Biuro Inwestycji Kapitałowych SA

skrót: BIK

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się przede wszystkim w budowie, wynajmie i zarządzaniu nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. Dotychczas Grupa zrealizowała inwestycje w Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Sosnowcu oraz dwie inwestycje w Krakowie. Grupa prowadzi również działalność deweloperską w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości handlowych, w segmencie parków handlowych (retail parków).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wąsikiewicz Romanwraz z Łukaszem Wąsikiewiczem755 09018,20%1 422 59020,86%
Kłeczek Jacekwraz z Beatą Kłeczek750 00018,16%1 417 50018,29%
Tokarz Bogumiłwraz z Agnieszką Rerutko i Magdelnę Kosińską750 00018,08%1 417 50020,79%
Szewczyk Krzysztofwraz z Jolantą Ciepielik-Szewczyk750 00018,08%1 417 50020,79%

Kategoria • 18.01.2021 10:46

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (2/2021) Wykup obligacji serii A

 • 14.01.2021 13:31

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (1/2021) Emisja i przydział obligacji serii B

 • 30.12.2020 09:48

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (26/2020) Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu

 • 21.12.2020 16:23

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (25/2020) Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta

 • 17.11.2020 17:07

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 17.11.2020 13:27

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (24/2020) Podsumowanie kosztów oferty akcji serii J wydanych w ramach Programu Motywacyjnego.

 • 16.11.2020 18:19

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (23/2020) Zmiana terminu rozliczenia transakcji walutowej FX Forward zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

 • 01.10.2020 11:34

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (22/2020) Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych.

 • 18.09.2020 13:56

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (21/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

 • 15.09.2020 17:19

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 02.09.2020 12:46

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (20/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

 • 31.08.2020 14:08

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (19/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 31.08.2020 13:54

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

 • 18.08.2020 10:45

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (17/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

 • 03.08.2020 13:55

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (16/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

 • 03.08.2020 13:40

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (15/2020) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

 • 03.08.2020 13:28

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (14/2020) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.05.2020 17:29

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 12:41

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (11/2020) Zmiana terminu rozliczenia transakcji walutowej FX Forward zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

 • 29.04.2020 14:21

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 28.04.2020 18:30

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.04.2020 18:21

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 13:01

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (9/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego

 • 01.04.2020 14:26

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (8/2020) Niezawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

 • 31.03.2020 19:04

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (7/2020) Wstępne wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

 • 10.03.2020 14:35

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (6/2020) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 11.02.2020 09:42

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (5/2020) Rejestracja akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J w KDPW.

 • 10.02.2020 14:26

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii J spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA

 • 10.02.2020 13:53

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (4/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

 • 07.02.2020 21:31

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (3/2020) Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przez KDPW

 • 31.01.2020 13:30

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (2/2020) Zawarcie transakcji walutowej FX Forward przez spółkę zależną od Emitenta

 • 13.01.2020 14:25

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 23.12.2019 14:47

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (45/2019) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 23.12.2019 14:41

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (44/2019) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 23.12.2019 14:35

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (43/2019) Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego.

 • 20.12.2019 12:05

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (42/2019) Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego oraz umową kredytu obrotowego przez spółkę zależną od Emitenta

 • 13.11.2019 18:20

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.11.2019 09:00

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (41/2019) Podpisanie podstawowych warunków finansowania ("Term Sheet") dla spółki zależnej od Emitenta.

 • 24.10.2019 17:02

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (40/2019) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

 • 25.09.2019 10:31

  Biuro Inwestycji Kapitałowych zakłada, że przychody i wynik netto w '19 będą porównywalne rdr (wywiad)

 • 12.09.2019 17:08

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 04.09.2019 15:08

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (39/2019) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 04.09.2019 15:02

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (38/2019) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 04.09.2019 14:37

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (37/2019) Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego

 • 30.08.2019 14:46

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (36/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

 • 27.08.2019 11:48

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (35/2019) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

 • 27.08.2019 11:45

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (34/2019) Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej.

 • 21.08.2019 14:33

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (33/2019) Zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

 • 20.08.2019 14:31

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (32/2019) Zawarcie przez Emitenta porozumienia w sprawie przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii A

 • 30.05.2019 14:14

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (18/2019) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2019 roku.

 • 30.05.2019 14:09

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (17/2019) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.04.2019 16:59

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (13/2019) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

 • 10.04.2019 16:55

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (12/2019) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

 • 28.03.2019 14:36

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (9/2019) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

 • 07.03.2019 14:52

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (8/2019) Rejestracja akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J w KDPW

 • 06.03.2019 09:43

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (7/2019) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

 • 05.03.2019 19:19

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA

 • 04.03.2019 15:40

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (6/2019) Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przez KDPW

 • 25.01.2019 12:37

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (5/2019) Rozwiązanie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

 • 24.01.2019 15:40

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (4/2019) Nabycie udziałów przez spółkę zależną od Emitenta w Themis Development Sp. z o.o.

 • 22.01.2019 13:13

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (3/2019) Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej

 • 22.01.2019 11:42

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 18.01.2019 15:39

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (1/2019) Emisja i przydział obligacji serii A

 • 12.12.2018 11:43

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (20/2018) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 12.12.2018 11:40

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (19/2018) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 12.12.2018 11:34

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (18/2018) Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego

 • 07.12.2018 13:01

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (17/2018) Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

 • 07.12.2018 11:29

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (16/2018) Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta

 • 23.11.2018 12:35

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (15/2018) Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta

 • 08.11.2018 17:08

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 12:41

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (14/2018) Powołanie spółki zależnej od Emitenta - korekta (uzupełnienie) raportu nr 14/2018 z dnia 19 października 2018 roku

 • 19.10.2018 12:53

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (14/2018) Powołanie spółki zależnej od Emitenta

 • 11.09.2018 14:59

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (13/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

 • 04.09.2018 17:08

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.08.2018 12:23

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (12/2018) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 03.08.2018 12:18

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (11/2018) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 02.08.2018 14:28

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (10/2018) Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego.

 • 16.07.2018 10:23

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

 • 22.05.2018 14:40

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 22.05.2018 14:34

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (7/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2018 roku.

 • 15.05.2018 18:33

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 14:11

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (6/2018) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 roku.

 • 26.04.2018 14:09

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (5/2018) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 11.04.2018 11:40

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (4/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 09.04.2018 09:56

  BIK może rozpocząć w '19 realizację dwóch projektów magazynowych (wywiad)

 • 04.04.2018 19:28

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 04.04.2018 19:15

  BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy roczny za 2017 R