Biomed Lublin SA

skrót: BML

Brak kursu dla wybranej firmy

Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC – bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Spółka obecnie wdraża program sanacyjny.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kucowicz Dariuszbezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA8 066 51512,00%12 839 52015,00%
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA6 273 00510,08%6 273 0057,62%
Napióra Wiktor5 024 0558,07%9 797 06011,91%
Sierocki Waldemarwraz z Lubfarm SA4 790 5047,69%9 325 58811,33%
Sierocki PrzemysławNWZ4 785 0837,69%9 320 16611,33%
AgioFunds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne4 236 2616,80%4 236 2615,15%

Kategoria • 18.01.2021 20:24

  BIOMED LUBLIN SA (2/2021) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 18.01.2021 20:12

  BIOMED LUBLIN SA (1/2021) Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 30.12.2020 11:15

  BIOMED LUBLIN SA (101/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 28.12.2020 18:49

  BIOMED LUBLIN SA (100/2020) Zawarcie aneksów do umów pożyczek

 • 23.12.2020 17:06

  BIOMED LUBLIN SA (99/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 21.12.2020 12:56

  BIOMED LUBLIN SA (98/2020) Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10

 • 15.12.2020 17:11

  BIOMED LUBLIN SA (97/2020) Zawarcie umowy o dofinansowanie z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

 • 14.12.2020 08:01

  BIOMED LUBLIN SA (96/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 04.12.2020 17:14

  BIOMED LUBLIN SA (95/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 04.12.2020 17:04

  BIOMED LUBLIN SA (94/2020) Rejestracja przez sąd zmian statutu Emitenta

 • 02.12.2020 15:23

  Urząd wydał zgodę na badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 Biomedu Lublin

 • 02.12.2020 15:06

  BIOMED LUBLIN SA (93/2020) Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozpoczęcie badań klinicznych dotyczących Immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

 • 01.12.2020 13:39

  BIOMED LUBLIN SA (92/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 30.11.2020 11:46

  Marcin Piróg zrezygnował ze stanowiska prezesa Biomedu Lublin

 • 30.11.2020 11:37

  BIOMED LUBLIN SA (91/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 13.11.2020 19:07

  BIOMED LUBLIN SA (90/2020) Złożenie wniosku o rozpoczęcie badań klinicznych dotyczących produktu leczniczego Immunoglobulina anty SARS-CoV-2

 • 11.11.2020 13:09

  BIOMED LUBLIN SA (89/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 09.11.2020 18:23

  Zysk netto Biomedu Lublin po trzech kw. '20 spadł o 15 proc. do 813 tys. zł.

 • 09.11.2020 17:05

  BIOMED LUBLIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 06.11.2020 18:42

  BIOMED LUBLIN SA (88/2020) Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

 • 03.11.2020 13:02

  Biomed Lublin pracuje nad dokumentacją badań leku na COVID-19; cena leku "konkurencyjna"

 • 03.11.2020 12:44

  BIOMED LUBLIN SA (87/2020) Zawarcie nowej umowy rejestracyjno-dystrybucyjnej z APOGEPHA Arzneimittel GmbH

 • 29.10.2020 18:51

  Biomed Lublin ma umowę na dystrybucję Distreptazy w Polsce

 • 29.10.2020 18:38

  BIOMED LUBLIN SA (86/2020) Zawarcie umowy z Symphar Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego Spółki "Distreptaza" na rynku krajowym

 • 29.10.2020 18:29

  BIOMED LUBLIN SA (85/2020) Zmiany w składzie zarządu Spółki

 • 26.10.2020 17:17

  BIOMED LUBLIN SA (84/2020) Potwierdzenie wyników badań stabilności preparatu Immunoglobulina anty SARS-CoV-2

 • 12.10.2020 13:50

  BIOMED LUBLIN SA (83/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 12.10.2020 13:42

  BIOMED LUBLIN SA (82/2020) Zawarcie istotnej umowy ramowej

 • 01.10.2020 10:51

  Biomed-Lublin z dotacją w wys. 29,18 mln zł na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego

 • 01.10.2020 10:36

  BIOMED LUBLIN SA (81/2020) Uzyskanie dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego z PO IR Działanie 2.1

 • 01.10.2020 10:17

  BIOMED LUBLIN SA (80/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 28.09.2020 r - korekta

 • 30.09.2020 22:38

  BIOMED LUBLIN SA (79/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta

 • 30.09.2020 18:09

  BIOMED LUBLIN SA (78/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 28.09.2020 r

 • 30.09.2020 11:11

  BIOMED LUBLIN SA (77/2020) Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta

 • 28.09.2020 20:52

  BIOMED LUBLIN SA (76/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 września 2020 roku

 • 24.09.2020 17:35

  GPW wprowadzi kontrakty terminowe na akcje Biomedu Lublin, Mercatora i X-Trade Brokers

 • 24.09.2020 13:58

  KNF monitoruje aktywność spółek pracujących nad lekiem na Covid-19

 • 23.09.2020 12:24

  Biomed Lublin zakończył I serię leku na COVID-19; badanie z udziałem pacjentów planowane na IV kw.

