Betacom SA

skrót: BCM

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka działa w branży IT i skupia się na integracji systemów informatycznych, produkcji oprogramowania na zamówienie, kompleksowej obsłudze informatycznej, oferowaniu systemów zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim, integrowaniu usług sieciowych, budowie systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Szewczyk Marek606 00030,00%606 00030,00%
Fręchowicz Robert222 60011,02%222 60011,02%
Gutkiewicz Jarosław201 98010,00%201 98010,00%
Załęski Mirosław201 0009,95%201 0009,95%
Zaragoza Antonio101 0525,00%101 0525,00%

Kategoria • 15.01.2021 13:22

  BETACOM SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021r.

 • 30.11.2020 21:30

  BETACOM SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 06.11.2020 21:05

  BETACOM SA (18/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.11.2020 21:01

  BETACOM SA (17/2020) Powołanie dotychczasowego członka Zarządu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Betacom SA

 • 06.11.2020 20:55

  BETACOM SA (16/2020) Powołanie członka Zarządu Betacom SA

 • 29.10.2020 08:34

  BETACOM SA (15/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.09.2020 19:25

  BETACOM SA (14/2020) Powołanie członka Zarządu Betacom SA

 • 01.09.2020 19:21

  BETACOM SA (13/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 01.09.2020 19:13

  BETACOM SA (12/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 01.09.2020 19:06

  BETACOM SA (11/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 27.08.2020 16:45

  BETACOM SA (10/2020) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 24.08.2020 20:06

  BETACOM SA (9/2020) Pismo akcjonariusza w sprawie kandydata na członka Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 20.08.2020 16:04

  BETACOM SA (8/2020) Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia akcjonariuszy

 • 31.07.2020 19:24

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 31.07.2020 19:16

  BETACOM SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.07.2020 19:07

  BETACOM SA (6/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 19.06.2020 19:19

  BETACOM SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 12.05.2020 21:05

  BETACOM SA (5/2020) Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Betacom SA

 • 08.05.2020 18:53

  BETACOM SA (4/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 08.05.2020 18:42

  BETACOM SA (3/2020) Potencjalny wpływ COVID - 19 na działalność Betacom SA

 • 28.02.2020 21:00

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 30.01.2020 17:40

  BETACOM SA (2/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 14.01.2020 13:19

  BETACOM SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020r.

 • 10.12.2019 16:57

  BETACOM SA (18/2019) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.12.2019 16:38

  BETACOM SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 02.12.2019 16:33

  BETACOM SA (17/2019) Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego Spółki

 • 29.11.2019 17:45

  BETACOM SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 29.10.2019 16:32

  BETACOM SA (16/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.09.2019 17:51

  Betacom wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 04.09.2019 17:45

  BETACOM SA (15/2019) Wypłata dywidendy Betacom SA

 • 04.09.2019 17:42

  BETACOM SA (14/2019) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 września 2019 r.

 • 04.09.2019 17:26

  BETACOM SA (13/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 września 2019 roku

 • 17.04.2019 10:01

  BETACOM SA (7/2019) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5%

 • 29.03.2019 12:05

  BETACOM SA (5/2019) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 07.03.2019 15:25

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 07.03.2019 15:18

  BETACOM SA (4/2019) Korekta raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego Spółki

 • 27.02.2019 17:38

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 18.01.2019 16:22

  BETACOM SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 11.01.2019 11:18

  BETACOM SA (2/2019) Korekta zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.01.2019 09:31

  BETACOM SA (1/2019) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 21.12.2018 14:12

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 21.12.2018 14:01

  BETACOM SA (41/2018) Korekta raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2018 Spółki

 • 23.11.2018 22:26

  BETACOM SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 15.11.2018 15:27

  BETACOM SA (40/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 20.09.2018 15:29

  BETACOM SA (39/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.09.2018 10:03

  BETACOM SA (38/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.08.2018 15:16

  Betacom wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję

 • 30.08.2018 15:08

  BETACOM SA (37/2018) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2018r.

 • 30.08.2018 14:52

  BETACOM SA (36/2018) Wypłata dywidendy Betacom SA

 • 30.08.2018 14:46

  BETACOM SA (35/2018) Betacom SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2018 roku

 • 01.08.2018 17:38

  BETACOM SA (34/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29 sierpnia 2018 r.

 • 31.07.2018 18:28

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 31.07.2018 17:46

  BETACOM SA (33/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.07.2018 17:30

  Zarząd Betacomu chce wypłaty 0,75 zł dywidendy na akcję

 • 13.07.2018 17:16

  BETACOM SA (32/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 04.07.2018 17:39

  BETACOM SA (31/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.07.2018 17:19

  BETACOM SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 04.07.2018 17:15

  BETACOM SA (30/2018) Korekta raportu okresowego za 2017 rok

 • 28.06.2018 07:44

  BETACOM SA (29/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.06.2018 14:15

  BETACOM SA (28/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 19.06.2018 15:08

  BETACOM SA (27/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 15.06.2018 19:35

  BETACOM SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 06.06.2018 20:42

  BETACOM SA (26/2018) Zawarcie Umowy inwestycyjnej

 • 29.05.2018 17:09

  BETACOM SA (25/2018) Zmiany w składzie Zarządu spółki Betacom S.A.

 • 17.05.2018 11:38

  BETACOM SA (24/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 14.05.2018 15:16

  BETACOM SA (23/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.05.2018 15:58

  BETACOM SA (22/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 09.05.2018 16:17

  BETACOM SA (21/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.04.2018 12:18

  BETACOM SA (20/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.04.2018 16:27

  BETACOM SA (19/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.04.2018 16:22

  BETACOM SA (18/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.04.2018 10:14

  BETACOM SA (17/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 09.04.2018 14:24

  BETACOM SA (16/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.04.2018 15:09

  BETACOM SA (15/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.03.2018 14:08

  BETACOM SA (14/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.03.2018 13:54

  BETACOM SA (13/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 29.03.2018 12:17

  BETACOM SA (12/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.03.2018 17:40

  BETACOM SA (11/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 23.03.2018 12:43

  BETACOM SA (10/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.03.2018 16:59

  BETACOM SA (9/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 05.03.2018 12:03

  BETACOM SA (8/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.03.2018 16:41

  BETACOM SA (7/2018) Objęcie udziałów w spółce zależnej

 • 16.02.2018 17:36

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 16.01.2018 17:18

  BETACOM SA (6/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 15.01.2018 17:00

  BETACOM SA (5/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 15.01.2018 09:34

  BETACOM SA (4/2017) Zawarcie Umowy inwestycyjnej

 • 12.01.2018 08:10

  BETACOM SA (3/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 08.01.2018 11:44

  BETACOM SA (2/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.01.2018 18:30

  BETACOM SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 29.12.2017 13:13

  BETACOM SA (49/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.12.2017 11:18

  BETACOM SA (48/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 28.12.2017 17:58

  BETACOM SA (47/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.12.2017 17:29

  BETACOM SA (46/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.12.2017 18:09

  BETACOM SA (45/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.12.2017 16:47

  BETACOM SA (44/2017) Zawarcie Umowy istotnej

 • 22.12.2017 15:21

  BETACOM SA (43/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.12.2017 13:51

  BETACOM SA (42/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.11.2017 17:36

  BETACOM SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 30.11.2017 17:12

  BETACOM SA (41/2017) Obroty w ramach umowy ramowej

 • 24.10.2017 13:00

  BETACOM SA (40/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 20.10.2017 18:58

  BETACOM SA (39/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 16.10.2017 20:31

  BETACOM SA (38/2017) Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 16.10.2017 20:24

  BETACOM SA (37/2017) Umowa sprzedaży akcji spółki BI INSIGHT SA

 • 10.10.2017 19:20

  BETACOM SA (36/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.10.2017 17:36

  BETACOM SA (35/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.10.2017 13:52

  BETACOM SA (34/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 07.09.2017 13:23

  BETACOM SA (33/2017) Wybór biegłego rewidenta na lata obrotowe 2017/2018 oraz 2018/2019

 • 01.09.2017 09:50

  BETACOM SA (32/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

 • 11.08.2017 14:11

  BETACOM SA (31/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 03.08.2017 11:09

  BETACOM SA (28/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.07.2017 21:52

  BETACOM SA (27/2017) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Betacom SA

 • 28.07.2017 21:39

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 21.07.2017 22:16

  BETACOM SA (26/2017) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 lipca 2017r.

 • 21.07.2017 17:02

  Betacom wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 21.07.2017 16:45

  BETACOM SA (25/2017) Wypłata dywidendy Betacom SA

 • 21.07.2017 16:32

  BETACOM SA (24/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 21.07.2017 14:17

  BETACOM SA (23/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 lipca 2017 roku

 • 17.07.2017 16:09

  BETACOM SA (22/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 30.06.2017 15:39

  BETACOM SA (21/2017) Wnioski akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku

 • 28.06.2017 12:34

  BETACOM SA (20/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.06.2017 12:22

  BETACOM SA (19/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 23.06.2017 19:32

  BETACOM SA (18/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 20 lipca 2017 r.

