Elektrociepłownia Będzin SA

skrót: BDZ

Brak kursu dla wybranej firmy

Podstawowa działalność to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Odbiorcami są podmioty przemysłu, sektora komunalnego i usługowego oraz gospodarstwa domowego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kwiatkowski Krzysztof785 10824,93%785 10824,93%
AgioFunds TFI SApoprzez fundusz inwestycyjny, ZWZ338 78810,76%338 78810,76%
Bank Gospodarstwa Krajowego311 3559,88%311 3559,88%
Familiar SA, SICAV-SIRZWZ309 0849,81%309 0849,81%
Autodirect SAZWZ269 0378,54%269 0378,54%
Skarb Państwa157 4665,00%157 4665,00%

Kategoria • 12.01.2021 14:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (1/2021) Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 r.

 • 30.12.2020 09:35

  Elektrociepłownia Będzin wypowiedziała PGG umowy sprzedaży węgla

 • 30.12.2020 09:11

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (56/2020) Aktualizacja informacji dotyczącej Umowy z PGG S.A.

 • 23.12.2020 17:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (55/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.12.2020 15:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (54/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.12.2020 19:04

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (53/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 14.12.2020 11:13

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (52/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

 • 08.12.2020 14:23

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (51/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

 • 08.12.2020 14:09

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (50/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 07.12.2020 15:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (49/2020) Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - korekta informacji

 • 07.12.2020 15:03

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (49/2020) Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - pośrednie nabycie akcji Spółki

 • 07.12.2020 14:20

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (48/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 04.12.2020 14:55

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (47/2020) Zawarcie umowy z Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 • 04.12.2020 12:17

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (46/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 03.12.2020 16:21

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (45/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 27.11.2020 17:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 27.11.2020 17:41

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 26.11.2020 12:57

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (44/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 23.11.2020 14:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (43/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 17.11.2020 14:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (42/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 16.11.2020 16:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (41/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 10.11.2020 11:03

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (40/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 06.11.2020 10:24

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (39/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 03.11.2020 16:29

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (38/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 28.10.2020 13:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (37/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 19.10.2020 16:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (36/2020) Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - pośrednie nabycie akcji Spółki

 • 13.10.2020 16:40

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (35/2020) Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 13.10.2020 16:34

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (34/2020) Informacja o wpłynięciu korekty zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 12.10.2020 16:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (33/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 12.10.2020 15:55

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (32/2020) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów.

 • 07.10.2020 14:29

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 07.10.2020 14:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (31/2020) Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2020 r. - PS 2020

 • 02.10.2020 10:55

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (30/2020) Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami - uzupełnienie informacji

 • 30.09.2020 20:06

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 30.09.2020 19:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 08.09.2020 15:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (29/2020) Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.

 • 08.09.2020 13:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (28/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.09.2020 r.

 • 08.09.2020 13:49

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (27/2020) Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.

 • 04.09.2020 16:46

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (26/2020) Rezygnacja Pana Wojciecha Sobczaka z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A..

 • 04.09.2020 16:39

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (25/2020) Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 19.08.2020 10:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (24/2020) Korekta raportu bieżącego nr 24/2020 zawierającego informację dotyczącą umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego n

 • 18.08.2020 14:41

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (24/2020) Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 40

 • 17.08.2020 15:29

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (23/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 • 13.08.2020 15:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (22/2020) Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o wymagane oświadczenia i opinie Rady Nadzorczej.

 • 13.08.2020 15:34

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (21/2020) Rezygnacja Pana Mirosława Leń z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A..

 • 12.08.2020 16:23

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (20/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 7 września 2020 r. wraz z projektami uchwał.

 • 07.08.2020 13:16

  GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A.

 • 05.08.2020 21:14

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 05.08.2020 21:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 05.08.2020 20:33

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (19/2020) Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

 • 03.08.2020 16:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (18/2020) Informacja o rezygnacji Pana Janusza Niedźwieckiego z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 22.06.2020 18:03

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (14/2020) Zmiany w składzie Zarząd Emitenta.

 • 18.06.2020 10:20

  Wynik grupy Elektrociepłownia Będzin w '19 obciąży ok. 104 mln zł odpisów aktualizacyjnych

 • 18.06.2020 09:58

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (13/2020) Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki.

 • 09.06.2020 12:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego rocznego raportu za rok 2019.

 • 21.05.2020 12:21

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (11/2020) Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.

 • 04.05.2020 14:27

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (10/2020) Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 40

 • 20.04.2020 13:41

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

 • 26.03.2020 13:27

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 25 maja 2020 r.

 • 25.03.2020 16:20

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (7/2020) Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.

 • 18.03.2020 14:58

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (6/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na sytuację Emitenta

 • 17.03.2020 15:15

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r.

 • 10.02.2020 17:24

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (3/2020) Powołanie Członka Zarządu

 • 05.02.2020 14:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (2/2020) Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.

 • 09.01.2020 11:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (1/2020) Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 r.

 • 12.12.2019 10:02

  Elektrociepłownia Będzin szacuje przychody z rynku mocy w '24 na 14,29 mln zł

 • 12.12.2019 09:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (32/2019) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024.

 • 29.11.2019 07:39

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 29.11.2019 07:33

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 28.10.2019 15:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (31/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.10.2019 r.

 • 28.10.2019 15:24

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (30/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.10.2019 r.

 • 10.10.2019 10:45

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (29/2019) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.

 • 08.10.2019 13:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (28/2019) Powołanie Członka Zarządu

 • 04.10.2019 08:13

  EC Będzin chce wybrać inwestora branżowego do inwestycji w nowy blok kogeneracyjny

 • 04.10.2019 08:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (27/2019) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w spółce zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.

 • 02.10.2019 15:37

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (26/2019) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.

 • 02.10.2019 14:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (25/2019) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 01.10.2019 19:04

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 01.10.2019 18:55

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 01.10.2019 18:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (24/2019) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 30.09.2019 22:56

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 30.09.2019 22:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 25.09.2019 14:46

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (23/2019) Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 28 października 2019 r.

 • 10.09.2019 15:54

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (22/2019) Zmiana terminu prezentacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2019 r.

 • 30.08.2019 15:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (21/2019) Informacja o podpisaniu aneksów z Tauron Ciepło sp. z o.o.

 • 29.08.2019 14:24

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (20/2019) Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 20.08.2019 13:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (19/2019) Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

 • 31.05.2019 13:26

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.

 • 30.05.2019 17:11

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q

 • 30.05.2019 17:06

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 29.05.2019 14:40

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (7/2019) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 21.05.2019 12:44

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (6/2019) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 20.05.2019 12:41

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (5/2019) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR.

 • 16.04.2019 10:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego rocznego raportu za rok 2018.

 • 09.01.2019 09:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (1/2019) Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2019 r.

 • 10.12.2018 14:42

  Elektrociepłownia Będzin szacuje przychody z rynku mocy w '22 na 10,89 mln zł

 • 10.12.2018 14:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (23/2018) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022

 • 29.11.2018 07:26

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 29.11.2018 07:21

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 27.11.2018 13:51

  EC Będzin rozważa budowę bloku kogeneracyjnego; chce wypłacić dywidendę w '19

 • 20.11.2018 16:57

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na 2021 rok (dokumentacja)

 • 16.11.2018 15:46

  Elektrociepłownia Będzin szacuje przychody z rynku mocy w '21 na 12,02-13,22 mln zł

 • 16.11.2018 15:30

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (22/2018) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2021.

 • 29.10.2018 14:48

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (21/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 17.09.2018 14:47

  EC Będzin liczy, że II połowa roku będzie dla grupy lepsza

 • 14.09.2018 17:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 14.09.2018 17:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 24.08.2018 13:26

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (20/2018) Informacja o podpisaniu aneksów do istotnych umów.

 • 13.07.2018 09:07

  EC Będzin rezygnuje ze sprzedaży elektrociepłowni z powodu warunków rynkowych

 • 13.07.2018 08:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (19/2018) Informacja o wynikach prowadzonych negocjacji

 • 04.07.2018 15:27

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (18/2018) Korekta terminu przekazania informacji o wynikach prowadzonych negocjacji

 • 29.06.2018 09:33

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (17/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

 • 28.06.2018 15:50

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (16/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r.

 • 28.06.2018 15:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2018 r.

 • 26.06.2018 16:02

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (14/2018) Uzupełnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 13.06.2018 15:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (13/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 04.06.2018 14:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (12/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 30.05.2018 12:50

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (11/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

 • 30.05.2018 08:14

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 30.05.2018 08:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 27.04.2018 17:17

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 24.04.2018 11:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (10/2018) Zmiana terminu prezentacji raportu okresowego Spółki za 2017 r.

 • 29.03.2018 14:25

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (9/2018) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%

 • 29.03.2018 14:21

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (8/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 23.03.2018 14:29

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (7/2018) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 13.03.2018 14:56

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (6/2018) Zmiana Warunków Emisji Obligacji Serii "A".

 • 20.02.2018 11:07

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (5/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 19.02.2018 14:35

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (4/2018) Korekta terminu przekazania informacji o wynikach prowadzonych negocjacji.

 • 25.01.2018 10:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (3/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 12.01.2018 14:02

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (2/2018) Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku.

 • 05.01.2018 16:23

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (1/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 20.12.2017 14:48

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (32/2017) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 18.12.2017 22:20

  EC Będzin będzie negocjowała z inwestorem sprzedaż spółki zależnej (popr.)

 • 18.12.2017 19:56

  EC Będzin wybrał ofertę Tauron Ciepło dot. zakupu spółki zależnej

 • 18.12.2017 15:29

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (31/2017) Wybór ofert na zakup udziałów spółki zależnej.

 • 29.11.2017 07:46

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 29.11.2017 07:39

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 24.11.2017 13:25

  EC Będzin zmodernizuje aktywa wytwórcze za ok. 12 mln zł

 • 24.11.2017 13:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (30/2017) Modernizacja potencjału wytwórczego Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

 • 30.10.2017 16:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (29/2017) Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%

 • 30.10.2017 16:29

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (28/2017) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 23.10.2017 16:29

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (27/2017) Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., tekst jednolity Statutu.

 • 23.10.2017 15:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (26/2017) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 23.10.2017 15:40

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (25/2017) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 13.10.2017 15:03

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (23/2017) zmiana Warunków Emisji Obligacji serii "A"

 • 10.10.2017 14:45

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (22/2017) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 15%

 • 10.10.2017 14:38

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (21/2017) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 02.10.2017 16:15

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (20/2017) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 31.08.2017 17:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 31.08.2017 17:07

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 21.07.2017 15:28

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (19/2017) Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę zobowiązaną.

 • 10.07.2017 13:28

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (18/2017) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 20.06.2017 14:50

  Elektrociepłownia Będzin myśli o budowie bloku kogeneracyjnego na biomasę

 • 19.06.2017 19:32

  Zarząd EC Będzin zgodził się na przeprowadzenie due dilligence spółki zależnej

 • 19.06.2017 19:19

  EC Będzin chce wypłacać do 50 proc. zysku w formie dywidendy począwszy od '19

 • 19.06.2017 19:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (17/2017) Polityka dywidendowa Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

 • 19.06.2017 19:03

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (16/2017) Zawiadomienie o zaproszeniu potencjalnych inwestorów do due dilligence Spółki Zależnej

 • 19.06.2017 19:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.06.2017 r.

 • 19.06.2017 18:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (14/2017) Zmiana Statutu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

 • 19.06.2017 18:58

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (13/2017) Powołanie osób nadzorujących.

 • 19.06.2017 18:56

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 19.06.2017 r.

 • 14.06.2017 17:04

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (11/2017) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 czerwca 2017 r.

 • 14.06.2017 14:07

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (10/2017) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 czerwca 2017 r.

 • 01.06.2017 14:13

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (9/2017) Zbycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osób zobowiązanych

 • 30.05.2017 17:44

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 30.05.2017 17:41

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 29.05.2017 16:17

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (8/2017) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r.

 • 24.05.2017 12:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. na dzień 19 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

 • 09.05.2017 16:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (6/2017) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta.

 • 28.04.2017 08:44

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (5/2017) Zbycie i nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osób zobowiązanych

 • 30.03.2017 16:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (4/2017) Informacja o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przegląd sprawozdań finan

 • 27.03.2017 14:26

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (3/2017) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 21.03.2017 18:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 18:45

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 16.02.2017 15:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (2/2017) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 16.01.2017 12:54

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (1/2017) Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych.

 • 28.12.2016 19:17

  GPW: w dniu 28 grudnia 2016 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. i ASM GROUP S.A.

 • 22.12.2016 12:41

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (48/2016) Korekta oznaczenia umowy leasingu w raporcie bieżącym nr 48/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.

 • 13.12.2016 16:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (50/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 13.12.2016 16:39

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (49/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 06.12.2016 14:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (48/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 06.12.2016 14:28

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (47/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 30.11.2016 17:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (46/2016) Zawarcie przez Spółki Zależne Emitenta umowy

 • 30.11.2016 17:44

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (45/2016) Zawarcie przez Spółki Zależne Emitenta umowy.

 • 28.11.2016 16:20

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (44/2016) Zawarcie przez Spółki Zależne Emitenta aneksu do umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr nr 28/2015 z dnia 24.04.2015

 • 28.11.2016 16:18

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (43/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta aneksu do umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 79/2014 z dnia 23.12.2014 roku

 • 14.11.2016 18:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 14.11.2016 18:02

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 02.11.2016 15:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (42/2016) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.

 • 24.10.2016 13:33

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (41/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

 • 06.10.2016 15:31

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (40/2016) Porozumienie zawarte pomiędzy Emitentem a osobami zobowiązanymi.

 • 12.09.2016 16:18

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (39/2016) Ogłoszenie aktualizacji Założeń do Strategii Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

 • 12.09.2016 16:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (38/2016) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 01.09.2016 20:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (37/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umów.

 • 31.08.2016 12:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 31.08.2016 12:46

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 24.08.2016 13:57

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (36/2016) Wypowiedzenie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2015 z dnia 01.10.2015 r.

 • 16.08.2016 15:39

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (35/2016) Korekty zawiadomień od osoby zobowiązanej, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 24/2016, 32/2016 oraz 34/2016

 • 29.07.2016 11:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (34/2016) Zbycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 27.07.2016 15:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (33/2016) Umorzenie postępowania o uchylenie uchwały nr 4, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 31 lipca 2014 roku.

 • 27.07.2016 12:49

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (32/2016) Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 26.07.2016 09:27

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (31/2016) Korekta raportu bieżącego Spółki nr 31/2016 w zakresie określenia daty wpływu zawiadomienia

 • 25.07.2016 14:55

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (31/2016) Nabycie akcji Emitenta

 • 22.07.2016 14:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (30/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 22.07.2016 14:29

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (29/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 22.07.2016 14:17

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (28/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 21.07.2016 15:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (27/2016) Cofnięcie przez powoda - akcjonariusza Emitenta apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach oddalającego powództwo akcjonariusza Emitenta o uchylenie uchwały nr 4, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 15.07.2016 18:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (26/2016) Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 13.07.2016 19:41

  EC Będzin sprzedała spółkę zależną SGB Leasing za 9,65 mln zł

 • 13.07.2016 18:23

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (25/2016) Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 08.07.2016 14:30

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (24/2016) Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 06.07.2016 14:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (23/2016) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 29.06.2016 17:34

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2016 r.

 • 29.06.2016 17:31

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 29.06.2016 17:25

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 29.06.2016 17:23

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 29.06.2016 r.

 • 21.06.2016 11:03

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2016 09:12

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji Emitenta

 • 20.06.2016 22:40

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 20.06.2016 18:25

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 17,2 proc. akcji EC Będzin

 • 20.06.2016 17:21

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zbycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 10.06.2016 12:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 31.05.2016 16:23

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

 • 31.05.2016 16:11

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r.

 • 16.05.2016 13:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 16.05.2016 13:45

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 11.05.2016 19:57

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Informacja o wyborze przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przegląd sprawozdań finansowych za 2016 rok.

 • 06.05.2016 12:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 21.04.2016 15:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 08.04.2016 13:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Korekta daty podpisów formularza rocznego raportu okresowego SA-R za 2015 r. z dnia 21.03.2016 r.

 • 31.03.2016 19:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 21.03.2016 17:22

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:18

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 15.02.2016 15:14

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.

 • 12.02.2016 14:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną od Emitenta znaczącej umowy.

 • 08.02.2016 20:07

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 08.02.2016 19:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 15.01.2016 09:13

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych.

 • 12.01.2016 12:14

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego za 2015 rok

 • 15.12.2015 17:03

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji Emitenta przez Krzysztofa Kwiatkowskiego

 • 15.12.2015 16:57

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji Emitenta przez Waldemara Organistę

 • 15.12.2015 16:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji Emitenta przez Spółkę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "UTECH" SPÓŁKA z o.o.

 • 14.12.2015 15:17

  PGE EO sprzedała wszystkie akcje Elektrociepłowni Będzin

 • 14.12.2015 14:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawiadomienie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o zbyciu akcji przez Spółkę PGE Energia Odnawialna S.A.

 • 10.12.2015 12:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Spółkę PGE Energia Odnawialna S.A.

 • 08.12.2015 15:57

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji przez Spółkę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "UTECH" SPÓŁKA z o.o.

 • 04.12.2015 15:04

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Pośrednie zbycie akcji Spółki przez Skarb Państwa.

 • 30.11.2015 20:09

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji Emitenta przez Spółkę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "UTECH" SPÓŁKA z o.o.

 • 12.11.2015 12:13

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 12.11.2015 12:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 10.11.2015 10:38

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Korekta raportu bieżącego numer 76/2015 z dnia 10 listopda 2015 r.

 • 10.11.2015 07:15

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 04.11.2015 12:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 16.10.2015 14:07

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie hipoteki na aktywach Spółki zależnej Emitenta.

 • 12.10.2015 17:49

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia.

 • 06.10.2015 09:34

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 01.10.2015 16:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 30.09.2015 18:58

  GPW: komunikat

 • 14.09.2015 14:58

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 10.09.2015 20:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Podpisanie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami

 • 10.09.2015 19:31

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 • 10.09.2015 19:26

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 • 09.09.2015 14:21

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 31.08.2015 16:11

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 • 27.08.2015 09:12

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 27.08.2015 09:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 21.08.2015 11:45

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zarejestrowanie zmian Statutu Elektrociepłowni "Będzin" S.A., zmiana siedziby Emitenta - tekst jednolity Statutu.

 • 06.08.2015 19:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczących umów.

 • 04.08.2015 15:04

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 21.07.2015 14:37

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 15.07.2015 15:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 02.07.2015 20:48

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną od Emitenta znaczącej umowy.

 • 23.06.2015 15:55

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 10.06.2015 15:45

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawu na aktywach Spółki zależnej Emitenta

 • 10.06.2015 15:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawu na aktywach Emitenta

 • 10.06.2015 14:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09.06.2015 r.

 • 09.06.2015 18:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zmiana Statutu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

 • 09.06.2015 17:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 09.06.2015 r.

 • 09.06.2015 17:21

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 • 08.06.2015 15:11

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 03.06.2015 14:36

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zmiana znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną Emitenta.

 • 03.06.2015 12:30

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie hipoteki na aktywach Spółki Zależnej Emitenta.

 • 01.06.2015 15:37

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zmiana znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną Emitenta.

 • 28.05.2015 21:12

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawu na aktywach Spółki zależnej Emitenta

 • 28.05.2015 20:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 28.05.2015 15:19

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

 • 26.05.2015 16:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółkę Zależną od Emitenta znaczącej umowy.

 • 20.05.2015 14:58

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Umorzenie postępowania sądowego o uchylenie uchwały nr 4, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 31 lipca 2014 roku.

 • 20.05.2015 14:11

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Rezygnacja Prokurenta Spółki.

 • 15.05.2015 14:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 15.05.2015 14:56

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 08.05.2015 14:31

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 09.06.2015 r.

 • 08.05.2015 14:30

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna na dzień 09.06.2015 r.

 • 06.05.2015 14:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego, kwartalnego - za I kwartał 2015 roku.

 • 28.04.2015 14:35

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.

 • 28.04.2015 14:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Transakcje na instrumentach finansowych Elektrociepłowni Będzin SA dokonane przez Członka Zarządu

 • 28.04.2015 13:37

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Spółkę Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 27.04.2015 14:30

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji przez osobę nadzorującą.

 • 27.04.2015 14:28

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Transakcje na instrumentach finansowych Elektrociepłowni "Będzin" S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.04.2015 14:27

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Spółkę Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 27.04.2015 09:24

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Pośrednie nabycie akcji Spółki przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 24.04.2015 13:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawów oraz hipotek przez Spółki Zależne Emitenta.

 • 24.04.2015 13:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na aktywach o znacznej wartości.

 • 24.04.2015 11:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Spółki Zależne od Emitenta znaczącej umowy

 • 23.04.2015 11:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 • 22.04.2015 15:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji przez PGE Energia Odnawialna S.A.

 • 22.04.2015 12:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Spółkę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "UTECH" SPÓŁKA z o.o.

 • 21.04.2015 18:27

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji przez osobę nadzorującą.

 • 21.04.2015 18:11

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Transakcje na instrumentach finansowych Elektrociepłowni "Będzin" S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 21.04.2015 18:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Spółkę Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 21.04.2015 17:49

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Spółkę Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 17.04.2015 12:39

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez akcjonariusza Emitenta umowy zbycia akcji.

 • 16.04.2015 15:35

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Informacja o wyborze przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania

 • 15.04.2015 16:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu i przejęcie kontroli nad Spółką.

 • 13.04.2015 15:55

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Emisja obligacji serii "A"

 • 08.04.2015 12:56

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 02.04.2015 15:12

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawarcie przez Elektrociepłownię "Będzin" S.A. znaczących umów z Przedsiębiorstwem Usługowym "UTECH" Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 • 31.03.2015 14:22

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Nabycie akcji.

 • 31.03.2015 14:19

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 31.03.2015 12:02

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zgoda UOKiK na dokonanie koncentracji.

 • 21.03.2015 00:13

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 17.03.2015 14:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego - rocznego za 2014 rok.

 • 27.02.2015 15:40

  Elektrociepłownia Będzin chce kupić Energo-Utech za kwotę do 49,6 mln zł

 • 27.02.2015 15:20

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem.

 • 27.02.2015 15:14

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zgoda na emisję obligacji przez Elektrociepłownię "Będzin S.A .

 • 27.02.2015 15:11

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zgoda na zakup 100 % akcji Spółki ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pietrusińskiego 6, kod 61-418 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Pozn

 • 27.02.2015 15:07

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy

 • 30.01.2015 08:50

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych

 • 28.01.2015 11:00

  EC Będzin chce wyemitować obligacje o wartości do 30 mln zł

 • 28.01.2015 10:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie umowy o organizację emisji obligacji.

 • 20.01.2015 14:48

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 20.01.2015 14:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zmiana warunku znaczącej Umowy zawartej przez Spółkę zależną Emitenta

 • 14.01.2015 17:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Korekta numeru raportu bieżącego numer 2/2014 z dnia 14 stycznia 2015 r.

 • 14.01.2015 16:52

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały nr 4, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 31 lipca 2014 roku.

 • 12.01.2015 15:38

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 23.12.2014 10:58

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawarcie przez spółkę zależną emitenta znaczącej umowy.

 • 19.12.2014 14:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA nabycie akcji przez osobę nadzorującą.

 • 19.12.2014 14:43

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA nabycie akcji przez osobę zarządzającą.

 • 19.12.2014 14:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o.

 • 19.12.2014 14:39

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA transakcje na instrumentach finansowych

 • 19.12.2014 14:37

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA transakcje na instrumentach finansowych spółki dokonane przez członka zarządu

 • 15.12.2014 14:12

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA połączenie spółek Energoutech 2 sp. z o.o. oraz akcjonariusza spółki - Energoutech 3 sp. z o.o.

 • 24.11.2014 14:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zarejestrowanie zmian statutu - tekst jednolity statutu

 • 14.11.2014 12:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 14.11.2014 12:06

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 06.11.2014 15:07

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA wykaz akcjonariuszy

 • 06.11.2014 15:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA powołanie osoby nadzorującej

 • 06.11.2014 14:45

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA treść uchwał podjętych przez NWZ 06.11.2014 r.

 • 04.11.2014 10:51

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA odwołanie osoby zarządzającej.

 • 03.11.2014 14:02

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego za trzy kwartały 2014 roku

 • 23.10.2014 14:17

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA podpisanie przez spółkę zależną Term - Sheet'u umowy leasingowej

 • 10.10.2014 14:15

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA treść projektów uchwał NWZ zwołanego na 06.11.2014 r.

 • 10.10.2014 14:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 06.11.2014 r.

 • 10.10.2014 13:25

  EC Będzin zakłada akwizycje w branży energetycznej, chce płacić dywidendę

 • 10.10.2014 13:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA ogłoszenie założeń do strategii spółki

 • 01.10.2014 14:53

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawarcie umowy przez jednostkę zależną emitenta

 • 01.10.2014 11:20

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zgoda na zastaw na udziałach spółki zależnej emitenta.

 • 01.10.2014 11:18

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zgoda na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez jednostkę zależną emitenta.

 • 30.09.2014 16:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną emitenta

 • 26.09.2014 15:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 4, NWZA spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z dnia 31 lipca 2014 roku.

 • 18.09.2014 10:04

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA znacząca umowa - zakończenie remontu kapitalnego turbozespołu TG 1.

 • 18.09.2014 10:00

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 54/2014 z dnia 10.09.2014 r

 • 17.09.2014 11:33

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA - oddalenie wniosku o zabezpieczenie powództwa

 • 10.09.2014 12:27

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Przystąpienie jako strona do znaczącej umowy.

 • 09.09.2014 14:33

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 4, NWZA

 • 29.08.2014 08:35

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 20.08.2014 14:14

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA powołanie prokurenta spółki

 • 20.08.2014 14:12

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA rezygnacja prokurenta spółki

 • 07.08.2014 12:09

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA rezygnacja z funkcji w Radzie Nadzorczej

 • 07.08.2014 12:03

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA rezygnacji z funkcji w radzie nadzorczej

 • 05.08.2014 10:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA rezygnacja osoby zarządzającej

 • 05.08.2014 10:08

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna na rzecz spółki zależnej

 • 01.08.2014 14:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA podwyższenie kapitału zakładowego, spółki zależnej Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., w której Elektrociepłownia "Będzin" S.A. posiada 100% udziałów.

 • 01.08.2014 12:36

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 31.07.2014 r.

 • 01.08.2014 12:35

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały walnego zgromadzenia

 • 01.08.2014 12:32

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 31.07.2014 r.

 • 23.07.2014 15:04

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA podpisanie aneksu do umowy znaczącej ( dot. Raportu bieżącego nr 32/2013 z 20 grudnia 2013 roku )

 • 23.07.2014 15:02

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA podpisanie aneksu do umowy znaczącej ( dot. Raportu bieżącego nr 46/1999 z dnia 03 września 1999 roku.)

 • 17.07.2014 12:26

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZA zwołanym na 30.06.2014 r. po zakończeniu przerwy ogłoszonej przez Zgromadzenie i po wznowieniu obrad w dniu 16.07.2014 r.

 • 17.07.2014 12:25

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA informacja o zakończeniu obrad ZWZA zwołanego na 30.06.2014 r., po zakończeniu ogłoszonej przez zgromadzenie przerwy i ich wznowieniu w dniu 16.07.2014r.

 • 03.07.2014 17:06

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Treść projektów uchwał NWZA Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na 31.07.2014 r.

 • 03.07.2014 17:06

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 31.07.2014 r.

 • 01.07.2014 13:07

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2014 r.

 • 01.07.2014 13:05

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zgłoszenie sprzeciwu do uchwały WZ

 • 01.07.2014 13:04

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30.06.2014 r.

 • 30.06.2014 16:47

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

 • 04.06.2014 13:12

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zgoda rady nadzorczej na przeniesienie przedsiębiorstwa Elektrociepłowni "Będzin" S.A. do spółki zależnej

 • 04.06.2014 10:01

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na 30.06.2014 r.

 • 04.06.2014 09:58

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2014 r.

 • 16.04.2014 13:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA rozpoczęcie negocjacji z instytucjami finansowymi w ramach prac rozpoczynających realizację programu inwestycyjnego

 • 16.04.2014 13:10

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawiadomienie nabywającego - Energoutech 3 Sp. z o.o.

 • 15.04.2014 15:21

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawiadomienie wzywającego - Energoutech 2 Sp. z o.o.

 • 15.04.2014 15:19

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Zawiadomienie zywającego o zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji

 • 11.04.2014 09:24

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zarejestrowanie zmian statutu - tekst jednolity statutu

 • 08.04.2014 14:42

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zarejestrowanie utworzonej spółki

 • 25.03.2014 14:39

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA stanowisko zarządu dot. ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji spółki

 • 14.03.2014 09:23

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA wykaz akcjonariuszy

 • 14.03.2014 09:20

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA powołanie osób nadzorujących

 • 14.03.2014 09:19

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA informacja o decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji, oraz o odwołaniu osoby nadzorującej z funkcji w RN

 • 14.03.2014 09:17

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zmiany statutu

 • 14.03.2014 09:15

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA treść uchwał podjętych przez NWZA 13.03.2014 r.

 • 13.03.2014 15:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawiadomienie akcjonariusza Energoutech 3 Sp. z o.o. o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 3150 akcji spółki

 • 13.03.2014 13:58

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawiadomienie akcjonariusza pośredniego PU UTECH Sp. z o.o. o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 3.150 akcji emitenta

 • 13.03.2014 13:57

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawiadomienie akcjonariusza pośredniego Energoutech 2 Sp. z o.o. o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 3.150 akcji emitenta

 • 10.03.2014 14:18

  PU Utech wzywa do sprzedaży 0,1 proc. akcji EC Będzin po 21,6 zł za akcję

 • 25.02.2014 13:15

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zawiązanie spółki.

 • 21.02.2014 13:15

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA korekta raportu nr 13 z dnia 19 lutego 2014 r.

 • 19.02.2014 17:16

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA informacja o wyborze przez radę nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2014.

 • 14.02.2014 12:59

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA treść projektów uchwał NWZA zwołanego na 13.03.2014 r.

 • 14.02.2014 12:57

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA

 • 13.02.2014 13:45

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA informacja o odwołaniu prokury.

 • 13.02.2014 11:28

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA informacja o NWZA zwołanym na 13.02.2014 r.

 • 11.02.2014 14:34

  ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA zmiana w zakresie firmy, pod którą działa spółka będąca głównym akcjonariuszem emitenta