Polski Bank Komórek Macierzystych SA

skrót: BKM

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce. Spółce zaufało 85% wszystkich rodziców, którzy podjęli decyzję o bankowaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej przy porodzie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
AOC Health1 796 57331,62%1 796 57331,62%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE1 092 20119,22%1 092 20119,22%
Baran JakubNWZ395 8756,97%395 8756,97%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 03.12.2020 17:33

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (46/2020) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii M

 • 02.12.2020 17:14

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (45/2020) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii M Emitenta

 • 02.12.2020 16:00

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

 • 27.11.2020 15:41

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (44/2020) Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii M w depozycie papierów wartościowych

 • 09.11.2020 15:30

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (43/2020) Informacje o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez osoby zarządzające w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 06.11.2020 18:57

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 06.11.2020 10:11

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (42/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 27.10.2020 19:01

  KNF zatwierdziła prospekt PBKM

 • 27.10.2020 18:37

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (41/2020) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki

 • 20.10.2020 16:44

  PBKM przechowywał na koniec III kw. 383,6 tys. próbek, więcej rdr o 17,1 proc.

 • 20.10.2020 16:15

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (40/2020) Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po III kwartale 2020 roku

 • 19.10.2020 15:13

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (39/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 05.10.2020 16:21

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (38/2020) Aktualizacja informacji nt. zabezpieczenia udzielonego przeciwko Emitentowi

 • 01.10.2020 18:20

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (37/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 01.10.2020 07:47

  Utrzymanie w '20 tempa pozyskania nowych klientów PBKM i rentowności na poziomie z '19 niemożliwe

 • 30.09.2020 20:14

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 15.09.2020 13:29

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (36/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 31.08.2020 09:53

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (35/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 24.08.2020 16:15

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (34/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 18.08.2020 15:25

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (33/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku

 • 18.08.2020 15:15

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (32/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

 • 18.08.2020 15:11

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (31/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku

 • 11.08.2020 11:55

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (30/2020) Informacja nt. przeniesienia na PBKM własności udziałów (wł.: quotas) w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych we Włoszech

 • 07.08.2020 16:19

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (29/2020) Aktualizacja informacji nt. umowy pożyczki zawartej z AOC Health GmbH

 • 04.08.2020 09:41

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (28/2020) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

 • 03.08.2020 11:11

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (27/2020) Informacja nt. rezygnacji osób nadzorujących

 • 18.06.2020 18:11

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (19/2020) Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 17.06.2020 17:36

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (18/2020) Aktualizacja informacji nt. działalności w zakresie przechowywania próbek klientów Cryo-Save AG

 • 15.06.2020 17:52

  PBKM ma przedwstępną umowę zakupu 53 proc. akcji włoskiej spółki Sorgente

 • 15.06.2020 17:17

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (17/2020) Informacja nt. nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych we Włoszech

 • 29.05.2020 18:57

  PBKM szacuje, że w czasie pandemii liczba zawartych przez grupę umów B2C spadła o 15-20 proc. rdr

 • 29.05.2020 18:20

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 25.05.2020 21:24

  PBKM pożyczy AOC Health do 33,5 mln euro na zakup akcji spółki Vita 34

 • 25.05.2020 20:56

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (16/2020) Informacja nt. zawarcia umowy pożyczki mającej na celu współfinansowanie nabycia przez AOC Health GmbH akcji podmiotu branżowego działającego na rynku niemieckim

 • 20.04.2020 10:23

  PBKM przechowywał na koniec I kw. 352.018 próbek, więcej rdr o 12,9 proc.

 • 20.04.2020 10:04

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (15/2020) Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po I kwartale 2020 roku

 • 01.04.2020 00:07

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 01.04.2020 00:07

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 19.03.2020 19:40

  PBKM nabył udziały tureckiego banku komórek macierzystych

 • 19.03.2020 18:46

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (14/2020) Informacja nt. nabycia akcji w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych w Turcji

 • 17.03.2020 18:44

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (13/2020) Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 17.03.2020 18:34

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (13/2020) Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 12.03.2020 15:50

  AOC Health nabył w wezwaniu 643.943 akcje PBKM

 • 27.02.2020 15:44

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (12/2020) Informacja nt. zmian w Zarządzie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

 • 19.02.2020 17:35

  Członkowie zarządu PBKM nie zamierzają sprzedawać akcji w wezwaniu ogłoszonym przez AOC Health

