BOŚ SA

skrót: BOS

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 17:00

Aktualny kurs6,70   -2,05 %-0,14 zł
Otwarcie6,840,00%
Minimum6,68-2,34%
Maksimum6,840,00%
Wolumen (szt.) 30019
Kurs odniesienia6,84
Widełki dolne6,16
Widełki górne7,52
Obroty (tyś. zł)201
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0006,70
22326,68
24946,66
21 7546,60
22 0006,58
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,705 394 1
6,80390 1
6,84519 2
6,88334 2
6,90350 2
Komercyjny bank uniwersalny, specjalizujący się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Jego misją jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Uczestniczy w finansowaniu licznych przedsięwzięć angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Bank świadczy także usługi dla firm i klientów detalicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NFOŚiGW53 951 96058,05%53 951 96058,07%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ ANZWZ8 000 0008,61%8 000 0008,61%
Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy PaństwoweNWZ5 148 0005,54%5 148 0005,54%
NN PTE SApoprzez ING OFE i ING DFE, WZA1 261 1731,36%1 261 1731,36%
BOŚ SA37 7750,04%37 7750,04%

Kategoria • 20.11.2019 15:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (17/2019) Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 14.11.2019 13:38

  BOŚ ocenia, że wyroki TSUE będą bez istotnego wpływu na wyniki banku w 2019 r.

 • 14.11.2019 08:29

  Zysk netto grupy BOŚ w III kw. 2019 r. wyniósł 23,5 mln zł, spadł 4 proc. rdr

 • 14.11.2019 06:44

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 13.11.2019 16:53

  KNF podwyższyła bufor dla grupy BOŚ związany z kredytami walutowymi do 0,52 p.p.

 • 13.11.2019 16:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (16/2019) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 13.11.2019 16:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (15/2019) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 15.10.2019 17:26

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (14/2019) Potwierdzenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A.

 • 15.10.2019 17:13

  Fitch potwierdził rating BOŚ Banku na poziomie "BB-", perspektywa stabilna

 • 11.09.2019 18:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (13/2019) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 20.05.2019 13:28

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

 • 16.04.2019 16:38

  Składka BOŚ na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 29,3 mln zł

 • 16.04.2019 16:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (5/2019) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2019 r

 • 20.03.2019 18:20

  Enea i BOŚ chcą współpracować w zakresie rozwoju OZE

 • 14.03.2019 10:53

  BOŚ chce w ’19 poprawić wyniki, sprzedaż kredytów przekroczyć ma 3 mld zł

 • 14.03.2019 08:33

  Zysk netto grupy BOŚ w 2018 r. wyniósł 63,7 mln zł, wzrósł o 38 proc.

 • 14.03.2019 07:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.03.2019 07:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 23.01.2019 11:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (3/2019) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 21.01.2019 10:40

  BOŚ Bank chce w '19 udzielić kredytów za ponad 3 mld zł, suma bilansowa wzrośnie rdr (wywiad)

 • 11.01.2019 15:44

  Fitch podwyższył rating BOŚ Banku do "BB-", z "B+", perspektywa stabilna

 • 11.01.2019 15:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (2/2019) Podwyższenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A.

 • 04.01.2019 14:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (1/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.12.2018 15:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (47/2018) Decyzja KNF o zaliczeniu zysku netto za I półrocze 2018 do kapitału podstawowego Tier I

 • 03.12.2018 15:10

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (46/2018) Podsumowanie kosztów emisji akcji serii V - uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2018 z dn. 16 maja 2018 r.

 • 29.11.2018 16:04

  KNF obniżyła bufor związany z kredytami walutowymi dla BOŚ Banku do 0,50 pp

 • 29.11.2018 15:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (45/2018) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 28.11.2018 17:21

  BOŚ w aktualizacji strategii podtrzymał cel osiągnięcia w '21 powyżej 180 mln zł zysku

 • 28.11.2018 17:02

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (44/2018) Główne założenia w aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2018 - 2021

 • 19.11.2018 11:19

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (43/2018) Przedterminowy wykup obligacji podporządkowanych serii D

 • 14.11.2018 08:44

  Zysk netto grupy BOŚ w III kw. 2018 r. wyniósł 24,5 mln zł, wzrost o 80 proc. rdr

 • 14.11.2018 07:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 13:13

  Alior nie prowadzi działań dot. przejęcia aktywów BOŚ Banku, skupia się na wzroście organicznym (opis)

 • 06.11.2018 15:39

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (42/2018) Zawieszenie obrotu obligacjami podporządkowanymi serii D na wniosek BOŚ S.A.