 • 21.09.2020 21:04

  BIOMED LUBLIN SA (75/2020) Zakończenie procesu wytwarzania preparatu Immunoglobulina anty SARS-CoV-2

 • 15.09.2020 12:54

  BIOMED LUBLIN SA (74/2020) Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta

 • 14.09.2020 22:19

  Biomed Lublin poprawił wyniki w pierwszym półroczu, rośnie sprzedaż zagraniczna

 • 14.09.2020 20:16

  BIOMED LUBLIN SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 11.09.2020 17:53

  BIOMED LUBLIN SA (73/2020) Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego

 • 09.09.2020 07:30

  Inwestycja w Biomed Lublin niesie ze sobą bardzo wysokie ryzyko (analiza)

 • 07.09.2020 16:51

  BIOMED LUBLIN SA (72/2020) Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.09.2020 10:33

  BIOMED LUBLIN SA (71/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 31.08.2020 19:06

  BIOMED LUBLIN SA (70/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 27.08.2020 17:47

  BIOMED LUBLIN SA (69/2020) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki przez Emitenta

 • 19.08.2020 16:19

  Biomed-Lublin ma term sheet ws. dystrybucji produktu, szacuje przychody na 36,7 mln zł

 • 19.08.2020 15:59

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (68/2020) Zawarcie dokumentu Term Sheet dotyczącego warunków współpracy w zakresie dystrybucji produktu Distreptaza na terytorium Polski

 • 19.08.2020 10:18

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (67/2020) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 18.08.2020 13:52

  Biomed-Lublin zaproponuje cenę leku na COVID-19 po ukończeniu pierwszej serii produkcyjnej

 • 18.08.2020 12:28

  Biomed-Lublin chce przekazać pierwszą serię leku na COVID-19 do badań klinicznych w październiku

 • 17.08.2020 10:43

  Biomed-Lublin rozpoczął wytwarzanie immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców

 • 17.08.2020 10:16

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (66/2020) Rozpoczęcie procesu wytwarzania preparatu Immunoglobulina anty SARS-CoV-2

 • 13.08.2020 10:02

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (65/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 07.08.2020 10:16

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (64/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 06.08.2020 18:54

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (63/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 31.07.2020 18:13

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (62/2020) Uzupełnie raportu bieżącego nr 58/2020

 • 24.06.2020 18:26

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (41/2020) Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

 • 08.06.2020 23:10

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (40/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 8.06.2020 r.

 • 08.06.2020 23:06

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (39/2020) Zatwierdzenie kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz odwołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 08.06.2020 23:02

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (38/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 czerwca 2020 roku

 • 21.05.2020 20:32

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (37/2020) Zawarcie umowy przez SPSK1 w Lublinie z Agencją Badań Medycznych na dofinasowanie projektu z udziałem Emitenta

 • 19.05.2020 19:04

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (36/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 15.05.2020 13:24

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (35/2020) Spłata pożyczki przez Emitenta

 • 14.05.2020 11:44

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (34/2020) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 13.05.2020 14:13

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (33/2020) Zawarcie umowy kredytowej

 • 11.05.2020 20:57

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (32/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 11.05.2020 10:52

  Biomed-Lublin wypowiedział Biotonowi umowę o współpracy

 • 11.05.2020 10:34

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (31/2020) Zakończenie współpracy z Bioton SA w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego Spółki Distreptaza

 • 11.05.2020 08:19

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 08.05.2020 18:41

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (30/2020) Zawarcie dokumentu Term Sheet dotyczącego umowy finansowej

 • 05.05.2020 21:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (29/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 28.04.2020 15:17

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (28/2020) Zawarcie istotnej umowy

 • 24.04.2020 11:44

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (27/2020) Zawarcie aneksu z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego

 • 23.04.2020 11:16

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (26/2020) Zawarcie istotnej umowy

 • 17.04.2020 14:35

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (25/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 10.04.2020 13:38

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (24/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 10.04.2020 11:44

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (23/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 09.04.2020 13:22

