Bank Handlowy SA

skrót: BHW

Brak kursu dla wybranej firmy

Bank stanowi integralną część grupy Citi - wiodącej globalnej instytucji finansowej. Obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych (pierwsze miejsce w Polsce) i instytucjonalnych, zapewniając im kompleksową ofertę produktową. W ofercie banku znajdują się również usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego SA oraz produkty Handlowy Leasing sp. z o.o.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Citibank Overseas Investment Corp.97 994 70075,00%97 994 70075,00%

Kategoria • 15.01.2021 13:53

  BANK HANDLOWY SA (2/2021) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 11.01.2021 16:26

  BANK HANDLOWY SA (1/2021) Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 21.12.2020 16:38

  Haitong zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla banków

 • 21.12.2020 08:55

  BDM podniósł rekomendacje i ceny docelowe dla 8 banków

 • 18.12.2020 10:55

  Haitong podniósł rekomendację dla Alior Banku i mBanku do "neutralnie", obniżył zalecenie dla Banku Handlowego

 • 02.12.2020 16:25

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (29/2020) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 2 grudnia 2020 r.

 • 02.12.2020 16:14

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (28/2020) Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 2 grudnia 2020 r.

 • 02.12.2020 14:07

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (27/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 25.11.2020 17:15

  BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego

 • 23.11.2020 18:04

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (26/2020) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku

 • 23.11.2020 16:46

  UOKiK postawił B. Handlowemu i B.Pocztowemu zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów (aktl.)

 • 23.11.2020 12:10

  UOKiK postawił Bank Handlowy i Bank Pocztowy zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów

 • 06.11.2020 22:24

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 06.11.2020 22:06

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (25/2020) Wprowadzenie korekty do Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za III kwartał 2020 roku niemającej wpływu na ogłoszone wyniki

 • 06.11.2020 12:07

  B.Handlowy nie widzi obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw w związku z drugą falą pandemii (opis)

 • 06.11.2020 11:16

  B.Handlowy nie widzi obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw w związku z drugą falą pandemii

 • 06.11.2020 07:57

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '20 wyniósł 114,7 mln zł, 14 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 06.11.2020 07:13

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '20 wyniósł 114,7 mln zł, oczekiwano 100,6 mln zł

 • 06.11.2020 07:03

  Wyniki Banku Handlowego w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2020 06:55

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 05.11.2020 13:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (24/2020) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 r.

 • 05.11.2020 13:51

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (23/2020) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 2 grudnia 2020 r.

 • 04.11.2020 14:23

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (22/2020) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 29.10.2020 12:41

  Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące - Trigon DM (opinia)

 • 28.10.2020 11:38

  Haitong podwyższył rekomendację dla Banku Handlowego do "kupuj"

 • 27.10.2020 13:12

  KGHM wnioskuje o przedłużenie o rok obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 06.10.2020 14:41

  BANK HANDLOWY SA (26/2020) Data przekazania:

 • 29.09.2020 21:28

  BANK HANDLOWY SA (21/2020) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch Ratings

 • 29.09.2020 18:50

  Fitch potwierdził rating Banku Handlowego na poziomie "A-"

 • 18.09.2020 08:57

  Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 35,2 zł

 • 25.08.2020 12:37

  Model biznesowy B.Handlowego jest bardziej odporny na pandemię - prezes

 • 25.08.2020 08:35

  B.Handlowy pokazał w II kw. słabe przychody podstawowe i wyższe rezerwy (opinia)

 • 25.08.2020 08:08

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '20 wyniósł 89,3 mln zł, oczekiwano 79,5 mln zł (opis)

 • 25.08.2020 07:18

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '20 wyniósł 89,3 mln zł, oczekiwano 79,5 mln zł

 • 25.08.2020 07:06

  Wyniki Banku Handlowego w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2020 06:58

  BANK HANDLOWY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 14.08.2020 09:09

  Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji PKO BP do 26,2 zł

 • 05.08.2020 10:19

  Rzecznik Finansowy pozwał Bank Handlowy i Santander Bank Polska

 • 08.06.2020 19:36

  GPW Benchmark: Komunikat

 • 08.06.2020 07:59

  B.Handlowy szacuje, że obniżki stóp procentowych obniżą wynik odsetkowy w '20 łącznie o 150-180 mln zł

 • 08.06.2020 07:48

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (18/2020) Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 29.05.2020 07:57

  DM BDM obniża rekomendację Handlowego do "redukuj"

 • 21.05.2020 12:07

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla Banku Handlowego do "neutralnie"

 • 14.05.2020 11:54

  Bank Handlowy chce, by KNF odłożyła decyzje w sprawie dywidendy za '19 do jesieni (opis)

 • 14.05.2020 11:15

  Bank Handlowy chce, by KNF odłożyła decyzje w sprawie dywidendy za '19 do jesieni

 • 14.05.2020 08:48

  Wyniki B.Handlowego lekko negatywne, rozczarowały wyższe odpisy i słaby wynik handlowy (opinia)

 • 14.05.2020 07:45

  Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '20 wyniósł 26,4 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)

 • 14.05.2020 07:03

  Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '20 wyniósł 26,4 mln zł, oczekiwano 43,5 mln zł

 • 14.05.2020 06:50

  Wyniki Banku Handlowego w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2020 06:27

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 13.05.2020 06:47

  AmRest, Millennium i CCC opuszczą indeks MSCI Poland

 • 12.05.2020 14:53

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 31,2 zł

 • 07.05.2020 16:07

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (15/2020) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2020 r.

 • 07.05.2020 16:00

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (14/2020) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 4 czerwca 2020 r.

 • 05.05.2020 11:32

  Trigon obniżył rekomendacje dla Aliora, BNP, B.Handlowego i ING BSK, podwyższył dla Santandera

 • 30.04.2020 18:19

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (13/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok.

 • 28.04.2020 17:13

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (12/2020) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 27.04.2020 21:11

  Zarząd Banku Handlowego rekomenduje pozostawić zysk netto za '19 niepodzielonym

 • 27.04.2020 20:47

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (11/2020) Informacja o proponowanym podziale zysku netto za 2019 rok

 • 27.04.2020 20:31

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (10/2020) Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz zmiana perspektywy ratingowej na negatywną przez agencję Fitch Ratings

 • 27.04.2020 16:14

  Fitch zmienił perspektywę ratingu Banku Handlowego do negatywnej ze stabilnej

 • 24.04.2020 13:17

  Raiffeisen obniżył rekomendacje dla Aliora i Handlowego, podniósł dla PKO BP i Millennium

 • 16.04.2020 19:05

  Bank Handlowy szacuje, że obniżki stóp proc. zmniejszą wynik odsetkowy grupy w '20 o 100-130 mln zł

 • 16.04.2020 19:01

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (9/2020) Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Grupa")

 • 15.04.2020 17:38

  Bank Handlowy ma zapłacić 84,3 mln zł składki na BFG

 • 15.04.2020 17:26

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (8/2020) Informacja o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020 r. ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • 03.04.2020 16:41

  BM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków z GPW

 • 31.03.2020 18:57

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (7/2020) Temat: Informacja o powołaniu członków Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 26.03.2020 17:33

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 26.03.2020 17:29

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 10.03.2020 15:13

  Indywidualne wytyczne dywidendowe KNF dla banków zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 09.03.2020 19:25

  B.Handlowy spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wys. 100 proc. zysku za '19

 • 09.03.2020 19:17

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (6/2020) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2019

 • 04.03.2020 16:39

  BM mBanku podniósł cenę docelową akcji Banku Handlowego do 63,46 zł

 • 27.02.2020 17:25

  BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Alior Bank do "kupuj"

 • 13.02.2020 14:39

  Model biznesowy Banku Handlowego najbardziej odporny na spowolnienie w sektorze – prezes

 • 13.02.2020 13:03

  Podatek bankowy powinien wzmacniać bezpieczeństwo sektora – Sikora, Handlowy

 • 13.02.2020 10:50

  Handlowy liczy na istotną poprawę wyników w '20; na dywidendę przeznaczy 75 proc. zysku z '19 – prezes

 • 13.02.2020 08:57

  Wyniki Handlowego powyżej oczekiwań, ale bank nie utworzył jeszcze rezerw na "małe TSUE" (opinia)

 • 13.02.2020 07:55

  Zysk netto Banku Handlowego w IV kw. '19 wyniósł 180,3 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.02.2020 07:21

  Zysk netto Banku Handlowego w IV kw. '19 wyniósł 180,3 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 13.02.2020 07:12

  Wyniki Banku Handlowego w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.02.2020 07:00

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (5/2020) Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2019 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 21.01.2020 18:37

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (4/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 21.01.2020 09:09

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Pekao i Alior Bank, "trzymaj" ING oraz "akumuluj" Handlowy

 • 15.01.2020 16:49

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (3/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 10.01.2020 15:41

  B. Handlowy analizuje, jak najefektywniej osiągnąć wyznaczony poziom współczynnika MREL

 • 09.01.2020 17:58

  BFG wyznaczył dla Banku Handlowego MREL na poziomie 20,742 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko

 • 09.01.2020 17:48

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (2/2020) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierającego informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 03.01.2020 14:23

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (1/2020) Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 26.12.2019 17:51

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (38/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 19.12.2019 19:37

  KGHM podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 09.12.2019 10:07

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla PKO BP do "sprzedaj", a rekomendację Pekao do "neutralnie"

 • 14.11.2019 13:25

  B. Handlowy spodziewa się niższych rezerw w IV kw., bank chce zwiększać udziały rynkowe (opis)

 • 14.11.2019 12:42

  Bank Handlowy chce utrzymywać koszty ryzyka na poziomie lepszym niż w sektorze

 • 14.11.2019 08:52

  Reakcja rynku na wyniki Banku Handlowego może być negatywna (opinia)

 • 14.11.2019 08:18

  Zysk netto B.Handlowego w III kw. '19 wyniósł 113,7 mln zł, pod wpływem wyższych kosztów ryzyka (opis)

 • 14.11.2019 07:26

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '19 wyniósł 113,7 mln zł

 • 14.11.2019 07:08

  Wyniki Banku Handlowego w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2019 06:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 04.11.2019 21:06

  Bank Handlowy odpisze 54 mln zł po ocenie finansowej klienta z branży budowlanej

 • 04.11.2019 20:58

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (37/2019) Zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. w III kwartale 2019 r.

 • 31.10.2019 09:48

  DM BOŚ podwyższył do 189,5 zł cenę docelową akcji ING BSK

 • 28.10.2019 14:11

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 66,8 zł

 • 25.10.2019 18:12

  Bank Handlowy wypłacił Orlenowi gwarancje związane z kontraktem Metateza - Elektrobudowa

 • 18.10.2019 10:40

  David Mouille zrezygnował z funkcji wiceprezesa Banku Handlowego

 • 18.10.2019 10:21

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (36/2019) Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 14.10.2019 15:17

  Wood & Company obniżył rekomendację dla PKO BP, podwyższył dla Millennium, Handlowego i mBanku

 • 07.10.2019 17:27

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (35/2019) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch Ratings.

 • 07.10.2019 15:48

  Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska i Banku Handlowego

 • 24.09.2019 17:10

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (34/2019) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 24 września 2019 r.

 • 24.09.2019 16:43

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (33/2019) Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 24 września 2019 r.

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 24.09.2019 14:47

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (32/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 17.09.2019 16:31

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (31/2019) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Banku

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 16.09.2019 10:32

  Vestor DM podniósł rekomendację Banku Handlowego do "kupuj"

 • 13.09.2019 15:39

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (30/2019) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku

 • 02.09.2019 14:37

  Raiffeisen Centrobank podwyższył rekomendację dla Handlowego do "kupuj"

 • 28.08.2019 15:10

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (29/2019) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 24 września 2019 r.

 • 28.08.2019 15:09

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (28/2019) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 24 września 2019 r.

 • 22.08.2019 11:42

  Wyższe odpisy B. Handlowego w II kw. miały charakter jednorazowy - prezes (opis)

 • 22.08.2019 10:30

  Wyższe odpisy B. Handlowego w II kw. miały charakter jednorazowy - prezes

 • 22.08.2019 08:51

  Wyniki B.Handlowego w II kw. pod wpływem wyższych kosztów ryzyka w segmencie przedsiębiorstw (opinia)

 • 22.08.2019 07:58

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. wyniósł 133,1 mln zł, poniżej konsensusu (opis)

 • 22.08.2019 07:10

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '19 wyniósł 133,1 mln zł, oczekiwano 141,3 mln zł

 • 22.08.2019 07:06

  Wyniki Banku Handlowego w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.08.2019 06:57

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 17:44

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (17/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Banku

 • 30.05.2019 17:36

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (16/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Banku

 • 30.05.2019 17:30

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (15/2019) Informacja o rezygnacji członków Rady Nadzorczej Banku

 • 17.04.2019 12:42

  Składka Banku Handlowego na fundusz restrukturyzacji banków w '19 wynosi 93,1 mln zł

 • 17.04.2019 12:31

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (12/2019) Informacja o wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ("BFG")

 • 22.03.2019 19:06

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.03.2019 19:02

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 21.03.2019 17:22

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (10/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2018 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

 • 14.03.2019 18:44

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (9/2019) Informacja dotycząca zmiany propozycji terminu wypłaty dywidendy.

 • 13.03.2019 20:01

  Zarząd Banku Handlowego rekomenduje 3,74 zł dywidendy na akcję

 • 13.03.2019 19:57

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (8/2019) Odpowiedź Banku Handlowego w Warszawie S.A. do raportu bieżącego spółki Arteria S.A. o numerze 5/2019

 • 13.03.2019 19:51

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (7/2019) Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2018 rok

 • 25.02.2019 20:43

  B.Handlowy spełnia wg KNF kryteria do wypłaty na dywidendę do 75 proc. zysku za '18

 • 25.02.2019 20:08

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (6/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. co najmniej 25% zysku wypracowanego w 2018 r.

 • 14.02.2019 13:52

  Bank Handlowy planuje do ’21 zwiększyć liczbę klientów detalicznych o 50 proc.

 • 14.02.2019 13:17

  Bank Handlowy planuje wzrost ROE do 12 proc. w '21

 • 14.02.2019 09:07

  Bank Handlowy w IV kw. pokazał słaby wynik tradingowy (opinia)

 • 14.02.2019 08:18

  Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '18 wyniósł 152,2 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)

 • 14.02.2019 07:24

  Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '18 wyniósł 152,2 mln zł, poniżej oczekwiań

 • 14.02.2019 07:16

  Wstępne wyniki B.Handlowego w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.02.2019 07:00

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (5/2019) Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 21.01.2019 16:19

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (4/2019) nformacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 18.01.2019 17:28

  KNF wyznaczyła bufor stress testowy Banku Handlowego na poziomie 4,44 p.p.

 • 18.01.2019 17:17

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (3/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 r. dla Bank Handlowego w Warszawie S.A.

 • 11.01.2019 17:12

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (2/2019) Temat: Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 02.01.2019 22:10

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (1/2019) Bank Handlowy w Warszawie S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Arteria S.A. o numerze 1/2019

 • 02.01.2019 14:06

  Spółka zależna Arterii złożyła pozew o zapłatę przez Bank Handlowy ponad 436 mln zł

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 10.12.2018 09:08

  Strategia B.Handlowego bez zaskoczeń (opinia)

 • 07.12.2018 19:17

  Handlowy chce w '18-'21 nie mniej niż 75 proc. zysku na dywidendę, w '19-'21 utrzymać ROE pow. 10 proc.

 • 07.12.2018 18:46

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (24/2018) Przyjęcie Strategii Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. na lata 2019 - 2021 i określenie kierunkowych propozycji podziału zysku za lata 2018 - 2021.Przyjęcie Strategii Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. na l

 • 07.12.2018 16:29

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (23/2018) Informacja o zmianach w składzie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Informacja o zmianach w składzie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 04.12.2018 11:19

  Wood & Company obniżył rekomendacje dla Banku Millennium i Handlowego

 • 14.11.2018 11:13

  ROE B. Handlowego w '18 będzie powyżej 10 proc., w '19 bank przedstawi nową aplikację mobilną

 • 14.11.2018 07:42

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '18 wyniósł 158,5 mln zł, oczekiwano 163 mln zł (opis)

 • 14.11.2018 07:10

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '18 wyniósł 158,5 mln zł, oczekiwano 163 mln zł

 • 14.11.2018 07:02

  Wyniki Banku Handlowego w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2018 06:54

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 12.10.2018 17:15

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (22/2018) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch Ratings.

 • 12.10.2018 16:52

  Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska, Banku Handlowego i ING Banku Śląskiego

 • 01.10.2018 16:41

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (21/2018) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 07.09.2018 08:13

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Handlowego do 74,3 zł

 • 23.08.2018 11:42

  Handlowy chce zakończyć '18 z ROE nie niższym niż 10 proc.

 • 23.08.2018 08:52

  Zysk B.Handlowego w II kw. powyżej konsensusu, ale rozczarowują podstawowe przychody (opinia)

 • 23.08.2018 07:56

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '18 wyniósł 182,4 mln zł, oczekiwano 175 mln zł (opis)

 • 23.08.2018 07:12

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '18 wyniósł 182,4 mln zł, oczekiwano 175 mln zł

 • 23.08.2018 07:07

  Wyniki Banku Handlowego w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2018 06:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.07.2018 16:38

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (20/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 23.07.2018 17:27

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (19/2018) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 11.07.2018 12:46

  Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 22.06.2018 09:37

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji B. Handlowego do 81 zł; rekomenduje "kupuj"

 • 08.06.2018 16:16

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (18/2018) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 8 czerwca 2018 r.

 • 08.06.2018 15:24

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (17/2018) Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 8 czerwca 2018 r.

 • 08.06.2018 15:19

  Bank Handlowy wypłaci 4,11 zł dywidendy na akcję

 • 08.06.2018 15:14

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (16/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 30.05.2018 18:56

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (15/2018) Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 11.05.2018 11:49

  Rezerwy B.Handlowego w I kw. są poniżej poziomu znormalizowanego – prezes

 • 11.05.2018 08:40

  Wyniki B.Handlowgo w I kw. powyżej konsensusu, rynek zareaguje pozytywnie (opinia)

 • 11.05.2018 07:43

  Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '18 wyniósł 145,8 mln zł, 25 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 11.05.2018 07:16

  Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '18 wyniósł 145,8 mln zł, oczekiwano 116,9 mln zł

 • 11.05.2018 07:07

  Wyniki Banku Handlowego w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2018 07:02

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 14:54

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (14/2018) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 r.

 • 10.05.2018 14:41

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (13/2018) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 8 czerwca 2018 r.

 • 25.04.2018 16:29

  Składka B. Handlowego na BFG, wliczona w ciężar kosztów I kw. '18, wynosi 47,8 mln zł

 • 25.04.2018 16:22

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (12/2018) Wpływ ustalonej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na skonsolidowane wyniki I kwartału 2018 r.

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 22.03.2018 19:54

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.03.2018 19:13

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 21.03.2018 17:07

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (11/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2017 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

 • 21.03.2018 16:57

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (10/2018) Informacja o zmianach w składzie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 19.03.2018 21:33

  Bank Handlowy spełnia kryteria do wypłaty do 100 proc. zysku w formie dywidendy - KNF

 • 19.03.2018 21:21

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (9/2018) Informacja o spełnieniu kryteriów uprawniających do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017

 • 14.03.2018 18:09

  Zarząd Banku Handlowego rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 4,11 zł na akcję

 • 14.03.2018 17:58

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (8/2018) Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2017 rok

 • 01.03.2018 12:47

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (7/2018) Informacja o rezygnacji Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 27.02.2018 07:54

  DM BOŚ obniżył rekomendację i cenę docelową akcji Banku Handlowego

 • 22.02.2018 14:34

  DM BZ WBK podniósł rekomendację Banku Handlowego do "kupuj", a cenę docelową do 97,4 zł

 • 20.02.2018 07:25

  Ipopema Securities obniża rekomendację dla B. Handlowego do "trzymaj"

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 11:21

  Bank Handlowy zakłada, że w 2018 roku zawiąże rezerwy nie wyższe niż w 2017 roku

 • 14.02.2018 11:04

  Bank Handlowy liczy, że w '18 utrzyma marżę odsetkową netto na obecnym poziomie

 • 14.02.2018 10:54

  Bank Handlowy ocenia, że w '18 kredyty instytucjonalne w banku wzrosną 5-6 proc.

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 14.02.2018 08:24

  Wyniki B.Handlowego zgodne z konsensusem, choć rezerwy znacząco wyższe od oczekiwań (opinia)

 • 14.02.2018 08:07

  Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '17 wyniósł 163,4 mln zł; zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 14.02.2018 07:33

  Zarząd B.Handlowego za kontynuacją dotychczasowej polityki dywidendowej

 • 14.02.2018 07:24

  Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '17 wyniósł 163,4 mln zł; zgodnie z oczekiwaniami

 • 14.02.2018 07:10

  Wstępne wyniki B.Handlowego w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.02.2018 07:01

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (6/2018) Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2017 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 05.02.2018 17:07

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (5/2018) Informacja o dokonanej zmianie w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 01.02.2018 11:44

  DM mBank podwyższył rekomendację Pekao i Aliora do "kupuj", ING do "trzymaj", a Handlowego do "akumuluj"

 • 29.01.2018 17:31

  Witold Zieliński zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Banku Handlowego

 • 29.01.2018 17:21

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (4/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 23.01.2018 12:55

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (3/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 22.01.2018 13:21

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (2/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 12.01.2018 15:03

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (1/2018) Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 19.12.2017 17:16

  KNF wyznaczyła Bankowi Handlowemu indywidualny narzut stress-testowy na poziomie 1,80 proc.

 • 19.12.2017 17:07

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (36/2017) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidulnego narzutu wykorzystywanego w polityce dywidendowej.

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 07.12.2017 17:18

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (35/2017) Informacja dotycząca nałożenia na Bank Handlowy w Warszawie S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

 • 06.12.2017 17:22

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (34/2017) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 6 grudnia 2017 r.

 • 06.12.2017 17:02

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (33/2017) Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 6 grudnia 2017 r.

 • 06.12.2017 16:05

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (32/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 24.11.2017 17:35

  KNF chce opinii KSF w sprawie utrzymania bufora systemowego dla B.Handlowego

 • 24.11.2017 17:06

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (31/2017) : Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank Handlowy w Warszawie S.A. bufora innej instytucji o

 • 24.11.2017 15:55

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (30/2017) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Banku

 • 24.11.2017 15:50

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (29/2017) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Banku

 • 24.11.2017 15:41

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (28/2017) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku

 • 22.11.2017 15:14

  DM BZWBK obniża rekomendację dla B.Handlowego do "trzymaj" i cenę docelową do 77,6 zł

 • 14.11.2017 09:54

  Bank Handlowy chce, by wskaźnik ROE w długim terminie wzrósł do 10 proc.

 • 14.11.2017 09:50

  Handlowy ocenia, że jest w stanie wypłacić dywidendę z zysku za ’17

 • 14.11.2017 07:43

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '17 wyniósł 171,6 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 14.11.2017 07:11

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. '17 wyniósł 171,6 mln zł, oczekiwano 159,4 mln zł

 • 14.11.2017 07:07

  Wyniki Banku Handlowego w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2017 06:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 14:33

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (27/2017) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2017 r.

 • 09.11.2017 14:30

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (26/2017) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 6 grudnia 2017 r.

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 20.10.2017 18:40

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (25/2017) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch Ratings.

 • 20.10.2017 17:06

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej (opis)

 • 20.10.2017 16:58

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej

 • 18.10.2017 16:48

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (24/2017) Informacja o dokonanej zmianie w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 04.09.2017 08:25

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla Banku Handlowego do "trzymaj"

 • 04.09.2017 08:15

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Banku Handlowego do 76,1 zł

 • 22.08.2017 10:58

  B. Handlowy liczy, że większość wzrostu wyniku prowizyjnego z II kw. jest powtarzalna

 • 22.08.2017 08:54

  Wyniki B.Handlowego w II kw. solidne, pomogły niższe rezerwy i wyższy wynik prowizyjny (opinia)

 • 22.08.2017 07:57

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '17 wyniósł158 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 22.08.2017 07:15

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '17 wyniósł158 mln zł, oczekiwano 150,4 mln zł

 • 22.08.2017 07:06

  Wyniki Banku Handlowego w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.08.2017 06:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 24.07.2017 15:34

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (23/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 21.07.2017 14:37

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację dla Banku Handlowego do "kupuj"

 • 06.07.2017 17:15

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (22/2017) Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego półrocznego raportu okresowego w 2017 roku

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 22.06.2017 17:41

  Marek Belka członkiem rady nadzorczej Banku Handlowego

 • 22.06.2017 17:30

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (21/2017) Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 22.06.2017 17:23

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (20/2017) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 22.06.2017 17:12

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (19/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 22.06.2017 16:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (18/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 22.06.2017 13:18

  Bank Handlowy wypłaci 4,53 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 20.06.2017 13:54

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (17/2017) Informacja o treści uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 20.06.2017 13:51

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (16/2017) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Banku

 • 20.06.2017 11:35

  Erste Securities wznowił wydawanie rekomendacji dla czterech banków

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 13.06.2017 12:36

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (15/2017) Rozwiązanie umowy w sprawie programu emisji kwitów depozytowych

 • 25.05.2017 18:47

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (14/2017) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 25.05.2017 18:41

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (13/2017) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 28.04.2017 13:54

  B.Handlowy liczy, że w kolejnych kwartałach jego wyniki będą wyższe niż w I kw. (opis)

 • 28.04.2017 13:39

  B.Handlowy liczy, że w kolejnych kwartałach jego wyniki będą wyższe niż w I kw.

 • 28.04.2017 13:25

  Kredyty klientów indywidualnych B.Handlowego wzrosną w '17 ok. 5 proc.

 • 28.04.2017 13:19

  Bank Handlowy liczy, że w 2017 roku osiągnie dwucyfrowe ROE

 • 28.04.2017 13:01

  B.Handlowy ocenia, że opłaty na BFG w ’17 będą zbliżone do ubiegłorocznych

 • 28.04.2017 08:56

  Zysk B.Handlowego słabszy od szacunku banku i oczekiwań, reakcja rynku będzie negatywna (opinia)

 • 28.04.2017 08:06

  Zysk netto B.Handlowego w I kw. wyniósł 42,7 mln zł; bank szacował go wcześniej na ok. 60 mln zł (opis)

 • 28.04.2017 07:23

  Wyniki B.Handlowego w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.04.2017 07:15

  Zysk netto B.Handlowego w I kw. '17 wyniósł 42,7 mln zł; wcześniej bank szacował, że wyniesie on ok. 60 mln zł

 • 28.04.2017 07:00

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 15:55

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (12/2017) Informacja o dokonanej zmianie w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 25.04.2017 19:24

  Wysokość składki B. Handlowego na BFG to 60,9 mln zł; będzie zaksięgowana w I kw. '17

 • 25.04.2017 19:17

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (11/2017) Wpływ ustalonej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na skonsolidowane wyniki I kwartału 2017 r.

 • 07.04.2017 17:49

  Bank Handlowy szacuje, że w I kw. '17 miał ok. 60 mln zł skonsolidowanego zysku netto

 • 07.04.2017 17:37

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (10/2017) Informacja o szacowanym skonsolidowanym zysku netto za I kwartał 2017 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 06.04.2017 16:18

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (9/2017) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 23.03.2017 17:11

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 23.03.2017 17:07

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 22.03.2017 17:01

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (8/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

 • 22.03.2017 16:50

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (7/2017) Informacja o powołaniu Członków Zarządu Banku

 • 22.03.2017 16:34

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (6/2017) Informacja w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.03.2017 15:02

  KNF potwierdza, że Handlowy spełnia kryteria, by przeznaczyć do 100 proc. zysku na dywidendę

 • 17.03.2017 14:51

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (5/2017) Informacja o spełnieniu kryteriów uprawniających do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016

 • 14.03.2017 15:01

  Banku Handlowy chce przeznaczyć na dywidendę 591,9 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję

 • 14.03.2017 14:50

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (4/2017) Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2016 rok

 • 14.02.2017 11:45

  Handlowy liczy na wysoki jednocyfrowy wzrost kredytów korporacyjnych

 • 14.02.2017 08:37

  Wynik Banku Handlowego zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 14.02.2017 08:06

  Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '16 wyniósł 130,3 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis2)

 • 14.02.2017 07:37

  Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '16 wyniósł 130,3 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 14.02.2017 07:15

  Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '16 wyniósł 130,3 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami

 • 14.02.2017 07:09

  Wstępne wyniki B.Handlowego w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.02.2017 06:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (3/2017) Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 08.02.2017 09:46

  Trigon DM obniżył rekomendacje dla B. Handlowego i ING do "trzymaj" z kupuj"

 • 03.02.2017 08:09

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Banku Handlowego do 81,3 zł

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 24.01.2017 20:28

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (2/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 12.01.2017 15:04

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (1/2017) Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 09.12.2016 15:02

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (33/2016) Temat: informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku

 • 05.12.2016 14:02

  DM BZ WBK wprowadził zmiany w rekomendacjach banków

 • 24.11.2016 12:54

  Haitong podwyższył rekomendacje czterech banków, zmienił wyceny dwóch (aktl.)

 • 14.11.2016 12:16

  Bank Handlowy chce mieć dwucyfrowe ROE i szybciej rosnąć w detalu

 • 14.11.2016 08:40

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. wyniósł 144,9 mln zł, oczekiwano 148,8 mln zł

 • 14.11.2016 07:40

  Zysk netto Banku Handlowego w III kw. wyniósł 144,9 mln zł, oczekiwano 148,8 mln zł

 • 14.11.2016 07:13

  Wyniki Banku Handlowego w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2016 07:00

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 22:33

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (32/2016) Informacja w sprawie zmiany ratingu Banku Handlowego w Warszawie S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings

 • 09.11.2016 22:23

  Fitch potwierdził ratingi ING Banku Śląskiego i Banku Handlowego

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 18.10.2016 14:58

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (31/2016) Informacja o zmianie daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

 • 13.10.2016 12:46

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (30/2016) Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 11.10.2016 16:38

  DM mBanku obniżył rekomendacje czterech spółek, podniósł jednej

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 05.10.2016 18:43

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (29/2016) Informacja dotycząca nałożenia na Bank Handlowy w Warszawie S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 05.10.2016 10:02

  Dodatkowy bufor nałożony na B.Handlowy bez wpływu na akcję kredytową i dywidendę - prezes

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 22.09.2016 17:15

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (28/2016) Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.

 • 22.09.2016 17:09

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (27/2016) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.

 • 22.09.2016 16:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (26/2016) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 25.08.2016 11:13

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (25/2016) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 września 2016 r.

 • 25.08.2016 11:03

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (24/2016) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 22 września 2016 r.

 • 24.08.2016 12:54

  Wyższe wymogi kapitałowe nie przełożą się na poziom dywidendy Handlowego - prezes

 • 24.08.2016 09:55

  Wyniki Banku Handlowego są neutralne (opinia)

 • 24.08.2016 09:20

  Zysk netto Banku Handlowego w II kw. wyniósł 222 mln zł, oczekiwano 200,5 mln zł

 • 24.08.2016 08:48

  Wyniki Banku Handlowego w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2016 08:31

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.08.2016 10:12

  Haitong Bank obniżył rekomendacje dla PKO BP, mBanku, B. Handlowego i B. Millennium

 • 16.08.2016 14:20

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (23/2016) Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 11.08.2016 18:01

  KNF chce uznać Bank Handlowy za instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyć dodatkowy bufor

 • 11.08.2016 17:33

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (22/2016) Powzięcie informacji o wydaniu opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 26.07.2016 16:36

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (21/2016) Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego półrocznego raportu okresowego w 2016 roku

 • 25.07.2016 10:17

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (20/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 11.07.2016 16:05

  DM mBanku podniósł rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i Pekao

 • 05.07.2016 16:13

  Trigon DM obniżył ceny docelowe dla dziewięciu banków

 • 30.06.2016 19:23

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku

 • 21.06.2016 17:28

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Temat: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.

 • 21.06.2016 17:19

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.

 • 21.06.2016 17:10

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok

 • 21.06.2016 16:58

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A

 • 21.06.2016 13:17

  Bank Handlowy wypłaci 4,68 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 17.06.2016 19:52

  Bank Handlowy otrzyma 15,8 mln euro w gotówce z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 17.06.2016 19:47

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Handlowego - aktualizacja informacji

 • 16.06.2016 12:01

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja o treści uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.

 • 16.06.2016 11:53

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Banku

 • 14.06.2016 11:54

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku

 • 27.05.2016 16:14

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla Banku Handlowego do "akumuluj"

 • 19.05.2016 15:59

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.

 • 19.05.2016 15:53

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 21 czerwca 2016 r.

 • 18.05.2016 15:26

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Pekao i ING, podwyższył dla GNB i B.Handlowego

 • 17.05.2016 09:35

  Vestor DM podnosi rekomendację dla Handlowego do "Neutralnie"

 • 13.05.2016 11:43

  Bank Handlowy planuje w IV kwartale przedstawić aktualizację strategii

 • 13.05.2016 11:18

  B.Handlowy liczy, że jego koszty w całym '16 będą niższe niż w '15 – prezes

 • 13.05.2016 11:17

  Bank Handlowy oczekuje, że zysk netto w kolejnych kwartałach będzie wyższy niż w I kw.

 • 13.05.2016 08:57

  Zysk netto B.Handlowego zgodny z oczekiwaniami, jakość wyników słaba (opinia)

 • 13.05.2016 08:29

  Zysk netto grupy B.Handlowego w I kw. '16 wyniósł 104,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 13.05.2016 07:57

  Zysk netto grupy B.Handlowego w I kw. '16 wyniósł 104,4 mln zł, wobec konsensusu 105,3 mln zł

 • 13.05.2016 07:50

  Wyniki B.Handlowego w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2016 07:41

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 08:02

  DM BOŚ podniósł cenę docelową dla ING BSK do 105,2 zł; dla Handlowego do 83,8 zł

 • 25.04.2016 15:02

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

 • 25.04.2016 09:41

  Vestor DM obniżył rekomendację Aliora, B. Handlowego i B.Millennium, podnosząc mBanku i ING BSK

 • 06.04.2016 13:40

  Wynik na handlowych instrumentach finansowych B. Handlowego w I kw. wyniósł ok. 46 mln zł

 • 06.04.2016 13:27

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja o wstępnym wyniku na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji za I kwartał 2016 roku

 • 25.03.2016 13:40

  Bank Handlowy spełnił kryteria KNF uprawniające do wypłaty dywidendy za '15

 • 25.03.2016 13:31

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja o spełnieniu kryteriów uprawniających do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015

 • 24.03.2016 06:20

  Pekao IB podniósł rekomendację PKO BP, a obniżył ING i Handlowego

 • 16.03.2016 10:10

  Goldman Sachs wykazuje ostrożne podejście do polskich banków

 • 14.03.2016 17:12

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 14.03.2016 17:06

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 11.03.2016 16:40

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.03.2016 16:28

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

 • 03.03.2016 16:18

  Zarząd Banku Handlowego rekomenduje wypłatę 4,68 zł dywidendy na akcję

 • 03.03.2016 16:09

  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2015 rok

 • 26.02.2016 07:53

  JP Morgan obniżył rekomendacje dla PKO BP, Millennium i Aliora, podniósł dla B. Handlowego

 • 22.02.2016 08:58

  Lotos zastąpi Synthos w indeksie WIG 20 - Trigon DM

 • 17.02.2016 11:23

  B.Handlowy spodziewa, że w '16 powtarzalne koszty operacyjne będą niższe niż w '15

 • 17.02.2016 11:21

  B. Handlowy liczy w '16 na szybszy wzrost kredytów klientów indywidulanych