BOŚ SA

skrót: BOS

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:45

Aktualny kurs6,28   -2,18 %-0,14 zł
Otwarcie6,40-0,31%
Minimum6,28-2,18%
Maksimum6,40-0,31%
Wolumen (szt.) 9709
Kurs odniesienia6,42
Widełki dolne5,76
Widełki górne7,04
Obroty (tyś. zł)62
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
116,28
21 2726,24
32 3006,22
51 4646,20
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,40800 1
6,421 533 2
6,46250 1
6,481 931 2
Komercyjny bank uniwersalny, specjalizujący się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Jego misją jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Uczestniczy w finansowaniu licznych przedsięwzięć angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Bank świadczy także usługi dla firm i klientów detalicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NFOŚiGW53 951 96058,05%53 951 96058,07%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ ANZWZ8 000 0008,61%8 000 0008,61%
Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy PaństwoweNWZ5 148 0005,54%5 148 0005,54%
NN PTE SApoprzez ING OFE i ING DFE, WZA1 261 1731,36%1 261 1731,36%
BOŚ SA37 7750,04%37 7750,04%

Kategoria • 19.01.2021 15:07

  BOŚ SA (2/2021) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

 • 12.01.2021 14:43

  BOŚ utworzy rezerwę na walutowe kredyty hipoteczne w wys.19,8 mln zł, co obciąży wynik za IV kw.

 • 12.01.2021 14:38

  BOŚ SA (1/2021) Utworzenie dodatkowej rezerwy na hipoteczne kredyty walutowe

 • 22.12.2020 16:30

  KNF obniżyła bufor dla grupy BOŚ związany z kredytami walutowymi do 0,50 p.p.

 • 22.12.2020 16:11

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (42/2020) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A. na poziomie skonsolidowanym

 • 17.12.2020 13:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (41/2020) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 16.12.2020 20:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (40/2020) Delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 15.12.2020 16:41

  BFG wyznaczył dla BOŚ poziom MREL na 13,16 proc. funduszy własnych i zobowiązań

 • 15.12.2020 16:27

  MF zmniejszył do 3,7 mln zł nałożoną przez GIIF karę dla BOŚ

 • 15.12.2020 16:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (39/2020) Pismo BFG w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych - MREL

 • 15.12.2020 16:19

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (38/2020) Decyzja Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia kary pieniężnej nałożonej przez GIIF na BOŚ S.A.

 • 07.12.2020 14:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (37/2020) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 18.11.2020 10:40

  BOŚ chce w I poł. '21 przedstawić zaktualizowaną strategię

 • 18.11.2020 07:59

  Skonsolidowany zysk netto BOŚ Banku w III kw. '20 wyniósł 10,8 mln zł

 • 18.11.2020 06:19

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 06.11.2020 18:40

  Wojciech Hann będzie kierował pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska

 • 06.11.2020 17:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (36/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 05.11.2020 15:39

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (35/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 04.11.2020 13:46

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (34/2020) Utrzymanie oceny ratingowej i perspektywy ratingu BOŚ S.A.

 • 04.11.2020 12:43

  Fitch potwierdził rating BOŚ na poziomie "BB-" z perspektywą negatywną

 • 19.10.2020 19:12

  BOŚ SA (33/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A zwołanym na 14 października 2020 r., kontynuowanym po przerwie 19 października 2020 roku

 • 19.10.2020 19:01

  BOŚ SA (32/2020) Treść uchwał NWZ BOŚ S.A. zwołanego na 14 października 2020 r., podjętych po przerwie w dniu 19 października 2020 r.

 • 19.10.2020 18:47

  BOŚ SA (31/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 19.10.2020 08:51

  BOŚ SA (30/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 14.10.2020 14:31

  BOŚ SA (29/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

 • 07.10.2020 18:22

  BOŚ zwiększył dostępny poziom finansowania dla PLL LOT do 220 mln zł

 • 07.10.2020 18:08

  BOŚ SA (28/2020) Zawarcie znaczącej umowy z PLL LOT S.A.

 • 17.09.2020 14:10

  BOŚ SA (27/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 14 października 2020 r. wraz z projektami uchwał

 • 15.09.2020 21:19

  BOŚ SA (26/2020) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 • 25.08.2020 11:51

  BOŚ SA (25/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ BOŚ S.A zwołanym na 5 sierpnia 2020 r., kontynuowanym po przerwie 17.08.2020 i 25.08.2020 roku

 • 25.08.2020 11:50

  BOŚ SA (24/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 25.08.2020 11:49

  BOŚ SA (23/2020) Treść uchwał NWZ BOŚ S.A. zwołanego na 5 sierpnia 2020 r., podjętych po przerwie w dniu 25 sierpnia 2020 r.