 • 19.02.2020 17:16

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (11/2020) Stanowisko Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

 • 10.02.2020 11:35

  Priorytetem PBKM na '20 akwizycje i lekki organiczny wzrost liczby klientów (wywiad)

 • 03.02.2020 19:19

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (10/2020) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 03.02.2020 17:28

  AOC Health wzywa do sprzedaży 975.683 akcji PBKM po 66,4 zł za akcję

 • 30.01.2020 16:07

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (9/2020) Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 30.01.2020 13:45

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (8/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 29.01.2020 17:14

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (7/2020) Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.01.2020 14:57

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (6/2020) Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 23.01.2020 10:17

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (5/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii M i zmiana Statutu Spółki

 • 20.01.2020 18:16

  PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec IV kw. 307.890 próbek, więcej rdr o 32,7 proc.

 • 20.01.2020 17:53

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (4/2020) Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w IV kwartale 2019 roku

 • 08.01.2020 14:28

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (3/2020) Informacja nt. wniesienia przez Inwestora wkładu w wykonaniu umowy objęcia akcji serii M

 • 02.01.2020 17:12

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (2/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 02.01.2020 16:27

  PBKM chce wprowadzić na rynek immunoterapię nowotworów, wyda na projekt ok.15 mln zł

 • 02.01.2020 16:07

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (1/2020) Nabycie licencji związanej z realizacją projektu biotechnologicznego

 • 30.12.2019 13:22

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (43/2019) Zawarcie umowy objęcia akcji serii M

 • 23.12.2019 17:12

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (42/2019) Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 18.11.2019 14:46

  PBKM liczy w IV kw. na podobną rentowność kdk, chce zwiększyć tempo akwizycji

 • 15.11.2019 17:59

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 22.10.2019 17:17

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (41/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 16.10.2019 14:47

  PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec III kw. 301.087 próbek, więcej rdr o 32,9 proc.

 • 16.10.2019 14:23

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (40/2019) Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po III kwartale 2019 roku

 • 14.10.2019 13:28

  Walne zgromadzenie PBKM zdecydowało o emisji akcji dla akcjonariusza łącznie za 218,4 mln zł

 • 14.10.2019 13:15

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (39/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 14 października 2019 roku.

 • 14.10.2019 13:03

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (38/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 14 października 2019 roku

 • 08.10.2019 14:38

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (37/2019) Opinia Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w sprawie proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 08.10.2019 13:08

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (36/2019) Otrzymanie od akcjonariusza zaktualizowanego projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 października 2019 roku

 • 02.10.2019 16:04

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (35/2019) Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 19.09.2019 09:24

  PBKM poza listą priorytetową ma wybrane inne podmioty do przejęcia łącznie za ok. 150 mln euro

 • 17.09.2019 17:04

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (34/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 14 października 2019 roku

 • 17.09.2019 16:53

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (33/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 14 października 2019 roku

 • 16.09.2019 19:32

  PBKM może wyemitować akcje dla akcjonariusza za łączną cenę 218,4 mln zł

 • 16.09.2019 18:29

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (32/2019) Otrzymanie od akcjonariuszy żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.09.2019 15:15

  Fundusze Rockbridge TFI mają poniżej 5 proc. akcji PBKM

 • 10.09.2019 15:07

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (31/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 06.09.2019 17:33

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (30/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 02.09.2019 17:34

  Decyzja PBKM ws. ewentualnej emisji w ciągu kilku tygodni; pozyskanie inwestora mniej prawdopodobne

 • 26.08.2019 19:52

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 14.08.2019 18:19

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (29/2019) Informacja na temat spodziewanych wyników za I półrocze 2019 roku

 • 22.05.2019 19:42

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.05.2019 14:34

  Zarząd PBKM rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za '18 na kapitał zapasowy

 • 20.05.2019 14:07

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (16/2019) Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2018 rok

 • 07.03.2019 17:34

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (14/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 04.03.2019 15:27

  PBKM ma list intencyjny dot. współpracy biznesowej z indyjską spółką CelluGen

 • 22.02.2019 08:09

  PBKM ma list intencyjny dot. zakupu aktywów lub akcji wybranych spółek z grupy Esperite

 • 22.02.2019 00:05

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (13/2019) Rozpoczęcie negocjacji oraz zawarcie towarzyszących im umów

 • 04.02.2019 17:24

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (12/2019) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L

 • 04.02.2019 14:30

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (11/2019) Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