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (22/2020) Zawarcie umowy pożyczki

 • 09.04.2020 13:01

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (21/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 08.04.2020 18:48

  Biomed-Lublin ma umowę dot. rejestracji i dystrybucji leku Onko BCG 100 w Turcji

 • 08.04.2020 18:16

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (20/2020) Istotna umowa

 • 08.04.2020 15:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (19/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 08.04.2020 15:42

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (18/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 03.04.2020 19:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (17/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 31.03.2020 14:25

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (16/2020) Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta

 • 27.03.2020 16:44

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (15/2020) Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP

 • 19.03.2020 22:33

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (14/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 18.03.2020 20:00

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.03.2020 20:25

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (13/2020) Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 06.03.2020 16:03

  Value FIZ ma mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym Biomedu

 • 06.03.2020 15:52

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (12/2020) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 17.02.2020 14:42

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (11/2020) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 17.02.2020 14:36

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (10/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 17.02.2020 14:33

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (9/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 06.02.2020 20:36

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (8/2020) Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta

 • 06.02.2020 20:33

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (7/2020) Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta

 • 31.01.2020 13:24

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (6/2020) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019

 • 29.01.2020 21:06

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (5/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 27.01.2020 19:30

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (4/2020) Powołanie członka Komitetu Audytu Emitenta

 • 27.01.2020 19:12

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (3/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 20.01.2020 21:10

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (2/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 17.01.2020 21:42

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (1/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.12.2019 15:48

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (45/2019) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 30.12.2019 15:45

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (44/2019) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 30.12.2019 15:39

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (43/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 30.12.2019 15:36

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (42/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 20.12.2019 13:42

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (41/2019) Rejestracja trzech nowych centrów krwiodawstwa z USA

 • 19.12.2019 15:58

  Biomed-Lublin rozszerza współpracę z firmą Alpen Pharma

 • 19.12.2019 15:24

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (40/2019) Zawarcie aneksów do umowy dystrybucyjnej z Alpen Pharma AG

 • 19.12.2019 14:33

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (39/2019) Zakończenie współpracy z Bioton SA w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego Spółki "BioTrombina 400"

 • 17.12.2019 14:55

  Lek Onko BCG 100 Biomedu Lublin dopuszczony do obrotu na Malcie

 • 17.12.2019 14:33

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (38/2019) Rejestracja produktu leczniczego Spółki Onko BCG 100 na nowym rynku

 • 13.11.2019 08:43

  Biomed Lublin chce utrzymać dwucyfrową dynamikę sprzedaży w najbliższych kwartałach

 • 12.11.2019 20:54

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 04.11.2019 18:19

  Biomed Lublin ma umowę z Ministerstwem Zdrowia na dostawę szczepionek za 4,54 mln zł

 • 04.11.2019 17:36

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (37/2019) Umowa na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10

 • 30.10.2019 15:26

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (36/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał

 • 12.10.2019 22:37

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (35/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 12.10.2019 10:50

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (34/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 12.10.2019 10:47

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (33/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 03.10.2019 16:09

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (32/2019) Zawarcie umowy dystrybucyjnej

 • 27.09.2019 15:51

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (31/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Emitenta

 • 27.09.2019 15:48

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (30/2019) Spłata wierzytelności układowych

 • 25.09.2019 10:02

  Biomed Lublin miał w I półroczu 18,4 mln zł przychodów i 609 tys. zł zysku netto

 • 25.09.2019 09:08

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 23.09.2019 12:22

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (29/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 23.09.2019 11:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (28/2019) Spłata zobowiązań układowych

 • 16.09.2019 22:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (27/2019) Wpłata środków z tytułu umowy pożyczki

 • 11.09.2019 22:06

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (26/2019) Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

 • 05.09.2019 18:34

  GPW: 11 września 2019 r. ostatnim dniem notowania obligacji serii spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A

 • 02.09.2019 21:58

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (25/2019) Spłata zobowiązań finansowych wobec Banku Millennium SA

 • 22.08.2019 14:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (24/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 31.05.2019 13:32

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (13/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2019 17:13

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 15.04.2019 10:31

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (10/2019) Aktualizacja informacji o Onko BCG oraz Szczepionce przeciwgruźliczej BCG 10

 • 28.03.2019 21:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (8/2019) Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta

 • 30.01.2019 17:24

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (7/2019) Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP

 • 28.01.2019 20:22

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (6/2019) Powołanie osoby zarządzającej Emitenta

 • 28.01.2019 20:17

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (5/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

 • 28.01.2019 20:08

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (4/2019) Zawarcie aneksu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego

 • 26.01.2019 13:21

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 24.01.2019 21:02

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (2/2019) Rejestracja przez sąd zmniany statutu Emitenta

 • 18.01.2019 16:41

  Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 Biomedu-Lublin dostępna najwcześniej w kwietniu

 • 18.01.2019 16:18

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (1/2019) Przejściowy brak dostępności szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10

 • 29.12.2018 14:16

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (49/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 28.12.2018 18:32

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (48/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 21.12.2018 19:04

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (47/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 21.12.2018 18:36

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (46/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 08.12.2018 13:58

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 6.12.201

 • 06.12.2018 22:51

  Lek ONKO BCG Biomedu-Lublin nie spełnił warunków jakościowych

 • 06.12.2018 21:34

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (44/2018) Przesunięcie w czasie komercjalizacji produktu ONKO BCG wytworzonego na zmodernizowanej linii produkcyjnej BCG

 • 06.12.2018 19:23

  Biomed-Lublin zdecydował o emisji obligacji zamiennych na akcje

 • 06.12.2018 18:57

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (43/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emitenta w dniu 6 grudnia 2018 roku

 • 16.11.2018 13:48

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (42/2018) Zawarcie umowy o dofinansowanie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju

 • 09.11.2018 14:07

  Biomed-Lublin zdecyduje o emisji obligacji zamiennych na akcje

 • 09.11.2018 12:16

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (41/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.11.2018 12:15

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (40/2018) Rozpoczęcie współpracy z Bioton SA w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego Spółki "BioTrombina 400"

 • 31.10.2018 16:34

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (39/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 29.10.2018 21:34

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 24.10.2018 21:20

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (38/2018) Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał roku 2018

 • 22.10.2018 19:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (37/2018) Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 19.10.2018 11:44

  Biomed-Lublin chce mieć decyzję ws. pozyskania środków na CBR na koniec XI

 • 17.10.2018 09:24

  Biomed-Lublin zaktualizował strategię, EBITDA ma wzrosnąć o 13 mln zł rocznie

 • 17.10.2018 08:05

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (36/2018) Zmiana przyjętej przez Emitenta wieloletniej strategii Spółki

 • 10.10.2018 19:23

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (35/2018) Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 02.10.2018 20:47

  Biomed Lublin uzyskał blisko 15 mln zł dotacji na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego

 • 02.10.2018 20:27

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (34/2018) Uzyskanie dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego z PO IR Działanie 2.1

 • 02.10.2018 17:35

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (33/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 28.09.2018 16:43

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (32/2018) Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta

 • 27.09.2018 20:42

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (31/2018) Skarga na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta

 • 25.09.2018 21:27

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (30/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 25.09.2018 19:20

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 21.09.2018 15:01

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (29/2018) Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta

 • 19.09.2018 18:32

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (28/2018) Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP

 • 18.09.2018 19:31

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (27/2018) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta

 • 18.09.2018 17:29

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (26/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 17.09.2018 17:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (25/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego

 • 14.09.2018 15:02

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

 • 14.09.2018 14:57

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

 • 10.09.2018 14:24

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

 • 21.08.2018 12:30

  Biomed-Lublin chce wybudować CBR zamiast zakładu produkcyjnego (wywiad)

 • 21.08.2018 12:29

  Biomed-Lublin oczekuje w II poł. '18 wzrostu sprzedaży oraz marży brutto wyraźnie powyżej 50 proc. (wywiad)

 • 13.08.2018 19:38

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (23/2018) Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 13.08.2018 18:08

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (24/2018) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 13.08.2018 17:52

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (23/2018) Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.07.2018 23:13

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (22/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 04.07.2018 22:29

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (21/2018) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

 • 26.06.2018 19:27

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (20/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 26.06.2018

 • 26.06.2018 19:15

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

 • 29.05.2018 21:26

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 23.05.2018 23:40

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 17.05.2018 11:13

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (17/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 17.05.2018 11:09

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (16/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 15.05.2018 17:30

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (15/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 27.04.2018 20:48

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 17:50

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (14/2018) skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta

 • 24.04.2018 12:09

  Zakładane w strategii Biomed-Lublin 100 mln zł przychodów to perspektywa 2024 r.

