BNP Paribas Bank Polska SA

skrót: BNP

Brak kursu dla wybranej firmy

BNP Paribas Bank Polska SA należy do grupy BNP Paribas. BNP Paribas zatrudnia przeszło 200 tys. osób w ponad 80 krajach. Grupa prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
BNP Paribas Fortis SA/NV28 661 54584,99%28 661 54584,99%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 30.10.2017 18:27

  Skonsolidowany wynik netto BGŻ BNP Paribas za IV kw. będzie niższy o ok. 8,9 mln zł

 • 12.05.2015 19:08

  GPW: wykluczenie z obrotu akcji BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

 • 04.05.2015 11:21

  BGŻ BNP Paribas za ’15 nie wypłaci dywidendy, chce poprawić C/I do poniżej 60 proc.

 • 30.04.2015 14:44

  Synergie z połączenia BGŻ z BNP Paribas Polska wynieść mają 350 mln zł w '17

 • 29.04.2015 17:30

  BNP Paribas Polska i BGŻ utworzą po około 50 mln zł rezerw w związku z połączeniem

 • 29.04.2015 16:51

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Utworzenie rezerwy związanej z likwidacją oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz rezerwy na likwidację stanowisk w BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 29.04.2015 11:22

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 24.04.2015 15:57

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Powołanie Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. na nową kadencję

 • 24.04.2015 15:56

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Powołanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. na nową kadencję

 • 24.04.2015 13:44

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 23.04.2015 19:37

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska S.A.

 • 23.04.2015 19:34

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska S.A.

 • 16.04.2015 18:46

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 16.04.2015 17:46

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

 • 16.04.2015 17:31

  GPW zawiesza obrót akcjami BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia

 • 16.04.2015 14:21

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 10.04.2015 18:01

  EBC zgodził się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska

 • 10.04.2015 17:53

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Uzyskanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.04.2015 17:09

  KNF zgodziła się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska (aktl.)

 • 09.04.2015 16:56

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.04.2015 15:56

  KNF zgodziła się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska

 • 27.03.2015 16:23

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

 • 25.03.2015 18:53

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 20.03.2015 17:02

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 11.03.2015 15:39

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 10.03.2015 12:02

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 06.03.2015 13:03

  BNP Paribas BP najprawdopodobniej przed fuzją z BGŻ utworzy rezerwę restrukturyzacyjną

 • 06.03.2015 08:24

  Zysk netto BNP Paribas Bank Polska w '14 wyniósł 103,2 mln zł; wzrost o 0,9 proc. rdr

 • 06.03.2015 07:57

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 05.03.2015 18:59

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 05.03.2015 08:52

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Porozumienie z jedną z organizacji związkowych działających w BNP Paribas Banku Polska S.A.

 • 05.03.2015 08:46

  BGŻ po połączeniu z BNPP Polska zwolni w ramach zwolnień grupowych do 1.800 osób

 • 03.03.2015 10:54

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego z pracownikami

 • 03.03.2015 09:32

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.

 • 25.02.2015 17:41

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska S.A

 • 25.02.2015 17:39

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska S.A.

 • 18.02.2015 17:13

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Stanowisko Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. w sprawie połączenia BNP Paribas Banku Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 18.02.2015 17:07

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zmieniony projekt Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r.

 • 17.02.2015 14:25

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem

 • 16.02.2015 16:25

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.02.2015 14:31

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

 • 23.01.2015 15:22

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

 • 23.01.2015 08:19

  NWZ BNP Paribas Bank Polska i BGŻ ws. połączenia zwołano na 25 II

 • 23.01.2015 07:39

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

 • 22.01.2015 18:16

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 31.12.2014 12:02

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zmiana znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z bankiem

 • 23.12.2014 15:00

  BNP Paribas ogłasza przymusowy wykup akcji BGŻ, giełda zawiesza obrót od 23 XII

 • 17.12.2014 18:10

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zmiana znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem

 • 03.12.2014 17:43

  BNP Paribas i Rabobank porozumiały się w sprawie przymusowego wykupu BGŻ

 • 28.11.2014 17:59

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania poprawności i rzetelności planu połączenia BGŻ SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA

 • 07.11.2014 07:38

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 27.10.2014 08:03

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wyniki przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review) i testów warunków skrajnych (Stress test) BNP Paribas Banku Polska SA

 • 10.10.2014 17:40

  Za 6 akcji BNP Paribas Banku Polska akcjonariusze tego banku otrzymają 5 akcji BGŻ

 • 10.10.2014 17:11

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA uzgodnienie planu połączenia banku oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 19.09.2014 10:26

  Fuzja prawna BGŻ i BNP Paribas Banku Polska w I poł. '15, a operacyjna w '16 (opis)

 • 19.09.2014 09:21

  Fuzja prawna BGŻ i BNP Paribas Banku Polska planowana w I poł. '15

 • 03.09.2014 09:02

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zamiar połączenia

 • 29.08.2014 17:22

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 09.07.2014 17:44

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA podsumowanie oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Banku Polska S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r.

 • 01.07.2014 18:54

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Fortis Lease Polska Sp. z o.o.

 • 30.06.2014 08:36

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawiadomienie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 30.06.2014 08:35

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 26.06.2014 17:36

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zmiana w składzie rady nadzorczej

 • 26.06.2014 07:50

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

 • 17.06.2014 07:54

  Citigroup podwyższa rekomendacje dla ING, mBanku i Aliora, obniża dla Pekao

 • 10.06.2014 19:04

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja akcji serii L, M, N i O

 • 09.06.2014 22:29

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii O oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L, M, N i O

 • 09.06.2014 18:10

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

 • 09.06.2014 18:09

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

 • 06.06.2014 15:12

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA warunkowa rejestracja akcji serii O

 • 04.06.2014 17:55

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA strategiczne partnerstwo pomiędzy BNP Paribas Bankiem Polska a Kia Motors Polska

 • 03.06.2014 22:31

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Strategiczne partnerstwo pomiędzy BNP Paribas Bankiem Polska a Hyundai Motor Poland

 • 02.06.2014 18:59

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 28.05.2014 13:20

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawiadomienie o zmianie udział w ogólnej liczbie głosów

 • 28.05.2014 13:19

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 27.05.2014 19:20

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 22.05.2014 08:05

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z bankiem

 • 20.05.2014 07:51

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA podsumowanie oferty publicznej akcji serii "O" banku

 • 15.05.2014 18:11

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii O

 • 15.05.2014 12:50

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

 • 13.05.2014 19:00

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja przez KDPW SA praw do akcji serii O

 • 13.05.2014 17:57

  Zysk netto grupy BNP Paribas Banku Polska w I kw. '14 wyniósł 24,6 mln zł, spadek 20 proc. rdr

 • 13.05.2014 17:10

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 19:10

  BNP Paribas Polska przydzielił wszystkie akcje w ofercie publicznej

 • 06.05.2014 18:49

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA przydział akcji serii O

 • 30.04.2014 08:34

  BNP Paribas Polska ustalił cenę akcji s. O na 46 zł

 • 23.04.2014 11:55

  Harmonogram oferty publicznej BNP Paribas

 • 23.04.2014 11:27

  BNP Paribas liczy na dwucyfrowe ROE w ciągu 3-4 lat po połączeniu z BGŻ

 • 23.04.2014 07:46

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA informacje o zawarciu Aneksu Nr 2 do Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji

 • 22.04.2014 16:37

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego

 • 22.04.2014 15:26

  KNF zatwierdziła prospekt BNP Paribas Bank Polska

 • 18.04.2014 17:21

  BNP Paribas Polska ustalił cenę emisyjna na 65 zł

 • 18.04.2014 17:13

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA ustalenie ceny maksymalnej akcji serii O na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych

 • 11.04.2014 08:15

  BNP Paribas Polska chce przeprowadzić ofertę do 5 mln akcji w II kw. 2014 r.

 • 11.04.2014 07:57

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA BNP potwierdza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie

 • 07.04.2014 16:27

  WZ BNP Paribas Polska zdecydowało o emisji do 5 mln nowych akcji

 • 07.04.2014 16:16

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zmiany w składzie rady nadzorczej banku

 • 07.04.2014 16:10

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA decyzje ZWZ

 • 07.04.2014 16:10

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na ZWZ

 • 11.03.2014 09:16

  BNP Paribas miał w '13 102,3 mln zł zysku, bank planuje wzrost przychodów i rentowności

 • 11.03.2014 08:45

  ZWZ BNP Paribas zdecyduje o emisji do 5 mln nowych akcji

 • 11.03.2014 08:26

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zwołanie ZWZ

 • 11.03.2014 07:43

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 11.03.2014 07:43

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 06.03.2014 07:41

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z bankiem

 • 27.02.2014 17:46

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem

 • 15.02.2014 20:54

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Włączenie do Banku działalności leasingowej prowadzonej przez spółkę zależną

 • 23.01.2014 11:55

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem

 • 20.01.2014 22:14

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem

 • 10.01.2014 17:43

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 30.12.2013 20:23

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wycofanie pozwu

 • 30.12.2013 11:37

  KNF do końca I kw. '14 wyda decyzję ws. przejęcia aktywów Nordei przez PKO BP

 • 18.12.2013 21:47

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawieszenie postępowania zmierzającego do zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 16.12.2013 20:34

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 05.12.2013 12:58

  KNFzweryfikuje powody, dla których Rabobank zmienił strategię obecności w Polsce

 • 05.12.2013 12:51

  BNP Paribas liczy na finalizację przejęcia BGŻ w I poł. 14 (wywiad)

 • 05.12.2013 12:49

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas

 • 05.12.2013 10:21

  BNP Paribas kupi od Rabobanku Bank BGŻ za 4,2 mld zł (opinia, aktl.)

 • 05.12.2013 09:34

  BNP Paribas kupi od Rabobanku Bank BGŻ za 4,2 mld zł (opinia)

 • 05.12.2013 08:29

  Rabobank sprzeda BGŻ BNP Paribas za 4,2 mld zł (opis)

 • 07.11.2013 15:39

  BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu BGŻ (opis, popr.)

 • 07.11.2013 10:57

  BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu BGŻ (opis2)

 • 07.11.2013 08:15

  BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu BGŻ (opis)

 • 07.11.2013 07:55

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA złożenie przez bank niewiążącej propozycji nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 07.11.2013 07:53

  BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu 98,5 proc. akcji BGŻ

 • 29.10.2013 18:30

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.10.2013 17:23

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA planowane włączenie do Banku działalności leasingowej prowadzonej przez spółkę zależną

 • 11.10.2013 17:32

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.10.2013 17:32

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

 • 13.09.2013 11:42

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

 • 05.09.2013 19:14

  BNP Paribas BP odstąpił od przeprowadzenia oferty publicznej

 • 05.09.2013 18:47

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA informacja o odstąpieniu przez bank od przeprowadzenia oferty publicznej akcji

 • 29.08.2013 18:25

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 21.08.2013 17:38

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zmiana daty przekazania raportu półrocznego za 1 półrocze 2013

 • 20.08.2013 12:16

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA uchwała KDPW SA w sprawie warunkowej rejestracji akcji banku

 • 13.08.2013 19:24

  Vistula zrefinansowała dług, teraz pomyśli o przejęciach - prezes

 • 13.08.2013 18:42

  Vistula pozyskała 140 mln zł z emisji obligacji i 32 mln zł z emisji akcji

 • 13.08.2013 18:21

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA spełnienie się warunków warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group SA

 • 26.07.2013 19:11

  Vistula porozumiała się ws. spłaty wierzytelności

 • 26.07.2013 18:49

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA - zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności

 • 17.07.2013 06:14

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 16.07.2013 07:29

  KNF zatwierdziła zaktualizowany program naprawczy dla BNP Paribas Banku Polska

 • 15.07.2013 22:04

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zatwierdzenie przez KNF zaktualizowanego programu postępowania naprawczego

 • 28.06.2013 06:06

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zawieszenie oferty publicznej akcji

 • 27.06.2013 22:47

  Oferta akcji BNP Paribas BP zawieszona z powodu niekorzystnej sytuacji na GPW

 • 21.06.2013 14:34

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA informacja o złożeniu pozwu przeciwko bankowi.

 • 20.06.2013 14:16

  BNP Paribas chce w średnim terminie zwiększać przychody o średnio 6-8 proc. rocznie

 • 20.06.2013 13:54

  BNP Paribas BP chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł (opis., aktl.)

 • 20.06.2013 08:02

  BNP Paribas BP chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł (opis)

 • 20.06.2013 07:50

  BNP Paribas BP chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł - prospekt

 • 20.06.2013 07:47

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA informacje o zawarciu umowy o gwarantowanie oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji banku.

 • 20.06.2013 07:36

  Harmonogram oferty publicznej BNP Paribas Bank Polska

 • 19.06.2013 18:33

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego banku.

 • 19.06.2013 16:31

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny BNP Paribas

 • 17.06.2013 20:45

  Cena maksymalna akcji serii O BNP Paribas ustalona na 45 zł

 • 17.06.2013 20:39

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA ustalenie ceny maksymalnej akcji serii O

 • 10.06.2013 09:37

  BNP Paribas BP uzupełnił prospekt emisyjny, chce przeprowadzić ofertę przed wakacjami

 • 10.06.2013 08:00

  BNP Paribas wyemituje nowe akcje, chce zwiększyć ich liczbę w publicznym obrocie do 15 proc.

 • 10.06.2013 07:35

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA ogłasza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie

 • 07.06.2013 20:31

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA akcjonariusze - 5 lub więcej procent głosów na NWZA

 • 13.05.2013 21:35

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 20:47

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja zmiany kapitału zakładowego

 • 07.05.2013 18:36

  WZ BNP Paribas Bank Polska zdecyduje o emisji 8,575 mln akcji serii O

 • 07.05.2013 17:44

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA zwołanie NWZ

 • 19.04.2013 20:51

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA akcjonariusze - min. 5% liczby głosów na WZA