 • 06.11.2018 11:58

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (41/2018) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2018 r.

 • 22.10.2018 16:49

  KNF obniża bufor związany z kredytami walutowymi dla BOŚ do 0,52 pkt. proc.

 • 22.10.2018 16:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (40/2018) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 04.10.2018 15:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (39/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 4.10.2018 r.

 • 04.10.2018 15:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (38/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 4 października 2018 r

 • 03.10.2018 11:26

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (37/2018) Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

 • 26.09.2018 14:31

  Polskie Domy Drewniane powinny ruszyć na przełomie października i listopada - Kowalczyk

 • 25.09.2018 15:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (36/2018) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii V do obrotu giełdowego

 • 25.09.2018 14:53

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii V spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

 • 12.09.2018 07:51

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (35/2018) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BOŚ S.A. dla akcji serii V

 • 06.09.2018 17:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (34/2018) Informacja o zamiarze wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii D

 • 05.09.2018 17:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (33/2018) 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 4 października 2018r. oraz projekty uchwał

 • 21.08.2018 08:35

  Zysk netto grupy BOŚ w II kw. 2018 r. wyniósł 17,8 mln zł, spadek 24 proc. rdr

 • 21.08.2018 07:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.08.2018 11:45

  KNF zgodził się na zaklasyfikowanie przez BOŚ akcji serii V jako instrumentów Tier I

 • 17.08.2018 11:31

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (32/2018) Uzyskanie zezwolenia KNF na zaklasyfikowanie akcji serii V jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 • 08.08.2018 15:37

  Prezydent podpisał ustawę powołującą spółkę Polskie Domy Drewniane

 • 27.07.2018 17:25

  Senat bez poprawek do ustawy powołującej spółkę Polskie Domy Drewniane

 • 25.07.2018 11:42

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (31/2018) Tekst jednolity Statutu

 • 20.07.2018 15:29

  Sejm uchwalił ustawę powołującą spółkę Polskie Domy Drewniane

 • 20.07.2018 15:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (30/2018) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii V Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 18.07.2018 19:27

  Lasy Państwowe nie wejdą do spółki Polskie Domy Drewniane; będą ją tworzyć BOŚ oraz NFOŚiGW

 • 12.07.2018 16:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (29/2018) Podpisanie aneksu do umowy

 • 09.07.2018 15:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (28/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 04.07.2018 15:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (27/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 26.06.2018 14:33

  NBP zwolnił BOŚ z obowiązku utrzymywania 55 proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej

 • 26.06.2018 14:21

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (26/2018) Uzyskanie zwolnienia w zakresie utrzymywania części rezerwy obowiązkowej

 • 20.06.2018 09:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (25/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 19.06.2018 r.

 • 20.06.2018 09:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (24/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 14:07

  KNF zaakceptowała program postępowania naprawczego BOŚ Banku

 • 25.05.2018 13:59

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (23/2018) Akceptacja przez KNF Programu Postępowania Naprawczego

 • 18.05.2018 12:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (22/2018) Jednolity tekst Statutu BOŚ S.A.

 • 17.05.2018 14:48

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (21/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

 • 16.05.2018 17:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (20/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii V

 • 16.05.2018 13:24

  Orlen ma list intencyjny z BOŚ Bankiem; obejmie 2,5 mln jego akcji

 • 15.05.2018 23:11

  Zysk netto grupy BOŚ w I kw. 2018 r. wyniósł 16,3 mln zł

 • 15.05.2018 22:42

  BOŚ pozyska 300,7 mln zł z emisji akcji serii V

 • 15.05.2018 22:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 22:25

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (19/2018) Zawarcie umów objęcia akcji serii V

 • 11.05.2018 08:55

  BOŚ liczy, że dzięki projektowi PDD jego suma bilansowa do '21 wzrośnie o ok. 3,7 mld zł

 • 07.05.2018 16:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (18/2018) Informacja o uczestniczeniu Banku w pracach nad utworzeniem spółki Polskie Domy Drewniane

 • 04.05.2018 14:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (17/2018) Wcześniejszy wykup wszystkich obligacji podporządkowanych BOŚ serii A

 • 27.04.2018 17:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (16/2018) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii V

 • 25.04.2018 14:17

  Łącznie składki BOŚ na BFG, wliczone w ciężar kosztów I kw. '18, wynoszą 18,9 mln zł

 • 25.04.2018 14:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (15/2018) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2018 r.

 • 23.04.2018 14:40

  BOŚ zaangażuje się w energooszczędne budownictwo drewniane - CIR

 • 26.03.2018 09:55

  NFOŚiGW deklaruje udział w podwyższeniu kapitału BOŚ, przeznaczy do 210 mln zł

 • 26.03.2018 09:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (14/2018) Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału

 • 26.03.2018 09:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (13/2018) Rozpoczęcie Oferty i subskrypcja Akcji Serii V

 • 22.03.2018 08:41

  BOŚ Bank chce mieć ponad 180 mln zł zysku netto i C/I ok. 44 proc. w '21 (opis)

 • 22.03.2018 08:06

  BOŚ Bank chce mieć ponad 180 mln zł zysku netto i C/I ok. 44 proc. w '21

 • 22.03.2018 07:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (12/2018) Główne założenia odnośnie modyfikacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2018 - 2021

 • 20.03.2018 08:19

  Strata netto grupy BOŚ Banku w IV kw. 2017 r. wyniosła 10,9 mln zł

 • 20.03.2018 07:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 07:46

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.03.2018 17:03

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (11/2018) Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A

 • 09.03.2018 10:30

  BOŚ skupi się na kredytach proekologicznych, ich udział w portfelu banku wzrośnie (wywiad)

 • 21.02.2018 18:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (10/2018) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 13.02.2018 17:35

  Akcjonariusze BOŚ zgodzili się na emisję do 40 mln akcji

 • 13.02.2018 17:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (9/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 13.02.2018 r.

 • 13.02.2018 17:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (8/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 13.02.2018 17:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (7/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13 lutego 2018 r.

 • 05.02.2018 16:34

  Fitch obniżył rating GNB do "B+", podtrzymał rating BOŚ (opis)

 • 05.02.2018 16:21

  Fitch obniżył rating GNB, podtrzymał rating BOŚ

 • 05.02.2018 16:17

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (6/2018) Podtrzymanie Ratingu BOŚ S.A.

 • 30.01.2018 09:09

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (5/2018) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 23.01.2018 15:51

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (4/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r. na żądanie Akcjonariusza

 • 17.01.2018 18:39

  BOŚ Bank planuje wyjść na rynek z emisją akcji w pierwszej połowie '18

 • 16.01.2018 17:32

  BOŚ chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę do 400 mln zł (opis)

 • 16.01.2018 17:22

  BOŚ chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę do 400 mln zł

 • 16.01.2018 17:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (3/2018) Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 13.02.2018 r.

 • 16.01.2018 17:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (2/2018) Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 13 lutego 2018 r.

 • 12.01.2018 16:50

  BOŚ może zaliczyć część zysku za I półr. '17 do kapitału podstawowego Tier 1

 • 12.01.2018 16:45

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (1/2018) Decyzja KNF o zaliczeniu części zysku netto za półrocze 2017 do kapitału podstawowego Tier I

 • 18.12.2017 11:18

  KNF zaleca BOŚ utrzymywanie wymogu kapitałowego na poziomie grupy w wysokości 0,88 pkt. proc.

 • 18.12.2017 11:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (39/2017) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego

 • 15.12.2017 13:07

  KNF zgodziła się zaliczyć środki z emisji obligacji BOŚ serii AA2 do funduszy uzupełniających

 • 15.12.2017 12:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (38/2017) Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii AA2 do funduszy uzupełniających

 • 06.12.2017 17:00

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (37/2017) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 27.11.2017 16:39

  KNF podwyższyła do 0,92 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych w BOŚ

 • 27.11.2017 16:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (36/2017) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 27.11.2017 16:18

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (35/2017) Rejestracja zmiany Statutu Banku

 • 15.11.2017 08:30

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w III kw. 2017 r. wyniósł 13,6 mln zł

 • 15.11.2017 08:03

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 17:07

  Rada nadzorcza BOŚ powołała Bogusława Białowąsa na stanowisko prezesa

 • 08.11.2017 16:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (34/2017) Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 07.11.2017 19:54

  KNF zgodziła się na powołanie Bogusława Białowąsa na prezesa Banku Ochrony Środowiska

 • 31.10.2017 14:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (33/2017) Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA2

 • 30.10.2017 15:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (32/2017) Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii AA1 do funduszy uzupełniających

 • 21.09.2017 07:56

  BOŚ Bank miał w pierwszym półroczu 2017 r. 43,4 mln zł zysku netto

 • 21.09.2017 07:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 04.09.2017 16:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (31/2017) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 11.08.2017 14:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (30/2017) Podsumowanie kosztów emisji akcji serii U - uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/2016 z dn. 24 czerwca 2016 r.

 • 08.08.2017 15:50

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (29/2017) Pismo dotyczące porozumienia rozwiązującego umowę z biegłym rewidentem -uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2017

 • 28.07.2017 16:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (28/2017) Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA1

 • 21.07.2017 17:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (27/2017) Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego

 • 21.07.2017 15:41

  RN Banku Ochrony Środowiska ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa

 • 11.07.2017 18:49

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (26/2017) Wybór biegłego rewidenta, zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z dotychczasowym biegłym rewidentem oraz zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wraz ze skróconym je

 • 11.07.2017 12:00

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (25/2017) Informacja o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

 • 22.06.2017 09:15

  Emil Ślązak został p.o. prezesa BOŚ Banku

 • 22.06.2017 09:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (24/2017) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 13.06.2017 11:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (23/2017) Zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie projektów inwestycyjnych

 • 13.06.2017 11:40

  EBI udzielił BOŚ Bankowi 75 mln euro kredytu na inwestycje proekologiczne

 • 09.06.2017 13:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (22/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dniu 31.05.2017 r. oraz po przerwie w dniu 6.06.2017

 • 07.06.2017 18:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (21/2017) Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Zarządu BOŚ S.A. - uzupełnienie raportu nr 20/2017

 • 07.06.2017 08:30

  RN BOŚ powołała nowy zarząd, Bogusław Białowąs od 16 VI będzie p.o. prezesa

 • 06.06.2017 20:12

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (20/2017) Powołanie Zarządu Banku nowej kadencji

 • 06.06.2017 17:00

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (19/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 6 czerwca 2017

 • 31.05.2017 18:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (18/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 11.05.2017 12:53

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (17/2017) Zgłoszenie żądania przez Akcjonariusza umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 roku

 • 11.05.2017 08:49

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2017 r. wyniósł 20 mln zł

 • 11.05.2017 08:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 12:06

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (16/2017) Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

 • 08.05.2017 15:06

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (15/2017) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2017

 • 05.05.2017 14:12

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (14/2017) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego

 • 04.05.2017 14:30

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BOŚ SA

 • 28.04.2017 17:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 31 maja 2017 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

 • 26.04.2017 18:17

  BOŚ w '17 zapłaci 24,7 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

 • 26.04.2017 18:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (12/2017) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG składki rocznej i jej wpływie na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2017 r.

 • 25.04.2017 15:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (11/2017) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BOŚ S.A. dla akcji serii U

 • 04.04.2017 13:48

  BOŚ zebrał w Niemczech depozyty o wartości blisko 28 mln euro

 • 31.03.2017 08:37

  Strata netto grupy BOŚ Banku w 2016 r. wyniosła 60,1 mln zł

 • 31.03.2017 08:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 22.03.2017 08:32

  Wyniki BOŚ w '16 obciążą odpisy na finansowaniem farm wiatrowych w wysokości 98,5 mln zł

 • 22.03.2017 08:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (10/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. odpisów z tytułu utraty wartości aktywów

 • 13.03.2017 19:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (9/2017) Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego BOŚ S.A. za 2016 r.

 • 28.02.2017 12:11

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (8/2017) Przedterminowy wykup Obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii G

 • 17.02.2017 10:53

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (7/2017) Podtrzymanie Ratingu BOŚ S.A.

 • 16.02.2017 22:08

  Fitch podtrzymał ratingi BOŚ, Eurobanku i Getin Noble Bank

 • 16.02.2017 16:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (6/2017) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 14.02.2017 13:42

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (5/2017) Zawieszenie obrotu Obligacjami podporządkowanymi serii G na wniosek BOŚ S.A.

 • 07.02.2017 16:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (4/2017) Informacja o planowanym przedterminowym wykupie obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii G

 • 20.01.2017 14:11

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (3/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 10.01.2017 15:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (2/2017) Korekta raportu okresowego BOŚ S.A. za III kwartał 2016 r

 • 02.01.2017 15:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (1/2017) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.

 • 15.12.2016 12:10

  KNF zaakceptowała program postępowania naprawczego BOŚ Banku

 • 15.12.2016 12:02

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (57/2016) Akceptacja przez KNF Programu Postępowania Naprawczego

 • 08.12.2016 15:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (56/2016) Powołanie Pana Stanisława Kluzy na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 07.12.2016 09:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (55/2016) Zgoda KNF na powołanie Pana Stanisława Kluzy na Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 25.11.2016 07:00

  BOŚ będzie zbierał w Niemczech depozyty w euro, liczy na początek na 100 mln euro (wywiad)

 • 03.11.2016 08:47

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w III kwartale 2016 r. wyniósł 12,7 mln zł

 • 03.11.2016 08:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 13:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (54/2016) Zmiana daty przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu BOŚ S.A. za III kwartał - QSr-3/2016

 • 26.10.2016 15:41

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (53/2016) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 29.09.2016 16:38

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (52/2016) Nabycie przez BOŚ S.A. obligacji własnych

 • 26.09.2016 12:09

  KNF chce, by BOŚ Bank uzupełnił i zweryfikował swój program postępowania naprawczego

 • 26.09.2016 11:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (51/2016) Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego

 • 22.08.2016 15:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (50/2016) Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 18.08.2016 08:35

  Zysk netto netto grupy BOŚ Banku w II kwartale 2016 r. wyniósł 1,2 mln zł

 • 18.08.2016 07:44

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 04.08.2016 11:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (49/2016) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii U Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 26.07.2016 16:13

  KNF zaleca BOŚ uzupełnienie lub ponowne opracowanie programu postępowania naprawczego

 • 26.07.2016 16:06

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (48/2016) Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego

 • 19.07.2016 12:11

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (47/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 18.07.2016 14:33

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ma ponad 5 proc. akcji Banku Ochrony Środowiska

 • 18.07.2016 14:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (46/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 18.07.2016 14:19

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (45/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 15.07.2016 12:32

  FIPP FIZAN zarządzany przez TFI BGK ma ponad 5 proc. akcji Banku Ochrony Środowiska

 • 15.07.2016 12:16

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (44/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 13.07.2016 11:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (43/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.06.2016 15:28

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Objęcie akcji BOŚ S.A. przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 24.06.2016 18:57

  BOŚ przydzielił 40 mln akcji serii U

 • 24.06.2016 18:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii U

 • 24.06.2016 18:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie umów objęcia akcji serii U

 • 24.06.2016 18:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 24.06.2016 12:52

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 12:50

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji

 • 24.06.2016 12:49

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 22.06.2016 11:18

  BOŚ z emisji nowych akcji pozyska ok. 400 mln zł

 • 21.06.2016 20:00

  RN BOŚ ustaliła cenę akcji serii U na 10 zł

 • 21.06.2016 19:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii U

 • 02.06.2016 08:31

  NFOŚiGW deklaruje udział w podwyższeniu kapitału BOŚ

 • 02.06.2016 08:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału

 • 25.05.2016 11:18

  BOŚ rozpoczyna ofertę do 40 mln akcji serii U

 • 25.05.2016 10:50

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Rozpoczęcie Oferty i subskrypcja Akcji Serii U

 • 24.05.2016 10:38

  KNF zaleca BOŚ Bankowi uzupełnienie programu postępowania naprawczego

 • 24.05.2016 10:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zalecenie przez KNF uzupełnienia Programu Postępowania Naprawczego

 • 18.05.2016 18:51

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

 • 11.05.2016 08:36

  Strata netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2016 r. wyniosła 12,9 mln zł

 • 11.05.2016 08:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 14:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Środki na wykup euroobligacji BOŚ S.A.

 • 27.04.2016 16:50

  BOŚ Bank wyemituje do 40 mln akcji s. U

 • 27.04.2016 16:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 27.04.2016 r.

 • 27.04.2016 16:26

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 r

 • 21.04.2016 15:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Opinia Zarządu BOŚ S.A. do projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza NFOŚiGW

 • 20.04.2016 19:20

  BOŚ chce być aktywniejszym graczem na rynku bankowym o rentowności wyższej niż średnia sektora - Kluza

 • 20.04.2016 18:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 roku

 • 20.04.2016 15:23

  BOŚ Bank chce mieć ponad 140 mln zł zysku netto i C/I ok. 51 proc. w 2020 r. (opis)

 • 20.04.2016 15:10

  BOŚ Bank chce mieć ponad 140 mln zł zysku netto i C/I ok. 51 proc. w 2020 r.

 • 20.04.2016 14:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Główne założenia Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016 - 2020

 • 30.03.2016 17:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Informacja ws. postępowania naprawczego

 • 30.03.2016 08:47

  NWZ BOŚ Banku w sprawie emisji akcji serii U zwołano na 27 kwietnia

 • 30.03.2016 08:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 27.04.2016 r.

 • 30.03.2016 08:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 27 kwietnia 2016 r

 • 24.03.2016 10:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie raportu nr 19/2016 z dn. 18.03.2016 r.

 • 24.03.2016 06:50

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 24.03.2016 06:45

  Stanisław Kluza wiceprezesem i p.o. prezesa BOŚ

 • 21.03.2016 16:36

  BOŚ przygotowuje emisję i nową strategię, w ’16 widzi szansę na zysk

 • 21.03.2016 08:23

  BOŚ Bank miał 51,1 mln zł straty netto w 2015 r.

 • 21.03.2016 08:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 08:02

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 10:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 01.03.2016 16:56

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego BOŚ S.A. za 2015 r.

 • 29.02.2016 21:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiana ratingu BOŚ S.A.

 • 29.02.2016 18:36

  Fitch obniżył długoterminowe ratingi Getin Noble Bank do "BB-" i BOŚ Bank do "B+"

 • 29.02.2016 14:00

  BOŚ chce pozyskać min. 400 mln zł kapitału; wartość nowej emisji ma wynieść 300 - 600 mln zł

 • 29.02.2016 13:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Opinia Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w sprawie wysokości podwyższenia kapitału oraz informacja o obniżeniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu

 • 25.02.2016 08:20

  BOŚ Bank pracuje nad strategią na lata 2016-2020

 • 25.02.2016 08:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Rozpoczęcie prac nad Ramową Strategią BOŚ S.A. na lata 2016-2020

 • 16.02.2016 17:03

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. - uzupełnienie raportów nr 9/2016 oraz 13/2016 z dn. 15.02.2016 r.

 • 15.02.2016 22:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 15.02.2016 21:49

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ Ś.A.

 • 15.02.2016 19:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 15.02.2016 r.

 • 15.02.2016 18:30

  NWZ BOŚ zatwierdziło harmonogram podwyższenia kapitału

 • 15.02.2016 18:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 15 lutego 2016 r.

 • 15.02.2016 14:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 10.02.2016 17:34

  BOŚ wykaże za ’15 stratę bilansową na ok. 12,6 mln zł; pracuje nad planem naprawczym

 • 10.02.2016 17:10

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Wstępna informacja o wyniku finansowym BOŚ S.A. za 2015 r. oraz o rozpoczęciu prac nad programem naprawczym

 • 01.02.2016 11:49

  BOŚ ma zgodę KNF na zaliczenie środków z emisji obligacji do funduszy uzupełniających

 • 01.02.2016 11:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii W do funduszy uzupełniających.

 • 28.01.2016 11:00

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie RB 4/2016 - Stanowisko Zarządu BOŚ S.A. do punktu 8 porządku obrad NWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.

 • 27.01.2016 13:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie RB 4/2016

 • 19.01.2016 13:37

  NWZ BOŚ Banku zdecyduje w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału

 • 19.01.2016 13:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 15.02.2016 r.

 • 19.01.2016 13:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r.

 • 12.01.2016 11:40

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 07.01.2016 19:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 30.12.2015 15:52

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii W

 • 27.11.2015 09:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca wpłaty na wypłaty środków gwarantowanych - uzupełnienie

 • 25.11.2015 08:37

  Bank Ochrony Środowiska szacuje, że będzie musiał wnieść ok. 29 mln zł na SK Bank

 • 25.11.2015 08:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca wpłaty na wypłaty środków gwarantowanych

 • 24.11.2015 18:50

  Europejskie testy wskazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny

 • 05.11.2015 08:32

  Strata netto grupy BOŚ Banku w III kw. '15 wyniosła 7,4 mln zł

 • 05.11.2015 07:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 26.10.2015 10:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 21.10.2015 14:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.09.2015 15:46

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zgoda KNF na powołanie Dariusza Daniluka na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 15.09.2015 17:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu Banku

 • 19.08.2015 08:59

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kw. 2015 r wyniósł 3,4 mln zł

 • 19.08.2015 07:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 12.08.2015 14:40

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii U

 • 04.08.2015 12:09

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Wartość zobowiązań zaciągniętych przez BOŚ S.A. stan na 30.06.2015 r.

 • 04.08.2015 08:46

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla BOŚ do "trzymaj" i cenę docelową do 26,8 zł

 • 22.07.2015 12:57

  PZU może kupić do końca roku BPH, w drugim etapie może być zainteresowany BOŚ - źródło

 • 20.07.2015 15:26

  PZU jest zainteresowany kupnem BOŚ Banku - Bloomberg

 • 14.07.2015 11:49

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiana daty przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego BOŚ S.A.- Psr/2015

 • 08.07.2015 13:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zakończenie Programu odkupu akcji własnych BOŚ S.A.

 • 07.07.2015 11:52

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 03.07.2015 13:46

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 02.07.2015 15:48

  RN BOŚ powołała Dariusza Daniluka na stanowisko prezesa

 • 02.07.2015 15:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 02.07.2015 15:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Powołanie Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 02.07.2015 15:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 02.07.2015 11:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 30.06.2015 15:58

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 29.06.2015 14:59

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 26.06.2015 13:43

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 25.06.2015 15:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 24.06.2015 13:39

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 23.06.2015 11:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 22.06.2015 13:40

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii T

 • 16.06.2015 15:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Program odkupu akcji własnych

 • 10.06.2015 19:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dn. 10.06.2015 r.

 • 10.06.2015 19:21

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 10.06.2015 19:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 10.06.2015 r.

 • 01.06.2015 13:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.43

 • 29.05.2015 15:25

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 29.05.2015 14:38

  RN BOŚ odwołała Klimczaka z funkcji prezesa, p.o. został Dariusz Daniluk

 • 29.05.2015 14:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 29.05.2015 11:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie raportu RB 15/2015 dotyczącego umowy znaczącej

 • 20.05.2015 14:56

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiana ratingu BOŚ S.A.

 • 19.05.2015 18:22

  Fitch obniżył rating BOŚ do "BB", perspektywa negatywna

 • 19.05.2015 15:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego umowy znaczącej (dot. RB 15/2015 z dnia 12.05.2015r.)

 • 19.05.2015 15:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisje obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.41 i KT.1.42

 • 13.05.2015 08:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 16:41

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 12.05.2015 10:48

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zwołanie ZWZ BOŚ S.A. na dzień 10 czerwca 2015 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

 • 07.05.2015 11:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 29.04.2015 09:38

  DM BZ WBK zmienił ceny docelowe akcji Euco, BOŚ i Open Finance

 • 17.04.2015 13:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie raportu RB 9/2015 dotyczącego umowy znaczącej

 • 13.04.2015 13:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Rating BOŚ S.A.

 • 10.04.2015 16:57

  Fitch podtrzymał rating BBB dla BOŚ, perspektywa negatywna

 • 09.04.2015 14:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.04.2015 11:19

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 23.03.2015 13:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.40

 • 19.03.2015 08:03

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 08:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 16:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zamiar Zarządu BOŚ S.A. dotyczący zaproponowania akcjonariuszom Banku przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy

 • 06.03.2015 16:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 06.03.2015 10:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 26.02.2015 16:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 26.02.2015 11:30

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla EuCo, Magellana i Votum

 • 20.02.2015 15:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii S

 • 19.01.2015 16:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.39

 • 16.01.2015 19:10

  Umocnienie CHF będzie w krótkim terminie odczuwalne przez polskie banki - Fitch (opis)

 • 07.01.2015 12:54

  BOŚ SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 30.12.2014 16:53

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA zawarcie aneksu do umowy

 • 22.12.2014 12:35

  BOŚ SA emisja obligacji krótkoterminowych serii KT.1.38

 • 10.12.2014 15:16

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.37

 • 27.11.2014 14:36

  BOŚ SA emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.36

 • 19.11.2014 15:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.35

 • 18.11.2014 14:05

  BOŚ SA emisja warrantów subskrypcyjnych serii B

 • 12.11.2014 13:42

  BOŚ SA nabycie akcji BOŚ SA przez prezesa zarządu

 • 06.11.2014 08:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 27.10.2014 15:51

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii R1 do funduszy uzupełniających Banku.

 • 27.10.2014 11:12

  BOŚ SA korekta raportu bieżącego nr 54/2014 - rating BOŚ SA

 • 23.10.2014 14:27

  BOŚ SA rating BOŚ SA

 • 26.09.2014 16:28

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii R1

 • 25.09.2014 08:36

  Noble Securities obniża rekomendację dla BOŚ Banku do "akumuluj"

 • 18.09.2014 18:19

  GPW: Ostatnie notowanie obligacji Banku Ochrony Środowiska

 • 11.09.2014 16:06

  BOŚ SA emisja obligacji krótkoterminowych serii KT.1.34

 • 29.08.2014 14:48

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii P do funduszy uzupełniających

 • 22.08.2014 13:31

  BOŚ SA emisja obligacji krótkoterminowych serii KT.1.33

 • 21.08.2014 08:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 07.08.2014 13:39

  BOŚ SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalist obligacji BOŚ S.A. serii P

 • 01.08.2014 15:51

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P BOŚ S.A.

 • 30.07.2014 12:41

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 23.07.2014 16:08

  REMAK S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 11.07.2014 16:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii P

 • 03.07.2014 13:09

  BOŚ SA korekta raportu nr 44/2014 zbycie akcji własnych

 • 02.07.2014 15:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BOŚ S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 02.07.2014 15:53

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA zbycie akcji własnych banku osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka banku

 • 18.06.2014 16:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA tekst jednolity statutu

 • 13.06.2014 12:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA zakończenie realizacji Programu odkupu akcji własnych

 • 12.06.2014 11:59

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA nabycie akcji w ramach programu odkupu akcji własnych

 • 11.06.2014 10:27

  BOŚ SA nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 10.06.2014 11:45

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 06.06.2014 16:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 06.06.2014 10:12

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA 0 nabycie akcji w ramach programu odkupu akcji własnych

 • 05.06.2014 10:16

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 04.06.2014 11:32

  BOŚ SA nabycie akcji w ramach programu odkupu akcji własnych

 • 03.06.2014 13:25

  BOŚ SA nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 30.05.2014 15:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach programu odkupu akcji własnych

 • 30.05.2014 15:48

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Informacja o możliwości przekroczenia przez BOŚ S.A. granicy 25% średniej dziennej wielkości obrotu przy nabywaniu akcji własnych

 • 30.05.2014 11:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA nabycie akcji w ramach programu odkupu akcji własnych

 • 28.05.2014 10:33

  BOŚ SA nabycie akcji w ramach programu odkupu akcji własnych

 • 27.05.2014 11:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych