Airway Medix SA

skrót: AWM

Ostatnie notowanie z: 03.07.2020 17:01

Aktualny kurs0,85   -2,96 %-0,03 zł
Otwarcie0,86-1,82%
Minimum0,82-6,61%
Maksimum0,891,37%
Wolumen (szt.) 219841
Kurs odniesienia0,88
Widełki dolne0,78
Widełki górne0,95
Obroty (tyś. zł)186
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0001,20
29 0001,10
123 7171,05
15001,03
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,8030 879 1
0,811 000 1
0,829 800 1
0,837 000 1
Emitent poprzez spółkę zależną Biovo Technologies Ltd. z siedzibą w Izraelu rozwija i komercjalizuje innowacyjne wyroby medyczne, które wykorzystywane są u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz anestezjologii – linia projektowa Airway Medix.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Biovo sp. z o.o.22 916 40046,27%22 916 40046,27%
Orenore sp. z o.o.6 166 74612,45%6 166 74612,45%
Zachar Oron5 212 05010,52%5 212 05010,52%
Adiuvo Investments SA4 066 1228,21%4 066 1228,21%

Kategoria • 25.06.2020 23:34

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 25.06.2020 23:31

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.06.2020 12:00

  AIRWAY MEDIX SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 02.06.2020 11:24

  AIRWAY MEDIX SA (9/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku.

 • 01.06.2020 19:18

  AIRWAY MEDIX SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku

 • 20.05.2020 14:40

  AIRWAY MEDIX SA (7/2020) Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Orenore sp. z o.o.

 • 19.05.2020 13:12

  AIRWAY MEDIX SA (6/2020) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 04.05.2020 19:58

  AIRWAY MEDIX SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 14.04.2020 14:51

  AIRWAY MEDIX SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego

 • 09.04.2020 10:27

  AIRWAY MEDIX SA (3/2020) Zawarcie umowy kredytowej

 • 26.02.2020 20:33

  AIRWAY MEDIX SA (2/2020) Zmiana adresu siedziby emitenta

 • 30.01.2020 08:15

  AIRWAY MEDIX SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 10:30

  AIRWAY MEDIX SA (16/2019) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 23.12.2019 09:58

  AIRWAY MEDIX SA (15/2019) Informacja nt. rozpoczęcia przez jednostkę dominującą procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Spółki

 • 19.12.2019 20:49

  AIRWAY MEDIX SA (14/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 02.12.2019 16:02

  AIRWAY MEDIX SA (13/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 22.11.2019 18:24

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.09.2019 19:25

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 18:17

  AIRWAY MEDIX SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 16.04.2019 16:46

  AIRWAY MEDIX SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych AIRWAY MEDIX S.A.

 • 12.04.2019 09:31

  AIRWAY MEDIX SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych AIRWAY MEDIX S.A.

 • 26.03.2019 19:28

  AIRWAY MEDIX SA (4/2019) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 28.02.2019 19:08

  AIRWAY MEDIX SA (3/2019) Informacja nt. częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 15.02.2019 17:13

  AIRWAY MEDIX SA (2/2019) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 31.01.2019 19:39

  AIRWAY MEDIX SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 31.12.2018 17:32

  AIRWAY MEDIX SA (23/2018) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 07.12.2018 13:47

  AIRWAY MEDIX SA (22/2018) Sprostowanie przez Sąd wpisu w KRS dotyczącego wysokości kapitału zakładowego Airway Medix S.A.

 • 14.11.2018 19:41

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.10.2018 21:46

  AIRWAY MEDIX SA (21/2018) Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Orenore sp. z o.o.

 • 15.10.2018 21:41

  AIRWAY MEDIX SA (20/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 01.10.2018 22:26

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.09.2018 21:09

  AIRWAY MEDIX SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 20.09.2018 22:42

  AIRWAY MEDIX SA (18/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Airway Medix S.A.

 • 14.09.2018 20:37

  AIRWAY MEDIX SA (17/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 14.09.2018 14:34

  AIRWAY MEDIX SA (16/2018) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy zawartej z mBank S.A.

 • 08.08.2018 22:27

  AIRWAY MEDIX SA (15/2018) Zawarcie umowy z mBank S.A.

 • 17.07.2018 15:06

  AIRWAY MEDIX SA (14/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 29.06.2018 19:19

  AIRWAY MEDIX SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.

 • 29.06.2018 19:07

  AIRWAY MEDIX SA (12/2018) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 27.06.2018 18:27

  AIRWAY MEDIX SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku

 • 15.06.2018 19:14

  AIRWAY MEDIX SA (10/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

 • 30.05.2018 22:23

  AIRWAY MEDIX SA (9/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 29.05.2018 18:22

  AIRWAY MEDIX SA (8/2018) Przyjęcie ramowej strategii dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy

 • 17.05.2018 11:16

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 09:30

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 09:23

  AIRWAY MEDIX SA (7/2018) Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

 • 16.05.2018 21:57

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 04.04.2018 19:51

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 04.04.2018 19:30

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 14:58

  AIRWAY MEDIX SA (6/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.02.2018 10:29

  AIRWAY MEDIX SA (5/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 22.01.2018 22:37

  mBank zmniejszył zaangażowanie w Airway Medix poniżej progu 5 proc.

 • 22.01.2018 22:16

  AIRWAY MEDIX SA (4/2018) Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Airway Medix S.A.

 • 22.01.2018 22:12

  AIRWAY MEDIX SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 05.01.2018 20:22

  AIRWAY MEDIX SA (2/2017) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 02.01.2018 13:19

  AIRWAY MEDIX SA (1/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 grudnia 2017 roku.

 • 29.12.2017 09:29

  AIRWAY MEDIX SA (33/2017) Informacja nt. przydziału obligacji

 • 27.12.2017 16:13

  AIRWAY MEDIX SA (32/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 27.12.2017 16:10

  AIRWAY MEDIX SA (31/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 grudnia 2017 r.

 • 27.12.2017 14:57

  AIRWAY MEDIX SA (30/2017) Informacja nt. zamiaru nabycia obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 30.11.2017 18:42

  AIRWAY MEDIX SA (29/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AIRWAY MEDIX S.A.

 • 17.11.2017 17:12

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 17.11.2017 16:59

  AIRWAY MEDIX SA (28/2017) Informacja nt. składu Rady Nadzorczej Spółki

 • 12.10.2017 20:57

  AIRWAY MEDIX SA (27/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.10.2017 13:28

  AIRWAY MEDIX SA (26/2017) Zamknięcie transakcji sprzedaży technologii CSS

 • 18.09.2017 12:32

  AIRWAY MEDIX SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 14 września 2017 roku.

 • 14.09.2017 17:03

  AIRWAY MEDIX SA (24/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 14.09.2017 14:15

  AIRWAY MEDIX SA (23/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 14 września 2017 r.

 • 14.09.2017 14:10

  AIRWAY MEDIX SA (22/2017) Spełnienie się warunków umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

 • 13.09.2017 22:20

  AIRWAY MEDIX SA (21/2017) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

 • 08.09.2017 21:43

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 17.08.2017 17:35

  Airway Medix zawarł umowę sprzedaży technologii CSS za 10,5 mln euro

 • 17.08.2017 17:30

  AIRWAY MEDIX SA (20/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 17.08.2017 17:17

  AIRWAY MEDIX SA (19/2017) Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

 • 01.08.2017 21:08

  AIRWAY MEDIX SA (18/2017) Informacje nt. statusu negocjacji dotyczących sprzedaży technologii CSS

 • 06.07.2017 17:12

  AIRWAY MEDIX SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

 • 30.06.2017 19:20

  AIRWAY MEDIX SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 21:57

  AIRWAY MEDIX SA (15/2017) Zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad wykonania wstępnych prac związanych z technologią CSS

 • 29.06.2017 21:53

  AIRWAY MEDIX SA (14/2017) Przedłużenie okresu wyłączności określonego w dokumencie term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

 • 21.06.2017 18:13

  AIRWAY MEDIX SA (13/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

 • 02.06.2017 14:45

  AIRWAY MEDIX SA (12/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 19.05.2017 17:09

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 07:01

  Airway Medix liczy na term sheet ws. Oral Care jeszcze w '17; sprzedaż CSS do V realna (wywiad)

 • 18.04.2017 12:35

  AIRWAY MEDIX SA (11/2017) Zawarcie aneksu do dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

 • 14.04.2017 15:58

  AIRWAY MEDIX SA (10/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 13.04.2017 21:33

  AIRWAY MEDIX SA (9/2017) Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Adiuvo Investments S.A.

 • 05.04.2017 18:06

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 05.04.2017 18:03

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.03.2017 14:33

  AIRWAY MEDIX SA (8/2017) Rejestracja akcji serii D Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 30.03.2017 22:51

  AIRWAY MEDIX SA (7/2017) Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GPW

 • 29.03.2017 18:34

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki AIRWAY MEDIX S.A.

 • 28.03.2017 15:55

  AIRWAY MEDIX SA (6/2017) Informacja nt. rejestracji akcji serii D Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 15.03.2017 21:51

  AIRWAY MEDIX SA (5/2017) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dystrybucyjnej z Ambu A/S

 • 11.03.2017 21:50

  AIRWAY MEDIX SA (4/2017) Aktualizacja informacji nt. negocjacji dotyczących sprzedaży technologii CSS

 • 07.03.2017 20:24

  AIRWAY MEDIX SA (3/2017) Dopuszczenie do sprzedaży urządzenia działającego w technologii Oral Care przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration)

 • 01.03.2017 13:24

  AIRWAY MEDIX SA (2/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 20.01.2017 10:24

  AIRWAY MEDIX SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 13.12.2016 17:29

  AIRWAY MEDIX SA (38/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r.

 • 13.12.2016 17:26

  AIRWAY MEDIX SA (37/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 13.12.2016 17:20

  AIRWAY MEDIX SA (36/2016) Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r.

 • 13.12.2016 17:15

  AIRWAY MEDIX SA (35/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

 • 09.12.2016 12:44

  AIRWAY MEDIX SA (34/2016) Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 25.11.2016 20:35

  AIRWAY MEDIX SA (33/2016) Informacja dotycząca ostatecznych kosztów emisji akcji serii C i D

 • 16.11.2016 16:12

  AIRWAY MEDIX SA (32/2016) Proponowana zmiana Statutu Airway Medix S.A.

 • 16.11.2016 16:02

  AIRWAY MEDIX SA (31/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 15.11.2016 00:03

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 12.11.2016 21:38

  AIRWAY MEDIX SA (30/2016) Zawarcie dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

 • 08.11.2016 16:25

  AIRWAY MEDIX SA (29/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A.

 • 04.11.2016 15:38

  AIRWAY MEDIX SA (28/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii D

 • 12.09.2016 14:13

  Airway Medix może mieć list intencyjny ws. CSS do kilku tygodni (wywiad)

 • 12.09.2016 13:58

  Adiuvo może wprowadzić 1-2 spółki na giełdę do 18 m-cy (wywiad)

 • 24.08.2016 17:45

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 12.08.2016 22:33

  AIRWAY MEDIX SA (27/2016) Zawiadomienie od mBank S.A. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Airway Medix S.A.