 • 23.06.2017 19:29

  Zarząd Betacomu chce wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2017 19:04

  BETACOM SA (17/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 23.06.2017 18:47

  BETACOM SA (16/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 20.06.2017 14:56

  BETACOM SA (15/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 19.06.2017 16:36

  BETACOM SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 19.05.2017 13:45

  BETACOM SA (14/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 08.05.2017 10:16

  BETACOM SA (13/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 28.04.2017 16:55

  BETACOM SA (12/2017) Zmiany w składzie Zarządu spółki Betacom S.A.

 • 21.04.2017 13:36

  BETACOM SA (11/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017r.

 • 21.04.2017 11:08

  BETACOM SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku

 • 20.04.2017 13:33

  BETACOM SA (9/2017) Obroty w ramach umowy ramowej

 • 20.04.2017 10:50

  BETACOM SA (8/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ zwołanego na 20 kwietnia 2017 roku

 • 18.04.2017 10:06

  Oferta Comtegry najkorzystniejsza w przetargu CPD MF; oferta Cube.ITG i Betacomu odrzucona

 • 31.03.2017 14:09

  BETACOM SA (7/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 22.03.2017 14:35

  BETACOM SA (6/2017) Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 21.03.2017 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r.

 • 21.03.2017 16:25

  BETACOM SA (4/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r.

 • 09.03.2017 15:16

  BETACOM SA (4/2017) Korekta zawiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.03.2017 15:32

  Oferta konsorcjum Cube.ITG i Betacomu za 53,9 mln zł brutto najtańsza w przetargu CPD MF

 • 22.02.2017 15:38

  BETACOM SA (3/2017) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.02.2017 08:08

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 31.01.2017 16:55

  BETACOM SA (2/2017) Korekta zawiadomienia o przekroczeniu progu 5%

 • 09.01.2017 10:44

  BETACOM SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 29.12.2016 14:55

  BETACOM SA (15/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5%

 • 30.11.2016 05:47

  BETACOM SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 05.10.2016 16:53

  BETACOM SA (14/2016) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 05.10.2016 15:08

  BETACOM SA (13/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 22.09.2016 16:39

  Asseco Poland nadal walczy o zamówienie na EPWD w ZUS

 • 19.09.2016 14:37

  BETACOM SA (12/2016) Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.

 • 30.08.2016 16:51

  Betacom wypłaci 0,8 zł dywidendy na akcję za '15/16

 • 30.08.2016 16:45

  BETACOM SA (11/2016) Decyzja o wypłacie dywidendy

 • 30.08.2016 16:44

  BETACOM SA (10/2016) Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2016r.

 • 30.08.2016 16:40

  BETACOM SA (9/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku

 • 29.07.2016 12:59

  BETACOM SA (8/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.

 • 29.07.2016 12:52

  Oferta konsorcjum z Betacomem za 124,5 mln zł jedyna na EPWD w ZUS

 • 29.07.2016 07:24

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 22.07.2016 10:55

  Zarząd Betacomu chce przeznaczyć 1,6 mln zł na wypłatę dywidendy

 • 22.07.2016 10:47

  BETACOM SA (7/2016) Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wypłaty dywidendy

 • 01.07.2016 16:44

  Konsorcjum Betacomu ma umowę z ZUS na 67,1 mln zł

 • 01.07.2016 16:36

  BETACOM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.06.2016 14:48

  GPW: BANK ZACHODNI WBK S.A. animatorem emitenta dla BETACOM S.A.

 • 30.06.2016 14:45

  GPW: BANK ZACHODNI WBK S.A. przestanie pełnić zadania animatora dla BETACOM S.A.

 • 20.06.2016 07:39

  BETACOM SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 06.05.2016 14:35

  BETACOM SA Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2016r.

 • 06.05.2016 13:14

  BETACOM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2016 roku

 • 04.05.2016 14:01

  BETACOM SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku - korekta

 • 15.04.2016 17:50

  BETACOM SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku

 • 06.04.2016 10:49

  BETACOM SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.

 • 12.02.2016 06:31

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 11.01.2016 13:52

  BETACOM SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 21.12.2015 19:08

  BETACOM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.12.2015 15:35

  BETACOM SA Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 30.11.2015 05:39

  BETACOM SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 08.10.2015 14:26

  BETACOM SA Wybór biegłego rewidenta

 • 08.10.2015 14:23

  BETACOM SA : Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 30.09.2015 15:03

  BETACOM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 23.09.2015 11:48

  BETACOM SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA

 • 22.09.2015 19:39

  Betacom wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję

 • 22.09.2015 19:30

  BETACOM SA Decyzja o wypłacie dywidendy

 • 22.09.2015 19:26

  BETACOM SA Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2015r.

 • 22.09.2015 14:00

  BETACOM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2015 roku

 • 21.09.2015 11:27

  BETACOM SA Powołanie Członków Zarządu Betacom S.A. na nową kadencję

 • 02.09.2015 13:22

  BETACOM SA Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 01.09.2015 15:43

  BETACOM SA Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 22 września 2015 roku

 • 26.08.2015 10:36

  BETACOM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.

 • 31.07.2015 06:41

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 10.07.2015 16:04

  BETACOM SA Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 25.06.2015 11:55

  BETACOM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.06.2015 14:41

  Betacom chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2015 14:29

  BETACOM SA Betacom SA - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 12.02.2015 06:45

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 07.01.2015 13:12

  BETACOM SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 28.11.2014 06:23

  BETACOM SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 01.10.2014 10:22

  BETACOM SA wybór biegłego rewidenta

 • 15.09.2014 11:36

  BETACOM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 19.08.2014 10:56

  BETACOM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 31.07.2014 06:21

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 22.07.2014 15:57

  Betacom wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za 2013/14

 • 22.07.2014 15:52

  BETACOM SA decyzja o wypłacie dywidendy

 • 22.07.2014 15:45

  BETACOM SA powołanie rady nadzorczej na nową wspólną kadencję

 • 22.07.2014 15:27

  BETACOM SA treść uchwał powziętych przez ZWZ w dniu 21 lipca 2014r.

 • 22.07.2014 14:19

  BETACOM SA wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na ZWZ w dniu 21 lipca 2014 roku

 • 04.07.2014 14:02

  BETACOM SA nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 04.07.2014 13:54

  BETACOM SA nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 04.07.2014 13:29

  BETACOM SA Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania

 • 01.07.2014 16:02

  BETACOM SA uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 21 lipca 2014 r.

 • 01.07.2014 15:52

  BETACOM SA Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania

 • 23.06.2014 13:32

  BETACOM SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 18.06.2014 16:33

  BETACOM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 18.06.2014 13:42

  Zarząd Betacomu rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy za 2013/14 r.

 • 18.06.2014 13:29

  BETACOM SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 18.06.2014 06:27

  BETACOM SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 17.04.2014 15:45

  BETACOM SA Nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 16.04.2014 16:24

  BETACOM SA zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania

 • 14.04.2014 13:44

  BETACOM SA zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów

 • 28.02.2014 17:19

  BETACOM SA zbycie akcji spółki przez osobę zarządzającą oraz korekta numeracji raportu bieżącego

 • 10.02.2014 07:51

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 3/2013 SA-Q

 • 27.01.2014 15:53

  BETACOM SA nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 22.01.2014 10:42

  BETACOM SA nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 21.01.2014 12:08

  BETACOM SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 07.01.2014 16:08

  BETACOM SA zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 22.11.2013 12:41

  Betacom i Integrated Solutions na krótkiej liście w przetargu na telefonię IP w ZUS

 • 04.11.2013 15:11

  BETACOM SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 28.10.2013 16:00

  BETACOM SA nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 04.10.2013 14:39

  BETACOM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 27.09.2013 17:02

  Betacom wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję

 • 27.09.2013 16:58

  BETACOM SA decyzja o wypłacie dywidendy

 • 27.09.2013 16:52

  BETACOM SA wykaz akcjonariuszy

 • 27.09.2013 16:46

  BETACOM SA treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2013r.

 • 18.09.2013 17:40

  BETACOM SA podpisanie znaczącej umowy

 • 29.08.2013 14:08

  BETACOM SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 29.08.2013 10:12

  BETACOM SA wybór biegłego rewidenta

 • 27.08.2013 11:42

  Betacom chce wypłacić 0,70 zł dywidendy na akcję

 • 27.08.2013 11:37

  BETACOM SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 26.08.2013 15:14

  Betacom na krótkiej liście w przetargu na telefonię IP w ZUS

 • 07.08.2013 14:07

  Asseco, Betacom i Sygnity na krótkiej liście w przetargu ZUS na rozbudowę EPWD

 • 31.07.2013 17:51

  BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 19.06.2013 14:45

  Oferta Sygnity za 7,26 mln zł najtańsza w przetargu na system CeSAR w CRZL

 • 19.06.2013 07:58

  BETACOM SA Raport okresowy za 2012 SA-R

 • 06.06.2013 12:41

  Jedynie Asseco i Capgemini na krótkiej liście na rozwój i modyfikację KSI w ZUS