Benefit Systems SA

skrót: BFT

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie między innymi: sportu i rekreacji (karta MultiSport, MultiSport Kids, sieci Fitness) oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Posiada unikalne produkty w postaci Kafeterii, które pozwalają pracownikowi na dowolny wybór świadczenia pozapłacowego w ramach listy zaakceptowanej przez pracodawcę.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Benefit Invest Ltd.wraz z Fundacją Benefit Systems572 60620,00%572 60620,00%
Van Bergh, James550 43219,25%550 43220,08%
Kamola Marek260 0009,09%260 0009,12%
MetLife OFEportfel254 7998,91%254 7998,91%
NN OFEportfel162 2065,67%162 2065,67%
Invesco Ltd.147 4965,16%147 4965,17%
Benefit Systems SA118 0534,13%118 0534,21%

Kategoria • 11.01.2021 16:31

  BENEFIT SYSTEMS SA (5/2021) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.01.2021 18:20

  BENEFIT SYSTEMS SA (4/2021) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.01.2021 18:53

  Benefit System planuje program motywacyjny na lata 2021-2025

 • 07.01.2021 18:31

  BENEFIT SYSTEMS SA (3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 3 lutego 2021 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

 • 05.01.2021 07:32

  UOKiK nałożył na Benefit Systems karę w wysokości 26,9 mln zł

 • 04.01.2021 23:24

  BENEFIT SYSTEMS SA (2/2021) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym

 • 04.01.2021 18:40

  Liczba aktywnych kart Benefit Systems w Polsce na koniec IV kw. wyniosła 475,4 tys.

 • 04.01.2021 18:24

  BENEFIT SYSTEMS SA (1/2021) Informacja o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 28.12.2020 19:02

  Zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko Benefit Systems przesunięte na 29 V '21

 • 28.12.2020 18:50

  BENEFIT SYSTEMS SA (51/2020) Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym

 • 02.12.2020 22:39

  BENEFIT SYSTEMS SA (50/2020) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 02.12.2020 22:27

  BENEFIT SYSTEMS SA (49/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.12.2020 14:48

  BENEFIT SYSTEMS SA (48/2020) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 01.12.2020 14:38

  BENEFIT SYSTEMS SA (47/2020) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 17.11.2020 22:36

  BENEFIT SYSTEMS SA (46/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.11.2020 18:43

  BENEFIT SYSTEMS SA (45/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.11.2020 17:42

  BENEFIT SYSTEMS SA (44/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 listopada 2020 r.

 • 16.11.2020 17:36

  BENEFIT SYSTEMS SA (43/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 16 listopada 2020 r.

 • 16.11.2020 15:17

  BENEFIT SYSTEMS SA (42/2020) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 06.11.2020 21:03

  BENEFIT SYSTEMS SA (41/2020) Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 05.11.2020 11:27

  Priorytetem Benefit Systems jest utrzymanie jak największej liczby kart

 • 04.11.2020 22:19

  Benefit Systems chce wrócić w I kw. 2021 roku do liczby kart z października

 • 04.11.2020 19:32

  Benefit Systems miał w III kw. 84,8 mln zł EBITDA, powyżej oczekiwań

 • 04.11.2020 18:54

  Wyniki Benefit Systems w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.11.2020 18:42

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 03.11.2020 20:05

  BENEFIT SYSTEMS SA (40/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 35.145 akcji serii E na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 03.11.2020 19:09

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki BENEFIT SYSTEMS

 • 02.11.2020 23:47

  BENEFIT SYSTEMS SA (39/2020) Informacja od akcjonariusza

 • 29.10.2020 17:40

  BENEFIT SYSTEMS SA (38/2020) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z FitSport Polska sp. z o.o.

 • 20.10.2020 19:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (37/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 16 listopada 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

 • 20.10.2020 19:19

  BENEFIT SYSTEMS SA (36/2020) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji

 • 20.10.2020 08:03

  Branża fitness, po spotkaniu z kierownictwem MRPiT liczy na otwarcie obiektów najpóźniej do 24.10 - komunikat resortu

 • 16.10.2020 22:25

  BENEFIT SYSTEMS SA (35/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 16.10.2020 17:00

  Zamknięcie obiektów sportowych niezrozumiałe, najmocniej ucierpią małe firmy - Benefit Systems

 • 16.10.2020 09:17

  Nowe restrykcje w większości mniej dotkliwe niż wiosną - Erste Securities (opinia)

 • 16.10.2020 08:57

  Nowe restrykcje najbardziej negatywne dla Benefit Systems i AmRestu (opinia)

 • 09.10.2020 15:33

  GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii B (BFT1024) wyemitowanych przez BENEFIT SYSTEMS S.A

 • 09.10.2020 15:32

  GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii A (BFT0422) wyemitowanych przez BENEFIT SYSTEMS SA

 • 09.10.2020 13:18

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A i B spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

 • 07.10.2020 21:43

  BENEFIT SYSTEMS SA (34/2020) Rejestracja emitowanych przez Spółkę obligacji serii A i B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 05.10.2020 18:25

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

 • 01.10.2020 18:05

  Liczba aktywnych kart Benefit Systems na dzień 1 X wyniosła 1,1 mln (opis)

 • 01.10.2020 17:36

  BENEFIT SYSTEMS SA (33/2020) Informacja o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 30.09.2020 21:31

  BENEFIT SYSTEMS SA (32/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.09.2020 21:20

  BENEFIT SYSTEMS SA (31/2020) Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii E Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii G, H i I

 • 30.09.2020 18:35

  BENEFIT SYSTEMS SA (30/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

 • 24.09.2020 18:03

  BENEFIT SYSTEMS SA (29/2020) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z FitSport Polska sp. z o.o.

 • 21.09.2020 18:05

  Benefit Systems planuje emisję obligacji serii A i B o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

 • 21.09.2020 17:43

  BENEFIT SYSTEMS SA (28/2020) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał ws. emisji obligacji serii A i B

 • 14.09.2020 17:34

  BENEFIT SYSTEMS SA (27/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2020 r.

 • 14.09.2020 17:25

  BENEFIT SYSTEMS SA (26/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 14 września 2020 r.

 • 20.08.2020 11:21

  Benefit Systems spodziewa się poprawy wyników w drugiej połowie roku

 • 19.08.2020 20:27

  BENEFIT SYSTEMS SA (25/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 14 września 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

 • 19.08.2020 20:00

  Zysk EBITDA Benefit Systems w II kw. wyniósł 19,3 mln zł, grupa chce odbudować bazę kart do końca roku

 • 19.08.2020 19:11

  Wyniki Benefit Systems w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.08.2020 18:56

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 18.08.2020 07:05

  Benefit Systems utworzył program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

 • 17.08.2020 22:59

  BENEFIT SYSTEMS SA (24/2020) Ustanowienie programu emisji obligacji oraz zawarcie umowy agencyjnej

 • 17.08.2020 16:37

  BENEFIT SYSTEMS SA (23/2020) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

 • 07.08.2020 17:50

  BENEFIT SYSTEMS SA (22/2020) Zawiadomienie o otrzymaniu szczegółowego uzasadnienia zarzutów

 • 10.06.2020 16:19

  BENEFIT SYSTEMS SA (19/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.

 • 10.06.2020 16:03

  BENEFIT SYSTEMS SA (18/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 10 czerwca 2020 roku

 • 29.05.2020 20:53

  BENEFIT SYSTEMS SA (17/2020) Korekta opublikowanego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q 2020

 • 27.05.2020 23:02

  BENEFIT SYSTEMS SA (16/2020) Zawarcie aneksów do umowy kredytu oraz do umowy o limit na gwarancje bankowe z Santander Bank Polska S.A.

 • 25.05.2020 12:13

  Benefit Systems liczy, że do końca roku liczba kart sportowych wróci do stanu z 2019 r.

 • 22.05.2020 19:34

  Zysk EBITDA Benefit Systems w I kw. wyniósł 96,3 mln zł, 15,3 proc. powyżej konsensusu

 • 22.05.2020 18:47

  Wyniki Benefit Systems w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2020 18:35

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 09:50

  Otwarcie siłowni może nastąpić za dwa tygodnie - Emilewicz

 • 15.05.2020 21:27

  BENEFIT SYSTEMS SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

 • 15.05.2020 19:32

  BENEFIT SYSTEMS SA (14/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 28.04.2020 09:05

  Trigon DM rekomenduje kupno Benefit Systems, cena docelowa akcji 950 zł

 • 25.04.2020 16:47

  Rząd nie podjął decyzji o terminie otwarcia siłowni i klubów fitness

 • 17.04.2020 08:32

  Benefit, pomimo polityki dywidendowej, planuje przeznaczyć zysk za '19 na kapitał zapasowy

 • 17.04.2020 00:02

  BENEFIT SYSTEMS SA (13/2020) Propozycja podziału zysku netto Spółki za 2019 rok

 • 16.04.2020 12:58

  Rynek fitness może w '20 stracić z powodu epidemii 2,25 mld zł przychodów - raport

 • 06.04.2020 23:12

  BENEFIT SYSTEMS SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2020 r.

 • 04.04.2020 13:20

  BENEFIT SYSTEMS SA (11/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 02.04.2020 11:45

  Benefit Systems chce w czasie epidemii obniżyć koszty o 19-24 mln zł miesięcznie

 • 02.04.2020 02:23

  Zysk netto Benefit Systems w IV kw. wyniósł 22,3 mln zł, powyżej konsensusu

 • 02.04.2020 02:04

  Wyniki Benefit Systems w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.04.2020 00:32

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 01.04.2020 23:54

  BENEFIT SYSTEMS SA (10/2020) Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 31.03.2020 18:21

  Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec I kw. wyniosła 1,549 mln

 • 31.03.2020 18:02

  Benefit Systems oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii na wyniki w II kw, w I kw. nie będzie on znaczący

 • 31.03.2020 17:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (9/2020) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych; wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Benefit Systems

 • 30.03.2020 19:56

  BENEFIT SYSTEMS SA (8/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 300 akcji serii E na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 30.03.2020 13:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki BENEFIT SYSTEMS SA

 • 03.03.2020 15:54

  Zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko Benefit Systems przesunięte na 29 VII

 • 03.03.2020 15:47

  BENEFIT SYSTEMS SA (7/2020) Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym

 • 20.02.2020 19:27

  BENEFIT SYSTEMS SA (6/2020) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji

 • 24.01.2020 13:56

  BENEFIT SYSTEMS SA (5/2020) Zawarcie z BNP Paribas Bank Polska umowy o kredyt oraz umowy wielocelowej linii kredytowej

 • 13.01.2020 18:28

  BENEFIT SYSTEMS SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 09.01.2020 15:05

  BENEFIT SYSTEMS SA (3/2020) Korekta raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku

 • 08.01.2020 20:49

  BENEFIT SYSTEMS SA (3/2020) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 08.01.2020 20:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (2/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.01.2020 17:57

  Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec '19 wyniosła 1,453 mln

 • 02.01.2020 17:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (1/2020) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 09.12.2019 19:38

  Benefit chce w latach '20-'23 przeznaczać na dywidendę co najmniej 50 proc. zysku netto

 • 09.12.2019 19:14

  BENEFIT SYSTEMS SA (44/2019) Polityka dywidendowa Benefit Systems S.A. na lata 2020 - 2023

 • 12.11.2019 09:04

  Wyniki Benefit Systems powyżej oczekiwań, kurs rośnie o 9 proc. (opinia)

 • 12.11.2019 07:10

  Zysk netto Benefit Systems w III kw. wyniósł 26,8 mln zł, powyżej konsensusu

 • 12.11.2019 06:17

  Wyniki Benefit Systems w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2019 00:07

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 10.11.2019 18:18

  Benefit Systems spodziewa się w '19 zysku EBIT bez MSSF 16 w przedziale 130-140 mln zł

 • 10.11.2019 07:06

  BENEFIT SYSTEMS SA (43/2019) Prognoza wyników finansowych na 2019 r.

 • 17.10.2019 10:15

  Benefit Systems może w przyszłym roku poprawić rentowność klubów fitness (opinia)

 • 04.10.2019 16:37

  BENEFIT SYSTEMS SA (42/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 października 2019 r.

 • 04.10.2019 16:30

  BENEFIT SYSTEMS SA (41/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 4 października 2019 roku

 • 01.10.2019 17:49

  Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec III kw. wyniosła 1,336 mln

 • 01.10.2019 17:33

  BENEFIT SYSTEMS SA (40/2019) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 01.10.2019 10:50

  Zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko Benefit Systems przesunięte na 29 II 2020 r.

 • 01.10.2019 10:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (39/2019) Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym

 • 30.09.2019 17:16

  BENEFIT SYSTEMS SA (38/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.09.2019 20:18

  BENEFIT SYSTEMS SA (37/2019) Nabycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A.

 • 18.09.2019 17:13

  BENEFIT SYSTEMS SA (36/2019) Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu skonsolidowanego za III kwartał 2019

 • 17.09.2019 21:49

  BENEFIT SYSTEMS SA (35/2019) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami Zdrofit sp. z o.o., Fabryka Formy S.A., Fitness Academy BIS sp. z o.o. oraz Fitness Place sp. z o.o.

 • 11.09.2019 17:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (34/2019) Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.

 • 11.09.2019 17:41

  Benefit Systems chce skupić do 63,2 tys. akcji własnych po 900 zł za sztukę

 • 03.09.2019 21:10

  BENEFIT SYSTEMS SA (33/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 4 października 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

 • 03.09.2019 20:35

  BENEFIT SYSTEMS SA (32/2019) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami Zdrofit sp. z o.o., Fabryka Formy S.A., Fitness Academy BIS sp. z o.o. oraz Fitness Place sp. z o.o.

 • 03.09.2019 18:58

  Bartosz Józefiak powołany do zarządu Benefit Systems; będzie odpowiadał m.in. za finanse

 • 03.09.2019 18:09

  BENEFIT SYSTEMS SA (31/2019) Powołanie nowego członka zarządu Benefit Systems S.A.

 • 26.08.2019 17:37

  BENEFIT SYSTEMS SA (30/2019) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • 23.08.2019 01:01

  Benefit Systems spodziewa się powrotu na ścieżkę wzrostu zysków w 2020 roku - członek zarządu

 • 23.08.2019 00:49

  Zysk EBITDA Benefit Systems bez MSSF 16 w II kw. wyniósł 48,1 mln zł, lekko poniżej konsensusu

 • 23.08.2019 00:25

  Wyniki Benefit Systems w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 23.08.2019 00:03

  Wyniki Benefit Systems w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.08.2019 23:41

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.08.2019 16:58

  BENEFIT SYSTEMS SA (29/2019) Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami zależnymi

 • 21.05.2019 19:55

  Zarząd Benefit Systems za przeznaczeniem 57 mln zł na skup akcji własnych

 • 21.05.2019 19:26

  BENEFIT SYSTEMS SA (21/2019) Propozycja podziału zysku netto Spółki za 2018 rok

 • 25.03.2019 08:55

  BENEFIT SYSTEMS SA (13/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 21.03.2019 20:13

  Pozytywny wpływ rozliczenia transakcji w Benefit Systems na zysk grupy wyniesie ok. 21,5 mln zł

 • 21.03.2019 19:19

  BENEFIT SYSTEMS SA (12/2019) Informacja w sprawie transakcji wieloetapowej skutkującej nabyciem części majątku wydzielonego z Calypso Fitness S.A.

 • 28.02.2019 18:55

  BENEFIT SYSTEMS SA (11/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.02.2019 11:51

  BENEFIT SYSTEMS SA (10/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 12.02.2019 15:50

  BENEFIT SYSTEMS SA (9/2019) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 01.02.2019 12:36

  BENEFIT SYSTEMS SA (8/2019) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 31.01.2019 11:20

  BENEFIT SYSTEMS SA (6/2019) Korekta raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

 • 30.01.2019 23:05

  BENEFIT SYSTEMS SA (7/2019) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 30.01.2019 22:43

  BENEFIT SYSTEMS SA (6/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.01.2019 14:13

  BENEFIT SYSTEMS SA (5/2019) Nabycie od Pana Bartosza Gibały zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness w wykonaniu umowy przedwstępnej

 • 16.01.2019 17:10

  BENEFIT SYSTEMS SA (4/2019) Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej z Platinium Wellness sp. z o.o. oraz zawarcie umowy przedwstępnej z Panem Bartoszem Gibałą

 • 15.01.2019 15:29

  Benefit Systems kupił 47,5 proc. udziałów w Benefit Partners za 2,6 mln zł

 • 15.01.2019 15:18

  BENEFIT SYSTEMS SA (3/2019) Nabycie przez Emitenta 47,5% udziałów w spółce Benefit Partners sp. z o.o.

 • 11.01.2019 11:00

  BENEFIT SYSTEMS SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 07.01.2019 08:53

  Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec '18 wyniosła 1,194 mln

 • 07.01.2019 08:40

  BENEFIT SYSTEMS SA (1/2019) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 14.12.2018 18:26

  BENEFIT SYSTEMS SA (95/2018) Zwiększenie limitów pożyczek w ramach programu wsparcia Partnerów Benefit Systems S.A.

 • 30.11.2018 12:55

  BENEFIT SYSTEMS SA (94/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2018 r.

 • 30.11.2018 12:48

  BENEFIT SYSTEMS SA (93/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 30 listopada 2018 r.

 • 28.11.2018 12:13

  UOKiK ma zakończyć postępowanie antymonopolowe przeciwko Benefit Systems do końca IV '19

 • 28.11.2018 12:00

  BENEFIT SYSTEMS SA (92/2018) Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym

 • 21.11.2018 16:54

  BENEFIT SYSTEMS SA (91/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 20.11.2018 18:10

  BENEFIT SYSTEMS SA (90/2018) Rezygnacje Członków Zarządu Benefit Systems S.A.

 • 15.11.2018 16:20

  BENEFIT SYSTEMS SA (89/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Invest sp. z o.o.

 • 09.11.2018 15:58

  BENEFIT SYSTEMS SA (88/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 09.11.2018 11:42

  BENEFIT SYSTEMS SA (87/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.11.2018 07:19

  Wyniki Benefit Systems w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2018 00:04

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 12:37

  BENEFIT SYSTEMS SA (86/2018) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 02.11.2018 17:08

  BENEFIT SYSTEMS SA (85/2018) Nabycie przez podmiot zależny od Emitenta 100% udziałów w spółkach Masovian Sports Center sp. z o.o. oraz NewCo3 sp. z o.o.

 • 31.10.2018 15:19

  BENEFIT SYSTEMS SA (84/2018) Przeniesienie części majątku Calypso Fitness S.A. na podmiot pośrednio zależny od Emitenta w wyniku rejestracji podziału przez wydzielenie Calypso Fitness S.A.

 • 30.10.2018 15:53

  BENEFIT SYSTEMS SA (83/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 30 listopada 2018 r. na godzinę 10:00 oraz projekty uchwał

 • 30.10.2018 14:50

  BENEFIT SYSTEMS SA (82/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Invest Sp. z o.o.

 • 18.10.2018 17:39

  BENEFIT SYSTEMS SA (81/2018) Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. i Fit Invest sp. z o.o.

 • 16.10.2018 13:00

  BENEFIT SYSTEMS SA (80/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 11.10.2018 16:32

  BENEFIT SYSTEMS SA (79/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 11.10.2018 14:18

  Spółka zależna Benefit Systems kupiła udziały w Fit Fabric za 9,6 mln zł

 • 11.10.2018 13:44

  BENEFIT SYSTEMS SA (78/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej oraz umów nabycia udziałów w spółce Fit Fabric sp. z o.o.

 • 04.10.2018 18:04

  Benefit Systems chce do końca IX '19 uprościć strukturę grupy

 • 04.10.2018 17:42

  BENEFIT SYSTEMS SA (77/2018) Rozpoczęcie reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 03.10.2018 18:55

  Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec III kw. wyniosła 1,104 mln

 • 03.10.2018 18:25

  BENEFIT SYSTEMS SA (76/2018) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 28.09.2018 22:54

  BENEFIT SYSTEMS SA (75/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.09.2018 18:03

  BENEFIT SYSTEMS SA (74/2018) Nabycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A.

 • 28.09.2018 17:35

  BENEFIT SYSTEMS SA (73/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki - uzupełnienie raportu bieżącego nr 39/2018 z dnia 17 maja 2018 r.

 • 28.09.2018 12:08

  Santander BM rekomenduje "kupuj" Benefit Systems z ceną docelową 1344 zł

 • 27.09.2018 17:31

  Braster sprzedał firmie Benefit Systems 100 urządzeń i pakietów badań

 • 12.09.2018 20:02

  Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o wartości do 51,1 mln zł

 • 12.09.2018 19:49

  BENEFIT SYSTEMS SA (72/2018) Podpisanie umowy z Pocztą Polską S.A.

 • 11.09.2018 17:44

  BENEFIT SYSTEMS SA (71/2018) Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.

 • 11.09.2018 17:27

  Benefit Systems chce skupić do 46.363 akcji własnych po 1.100 zł za sztukę

 • 30.08.2018 14:20

  BENEFIT SYSTEMS SA (70/2018) Przedłużenie umowy najmu z Ghelamco / Extension of lease agreement with Ghelamco

 • 23.08.2018 06:35

  Wyniki Benefit Systems w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2018 00:03

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 09.08.2018 21:23

  BENEFIT SYSTEMS SA (69/2018) Zawarcie aneksu nr 3 do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness S.A. z dnia 19.02.2018 r.

 • 27.07.2018 10:24

  BENEFIT SYSTEMS SA (68/2018) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 23.07.2018 14:48

  BENEFIT SYSTEMS SA (67/2018) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 23.07.2018 14:39

  BENEFIT SYSTEMS SA (66/2018) Powołanie nowego członka zarządu Benefit Systems S.A.

 • 04.07.2018 19:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (65/2018) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 04.07.2018 14:42

  Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec II kw. wyniosła 1,097 mln

 • 04.07.2018 14:24

  BENEFIT SYSTEMS SA (64/2018) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 29.06.2018 11:42

  UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko 17 przedsiębiorcom, w tym Benefit Systems (opis)

 • 29.06.2018 07:38

  UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Benefit Systems

 • 28.06.2018 22:52

  BENEFIT SYSTEMS SA (63/2018) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego

 • 28.06.2018 11:24

  BENEFIT SYSTEMS SA (62/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.06.2018 11:20

  BENEFIT SYSTEMS SA (61/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.06.2018 11:10

  BENEFIT SYSTEMS SA (60/2018) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 28.06.2018 11:04

  BENEFIT SYSTEMS SA (59/2018) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 28.06.2018 10:53

  BENEFIT SYSTEMS SA (58/2018) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 21.06.2018 15:37

  BENEFIT SYSTEMS SA (57/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 12.06.2018 16:49

  BENEFIT SYSTEMS SA (56/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

 • 12.06.2018 16:40

  BENEFIT SYSTEMS SA (55/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 12 czerwca 2018 r.

 • 12.06.2018 16:37

  BENEFIT SYSTEMS SA (54/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2018 r.

 • 07.06.2018 17:04

  BENEFIT SYSTEMS SA (53/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii F Spółki

 • 06.06.2018 16:32

  BENEFIT SYSTEMS SA (52/2018) Informacja o wprowadzeniu do obrotu akcji serii F Spółki

 • 06.06.2018 14:43

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

 • 06.06.2018 14:43

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

 • 05.06.2018 16:06

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Benefit Systems, cena docelowa 1.450 zł

 • 05.06.2018 12:40

  BENEFIT SYSTEMS SA (51/2018) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 05.06.2018 10:28

  BENEFIT SYSTEMS SA (50/2018) Informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej

 • 04.06.2018 22:49

  BENEFIT SYSTEMS SA (49/2018) Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii F Spółki

 • 31.05.2018 13:55

  BENEFIT SYSTEMS SA (48/2018) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 31.05.2018 13:49

  BENEFIT SYSTEMS SA (47/2018) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 31.05.2018 13:40

  BENEFIT SYSTEMS SA (46/2018) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 31.05.2018 13:32

  BENEFIT SYSTEMS SA (45/2018) Zawiadomienie o stanie posiadania

 • 30.05.2018 23:59

  BENEFIT SYSTEMS SA (44/2018) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 28.05.2018 15:25

  BENEFIT SYSTEMS SA (43/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 23.05.2018 13:02

  Invesco ma ponad 5 proc. głosów na WZ Benefit Systems

 • 23.05.2018 12:48

  BENEFIT SYSTEMS SA (42/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 22.05.2018 17:48

  BENEFIT SYSTEMS SA (41/2018) Informacja o wprowadzeniu do obrotu praw do akcji serii F Spółki

 • 22.05.2018 16:29

  BENEFIT SYSTEMS SA (40/2018) Rejestracja w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii F Spółki

 • 22.05.2018 13:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji serii F spółki BENEFIT SYSTEMS SA

 • 17.05.2018 18:02

  BENEFIT SYSTEMS SA (39/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki

 • 17.05.2018 13:51

  BENEFIT SYSTEMS SA (38/2018) Umowa pożyczki z podmiotem stowarzyszonym z Benefit Systems S.A.

 • 16.05.2018 19:09

  BENEFIT SYSTEMS SA (37/2018) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki

 • 16.05.2018 17:32

  BENEFIT SYSTEMS SA (36/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 15.05.2018 23:21

  BENEFIT SYSTEMS SA (35/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. na dzień 12 czerwca 2018 r. na godzinę 09:30 oraz projekty uchwał

 • 15.05.2018 20:02

  Benefit Systems sprzedał 100 tys. akcji własnych za 103,5 mln zł

 • 15.05.2018 19:09

  BENEFIT SYSTEMS SA (34/2018) Zbycie (dalsza odsprzedaż) akcji własnych Spółki

 • 14.05.2018 19:37

  GPW: Komunikat - BENEFIT SYSTEMS SA

 • 11.05.2018 07:50

  Cena emisyjna akcji s. F Benefit Systems i cena sprzedaży akcji własnych ustalone na 1.035 zł

 • 10.05.2018 23:48

  BENEFIT SYSTEMS SA (33/2018) Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz ceny sprzedaży akcji własnych Spółki; zawarcie aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie

 • 10.05.2018 14:06

  Zarząd Benefit Systems rekomenduje skup akcji własnych za 51 mln zł

 • 10.05.2018 13:53

  BENEFIT SYSTEMS SA (32/2018) Propozycja podziału zysku netto Spółki za 2017 rok

 • 08.05.2018 19:56

  BENEFIT SYSTEMS SA (31/2018) Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki i sprzedaży (dalszej odsprzedaży) akcji własnych Spółki oraz zawarcie umowy o plasowanie

 • 26.04.2018 16:40

  BENEFIT SYSTEMS SA (30/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 26.04.2018 06:52

  Benefit Systems miał 21,7 mln zł zysku netto w I kwartale, o 54 proc. więcej rdr

 • 26.04.2018 00:02

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.04.2018 16:32

  BENEFIT SYSTEMS SA (29/2018) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 20.04.2018 13:14

  Akcjonariusze Benefitu za emisją do 184 tys. akcji i sprzedażą akcji własnych

 • 20.04.2018 13:01

  BENEFIT SYSTEMS SA (28/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 20 kwietnia 2018 r.

 • 20.04.2018 12:51

  BENEFIT SYSTEMS SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 kwietnia 2018 r.

 • 18.04.2018 16:40

  Przychody sektora fitness wzrosły w '17 o 0,9 proc. rdr do 3,7 mld zł - Deloitte

 • 06.04.2018 16:42

  BENEFIT SYSTEMS SA (26/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 06.04.2018 16:36

  BENEFIT SYSTEMS SA (25/2018) Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 04.04.2018 18:57

  BENEFIT SYSTEMS SA (24/2018) Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Fitness Club S4 sp. z o.o. sp. k.

 • 04.04.2018 17:26

  Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec I kw. wyniosła 1,08 mln (popr.)

 • 04.04.2018 13:21

  Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec I kw. wyniosła 1,08 mln

 • 04.04.2018 13:13

  BENEFIT SYSTEMS SA (23/2018) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 03.04.2018 23:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (22/2018) Zaangażowanie Pekao Investment Banking S.A. oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii

 • 29.03.2018 13:45

  BENEFIT SYSTEMS SA (21/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.03.2018 23:03

  Metlife OFE chce, by Benefit Systems sprzedał akcje nie taniej niż za 1200 zł

 • 27.03.2018 22:23

  BENEFIT SYSTEMS SA (20/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

 • 26.03.2018 18:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (19/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.03.2018 18:24

  BENEFIT SYSTEMS SA (18/2018) Zbycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A.

 • 23.03.2018 11:48

  BENEFIT SYSTEMS SA (17/2018) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 22.03.2018 06:15

  Wyniki Benefit Systems w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.03.2018 06:08

  Benefit Systems planuje emisję do 184 tys. akcji i odsprzedaż do 100 tys. akcji własnych

 • 22.03.2018 00:26

  BENEFIT SYSTEMS SA (16/2018) Zamiar pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz odsprzedaży akcji własnych Spółki w celu dalszego rozwoju grupy

 • 22.03.2018 00:24

  BENEFIT SYSTEMS SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. na dzień 20 kwietnia 2018 r. na godzinę 10:00 oraz projekty uchwał

 • 22.03.2018 00:16

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.03.2018 00:15

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.03.2018 17:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (14/2018) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

 • 27.02.2018 13:43

  BENEFIT SYSTEMS SA (13/2018) Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy w sprawie podziału Calypso Fitness S.A. i przyszłego nabycia udziałów w spółkach przejmujących część majątku wydzielanego z Calypso Fitness S.A.

 • 23.02.2018 16:43

  BENEFIT SYSTEMS SA (12/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 19.02.2018 15:39

  BENEFIT SYSTEMS SA (11/2018) Zawarcie aneksów do umów sprzedaży udziałów Zdrofit sp. z o.o. z dnia 30.01.2018 r.

 • 19.02.2018 11:38

  Benefit Systems ma umowę ws. podziału Calypso Fitness

 • 19.02.2018 10:47

  BENEFIT SYSTEMS SA (10/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie umowy w sprawie podziału Calypso Fitness S.A. i przyszłego nabycia udziałów w spółkach przejmujących część majątku wydzielanego z Calypso Fitness S.A.

 • 16.02.2018 15:01

  BENEFIT SYSTEMS SA (9/2018) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 13.02.2018 16:02

  BENEFIT SYSTEMS SA (8/2018) Ustanowienie limitów pożyczek w ramach programu wsparcia Partnerów Benefit Systems S.A.

 • 13.02.2018 15:59

  BENEFIT SYSTEMS SA (7/2018) Zgoda Rady Nadzorczej na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia spółek zależnych z segmentu Fitness

 • 30.01.2018 14:47

  Spółka zależna Benefit Systems kupi pozostałe akcje Zdrofitu za 52,5 mln zł

 • 30.01.2018 14:35

  BENEFIT SYSTEMS SA (6/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie aneksu nr 2 do Umowy inwestycyjnej z dnia 02.12.2013 r. oraz umów sprzedaży udziałów spółki Zdrofit sp. z o.o.

 • 25.01.2018 16:45

  BENEFIT SYSTEMS SA (5/2018) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 18.01.2018 16:54

  BENEFIT SYSTEMS SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 15.01.2018 19:57

  BENEFIT SYSTEMS SA (3/2018) Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 05.01.2018 17:30

  BENEFIT SYSTEMS SA (2/2018) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 02.01.2018 09:32

  Benefit Systems wycofał z UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Calypso Fitness

 • 02.01.2018 09:13

  BENEFIT SYSTEMS SA (1/2018) Wycofanie wniosku w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Calypso Fitness S.A.

 • 20.12.2017 15:08

  BENEFIT SYSTEMS SA (69/2017) Korekta raportu bieżącego nr 69/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. "Ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców"

 • 20.12.2017 13:25

  BENEFIT SYSTEMS SA (69/2017) Ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców

 • 15.12.2017 18:14

  Benefit Systems kupi pozostałe udziały w spółce Tiger za 7,7 mln zł

 • 15.12.2017 17:25

  BENEFIT SYSTEMS SA (68/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 15.12.2017 17:21

  BENEFIT SYSTEMS SA (67/2017) Zawarcie aneksu do Umowy inwestycyjnej z dnia 22.06.2016 r. oraz Umów sprzedaży udziałów spółki Tiger sp. z o.o.

 • 08.12.2017 14:47

  BENEFIT SYSTEMS SA (66/2017) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 08.12.2017 14:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (65/2017) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 04.12.2017 19:40

  BENEFIT SYSTEMS SA (64/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 27.11.2017 18:31

  UOKiK ma zastrzeżenia do transakcji przejęcia Calypso Fitness przez Benefit Systems

 • 27.11.2017 18:04

  BENEFIT SYSTEMS SA (63/2017) Zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec koncentracji.

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 16.11.2017 19:03

  Spółka zależna Benefit Systems dokupi 33,9 proc. Fabryki Formy za 12 mln zł

 • 16.11.2017 18:45

  BENEFIT SYSTEMS SA (62/2017) Zawarcie umowy zobowiązującej sprzedaży akcji Fabryka Formy S.A.

 • 15.11.2017 18:28

  BENEFIT SYSTEMS SA (61/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

 • 10.11.2017 12:57

  BENEFIT SYSTEMS SA (60/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

 • 09.11.2017 06:01

  Wyniki Benefit Systems w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2017 00:03

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 27.10.2017 17:53

  BENEFIT SYSTEMS SA (59/2017) Spełnienie się warunków z warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci klubów fitness należących do Platinium Wellness sp. z o.o

 • 24.10.2017 14:57

  BENEFIT SYSTEMS SA (58/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 09.10.2017 08:51

  BENEFIT SYSTEMS SA (57/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 05.10.2017 16:56

  BENEFIT SYSTEMS SA (56/2017) Podsumowanie subskrypcji akcji serii D objętych za warranty subskrypcyjne serii D, E i F

 • 03.10.2017 19:18

  Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec III kw. wyniosła 913,6 tys.

 • 03.10.2017 19:02

  BENEFIT SYSTEMS SA (55/2017) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 02.10.2017 18:21

  BENEFIT SYSTEMS SA (54/2017) Rejestracja akcji serii D w KDPW

 • 02.10.2017 18:16

  BENEFIT SYSTEMS SA (53/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.10.2017 18:15

  BENEFIT SYSTEMS SA (52/2017) Korekta raportu bieżącego nr 52/2017

 • 02.10.2017 17:13

  BENEFIT SYSTEMS SA (52/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.10.2017 08:52

  BENEFIT SYSTEMS SA (51/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 75.200 akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 29.09.2017 19:08

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji BENEFIT SYSTEMS SA

 • 29.09.2017 17:54

  BENEFIT SYSTEMS SA (50/2017) Nabycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A.

 • 22.09.2017 11:34

  BENEFIT SYSTEMS SA (49/2017) Rejestracja warunkowa 75.200 akcji serii D w KDPW

 • 21.09.2017 10:29

  BENEFIT SYSTEMS SA (48/2017) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany w Statucie Spółki

 • 12.09.2017 15:14

  BENEFIT SYSTEMS S.A. - skup akcji

 • 12.09.2017 10:32

  Benefit Systems skupi do 35.350 akcji własnych po 1.200 zł

 • 12.09.2017 10:20

  BENEFIT SYSTEMS SA (47/2017) Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.