 • 17.08.2020 13:06

  Polskie Domy Drewniane oddadzą do użytkowania pierwsze domy na przełomie III i IV kw. '21 - Kurtyka, MK

 • 17.08.2020 12:10

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (22/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

 • 12.08.2020 10:32

  BOŚ liczy, że sprzedaż kredytów będzie przekraczała 1 mld zł kwartalnie, nie wyklucza poprawy kosztów ryzyka

 • 12.08.2020 07:47

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kw. '20 wyniósł 16,1 mln zł, spadł 40 proc. rdr

 • 12.08.2020 06:40

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 05.08.2020 16:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (21/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

 • 05.08.2020 16:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (20/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 31.07.2020 17:38

  GIIF nałożył na BOŚ 4,5 mln zł kary

 • 31.07.2020 17:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (19/2020) Decyzja GIIF w sprawie nałożenia kary pieniężnej na BOŚ

 • 25.06.2020 15:28

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (17/2020) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 17.06.2020 14:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (16/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów w dniu 17 czerwca 2020

 • 17.06.2020 14:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 17 czerwca 2020 r.

 • 16.06.2020 19:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (14/2020) Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 15.06.2020 13:48

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (13/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 02.06.2020 11:51

  BOŚ szacuje negatywny wpływ obniżki stóp proc. przez RPP na wynik odsetkowy banku na 48-63 mln zł w 2020

 • 02.06.2020 11:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (12/2020) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność i wyniki finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 31.05.2020 22:48

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (11/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 21.05.2020 17:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 17 czerwca 2020 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

 • 21.05.2020 15:56

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (9/2020) Oświadczenie Prezesa Zarządu BOŚ S.A. o niekandydowaniu do składu organu zarządzającego na kolejną kadencję

 • 13.05.2020 10:40

  Wakacjami kredytowymi w BOŚ zostały objęte kredyty blisko 3,3 tys. klientów

 • 13.05.2020 10:17

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (8/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 13.05.2020 07:14

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kw. '20 wyniósł 23,6 mln zł, wzrósł 38 proc. rdr

 • 13.05.2020 06:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 14.04.2020 21:58

  Fitch zmienił perspektywę ratingów Banku Ochrony Środowiska do negatywnej

 • 14.04.2020 21:28

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (7/2020) Utrzymanie oceny ratingowej i zmiana perspektywy Ratingu BOŚ S.A.

 • 14.04.2020 14:47

  Składka BOŚ na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '20 wynosi 15,67 mln zł

 • 14.04.2020 14:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (6/2020) Wpływ ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny składki na wyniki pierwszego kwartału 2020 r.

 • 09.04.2020 14:48

  Wynik netto BOŚ w '20 niższy o 35-50 mln zł m. in. z powodu obniżki stóp procentowych

 • 09.04.2020 14:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (5/2020) Wpływ epidemii koronawirusa na działalność i wyniki finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 17.03.2020 07:52

  Zysk netto grupy BOŚ w 2019 r. wyniósł 72 mln zł, wzrósł o 13 proc.

 • 17.03.2020 06:40

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 17.03.2020 06:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 05.03.2020 09:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (4/2020) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 24.01.2020 14:28

  BOŚ Bank w IV kw. utworzy rezerwę na walutowe kredyty hipoteczne o wartości ok. 20 mln zł

 • 24.01.2020 14:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (3/2020) Utworzenie rezerwy na hipoteczne kredyty walutowe

 • 16.01.2020 15:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (2/2020) Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 13.01.2020 14:46

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (1/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 17.12.2019 16:10

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (20/2019) Utrzymanie oceny ratingowej i perspektywy ratingu BOŚ S.A.

 • 17.12.2019 16:08

  Fitch potwierdził rating BOŚ Banku na poziomie "BB-", perspektywa stabilna

 • 12.12.2019 10:59

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (19/2019) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 11.12.2019 18:09

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (18/2019) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 20.11.2019 15:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (17/2019) Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 14.11.2019 13:38

  BOŚ ocenia, że wyroki TSUE będą bez istotnego wpływu na wyniki banku w 2019 r.

 • 14.11.2019 08:29

  Zysk netto grupy BOŚ w III kw. 2019 r. wyniósł 23,5 mln zł, spadł 4 proc. rdr

 • 14.11.2019 06:44

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 13.11.2019 16:53

  KNF podwyższyła bufor dla grupy BOŚ związany z kredytami walutowymi do 0,52 p.p.

 • 13.11.2019 16:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (16/2019) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 13.11.2019 16:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (15/2019) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 15.10.2019 17:26

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (14/2019) Potwierdzenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A.

 • 15.10.2019 17:13

  Fitch potwierdził rating BOŚ Banku na poziomie "BB-", perspektywa stabilna

 • 11.09.2019 18:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (13/2019) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 20.05.2019 13:28

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

 • 16.04.2019 16:38

  Składka BOŚ na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 29,3 mln zł

 • 16.04.2019 16:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (5/2019) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2019 r

 • 20.03.2019 18:20

  Enea i BOŚ chcą współpracować w zakresie rozwoju OZE

 • 14.03.2019 10:53

  BOŚ chce w ’19 poprawić wyniki, sprzedaż kredytów przekroczyć ma 3 mld zł

 • 14.03.2019 08:33

  Zysk netto grupy BOŚ w 2018 r. wyniósł 63,7 mln zł, wzrósł o 38 proc.

 • 14.03.2019 07:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.03.2019 07:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 23.01.2019 11:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (3/2019) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 21.01.2019 10:40

  BOŚ Bank chce w '19 udzielić kredytów za ponad 3 mld zł, suma bilansowa wzrośnie rdr (wywiad)

 • 11.01.2019 15:44

  Fitch podwyższył rating BOŚ Banku do "BB-", z "B+", perspektywa stabilna

 • 11.01.2019 15:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (2/2019) Podwyższenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A.

 • 04.01.2019 14:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (1/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.12.2018 15:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (47/2018) Decyzja KNF o zaliczeniu zysku netto za I półrocze 2018 do kapitału podstawowego Tier I

 • 03.12.2018 15:10

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (46/2018) Podsumowanie kosztów emisji akcji serii V - uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2018 z dn. 16 maja 2018 r.

 • 29.11.2018 16:04

  KNF obniżyła bufor związany z kredytami walutowymi dla BOŚ Banku do 0,50 pp

 • 29.11.2018 15:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (45/2018) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 28.11.2018 17:21

  BOŚ w aktualizacji strategii podtrzymał cel osiągnięcia w '21 powyżej 180 mln zł zysku

 • 28.11.2018 17:02

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (44/2018) Główne założenia w aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2018 - 2021

 • 19.11.2018 11:19

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (43/2018) Przedterminowy wykup obligacji podporządkowanych serii D

 • 14.11.2018 08:44

  Zysk netto grupy BOŚ w III kw. 2018 r. wyniósł 24,5 mln zł, wzrost o 80 proc. rdr

 • 14.11.2018 07:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 13:13

  Alior nie prowadzi działań dot. przejęcia aktywów BOŚ Banku, skupia się na wzroście organicznym (opis)

 • 06.11.2018 15:39

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (42/2018) Zawieszenie obrotu obligacjami podporządkowanymi serii D na wniosek BOŚ S.A.

 • 06.11.2018 11:58

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (41/2018) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2018 r.

 • 22.10.2018 16:49

  KNF obniża bufor związany z kredytami walutowymi dla BOŚ do 0,52 pkt. proc.

 • 22.10.2018 16:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (40/2018) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 04.10.2018 15:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (39/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 4.10.2018 r.

 • 04.10.2018 15:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (38/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 4 października 2018 r

 • 03.10.2018 11:26

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (37/2018) Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

 • 26.09.2018 14:31

  Polskie Domy Drewniane powinny ruszyć na przełomie października i listopada - Kowalczyk

 • 25.09.2018 15:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (36/2018) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii V do obrotu giełdowego

 • 25.09.2018 14:53

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii V spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

 • 12.09.2018 07:51

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (35/2018) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BOŚ S.A. dla akcji serii V

 • 06.09.2018 17:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (34/2018) Informacja o zamiarze wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii D

 • 05.09.2018 17:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (33/2018) 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 4 października 2018r. oraz projekty uchwał

 • 21.08.2018 08:35

  Zysk netto grupy BOŚ w II kw. 2018 r. wyniósł 17,8 mln zł, spadek 24 proc. rdr

 • 21.08.2018 07:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.08.2018 11:45

  KNF zgodził się na zaklasyfikowanie przez BOŚ akcji serii V jako instrumentów Tier I

 • 17.08.2018 11:31

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (32/2018) Uzyskanie zezwolenia KNF na zaklasyfikowanie akcji serii V jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 • 08.08.2018 15:37

  Prezydent podpisał ustawę powołującą spółkę Polskie Domy Drewniane

 • 27.07.2018 17:25

  Senat bez poprawek do ustawy powołującej spółkę Polskie Domy Drewniane

 • 25.07.2018 11:42

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (31/2018) Tekst jednolity Statutu

 • 20.07.2018 15:29

  Sejm uchwalił ustawę powołującą spółkę Polskie Domy Drewniane

 • 20.07.2018 15:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (30/2018) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii V Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 18.07.2018 19:27

  Lasy Państwowe nie wejdą do spółki Polskie Domy Drewniane; będą ją tworzyć BOŚ oraz NFOŚiGW

 • 12.07.2018 16:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (29/2018) Podpisanie aneksu do umowy

 • 09.07.2018 15:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (28/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 04.07.2018 15:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (27/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 26.06.2018 14:33

  NBP zwolnił BOŚ z obowiązku utrzymywania 55 proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej

 • 26.06.2018 14:21

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (26/2018) Uzyskanie zwolnienia w zakresie utrzymywania części rezerwy obowiązkowej

 • 20.06.2018 09:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (25/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 19.06.2018 r.

 • 20.06.2018 09:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (24/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 14:07

  KNF zaakceptowała program postępowania naprawczego BOŚ Banku

 • 25.05.2018 13:59

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (23/2018) Akceptacja przez KNF Programu Postępowania Naprawczego

 • 18.05.2018 12:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (22/2018) Jednolity tekst Statutu BOŚ S.A.

 • 17.05.2018 14:48

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (21/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

 • 16.05.2018 17:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (20/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii V

 • 16.05.2018 13:24

  Orlen ma list intencyjny z BOŚ Bankiem; obejmie 2,5 mln jego akcji

 • 15.05.2018 23:11

  Zysk netto grupy BOŚ w I kw. 2018 r. wyniósł 16,3 mln zł

 • 15.05.2018 22:42

  BOŚ pozyska 300,7 mln zł z emisji akcji serii V

 • 15.05.2018 22:33

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 22:25

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (19/2018) Zawarcie umów objęcia akcji serii V

 • 11.05.2018 08:55

  BOŚ liczy, że dzięki projektowi PDD jego suma bilansowa do '21 wzrośnie o ok. 3,7 mld zł

 • 07.05.2018 16:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (18/2018) Informacja o uczestniczeniu Banku w pracach nad utworzeniem spółki Polskie Domy Drewniane

 • 04.05.2018 14:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (17/2018) Wcześniejszy wykup wszystkich obligacji podporządkowanych BOŚ serii A

 • 27.04.2018 17:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (16/2018) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii V

 • 25.04.2018 14:17

  Łącznie składki BOŚ na BFG, wliczone w ciężar kosztów I kw. '18, wynoszą 18,9 mln zł

 • 25.04.2018 14:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (15/2018) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2018 r.

 • 23.04.2018 14:40

  BOŚ zaangażuje się w energooszczędne budownictwo drewniane - CIR

 • 26.03.2018 09:55

  NFOŚiGW deklaruje udział w podwyższeniu kapitału BOŚ, przeznaczy do 210 mln zł

 • 26.03.2018 09:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (14/2018) Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału

 • 26.03.2018 09:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (13/2018) Rozpoczęcie Oferty i subskrypcja Akcji Serii V

 • 22.03.2018 08:41

  BOŚ Bank chce mieć ponad 180 mln zł zysku netto i C/I ok. 44 proc. w '21 (opis)

 • 22.03.2018 08:06

  BOŚ Bank chce mieć ponad 180 mln zł zysku netto i C/I ok. 44 proc. w '21

 • 22.03.2018 07:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (12/2018) Główne założenia odnośnie modyfikacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2018 - 2021

 • 20.03.2018 08:19

  Strata netto grupy BOŚ Banku w IV kw. 2017 r. wyniosła 10,9 mln zł

 • 20.03.2018 07:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 07:46

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.03.2018 17:03

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (11/2018) Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A

 • 09.03.2018 10:30

  BOŚ skupi się na kredytach proekologicznych, ich udział w portfelu banku wzrośnie (wywiad)

 • 21.02.2018 18:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (10/2018) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 13.02.2018 17:35

  Akcjonariusze BOŚ zgodzili się na emisję do 40 mln akcji

 • 13.02.2018 17:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (9/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 13.02.2018 r.

 • 13.02.2018 17:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (8/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 13.02.2018 17:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (7/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13 lutego 2018 r.

 • 05.02.2018 16:34

  Fitch obniżył rating GNB do "B+", podtrzymał rating BOŚ (opis)

 • 05.02.2018 16:21

  Fitch obniżył rating GNB, podtrzymał rating BOŚ

 • 05.02.2018 16:17

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (6/2018) Podtrzymanie Ratingu BOŚ S.A.

 • 30.01.2018 09:09

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (5/2018) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 23.01.2018 15:51

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (4/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r. na żądanie Akcjonariusza

 • 17.01.2018 18:39

  BOŚ Bank planuje wyjść na rynek z emisją akcji w pierwszej połowie '18

 • 16.01.2018 17:32

  BOŚ chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę do 400 mln zł (opis)

 • 16.01.2018 17:22

  BOŚ chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę do 400 mln zł

 • 16.01.2018 17:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (3/2018) Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 13.02.2018 r.

 • 16.01.2018 17:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (2/2018) Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 13 lutego 2018 r.

 • 12.01.2018 16:50

  BOŚ może zaliczyć część zysku za I półr. '17 do kapitału podstawowego Tier 1

 • 12.01.2018 16:45

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (1/2018) Decyzja KNF o zaliczeniu części zysku netto za półrocze 2017 do kapitału podstawowego Tier I

 • 18.12.2017 11:18

  KNF zaleca BOŚ utrzymywanie wymogu kapitałowego na poziomie grupy w wysokości 0,88 pkt. proc.

 • 18.12.2017 11:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (39/2017) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego

 • 15.12.2017 13:07

  KNF zgodziła się zaliczyć środki z emisji obligacji BOŚ serii AA2 do funduszy uzupełniających

 • 15.12.2017 12:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (38/2017) Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii AA2 do funduszy uzupełniających

 • 06.12.2017 17:00

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (37/2017) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 27.11.2017 16:39

  KNF podwyższyła do 0,92 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych w BOŚ

 • 27.11.2017 16:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (36/2017) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 27.11.2017 16:18

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (35/2017) Rejestracja zmiany Statutu Banku

 • 15.11.2017 08:30

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w III kw. 2017 r. wyniósł 13,6 mln zł

 • 15.11.2017 08:03

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 17:07

  Rada nadzorcza BOŚ powołała Bogusława Białowąsa na stanowisko prezesa

 • 08.11.2017 16:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (34/2017) Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 07.11.2017 19:54

  KNF zgodziła się na powołanie Bogusława Białowąsa na prezesa Banku Ochrony Środowiska

 • 31.10.2017 14:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (33/2017) Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA2

 • 30.10.2017 15:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (32/2017) Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii AA1 do funduszy uzupełniających

 • 21.09.2017 07:56

  BOŚ Bank miał w pierwszym półroczu 2017 r. 43,4 mln zł zysku netto

 • 21.09.2017 07:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 04.09.2017 16:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (31/2017) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 11.08.2017 14:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (30/2017) Podsumowanie kosztów emisji akcji serii U - uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/2016 z dn. 24 czerwca 2016 r.

 • 08.08.2017 15:50

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (29/2017) Pismo dotyczące porozumienia rozwiązującego umowę z biegłym rewidentem -uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2017

 • 28.07.2017 16:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (28/2017) Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA1

 • 21.07.2017 17:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (27/2017) Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego

 • 21.07.2017 15:41

  RN Banku Ochrony Środowiska ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa

 • 11.07.2017 18:49

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (26/2017) Wybór biegłego rewidenta, zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z dotychczasowym biegłym rewidentem oraz zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wraz ze skróconym je

 • 11.07.2017 12:00

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (25/2017) Informacja o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

 • 22.06.2017 09:15

  Emil Ślązak został p.o. prezesa BOŚ Banku

 • 22.06.2017 09:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (24/2017) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 13.06.2017 11:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (23/2017) Zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie projektów inwestycyjnych

 • 13.06.2017 11:40

  EBI udzielił BOŚ Bankowi 75 mln euro kredytu na inwestycje proekologiczne

 • 09.06.2017 13:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (22/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dniu 31.05.2017 r. oraz po przerwie w dniu 6.06.2017

 • 07.06.2017 18:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (21/2017) Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Zarządu BOŚ S.A. - uzupełnienie raportu nr 20/2017

 • 07.06.2017 08:30

  RN BOŚ powołała nowy zarząd, Bogusław Białowąs od 16 VI będzie p.o. prezesa

 • 06.06.2017 20:12

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (20/2017) Powołanie Zarządu Banku nowej kadencji

 • 06.06.2017 17:00

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (19/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 6 czerwca 2017

 • 31.05.2017 18:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (18/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 11.05.2017 12:53

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (17/2017) Zgłoszenie żądania przez Akcjonariusza umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 roku

 • 11.05.2017 08:49

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2017 r. wyniósł 20 mln zł

 • 11.05.2017 08:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 12:06

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (16/2017) Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

 • 08.05.2017 15:06

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (15/2017) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2017

 • 05.05.2017 14:12

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (14/2017) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego

 • 04.05.2017 14:30

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BOŚ SA

 • 28.04.2017 17:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 31 maja 2017 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

 • 26.04.2017 18:17

  BOŚ w '17 zapłaci 24,7 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

 • 26.04.2017 18:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (12/2017) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG składki rocznej i jej wpływie na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2017 r.

 • 25.04.2017 15:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (11/2017) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BOŚ S.A. dla akcji serii U

 • 04.04.2017 13:48

  BOŚ zebrał w Niemczech depozyty o wartości blisko 28 mln euro

 • 31.03.2017 08:37

  Strata netto grupy BOŚ Banku w 2016 r. wyniosła 60,1 mln zł

 • 31.03.2017 08:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 22.03.2017 08:32

  Wyniki BOŚ w '16 obciążą odpisy na finansowaniem farm wiatrowych w wysokości 98,5 mln zł

 • 22.03.2017 08:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (10/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. odpisów z tytułu utraty wartości aktywów

 • 13.03.2017 19:01

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (9/2017) Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego BOŚ S.A. za 2016 r.

 • 28.02.2017 12:11

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (8/2017) Przedterminowy wykup Obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii G

 • 17.02.2017 10:53

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (7/2017) Podtrzymanie Ratingu BOŚ S.A.

 • 16.02.2017 22:08

  Fitch podtrzymał ratingi BOŚ, Eurobanku i Getin Noble Bank

 • 16.02.2017 16:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (6/2017) Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 14.02.2017 13:42

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (5/2017) Zawieszenie obrotu Obligacjami podporządkowanymi serii G na wniosek BOŚ S.A.

 • 07.02.2017 16:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (4/2017) Informacja o planowanym przedterminowym wykupie obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii G

 • 20.01.2017 14:11

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (3/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 10.01.2017 15:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (2/2017) Korekta raportu okresowego BOŚ S.A. za III kwartał 2016 r

 • 02.01.2017 15:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (1/2017) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.

 • 15.12.2016 12:10

  KNF zaakceptowała program postępowania naprawczego BOŚ Banku

 • 15.12.2016 12:02

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (57/2016) Akceptacja przez KNF Programu Postępowania Naprawczego

 • 08.12.2016 15:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (56/2016) Powołanie Pana Stanisława Kluzy na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 07.12.2016 09:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (55/2016) Zgoda KNF na powołanie Pana Stanisława Kluzy na Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 25.11.2016 07:00

  BOŚ będzie zbierał w Niemczech depozyty w euro, liczy na początek na 100 mln euro (wywiad)

 • 03.11.2016 08:47

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w III kwartale 2016 r. wyniósł 12,7 mln zł

 • 03.11.2016 08:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 13:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (54/2016) Zmiana daty przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu BOŚ S.A. za III kwartał - QSr-3/2016

 • 26.10.2016 15:41

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (53/2016) Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 29.09.2016 16:38

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (52/2016) Nabycie przez BOŚ S.A. obligacji własnych

 • 26.09.2016 12:09

  KNF chce, by BOŚ Bank uzupełnił i zweryfikował swój program postępowania naprawczego

 • 26.09.2016 11:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (51/2016) Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego

 • 22.08.2016 15:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (50/2016) Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 18.08.2016 08:35

  Zysk netto netto grupy BOŚ Banku w II kwartale 2016 r. wyniósł 1,2 mln zł

 • 18.08.2016 07:44

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 04.08.2016 11:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (49/2016) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii U Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 26.07.2016 16:13

  KNF zaleca BOŚ uzupełnienie lub ponowne opracowanie programu postępowania naprawczego

 • 26.07.2016 16:06

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (48/2016) Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego

 • 19.07.2016 12:11

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (47/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 18.07.2016 14:33

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ma ponad 5 proc. akcji Banku Ochrony Środowiska

 • 18.07.2016 14:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (46/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 18.07.2016 14:19

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (45/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 15.07.2016 12:32

  FIPP FIZAN zarządzany przez TFI BGK ma ponad 5 proc. akcji Banku Ochrony Środowiska

 • 15.07.2016 12:16

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (44/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 13.07.2016 11:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (43/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.06.2016 15:28

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Objęcie akcji BOŚ S.A. przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 24.06.2016 18:57

  BOŚ przydzielił 40 mln akcji serii U

 • 24.06.2016 18:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii U

 • 24.06.2016 18:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie umów objęcia akcji serii U

 • 24.06.2016 18:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 24.06.2016 12:52

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 12:50

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji

 • 24.06.2016 12:49

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 22.06.2016 11:18

  BOŚ z emisji nowych akcji pozyska ok. 400 mln zł

 • 21.06.2016 20:00

  RN BOŚ ustaliła cenę akcji serii U na 10 zł

 • 21.06.2016 19:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii U

 • 02.06.2016 08:31

  NFOŚiGW deklaruje udział w podwyższeniu kapitału BOŚ

 • 02.06.2016 08:15

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału

 • 25.05.2016 11:18

  BOŚ rozpoczyna ofertę do 40 mln akcji serii U

 • 25.05.2016 10:50

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Rozpoczęcie Oferty i subskrypcja Akcji Serii U

 • 24.05.2016 10:38

  KNF zaleca BOŚ Bankowi uzupełnienie programu postępowania naprawczego

 • 24.05.2016 10:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zalecenie przez KNF uzupełnienia Programu Postępowania Naprawczego

 • 18.05.2016 18:51

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

 • 11.05.2016 08:36

  Strata netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2016 r. wyniosła 12,9 mln zł

 • 11.05.2016 08:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 14:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Środki na wykup euroobligacji BOŚ S.A.

 • 27.04.2016 16:50

  BOŚ Bank wyemituje do 40 mln akcji s. U

 • 27.04.2016 16:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 27.04.2016 r.

 • 27.04.2016 16:26

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 r

 • 21.04.2016 15:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Opinia Zarządu BOŚ S.A. do projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza NFOŚiGW

 • 20.04.2016 19:20

  BOŚ chce być aktywniejszym graczem na rynku bankowym o rentowności wyższej niż średnia sektora - Kluza

 • 20.04.2016 18:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 roku

 • 20.04.2016 15:23

  BOŚ Bank chce mieć ponad 140 mln zł zysku netto i C/I ok. 51 proc. w 2020 r. (opis)

 • 20.04.2016 15:10

  BOŚ Bank chce mieć ponad 140 mln zł zysku netto i C/I ok. 51 proc. w 2020 r.

 • 20.04.2016 14:57

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Główne założenia Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016 - 2020

 • 30.03.2016 17:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Informacja ws. postępowania naprawczego

 • 30.03.2016 08:47

  NWZ BOŚ Banku w sprawie emisji akcji serii U zwołano na 27 kwietnia

 • 30.03.2016 08:30

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 27.04.2016 r.

 • 30.03.2016 08:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 27 kwietnia 2016 r

 • 24.03.2016 10:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie raportu nr 19/2016 z dn. 18.03.2016 r.

 • 24.03.2016 06:50

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 24.03.2016 06:45

  Stanisław Kluza wiceprezesem i p.o. prezesa BOŚ

 • 21.03.2016 16:36

  BOŚ przygotowuje emisję i nową strategię, w ’16 widzi szansę na zysk

 • 21.03.2016 08:23

  BOŚ Bank miał 51,1 mln zł straty netto w 2015 r.

 • 21.03.2016 08:05

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 08:02

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 10:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 01.03.2016 16:56

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego BOŚ S.A. za 2015 r.

 • 29.02.2016 21:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiana ratingu BOŚ S.A.

 • 29.02.2016 18:36

  Fitch obniżył długoterminowe ratingi Getin Noble Bank do "BB-" i BOŚ Bank do "B+"

 • 29.02.2016 14:00

  BOŚ chce pozyskać min. 400 mln zł kapitału; wartość nowej emisji ma wynieść 300 - 600 mln zł

 • 29.02.2016 13:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Opinia Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w sprawie wysokości podwyższenia kapitału oraz informacja o obniżeniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu

 • 25.02.2016 08:20

  BOŚ Bank pracuje nad strategią na lata 2016-2020

 • 25.02.2016 08:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Rozpoczęcie prac nad Ramową Strategią BOŚ S.A. na lata 2016-2020

 • 16.02.2016 17:03

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. - uzupełnienie raportów nr 9/2016 oraz 13/2016 z dn. 15.02.2016 r.

 • 15.02.2016 22:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 15.02.2016 21:49

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ Ś.A.

 • 15.02.2016 19:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 15.02.2016 r.

 • 15.02.2016 18:30

  NWZ BOŚ zatwierdziło harmonogram podwyższenia kapitału

 • 15.02.2016 18:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 15 lutego 2016 r.

 • 15.02.2016 14:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 10.02.2016 17:34

  BOŚ wykaże za ’15 stratę bilansową na ok. 12,6 mln zł; pracuje nad planem naprawczym

 • 10.02.2016 17:10

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Wstępna informacja o wyniku finansowym BOŚ S.A. za 2015 r. oraz o rozpoczęciu prac nad programem naprawczym

 • 01.02.2016 11:49

  BOŚ ma zgodę KNF na zaliczenie środków z emisji obligacji do funduszy uzupełniających

 • 01.02.2016 11:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii W do funduszy uzupełniających.

