PHZ Baltona SA

skrót: BAL

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 14:38

Aktualny kurs6,65   -2,21 %-0,15 zł
Otwarcie6,800,00%
Minimum6,65-2,21%
Maksimum6,800,00%
Wolumen (szt.) 4232
Kurs odniesienia6,80
Widełki dolne6,15
Widełki górne7,45
Obroty (tyś. zł)28
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
23 9256,65
615 0006,60
14 0006,50
11 0006,40
27506,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,7040 1
6,804 758 5
6,851 200 2
6,90140 1
6,953 130 2
Operator sklepów wolnocłowych działający na lotniskach regionalnych oraz na przejściach granicznych w Europie (Polska, Rumunia, Francja, Włochy, Ukraina, Belgia, Niemcy i Holandia), należący do Grupy Flemingo International. Ponadto Grupa zajmuje się m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okrętów cumujących w polskich portach morskich (działalność shipchandlerska). Prowadzi również sprzedaż towarów w kanale B2B.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Ashdod Holdings Ltd.poprzez Kempley sp. z o.o.9 081 60080,00%9 081 60080,00%
PHZ Baltona SA368 9953,28%368 9953,38%

Kategoria • 05.12.2019 20:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (60/2019) Aktualizacja informacji nt. wezwania ogłoszonego na 100% akcji Spółki

 • 05.12.2019 18:22

  PP Porty Lotnicze wydłużają zapisy w wezwaniu na akcje Baltony do 24 stycznia

 • 03.12.2019 13:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (59/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. oraz treść podjętej uchwały

 • 29.11.2019 08:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 27.11.2019 17:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (58/2019) Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku

 • 25.11.2019 12:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (57/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

 • 20.11.2019 00:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (56/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie

 • 12.11.2019 12:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (55/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.

 • 08.11.2019 16:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (54/2019) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

 • 07.11.2019 20:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (53/2019) Zawarcie aneksu do umowy najmu powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica

 • 31.10.2019 22:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (52/2019) Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

 • 30.10.2019 13:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (51/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 22.10.2019 14:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (50/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.11.2019 r.

 • 22.10.2019 11:09

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (49/2019) Informacja dodatkowa nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Spółkom Dominującym

 • 16.10.2019 13:35

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (48/2019) Ogłoszenie wezwania na 100% akcji Spółki

 • 15.10.2019 17:24

  PP Porty Lotnicze wzywają do sprzedaży 100 proc. akcji Baltony, po 6,95 zł za akcję

 • 15.10.2019 09:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (47/2019) Rejestracja obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 14.10.2019 17:33

  Baltona przydzieliła PPL obligacje o łącznej wartości 175 mln zł

 • 14.10.2019 17:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (46/2019) Przydział obligacji przez Emitenta

 • 10.10.2019 10:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (45/2019) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

 • 08.10.2019 22:52

  Baltona wyemituje obligacje o wartości 175 mln zł

 • 08.10.2019 22:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (44/2019) Informacja nt. emisji obligacji

 • 08.10.2019 18:57

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (43/2019) Informacja nt. zawarcia umowy inwestycyjnej

 • 08.10.2019 15:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (42/2019) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 01.10.2019 21:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (41/2019) Informacja nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Spółkom Dominującym

 • 01.10.2019 01:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 01.10.2019 01:27

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 30.09.2019 23:48

  PPL kupi obligacje Baltony, może też przejąć spółkę

 • 30.09.2019 22:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (40/2019) Aktualizacja informacji dot. przeglądu opcji strategicznych - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych.

 • 28.09.2019 11:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (39/2019) Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe

 • 13.09.2019 15:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (38/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 10.09.2019 13:09

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (37/2019) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 30.08.2019 17:18

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (36/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 28.08.2019 12:10

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (35/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie

 • 19.08.2019 13:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (34/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

 • 14.08.2019 16:53

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (33/2019) Podjęcie decyzji o połączeniu ze spółkami zależnymi

 • 31.05.2019 17:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (23/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2019 r.

 • 30.05.2019 20:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.05.2019 18:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (22/2019) Informacja nt. transakcji sprzedaży spółek zależnych

 • 20.05.2019 17:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019

 • 26.03.2019 15:10

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 08.03.2019 15:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (10/2019) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 07.03.2019 11:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (9/2019) Aktualizacja informacji nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Kontrahentowi

 • 04.03.2019 16:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (8/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie

 • 19.02.2019 13:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (7/2019) Zawarcie umowy logistyki magazynowej

 • 14.02.2019 17:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (6/2019) Informacja nt. kontroli celno-skarbowej

 • 08.02.2019 18:35

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (5/2019) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 30.01.2019 14:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (4/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 25.01.2019 22:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (3/2019) Aktualizacja informacji nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Kontrahentowi

 • 15.01.2019 12:51

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (2/2019) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 10.01.2019 16:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (1/2019) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 10.12.2018 16:24

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (31/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 29.11.2018 18:35

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 14.11.2018 17:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (30/2018) Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2018 roku

 • 13.11.2018 16:53

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (29/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 09.11.2018 10:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (28/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

 • 07.11.2018 18:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (27/2018) Informacja nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Kontrahentowi

 • 09.10.2018 17:24

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (26/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 28.09.2018 17:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (25/2018) Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku

 • 14.09.2018 19:04

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (24/2018) Informacja nt. wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku

 • 11.09.2018 16:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (23/2018) Aktualizacja informacji nt. działań w obszarze zmian organizacyjnych w grupie CDD Holding

 • 07.09.2018 09:44

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (22/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 24.08.2018 18:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 24.08.2018 17:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 13.08.2018 14:26

  Baltona szacuje koszt otwarcia 14 lokali na Lotnisku Chopina na ponad 30 mln zł

 • 08.08.2018 16:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (21/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 20.07.2018 17:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (20/2018) Zawarcie ramowej umowy na dostawy towarów

 • 11.07.2018 19:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (19/2018) Informacja nt. działań w obszarze zmian organizacyjnych w grupie CDD Holding

 • 06.07.2018 16:12

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (18/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 04.07.2018 16:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (17/2017) Informacja nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Kontrahentowi

 • 26.06.2018 11:10

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (16/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 26.06.2018 11:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (15/2018) Podanie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 16:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (14/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 08.06.2018 13:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (13/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 30.05.2018 12:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (12/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2018 r.

 • 29.05.2018 19:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (11/2018) Odnowienie kadencji Członków Zarządu

 • 29.05.2018 09:20

  Baltona liczy na poprawę wyników w '18; ugoda z PPL jest kluczowa dla spółki (wywiad)

 • 24.05.2018 18:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 17:09

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (10/2018) Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

 • 18.05.2018 18:12

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 16:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (9/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 06.05.2018 23:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (8/2018) Uzgodnienie z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze warunków najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie

 • 10.04.2018 16:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (7/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 09.03.2018 14:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (6/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

 • 06.03.2018 19:53

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.03.2018 19:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.02.2018 15:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (5/2018) Zmiana terminów publikacji rocznych raportów za 2017 rok

 • 22.02.2018 14:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (4/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 09.02.2018 16:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (3/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 15.01.2018 16:44

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 09.01.2018 15:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (1/2018) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 21.12.2017 12:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (48/2017) Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki

 • 15.12.2017 16:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (47/2017) Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 roku

 • 08.12.2017 14:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (46/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 29.11.2017 18:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 28.11.2017 17:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (45/2017) Informacja nt. wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 roku

 • 14.11.2017 11:18

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (44/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2017 r.

 • 14.11.2017 11:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (43/2017) Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2017 r.

 • 09.11.2017 18:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (42/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 06.11.2017 17:19

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (41/2017) Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym we Wrocławiu

 • 18.10.2017 12:22

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (40/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14.11.2017 r.

 • 09.10.2017 18:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (39/2017) Zawarcie umowy określającej zasady prowadzenia działalności handlowej na promach morskich Unity Line

 • 09.10.2017 16:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (33/2017) Korekta raportu bieżącego nr 33/2017

 • 06.10.2017 15:22

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (38/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 05.10.2017 10:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (37/2017) Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym w Katowicach

 • 29.09.2017 12:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (36/2017) Informacja nt. współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.09.2017 13:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (35/2017) Informacja nt. wygranej w aukcji dotyczącej wynajmu powierzchni handlowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

 • 07.09.2017 15:24

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (34/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 01.09.2017 11:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (33/2017) Informacja nt. wygranej w konkursie na wynajem powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym we Wrocławiu

 • 31.08.2017 16:53

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (32/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy Emitenta z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 28.08.2017 19:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 28.08.2017 18:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 23.08.2017 16:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (31/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 18.08.2017 11:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (30/2017) Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki

 • 07.08.2017 17:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (29/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy Emitenta z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 07.08.2017 16:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (28/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 25.07.2017 14:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (27/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na lata 2017-2018

 • 07.07.2017 15:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (26/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 27.06.2017 12:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (25/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 11:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (24/2017) Podanie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 07.06.2017 12:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (23/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 31.05.2017 17:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (22/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2017 r.

 • 31.05.2017 14:10

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (21/2017) Odnowienie kadencji Prezesa Zarządu

 • 30.05.2017 17:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 17:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (20/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 05.05.2017 18:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 05.05.2017 17:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.05.2017 17:15

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (19/2017) Uzupełnienie raportów rocznych za 2016 rok

 • 30.04.2017 02:15

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 30.04.2017 01:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 29.04.2017 13:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (18/2017) Informacja na temat raportów rocznych za 2016 rok

 • 27.04.2017 18:12

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (17/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok odpisu aktualizacyjnego wartość aktywów

 • 26.04.2017 19:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (16/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok odpisu aktualizacyjnego wartość aktywów

 • 20.04.2017 15:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (15/2017) Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym w Tallinie (Estonia)

 • 12.04.2017 11:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (14/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2017 r.

 • 12.04.2017 11:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (13/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 12.04.2017 10:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (12/2017) Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2017 r.

 • 07.04.2017 17:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (11/2016) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 27.03.2017 09:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (10/2017) Korekta raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 24 marca 2017 r. - Zmiana terminów publikacji rocznych raportów za 2016 rok

 • 24.03.2017 16:12

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (10/2017) Zmiana terminów publikacji rocznych raportów za 2016 rok

 • 16.03.2017 11:18

  Oferta Baltony najkorzystniejsza na wynajem pow. handlowej na lotnisku w Tallinie

 • 16.03.2017 10:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (9/2017) Informacja nt. wygranej w konkursie na wynajem powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym w Tallinie

 • 15.03.2017 11:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (8/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.04.2017 r.

 • 14.03.2017 11:57

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (7/2017) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 08.03.2017 11:15

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (6/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 21.02.2017 13:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (5/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 07.02.2017 16:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (4/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 18.01.2017 14:14

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 16.01.2017 14:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (2/2017) Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej najmu powierzchni w Porcie Lotniczym w Poznaniu

 • 05.01.2017 16:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (1/2017) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 31.12.2016 16:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (33/2016) Rozszerzenie powództwa w sporze z PPL.

 • 23.12.2016 15:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (32/2016) Raport uzupełniający raport nr 19/2016.

 • 07.12.2016 15:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (31/2016) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 14.11.2016 18:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 16:12

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (30/2016) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 07.10.2016 15:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (29/2016) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 19.09.2016 15:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (28/2016) Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 15.09.2016 13:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (27/2016) Zawarcie aneksu do wielocelowej linii kredytowej oraz umowy o kredyt nieodnawialny

 • 12.09.2016 16:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (26/2016) Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 08.09.2016 14:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (25/2016) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 06.09.2016 13:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (24/2016) Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 31.08.2016 19:04

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 31.08.2016 18:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 08.08.2016 16:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (29/2016) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 27.07.2016 18:12

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (22/2016) Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 15.07.2016 16:14

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (21/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2016 rok

 • 06.07.2016 16:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (20/2016) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 01.07.2016 15:25

  Oferta Baltony na wynajem powierzchni na lotnisku w Gdańsku nie została wybrana

 • 01.07.2016 15:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja nt. konkursu dotyczącego wynajmu powierzchni w Porcie Lotniczym w Gdańsku

 • 29.06.2016 12:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 22.06.2016 16:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.06.2016 11:21

  Baltona liczy na lepszy III kw. kdk; w całym '16 sprzedaż może spaść kilka proc. (wywiad)

 • 10.06.2016 07:15

  Baltona liczy na lepszy III kw. kdk; w całym '16 sprzedaż może spaść kilka proc. (wywiad)

 • 06.06.2016 17:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 18.05.2016 17:51

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2016 r.

 • 18.05.2016 17:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

 • 18.05.2016 14:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Podanie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2016 r.

 • 16.05.2016 19:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 12:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 22.04.2016 19:10

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 maja 2016 r.

 • 21.04.2016 20:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.05.2016 r.

 • 21.04.2016 14:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja o decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 08.04.2016 12:27

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 21.03.2016 23:04

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 22:27

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.03.2016 12:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 02.03.2016 11:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w MPL Katowice w Pyrzowicach

 • 17.02.2016 13:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja nt. wygranej w aukcji na wynajem powierzchni handlowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

 • 09.02.2016 17:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 04.02.2016 11:15

  Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Baltonę, cena docelowa 7,86 zł

 • 11.01.2016 17:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 08.01.2016 15:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Aktualizacja praktyki publikacji informacji o miesięcznych przychodach netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 21.12.2015 11:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 grudnia 2015 r.

 • 21.12.2015 11:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Przyjęte zmiany Statutu Spółki

 • 21.12.2015 11:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 grudnia 2015 r.

 • 11.12.2015 12:15

  Baltona chce utrzymać w '16 wzrost sprzedaży powyżej 20 proc. (wywiad)

 • 11.12.2015 10:32

  Baltona chce utrzymać w '16 wzrost sprzedaży powyżej 20 proc. (wywiad)

 • 07.12.2015 14:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 24.11.2015 15:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Planowane zmiany Statutu Spółki

 • 24.11.2015 14:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.12.2015 r.

 • 12.11.2015 17:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 06.11.2015 11:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 04.11.2015 11:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 16.10.2015 12:04

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 07.10.2015 13:51

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 17.09.2015 18:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zmiany w Zarządzie Emitenta

 • 02.09.2015 20:53

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 26.08.2015 17:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.08.2015 18:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 18.08.2015 18:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 12.08.2015 10:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Udzielenie poręczeń wekslowych przez jednostki zależne

 • 07.08.2015 13:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 06.08.2015 12:12

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Miesięczne przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów za lipiec 2015 r.

 • 20.07.2015 07:07

  Baltona liczy na zysk netto w '15; stawia na gastronomię i rozwój za granicą (wywiad)

 • 03.07.2015 13:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Przystąpienie do praktyki publikowania informacji o miesięcznych przychodach netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 • 26.06.2015 16:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 23.06.2015 14:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 23.06.2015 14:19

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Podanie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 27.05.2015 16:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23.06.2015 r.

 • 13.05.2015 14:57

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Plan reorganizacji działalności Spółki - aktualizacja informacji

 • 04.05.2015 17:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Udzielenie poręczenia wekslowego jednostce zależnej

 • 27.04.2015 18:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Plan reorganizacji działalności Spółki

 • 27.04.2015 16:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 20.04.2015 11:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 13.04.2015 12:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 07.04.2015 13:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 30.03.2015 16:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 23.03.2015 16:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Wznowienie programu skupu akcji własnych Emitenta - Regulamin programu nabywania akcji własnych

 • 10.03.2015 10:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 20.02.2015 09:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19.02.2015 r. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2015 r.

 • 19.02.2015 13:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Powołanie osoby nadzorującej

 • 19.02.2015 13:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2015 r.

 • 19.02.2015 13:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2015 r.

 • 22.01.2015 12:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.02.2015 r

 • 21.01.2015 14:24

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 09.01.2015 14:18

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 05.01.2015 12:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 29.12.2014 14:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 23.12.2014 08:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 17.12.2014 13:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 10.12.2014 22:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 08.12.2014 13:11

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 04.12.2014 07:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA oddalenie powództwa

 • 01.12.2014 12:27

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 24.11.2014 11:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 21.11.2014 17:36

  BALTONA SA informacja dotycząca skupu akcji własnych Emitenta - zawiadomienie o zamiarze przekroczenia przez Emitenta granicy średniego dziennego obrotu akcjami

 • 13.11.2014 19:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 11:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 03.11.2014 17:37

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 28.10.2014 16:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 20.10.2014 12:23

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 15.10.2014 19:19

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 07.10.2014 07:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 02.10.2014 12:46

  BALTONA SA zmiany w Zarządzie Emitenta

 • 30.09.2014 09:06

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 22.09.2014 18:17

  BALTONA SA Korekta raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 16 września 2014 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 22.09.2014 18:16

  BALTONA SA Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 16.09.2014 09:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 09.09.2014 16:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - udzielenie poręczenia wekslowego przez jednostkę zależną

 • 08.09.2014 16:50

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 02.09.2014 09:21

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 26.08.2014 15:09

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 22.08.2014 19:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 22.08.2014 19:15

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 18.08.2014 12:35

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 11.08.2014 14:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 05.08.2014 07:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 28.07.2014 18:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 23.07.2014 15:12

  PHZ BALTONA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.07.2014 14:45

  PHZ BALTONA SA powołanie osoby zarządzającej

 • 21.07.2014 17:24

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 11.07.2014 16:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego.

 • 11.07.2014 16:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta

 • 07.07.2014 15:22

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 01.07.2014 09:04

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 23.06.2014 15:05

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 18.06.2014 12:57

  BALTONA SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.06.2014 12:48

  BALTONA SA podanie treści uchwał podjętych przez ZWZA 18 czerwca 2014 r.

 • 16.06.2014 18:46

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 09.06.2014 11:18

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 03.06.2014 13:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 27.05.2014 14:29

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 22.05.2014 12:08

  BALTONA SA zwołanie ZWZA na dzień 18.06.2014 r.

 • 20.05.2014 15:48

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.05.2014 18:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 16:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 07.05.2014 10:49

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 06.05.2014 18:38

  BALTONA SA wniesienie pozwu wzajemnego

 • 30.04.2014 12:13

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 15.04.2014 12:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 07.04.2014 16:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 01.04.2014 14:26

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 19.03.2014 20:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 19.03.2014 20:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 10.03.2014 16:56

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 05.03.2014 14:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 26.02.2014 17:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 18.02.2014 15:09

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 05.02.2014 15:23

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji emitenta

 • 29.01.2014 15:57

  PHZ BALTONA SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 28.01.2014 12:29

  PHZ BALTONA SA wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 28 stycznia 2014 r.

 • 21.01.2014 15:32

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 16.01.2014 14:52

  BALTONA SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 14.01.2014 16:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 09.01.2014 16:15

  PHZ BALTONA SA - rezygnacja osoby zarządzającej

 • 09.01.2014 15:39

  PHZ BALTONA SA - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 30.12.2013 13:15

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 19.12.2013 17:18

  BALTONA SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 17.12.2013 12:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 09.12.2013 12:24

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 02.12.2013 17:01

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 14.11.2013 06:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 28.10.2013 17:07

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 15.10.2013 15:19

  BALTONA SA wypełnienie warunków formalnych umowy nabycia udziałów w CDD Holding BV z siedzibą w Holandii

 • 14.10.2013 16:24

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 08.10.2013 16:16

  BALTONA SA - informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 01.10.2013 12:33

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych .

 • 30.09.2013 13:59

  PHZ BALTONA SA ujawnienie informacji poufnej - podjęcie decyzji o zamiarze nabycia udziałów w CDD Holding BV z siedzibą w Holandii

 • 24.09.2013 13:21

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 16.09.2013 15:48

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 10.09.2013 16:31

  BALTONA SA - informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 02.09.2013 16:27

  BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 30.08.2013 06:18

  BALTONA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.08.2013 18:02

  PHZ BALTONA SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego.

 • 26.08.2013 16:34

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych mitenta

 • 19.08.2013 16:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 19.08.2013 16:12

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA udzielenie poręczenia przez jednostkę zależną

 • 14.08.2013 15:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 14.08.2013 12:32

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 28/2013 z 25 kwietnia 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 12:26

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 24/2013 z 18 kwietnia 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 12:21

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 23/2013 z 8 kwietnia 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 12:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - korekta raportu bieżącego nr 22/2013

 • 14.08.2013 12:06

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 19/2013 z 25 marca 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 11:57

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 18/2013 z 19 marca 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 11:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - korekta raportu bieżącego nr 15/2013

 • 14.08.2013 11:44

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 13/2013 z 4 marca 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 11:38

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 11/2013 z 26 lutego 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 11:29

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 10/2013 z 18 lutego 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 11:16

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 9/2013 z 11 lutego 2013 r. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 11:12

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 7/2013 z 5 lutego 2013 r. - informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2013 10:58

  BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 6/2013 z 31 stycznia 2013 r. - informacja o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 13.08.2013 16:55

  BALTONA SA - korekta informacji o realizacji programu skupu akcji własnych

 • 23.07.2013 15:43

  BALTONA SA treść tekstu jednolitego statutu spółki

 • 23.07.2013 15:26

  BALTONA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.07.2013 15:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - powołanie osoby zarządzającej

 • 09.07.2013 10:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA korekta raportu bieżącego nr 43/2013 - rezygnacja osoby zarządzającej

 • 08.07.2013 18:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA rezygnacja osoby zarządzającej

 • 02.07.2013 14:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu

 • 17.06.2013 14:58

  BALTONA SA wniesienie pozwu

 • 12.06.2013 17:40

  PHZ BALTONA SA wykaz akcjonariuszy na NWZA w dniu 12 czerwca 2013 r.

 • 12.06.2013 17:29

  PHZ BALTONA SA odwołanie i powołanie osoby nadzorującej

 • 12.06.2013 15:16

  BALTONA SA - uchwały NWZA

 • 07.06.2013 13:42

  PHZ BALTONA SA zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 16.05.2013 16:34

  BALTONA SA zwołanie NWZA na dzień 12.06.2013 r.

 • 15.05.2013 16:30

  PHZ BALTONA SA wpisanie w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian statutu.

 • 14.05.2013 16:04

  BALTONA SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.05.2013 14:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 25.04.2013 12:23

  PHZ BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

 • 23.04.2013 16:38

  BALTONA SA podanie treści uchwał podjętych przez ZWZA 23 kwietnia 2013 r.

 • 23.04.2013 14:06

  BALTONA SA - powołanie osoby nadzorującej oraz odwołanie osoby nadzorującej

 • 23.04.2013 13:54

  BALTONA SA odstąpienie przez WZe od rozpatrzenia jednego z planowanych punktów porządku obrad