BBI Development SA

skrót: BBD

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs4,57   4,10 %0,18 zł
Otwarcie4,390,00%
Minimum4,35-0,91%
Maksimum4,604,78%
Wolumen (szt.) 49404
Kurs odniesienia4,39
Widełki dolne3,96
Widełki górne4,82
Obroty (tyś. zł)220
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13804,41
13 5254,40
15004,37
44 8254,35
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,57400 1
4,583 000 2
4,593 850 1
4,607 285 2
Developer dysponującym pełnymi kompetencjami w całym zakresie procesu inwestycyjnego, począwszy od identyfikacji i pozyskiwania nowych nieruchomości/projektów po komercjalizację i sprzedaż powierzchni. Inwestycje realizuje głównie na rynku warszawskim (m.in. Złota 44, Centrum Praskie Koneser, Plac Unii, Rezydencja Foksal).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skotnicki Michałbezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim1 312 87112,89%1 312 87112,95%
Quercus TFI SAportfele1 230 92212,08%1 230 92212,14%
NN OFEportfel1 003 6489,85%1 003 6489,90%
Radziwił Maciej657 1496,45%657 1496,48%
BBI Development SA53 1720,52%53 1720,52%

Kategoria • 26.11.2020 21:07

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.10.2020 19:07

  BBI Development za przeglądem opcji strategicznych dla projektu Roma Tower

 • 30.10.2020 18:43

  BBI DEVELOPMENT SA (15/2020) Przegląd opcji strategicznych dla projektu "Roma Tower" w Warszawie w zakresie pozyskania finansowania kapitałowego dla Projektu.

 • 22.10.2020 18:35

  BBI DEVELOPMENT SA (14/2020) Aneks do umowy pożyczki w projekcie "Roma Tower"

 • 28.09.2020 21:16

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 26.08.2020 21:29

  BBI DEVELOPMENT SA (13/2020) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).

 • 24.06.2020 21:12

  BBI DEVELOPMENT SA (12/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku.

 • 23.06.2020 21:36

  BBI DEVELOPMENT SA (11/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2020 roku

 • 18.06.2020 23:14

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 20:03

  BBI DEVELOPMENT SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku wraz z projektami uchwał.

 • 25.05.2020 21:02

  BBI DEVELOPMENT SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020

 • 13.05.2020 00:10

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 13.05.2020 00:07

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 19:57

  BBI DEVELOPMENT SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

 • 09.04.2020 20:06

  BBI DEVELOPMENT SA (7/2020) Wpływ sytuacji wywołanej epidemią choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

 • 03.04.2020 19:03

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii BBI0123 spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 03.04.2020 18:31

  GPW: Komunikat - BBI DEVELOPMENT SA

 • 31.03.2020 18:43

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

 • 23.03.2020 16:32

  Wynik BBI Development za '19 niższy o 32,5 mln zł z powodu rezerw i odpisów

 • 23.03.2020 16:09

  BBI DEVELOPMENT SA (6/2020) Oszacowanie wpływu dokonanej zmiany strategii w odniesieniu do projektu "Małe Błonia" w Szczecinie; zawiązanie rezerw i dokonanie odpisów aktualizacyjnych.

 • 03.03.2020 11:41

  BBI DEVELOPMENT SA (5/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach BBI Development S.A. wykonanej przez Członka Rady Nadzorczej

 • 31.01.2020 18:29

  BBI DEVELOPMENT SA (4/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 31.01.2020 13:31

  BBI DEVELOPMENT SA (3/2020) Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (seria BBI0220) o łącznej wartości nominalnej 37,1 mln zł, spadek zadłużenia BBI Development

 • 31.01.2020 12:58

  BBI DEVELOPMENT SA (2/2020) Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0123 na kwotę 12 mln zł

 • 29.01.2020 18:41

  BBI DEVELOPMENT SA (1/2020) Uchwała o emisji obligacji w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł.

 • 15.01.2020 17:38

  GPW: 21 stycznia 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii BBI0220 (BBI0220) spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 20.12.2019 21:49

  BBI DEVELOPMENT SA (56/2019) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie

 • 20.12.2019 21:31

  BBI DEVELOPMENT SA (55/2019) Rozwiązanie Funduszu Inwestycyjnego IMMOBILIA FUND Sicav Fis - spółki z grupy Emitenta.

 • 09.12.2019 10:48

  BBI DEVELOPMENT SA (54/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

 • 04.12.2019 19:33

  BBI DEVELOPMENT SA (53/2019) Zawarcie umowy w sprawie finansowania pomostowego projektu "Roma Tower", realizowanego w Warszawie u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater.

 • 03.12.2019 06:59

  BBI Development rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia"

 • 02.12.2019 23:01

  BBI DEVELOPMENT SA (52/2019) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie

 • 02.12.2019 12:29

  BBI DEVELOPMENT SA (51/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

 • 29.11.2019 17:18

  BBI DEVELOPMENT SA (50/2019) Powiadomienie o nieodpłatnym nabyciu akcji BBI Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu)

 • 22.11.2019 23:10

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.11.2019 15:27

  BBI DEVELOPMENT SA (49/2019) Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie scalenia akcji Spółki

 • 08.11.2019 10:11

  BBI DEVELOPMENT SA (48/2019) Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek Emitenta, w związku ze scaleniem akcji w stosunku 10:1

 • 07.11.2019 18:23

  GPW: zawieszenie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 30.10.2019 16:48

  BBI DEVELOPMENT SA (47/2019) Przyjęcie harmonogramu scalenia akcji Spółki w depozycie KDPW. Dzień Referencyjny.

 • 29.10.2019 18:56

  BBI DEVELOPMENT SA (46/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej w projekcie Centrum Praskie KONESER.

 • 23.10.2019 17:40

  BBI DEVELOPMENT SA (45/2019) Rejestracja w KRS zmian Stautu Spólki ( scalenie akcji)

 • 21.10.2019 12:04

  BBI DEVELOPMENT SA (44/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

 • 14.10.2019 11:44

  BBI DEVELOPMENT SA (43/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

 • 07.10.2019 11:25

  BBI DEVELOPMENT SA (42/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

 • 30.09.2019 13:45

  BBI DEVELOPMENT SA (41/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

 • 20.09.2019 22:42

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 12.09.2019 16:32

  BBI DEVELOPMENT SA (40/2019) Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki (obniżenie kapitału zakładowego Emitenta)

 • 21.08.2019 13:02

  BBI DEVELOPMENT SA (39/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

 • 19.08.2019 11:34

  BBI DEVELOPMENT SA (38/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

 • 03.06.2019 11:52

  BBI DEVELOPMENT SA (21/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 30.05.2019 07:10

  BBI Development planuje scalenie akcji w stosunku 25:1

 • 29.05.2019 22:16

  BBI DEVELOPMENT SA (20/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.

 • 29.05.2019 21:40

  BBI DEVELOPMENT SA (19/2019) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 21.05.2019 14:15

  BBI DEVELOPMENT SA (18/2019) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego projektu deweloperskiego związanego z Halami Gwardii oraz Mirowskiej w Warszawie.

 • 15.04.2019 17:11

  BBI DEVELOPMENT SA (16/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 18.03.2019 11:36

  BBI DEVELOPMENT SA (14/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 11.03.2019 11:44

  BBI DEVELOPMENT SA (13/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 05.03.2019 22:27

  BBI Development zawiązał z Archidiecezją Warmińską spółkę do wspólnego projektu

 • 05.03.2019 20:58

  BBI DEVELOPMENT SA (12/2019) Zawiązanie, wspólnie z Archidiecezją Warmińską, spółki celowej do realizacji projektu "Rybaki-Łańsk"

 • 04.03.2019 19:11

  BBI DEVELOPMENT SA (11/2019) Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż projektu "Centrum Marszałkowska"

 • 04.03.2019 12:17

  BBI DEVELOPMENT SA (10/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 25.02.2019 12:48

  BBI DEVELOPMENT SA (9/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 22.02.2019 12:10

  BBI DEVELOPMENT SA (8/2019) Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (BBI0219)

 • 22.02.2019 12:02

  BBI DEVELOPMENT SA (7/2019) Emisja trzyletnich obligacji BBI0222

 • 21.02.2019 13:11

  BBI DEVELOPMENT SA (6/2019) Uchwała o emisji obligacji przez Emitenta w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji

 • 13.02.2019 18:14

  BBI DEVELOPMENT SA (5/2019) Aneks do umowy najmu w Budynku Centrum Marszałkowska - zwiększenie powierzchni przedmiotu najmu.

 • 05.02.2019 18:24

  GPW: 12 lutego 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii BBI0219 (BBI0219) spółki BBI DEVELOPMENT S.A

 • 01.02.2019 12:57

  BBI DEVELOPMENT SA (4/2019) Częściowa spłata wartości nominalnej obligacji Emitenta w wysokości 10,6 mln zł (BBI0220)

 • 25.01.2019 13:08

  BBI DEVELOPMENT SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 18.01.2019 19:09

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii BBI0220 spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 14.01.2019 11:49

  BBI DEVELOPMENT SA (2/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 07.01.2019 11:08

  BBI DEVELOPMENT SA (1/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 28.12.2018 18:58

  BBI DEVELOPMENT SA (60/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 21.12.2018 15:11

  BBI DEVELOPMENT SA (59/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 19.12.2018 16:51

  BBI DEVELOPMENT SA (58/2018) Uzyskanie zgody Banku Pekao S.A. na transakcję dotyczącą projektu "Centrum Marszałkowska"

 • 17.12.2018 15:16

  BBI DEVELOPMENT SA (57/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 14.12.2018 20:47

  BBI DEVELOPMENT SA (56/2018) Zaciągnięcie pożyczek przez spółkę celową realizującą projekt "Centrum Marszałkowska" w związku z przedwstępną umową sprzedaży w/w projektu.

 • 05.12.2018 13:23

  BBI DEVELOPMENT SA (55/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 03.12.2018 11:12

  BBI DEVELOPMENT SA (54/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 29.11.2018 15:20

  BBI DEVELOPMENT SA (53/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 23.11.2018 22:58

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 22.11.2018 11:45

  BBI Development ma przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro

 • 22.11.2018 11:08

  BBI DEVELOPMENT SA (52/2018) Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży projektu Centrum Marszałkowska (dawny dom handlowy Sezam)

 • 24.10.2018 13:20

  BBI DEVELOPMENT SA (51/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 22.10.2018 10:39

  BBI DEVELOPMENT SA (50/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 15.10.2018 15:23

  BBI DEVELOPMENT SA (49/2018) Korekta raportu nr 49/2018

 • 15.10.2018 11:11

  BBI DEVELOPMENT SA (49/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 08.10.2018 10:52

  BBI DEVELOPMENT SA (48/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 03.10.2018 14:04

  BBI DEVELOPMENT SA (47/2018) Zawiadomienie w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie o nabyciu akcji Spółki przez członków Porozumienia

 • 03.10.2018 11:16

  BBI DEVELOPMENT SA (46/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Wiceprezesa Zarządu).

 • 03.10.2018 11:13

  BBI DEVELOPMENT SA (45/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).

 • 03.10.2018 11:11

  BBI DEVELOPMENT SA (44/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 03.10.2018 11:09

  BBI DEVELOPMENT SA (43/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).

 • 26.09.2018 16:34

  BBI DEVELOPMENT SA (42/2018) Zawarcie istotnej umowy najmu powierzchni biurowej w projekcie ,,Centrum Marszałkowska" (dawny dom handlowy Sezam).

 • 25.09.2018 22:18

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 11.09.2018 23:28

  BBI DEVELOPMENT SA (41/2018) Oferta spółki współkontrolowanej Emitenta uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w Gdańsku (Projekt Dolne Miasto Gdańsk)

 • 27.08.2018 12:04

  BBI DEVELOPMENT SA (40/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 20.08.2018 11:07

  BBI DEVELOPMENT SA (39/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 13.08.2018 13:06

  BBI DEVELOPMENT SA (38/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 06.08.2018 11:30

  BBI DEVELOPMENT SA (37/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 03.08.2018 16:57

  BBI DEVELOPMENT SA (36/2018) Zawarcie istotnej umowy najmu powierzchni biurowej w projekcie ,,Centrum Marszałkowska" (dawny Sezam) z firmą Hays Poland Sp. z o.o.

 • 01.08.2018 22:00

  BBI DEVELOPMENT SA (35/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 30.07.2018 13:22

  BBI DEVELOPMENT SA (34/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 27.07.2018 20:02

  BBI DEVELOPMENT SA (33/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej w projekcie Centrum Praskie KONESER.

 • 23.07.2018 13:01

  BBI DEVELOPMENT SA (32/2018) Temat: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 16.07.2018 14:23

  BBI DEVELOPMENT SA (31/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 09.07.2018 15:18

  BBI DEVELOPMENT SA (30/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 02.07.2018 11:50

  BBI DEVELOPMENT SA (29/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 29.06.2018 17:05

  BBI DEVELOPMENT SA (28/2018) Przedłużenie czasu trwania (okresu obowiązywania) Programu Skupu Akcji Własnych

 • 29.06.2018 16:17

  BBI DEVELOPMENT SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

 • 28.06.2018 18:35

  BBI DEVELOPMENT SA (26/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 25.06.2018 12:37

  BBI DEVELOPMENT SA (25/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 18.06.2018 11:45

  BBI DEVELOPMENT SA (24/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 14.06.2018 20:09

  BBI DEVELOPMENT SA (23/2018) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta za 2017 rok

 • 11.06.2018 11:37

  BBI DEVELOPMENT SA (22/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 04.06.2018 14:41

  BBI DEVELOPMENT SA (21/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 01.06.2018 15:26

  GPW: data ostatniego notowania obligacji serii BBI0221/2 (BBI0221) spółki BBI DEVELOPMENT S.A., planowana jest na dzień 10 lutego 2021 r

 • 31.05.2018 10:56

  BBI DEVELOPMENT SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

 • 30.05.2018 20:08

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0221/2 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

 • 29.05.2018 12:54

  BBI DEVELOPMENT SA (19/2018) Zawarcie z Archidiecezją Warmińską przedwstępnej umowy inwestycyjnej oraz umowy spółki celowej dla realizacji nowego projektu deweloperskiego hotelowo-konferencyjno-mieszkalnego "Rybaki - Łańsk" w województwie warmińsko-mazurs

 • 28.05.2018 14:31

  BBI DEVELOPMENT SA (18/2018) Wygaśnięcie niewykorzystanej umowy kredytowej z powodu nadpłynności w projekcie "Centrum Praskie Koneser" (Budynki E1 i E3)

 • 25.05.2018 20:12

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 21.05.2018 17:18

  BBI DEVELOPMENT SA (17/2018) Uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie w projekcie "Centrum Marszałkowska" w Warszawie (d. DH Sezam).

 • 18.05.2018 18:27

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii BBI0221/2 spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 17.05.2018 23:32

  BBI DEVELOPMENT SA (16/2018) Zawarcie umowy o roboty wykończeniowe hotelu Moxy w projekcie "Centrum Praskie Koneser" w Warszawie.

 • 17.05.2018 17:21

  BBI DEVELOPMENT SA (15/2018) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynków F,H,O,P w ramach Kwartału Centralnego projektu Centrum Praskie KONESER.

 • 25.04.2018 20:13

  BBI DEVELOPMENT SA (14/2018) Wypowiedzenie umowy najmu w projekcie ,,Centrum Marszałkowska"

 • 23.04.2018 23:52

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.04.2018 23:49

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.04.2018 18:43

  BBI Development w wynikach grupy za '17 utworzy odpis o wartości 10,9 mln zł

 • 20.04.2018 18:32

  BBI DEVELOPMENT SA (13/2018) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących w sprawozdaniach finansowych za rok 2017 na projekt deweloperski w Szczecinie

 • 16.04.2018 16:08

  BBI DEVELOPMENT SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 28.02.2018 15:38

  BBI DEVELOPMENT SA (11/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 22.02.2018 17:22

  BBI DEVELOPMENT SA (10/2018) Wykup i umorzenie obligacji Emitenta

 • 22.02.2018 17:02

  BBI DEVELOPMENT SA (9/2018) Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0221/2

 • 21.02.2018 10:15

  BBI Development chce ruszyć z budową Roma Tower w '20 (wywiad)

 • 19.02.2018 14:36

  BBI DEVELOPMENT SA (8/2018) Zawarcie istotnej umowy kredytu z Bankiem Pekao S.A. w projekcie "Centrum Marszałkowska".

 • 07.02.2018 14:07

  Rynek nieruchomości premium w Polsce wzrośnie rdr w '18 o 8 proc. - Tacit Investment

 • 06.02.2018 12:39

  BBI DEVELOPMENT SA (7/2018) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Szczecinie (Projekt "Małe Błonia")

 • 06.02.2018 11:41

  BBI DEVELOPMENT SA (6/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 05.02.2018 18:52

  GPW: Komunikat - BBI DEVELOPMENT SA

 • 02.02.2018 15:12

  BBI DEVELOPMENT SA (5/2018) Obowiązywanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego umożliwiającego realizację projektu "Roma Tower"

 • 02.02.2018 15:04

  BBI DEVELOPMENT SA (4/2018) Częściowa spłata wartości nominalnej obligacji Emitenta (BBI0220)

 • 31.01.2018 21:42

  BBI DEVELOPMENT SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 19.01.2018 19:24

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii BBI0220 spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 10.01.2018 16:22

  BBI DEVELOPMENT SA (2/2018) Zawarcie aneksu do umowy z generalnym wykonawcą w projekcie "Centrum Marszałkowska" w Warszawie (d. DH Sezam).

 • 06.01.2018 17:20

  BBI DEVELOPMENT SA (1/2018) Wydanie pozytywnego dla projektu "Roma Tower" rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego

 • 21.12.2017 17:51

  BBI DEVELOPMENT SA (35/2017) Zawarcie istotnej umowy najmu około 30% powierzchni biurowej w projekcie ,,Centrum Marszałkowska" (dawny "Sezam").

 • 19.12.2017 23:13

  BBI DEVELOPMENT SA (34/2017) Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie "Centrum Praskie Koneser" w Warszawie.

 • 07.12.2017 17:25

  BBI DEVELOPMENT SA (33/2017) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Altus TFI S.A.

 • 04.12.2017 11:53

  BBI DEVELOPMENT SA (32/2017) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 30.11.2017 14:25

  BBI DEVELOPMENT SA (31/2017) Uchwalenie przez Radę m. st. Warszawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycji "Roma Tower"

 • 20.11.2017 21:13

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.10.2017 11:16

  BBI DEVELOPMENT SA (30/2017) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 10.10.2017 12:14

  BBI DEVELOPMENT SA (29/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach BBI Development S.A. wykonane przez Członka Rady Nadzorczej

 • 09.10.2017 11:49

  BBI DEVELOPMENT SA (28/2017) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 02.10.2017 11:51

  BBI DEVELOPMENT SA (27/2017) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 25.09.2017 13:36

  BBI DEVELOPMENT SA (26/2017) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 18.09.2017 12:05

  BBI DEVELOPMENT SA (25/2017) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 13.09.2017 17:23

  BBI DEVELOPMENT SA (24/2017) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).

 • 11.09.2017 18:29

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 30.08.2017 21:57

  BBI DEVELOPMENT SA (23/2017) Pozyskanie finansowania w projekcie "Centrum Marszałkowska" (d. Dom Towarowy "SEZAM").

 • 18.08.2017 10:18

  BBI DEVELOPMENT SA (22/2017) Zawarcie w projekcie ,,Centrum Marszałkowska" (dawny Sezam) istotnej umowy najmu na ok 40% powierzchni biurowej.

 • 31.07.2017 18:50

  BBI DEVELOPMENT SA (21/2017) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 27.07.2017 12:58

  BBI DEVELOPMENT SA (20/2017) Prawomocne umorzenie postępowania kasacyjnego i uprawomocnienie pozwolenia na budowę w projekcie "Centrum Marszałkowska" (d. SEZAM).

 • 22.07.2017 08:22

  BBI DEVELOPMENT SA (19/2017) Zawarcie istotnej umowy sprzedaży pakietu apartamentów w projekcie Złota 44.

 • 30.06.2017 14:03

  BBI DEVELOPMENT SA (18/2017) Przedłużenie czasu trwania (okresu obowiązywania) Programu Skupu Akcji Własnych

 • 30.06.2017 13:33

  BBI DEVELOPMENT SA (17/2017) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 30.06.2017 09:45

  BBI DEVELOPMENT SA (16/2017) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).

 • 28.06.2017 16:26

  BBI DEVELOPMENT SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku.

 • 27.06.2017 18:59

  BBI Development chce skupić do 8 mln akcji własnych za nie więcej niż 4 mln zł

 • 27.06.2017 17:38

  BBI DEVELOPMENT SA (14/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 roku

 • 26.06.2017 14:33

  BBI DEVELOPMENT SA (13/2017) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 23.06.2017 16:39

  BBI DEVELOPMENT SA (12/2017) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).

 • 20.06.2017 21:52

  BBI DEVELOPMENT SA (11/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 05.06.2017 12:33

  BBI DEVELOPMENT SA (10/2017) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 02.06.2017 14:59

  BBI DEVELOPMENT SA (9/2017) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

 • 31.05.2017 16:42

  BBI DEVELOPMENT SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał.

 • 30.05.2017 18:50

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 16:42

  BBI DEVELOPMENT SA (7/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 14.04.2017 13:32

  BBI DEVELOPMENT SA (6/2017) Zawarcie przez spółkę celową Emitenta umowy kredytowej na finansowanie realizacji dwóch budynków mieszkalno-biurowo-usługowych w projekcie "Centrum Praskie Koneser" (Budynki E1 i E3)

 • 27.03.2017 23:26

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.03.2017 23:04

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.03.2017 08:19

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

 • 24.03.2017 20:23

  BBI DEVELOPMENT SA (5/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji BBI Development S.A. (seria BBI0220)

 • 16.03.2017 19:40

  BBI DEVELOPMENT SA (4/2017) Uchwała Zarządu BondSpot S.A. oraz Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 53.000 obligacji spółki BBI Development S.A.

 • 16.03.2017 17:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji BBI DEVELOPMENT SA

 • 07.02.2017 16:26

  BBI DEVELOPMENT SA (3/2017) Wykup i umorzenie trzyletnich obligacji Emitenta

 • 03.02.2017 16:14

  BBI DEVELOPMENT SA (2/2017) Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0220

 • 27.01.2017 15:49

  BBI DEVELOPMENT SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 19.01.2017 19:22

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji BBI DEVELOPMENT SA

 • 30.12.2016 16:32

  BBI DEVELOPMENT SA (46/2016) Częściowe rozliczenie w ramach Grupy zwrotów wkładów w spółkach zależnych (projekt "Plac Unii" oraz "Centrum Praskie KONESER")

 • 21.12.2016 17:41

  BBI DEVELOPMENT SA (45/2016) Zawarcie istotnej umowy o roboty budowlane w projekcie "Centrum Praskie Koneser" w Warszawie (Budynek B i C) .

 • 19.12.2016 12:02

  BBI DEVELOPMENT SA (44/2016) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 16.12.2016 08:18

  BBI Development zdecydował o obniżeniu i zwrocie wkładów w spółkach zależnych

 • 15.12.2016 22:59

  BBI DEVELOPMENT SA (43/2016) Podjęcie uchwał o obniżeniu i zwrocie wkładów w spółkach zależnych (projekt "Plac Unii" oraz "Centrum Praskie KONESER")

 • 12.12.2016 12:37

  BBI DEVELOPMENT SA (42/2016) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 05.12.2016 12:18

  BBI DEVELOPMENT SA (41/2016) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 01.12.2016 14:53

  BBI DEVELOPMENT SA (40/2016) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce ( Prezesa Zarządu).

 • 28.11.2016 15:01

  BBI DEVELOPMENT SA (39/2016) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce ( Prezesa Zarządu).

 • 23.11.2016 12:02

  BBI DEVELOPMENT SA (38/2016) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce ( Prezesa Zarządu).

 • 14.11.2016 22:10

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 22:17

  BBI DEVELOPMENT SA (37/2016) Zawarcie umowy kredytowej, umowy o generalne wykonawstwo oraz ustalenia w zakresie finansowania projektu Centrum Praskie KONESER.

 • 28.10.2016 21:32

  BBI DEVELOPMENT SA (36/2016) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Kwartału A w projekcie Centrum Praskie KONESER.

 • 16.09.2016 07:30

  BBI Development może na przełomie 2016 i 2017 r. sprzedać Centrum Marszałkowska (wywiad)

 • 12.09.2016 20:54

  BBI DEVELOPMENT SA (35/2016) Przedterminowa spłata kredytu w projekcie "Małe Błonia " w Szczecinie (Projekt Developerski 10)

 • 05.09.2016 13:52

  BBI DEVELOPMENT SA (34/2016) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 31.08.2016 20:57

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 08.08.2016 17:42

  BBI DEVELOPMENT SA (33/2016) Zawarcie umowy dotyczącej hotelu MOXY (marki Marriott International Inc.) w projekcie Centrum Praskie KONESER

 • 01.08.2016 11:52

  BBI DEVELOPMENT SA (32/2016) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 25.07.2016 19:08

  BBI DEVELOPMENT SA (31/2016) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 06.07.2016 07:45

  Zawarto przedwstępną umowę sprzedaży 72 apartamentów przy Złotej 44

 • 05.07.2016 23:12

  BBI DEVELOPMENT SA (30/2016) Zawarcie istotnej umowy przedwstępnej sprzedaży apartamentów w projekcie Złota44.

 • 30.06.2016 17:31

  BBI DEVELOPMENT SA Przedłużenie czasu trwania Programu Skupu Akcji Własnych oraz przyjęcie innych zmian do Programu.

 • 30.06.2016 17:17

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 29.06.2016 15:01

  BBI DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku.

 • 28.06.2016 17:33

  BBI DEVELOPMENT SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 • 28.06.2016 17:12

  BBI DEVELOPMENT SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 21:54

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie pomiędzy spółkami celowymi Emitenta warunkowej, przedwstępnej umowy sprzedaży kwartału A w projekcie Centrum Praskie KONESER.

 • 13.06.2016 16:46

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy z generalnym wykonawcą w projekcie "Centrum Praskie Koneser" w Warszawie (część mieszkaniowa budynki E1 i E3).

 • 08.06.2016 15:32

  BBI DEVELOPMENT SA Wybór biegłego rewidenta

 • 01.06.2016 17:59

  BBI DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał.

 • 25.05.2016 13:10

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji własnych w celu umorzenia przez spółkę celową powołaną do realizacji projektu Plac Unii w Warszawie.

 • 18.05.2016 22:18

  BBI DEVELOPMENT SA Realizacja przez Grupę BBI Development opcji wezwania współinwestora projektu Centrum Praskie KONESER do wniesienia dodatkowego wkładu do spółki celowej realizującej projekt.

 • 17.05.2016 10:23

  BBI Development ma potencjalnego kupca na Centrum Marszałkowska

 • 17.05.2016 10:05

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przyszłej sprzedaży projektu Centrum Marszałkowska (dawny DH "Sezam")

 • 16.05.2016 17:48

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 02.05.2016 14:18

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 25.04.2016 14:07

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 29.03.2016 20:09

  BBI DEVELOPMENT SA Uchwała Rady Nadzorczej pozytywnie opiniująca wniosek o podział zysku Spółki za rok 2015

 • 29.03.2016 17:48

  BBI DEVELOPMENT SA Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 25.03.2016 10:57

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

 • 24.03.2016 19:34

  BBI DEVELOPMENT SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji BBI Development S.A. (seria BBI0219)

 • 22.03.2016 03:31

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 22.03.2016 03:02

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.03.2016 20:15

  BBI DEVELOPMENT SA Uchwała Zarządu BondSpot S.A. oraz Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 22.000 obligacji spółki BBI Development S.A.

 • 16.03.2016 18:19

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji BBI DEVELOPMENT SA

 • 12.03.2016 12:07

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy z generalnym wykonawcą w projekcie "Centrum Marszałkowska" w Warszawie (d. DH Sezam).

 • 22.02.2016 13:46

  BBI DEVELOPMENT SA Wykup i umorzenie trzyletnich obligacji Emitenta

 • 19.02.2016 13:38

  BBI DEVELOPMENT SA Emisja obligacji trzyletnich

 • 03.02.2016 22:03

  Altus TFI ma 5,01 proc. akcji BBI Development

 • 03.02.2016 21:58

  BBI DEVELOPMENT SA Ujawnienie stanu posiadania (ALTUS TFI S.A.)

 • 03.02.2016 21:54

  Pioneer Pekao IM zmniejszył udział w BBI Development do 4,51 proc.

 • 03.02.2016 21:46

  BBI DEVELOPMENT SA Ujawnienie stanu posiadania (PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.)

 • 03.02.2016 18:57

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji BBI DEVELOPMENT

 • 22.01.2016 16:22

  BBI DEVELOPMENT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 18.01.2016 13:56

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 14.01.2016 17:17

  BBI DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 12 stycznia 2016 roku.

 • 12.01.2016 16:40

  BBI DEVELOPMENT SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2016 roku

 • 11.01.2016 13:15

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 04.01.2016 13:41

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 31.12.2015 14:53

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie znaczącej umowy przekazu i potrącenia. Rozliczenie wzajemnych należności w ramach grupy kapitałowej Emitenta.

 • 28.12.2015 12:36

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 21.12.2015 12:31

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 18.12.2015 16:45

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie znaczącej umowy w projekcie Centrum Praskie KONESER.

 • 16.12.2015 10:40

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie istotnych umów ze spółką WARBUD S.A. w projekcie Złota 44.

 • 14.12.2015 16:08

  BBI DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2016 roku wraz z projektami uchwał.

 • 14.12.2015 11:29

  BBI DEVELOPMENT SA Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

 • 10.12.2015 23:47

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie przez spółkę celową, realizującą Kwartał Centralny projektu Centrum Praskie KONESER, aneksu do umowy kredytowej.

 • 08.12.2015 17:49

  BBI DEVELOPMENT SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku

 • 07.12.2015 22:26

  BBI DEVELOPMENT SA Rozpoczęcie realizacji programu skupu akcji własnych.

 • 02.12.2015 16:35

  Zarząd BBI Development przyjął program skupu do 5,8 mln akcji własnych

 • 02.12.2015 16:25

  BBI DEVELOPMENT SA Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych.

 • 02.12.2015 16:15

  BBI DEVELOPMENT SA Zmiana adresu siedziby Spółki.

 • 20.11.2015 16:21

  BBI Development sprzedało nieruchomości w projekcie Koneser za 24,85 mln zł

 • 20.11.2015 16:00

  BBI DEVELOPMENT SA Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta w projekcie Centrum Praskie KONESER wraz z ujawnieniem informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości opóźniono.

 • 16.11.2015 21:35

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 26.10.2015 22:48

  BBI DEVELOPMENT SA Przeniesienie na spółkę celową prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w prawie własności nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Emilii Plater oraz Nowogrodzkiej (projekt Roma Tower). Przekazanie do publicznej wiadomości opóźn

 • 13.10.2015 13:44

  BBI Development i Liebrecht&wooD ruszają z budową części komercyjnej Konesera

 • 13.10.2015 10:43

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie istotnej umowy o roboty budowlane w projekcie "Centrum Praskie Koneser" w Warszawie.

 • 24.09.2015 16:06

  BBI DEVELOPMENT SA Pozytywny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydany w sprawie pozwolenia na budowę w projekcie "Centrum Marszałkowska" (d. Sezam)

 • 22.09.2015 08:20

  BBI Development i Amstar wypowiedziały INSO umowę o generalne wykonawstwo Złotej 44

 • 21.09.2015 22:04

  BBI DEVELOPMENT SA Przejście na system management contracting w projekcie Złota 44 w Warszawie.

 • 01.09.2015 07:29

  BBI DEVELOPMENT SA Przedterminowa spłata kredytów w części mieszkaniowej projektu "Centrum Praskie Koneser"

 • 31.08.2015 21:47

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 26.08.2015 19:26

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie przez spółkę celową, realizującą Kwartał Centralny projektu Centrum Praskie KONESER, aneksu do umowy kredytowej.

 • 14.08.2015 16:06

  BBI DEVELOPMENT SA Rejestracja zmian statutu Spółki.

 • 16.07.2015 15:10

  BBI DEVELOPMENT SA Ujawnienie stanu posiadania (PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.)

 • 01.07.2015 16:12

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie znaczącej umowy przekazu i potrącenia. Rozliczenie wzajemnych należności w ramach grupy kapitałowej w związku z projektem Plac Unii.

 • 30.06.2015 17:02

  BBI DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku.

 • 29.06.2015 17:28

  BBI DEVELOPMENT SA Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego w projekcie Koneser (Kwartał E2)

 • 26.06.2015 15:04

  Walne BBI Development uchwaliło skup do 5,8 mln akcji

 • 26.06.2015 14:51

  BBI DEVELOPMENT SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 25.06.2015 13:48

  BBI DEVELOPMENT SA Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki

 • 17.06.2015 17:38

  BBI DEVELOPMENT SA Wybór biegłego rewidenta

 • 29.05.2015 19:00

  BBI DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2015 roku wraz z projektami uchwał.

 • 27.05.2015 14:47

  BBI DEVELOPMENT SA Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki

 • 19.05.2015 06:57

  BBI DEVELOPMENT SA Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 15.05.2015 23:44

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 16:47

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie przez spółkę celową aneksu do umowy kredytowej w projekcie "Centrum Praskie Koneser" (Projekt Developerski 6)

 • 12.05.2015 16:42

  BBI DEVELOPMENT SA Ujawnienie stanu posiadania przez Pioneer FIO

 • 04.05.2015 22:28

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy najmu ze spółką Google Poland sp. z o.o. w projekcie Centrum Praskie KONESER.

 • 30.04.2015 15:30

  BM BGŻ rekomenduje "kupuj" BBI Development, cena docelowa 1,64zł

 • 09.04.2015 16:59

  BBI DEVELOPMENT SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r.

 • 09.04.2015 16:19

  GPW: Animator Rynku dla obligacji spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

 • 08.04.2015 08:42

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

 • 07.04.2015 19:52

  BBI DEVELOPMENT SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji BBI Development S.A. (seria BBI0218)

 • 31.03.2015 18:51

  BBI DEVELOPMENT SA Uchwała Zarządu BondSpot S.A. oraz Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji spółki BBI Development S.A.

 • 24.03.2015 19:40

  BBI DEVELOPMENT SA Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. przez Członka Zarządu Spółki

 • 24.03.2015 02:46

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.03.2015 02:35

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.03.2015 14:34

  BBI DEVELOPMENT SA Rozliczenie zbycia akcji własnych przez spółkę zależną w projekcie Plac Unii.

 • 17.03.2015 11:45

  BBI Development ruszy w '15 z budową kolejnego etapu mieszkaniówki w Koneserze (wywiad)

 • 12.03.2015 21:54

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie znaczącej umowy w projekcie "Plac Unii" przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie - nabycie przez spółkę celową akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 12.03.2015 12:20

  BBI DEVELOPMENT SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

 • 11.03.2015 11:20

  BBI Development i Amstar ruszą ze sprzedażą Złotej 44 w połowie kwietnia

 • 06.03.2015 16:31

  BBI DEVELOPMENT SA Korekta raportu nr 9/2015 z dnia 5 marca 2015 roku

 • 05.03.2015 23:44

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie istotnych umów dotyczących projektu Centrum Praskie KONESER - przystąpienie do Projektu inwestora zewnętrznego.

 • 23.02.2015 16:04

  BBI DEVELOPMENT SA Wykup i umorzenie trzyletnich obligacji Emitenta

 • 20.02.2015 16:12

  BBI DEVELOPMENT SA Emisja obligacji trzyletnich

 • 03.02.2015 18:44

  GPW: ostatnia sesja notowań obligacji wyemitowanych przez BBI DEVELOPMENT S.A.

 • 30.01.2015 16:55

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie umów kredytowych finansujących kolejny etap w Projekcie "Małe Błonia" w Szczecinie (Projekt Developerski 10)

 • 30.01.2015 13:15

  BBI DEVELOPMENT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 12.01.2015 13:27

  BBI DEVELOPMENT SA Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki

 • 09.01.2015 13:14

  Orco uzyskał ze sprzedaży Złota 44 nieco ponad 50 mln euro

 • 09.01.2015 12:52

  BBI DEVELOPMENT SA Ustalenie ostatecznej ceny nabycia projektu Złota 44 w związku z rozliczeniem z generalnym wykonawcą.

 • 02.01.2015 17:14

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o otrzymaniu przez BBI Development S.A. zawiadomienia o transakcji zbycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 02.01.2015 17:09

  BBI DEVELOPMENT SA ujawnienie stanu posiadania akcji - zawiadomienie o zbyciu akcji BBI Development S.A.

 • 23.12.2014 13:14

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej w projekcie "Małe Błonia" w Szczecinie.

 • 22.12.2014 16:54

  BBI DEVELOPMENT SA przeniesienie Kwartału Cntralnego projektu Centrum Praskie KONESER do spółki CPK- rozliczenie części ceny sprzedaży, znacząca umowa przekazu i potrącenia.

 • 19.12.2014 14:28

  BBI Development przeznaczy środki ze sprzedaży Placu Unii na kolejne projekty (wywiad)

 • 19.12.2014 07:50

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o sprzedaży projektu Plac Unii na rzecz podmiotu powiązanego z Invesco Real Estate

 • 19.12.2014 07:04

  BBI Development sprzedał Plac Unii; maksymalna cena 226,05 mln euro

 • 18.12.2014 07:57

  BBI DEVELOPMENT SA przeniesienie nieruchomości Kwartału Centralnego projektu Centrum Praskie KONESER oraz zawarcie przez spółkę zależną Centrum Praskie Koneser umowy kredytu.

 • 17.12.2014 16:39

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie przez spółkę celową aneksów do umów kredytowych na finansowanie dwóch pierwszych etapów mieszkaniowych w projekcie "Centrum Praskie Koneser" (Projekt Developerski 6)

 • 11.12.2014 19:52

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie umowy o generalne wykonawstwo w projekcie Złota 44 w Warszawie

 • 25.11.2014 07:49

  BBI DEVELOPMENT SA ujawnienie stanu posiadania - zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 24.11.2014 20:57

  Noble Funds TFI nie ma już akcji BBI Development

 • 21.11.2014 14:21

  BBI DEVELOPMENT SA ujawnienie stanu posiadania - przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ przez Fundusze Quercus

 • 20.11.2014 13:07

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu mieszkaniowego w projekcie "Małe Błonia" w Szczecinie

 • 14.11.2014 21:09

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.10.2014 17:42

  BBI Development zawarł umowę deweloperską dotyczącą projektu Złota 44

 • 31.10.2014 17:07

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie przez emitenta umowy deweloperskiej dotyczącej projektu Złota 44

 • 17.10.2014 18:36

  BBI DEVELOPMENT SA - rezygnacja osoby zarządzającej

 • 29.08.2014 20:19

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 29.08.2014 13:18

  BBI DEVELOPMENT SA ostateczność pozwolenia na budowę w projekcie "Centrum Marszałkowska"

 • 28.08.2014 07:52

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie istotnej umowy dotyczącej projektu Złota 44 - nowego przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego przez Emitenta.

 • 27.08.2014 22:27

  BBI Development wspólnie z Amstar dokończy projekt przy Złotej 44 w Warszawie

 • 27.08.2014 18:23

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO S.A. w projekcie Koneser w Warszawie

 • 22.08.2014 17:14

  BBI DEVELOPMENT SA - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę

 • 06.08.2014 18:35

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie umowy w zakresie finansowania przez Liebrecht & Wood spółki zależnej, realizującej Kwartał Centralny projektu Centrum Praskie KONESER

 • 01.08.2014 16:55

  BBI DEVELOPMENT SA uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę w ramach Kwartału Centralnego projektu Centrum Praskie KONESER (Budynki O oraz P)

 • 27.06.2014 15:59

  BBI DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

 • 25.06.2014 16:52

  BBI DEVELOPMENT SA Powołanie członków rady nadzorczej

 • 25.06.2014 16:34

  BBI DEVELOPMENT SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25 czerwca 2014 roku

 • 25.06.2014 07:39

  BBI DEVELOPMENT SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 24.06.2014 20:00

  BBI DEVELOPMENT SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 29.05.2014 14:34

  BBI DEVELOPMENT SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25 czerwca 2014 roku wraz z projektami uchwał.

 • 20.05.2014 11:40

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie przez spółki celowe Emitenta istotnej umowy najmu w projekcie Centrum Praskie KONESER

 • 20.05.2014 09:35

  ING OFE ma ponad 5 proc. BBI Development

 • 20.05.2014 09:30

  BBI DEVELOPMENT SA ujawnienie stanu posiadania akcji - zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez ING OFE

 • 19.05.2014 07:51

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie z firmami L&W Development Company Ltd. oraz z z Liebrecht & Wood Poland sp. z o.o. aneksu do przedwstępnej umowy inwestycyjnej

 • 15.05.2014 20:46

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 13.05.2014 17:07

  BBI DEVELOPMENT SA wybór biegłego rewidenta

 • 30.04.2014 15:14

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji przez prezesa zarządu spółki

 • 22.04.2014 18:45

  BBI DEVELOPMENT SA - aneks do umowy kredytowej w projekcie Plac Unii w Warszawie

 • 04.04.2014 16:45

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 04.04.2014 16:41

  BBI DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 04.04.2014 16:39

  BBI DEVELOPMENT SA - korekta skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2013 r.

 • 03.04.2014 14:25

  BBI DEVELOPMENT SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 01.04.2014 16:52

  BBI DEVELOPMENT SA zmiana znaczącej umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej oraz związanych z nią zabezpieczeń.

 • 01.04.2014 12:59

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji spółki przez prezesa zarządu spółki

 • 28.03.2014 17:33

  GPW: Komunikat - BBI DEVELOPMENT SA

 • 28.03.2014 16:32

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 28.03.2014 14:15

  BBI DEVELOPMENT SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji seria BBI0217

 • 24.03.2014 22:26

  BBI DEVELOPMENT SA uchwała Zarządu BondSpot S.A. oraz Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu bligacji spółki

 • 24.03.2014 18:05

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 14.03.2014 18:30

  BBI DEVELOPMENT SA uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę w ramach Kwartału Centralnego projektu Centrum Praskie KONESER

 • 14.03.2014 16:02

  BBI DEVELOPMENT SA uchwała zarządu KDPW S.A. w sprawie połączenia (scalenia) akcji

 • 11.03.2014 07:40

  BBI DEVELOPMENT SA czasowe zawieszenie obrotu akcjami w związku z ich scaleniem

 • 10.03.2014 16:44

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki BBI DEVELOPMENT SA

 • 10.03.2014 15:50

  BBI DEVELOPMENT SA wyznaczenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji

 • 04.03.2014 17:06

  BBI DEVELOPMENT SA uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę w kolejnych etapach mieszkaniowych projektu Koneser w Warszawie (Kwartał E1, E3)

 • 28.02.2014 15:24

  BBI DEVELOPMENT SA rejestracja zmian statutu spółki.

 • 22.02.2014 11:43

  BBI DEVELOPMENT SA Wykup i umorzenie obligacji trzyletnich Emitenta

 • 19.02.2014 16:27

  BBI DEVELOPMENT SA wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 19 lutego 2014 roku.

 • 19.02.2014 16:22

  NWZ BBI Development zdecydowało o scaleniu akcji w stosunku 5:1

 • 19.02.2014 16:00

  BBI DEVELOPMENT SA uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 lutego 2014 roku

 • 07.02.2014 08:00

  BBI Development wyemitował obligacje o wartości nominalnej 53 mln zł

 • 07.02.2014 07:45

  BBI DEVELOPMENT SA emisja obligacji trzyletnich

 • 05.02.2014 18:51

  GPW: Komunikat - ostatnia sesja notowań obligacji BBI DEVELOPMENT SA

 • 01.02.2014 21:03

  BBI DEVELOPMENT SA Pozytywne zakończenie badania due diligence kwartału centralnego projektu Centrum Praskie KONESER

 • 30.01.2014 15:43

  BBI DEVELOPMENT SA - zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 29.01.2014 17:18

  BBI Development uruchamia proces sprzedaży projektu Plac Unii

 • 29.01.2014 17:13

  BBI DEVELOPMENT SA podjęcie decyzji o uruchomieniu procesu sprzedaży projektu "Plac Unii" w Warszawie.

 • 23.01.2014 16:06

  BBI Development chce scalić akcje w stosunku 5:1

 • 22.01.2014 16:09

  BBI DEVELOPMENT SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 22.01.2014 09:04

  BBIDev rozpocznie budowę Kwartału Centralnego Konesera i Nowego Sezamu pod koniec '14

 • 22.01.2014 08:48

  BBI Development ma chętnych na Nowy Plac Unii; sprzedaż możliwa w '14

 • 02.01.2014 19:15

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie umów z IMMOBILIA FUND SIF SICAV - kontynuacja reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta (korekta)

 • 31.12.2013 19:34

  BBI DEVELOPMENT SA Zawarcie umów z IMMOBILIA FUND SIF SICAV - kontynuacja reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 27.12.2013 18:26

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o otrzymaniu zawiadomienia o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.12.2013 18:14

  BBI DEVELOPMENT SA ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę BB Investment SA

 • 23.12.2013 17:54

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie umów objęcia akcji z IMMOBILIA FUND SIF SICAV - kontynuacja reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 23.12.2013 17:49

  BBI DEVELOPMENT SA ujawnienie stanu posiadania akcji - zawiadomienie o nabyciu akcji BBI Development S.A.

 • 13.12.2013 16:24

  BBI DEVELOPMENT SA - zawarcie umowy objęcia akcji z IMMOBILIA FUND SIF SICAV

 • 13.12.2013 13:37

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o otrzymaniu zawiadomień o transakcji nabycia akcji przez przewodniczącego RN

 • 22.11.2013 18:58

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o transakcji nabycia oraz zbycia akcji

 • 15.11.2013 18:44

  BBI Development chce przejąć pozostałe udziały w projekcie Centrum Marszałkowska

 • 15.11.2013 18:23

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie istotnej umowy najmu w projekcie Centrum Marszałkowska w Warszawie (d. Sezam)

 • 15.11.2013 18:14

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie przedwstępnej umowy nabycia pozostałych udziałów i praw w spółce celowej realizującej projekt Centrum Marszałkowska (d. Sezam)

 • 22.10.2013 10:53

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o otrzymaniu zawiadomienia o transakcji nabycia akcji przez przewodniczącego rady nadzorczej.

 • 07.10.2013 11:17

  BBI DEVELOPMENT SA informacja o otrzymaniu zawiadomienia o transakcji nabycia akcji przez przewodniczącego RN

 • 04.10.2013 14:41

  Stopy kapitalizacji korzystne przy sprzedaży obiektu typu Nowy Plac Unii to 6,5-6,8 proc. - BBID

 • 04.10.2013 09:02

  BBI DEVELOPMENT SA uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Plac Unii w Warszawie

 • 20.09.2013 17:22

  BBI DEVELOPMENT SA - wpis zastawów rejestrowych do Rejestru Zastawów

 • 16.09.2013 11:57

  BM BGŻ obniżył cenę docelową BBI Development do 0,45 zł

 • 21.08.2013 08:14

  BBI Development zakłada start budowy części handlowo-biurowej Konesera w II poł. ’14

 • 14.08.2013 06:14

  BBI DEVELOPMENT SA zawarcie przez spółkę celową przedwstępnej umowy inwestycyjnej