 • 28.01.2016 11:00

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie RB 4/2016 - Stanowisko Zarządu BOŚ S.A. do punktu 8 porządku obrad NWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.

 • 27.01.2016 13:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie RB 4/2016

 • 19.01.2016 13:37

  NWZ BOŚ Banku zdecyduje w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału

 • 19.01.2016 13:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 15.02.2016 r.

 • 19.01.2016 13:24

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r.

 • 12.01.2016 11:40

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 07.01.2016 19:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 30.12.2015 15:52

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii W

 • 27.11.2015 09:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca wpłaty na wypłaty środków gwarantowanych - uzupełnienie

 • 25.11.2015 08:37

  Bank Ochrony Środowiska szacuje, że będzie musiał wnieść ok. 29 mln zł na SK Bank

 • 25.11.2015 08:34

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca wpłaty na wypłaty środków gwarantowanych

 • 24.11.2015 18:50

  Europejskie testy wskazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny

 • 05.11.2015 08:32

  Strata netto grupy BOŚ Banku w III kw. '15 wyniosła 7,4 mln zł

 • 05.11.2015 07:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 26.10.2015 10:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • 21.10.2015 14:47

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.09.2015 15:46

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zgoda KNF na powołanie Dariusza Daniluka na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 15.09.2015 17:29

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu Banku

 • 19.08.2015 08:59

  Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kw. 2015 r wyniósł 3,4 mln zł

 • 19.08.2015 07:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 12.08.2015 14:40

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii U

 • 04.08.2015 12:09

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Wartość zobowiązań zaciągniętych przez BOŚ S.A. stan na 30.06.2015 r.

 • 04.08.2015 08:46

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla BOŚ do "trzymaj" i cenę docelową do 26,8 zł

 • 22.07.2015 12:57

  PZU może kupić do końca roku BPH, w drugim etapie może być zainteresowany BOŚ - źródło

 • 20.07.2015 15:26

  PZU jest zainteresowany kupnem BOŚ Banku - Bloomberg

 • 14.07.2015 11:49

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiana daty przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego BOŚ S.A.- Psr/2015

 • 08.07.2015 13:14

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zakończenie Programu odkupu akcji własnych BOŚ S.A.

 • 07.07.2015 11:52

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 03.07.2015 13:46

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 02.07.2015 15:48

  RN BOŚ powołała Dariusza Daniluka na stanowisko prezesa

 • 02.07.2015 15:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 02.07.2015 15:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Powołanie Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • 02.07.2015 15:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 02.07.2015 11:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 30.06.2015 15:58

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 29.06.2015 14:59

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 26.06.2015 13:43

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 25.06.2015 15:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 24.06.2015 13:39

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 23.06.2015 11:35

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych

 • 22.06.2015 13:40

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii T

 • 16.06.2015 15:23

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Program odkupu akcji własnych

 • 10.06.2015 19:22

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dn. 10.06.2015 r.

 • 10.06.2015 19:21

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

 • 10.06.2015 19:20

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 10.06.2015 r.

 • 01.06.2015 13:32

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.43

 • 29.05.2015 15:25

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 29.05.2015 14:38

  RN BOŚ odwołała Klimczaka z funkcji prezesa, p.o. został Dariusz Daniluk

 • 29.05.2015 14:27

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

 • 29.05.2015 11:04

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie raportu RB 15/2015 dotyczącego umowy znaczącej

 • 20.05.2015 14:56

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zmiana ratingu BOŚ S.A.

 • 19.05.2015 18:22

  Fitch obniżył rating BOŚ do "BB", perspektywa negatywna

 • 19.05.2015 15:55

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego umowy znaczącej (dot. RB 15/2015 z dnia 12.05.2015r.)

 • 19.05.2015 15:54

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisje obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.41 i KT.1.42

 • 13.05.2015 08:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 16:41

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 12.05.2015 10:48

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zwołanie ZWZ BOŚ S.A. na dzień 10 czerwca 2015 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

 • 07.05.2015 11:37

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 29.04.2015 09:38

  DM BZ WBK zmienił ceny docelowe akcji Euco, BOŚ i Open Finance

 • 17.04.2015 13:36

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Uzupełnienie raportu RB 9/2015 dotyczącego umowy znaczącej

 • 13.04.2015 13:08

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Rating BOŚ S.A.

 • 10.04.2015 16:57

  Fitch podtrzymał rating BBB dla BOŚ, perspektywa negatywna

 • 09.04.2015 14:07

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.04.2015 11:19

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 23.03.2015 13:13

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.40

 • 19.03.2015 08:03

  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS