.

 • 16.10.2020 14:46

  BOWIM SA (35/2020) Podpisanie przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. umowy kredytowej z BOŚ S.A.

 • 15.10.2020 15:09

  BOWIM SA (34/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 21.09.2020 17:09

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 15.09.2020 15:29

  BOWIM SA (33/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 r

 • 15.09.2020 14:34

  BOWIM SA (32/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 04.09.2020 14:11

  BOWIM SA (31/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2020 r.

 • 28.08.2020 11:37

  BOWIM SA (30/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 27.08.2020 15:36

  BOWIM SA (29/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "Bowim" S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 27.08.2020 15:33

  BOWIM SA (28/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 24.08.2020 14:46

  BOWIM SA (27/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2020 r.

 • 14.08.2020 14:32

  BOWIM SA (26/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 10.08.2020 14:38

  BOWIM SA (25/2020) Informacja o wydaniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach decyzji o uchyleniu w całości decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z 31.03.2016 r. nr UKS/2491/W4P/42/3/10/217/025 w sprawie określenia z

 • 03.08.2020 16:03

  BOWIM SA (24/2020) Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.

 • 15.06.2020 15:22

  BOWIM SA (20/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 29.05.2020 14:46

  BOWIM SA (19/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 28.05.2020 17:24

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 13:01

  BOWIM SA (18/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.

 • 15.05.2020 14:59

  BOWIM SA (17/2020) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

 • 15.05.2020 13:02

  BOWIM SA (16/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 11.05.2020 09:46

  BOWIM SA (15/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.

 • 30.04.2020 10:03

  BOWIM SA (14/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 22.04.2020 14:17

  BOWIM SA (13/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 15.04.2020 17:32

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 15.04.2020 17:31

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 15.04.2020 15:12

  BOWIM SA (12/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 08.04.2020 11:13

  BOWIM SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2019

 • 26.03.2020 09:00

  BOWIM SA (10/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok

 • 13.03.2020 15:35

  BOWIM SA (9/2020) Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 13.03.2020 15:25

  BOWIM SA (8/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 13.03.2020 14:39

  BOWIM SA (7/2020) Nieostateczna decyzja PARP, nakazująca częściowy zwrot dotacji udzielonej spółce zależnej Passat-Stal SA

 • 24.02.2020 15:10

  BOWIM SA (6/2020) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2019 rok

 • 17.02.2020 12:47

  BOWIM SA (5/2020) Zawarcie Umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.

 • 10.02.2020 13:42

  BOWIM SA (3/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 15.01.2020 15:58

  BOWIM SA (1/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 13.12.2019 15:11

  BOWIM SA (40/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 12.12.2019 14:49

  BOWIM SA (39/2019) Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku uwzględniającego skargę Emitenta o sygn. I FSK 1609/18 dotyczącego decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu z dnia 29.09.2017 r. określającej kwotę zobo

 • 04.12.2019 15:33

  BOWIM SA (38/2019) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców z Bankiem Pekao S.A.

 • 04.12.2019 15:27

  BOWIM SA (37/2019) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A.

 • 21.11.2019 15:01

  BOWIM SA (36/2019) Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o sygn. I FSK 1462/17 dotyczącego decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 określającej kwotę z

 • 19.11.2019 17:14

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 13:30

  BOWIM SA (35/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 13.11.2019 10:33

  BOWIM SA (34/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku.

 • 06.11.2019 13:36

  BOWIM SA (33/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r.

 • 25.10.2019 13:11

  BOWIM SA (32/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2019 r.

 • 15.10.2019 14:10

  BOWIM SA (31/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 23.09.2019 17:28

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 18.09.2019 10:30

  BOWIM SA (30/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 13.09.2019 15:06

  BOWIM SA (29/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 10.09.2019 08:35

  BOWIM SA (28/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 26.08.2019 11:39

  BOWIM SA (27/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 14.08.2019 13:17

  BOWIM SA (26/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 31.05.2019 12:34

  BOWIM SA (19/2019) Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 31.05.2019 12:32

  BOWIM SA (18/2019) Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 31.05.2019 12:30

  BOWIM SA (17/2019) Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 31.05.2019 12:28

  BOWIM SA (16/2019) Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 30.05.2019 17:16

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.05.2019 11:15

  BOWIM SA (15/2019) Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank S.A.

 • 21.05.2019 14:52

  BOWIM SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 17 czerwca 2019 r.

 • 17.05.2019 15:30

  Zarząd Bowimu rekomenduje wypłatę 0,03 zł dywidendy na akcję za '18

 • 17.05.2019 15:21

  BOWIM SA (13/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

 • 15.04.2019 15:34

  BOWIM SA (9/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 12.04.2019 17:15

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.04.2019 17:13

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 15:20

  BOWIM SA (7/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 14.03.2019 15:32

  BOWIM SA (6/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok

 • 25.02.2019 14:39

  BOWIM SA (5/2019) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2018 rok

 • 15.02.2019 13:54

  BOWIM SA (4/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 14.02.2019 14:12

  BOWIM SA (3/2019) Podpisanie przez Emitenta umowy ramowej z MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o.

 • 15.01.2019 16:11

  BOWIM SA (2/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 14.01.2019 11:33

  BOWIM SA (1/2019) Terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.12.2018 11:42

  BOWIM SA (53/2018) Podpisanie przez Emitenta Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z Bankiem Pekao S.A.

 • 28.12.2018 11:35

  BOWIM SA (52/2018) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A.

 • 14.12.2018 15:02

  BOWIM SA (51/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.

 • 26.11.2018 08:33

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 15:23

  BOWIM SA (50/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 05.11.2018 15:58

  BOWIM SA (49/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2018 r.

 • 30.10.2018 13:52

  BOWIM SA (48/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2018 r.

 • 15.10.2018 14:45

  BOWIM SA (47/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 18.09.2018 09:25

  Bowim ocenia, że dobra koniunktura na rynku stali powinna się utrzymać do końca '18

 • 18.09.2018 08:31

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.09.2018 13:11

  BOWIM SA (46/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 30.08.2018 11:06

  BOWIM SA (45/2018) Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM SA

 • 30.08.2018 11:04

  BOWIM SA (44/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ "Bowim" S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

 • 30.08.2018 11:02

  BOWIM SA (43/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r.

 • 27.08.2018 15:11

  BOWIM SA (42/2018) Sprostowanie raportu bieżącego nr 39/2018

 • 27.08.2018 15:08

  BOWIM SA (41/2018) Sprostowanie raportu bieżącego nr 38/2018

 • 27.08.2018 15:07

  BOWIM SA (40/2018) Sprostowanie raportu bieżącego nr 37/2018

 • 27.08.2018 12:44

  BOWIM SA (39/2018) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 27.08.2018 12:41

  BOWIM SA (38/2018) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 27.08.2018 12:40

  BOWIM SA (37/2018) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 17.08.2018 12:25

  BOWIM SA (36/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 14.08.2018 13:18

  BOWIM SA (35/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 03.08.2018 13:13

  BOWIM SA (34/2018) Podpisanie przez Emitenta Umów faktoringu z mFaktoring S.A.

 • 03.08.2018 12:14

  BOWIM SA (33/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.

 • 01.08.2018 14:49

  BOWIM SA (32/2018) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.

 • 01.08.2018 14:47

  BOWIM SA (31/2018) Zawarcie przez Bowim SA umowy kredytu inwestycyjnego z mBank S.A.

 • 27.07.2018 14:58

  BOWIM SA (30/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wyniku finansowym netto Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 16.07.2018 11:23

  BOWIM SA (29/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.06.2018 14:58

  BOWIM SA (28/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 28.05.2018 17:15

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 11:06

  BOWIM SA (27/2018) Sprostowanie Raportu bieżącego nr 26/2018 dotyczącego uchwały ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 24.05.2018 14:03

  Bowim wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 24.05.2018 14:00

  BOWIM SA (26/2018) Uchwała ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 24.05.2018 13:54

  BOWIM SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 24 maja 2018 roku.

 • 24.05.2018 13:50

  BOWIM SA (24/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 24 maja 2018 r.

 • 15.05.2018 12:00

  BOWIM SA (23/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.05.2018 11:16

  BOWIM SA (22/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 11.05.2018 12:56

  BOWIM SA (21/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2018 r.

 • 27.04.2018 13:40

  BOWIM SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 24 maja 2018 r.

 • 25.04.2018 14:17

  BOWIM SA (19/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2018 r.

 • 20.04.2018 15:16

  BOWIM SA (18/2018) Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Opolu numer 388000-COP.4103.1.2017.5

 • 20.04.2018 11:20

  BOWIM SA (17/2018) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

 • 17.04.2018 15:27

  Bowim chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 17.04.2018 15:13

  BOWIM SA (16/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

 • 13.04.2018 13:53

  BOWIM SA (15/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 13.04.2018 12:24

  BOWIM SA (14/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 09.04.2018 18:26

  Zysk netto Grupy Bowim w '17 spadł o 13,3 proc. rdr do 18,8 mln zł

 • 09.04.2018 17:06

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.04.2018 17:04

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 05.04.2018 12:13

  BOWIM SA (13/2018) Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

 • 04.04.2018 10:54

  BOWIM SA (12/2018) Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

 • 27.03.2018 15:55

  BOWIM SA (11/2018) Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 19.03.2018 16:44

  BOWIM SA (10/2018) Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A.

 • 15.03.2018 14:31

  BOWIM SA (9/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.03.2018 13:12

  BOWIM SA (8/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.03.2018 10:00

  BOWIM SA (7/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok

 • 19.02.2018 15:18

  BOWIM SA (6/2018) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2017 rok

 • 15.02.2018 12:56

  BOWIM SA (5/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.02.2018 12:27

  BOWIM SA (4/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 18.01.2018 12:11

  BOWIM SA (3/2018) Terminarz publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 15.01.2018 13:41

  BOWIM SA (2/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.01.2018 11:35

  BOWIM SA (1/2018) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 29.12.2017 15:37

  BOWIM SA (76/2017) Wybór oferty Emitenta oraz spółki zależnej Passat-Stal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PGNiG S.A.

 • 27.12.2017 13:06

  BOWIM SA (75/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.

 • 27.12.2017 13:04

  BOWIM SA (74/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A.

 • 27.12.2017 13:01

  BOWIM SA (73/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A.

 • 20.12.2017 14:58

  BOWIM SA (72/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy faktoringu z Deutsche Bank Polska S.A.

 • 20.12.2017 12:57

  BOWIM SA (71/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy o wielocelowy limit kredytowy oraz do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z Bankiem Pekao S.A.

 • 18.12.2017 18:06

  BOWIM SA (70/2017) Informacja o decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Opolu numer 388000-COP.4103.1.2017.5, utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, określającej kwotę zobowiązania podatkowego Spółki za styczeń - sierpie

 • 15.12.2017 13:29

  BOWIM SA (69/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.12.2017 13:01

  BOWIM SA (68/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 20.11.2017 08:23

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 15:14

  BOWIM SA (67/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.11.2017 11:57

  BOWIM SA (66/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.11.2017 11:20

  BOWIM SA (65/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 r.

 • 06.11.2017 14:15

  Grupa Bowim szacuje, że jej zysk netto w III kw. wzrósł do 3,5 mln zł

 • 06.11.2017 13:51

  BOWIM SA (64/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2017 r.

 • 25.10.2017 14:36

  BOWIM SA (63/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za trzeci kwartał 2017 r.

 • 20.10.2017 11:32

  BOWIM SA (62/2017) Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM SA

 • 20.10.2017 11:27

  BOWIM SA (61/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ "Bowim" S.A. w dniu 20 października 2017 roku

 • 20.10.2017 11:22

  BOWIM SA (60/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 20 października 2017 r.

 • 17.10.2017 08:46

  Grupa Bowim chce wydać na inwestycje w latach 2017-20 ok. 57,3 mln zł (opis)

 • 17.10.2017 08:39

  Grupa Bowim chce wydać na inwestycje w latach 2017-20 ok. 57,3 mln zł

 • 17.10.2017 08:11

  BOWIM SA (59/2017) Strategia Grupy BOWIM na lata 2017-2020

 • 13.10.2017 15:10

  BOWIM SA (58/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 13.10.2017 12:24

  BOWIM SA (57/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 12.10.2017 15:53

  BOWIM SA (56/2017) Zawarcie Umowy kredytu obrotowego odnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A.

 • 12.10.2017 15:47

  BOWIM SA (55/2017) Zawarcie Umowy faktoringu z Deutsche Bank Polska S.A.

 • 04.10.2017 18:04

  BOWIM SA (54/2017) Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za styczeń - sierpień 20

 • 02.10.2017 16:01

  Urząd celno-skarbowy naliczył Bowimowi dodatkowe 5,57 mln zł podatku VAT

 • 02.10.2017 15:44

  BOWIM SA (53/2017) Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za styczeń - sierpień 2012 r., o numerze 388000-CKK-3.4103.1.2017.16

 • 18.09.2017 17:18

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 15.09.2017 12:06

  BOWIM SA (51/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.09.2017 11:18

  BOWIM SA (50/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 11.09.2017 15:26

  BOWIM SA (49/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 31.08.2017 13:55

  BOWIM SA (48/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 14.08.2017 15:33

  BOWIM SA (47/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 14.08.2017 13:17

  BOWIM SA (46/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Bowim" SA

 • 14.08.2017 13:14

  BOWIM SA (45/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 09.08.2017 11:05

  BOWIM SA (44/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 20.07.2017 12:13

  BOWIM SA (43/2017) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 20.07.2017 12:08

  BOWIM SA (42/2017) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 20.07.2017 12:04

  BOWIM SA (41/2017) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 14.07.2017 13:38

  BOWIM SA (40/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 14.07.2017 12:39

  BOWIM SA (39/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 12.07.2017 10:32

  Bowim liczy, że w '17 przychody przekroczą 1 mld zł, a UE wprowadzi kolejne cła (wywiad)

 • 29.06.2017 13:43

  BOWIM SA (38/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 20.06.2017 11:54

  Bowim przyjął politykę dywidendową; na wypłatę ma trafiać 5-15 proc. zysku netto

 • 20.06.2017 11:36

  BOWIM SA (37/2017) Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy

 • 14.06.2017 12:20

  BOWIM SA (36/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 14.06.2017 11:37

  BOWIM SA (35/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 31.05.2017 17:10

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 31.05.2017 13:24

  BOWIM SA (34/2017) Uzupełnienie Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2017 BOWIM SA

 • 30.05.2017 17:10

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 30.05.2017 15:21

  BOWIM SA (33/2017) Wejście w życie umowy sprzedaży akcji pomiędzy BOWIM SA i Konsorcjum Stali SA, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM SA w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 23.05.2017 14:40

  BOWIM SA (32/2017) Zawarcie przez spółkę zależną Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. umowy kredytu obrotowego Linia Wielozadaniowa z Deutsche Bank Polska S.A. oraz wypowiedzenie umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 22.05.2017 15:00

  BOWIM SA (31/2017) Podpisanie z Konsorcjum Stali S.A. umowy sprzedaży akcji, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM S.A. w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 18.05.2017 10:00

  BOWIM SA (30/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2017 r.

 • 15.05.2017 12:19

  Bowim szacuje, że w I kwartale '17 jednostkowy zysk netto wyniósł 8,5 mln zł

 • 15.05.2017 11:04

  BOWIM SA (29/2017) Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2017 r.

 • 10.05.2017 13:11

  BOWIM SA (28/2017) Zawarcie przez Bowim SA umowy kredytu inwestycyjnego z mBank SA

 • 08.05.2017 15:07

  BOWIM SA (27/2017) Uchwała ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 08.05.2017 14:56

  BOWIM SA (26/2017) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 08.05.2017 14:19

  BOWIM SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 8 maja 2017 roku

 • 08.05.2017 14:17

  Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję za '16

 • 08.05.2017 14:08

  BOWIM SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 8 maja 2017 r.

 • 27.04.2017 12:48

  BOWIM SA (23/2017) Korekta raportu bieżącego 22/2017

 • 27.04.2017 11:55

  BOWIM SA (22/2017) Zawarcie przez spółkę zależną Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz umowy poręczenia pożyczki przez spółkę BOWIM

 • 18.04.2017 12:32

  Bowim liczy na kilkunastoprocentowy wzrost przychodów w '17; przygotowuje pol. dywidendową (wywiad)

 • 11.04.2017 15:56

  BOWIM SA (21/2017) Sprostowanie raportu bieżącego nr 20/2017

 • 11.04.2017 14:57

  BOWIM SA (20/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 8 maja 2017 r.

 • 10.04.2017 13:10

  BOWIM SA (19/2017) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

 • 06.04.2017 15:28

  Zarząd Bowim rekomenduje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 06.04.2017 15:22

  BOWIM SA (18/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

 • 06.04.2017 12:14

  BOWIM SA (17/2017) Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 05.04.2017 08:32

  Na rynku produktów stalowych stabilnie, choć nie można wykluczyć spadku cen - Bowim

 • 04.04.2017 17:15

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 04.04.2017 17:11

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.04.2017 13:19

  BOWIM SA (16/2017) Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej

 • 30.03.2017 13:04

  BOWIM SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2016 r.

 • 17.03.2017 09:12

  Akcje własne Bowimu odkupowane od Konsorcjum Stali są przeznaczone do sprzedaży na rynku

 • 16.03.2017 16:17

  Konsorcjum Stali wezwało Bowim do odkupu akcji własnych za 18 mln zł

 • 16.03.2017 16:10

  BOWIM SA (14/2017) Wezwanie do zawarcia przez Bowim SA umowy nabycia przez Emitenta od Konsorcjum Stali SA akcji własnych Bowim SA w wykonaniu Aneksu nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku zawartego pomiędzy Emitentem, a Konsorcjum

 • 15.03.2017 17:14

  BOWIM SA (13/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Bowim" SA.

 • 15.03.2017 16:39

  BOWIM SA (12/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.03.2017 13:00

  BOWIM SA (11/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 09.03.2017 15:00

  BOWIM SA (10/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców oraz do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 07.03.2017 11:25

  BOWIM SA (9/2017) Wstępny wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok

 • 02.03.2017 11:34

  Spółki stalowe mają dobre perspektywy w '17 r., sprzyjają ceny i odbicie w inwestycjach (analiza)

 • 28.02.2017 11:48

  BOWIM SA (8/2017) Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Konsorcjum Stali SA

 • 24.02.2017 06:20

  Bowim oczekuje stabilizacji cen stali; ożywienie inwestycji infrastrukturalnych po wakacjach (wywiad)

 • 22.02.2017 16:10

  BOWIM SA (7/2017) Wstępny wynik finansowy Emitenta za 2016 rok

 • 15.02.2017 14:17

  BOWIM SA (6/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.02.2017 13:22

  BOWIM SA (5/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 10.02.2017 13:24

  BOWIM SA (4/2017) Zawarcie technicznego aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 13.01.2017 14:09

  BOWIM SA (3/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 13.01.2017 12:49

  BOWIM SA (2/2017) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 05.01.2017 14:24

  BOWIM SA (1/2017) Terminarz publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 15.12.2016 14:05

  BOWIM SA (51/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.12.2016 12:26

  BOWIM SA (50/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 09.12.2016 16:50

  BOWIM SA (49/2016) Podpisanie umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 09.12.2016 16:41

  BOWIM SA (48/2016) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 09.12.2016 16:22

  BOWIM SA (47/2016) Podpisanie aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

 • 30.11.2016 16:44

  BOWIM SA (46/2016) Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z bankiem Pekao S.A.

 • 15.11.2016 12:28

  BOWIM SA (45/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.11.2016 11:52

  BOWIM SA (44/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.11.2016 17:12

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 14:25

  BOWIM SA (43/2016) Wstępny wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2016 r.

 • 25.10.2016 16:15

  BOWIM SA (42/2016) Wstępny wynik finansowy Emitenta za trzeci kwartał 2016 r. i narastająco za III kwartały 2016 r.

 • 14.10.2016 12:23

  BOWIM SA (41/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 14.10.2016 09:55

  BOWIM SA (40/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 29.09.2016 15:12

  BOWIM SA (39/2016) Podpisanie aneksów do umów faktoringowych z BOŚ S.A.

 • 26.09.2016 16:40

  BOWIM SA (38/2016) Decyzja wymiarowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

 • 26.09.2016 10:24

  BOWIM SA (37/2016) Rozwiązanie przez spółkę zależną Passat-Stal SA umów kredytowych z BZ WBK SA.

 • 21.09.2016 16:16

  BOWIM SA (36/2016) Podpisanie przez Emitenta Umowy eFinancing z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 21.09.2016 16:07

  BOWIM SA (35/2016) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 16.09.2016 13:09

  BOWIM SA (34/2016) Zawarcie przez spółkę zależną Passat-Stal SA umów kredytowych z BOŚ S.A.

 • 15.09.2016 11:55

  BOWIM SA (33/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 15.09.2016 10:57

  BOWIM SA (32/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 14.09.2016 14:10

  BOWIM SA (31/2016) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 02.09.2016 12:43

  BOWIM SA (30/2016) Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z BOŚ S.A.

 • 02.09.2016 11:26

  BOWIM SA (29/2016) Zawarcie przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 31.08.2016 17:27

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 12.08.2016 15:12

  BOWIM SA (28/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA

 • 12.08.2016 13:20

  BOWIM SA (27/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 12.08.2016 12:29

  BOWIM SA (26/2016) Wstępny wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za drugi kwartał 2016 r. i pierwsze półrocze 2016 r

 • 02.08.2016 13:21

  BOWIM SA (25/2016) Wstępny wynik finansowy netto Bowim SA za drugi kwartał 2016 r. i pierwsze półrocze 2016 r .

 • 15.07.2016 14:44

  BOWIM SA (24/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" SA.

 • 15.07.2016 10:47

  BOWIM SA (23/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 06.07.2016 15:04

  BOWIM SA (22/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.07.2016 13:54

  BOWIM SA Przyjęcie w Spółce Indywidualnego Standardu Raportowania "ISR"

 • 15.06.2016 15:01

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 03.06.2016 15:27

  BOWIM SA Obroty z Grupą Kapitałową ArcelorMittal na wartość umowy znaczącej

 • 25.05.2016 15:09

  BOWIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 25 maja 2016 roku

 • 25.05.2016 15:08

  BOWIM SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 25.05.2016 15:02

  BOWIM SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

 • 16.05.2016 17:08

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 13.05.2016 16:17

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 25.04.2016 14:58

  BOWIM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 25.05.2016 r.

 • 15.04.2016 12:49

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 07.04.2016 08:16

  BOWIM SA Sprostowanie raportu bieżącego nr 11/2016

 • 06.04.2016 15:45

  BOWIM SA Decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

 • 05.04.2016 15:27

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 05.04.2016 15:22

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 05.04.2016 15:08

  BOWIM SA Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok - prezentacja analityczna wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Emitenta.

 • 21.03.2016 17:14

  BOWIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:12

  BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.03.2016 15:53

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

 • 15.03.2016 10:19

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 22.02.2016 14:23

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 15.02.2016 15:43

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta.

 • 03.02.2016 12:47

  BOWIM SA Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej.

 • 19.01.2016 15:28

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A.

 • 19.01.2016 15:24

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

 • 15.01.2016 15:27

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 05.01.2016 13:51

  BOWIM SA Terminarz publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.12.2015 14:17

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.12.2015 15:29

  BOWIM SA Zawarcie umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

 • 30.11.2015 17:23

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A.

 • 26.11.2015 11:56

  BOWIM SA Decyzja o odtajnieniu opóźnionej informacji poufnej

 • 16.11.2015 17:06

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 12:53

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.10.2015 14:06

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.09.2015 13:43

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 01.09.2015 17:10

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 01.09.2015 15:04

  BOWIM SA Korekta raportu za I półrocze 2015 roku

 • 31.08.2015 17:06

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 12:57

  BOWIM SA Przejęcie udziałów w spółce zależnej Betstal Sp. z o.o.

 • 14.08.2015 14:57

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 27.07.2015 10:24

  BOWIM SA Obroty z Grupą Kapitałową ArcelorMittal na wartość umowy znaczącej

 • 15.07.2015 16:16

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.06.2015 13:13

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 15.06.2015 13:03

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 08.06.2015 15:26

  BOWIM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.06.2015 15:04

  BOWIM SA Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej

 • 26.05.2015 15:24

  BOWIM SA Podpisanie przez "Bowim" S.A. oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. jako Konsorcjum umowy ramowej w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych PGNiG S.A. - część 2, 3, 5, 7 i 8

 • 20.05.2015 16:13

  BOWIM SA Wybór oferty "Bowim" S.A. oraz spółki zależnej "Passat-Stal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez PGNiG S.A.

 • 15.05.2015 17:07

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 13:29

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.05.2015 15:56

  BOWIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 14 maja 2015 roku.

 • 14.05.2015 15:34

  BOWIM SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "Bowim" S.A. w dniu 14 maja 2015 r.

 • 17.04.2015 17:54

  BOWIM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A.

 • 15.04.2015 10:42

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 07.04.2015 12:02

  BOWIM SA Spełnienie warunku do zwiększenia limitu kredytowego w banku Pekao S.A.

 • 31.03.2015 13:22

  BOWIM SA Zawarcie umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

 • 13.03.2015 16:01

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 27.02.2015 15:54

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

 • 27.02.2015 15:48

  BOWIM SA Zawarcie wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 13.02.2015 14:39

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 29.01.2015 15:53

  BOWIM SA Zwrot podatku VAT przez Dyrektora Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

 • 15.01.2015 18:13

  BOWIM SA Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 14.01.2015 19:58

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A.

 • 09.01.2015 17:20

  BOWIM SA Zawarcie przez spółkę zależną Bowim - Podkarpacie Sp. z o.o. aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z bankiem PKO BP S.A.

 • 08.01.2015 16:18

  BOWIM SA decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

 • 08.01.2015 11:06

  BOWIM SA rejestracja przez Sąd zmiany statutu spółki - jednolity tekst statutu

 • 07.01.2015 13:49

  BOWIM SA terminarz publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 29.12.2014 12:04

  BOWIM SA zawarcie aneksu technicznego przedłużającego finansowanie do umowy kredytu zaliczka z Pekao S.A

 • 29.12.2014 11:56

  BOWIM SA zawarcie aneksu technicznego do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A.

 • 19.12.2014 16:19

  BOWIM SA zawarcie umowy ubezpieczenia należności krajowych i zagranicznych z KUKE S.A.

 • 15.12.2014 14:26

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 15.12.2014 12:38

  BOWIM SA zawarcie aneksu do umowy kredytu z mBank SA

 • 15.12.2014 12:33

  BOWIM SA zawarcie aneksu do umowy współpracy z mBank SA

 • 14.11.2014 17:06

  BOWIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 14.11.2014 16:43

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 13.11.2014 13:13

  BOWIM SA - obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej

 • 05.11.2014 15:50

  BOWIM SA pismo biegłego rewidenta - potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 50/2014

 • 04.11.2014 10:54

  BOWIM SA obroty z Grupą Kapitałową ArcelorMittal na wartość umowy znaczącej

 • 03.11.2014 13:43

  BOWIM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.11.2014 13:33

  BOWIM SA porozumienie rozwiązujące umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych spółki i Grupy Kapitałowej "Bowim"

 • 31.10.2014 08:05

  BOWIM SA spełnienie się warunku umowy znaczącej pomiędzy spółką zależną Passat -Stal S.A. a Konsorcjum Stali S.A.

 • 16.10.2014 14:14

  BOWIM SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16 października 2014 roku.

 • 16.10.2014 13:53

  BOWIM SA treść uchwał podjętych na NWZ spółki w dniu 16 października 2014 r.

 • 13.10.2014 15:42

  BOWIM SA nabycie akcji własnych przez emitenta

 • 17.09.2014 11:27

  BOWIM SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 15.09.2014 12:24

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 08.09.2014 10:35

  BOWIM SA Zawarcie aneksu do umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A

 • 08.09.2014 10:28

  BOWIM SA zawarcie aneksów do umów faktoringowych z BOŚ SA

 • 01.09.2014 08:21

  BOWIM SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 14.08.2014 10:49

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 18.07.2014 13:01

  BOWIM SA zawarcie umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

 • 15.07.2014 13:39

  BOWIM SA nabycie akcji własnych

 • 15.07.2014 13:26

  BOWIM SA oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

 • 10.07.2014 13:07

  BOWIM SA nabycie akcji własnych przez Emitenta