Bioton SA

skrót: BIO

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych (rekombinowana insulina ludzka) oraz leków generycznych (głównie antybiotyki). Spółka zamierza umocnić swoją pozycję na globalnym rynku insuliny oraz aktywnie prowadzić badania, aby wprowadzać na rynek innowacyjne leki (w tym biotechnologiczne) oraz chce rozszerzać portfel leków odtwórczych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Yifan Pharmaceutical Co, Ltdpoprzez Dongren Singapore PTE Ltd i Perfect Trend Venture Limited27 175 70831,65%27 175 70831,65%
Bimeda Holding Ltd.11 303 70413,16%11 303 70413,16%
Jiman Zhupoprzez Brokton Investments sp. z o.o.9 800 00011,41%9 800 00011,41%
Troqueera Enterprises Ltd.8 480 5709,87%8 480 5709,87%
Wang Yanming5 730 0546,67%5 730 0546,67%
Ais Investment 2 sp. z o.o.5 151 8525,99%5 151 8525,99%
Cui Wenjun poprzez Dongren Investment Co. Ltd. i UniApek SA4 293 2105,00%4 293 2105,00%

Kategoria • 21.12.2020 10:08

  Noble Securities podtrzymuje rekomendację ''kupuj" dla CD Projektu, obniża cenę docelową do 388,49 zł

 • 20.11.2020 13:39

  Noble Securities podnosi wycenę akcji Biotonu do 7,29 zł

 • 06.11.2020 09:38

  Noble Securities wydało rekomendację ''kupuj" dla CD Projektu, cena docelowa 415,04 zł

 • 03.11.2020 20:32

  BIOTON SA (20/2020) Raport rewidenta ds. szczególnych

 • 30.10.2020 19:09

  BIOTON SA (19/2020) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 30.10.2020 18:57

  BIOTON SA (18/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 30.10.2020 18:40

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 27.10.2020 21:18

  BIOTON SA (17/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje z FINANCIERE N: (i) w sprawie zmiany umowy o współpracy zawartej z Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w dniu 12 czerwca 2014 roku oraz (ii) w zakresie praw przyznanych Em

 • 31.08.2020 22:13

  BIOTON SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 17.08.2020 19:53

  BIOTON SA (16/2020) Wniesienie przez AIS Investment 2 Sp. z o.o. apelacji od oddalonego powództwa przeciwko Bioton S.A.

 • 19.06.2020 14:04

  BIOTON SA (14/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

 • 19.06.2020 13:47

  BIOTON SA (13/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 19 czerwca 2020 r.

 • 29.05.2020 21:55

  BIOTON SA (12/2020) Zmiana porządku obrad ZWZ Bioton S.A. zwołanego na dzień 19.06.2020 r.

 • 20.05.2020 16:06

  BIOTON SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bioton S.A.

 • 14.05.2020 20:36

  BIOTON SA (10/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.

 • 14.05.2020 20:23

  BIOTON SA (9/2020) Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję

 • 14.05.2020 20:19

  BIOTON SA (8/2020) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

 • 11.05.2020 18:07

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 11.05.2020 10:52

  Biomed-Lublin wypowiedział Biotonowi umowę o współpracy

 • 27.04.2020 18:49

  BIOTON SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2020 r.

 • 14.04.2020 22:56

  BIOTON SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 14.04.2020 22:54

  BIOTON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 10.04.2020 19:49

  BIOTON SA (6/2020) Informacja o wstępnych szacunkach wyników finansowych dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.

 • 18.02.2020 16:58

  BIOTON SA (5/2020) Postanowienie o oddaleniu zażalenia Bioton S.A. na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

 • 17.02.2020 18:29

  BIOTON SA (4/2020) Oddalenie powództwa AIS Investment 2 Sp. z o.o. przeciwko Bioton S.A. przez Sąd Okręgowy w Warszawie

 • 31.01.2020 15:49

  BIOTON SA (3/2020) Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2020

 • 16.01.2020 13:59

  BIOTON SA (2/2020) Zawarcie umowy cesji (Novation Agreement)

 • 12.01.2020 15:56

  Bioton otrzyma 9 mln USD tytułem ugody z Harbin Gloria Pharmaceuticals

 • 12.01.2020 11:23

  BIOTON SA (1/2020) Zawarcie Wiążacego Listu Intencyjnego z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd.

 • 11.12.2019 17:48

  BIOTON SA (40/2019) Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.

 • 03.12.2019 16:25

  BIOTON SA (39/2019) Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

 • 03.12.2019 15:44

  BIOTON SA (38/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 3 grudnia 2019 r.

 • 03.12.2019 14:21

  BIOTON SA (37/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 3 grudnia 2019 r.

 • 29.11.2019 22:21

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 26.11.2019 17:26

  BIOTON SA (36/2019) Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki Bioton S.A.

 • 18.11.2019 17:10

  BIOTON SA (35/2019) Zawarcie Aneksu do umowy pożyczki

 • 05.11.2019 13:38

  BIOTON SA (34/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 04.11.2019 16:49

  BIOTON SA (33/2019) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioton S.A.

 • 04.11.2019 16:24

  BIOTON SA (32/2019) Ujawnienie stanu posiadania

 • 31.10.2019 14:35

  BIOTON SA (31/2019) Ujawnienie stanu posiadania

 • 31.10.2019 14:13

  BIOTON SA (30/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 31 października 2019 r.

 • 31.10.2019 13:38

  BIOTON SA (29/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 31 października 2019 r.

 • 23.10.2019 17:12

  BIOTON SA (28/2019) Wyznaczenie przez Sąd rewidenta do spraw szczególnych (nieprawomocne postanowienie)

 • 22.10.2019 17:32

  Bioton wypowiedział umowę o współpracy ze spółką Sequoia

 • 22.10.2019 17:16

  BIOTON SA (27/2019) Wypowiedzenie Umowy współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej z dnia 12 lipca 2018 r.

 • 18.10.2019 13:03

  Noble Securities obniżył rekomendację CD Projektu do "trzymaj"

 • 09.10.2019 15:22

  Bioton spodziewa się pierwszych przychodów z analogów insulin od 2023 roku (opis)

 • 09.10.2019 15:13

  Wyniki Biotonu w całym 2019, bez zdarzeń jednorazowych, powinny być pozytywne

 • 09.10.2019 13:46

  Bioton spodziewa się pierwszych przychodów z analogów insulin od 2023 roku

 • 03.10.2019 18:45

  BIOTON SA (26/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 30.09.2019 19:35

  BIOTON SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 25.09.2019 14:53

  Bioton zdecydował o aktualizacji wartości aktywów w spółce zależnej Biolek

 • 25.09.2019 14:20

  BIOTON SA (25/2019) Informacja o wstępnych szacunkach wyników finansowych dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.

 • 07.09.2019 22:22

  Biomm wypowiedział Biotonowi umowę na komercjalizację w Brazylii rekombinowanych insulin ludzkich

 • 07.09.2019 14:27

  BIOTON SA (24/2019) Wypowiedzenie umowy na komercjalizację rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Brazylii

 • 04.09.2019 12:59

  BIOTON SA (23/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji dotyczących przedłużenia terminu spłaty pożyczki w związku z potencjalną transakcją zaproponowaną przez grupę kapitałową Dongren polegającą na zbyciu akcji Spółki.

 • 29.08.2019 15:31

  BIOTON SA (22/2019) Korekta raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018.

 • 29.08.2019 13:54

  BIOTON SA (21/2019) Ujawnienie stanu posiadania

 • 28.08.2019 16:50

  BIOTON SA (20/2019) Ujawnienie stanu posiadania

 • 16.08.2019 22:33

  Harbin Gloria Pharmaceuticals wypowiedział umowę Biotonowi na dystrybucję insuliny w Chinach

 • 16.08.2019 21:15

  BIOTON SA (19/2019) Wypowiedzenie Umowy Dostawy i Dystrybucji

 • 30.05.2019 17:26

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 25.03.2019 16:56

  BIOTON SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2018 rok

 • 18.02.2019 17:18

  BIOTON SA (7/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej BIOTON S.A.

 • 14.02.2019 18:11

  BIOTON SA (6/2019) Podpisanie Warunkowego Porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z Umowy o współpracy

 • 14.02.2019 17:24

  BIOTON SA (5/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji - rozpoczęcie negocjacji

 • 14.02.2019 16:55

  BIOTON SA (4/2019) Spełnienie się warunków wykonania umowy rozliczeniowej

 • 23.01.2019 17:20

  BIOTON SA (3/2019) Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2019

 • 14.01.2019 17:48

  BIOTON SA (2/2019) Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Bank of China a Bioton

 • 03.01.2019 18:26

  Wniosek Biotonu o odszkodowanie od LG Chem oddalony

 • 03.01.2019 17:50

  BIOTON SA (1/2019) Zakończenie postępowania arbitrażowego Biopartners GmbH przeciwko LG Chem, Ltd.

 • 16.11.2018 08:12

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 14.11.2018 13:00

  BIOTON SA (33/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 14 listopada 2018 r.

 • 14.11.2018 12:48

  BIOTON SA (32/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 14.11.2018 r.

 • 05.11.2018 18:27

  BIOTON SA (31/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej BIOTON S.A.

 • 29.10.2018 17:25

  BIOTON SA (30/2018) Wniosek o wyznaczenie przez Sąd rewidenta do spraw szczególnych

 • 27.09.2018 20:17

  BIOTON SA (29/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 27.09.2018 19:59

  BIOTON SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 26.09.2018 13:32

  BIOTON SA (28/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 26 września 2018 r.

 • 26.09.2018 13:12

  BIOTON SA (27/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 26.09.2018 r.

 • 26.09.2018 09:25

  BIOTON SA (26/2018) Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych

 • 17.09.2018 13:09

  BIOTON SA (25/2018) Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z Sequoia

 • 28.08.2018 10:31

  UniApek gotów wesprzeć Bioton finansowo w razie potrzeby - Jubo Liu, szef RN Biotonu (wywiad)

 • 27.08.2018 17:11

  BIOTON SA (24/2018) Zmiania terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2018 r.

 • 14.08.2018 10:07

  Bioton przeznaczył 32,5 mln zł ze sprzedaży SciGen na spłatę zadłużenia

 • 14.08.2018 09:20

  Bioton chce, aby przychody z eksportu przewyższały docelowo przychody krajowe

 • 14.08.2018 09:15

  Bioton liczy w '18 na pozytywne wyniki na wszystkich poziomach (wywiad)

 • 06.08.2018 17:29

  BIOTON SA (23/2018) Otrzymanie odpisu pozwu o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioton S.A. z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd

 • 20.07.2018 11:17

  BIOTON SA (22/2018) Wejście w życie umowy sublicencji

 • 19.07.2018 12:05

  BIOTON SA (21/2018) Otrzymanie ceny sprzedaży oraz spełnienie się warunku zawieszającego

 • 16.07.2018 17:58

  BIOTON SA (20/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 13.07.2018 09:14

  Bioton ma umowę współpracy ze spółką Sequoia (aktl.)

 • 13.07.2018 07:50

  Bioton ma umowę współpracy ze spółką Sequoia

 • 12.07.2018 20:50

  BIOTON SA (19/2018) Podpisanie Umowy o współpracy przez Emitenta i Sequoia

 • 12.07.2018 20:26

  BIOTON SA (18/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji - rozpoczęcie negocjacji

 • 09.07.2018 17:28

  BIOTON SA (17/2018) Złożenie zapisu na sprzedaż akcji SciGen Ltd. posiadanych przez Bioton S.A.

 • 03.07.2018 17:31

  Spełnione zostały warunki zawieszające umowę sprzedaży przez Bioton akcji SciGen

 • 03.07.2018 17:11

  BIOTON SA (16/2018) Uzyskanie zgód regulacyjnych przez Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd.

 • 25.06.2018 17:00

  BIOTON SA (15/2018) Treść informacji udzielonych akcjonariuszowi

 • 19.06.2018 14:16

  Bioton za 4 lata chce wprowadzić do sprzedaży własne analogi insulin

 • 12.06.2018 17:06

  BIOTON SA (14/2018) Zgoda Banków na zawarcie umowy inwestycyjnej z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd.

 • 11.06.2018 17:49

  BIOTON SA (13/2018) Zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bioton S.A. na zawarcie umowy inwestycyjnej z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd.

 • 11.06.2018 16:51

  BIOTON SA (12/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 16:26

  BIOTON SA (11/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 11.06.2018 r.

 • 07.06.2018 19:07

  BIOTON SA (10/2018) Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umowy inwestycyjnej z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd.

 • 30.05.2018 18:17

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 19:49

  BIOTON SA (9/2018) Zmiany umów licencyjnych dotyczących insulin produkowanych przez BIOTON S.A.

 • 15.05.2018 17:42

  BIOTON SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BIOTON S.A. na dzień 11.06.2018 (wraz z projektami uchwał)

 • 15.05.2018 17:20

  Bioton ma umowę sprzedaży pakietu akcji SciGen za 56,7 mln USD (opis)

 • 15.05.2018 17:04

  Bioton ma umowę sprzedaży pakietu akcji SciGen za 56,7 mln USD

 • 15.05.2018 16:44

  BIOTON SA (7/2018) Zawarcie umowy, zgodnie z którą Emitent zobowiązał się zbyć wszystkie akcje posiadane w SciGen Ltd.

 • 15.05.2018 16:12

  BIOTON SA (6/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji dotyczących potencjalnej transakcji polegającej na zbyciu wszystkich akcji posiadanych w SciGen Ltd.

 • 08.05.2018 17:32

  BIOTON SA (5/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

 • 06.04.2018 18:52

  BIOTON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.04.2018 18:31

  BIOTON SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.03.2018 16:44

  BIOTON SA (4/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2017 rok

 • 12.02.2018 19:08

  Biomed-Lublin będzie współpracował z Biotonem przy sprzedaży i dystrybucji Distreptazy

 • 30.01.2018 12:49

  BIOTON SA (3/2018) Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2018

 • 12.01.2018 18:08

  BIOTON SA (2/2018) Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 12.01.2018 r.

 • 12.01.2018 17:34

  BIOTON SA (1/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 12.01.2018 r.

 • 18.12.2017 14:12

  BIOTON SA (43/2017) Zawiadomienie Perfect Trend Ventures Limited o przekroczeniu 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów w BIOTON S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fin

 • 13.12.2017 13:13

  BIOTON SA (42/2017) Podjęcie decyzji w sprawie działań związanych z zaangażowaniem w spółkę zależną SciGen Ltd.

 • 13.12.2017 13:07

  BIOTON SA (41/2017) Powołanie osoby zarządzającej BIOTON S.A.

 • 13.12.2017 12:59

  BIOTON SA (40/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BIOTON S.A

 • 04.12.2017 22:25

  Bioton dokonał odpisów aktualizujących wartość inwestycji w SciGen w wys. 52,4 mln USD

 • 04.12.2017 22:14

  BIOTON SA (39/2017) OGŁOSZENIE ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ)

 • 04.12.2017 21:54

  BIOTON SA (38/2017) Dokonanie odpisu aktualizującego dotyczącego SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze

 • 03.12.2017 19:30

  BIOTON SA (37/2017) Zamknięcie transakcji umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności.

 • 28.11.2017 17:41

  BIOTON SA (36/2017) Spłata umowy pożyczki zawartej pomiędzy Bioton S.A. i Uniapek S.A.

 • 03.11.2017 08:53

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.10.2017 15:12

  BIOTON SA (35/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu okresowego Spółki za III kwartał 2017

 • 02.10.2017 15:25

  BIOTON SA (34/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej BIOTON S.A.

 • 02.10.2017 15:13

  BIOTON SA (31/2017) Korekta załącznika raportu bieżącego nr 31/2017

 • 29.09.2017 15:43

  BIOTON SA (33/2017) Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

 • 29.09.2017 15:02

  BIOTON SA (32/2017) Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 29.09.2017 r.

 • 29.09.2017 13:30

  BIOTON SA (31/2017) Lista akcjonatiuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 29.09.2017

 • 11.09.2017 20:07

  BIOTON SA (29/2017) Zmiana porządku obrad NWZ Bioton S.A. zwołanego na dzień 29.09.2017 r.

 • 31.08.2017 20:55

  BIOTON SA (28/2017) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BIOTON S.A. na dzień 29.09.2017 r. (wraz z projektami uchwał).

 • 31.08.2017 17:58

  BIOTON SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.06.2017 17:50

  BIOTON SA (27/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej BIOTON S.A.

 • 23.06.2017 20:15

  BIOTON SA (26/2017) Powołanie osoby zarządzającej BIOTON S.A. na kolejną kadencję.

 • 23.06.2017 20:13

  BIOTON SA (25/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 22.06.2017 r.

 • 23.06.2017 20:12

  BIOTON SA (24/2017) Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 22.06.2017 r.

 • 05.06.2017 19:29

  Bioton złożył wniosek o arbitraż przeciwko LG Chem, chce min. 6 mln USD odszkodowania

 • 05.06.2017 19:09

  BIOTON SA (22/2017) Wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko LG Chem, Ltd.

 • 30.05.2017 19:26

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.05.2017 18:42

  BIOTON SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BIOTON S.A. na dzień 22.06.2017 r. (wraz z projektami uchwał).

 • 15.05.2017 23:54

  BIOTON SA (20/2017) Powołanie osoby zarządzającej BIOTON S.A.

 • 15.05.2017 23:53

  BIOTON SA (19/2017) Podział funkcji w Radzie Nadzorczej BIOTON S.A.

 • 15.05.2017 23:52

  BIOTON SA (18/2017) Odwołanie i powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

 • 15.05.2017 23:51

  BIOTON SA (17/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 15.05.2017

 • 15.05.2017 23:51

  BIOTON SA (16/2017) Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 15.05.2017 r.

 • 15.05.2017 23:50

  BIOTON SA (15/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej BIOTON S.A.

 • 12.05.2017 20:16

  BIOTON SA (14/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej BIOTON S.A.

 • 04.05.2017 14:55

  BIOTON SA (12/2017) Korekta tematu raportu bieżącego nr 12/2017.

 • 04.05.2017 09:04

  BIOTON SA (12/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu okresowego za I kwartał 2016 r.

 • 04.05.2017 09:04

  BIOTON SA (11/2017) Uzupełnienie skonsolidowanego raportu okresowego za rok zakończony 31.12.2016 r.

 • 27.04.2017 22:14

  BIOTON SA (10/2017) Wykonanie umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności.

 • 24.04.2017 23:53

  BIOTON SA Raport okresowy za 2016 SA-RS

 • 24.04.2017 23:52

  BIOTON SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 24.04.2017 08:03

  Bioton ma przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki Tricel i wierzytelności

 • 22.04.2017 22:28

  BIOTON SA (9/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności.

 • 14.04.2017 08:45

  BIOTON SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BIOTON S.A. na dzień 15.05.2017 r. (wraz z projektami uchwał).

 • 11.04.2017 18:50

  BIOTON SA (7/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 r.

 • 06.04.2017 20:27

  BIOTON SA (6/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BIOTON S.A.

 • 28.03.2017 20:42

  BIOTON SA (5/2017) Podział funkcji w Radzie Nadzorczej Bioton S.A.

 • 28.03.2017 20:37

  BIOTON SA (4/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 r.

 • 13.03.2017 22:40

  BIOTON SA (3/2017) Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu Bioton S.A. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 20.02.2017 14:44

  JSW zastąpi Eneę w WIG20 - Trigon DM (opinia)

 • 07.02.2017 21:22

  BIOTON SA (2/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej BIOTON S.A.

 • 27.01.2017 19:03

  BIOTON SA (1/2017) Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2017

 • 20.12.2016 20:37

  BIOTON SA (58/2016) Korekta Raportu Bieżącego Bioton S.A. nr 55/2016 z dnia 02 grudnia 2016 r.

 • 02.12.2016 21:17

  BIOTON SA (57/2016) Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 02.12.2016 21:13

  BIOTON SA (56/2016) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Bioton S.A.

 • 02.12.2016 21:11

  BIOTON SA (55/2016) Zawiadomienie o zmianie i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 25.11.2016 20:25

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.11.2016 18:57

  BIOTON SA (54/2016) Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Bioton S.A. i Uniapek S.A.

 • 25.11.2016 18:52

  BIOTON SA (53/2016) Podział funkcji w Radzie Nadzorczej Bioton S.A.

 • 25.11.2016 18:48

  BIOTON SA (52/2016) Zmiana osoby zarządzającej Bioton S.A.

 • 23.11.2016 20:47

  BIOTON SA (51/2016) Informacja o wydaniu zezwolenia na wprowadzanie do obrotu dodatku paszowego Suilectin przez Komisję Europejską

 • 10.11.2016 17:12

  BIOTON SA (50/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu kwartalnego BIOTON S.A. za III kwartał 2016 r.

 • 28.10.2016 22:01

  Bioton otrzyma prawie 21 mln zł dofinansowania z NCBiR

 • 28.10.2016 21:17

  BIOTON SA (49/2016) Informacja o przyznaniu projektowi Bioton S.A. dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

 • 27.10.2016 17:29

  BIOTON SA (48/2016) Wykonanie umowy sprzedaży udziałów MJ BIOTON Life Sciences Ltd.

 • 04.10.2016 18:22

  BIOTON SA (47/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 03.10.2016 18:34

  BIOTON SA (46/2016) Zmiana osoby zarządzającej Bioton S.A.

 • 30.09.2016 18:49

  BIOTON SA (45/2016) Przesunięcie terminu zamknięcia transakcji.

 • 30.08.2016 20:03

  BIOTON SA (44/2016) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów MJ BIOTON Life Sciences Ltd

 • 30.08.2016 17:12

  BIOTON SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 19:48

  BIOTON SA (43/2016) Powołanie osoby zarządzającej BIOTON S.A.

 • 28.08.2016 16:44

  BIOTON SA (42/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu półrocznego BIOTON S.A. za I półrocze 2016 r.

 • 09.08.2016 19:15

  BIOTON SA (41/2016) Rozwiązanie umów z Grupą BIOTEC OOO

 • 01.08.2016 23:08

  BIOTON SA (40/2016) Przesunięcie terminu spełnienia warunku porozumienia w sprawie rozwiązania umów z Grupą BIOTEC OOO

 • 01.08.2016 16:06

  BIOTON SA (39/2016) Zawiadomienie NovoTek Pharmaceuticals Ltd o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 27.07.2016 21:58

  BIOTON SA (38/2016) Przesuniecie terminu spełnienia kolejnych warunków porozumienia w sprawie rozwiązania umów z Grupą BIOTEC OOO

 • 22.07.2016 21:05

  BIOTON SA (37/2016) Spełnienie warunku porozumienia w sprawie rozwiązania umów z Grupą BIOTEC OOO

 • 19.07.2016 20:09

  Bioton zmienia dystrybutora na Wschodzie, liczy na 15,5 mln USD w latach 2016-2019

 • 19.07.2016 19:25

  BIOTON SA (36/2016) Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umów z Grupą BIOTEC OOO oraz zawarcie umowy z Grupą Pharmasyntez - Tyumen OOO w sprawie sprzedaży insulin BIOTON S.A. w Federacji Rosyjskiej

 • 18.07.2016 18:29

  BIOTON SA (35/2016) Zawiadomienie Bimeda Holding Ltd o rezygnacji z zamiaru zwiększenia udziału w BIOTON S.A.

 • 29.06.2016 17:00

  BIOTON SA Podział funkcji w Radzie Nadzorczej BIOTON S.A.

 • 29.06.2016 16:59

  BIOTON SA Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

 • 28.06.2016 17:15

  BIOTON SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2016 r.

 • 28.06.2016 17:15

  BIOTON SA Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2016 r.

 • 10.06.2016 18:52

  BIOTON SA Wykonanie warunkowej umowy sprzedaży akcji INDAR ZAO

 • 06.06.2016 19:45

  BIOTON SA Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

 • 31.05.2016 09:40

  BIOTON SA Zawarcie porozumienia do warunkowej umowy sprzedaży akcji INDAR ZAO

 • 31.05.2016 09:39

  BIOTON SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BIOTON S.A. na dzień 28.06.2016 r. (wraz z projektami uchwał)

 • 26.05.2016 14:53

  BIOTON SA Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej BIOTON S.A.

 • 25.05.2016 18:23

  BIOTON SA Tekst jednolity Statutu BIOTON S.A.

 • 23.05.2016 21:45

  BIOTON SA Odwołanie i powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

 • 23.05.2016 17:33

  BIOTON SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 23.05.2016 r.

 • 23.05.2016 17:22

  BIOTON SA Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 23.05.2016 r.

 • 20.05.2016 19:10

  BIOTON SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji INDAR ZAO

 • 18.05.2016 15:34

  BIOTON SA Informacje o transakcji dotyczącej akcji BIOTON S.A. przekazane przez osobę obowiązaną

 • 18.05.2016 15:33

  BIOTON SA Zawiadomienie NovoTek Pharmaceuticals Ltd o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 16.05.2016 17:11

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 02.05.2016 10:30

  BIOTON SA Rozszerzenie porządku obrad NWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 23.05.2016 r.

 • 29.04.2016 20:09

  BIOTON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 20:08

  BIOTON SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.04.2016 11:44

  BIOTON SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BIOTON S.A. na dzień 23.05.2016 r. (wraz z projektem uchwały)

 • 04.04.2016 09:28

  BIOTON SA Treść zawiadomienia NovoTek Pharmaceuticals Ltd i Pana Yanming Wang

 • 29.02.2016 20:00

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 25.02.2016 09:11

  BIOTON SA Powołanie osoby zarządzającej BIOTON S.A.

 • 24.02.2016 10:47

  BIOTON SA Tekst jednolity Statutu BIOTON S.A.

 • 24.02.2016 10:47

  BIOTON SA Podział funkcji w Radzie Nadzorczej BIOTON S.A.

 • 23.02.2016 09:16

  BIOTON SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 22.02.2016 r.

 • 23.02.2016 09:15

  BIOTON SA Odwołanie i powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

 • 23.02.2016 09:13

  BIOTON SA Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 22.02.2016 r.

 • 29.01.2016 17:16

  BIOTON SA Zmiany w porządku obrad NWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 22.02.2016 r.

 • 29.01.2016 16:02

  BIOTON SA Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2016

 • 27.01.2016 22:42

  BIOTON SA Zmiana w porządku obrad NWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 22.02.2016 r.

 • 18.01.2016 14:10

  BIOTON SA Korekta omyłki pisarskiej w tytule raportu bieżącego BIOTON S.A. nr 2/2016 z dnia 15.01.2016 r.

 • 15.01.2016 17:05

  BIOTON SA Zmiana terminu NWZ BIOTON S.A. z 16.02.2016 r. na 22.06.2016 r. oraz rozszerzenie porządku obrad

 • 06.01.2016 17:08

  BIOTON SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BIOTON S.A. na dzień 16.02.2016 r.

 • 03.12.2015 17:10

  BIOTON SA Odwołanie osób zarządzających BIOTON S.A.

 • 25.11.2015 11:51

  BIOTON SA Zawiadomienie NovoTek Pharmaceuticals Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 16.11.2015 17:10

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 21.10.2015 09:48

  BIOTON SA Informacja o transakcji dotyczącej akcji BIOTON S.A. przekazana przez osobę obowiązaną

 • 30.09.2015 15:47

  PKO BP złożył wniosek o upadłość Prokomu, spółka liczy na jego wycofanie (aktl.)

 • 30.09.2015 14:15

  PKO BP złożył wniosek o upadłość Prokomu

 • 23.09.2015 17:17

  BIOTON SA Zawarcie umowy dostawy i dystrybucji insuliny na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej pomiędzy BIOTON S.A., SciGen Ltd i Harbin Gloria Pharmaceuticals Co. Ltd

 • 23.09.2015 17:17

  BIOTON SA Rozwiązanie umów pomiędzy BIOTON S.A., SciGen Ltd i Bayer Healthcare Co. Ltd

 • 22.09.2015 15:22

  BIOTON SA Podział funkcji w Radzie Nadzorczej BIOTON S.A.

 • 22.09.2015 15:01

  CEE EP gotowe mocniej zaangażować się w Bioton, ale pod warunkami

 • 21.09.2015 22:14

  BIOTON SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 21.09.2015 r.

 • 21.09.2015 22:13

  BIOTON SA Odwołanie i powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

 • 21.09.2015 22:12

  BIOTON SA Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 21.09.2015 r.

 • 17.09.2015 18:29

  BIOTON SA Zawiadomienie NovoTek Pharmaceuticals Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 03.09.2015 21:40

  BIOTON SA Zawiadomienie Brokton Investments Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 31.08.2015 07:30

  BIOTON SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 11:11

  BIOTON SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BIOTON S.A. na dzień 21.09.2015 r.

 • 20.08.2015 18:23

  Brokton Investments ma ponad 5 proc. głosów na walnym Biotonu

 • 20.08.2015 15:39

  BIOTON SA Zawiadomienie NovoTek Pharmaceuticals Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 20.08.2015 15:39

  BIOTON SA Zawiadomienie Brokton Investments Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 18.08.2015 11:29

  W wezwaniu na Bioton zawarto transakcję, której przedmiotem było 5.958.796 akcji spółki

 • 17.08.2015 18:46

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło ok. 7 proc. akcji Biotonu

 • 13.08.2015 19:36

  Prokom sprzedał kolejny pakiet akcji Biotonu i ma mniej niż 5 proc.

 • 13.08.2015 19:24

  BIOTON SA Informacje o transakcji dotyczącej akcji BIOTON S.A. przekazane przez osoby obowiązane

 • 13.08.2015 19:22

  BIOTON SA Zawiadomienie PROKOM Investments S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 10.08.2015 13:43

  NovoTek Pharmaceuticals podnosi cenę w wezwaniu na Bioton do 9 zł

 • 07.08.2015 11:51

  BIOTON SA Zawiadomienie Pana Yanming Wang o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 05.08.2015 18:53

  Prokom sprzedał pakiet 5.730.054 akcji Biotonu

 • 05.08.2015 18:23

  BIOTON SA Informacje o transakcji dotyczącej akcji BIOTON S.A. przekazane przez osoby obowiązane

 • 05.08.2015 18:22

  BIOTON SA Zawiadomienie PROKOM Investments S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 31.07.2015 19:58

  Bimeda ma już 13,16 proc. akcji Biotonu, chce mieć 30-33 proc.

 • 31.07.2015 19:43

  BIOTON SA Zawiadomienie Bimeda Holding Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 31.07.2015 18:23

  GPW: korekta nadzwyczajna na listach mWIG40, WIG, sWIG80 i WIG-media

 • 31.07.2015 10:10

  Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w Bioton do 1,02 proc.

 • 31.07.2015 09:41

  BIOTON SA Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 29.07.2015 16:36

  Zapisy w wezwaniu NovoTek Pharmaceuticals na sprzedaż akcji Biotonu od 31 lipca

 • 29.07.2015 15:53

  BIOTON SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 29.07.2015 r.

 • 27.07.2015 14:42

  BIOTON SA Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 27.07.2015 14:41

  BIOTON SA Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 27.07.2015 13:44

  BIOTON SA Zawiadomienie AIS INVESTMENT 2 Sp. z o.o. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 24.07.2015 12:43

  Prokom chce sprzedać Bimedzie akcje Biotonu

 • 24.07.2015 12:23

  BIOTON SA Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji BIOTON S.A.

 • 24.07.2015 12:19

  BIOTON SA Zawiadomienie PROKOM Investments S.A. o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji BIOTON S.A.

 • 24.07.2015 10:38

  Altus TFI zwiększył zaangażowanie w Bioton do 5,28 proc.

 • 24.07.2015 10:15

  BIOTON SA Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 16.07.2015 22:23

  Bimeda Holding ma powyżej 5 proc. akcji Biotonu

 • 16.07.2015 22:05

  BIOTON SA Zawiadomienie Bimeda Holding Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 15.07.2015 18:48

  Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w Bioton poniżej 5 proc.

 • 15.07.2015 18:42

  BIOTON SA Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 14.07.2015 11:10

  NovoTek Pharmaceuticals wstrzymuje rozpoczęcie zapisów w wezwaniu na akcje Biotonu

 • 09.07.2015 23:01

  BIOTON SA Zakończenie negocjacji z CEE Equity Partners z siedzibą w Republice Cypru

 • 07.07.2015 18:26

  BIOTON SA Złożenie wniosku o otwarcie likwidacji BioPartners Polska Sp. z o.o.

 • 03.07.2015 18:01

  BIOTON SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BIOTON S.A. na dzień 29.07.2015 r. (wraz z projektami uchwał)

 • 02.07.2015 17:48

  BIOTON SA Zawarcie umów kredytowych pomiędzy BIOTON S.A. i HSBC Bank Polska S.A.

 • 26.06.2015 17:13

  NovoTek Pharmaceuticals wzywa do sprzedaży 28,3 mln akcji Biotonu po 7 zł za akcję (opis)

 • 26.06.2015 17:03

  NovoTek Pharmaceuticals wzywa do sprzedaży 28,3 mln akcji Biotonu po 7 zł za akcję

 • 12.06.2015 16:35

  BIOTON SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BIOTON S.A.

 • 08.06.2015 18:57

  BIOTON SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 08.06.2015 r.

 • 08.06.2015 18:56

  BIOTON SA Powołanie osób zarządzających BIOTON S.A.

 • 08.06.2015 18:55

  BIOTON SA Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 08.06.2015 r.

 • 27.05.2015 12:28

  BIOTON SA Przedterminowy wykup obligacji BIOTON S.A. serii B

 • 15.05.2015 18:47

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 15:53

  BIOTON SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BIOTON S.A. na dzień 08.06.2015 r. (wraz z projektami uchwał)

 • 08.05.2015 17:07

  BIOTON SA Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy BIOTON S.A. i ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 29.04.2015 10:16

  BIOTON SA Częściowy wykup obligacji BIOTON S.A. serii B

 • 23.04.2015 20:16

  BIOTON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.04.2015 20:16

  BIOTON SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 21.04.2015 18:30

  BIOTON SA Zmiana terminu publikacji raportów rocznych BIOTON S.A. za rok 2014

 • 25.02.2015 17:08

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 25.02.2015 17:07

  BIOTON SA Korekta skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

 • 24.02.2015 18:48

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 22.02.2015 16:51

  BIOTON SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu kwartalnego BIOTON S.A. za IV kwartał 2014 r.

 • 16.02.2015 13:08

  Altus TFI ma 5 proc. akcji Biotonu

 • 16.02.2015 13:03

  BIOTON SA Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOTON S.A.

 • 29.01.2015 11:03

  BIOTON SA Częściowy wykup obligacji BIOTON S.A. serii B

 • 26.01.2015 11:12

  BIOTON SA Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2015

 • 05.12.2014 18:33

  BIOTON SA częściowy przedterminowy wykup obligacji BIOTON S.A. serii B

 • 02.12.2014 07:36

  BIOTON SA zawarcie umowy z BIOMM S.A. w sprawie komercjalizacji insulin BIOTON S.A. w Brazylii

 • 12.11.2014 07:47

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 10.11.2014 18:31

  BIOTON SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

 • 29.10.2014 11:15

  BIOTON SA częściowy wykup obligacji serii B

 • 08.10.2014 09:47

  BIOTON SA zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd

 • 02.10.2014 19:40

  BIOTON SA spełnienie warunków zawieszających umowy

 • 25.09.2014 19:21

  BIOTON SA zawarcie umowy pomiędzy BIOTON SA i ARKRAY Global Business Inc. w sprawie promocji, sprzedaży i dystrybucji glukometrów

 • 17.09.2014 07:41

  BIOTON SA zawarcie aneksu do umowy pomiędzy BIOTON SA, SciGen Ltd, SciGen BioPharma Pvt Ltd oraz Tek - Gen Holdings Ltd i Anglo Gulf FZE sprawie sprzedaży udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd

 • 29.08.2014 18:05

  BIOTON SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 27.08.2014 17:55

  BIOTON SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu półrocznego

 • 22.08.2014 16:23

  BIOTON SA - częściowy przedterminowy wykup obligacji serii B

 • 07.08.2014 14:01

  BIOTON SA zawarcie aneksu do umowy pomiędzy BIOTON SA, SciGen Ltd, SciGen BioPharma Pvt Ltd oraz Tek - Gen Holdings Ltd i Anglo Gulf FZE sprawie sprzedaży udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd

 • 29.07.2014 10:47

  BIOTON SA częściowy wykup obligacji serii B

 • 22.07.2014 17:48

  BIOTON SA uzyskanie zgody obligatariuszy BIOTON S.A. na sprzedaż udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd

 • 02.07.2014 09:11

  GPW: WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES a.s. przestanie pełnić zadania animatora

 • 30.06.2014 17:13

  BIOTON SA lista akcjonariuszy

 • 30.06.2014 17:13

  BIOTON SA powołanie osób zarządzających i nadzorującej

 • 30.06.2014 17:12

  BIOTON SA treść uchwał ZWZ, które odbyło się w dniu 30.06.2014 r.

 • 27.06.2014 12:43

  BIOTON SA zawarcie umowy pomiędzy BIOTON S.A., SciGen Ltd, SciGen BioPharma Pvt Ltd oraz Anglo Gulf FZE sprawie sprzedaży udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd

 • 26.06.2014 07:54

  BIOTON SA zgłoszenie kandydatury na członka Rady nadzorczej

 • 24.06.2014 07:41

  BIOTON SA zbycie udziałów Copernicus Sp. z o.o.

 • 13.06.2014 16:30

  BIOTON SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Copernicus Sp. z o.o.

 • 13.06.2014 16:30

  BIOTON SA rozwiązanie umów z GlaxoSmithKline Trading Services Ltd oraz zawarcie umowy z Grupą BIOTEC OOO

 • 13.06.2014 07:50

  BIOTON SA żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2014 r.

 • 06.06.2014 12:15

  BIOTON SA przedłużenie terminu obowiązywania zgody obligatariuszy na sprzedaż udziałów Copernicus Sp. z o.o.

 • 04.06.2014 14:39

  BIOTON SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BIOTON S.A. na dzień 30.06.2014 (wraz z projektami uchwał)

 • 21.05.2014 14:41

  BIOTON SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 14.05.2014 18:02

  BIOTON SA przedłużenie terminu obowiązywania zgody obligatariuszy spółki na sprzedaż udziałów Copernicus Sp. z o.o.

 • 05.05.2014 14:48

  Spółka zależna Biotonu ma porozumienie ws. sprzedaży SciGen BioPharma w Indiach

 • 05.05.2014 14:30

  BIOTON SA zawarcie porozumienia pomiędzy BIOTON S.A., SciGen Ltd, SciGen BioPharma Pvt Ltd oraz Anglo Gulf Ltd sprawie sprzedaży udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd

 • 30.04.2014 17:51

  BIOTON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 17:50

  BIOTON SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 02.04.2014 08:45

  Bioton będzie dystrybuował w Polsce produkty firmy MSD

 • 26.02.2014 09:17

  BIOTON SA - uzyskanie zgody obligatariuszy BIOTON S.A. na sprzedaż udziałów Copernicus Sp. z o.o.

 • 18.02.2014 19:28

  BIOTON SA zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 14.02.2014 17:10

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 14.02.2014 16:20

  Bioton chce sprzedać 50 proc. udziałów w Copernicusie za 25 mln zł

 • 14.02.2014 16:06

  BIOTON SA zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży udziałów Copernicus Sp. z o.o.

 • 12.02.2014 18:26

  BIOTON SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.

 • 12.02.2014 08:48

  Erste podwyższył cenę docelową akcji Biotonu do 4,05 zł

 • 03.02.2014 23:09

  Ryszard Krauze wycofał się z zarządzania Prokomem Investments

 • 01.02.2014 20:57

  BIOTON SA Sprzedaż części udziałów Copernicus Sp. z o.o.

 • 31.01.2014 17:26

  BIOTON SA terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2014

 • 20.01.2014 12:23

  BIOTON SA - rejestracja produktów BIOLEK Sp. z o.o. w Chinach

 • 14.01.2014 12:29

  BIOTON SA niedojście do skutku emisji obligacji zamiennych spółki.

 • 08.01.2014 14:04

  BIOTON SA informacje związane z planowaną emisją obligacji zamiennych

 • 30.12.2013 16:48

  Dniem scalenia i wymiany akcji Biotonu w stosunku 100:1 jest 13 stycznia

 • 24.12.2013 13:33

  BIOTON SA rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego BIOTON SA

 • 19.12.2013 15:16

  BIOTON SA uzyskanie zgody obligatariuszy na sprzedaż akcji INDAR ZAO

 • 19.12.2013 15:15

  GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki BIOTON

 • 19.12.2013 12:31

  GPW zawiesza obrót akcjami Biotonu od 23.12.2013 r. do 13.01.2014 r.

 • 18.12.2013 14:31

  BIOTON SA złożenie wniosków do KDPW SA i GPW w ramach procedury scalenia akcji

 • 09.12.2013 05:56

  BIOTON SA zamiar sprzedaży akcji INDAR ZAO

 • 03.12.2013 20:47

  BIOTON SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 12.11.2013 22:05

  BIOTON SA rejestracja scalenia akcji

 • 06.11.2013 17:23

  BIOTON SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu kwartalnego BIOTON S.A. za III kwartał 2013 r.

 • 29.10.2013 18:54

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BIOTON

 • 09.10.2013 16:04

  BIOTON SA rejestracja w KRS akcji BIOTON SA serii AC

 • 01.10.2013 11:37

  Erste podniósł rekomendację dla Biotonu do "akumuluj", cena docelowa 3 gr (opis)

 • 01.10.2013 09:08

  Erste podniósł rekomendację dla Biotonu do "akumuluj" z "trzymaj"

 • 30.09.2013 16:20

  NWZ Biotonu zdecydowało o scaleniu akcji w stosunku 100:1

 • 30.09.2013 16:06

  BIOTON SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 30.09.2013 r.

 • 30.09.2013 16:06

  BIOTON SA reść uchwał NWZ, które odbyło się w dniu 30.09.2013 r.

 • 16.09.2013 20:44

  Krauze sprzedał 95.999.999 akcji Biotonu

 • 16.09.2013 20:28

  BIOTON SA zbycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 13.09.2013 20:26

  BIOTON SA aktualizacja wpisu w KRS

 • 10.09.2013 15:47

  Asseco analizuje możliwość dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności wobec Prokomu

 • 07.09.2013 20:49

  BIOTON SA Informacje o transakcjach dotyczących akcji BIOTON S.A. przekazane przez osobę obowiązaną

 • 07.09.2013 20:48

  BIOTON SA zawiadomienie Pana Ryszarda Krauze o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.09.2013 19:43

  BIOTON SA dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii AA oraz serii AB

 • 05.09.2013 18:08

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji BIOTON S.A.

 • 02.09.2013 19:06

  BIOTON SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 30.09.2013 r. wraz z projektami uchwał

 • 02.09.2013 19:05

  BIOTON SA emisja akcji serii AA oraz serii AB w ramach kapitału warunkowego

 • 30.08.2013 17:43

  BIOTON SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.08.2013 18:44

  BIOTON SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

 • 23.08.2013 17:18

  BIOTON SA informacje o transakcjach dotyczących akcji BIOTON SA przekazane przez osobę obowiązaną

 • 23.08.2013 17:17

  BIOTON SA - zawiadomienie Pana Ryszarda Krauze o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 14.08.2013 21:20

  BIOTON SA zawarcie porozumienia do umów nabycia udziałów

 • 08.08.2013 17:30

  BIOTON SA - informacje o transakcji dotyczącej akcji BIOTON SA przekazane przez osobę obowiązaną

 • 06.08.2013 15:51

  BIOTON SA - rejestracja hormonu wzrostu o powolnym uwalnianiu

 • 01.08.2013 21:45

  BIOTON SA oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej

 • 30.07.2013 06:17

  BIOTON SA emisja obligacji serii B

 • 29.07.2013 06:08

  BIOTON SA przyjęcie do KDPW obligacji serii B

 • 24.07.2013 19:23

  Bioton planuje scalenie akcji w stosunku 100:1

 • 24.07.2013 19:12

  BIOTON SA program scalenia akcji BIOTON SA

 • 08.07.2013 16:50

  BIOTON SA częściowa spłata obligacji serii A

 • 27.06.2013 15:07

  Krauze zwiększył bezpośrednie zaangażowanie w Biotonie do 6,49 proc.

 • 27.06.2013 14:55

  BIOTON SA - informacje o transakcji dotyczącej akcji spółki

 • 27.06.2013 14:55

  BIOTON SA zawiadomienie pana Ryszarda Krauze o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 26.06.2013 17:45

  Po sesji 28 czerwca do mWIG 40 wejdzie Rovese, indeks opuści Bioton

 • 25.06.2013 15:42

  BIOTON SA - powołanie osób nadzorujących

 • 25.06.2013 15:41

  BIOTON SA lista akcjonariuszy na ZWZ, które odbyło się w dniu 24.06.2013 r.

 • 25.06.2013 11:24

  BIOTON SA Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 24.06.2013 r.

 • 24.06.2013 10:10

  BIOTON SA - złożenie deklaracji nabycia obligacji BIOTON S.A. serii B

 • 19.06.2013 19:25

  BIOTON SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.06.2013 19:10

  BIOTON SA spełnienie warunków zawieszających uchwały zarządu w sprawie zmian warunków emisji obligacji serii A

 • 13.06.2013 18:02

  BIOTON SA - uchwały zarządu w sprawie zmian warunków emisji obligacji serii A i B

 • 07.06.2013 17:44

  BIOTON SA uchwała zarządu w sprawie emisji obligacji serii B

 • 15.05.2013 19:40

  BIOTON SA treść uchwały NWZ zwołanego na dzień 03.04.2013 r., zakończonego w dniu 17.04.2013 r.

 • 10.05.2013 07:35

  BIOTON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 08.05.2013 20:37

  BIOTON SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

 • 26.04.2013 17:15

  BIOTON SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 26.04.2013 17:14

  BIOTON SA raport okresowy roczny za 2012 R

 • 24.04.2013 19:37

  BIOTON SA zmiana terminu publikacji raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2012 r.