 • 24.04.2018 08:29

  Biomed-Lublin przyjął strategię na lata '18-'22, liczy na 100 mln zł przychodów rocznie

 • 24.04.2018 08:05

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (13/2018) strategia Spółki na lata 2018 - 2022

 • 19.04.2018 20:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (12/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok

 • 19.04.2018 20:47

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (11/2018) Zmiana terminu przekazania rocznego raportu okresowego za 2017 rok

 • 16.04.2018 19:31

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (10/2018) Umowa na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10

 • 12.04.2018 13:38

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (9/2018) Rezygnacja członka zarządu

 • 11.04.2018 09:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (8/2018) Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 30.03.2018 22:16

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (7/2018) Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta

 • 19.02.2018 12:28

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (6/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 12.02.2018 19:08

  Biomed-Lublin będzie współpracował z Biotonem przy sprzedaży i dystrybucji Distreptazy

 • 12.02.2018 17:05

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (5/2018) Rozpoczęcie współpracy z Bioton SA w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego Spółki "Distreptaza" na rynku krajowym

 • 02.02.2018 11:28

  Biomed Lublin złożył w KNF prospekt emisyjny

 • 31.01.2018 17:11

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku

 • 26.01.2018 18:39

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (3/2018) Zawarcie umów objęcia akcji serii P

 • 25.01.2018 20:08

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (2/2018) Korekta raportu nr 89/2017

 • 16.01.2018 17:55

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (1/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu

 • 24.12.2017 14:23

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (89/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, zwołanym na dzień 20.12.2

 • 22.12.2017 11:01

  Value FIZ ma ponad 5 proc. akcji Biomedu

 • 22.12.2017 10:36

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (88/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 20.12.2017 17:53

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (87/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 20.12.2017 17:42

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (86/2017) Uchwały podjęte na NWZA w dniu 20.12.2017 r.

 • 20.12.2017 17:30

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (85/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 20.12.2017 17:27

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (84/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 19.12.2017 17:24

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (83/2017) wykreślenie przez Sąd hipoteki ustanowionej na nieruchomości Spółki

 • 12.12.2017 20:52

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (82/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 07.12.2017 13:03

  Startegia Biomedu w III '18; spółka myśli o nowym zakładzie, chce rozwinąć eksport

 • 04.12.2017 21:05

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (81/2017) Podpisanie Umowy Objęcia Akcji

 • 30.11.2017 23:23

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (80/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

 • 30.11.2017 22:51

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (79/2017) wykreślenie przez Sąd hipotek ustanowionych na nieruchomości Spółki

 • 29.11.2017 22:41

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (78/2017) podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

 • 27.11.2017 22:13

  Inwestor chce objąć 4,1 mln akcji nowej emisji Biomed Lublin

 • 27.11.2017 21:04

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (77/2017) Oferta inwestora na objęcie akcji Spółki oraz podjęcie uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany stat

 • 27.11.2017 20:30

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (76/2017) Rezygnacja członka zarządu

 • 27.11.2017 14:51

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (75/2017) Rejestracja zmian statutu Spółki

 • 23.11.2017 22:40

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (74/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20.12.2017 r.

 • 17.11.2017 19:27

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (73/2017) Spłata I raty układowej wobec PARP

 • 17.11.2017 00:24

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (72/2017) Spłata wierzytelności Banku Millennium S.A. z tytułu akredytywy

 • 14.11.2017 22:21

  Biomed Lublin w trzecim kwartale na plusie, rok temu spółka miała straty

 • 14.11.2017 20:40

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 14.11.2017 16:33

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (71/2017) Podpisanie umów objęcia akcji z inwestorami

 • 08.11.2017 17:34

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (70/2017) Wykreślenie zastawów z rejestru zastawów

 • 06.11.2017 21:03

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (69/2017) Ukonstytuowanie się Komitetu Audytu

 • 01.11.2017 15:16

  Biomed Lublin sprzedał prawa do Lakcidu za 17 mln zł netto

 • 01.11.2017 09:26

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (68/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie umów dotyczących zbycia 100 % praw do produktu i do marki parasolowej Lakcid

 • 31.10.2017 16:17

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (67/2017) Zawarcie umowy objęcia akcji serii N

 • 26.10.2017 16:44

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (66/2017) Podjęcie przez Radę Nardzorczą Emitenta uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

 • 25.10.2017 23:29

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (65/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu

 • 25.10.2017 23:00

  Biomed-Lublin pozyska z emisji nowych akcji 9,1 mln zł

 • 25.10.2017 21:45

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (64/2017) zakończenie procesu pozyskania inwestorów - opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o zawartych umowach przedwstępnych objęcia akcji oraz o złożeniu ofert przez członków zarządu

 • 23.10.2017 10:47

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (63/2017) Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 22.10.2017 22:16

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (62/2017) Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.10.2017 16:35

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (61/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 19.10.2017 18:47

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (60/2017) Zmiany hipotek ustanowionych na nieruchomościach BIOMED-LUBLIN

 • 13.10.2017 18:05

  Biomed-Lublin chce z emisji akcji pozyskać co najmniej 6 mln zł, rozmawia z inwestorami

 • 13.10.2017 17:55

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (59/2017) Rozpoczęcie negocjacji z inwestorami

 • 12.10.2017 18:13

  GPW: Komunikat - zmiana nazwy obligacji BIOMED-LUBLIN

 • 10.10.2017 23:22

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (58/2017) Rozliczenie umów leasingu i dzierżawy z PKO Leasing SA

 • 02.10.2017 08:55

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (57/2017) Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta

 • 29.09.2017 21:52

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (56/2017) Zmiany w składzie zarządu Spółki

 • 22.09.2017 17:25

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (55/2017) Spłata przez Emitenta zobowiązań układowych

 • 22.09.2017 14:18

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (54/2017) Spłata 5 % kapitału obligacji przez Emitenta

 • 21.09.2017 16:24

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (53/2017) Objęcie akcji BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA przez Pana Marcina Piróga.

 • 21.09.2017 10:52

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (52/2017) Zawarcie porozumienia z PARP w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na raty płatności wynikających z Układu

 • 15.09.2017 16:00

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (51/2017) Zawarcie porozumienia z PKO Leasing SA w przedmiocie rozwiązania umów leasingu i dzierżawy

 • 15.09.2017 11:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (50/2017) Podpisanie Aneksów z Bankiem Millennium S.A.

 • 08.09.2017 17:22

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

 • 01.09.2017 12:19

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (49/2017) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Mielcu

 • 31.08.2017 22:54

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (48/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, zwołanym na dzień 31.08.2

 • 31.08.2017 22:40

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (47/2017) Uchwały podjęte na NWZA w dniu 31 sierpnia 2017 r.

 • 31.08.2017 20:25

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 21.08.2017 12:25

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (46/2017) Zawarcie porozumień z PKO Leasing SA

 • 18.08.2017 12:53

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (45/2017) Zawarcie porozumienia z Simbesco Polska Sp. z o.o.

 • 05.08.2017 19:38

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (44/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 31.08.2017 r.

 • 25.07.2017 19:08

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (43/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 21.07.2017 07:39

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (42/2017) Objęcie akcji BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szcepionek SA przez Pana Marcina Piróga.

 • 18.07.2017 19:48

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (41/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

 • 17.07.2017 19:29

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (40/2017) Podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie zatwierdzenia umowy inwestycyjnej oraz zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA a Panem Marcinem

 • 13.07.2017 23:38

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (39/2017) zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 30.06.2017 17:21

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (38/2017) Zawarcie ankesu do znaczącej umowy

 • 29.06.2017 15:59

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28.06.2017

 • 29.06.2017 15:51

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (36/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

 • 28.06.2017 19:41

  Marcin Piróg chce dokapitalizować Biomed Lublin

 • 28.06.2017 19:27

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (35/2017) Zmiany w składzie zarządu Spółki

 • 28.06.2017 19:18

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (34/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia przez inwestora oferty

 • 22.06.2017 17:04

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (33/2017) Spłata 5 % kapitału obligacji przez Emitenta

 • 21.06.2017 18:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (32/2017) Zawarcie przez Emitenta aneksów do istotnych umów kredytowych

 • 16.06.2017 17:11

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (31/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta.

 • 13.06.2017 14:04

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki "BIOMED-LUBLIN" S.A.

 • 09.06.2017 17:26

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (30/2017) Zawarcie umów objęcia akcji

 • 09.06.2017 17:22

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (29/2017) Wygrana przetargu na dostawę szczepionki BCG emitenta na Węgrzech przez partnera handlowego

 • 09.06.2017 08:30

  GPW: w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami serii A spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

 • 29.05.2017 19:42

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (28/2017) Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.05.2017 19:26

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (27/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28.06.2017 r.

 • 22.05.2017 23:01

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 19.05.2017 08:33

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (26/2017) Podjęcie uchwały w sprawie projektu modernizacji wydziału BCG i zwiększenia mocy produkcyjnych preparatów Onko BCG

 • 12.05.2017 17:58

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (25/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

 • 30.04.2017 14:22

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 30.04.2017 11:37

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, zwołanym na dzień 27.04.2

 • 28.04.2017 21:20

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (23/2017) Uchwały podjęte na NWZA w dniu 27 kwietnia 2017 r.

 • 26.04.2017 21:41

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (22/2017) Umowa na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10

 • 19.04.2017 20:00

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (21/2017) Decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • 13.04.2017 21:23

  Biomed dokonał odpisów wartości zapasów, należności oraz nieruchomości

 • 13.04.2017 20:57

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (20/2017) Zawarcie umowy w przedmiocie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład nieoperacyjnego majątku trwałego

 • 13.04.2017 20:49

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (19/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w raporcie rocznym za 2016 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów

 • 04.04.2017 23:44

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (18/2017) Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład nieoperacyjnego majątku trwałego

 • 31.03.2017 20:07

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (17/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27.04.2017 r.

 • 31.03.2017 19:13

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (16/2017) Informacja o przewalutowaniu zobowiązania z tytułu akredytywy wobec Banku Millennium SA

 • 31.03.2017 19:00

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (15/2017) Spłata wierzytelności układowych

 • 29.03.2017 17:43

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (14/2017) Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przedwstępnych umów objęcia akcji

 • 28.03.2017 22:07

  Biomed Lublin wyemituje nowe akcje w ramach kapitału docelowego

 • 28.03.2017 21:51

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (13/2017) Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

 • 27.03.2017 23:28

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (12/2017) Uchwały w sprawie określenia warunków podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

 • 27.03.2017 15:54

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (11/2017) Porozumienie z kontrahentem w sprawie zwrotu przeterminowanych preparatów oraz w przedmiocie wpłaty zaliczki na poczet przyszłych zamówień

 • 23.03.2017 21:26

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (10/2017) Zawarcie przez Emitenta aneksu do istotnej umowy kredytowej

 • 23.03.2017 00:21

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (9/2017) Spłata przez Emitenta zobowiązań układowych

 • 22.03.2017 20:03

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (8/2017) Spłata 5 % kapitału obligacji przez Emitenta

 • 10.03.2017 18:34

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

 • 15.02.2017 21:17

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (7/2017) Umowa na doradztwo w procesie poszukiwania partnerów handlowych w obszarze leków probiotycznych

 • 10.02.2017 09:13

  Biomed-Lublin planuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w obszarze leków probiotycznych

 • 10.02.2017 08:57

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (6/2017) Podjęcie decyzji umożliwiających nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze leków probiotycznych

 • 07.02.2017 19:47

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (5/2017) Zawarcie znaczącej umowy dystrybucyjnej

 • 26.01.2017 18:05

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku

 • 24.01.2017 07:46

  Biomed-Lublin chce do końca czerwca pozyskać finansowanie

 • 23.01.2017 21:50

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (3/2017) Umowa na doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania

 • 20.01.2017 18:38

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (2/2017) Umowa na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10

 • 11.01.2017 13:30

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (1/2017) Porozumienie z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

 • 23.12.2016 13:25

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (65/2016) Spłata 5 % kapitału obligacji przez Emitenta

 • 22.12.2016 19:15

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (64/2016) Zawarcie przez Emitenta aneksów do istotnych umów kredytowych

 • 22.12.2016 18:51

  GPW: anulowanie zleceń maklerskich na obligacje BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

 • 21.12.2016 08:17

  Zmiany w zarządzie Biomedu-Lublin w związku z uruchomieniem procesu pozyskania inwestora

 • 21.12.2016 07:55

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (63/2016) Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

 • 14.11.2016 19:34

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 02.11.2016 20:59

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (62/2016) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 02.11.2016 20:53

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (61/2016) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 27.10.2016 18:04

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (60/2016) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 21.10.2016 14:57

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (59/2016) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

 • 18.10.2016 12:05

  Biomed-Lublin oczekuje znaczącego wzrostu eksportu w najbliższych latach (wywiad)

 • 12.10.2016 15:59

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (58/2016) Zawarcie znaczącej umowy dystrybucyjnej

 • 08.10.2016 17:11

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (57/2016) Zawarcie przez Emitenta aneksów do istotnych umów kredytowych

 • 03.10.2016 18:39

  GPW: w sprawie uchylenia Uchwały Nr 713/2016 Zarządu Giełdy z dnia 12 lipca 2016 r.

 • 29.09.2016 20:53

  Sąd Rejonowy w Lublinie stwierdził prawomocność układu Biomed-Lublin z wierzycielami

 • 29.09.2016 20:31

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (56/2016) Stwierdzenie przez Sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu

 • 22.09.2016 12:41

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (55/2016) Powołanie osoby zarządzającej

 • 21.09.2016 11:33

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (54/2016) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu - korekta

 • 13.09.2016 14:09

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (53/2016) Zawarcie umowy sprzedaży osocza nieprzydatnego do frakcjonowania

 • 13.09.2016 14:03

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (52/2016) Powołanie osoby zarządzającej

 • 13.09.2016 13:59

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (51/2016) Odwołanie osób zarządzających

 • 09.09.2016 20:36

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (50/2016) Zawarcie umowy o świadczenie usług faktoringowych

 • 07.09.2016 07:01

  Biomed liczy na uprawomocnienie się układu we IX, ma środki na pierwszą spłatę (wywiad)

 • 05.09.2016 22:00

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 26.08.2016 15:09

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (49/2016) Zawarcie porozumień z PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.

 • 25.08.2016 16:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (48/2016) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2016 r.

 • 16.08.2016 09:37

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (47/2016) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 12.08.2016 12:52

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (46/2016) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 09.08.2016 14:22

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (45/2016) Podjęcie uchwały przez zarząd w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela

 • 30.07.2016 11:51

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (44/2016) Powołanie na funkcję Prezesa Zarządu

 • 30.07.2016 11:40

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (43/2016) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 15.07.2016 15:44

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (42/2016) Zawarcie ugody w sprawie umów dostawy z I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.

 • 12.07.2016 19:45

  GPW: szczególne oznaczenie instrumentów finansowych BIOMED-LUBLIN

 • 11.07.2016 23:38

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (41/2016) Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli

 • 05.07.2016 14:07

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (40/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku

 • 01.07.2016 14:48

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 01.07.2016 14:41

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w dniu 30.06.2016 r.

 • 17.06.2016 19:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 17.06.2016 16:02

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.06.2016 18:31

  Wierzyciele zaakceptowali układ Biomedu-Lublin

 • 10.06.2016 18:21

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli

 • 10.06.2016 14:27

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.06.2016 13:15

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Korekta raportu nr 30/2016

 • 03.06.2016 16:41

  PARP akceptuje propozycje układowe Biomedu-Lublin

 • 03.06.2016 16:12

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Informacja o zamiarze oddania głosu za układem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • 03.06.2016 16:07

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.06.2016 12:43

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016 r.

 • 01.06.2016 22:14

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Informacja o zamiarze oddania głosu za układem przez kuratora reprezentującego prawa obligatariuszy obligacji serii A emitenta w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • 20.05.2016 16:17

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 20.05.2016 16:11

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 16.05.2016 22:04

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 12.05.2016 23:14

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Zawarcie porozumień z PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.

 • 21.04.2016 17:14

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Informacja o terminie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

 • 15.04.2016 20:28

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Wniosek członka Rady Nadzorczej Emitenta o odwołanie go z pełnionej funkcji

 • 09.04.2016 15:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Zawarcie porozumienia z Bankiem Millennium S.A. w sprawie spłaty akredytywy

 • 31.03.2016 17:00

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Wypowiedzenie przez emitenta umowy doradcy w zakresie obowiązków informacyjnych

 • 31.03.2016 00:01

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 25.03.2016 12:15

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Wezwanie do zapłaty przez Bank Millennium SA z tytułu wypłaty z akredytywy

 • 25.03.2016 12:10

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Złożenie przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy z Simbesco

 • 25.03.2016 12:01

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Złożenie przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od istotnych umów z IMA

 • 24.03.2016 22:42

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 19.03.2016 20:31

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 15.03.2016 21:56

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Wypłata z akredytywy

 • 12.03.2016 19:05

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego wraz z propozycjami restrukturyzacji oraz spisów wierzytelności

 • 25.02.2016 15:22

  Biomed-Lublin musi oddać ok. 29,5 mln zł pobranego dofinansowania z PARP

 • 25.02.2016 14:49

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Podjęcie uchwały zarządu w sprawie wypowiedzenia umów z PARP

 • 12.02.2016 17:08

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA informacja dotycząca wypłaty odsetek z tytułu obligacji serii A

 • 08.02.2016 19:55

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Zawiadomienie wierzycieli Emitenta przez nadzorcę sądowego w trybie art. 40 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego

 • 04.02.2016 17:29

  GPW: korekta nadzwyczajna list uczestników WIG i WIG-Poland

 • 04.02.2016 12:20

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Korekta raportu nr 3/2016 - Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego

 • 03.02.2016 18:58

  GPW: szczególne oznaczanie instrumentów fin. BIOMED-LUBLIN

 • 03.02.2016 17:58

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Korekta raportu bieżącego nr 45K/2015 z dnia 2 lutego 2016 r. Raport bieżący 45K/2015

 • 02.02.2016 15:46

  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w restrukturyzacji Korekta raportu bieżącego nr 45/2015