 • 04.02.2019 13:17

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii L spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

 • 28.01.2019 15:49

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (10/2019) Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację praw do akcji serii L w depozycie papierów wartościowych

 • 28.01.2019 14:01

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (9/2019) Informacje o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez osoby zarządzające w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 28.01.2019 12:23

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (8/2019) Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 25.01.2019 16:21

  Spólka zależna PBKM ma umowę zakupu 95 proc. akcji hiszpańskiej firmy IVI Cordon

 • 25.01.2019 15:51

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (7/2019) Nabycie podmiotu prowadzącego działalność rodzinnego bankowania komórek macierzystych przez spółkę zależną

 • 23.01.2019 16:56

  PBKM rozpoczyna analizy perspektyw działalności grupy

 • 23.01.2019 16:44

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (6/2019) Informacja nt. rozpoczęcia analiz perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM, w tym w szczególności w zakresie strategicznych kierunków rozwoju.

 • 18.01.2019 19:14

  PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec IV kw. 231.968 próbek, więcej rdr o 57,8 proc.

 • 18.01.2019 18:53

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (5/2019) Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po IV kwartale 2018 roku

 • 17.01.2019 15:41

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (4/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 16.01.2019 13:12

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (3/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 14.01.2019 11:02

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (2/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii L i zmiany Statutu Spółki

 • 02.01.2019 17:23

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (1/2019) Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 28.12.2018 19:02

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (61/2018) Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację praw do akcji serii L w depozycie papierów wartościowych

 • 21.12.2018 15:19

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (60/2018) Podsumowanie oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki

 • 20.12.2018 18:52

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (59/2018) Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 15.12.2018 12:30

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (58/2018) Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o zwiększeniu udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.12.2018 17:08

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (57/2018) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki

 • 13.12.2018 18:51

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (56/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 11.12.2018 10:17

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (55/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.12.2018 17:59

  PBKM ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 58 zł

 • 10.12.2018 17:37

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (54/2018) Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz zawarcie aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie

 • 07.12.2018 15:06

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (53/2018) Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.12.2018 12:18

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (52/2018) Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz zawarcie umowy o plasowanie

 • 23.11.2018 17:37

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (51/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

 • 23.11.2018 17:14

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (50/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 23 listopada 2018 roku

 • 23.11.2018 15:52

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (49/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

 • 23.11.2018 12:26

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (48/2018) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii L.

 • 21.11.2018 22:20

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (47/2018) Zgłoszenie przez Active Ownership Fund SICAV-FIS kandydatury do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

 • 21.11.2018 13:18

  PBKM ma listę podmiotów, które może przejąć w ciągu 12-18 m-cy

 • 19.11.2018 17:38

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 17:39

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (46/2018) Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 15.11.2018 15:00

  PBKM zmniejsza liczbę akcji w planowanej emisji akcji serii L

 • 15.11.2018 14:21

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (45/2018) Informacja nt. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 23 listopada 2018 roku

 • 29.10.2018 11:23

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (44/2018) Informacje otrzymane na podstawie art. 19 MAR

 • 26.10.2018 13:34

  Zarząd PBKM chce, by cena emisyjna akcji serii L nie była niższa niż 60 zł

 • 26.10.2018 12:45

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (43/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 23 listopada 2018 roku

 • 26.10.2018 12:36

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (42/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 23 listopada 2018 roku

 • 26.10.2018 10:10

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (41/2018) Informacja nt. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego

 • 25.10.2018 12:56

  PBKM planuje emisję akcji o wielkości do 20 proc. kapitału zakładowego (opis)

 • 25.10.2018 12:40

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (40/2018) Rejestracja akcji serii K w depozycie papierów wartościowych

 • 25.10.2018 12:26

  Zarząd PBKM planuje emisję akcji o wielkości do 20 proc. kapitału zakładowego

 • 25.10.2018 12:13

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (39/2018) Podjęcie przez Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

 • 24.10.2018 14:37

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

 • 24.10.2018 14:13

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (38/2018) Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

 • 24.10.2018 13:48

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (37/2018) Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii K w depozycie papierów wartościowych

 • 19.10.2018 08:01

  PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec III kw. 162.507 próbek, więcej rdr o 14,4 proc.

 • 19.10.2018 07:41

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (36/2018) Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po III kwartale 2018 roku

 • 02.10.2018 16:54

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (35/2018) Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden PTE S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.09.2018 12:04

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (34/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

 • 24.09.2018 18:08

  PBKM sfinalizował zakup portugalskiej spółki Stemlab

 • 24.09.2018 17:18

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (33/2018) Przeniesienie na Emitenta własności akcji portugalskiego podmiotu prowadzącego działalność rodzinnego bankowania komórek macierzystych

 • 17.09.2018 15:03

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (32/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 13.09.2018 13:28

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (31/2018) Informacje o transakcji na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

 • 13.09.2018 08:53

  PBKM nawiązał współpracę z Dystrogen Therapeutics

 • 11.09.2018 12:10

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (30/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

 • 11.09.2018 00:02

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (29/2018) Zawarcie istotnej umowy kredytowej w celu finansowania nabycia akcji portugalskiego podmiotu prowadzącego działalność rodzinnego bankowania komórek macierzystych

 • 07.09.2018 13:59

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (28/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 06.09.2018 10:43

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (27/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

 • 05.09.2018 09:45

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (26/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

 • 04.09.2018 16:59

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (25/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

 • 04.09.2018 12:25

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (24/2018) Informacje o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez osoby zarządzające w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 03.09.2018 16:11

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (23/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

 • 31.08.2018 19:57

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (22/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

 • 27.08.2018 19:22

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.08.2018 16:30

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (21/2018) Informacja nt.decyzji Portugalskiego Urzędu Ochrony Konkurencji dotyczącej przejęcia przez Emitenta kontroli nad Stemlab SA

 • 23.07.2018 09:28

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (20/2018) Wpływ 9,1 mln zł z tyt. podatku VAT do węgierskiej spółki zależnej

 • 20.07.2018 12:07

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (19/2018) Informacja o objęciu przez osobę zarządzającą akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 18.07.2018 13:32

  PBKM chce dalej przejmować, ale po akwizycji Stemlabu mało miejsca na finansowanie długiem

 • 17.07.2018 18:11

  PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec II kw. 156.865 próbek, więcej rdr o 14,7 proc.

 • 17.07.2018 17:56

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (18/2018) Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po II kwartale 2018 roku

 • 12.07.2018 21:43

  PBKM kupi portugalską spółkę Stemlab

 • 12.07.2018 20:43

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (17/2018) Nabycie akcji portugalskiego podmiotu prowadzącego działalność rodzinnego bankowania komórek macierzystych

 • 29.06.2018 16:15

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

 • 29.06.2018 15:35

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

 • 29.06.2018 15:24

  PBKM wypłaci 0,9 zł dywidendy na akcję za '17

 • 29.06.2018 15:17

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (14/2018) Informacja nt. wypłaty dywidendy

 • 20.06.2018 18:45

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (13/2018) Wystąpienie o zwrot ok. 9,1 mln PLN podatku VAT przez węgierską spółkę zależną.

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 30.05.2018 13:25

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (12/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBKM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 13:01

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

 • 29.05.2018 17:28

  PBKM chce wypłacić 0,9 zł dywidendy na akcję za '17

 • 29.05.2018 17:18

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (10/2018) Informacja na temat rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 17.05.2018 23:21

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 13:12

  PBKM kupiła szwajcarską spółkę Biocell Lugano

 • 17.05.2018 12:43

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (9/2018) Nabycie laboratorium w Szwajcarii - poprzez kupno 100 % akcji w szwajcarskiej spółce Biocell Lugano SA

 • 15.05.2018 07:05

  PBKM ustanowił program obligacji o wartości do 100 mln zł

 • 15.05.2018 00:03

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (8/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji

 • 17.04.2018 11:34

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (7/2018) Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po I kwartale 2018 roku

 • 16.04.2018 18:22

  PBKM ma 3 proc. niemieckiej Vita 34, nie wyklucza zwiększenia zaangażowania

 • 16.04.2018 17:55

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (6/2018) Informacja nt. zaangażowania kapitałowego w podmiocie branżowym działającym na rynku niemieckim

 • 10.04.2018 14:14

  PBKM wznawia preparatykę nowych próbek krwi w tureckiej spółce zależnej

 • 10.04.2018 13:56

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (5/2018) Wznowienie pełnej działalności na rynku tureckim

 • 10.04.2018 12:17

  Rozmowy akwizycyjne PBKM idą zgodnie z planem; spółka rozważa wyjście poza Europę

 • 29.03.2018 17:56

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 17:53

  POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS