British Automotive Holding SA

skrót: BAH

Brak kursu dla wybranej firmy

Holding prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Książek, Mariusz Wojciechwraz z Książek Holding sp. z o.o.19 117 12846,01%19 117 12846,01%
NN OFEportfel3 806 1669,16%3 806 1669,16%

Kategoria • 13.01.2021 08:20

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (3/2021) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 12.01.2021 15:31

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (2/2021) Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 12.01.2021 10:02

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (1/2021) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 31.12.2020 18:36

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (66/2020) Zmiany w składach Zarządów British Automotive Holding S.A. oraz British Automotive Polska S.A.

 • 22.12.2020 18:14

  Spółka zależna BAH żąda zapłaty 104,5 mln zł od Jaguar Land Rover

 • 22.12.2020 17:29

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (65/2020) Informacja o wystosowaniu przez British Automotive Polska S.A. do JLR wezwania do zapłaty

 • 16.12.2020 20:07

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (64/2020) Informacja o podjęciu decyzji o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym Umów Dilerskich i Serwisowych Jaguar Land Rover zawartych przez British Automotive Polska S.A. z podmiotami wchodzącymi w skład sieci dilerskiej i

 • 15.12.2020 21:10

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (63/2020) Informacja o braku przedłużenia okresu wstrzymania skutków wypowiedzenia i o efektywnym wypowiedzeniu umowy importerskiej

 • 14.12.2020 21:59

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (62/2020) Informacja o otrzymaniu wypowiedzenia umowy importerskiej i przedłużeniu okresu wstrzymania skutków wypowiedzenia

 • 10.12.2020 21:51

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (61/2020) Informacja o skierowaniu wypowiedzenia umowy importerskiej

 • 10.12.2020 16:18

  Spółka zależna BAH ma porozumienie z SsangYong Motor ws. rozwiązania umowy dystrybucyjnej

 • 10.12.2020 16:04

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (60/2020) Informacja o zawarciu porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy importerskiej/dystrybucyjnej z dnia 6 maja 2019 r. pomiędzy SK Motors sp. z o.o. a SsangYong Motor Company

 • 08.12.2020 13:43

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (59/2020) Ustanowienie prokurenta w spółce British Automotive Holding S.A. - uzupełnienie informacji

 • 07.12.2020 11:39

  BAH chce przygotować spółki dilerskie do sprzedaży

 • 04.12.2020 18:30

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (58/2020) Ustanowienie prokurenta w spółce British Automotive Holding S.A.

 • 02.12.2020 21:56

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (57/2020) Informacja nt. otrzymania przez Emitenta od Jaguar Land Rover Limited wezwania do zapłaty

 • 01.12.2020 17:56

  Spółki zależne BAH podpisały umowy dilerskie z nowym importerem samochodów marki Jaguar i Land Rover

 • 01.12.2020 17:27

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (56/2020) Informacja nt. zawarcia przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta umów dilerskich z nowym importerem samochodów marki Jaguar i Land Rover

 • 30.11.2020 21:56

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.11.2020 18:40

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (55/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 30.11.2020 17:09

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (54/2020) Informacja nt. zakończenia przez spółkę zależną Emitenta działalności importerskiej

 • 27.11.2020 18:54

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (53/2020) Podjęcie decyzji o zmianie profilu działalności spółki zależnej Emitenta

 • 25.11.2020 19:54

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (52/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 16.11.2020 16:55

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (51/2020) Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 30.10.2020 20:34

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (50/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 13.10.2020 15:41

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (49/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 13.10.2020 15:33

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (48/2020) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 12.10.2020 20:22

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (47/2020) Odpowiedź Emitenta na pismo JLR z dnia 23 września 2020 r.

 • 30.09.2020 22:57

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (46/2020) Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na dzień 1 października 2020 r.

 • 30.09.2020 22:30

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 30.09.2020 18:57

  BAH nie będzie kontynuował działalności importerskiej i dilerskiej pojazdów Jaguar, Land Rover i SsangYong

 • 30.09.2020 18:05

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (45/2020) Podjęcie decyzji o braku kontynuacji działalności importerskiej w zakresie pojazdów marek SsangYong przez Grupę Kapitałową Emitenta w perspektywie obejmującej kolejne 12 miesięcy

 • 30.09.2020 17:53

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (44/2020) Stanowisko Zarządu Emitenta co do pisma JLR z dnia 23 września 2020 r., podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta związanych z działalnością importerską oraz działalnością d

 • 23.09.2020 23:51

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (43/2020) Otrzymanie pisma od JLR dotyczącego zainteresowania osiągnięciem porozumienia co do rozwiązania umowy importerskiej przez JLR i BAP na dzień 30 listopada 2020 r. oraz sposobu zakończenia współpracy pomiędzy JLR i BA

 • 01.09.2020 10:58

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (42/2020) Zmiany w składzie Zarządu British Automotive Holding S.A.

 • 31.08.2020 16:27

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (41/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.08.2020 16:23

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (40/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 28.08.2020 22:24

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (39/2020) Aktualizacja informacji nt. finansowania przez mBank S.A.

 • 26.08.2020 22:17

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (38/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 24.08.2020 22:26

  Ssangyong Motor Company wypowiedział spółce z grupy BAH umowę dystrybucyjną w Polsce

 • 24.08.2020 21:57

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (37/2020) Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej

 • 14.08.2020 11:34

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (36/2020) Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR w sprawie kontynuowania działalności dealerskiej

 • 12.08.2020 07:01

  BAH zbada możliwość pozyskania inwestorów dla spółek z grupy

 • 11.08.2020 20:02

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (35/2020) Prowadzenie rozmów w sprawie zasad zakończenia działalności importerskiej oraz uruchomienie procesu w ramach przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emit

 • 07.08.2020 20:58

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (34/2020) Ustalenie wysokości odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska S.A.

 • 07.08.2020 10:55

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (33/2020) Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję

 • 05.08.2020 23:11

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (32/2020) Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

 • 03.08.2020 21:19

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (31/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.

 • 24.06.2020 22:46

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (24/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 28.05.2020 18:43

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (23/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej - aktualizacja informacji

 • 16.05.2020 10:00

  BAH zapowiada reorganizację grupy i podwyższenie kapitałów w spółkach zależnych

 • 16.05.2020 09:21

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (22/2020) Podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu spółek zależnych Emitenta, ustaleniu zasad reorganizacji działalności spółki zależnej British Automotive Polska S.A. oraz przeprowadzeniu procesów dezinwestycji w Grupie Kapitało

 • 29.04.2020 22:45

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (21/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 29.04.2020 17:38

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (20/2020) Aktualizacja informacji dot. procedury szacowania wartości niektórych aktywów

 • 27.04.2020 15:48

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (19/2020) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 • 08.04.2020 22:54

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (18/2020) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

 • 07.04.2020 16:41

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (17/2020) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 03.04.2020 16:59

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (16/2020) Procedura szacowania wartości niektórych aktywów - aktualizacja informacji

 • 02.04.2020 22:21

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (15/2020) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 19.03.2020 20:47

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (14/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 17.03.2020 20:31

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (13/2020) Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover

 • 05.03.2020 20:33

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (12/2020) Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR ws. kontynuowania działalności dealerskiej

 • 21.02.2020 14:26

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (11/2020) Rozpoczęcie procedury szacowania wartości niektórych aktywów

 • 04.02.2020 15:53

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (10/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 31.01.2020 17:39

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (9/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 31.01.2020 16:30

  NN OFE ma poniżej 5 proc. na wlanym BAH

 • 31.01.2020 16:20

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (8/2020) Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 28.01.2020 15:54

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (7/2020) Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.

 • 27.01.2020 15:49

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (6/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.01.2020 17:33

  BAH ma pisemne potwierdzenie decyzji Jaguar Land Rover ws. przedłużenia umowy

 • 20.01.2020 17:15

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (5/2020) Otrzymanie pisma od JLR potwierdzającego przedłużenie obowiązywania umowy importerskiej

 • 20.01.2020 09:18

  BAH złożył wniosek o zawieszenie notowań do pisemnego potwierdzenia deklaracji Jaguar Land Rover

 • 20.01.2020 08:57

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (4/2020) Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

 • 17.01.2020 23:32

  BAH ma ustną deklarację Jaguar Land Rover o przedłużeniu umowy do 31 marca 2021

 • 17.01.2020 21:13

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (3/2020) Otrzymanie informacji w sprawie obowiązywania umowy importerskiej

 • 14.01.2020 12:01

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (2/2020) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 13.01.2020 22:52

  BAH zakończy współpracę z Jaguar Land Rover 31 lipca 2020 r.

 • 13.01.2020 22:14

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (1/2020) Otrzymanie potwierdzenia o zakończeniu obowiązywania umowy importerskiej w pierwotnym terminie, tj. w dniu 01.08.2020 r.

 • 30.12.2019 19:25

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (47/2019) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

 • 23.12.2019 14:33

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (46/2019) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej - aktualizacja informacji

 • 11.12.2019 11:43

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (45/2019) Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej

 • 03.12.2019 17:09

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (44/2019) Decyzja Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.

 • 03.12.2019 17:06

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (43/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 29.11.2019 20:08

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.11.2019 13:52

  BAH rozpoczął przegląd opcji strategicznych dot. salonów dealerskich

 • 29.11.2019 13:37

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (42/2019) Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

 • 04.11.2019 19:47

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (41/2019) Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.

 • 30.10.2019 19:52

  Spółka zależna BAH wypowiedziała umowę dilerską i serwisową Luxury Motors

 • 30.10.2019 19:40

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (40/2019) Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy

 • 09.10.2019 21:16

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (39/2019) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 30.08.2019 06:09

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 22:09

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (38/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 13.08.2019 15:56

  British Automotive Holding zawiesza politykę dywidendową

 • 13.08.2019 15:45

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (37/2019) Zawieszenie przez Zarząd polityki dywidendowej

 • 30.05.2019 17:07

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 15:34

  BAH otrzymał od Jaguar Land Rover zaproszenie do negocjacji ws. przedłużenia umowy importerskiej

 • 22.05.2019 15:20

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (25/2019) Otrzymanie zaproszenia do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy importerskiej

 • 20.05.2019 18:46

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (24/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.

 • 20.05.2019 16:50

  BAH wypłaci z zysku za '18 dodatkowo 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 20.05.2019 16:42

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (23/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 20.05.2019 16:40

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (22/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.

 • 15.04.2019 15:05

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (14/2019) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej - aktualizacja informacji

 • 29.03.2019 07:22

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 07:17

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 21.03.2019 17:11

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (11/2019) Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.

 • 11.03.2019 19:15

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (10/2019) Zmiany w składzie zarządu Spółki

 • 04.03.2019 16:07

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (9/2019) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 04.03.2019 08:03

  BAH chce rozszerzyć współpracę z Surprice o wynajem samochodów w Czechach (opis)

 • 04.03.2019 07:36

  BAH ma Term Sheet ws. współpracy z Surprice w zakresie wynajmu samochodów w Czechach

 • 04.03.2019 07:15

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (8/2019) Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów

 • 20.02.2019 20:14

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (7/2019) Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką Surprice Rent A Car (CY) Ltd - rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu samochodów

 • 18.02.2019 14:13

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (6/2019) Powołanie osoby nadzorującej w British Automotive Holding S.A.

 • 05.02.2019 19:07

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (5/2019) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 30.01.2019 12:00

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (4/2019) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 22.01.2019 14:32

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (3/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 22.01.2019 07:57

  Spółki dilerskie grupy BAH otrzymały od Jaguar Land Rover listy intencyjne w sprawie współpracy

 • 21.01.2019 19:36

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (2/2019) Podpisanie przez jednostki zależne od Emitenta listów intencyjnych ws. kontynuowania lub rozpoczęcia działalności dealerskiej

 • 07.01.2019 15:07

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (1/2019) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 17.12.2018 21:19

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (58/2018) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 07.12.2018 09:54

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (57/2018) Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej

 • 05.12.2018 20:14

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (56/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 29.11.2018 17:16

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (55/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 29.11.2018 17:06

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 23.11.2018 20:39

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (54/2018) Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej

 • 23.11.2018 15:47

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (53/2018) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 20.11.2018 11:43

  British Automotive Holding warunkowo wypłaci 0,26 zł zaliczkowej dywidendy na akcję (aktl.)

 • 20.11.2018 09:04

  British Automotive Holding warunkowo wypłaci 0,26 zł zaliczkowej dywidendy na akcję

 • 20.11.2018 08:40

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (52/2018) Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 08.11.2018 18:09

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (51/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 07.11.2018 22:13

  Jaguar Land Rover odkupi od BAH niesprzedane samochody swoich marek

 • 07.11.2018 21:18

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (50/2018) Otrzymanie od Jaguar Land Rover Deutschland GMBH listu intencyjnego ws. odkupu samochodów i części zamiennych oraz akcesoriów po wygaśnięciu umowy importerskiej

 • 09.10.2018 16:52

  British Automotive Holding rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 09.10.2018 16:41

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (49/2018) Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

 • 05.10.2018 16:19

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (48/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 06.09.2018 08:23

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (47/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 05.09.2018 09:51

  Vestor DM obniżył cenę docelową akcji British Automotive Holding do 2,2 zł

 • 31.08.2018 18:12

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.08.2018 11:37

  TFI PZU ma poniżej 5 proc. British Automotive Holding

 • 13.08.2018 11:18

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (46/2018) Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 10.08.2018 17:09

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (45/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu

 • 09.08.2018 16:23

  DM BOŚ zawiesił wydawanie rekomendacji dla British Automotive Holding

 • 08.08.2018 12:34

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (44/2018) Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję

 • 08.08.2018 09:59

  Trigon DM zawiesił wydawanie rekomendacji dla British Automotive Holding

 • 07.08.2018 15:18

  British Automotive Holding chce kontynuować działalność jako grupa dealerska

 • 07.08.2018 13:37

  British Automotive Holding podtrzymuje plany dywidendowe

 • 07.08.2018 11:21

  BAH sprzedał w VII w ramach działalności importerskiej 353 samochody, więcej rdr o 67 proc.

 • 07.08.2018 10:50

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (43/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 06.08.2018 10:52

  DZIEŃ NA GPW: Kurs British Automotive Holding spada o ponad 50 proc.

 • 06.08.2018 09:39

  British Automotive Holding "zszokowane" wypowiedzeniem umowy przez Jaguar Land Rover

 • 06.08.2018 09:11

  Jaguar Land Rover wypowiedział British Automotive Holding umowę importerską

 • 06.08.2018 08:23

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (42/2018) Wypowiedzenie umowy znaczącej - umowy importerskiej

 • 03.08.2018 07:55

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla BAH do "kupuj", obniżył cenę docelową do 7,7 zł

 • 04.07.2018 16:06

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (41/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 06.06.2018 15:35

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (40/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 30.05.2018 17:46

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.05.2018 15:53

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (39/2018) Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover

 • 09.05.2018 16:06

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (38/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 09.05.2018 15:20

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (37/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r.

 • 08.05.2018 21:18

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (36/2018) Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A.

 • 08.05.2018 21:07

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (35/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

 • 08.05.2018 21:05

  British Automotive Holding wypłaci 0,92 zł dywidendy na akcję

 • 08.05.2018 20:52

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (34/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r.

 • 23.04.2018 17:00

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (33/2018) Aktualizacja informacji nt. rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017

 • 19.04.2018 16:25

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (32/2018) Aktualizacja informacji nt. rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017

 • 10.04.2018 19:42

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (31/2018) Aktualizacja informacji nt. umowy faktoringowej spółki zależnej

 • 09.04.2018 19:48

  British Automotive Holding chce wypłacić 0,92 zł dywidendy na akcję

 • 09.04.2018 19:35

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (30/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.

 • 09.04.2018 19:29

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (29/2018) Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 05.04.2018 16:13

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (28/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 30.03.2018 13:28

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 13:25

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 09:24

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji British Automotive Holding do 10,50 zł

 • 26.03.2018 16:35

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (27/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 16.03.2018 15:18

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (26/2018) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej

 • 14.03.2018 15:22

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (25/2018) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy kredytowej

 • 08.03.2018 14:04

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" BAH z ceną docelową 14,3 zł

 • 06.03.2018 16:24

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (24/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 16.02.2018 14:48

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (23/2018) Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi

 • 07.02.2018 20:19

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (22/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

 • 06.02.2018 20:10

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (21/2018) Informacja nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 31.01.2018 09:28

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (20/2018) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 17.01.2018 12:31

  TFI PZU ma powyżej 5 proc. akcji British Automotive Holding

 • 17.01.2018 12:22

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (19/2018) Informacja nt. zwiększenia udziału TFI PZU S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.01.2018 16:29

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (18/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 16.01.2018 15:27

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (17/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 16.01.2018 15:12

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (16/2018) Otrzymanie informacji o zmianie zawiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 16.01.2018 10:46

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (15/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 15.01.2018 18:27

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (14/2018) Powołanie osób zarządzających w British Automotive Holding S.A.

 • 15.01.2018 10:43

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla British Automotive Holding do "trzymaj" (popr.)

 • 15.01.2018 10:16

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla British Automotive Holding do "trzymaj"

 • 12.01.2018 19:52

  Mariusz Książek sprzedał 25 proc. akcji British Automotive Holding

 • 12.01.2018 19:29

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (13/2018) Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 12.01.2018 19:13

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (12/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 12.01.2018 18:50

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (11/2018) Aktualizacja informacji nt. działalności dilerskiej w Katowicach

 • 12.01.2018 09:47

  TFI PZU ma mniej niż 5 proc. akcji British Automotive Holding

 • 12.01.2018 09:33

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (10/2018) Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 09.01.2018 22:13

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (9/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej British Automotive Holding S.A. oraz potencjalne zmiany w zarządzie Emitenta.

 • 09.01.2018 17:15

  Mariusz Książek chce sprzedać 20 proc. akcji British Automotive w procesie ABB

 • 09.01.2018 17:05

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (8/2018) Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu.

 • 09.01.2018 17:00

  British Automotive Holding chce wypłacać w formie dywidendy ok. 80 proc. zysku

 • 09.01.2018 16:36

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (7/2018) Zmiana w zakresie polityki dywidendowej Emitenta.

 • 09.01.2018 09:04

  British Automotive Holding chce zmienić politykę dywidendową

 • 09.01.2018 08:50

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (6/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 • 09.01.2018 08:38

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (5/2018) Zamiar wprowadzenia zmian w zakresie polityki dywidendowej Emitenta.

 • 05.01.2018 16:54

  DM BZ WBK rozpoczął wydawanie rekomendacji dla BAH i Marvipol Development (opis)

 • 05.01.2018 16:41

  DM BZ WBK rozpoczął wydawanie rekomendacji dla BAH i Marvipol Development

 • 05.01.2018 14:22

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (4/2018) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 05.01.2018 14:21

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (3/2018) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 05.01.2018 08:23

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (2/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 • 04.01.2018 12:29

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (1/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 • 29.12.2017 20:41

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (98/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 • 29.12.2017 08:53

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (97/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 • 28.12.2017 08:37

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (96/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 • 22.12.2017 12:49

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (95/2017) Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 20.12.2017 16:11

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (94/2017) Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie likwidacji oddziału Emitenta oraz odwołania prokur oddziałowych.

 • 19.12.2017 09:32

  Akcje Marvipol Development wzrosły w debiucie na GPW o 10,9 proc.

 • 13.12.2017 13:09

  GPW: Komunikat - British Automotive Holding

 • 08.12.2017 17:57

  GPW: Komunikat - zmiana n azw skróconych spółki MARVIPOL SA

 • 07.12.2017 18:57

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (93/2017) Wyznaczenie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego w procesie podziału Emitenta oraz odstąpienie przez Emitenta od publikacji wybranych danych operacyjnych w miesiącu grudniu 2017 roku

 • 07.12.2017 17:04

  BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (92/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 • 04.12.2017 18:35

  MARVIPOL SA (91/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 • 01.12.2017 18:26

  MARVIPOL SA (90/2017) Rejestracja Podziału MARVIPOL S.A. oraz rejestracja zmiany firmy Spółki.

 • 29.11.2017 21:04

  Deweloperska część Marvipolu chce wypłacać dywidendę po podziale grupy (aktl.)

 • 29.11.2017 13:35

  BAH w średnim terminie planuje dojść do sprzedaży 5 tys. samochodów rocznie

 • 29.11.2017 12:34

  Deweloperska część Marvipolu chce wypłacać dywidendę po podziale grupy

 • 29.11.2017 12:13

  Marvipol planuje podwojenie segmentu logistycznego w ciągu 4 m-cy

 • 27.11.2017 07:52

  MARVIPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 07:35

  DM BZ WBK zaleca "kupuj" Marvipol

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 20.11.2017 22:39

  Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali o podziale spółki

 • 20.11.2017 20:51

  MARVIPOL SA (89/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.

 • 20.11.2017 20:47

  MARVIPOL SA (88/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.

 • 17.11.2017 14:41

  Marvipol wprowadza do oferty 39 lokali w Warszawie

 • 13.11.2017 19:15

  MARVIPOL SA (87/2017) Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

 • 09.11.2017 20:44

  MARVIPOL SA (86/2017) Publikacja przez spółkę Marvipol Development S.A. prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego.

 • 09.11.2017 16:35

  MARVIPOL SA (85/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 08.11.2017 20:48

  MARVIPOL SA (84/2017) Warunkowy przydział niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

 • 08.11.2017 14:47

  KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Marvipol Development związane z akcjami serii C

 • 08.11.2017 09:50

  BAH w '18 wypłaci dywidendę w wysokości min. połowy zysku za '17

 • 07.11.2017 15:40

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Marvipol Development związany z akcjami serii A i B

 • 06.11.2017 15:16

  MARVIPOL SA (83/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 06.11.2017 08:35

  MARVIPOL SA (82/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 30.10.2017 10:02

  Vestor DM podwyższył cenę docelową dla Marvipolu do 19 zł

 • 26.10.2017 12:47

  MARVIPOL SA (81/2017) Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

 • 26.10.2017 08:17

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Marvipolu do 19,7 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 24.10.2017 17:06

  Akcjonariusze Marvipolu 20 XI zdecydują o podziale spółki

 • 24.10.2017 16:53

  MARVIPOL SA (80/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.

 • 21.10.2017 16:17

  MARVIPOL SA (79/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii R.

 • 10.10.2017 16:04

  MARVIPOL SA (78/2017) Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego.

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.10.2017 10:05

  Marvipol sprzedał w III kw. 208 mieszkań i lokali usługowych, 61,2 proc. więcej rdr (opis)

 • 05.10.2017 09:41

  Marvipol sprzedał w III kw. 208 mieszkań i lokali usługowych, 61,2 proc. więcej rdr

 • 05.10.2017 08:24

  MARVIPOL SA (77/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 05.10.2017 08:20

  MARVIPOL SA (76/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 27.09.2017 16:28

  Marvipol planuje emisję obligacji o wartości nominalnej do 50 mln zł

 • 27.09.2017 16:13

  MARVIPOL SA (75/2017) Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.

 • 21.09.2017 19:41

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji MARVIPOL SA

 • 15.09.2017 18:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji MARVIPOL SA

 • 07.09.2017 16:07

  MARVIPOL SA (74/2017) Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno - magazynowego.

 • 06.09.2017 16:47

  MARVIPOL SA (73/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 06.09.2017 15:47

  MARVIPOL SA (72/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 01.09.2017 19:41

  MARVIPOL SA (71/2017) Udzielenie gwarancji za spółkę zależną z segmentu motoryzacyjnego.

 • 01.09.2017 15:47

  MARVIPOL SA (70/2017) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału.

 • 31.08.2017 15:42

  MARVIPOL SA (69/2017) Podpisanie znaczącej umowy - aktualizacja informacji.

 • 22.08.2017 21:20

  MARVIPOL SA (68/2017) Podpisanie umów znaczących - aktualizacja informacji.

 • 22.08.2017 21:15

  MARVIPOL SA (67/2017) Powołanie osoby zarządzającej w Marvipol S.A. na nową kadencję.

 • 18.08.2017 20:43

  MARVIPOL SA (66/2017) Podpisanie umów znaczących.

 • 17.08.2017 19:06

  Akcjonariusze Marvipolu w IV kwartale '17 podejmą uchwałę o podziale spółki

 • 17.08.2017 18:48

  MARVIPOL SA (65/2017) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału.

 • 17.08.2017 07:31

  MARVIPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.08.2017 09:18

  MARVIPOL SA (64/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 08.08.2017 10:26

  Marvipol pozyskał ponad 80 mln zł z emisji obligacji

 • 04.08.2017 21:20

  MARVIPOL SA (63/2017) Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu.

 • 04.08.2017 21:05

  MARVIPOL SA (62/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 04.08.2017 17:02

  MARVIPOL SA (61/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 03.08.2017 23:31

  MARVIPOL SA (60/2017) Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu.

 • 27.07.2017 07:35

  Marvipol chce wprowadzić do oferty ok. 650 lokali do końca '17

 • 27.07.2017 07:30

  Marvipol liczy na podział grupy i debiut Marvipol Development w IV kw. '17

 • 26.07.2017 15:25

  MARVIPOL SA (59/2017) Zgromadzenie Obligatariuszy - korekta treści raportu.

 • 25.07.2017 18:53

  MARVIPOL SA (59/2017) Zgromadzenie Obligatariuszy.

 • 24.07.2017 17:28

  MARVIPOL SA (58/2017) Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu.

 • 19.07.2017 15:57

  MARVIPOL SA (57/2017) Zgromadzenie Obligatariuszy.

 • 17.07.2017 15:34

  MARVIPOL SA (56/2017) Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego.

 • 13.07.2017 10:38

  Vestor DM podwyższył cenę docelową dla Marvipolu do 18 zł

 • 12.07.2017 13:03

  MARVIPOL SA (55/2017) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2017 11:22

  MARVIPOL SA (54/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 05.07.2017 09:16

  MARVIPOL SA (53/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 04.07.2017 14:16

  Spółki Marvipolu mają umowy na sprzedaż 348 samochodów

 • 04.07.2017 13:56

  MARVIPOL SA (52/2017) Zawarcie przez jednostki zależne Emitenta istotnych umów.

 • 30.06.2017 19:46

  Marvipol wypłaci 0,82 zł dywidendy na akcję za '16

 • 30.06.2017 19:15

  MARVIPOL SA (51/2017) Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy.

 • 30.06.2017 19:10

  MARVIPOL SA (50/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 19:08

  MARVIPOL SA (49/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016.

 • 30.06.2017 19:07

  MARVIPOL SA (48/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 14:21

  Zarząd Marvipolu przychyla się do wniosku NN OFE ws. wyższej dywidendy za'16

 • 30.06.2017 13:54

  MARVIPOL SA (47/2017) Rekomendacja Zarządu Marvipol S.A. dotycząca propozycji wypłaty przez Emitenta dywidendy.

 • 30.06.2017 11:33

  MARVIPOL SA (46/2017) Zgromadzenie Obligatariuszy - korekta treści raportu.

 • 29.06.2017 17:20

  MARVIPOL SA (46/2017) Zgromadzenie Obligatariuszy.

 • 29.06.2017 09:33

  Marvipol zbuduje apartamenty w Gdańsku; szuka kolejnych działek w Trójmieście

 • 22.06.2017 09:38

  MARVIPOL SA (45/2017) Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S

 • 21.06.2017 11:57

  MARVIPOL SA (44/2017) Stanowisko Zarządu Marvipol S.A. dotyczące projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszonych przez Akcjonariusza.

 • 21.06.2017 11:40

  Marvipol kupił działki w Warszawie pod budowę projektu mieszkaniowego

 • 19.06.2017 07:41

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Marvipolu do 19 zł

 • 13.06.2017 08:16

  Nationale Nederlanden OFE chce, by Marvipol wypłacił 0,89 zł dywidendy na akcję

 • 13.06.2017 07:30

  MARVIPOL SA (43/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.

 • 12.06.2017 18:22

  MARVIPOL SA (42/2017) Podpisanie umów znaczących - aktualizacja informacji.

 • 08.06.2017 19:20

  MARVIPOL SA (41/2017) Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii S.

 • 06.06.2017 19:48

  MARVIPOL SA (40/2017) Wybór biegłego rewidenta.

 • 06.06.2017 15:07

  MARVIPOL SA (39/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 05.06.2017 20:46

  MARVIPOL SA (38/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 01.06.2017 19:42

  MARVIPOL SA (37/2017) Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.

 • 01.06.2017 12:20

  Marvipol podpisał z Panattoni list intencyjny ws. budowy parków magazynowo – logistycznych

 • 01.06.2017 11:56

  MARVIPOL SA (36/2017) Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego.

 • 31.05.2017 18:40

  MARVIPOL SA (35/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. oraz podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy.

 • 30.05.2017 22:44

  MARVIPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 24.05.2017 16:16

  MARVIPOL SA (34/2017) Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej.

 • 11.05.2017 11:49

  MARVIPOL SA (33/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 09.05.2017 12:07

  MARVIPOL SA (32/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 08.05.2017 11:16

  MARVIPOL SA (31/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 28.04.2017 10:20

  Spółka Marvipolu ma przedwstępną umowę sprzedaży centrum logistyczno-magazynowego

 • 28.04.2017 10:07

  Marvipol chce wypłacić 0,41 zł dywidendy na akcję

 • 28.04.2017 09:43

  MARVIPOL SA (30/2017) Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 28.04.2017 09:33

  MARVIPOL SA (29/2017) Podpisanie znaczącej umowy.

 • 27.04.2017 16:29

  Marvipol kupił działkę w okolicy Krakowa pod budowę obiektu magazynowo-logistycznego

 • 27.04.2017 16:09

  MARVIPOL SA (28/2017) Podpisanie umów znaczących - aktualizacja informacji.

 • 24.04.2017 22:38

  MARVIPOL SA (27/2017) Podpisanie umów znaczących.

 • 19.04.2017 19:20

  MARVIPOL SA (26/2017) Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego.

 • 19.04.2017 19:11

  Soho Development i Marvipol nie porozumiały się ws. sprzedaży do 33 proc. akcji Soho

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 11:58

  Vestor DM podniósł cenę docelową Marvipolu z 14 do 17 zł

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 09:46

  Marvipol sprzedał w I kw.180 mieszkań i lokali usługowych o wartości 60,4 mln zł

 • 05.04.2017 09:21

  MARVIPOL SA (25/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 04.04.2017 17:32

  MARVIPOL SA (24/2017) Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol.

 • 04.04.2017 07:56

  MARVIPOL SA (23/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 29.03.2017 21:17

  Spółka zależna Marvipolu może stać się znaczącym akcjonariuszem Soho Development

 • 29.03.2017 20:39

  MARVIPOL SA (22/2017) Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Emitenta akcji spółki Soho Development S.A. - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zagwarantowanie wyłączności negocjacji.

 • 29.03.2017 19:48

  MARVIPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 29.03.2017 19:47

  MARVIPOL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 29.03.2017 14:40

  MARVIPOL SA (21/2017) Zawarcie znaczącej umowy - aktualizacja informacji.

 • 24.03.2017 17:14

  MARVIPOL SA (20/2017) Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno - magazynowego.

 • 23.03.2017 17:01

  MARVIPOL SA (19/2017) Zawarcie umów kredytowych.

 • 22.03.2017 20:42

  MARVIPOL SA (18/2017) Umowa kredytu - aktualizacja informacji.

 • 20.03.2017 17:58

  MARVIPOL SA (17/2017) Przetarg na zakup nieruchomości - aktualizacja informacji.

 • 18.03.2017 05:26

  MARVIPOL SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 10.03.2017 18:22

  MARVIPOL SA (15/2017) Złożenie przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup nieruchomości

 • 10.03.2017 12:16

  Podział Marvipolu i debiut spółki Marvipol Development najpóźniej w III kw. '17

 • 06.03.2017 17:34

  MARVIPOL SA (14/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 06.03.2017 08:06

  MARVIPOL SA (13/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 03.03.2017 11:12

  MARVIPOL SA (12/2017) Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego.

 • 02.03.2017 09:31

  Marvipol kupuje działkę na warszawskiej Woli za 60,6 mln zł

 • 28.02.2017 18:16

  MARVIPOL SA (11/2017) Zawarcie znaczącej umowy - aktualizacja informacji.

 • 20.02.2017 16:44

  MARVIPOL SA (10/2017) Zawarcie znaczącej umowy - aktualizacja informacji.

 • 17.02.2017 21:21

  MARVIPOL SA (9/2017) Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno - magazynowego.

 • 17.02.2017 08:17

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Marvipolu do 17,2 zł

 • 10.02.2017 09:57

  MARVIPOL SA (8/2017) Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. - aktualizacja informacji.

 • 06.02.2017 20:58

  MARVIPOL SA (7/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 06.02.2017 20:54

  MARVIPOL SA (6/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 27.01.2017 13:44

  MARVIPOL SA (5/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

 • 18.01.2017 17:21

  MARVIPOL SA (4/2017) Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. - aktualizacja informacji.

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 10.01.2017 11:00

  Marvipol sprzedał w IV kwartale 207 lokali netto

 • 10.01.2017 10:54

  MARVIPOL SA (3/2017) Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol.

 • 10.01.2017 10:52

  MARVIPOL SA (2/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 03.01.2017 08:17

  MARVIPOL SA (1/2017) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 22.12.2016 13:35

  MARVIPOL SA (87/2016) Podpisanie umów znaczących - aktualizacja informacji.

 • 21.12.2016 18:46

  Marvipol oraz mBank odstąpiły od negocjacji w sprawie nabycia mLocum

 • 21.12.2016 18:12

  MARVIPOL SA (86/2016) Podpisanie term sheet - przekazanie opóźnionej informacji poufnej.

 • 16.12.2016 18:41

  MARVIPOL SA (85/2016) Podpisanie umów znaczących - aktualizacja informacji.

 • 15.12.2016 15:02

  MARVIPOL SA (84/2016) Znacząca umowa - aktualizacja informacji.

 • 14.12.2016 23:34

  MARVIPOL SA (83/2016) Informacja dotycząca realizacji w ramach grupy kapitałowej Marvipol S.A. projektów logistyczno-magazynowych.

 • 14.12.2016 21:41

  MARVIPOL SA (82/2016) Znacząca umowa - aktualizacja informacji.

 • 12.12.2016 09:08

  Marvipol liczy w '17 na wzrost sprzedaży mieszkań o co najmniej kilkanaście proc. (wywiad)

 • 12.12.2016 08:51

  Marvipol zamierza w '17 nadal zwiększać sprzedaż samochodów w dwucyfrowym tempie (wywiad)

 • 08.12.2016 17:41

  MARVIPOL SA (81/2016) Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. - aktualizacja informacji.

 • 08.12.2016 17:39

  MARVIPOL SA (80/2016) Podpisanie umów znaczących.

 • 06.12.2016 15:37

  MARVIPOL SA (79/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 05.12.2016 13:25

  Vestor DM podnosi cenę docelową Marvipolu do 14 zł

 • 05.12.2016 12:10

  MARVIPOL SA (78/2016) Umowa kredytowa - aktualizacja informacji.

 • 05.12.2016 08:07

  MARVIPOL SA (77/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 30.11.2016 17:32

  MARVIPOL SA (76/2016) Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.

 • 29.11.2016 17:53

  MARVIPOL SA (75/2016) Wybór biegłego rewidenta.

 • 25.11.2016 05:59

  MARVIPOL SA (74/2016) Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego.

 • 21.11.2016 22:32

  Marvipol przedstawił swoją politykę dywidendową do 2020 roku

 • 21.11.2016 21:24

  MARVIPOL SA (73/2016) Przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendowej.

 • 16.11.2016 18:47

  Grupa Marvipol ma przedwstępną umowę sprzedaży Prosta Tower

 • 16.11.2016 17:50

  MARVIPOL SA (72/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 16.11.2016 09:24

  Spółka Marvipolu ma list intencyjny na sprzedaż centrum logistyczno-magazynowego

 • 15.11.2016 20:27

  MARVIPOL SA (71/2016) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości.

 • 14.11.2016 23:49

  MARVIPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 23:36

  MARVIPOL SA (70/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 04.11.2016 19:45

  MARVIPOL SA (69/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 03.11.2016 20:46

  MARVIPOL SA (68/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 28.10.2016 19:27

  Spółka Marvipolu ma wykonawcę Central Park Ursynów III

 • 28.10.2016 19:13

  MARVIPOL SA (67/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.10.2016 14:13

  DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Marvipol, cena docelowa 14,6 zł

 • 07.10.2016 17:43

  MARVIPOL SA (66/2016) Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.10.2016 08:02

  Marvipol sprzedał w III kwartale 129 lokali netto

 • 06.10.2016 22:50

  MARVIPOL SA (65/2016) Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol.

 • 06.10.2016 22:45

  MARVIPOL SA (64/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 05.10.2016 08:24

  MARVIPOL SA (63/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 30.09.2016 18:33

  MARVIPOL SA (62/2016) Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych

 • 23.09.2016 18:49

  Nationale Nederlanden OFE ma 5,001 proc. akcji Marvipolu

 • 23.09.2016 18:05

  MARVIPOL SA (61/2016) Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 22.09.2016 17:36

  MARVIPOL SA (60/2016) Plan podziału Spółki - aktualizacja informacji - opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału.

 • 21.09.2016 17:36

  MARVIPOL SA (59/2016) Plan podziału Spółki - aktualizacja informacji.

 • 21.09.2016 17:11

  MARVIPOL SA (58/2016) Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 21.09.2016 07:50

  Prezes Marvipolu sprzedał 4,66 proc. akcji spółki, nie ma planów dalszej sprzedaży

 • 20.09.2016 17:11

  MARVIPOL SA (57/2016) Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 20.09.2016 17:08

  MARVIPOL SA (56/2016) Informacja o transakcjach na akcjach emitenta.

 • 19.09.2016 14:17

  Marvipol kupił działkę w Warszawie za 11,2 mln zł; postawi na niej salon Jaguara

 • 15.09.2016 07:53

  MARVIPOL SA (55/2016) Podpisanie umów znaczących - aktualizacja informacji.

 • 13.09.2016 17:39

  MARVIPOL SA (54/2016) Plan podziału Spółki - aktualizacja informacji.

 • 12.09.2016 21:23

  MARVIPOL SA (53/2016) Podpisanie umów znaczących - aktualizacja informacji.

 • 06.09.2016 16:11

  MARVIPOL SA (52/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 05.09.2016 10:07

  Sprzedaż samochodów przez Marvipol wzrosła o ponad 60 proc.

 • 05.09.2016 09:34

  MARVIPOL SA (51/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol

 • 01.09.2016 10:37

  Marvipol uzgodnił i podpisał plan podziału spółki (opis)

 • 01.09.2016 07:32

  Marvipol uzgodnił i podpisał plan podziału spółki

 • 31.08.2016 23:58

  MARVIPOL SA (50/2016) Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Spółki.

 • 30.08.2016 21:54

  MARVIPOL SA (49/2016) Zawarcie znaczącej umowy - aktualizacja informacji.

 • 30.08.2016 21:26

  MARVIPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 13:12

  Marvipol i Panattoni wybudują do '18 kompleks magazynowy pod Grodziskiem Mazowieckim

 • 26.08.2016 22:52

  MARVIPOL SA (48/2016) Podpisanie umów znaczących.

 • 26.08.2016 10:05

  Vestor DM podniósł cenę docelową dla Marvipolu do 11,4 zł

 • 26.08.2016 09:05

  MARVIPOL SA (47/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 05.08.2016 16:01

  MARVIPOL SA (46/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 03.08.2016 20:45

  MARVIPOL SA (45/2016) Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego

 • 03.08.2016 10:19

  Sprzedaż samochodów przez Marvipol wzrosła o ponad 50 proc.

 • 03.08.2016 09:51

  MARVIPOL SA (44/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 02.08.2016 17:41

  MARVIPOL SA (43/2016) Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej.

 • 28.07.2016 08:53

  Marvipol może w najbliższych tygodniach kupować kolejne grunty

 • 27.07.2016 18:15

  Spółka Marvipolu ma warunkową umowę kupna działki za 13,5 mln zł

 • 27.07.2016 18:01

  MARVIPOL SA (42/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 22.07.2016 16:02

  Marvipol ma przedwstępną umowę na działkę w Warszawie za 16,5 mln zł

 • 22.07.2016 15:54

  MARVIPOL SA (41/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 15.07.2016 13:19

  MARVIPOL SA (40/2016) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości.

 • 08.07.2016 08:21

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2016 13:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela)

 • 07.07.2016 12:47

  Marvipol sprzedał w II kwartale 122 lokali netto (popr.)

 • 07.07.2016 08:18

  Marvipol sprzedał w II kwartale 29 lokali netto

 • 06.07.2016 22:12

  MARVIPOL SA (39/2016) Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol.

 • 06.07.2016 22:04

  MARVIPOL SA (38/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 05.07.2016 11:05

  MARVIPOL SA (37/2016) Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 01.07.2016 21:31

  MARVIPOL SA Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z jednostką zależną i zbycie aktywów o znacznej wartości.

 • 01.07.2016 20:19

  MARVIPOL SA Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.

 • 29.06.2016 12:35

  Marvipol w najbliższych miesiącach opublikuje założenia polityki dywidendowej

 • 29.06.2016 11:27

  MARVIPOL SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

 • 28.06.2016 18:14

  Marvipol wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2016 18:10

  MARVIPOL SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015.

 • 28.06.2016 18:07

  MARVIPOL SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

 • 21.06.2016 19:01

  MARVIPOL SA Zgromadzenie Obligatariuszy.

 • 15.06.2016 20:15

  MARVIPOL SA Znacząca umowa - aktualizacja informacji.

 • 07.06.2016 16:28

  MARVIPOL SA Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

 • 03.06.2016 08:15

  MARVIPOL SA Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

 • 01.06.2016 17:37

  MARVIPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.

 • 31.05.2016 19:09

  MARVIPOL SA Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej.

 • 31.05.2016 19:05

  MARVIPOL SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 31.05.2016 12:36

  Marvipol chce wypłacić 0,11 zł dywidendy na akcję, jeśli otrzyma zgodę obligatariuszy

 • 31.05.2016 12:17

  MARVIPOL SA Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 30.05.2016 17:26

  MARVIPOL SA Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 19.05.2016 10:48

  MARVIPOL SA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości.

 • 16.05.2016 19:07

  MARVIPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 16:15

  MARVIPOL SA Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.