 • 12.09.2017 09:08

  Wood & Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Benefit Systems od zalecenia "kupuj"

 • 07.09.2017 10:47

  Erste Group podwyższa rekomendację dla Benefit Systems do "kupuj"

 • 06.09.2017 16:19

  BENEFIT SYSTEMS SA (46/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 05.09.2017 16:58

  BENEFIT SYSTEMS SA (41/2017) Korekta numeracji raportu bieżącego nr 41/2017 z dnia 4 września 2017 r.

 • 05.09.2017 10:02

  BENEFIT SYSTEMS SA (45/2017) Objęcie akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii D, E i F

 • 04.09.2017 23:22

  BENEFIT SYSTEMS SA (41/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 24.08.2017 06:40

  Wyniki Benefit Systems w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 00:04

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 23.08.2017 16:40

  BENEFIT SYSTEMS SA (43/2017) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa ze spółką Platinium Wellness sp. z o.o.

 • 22.08.2017 17:39

  Benefit Systems ma przedwstępną umowę ws. zakupu 15 klubów fitness od Fitness Club S4

 • 22.08.2017 17:08

  BENEFIT SYSTEMS SA (42/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 22.08.2017 17:06

  BENEFIT SYSTEMS SA (41/2017) Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z dnia 22.06.2016 r. oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Fitness Club S4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 • 22.08.2017 14:09

  BENEFIT SYSTEMS SA (40/2017) Zawarcie umowy o limit kredytowy wielocelowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

 • 18.08.2017 18:39

  BENEFIT SYSTEMS SA (39/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 10.08.2017 15:25

  BENEFIT SYSTEMS SA (38/2017) Informacja o zmianach w zarządzie Benefit Systems S.A. i Benefit Systems International sp. z o.o.

 • 20.07.2017 21:35

  Benefit System kupuje 9 klubów fitness za 38,6 mln zł

 • 20.07.2017 21:03

  BENEFIT SYSTEMS SA (37/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 20.07.2017 20:49

  BENEFIT SYSTEMS SA (36/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie umów dotyczących nabycia klubów fitness należących do Platinium Wellness sp. z o.o. oraz Pana Bartosza Gibały

 • 19.07.2017 12:04

  BENEFIT SYSTEMS SA (35/2017) Benefit Systems S.A. - realizacja programu motywacyjnego

 • 13.07.2017 16:49

  BENEFIT SYSTEMS SA (34/2017) Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Benefit Systems S.A.

 • 05.07.2017 08:46

  BENEFIT SYSTEMS SA (33/2017) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 28.06.2017 17:03

  BENEFIT SYSTEMS SA (32/2017) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 26.06.2017 16:24

  BENEFIT SYSTEMS SA (31/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 20.06.2017 16:13

  Benefit Systems przeznaczy 42,5 mln zł na skup akcji własnych

 • 20.06.2017 15:37

  BENEFIT SYSTEMS SA (30/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.

 • 20.06.2017 15:18

  BENEFIT SYSTEMS SA (29/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2017 r.

 • 19.06.2017 16:04

  BENEFIT SYSTEMS SA (28/2017) Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 14.06.2017 17:29

  BENEFIT SYSTEMS SA (27/2017) Zawarcie aneksu do umowy warunkowej zobowiązującej do nabycia akcji spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 12.06.2017 16:09

  BENEFIT SYSTEMS SA (26/2017) Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 06.06.2017 09:41

  BENEFIT SYSTEMS SA (25/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 29.05.2017 15:52

  BENEFIT SYSTEMS SA (24/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

 • 23.05.2017 14:05

  BENEFIT SYSTEMS SA (23/2017) Korekta raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 22 maja 2017 roku

 • 22.05.2017 16:58

  BENEFIT SYSTEMS SA (23/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. na dzień 20 czerwca 2017 r. na godzinę 10.00 oraz projekty uchwał

 • 18.05.2017 13:28

  BENEFIT SYSTEMS SA (22/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 17.05.2017 10:00

  BENEFIT SYSTEMS SA (21/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów

 • 10.05.2017 18:04

  Benefit Systems chce przeznaczyć 42,5 mln zł na skup akcji własnych

 • 10.05.2017 17:43

  BENEFIT SYSTEMS SA (20/2017) Propozycja podziału zysku netto Spółki za 2016 rok

 • 10.05.2017 17:34

  BENEFIT SYSTEMS SA (19/2017) Powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję

 • 28.04.2017 08:14

  Erste Group podwyższa rekomendację dla Benefit Systems do "akumuluj"

 • 27.04.2017 16:59

  BENEFIT SYSTEMS SA (18/2017) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej Fabryki Formy S.A.

 • 27.04.2017 06:56

  Wyniki Benefit Systems w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2017 00:09

  BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 19:17

  BENEFIT SYSTEMS SA (17/2017) Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 26.04.2017 19:14

  BENEFIT SYSTEMS SA (16/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 07.04.2017 16:03

  Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec I kw. wyniosła 867,3 tys.

 • 07.04.2017 15:44

  BENEFIT SYSTEMS SA (15/2017) Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych

 • 30.03.2017 17:39

  BENEFIT SYSTEMS SA (14/2017) Rejestracja akcji serii D w KDPW w dniu 03.04.2017 r.

 • 29.03.2017 18:33

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.