 • 09.08.2016 21:15

  AIRWAY MEDIX SA (26/2016) Rejestracja akcji serii C Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 08.08.2016 23:02

  AIRWAY MEDIX SA (25/2016) Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu na GPW

 • 05.08.2016 19:21

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji AIRWAY MEDIX SA

 • 05.08.2016 09:37

  AIRWAY MEDIX SA (24/2016) Informacja nt. rejestracji akcji serii C Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 05.08.2016 09:22

  AIRWAY MEDIX SA (23/2016) Podsumowanie emisji akcji serii D

 • 28.07.2016 22:56

  AIRWAY MEDIX SA (22/2016) Korekta raportu bieżącego 22/2016 w zakresie informacji nt. oświadczenia Akcjonariusza Spółki

 • 27.07.2016 23:33

  AIRWAY MEDIX SA (22/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.07.2016 23:06

  AIRWAY MEDIX SA (21/2016) Informacja o transakcji na akcjach Spółki

 • 22.07.2016 23:00

  AIRWAY MEDIX SA (20/2016) Zawarcie umowy objęcia akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

 • 21.07.2016 22:34

  AIRWAY MEDIX SA (19/2016) Uchwała Zarządu Airway Medix S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu Spółki w tym zakresie

 • 19.07.2016 23:15

  AIRWAY MEDIX SA (18/2016) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A

 • 13.07.2016 21:51

  AIRWAY MEDIX SA (17/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutuRejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu

 • 05.07.2016 13:56

  AIRWAY MEDIX SA (16/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 07:15

  Airway Medix zamierza podpisać list intencyjny ws. CSS w III kw. '16 (wywiad)

 • 30.06.2016 09:59

  AIRWAY MEDIX SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 10.06.2016 22:42

  AIRWAY MEDIX SA Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 10.06.2016 10:05

  AIRWAY MEDIX SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 06.06.2016 17:06

  AIRWAY MEDIX SA Podsumowanie emisji akcji serii C

 • 02.06.2016 16:59

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 01.06.2016 20:20

  AIRWAY MEDIX SA Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.06.2016 20:16

  AIRWAY MEDIX SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A

 • 31.05.2016 17:34

  AIRWAY MEDIX SA Informacja nt. emisji akcji serii C

 • 27.05.2016 17:27

  GPW: komunikat

 • 25.05.2016 11:17

  AIRWAY MEDIX SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

 • 25.05.2016 10:12

  AIRWAY MEDIX SA Zawarcie pomiędzy Adiuvo Investments S.A. a Airway Medix S.A. umowy inwestycyjnej

 • 24.05.2016 09:03

  Kurs Airway Medix w debiucie na GPW wzrósł o 1,5 proc.

 • 23.05.2016 18:54

  GPW: komunikat - AIRWAY MEDIX SA

 • 23.05.2016 18:53

  GPW: komunikat - AIRWAY MEDIX SA

 • 23.05.2016 18:53

  GPW: komunikat - AIRWAY MEDIX

 • 23.05.2016 12:49

  AIRWAY MEDIX SA Informacja nt. akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 23:27

  AIRWAY MEDIX SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 23:27

  AIRWAY MEDIX SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 23:08

  AIRWAY MEDIX SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B spółki Airway Medix S.A.

 • 19.05.2016 23:04

  AIRWAY MEDIX SA Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Airway Medix S.A.

 • 19.05.2016 22:59

  AIRWAY MEDIX SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B spółki Airway Medix S.A.

 • 19.05.2016 22:59

  AIRWAY MEDIX SA Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

 • 19.05.2016 22:57

  AIRWAY MEDIX SA Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Airway Medix S.A.

 • 19.05.2016 22:55

  AIRWAY MEDIX SA Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

 • 18.05.2016 21:52

  AIRWAY MEDIX SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy znajdującej się w porządku obrad walnego zgromadzenia

 • 18.05.2016 21:12

  AIRWAY MEDIX SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy znajdującej się w porządku obrad walnego zgromadzenia

 • 13.05.2016 21:53

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 roku

 • 12.05.2016 15:04

  AIRWAY MEDIX SA Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 11.05.2016 09:39

  AIRWAY MEDIX SA Rejestracja urządzenia CSS (Closed Suction System) przez FDA (Food and Drug Association)

 • 25.04.2016 11:28

  Airway Medix może przenieść się na główny rynek GPW w maju '16

 • 22.04.2016 22:17

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 22.04.2016 21:42

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 13.04.2016 22:48

  AIRWAY MEDIX SA Rejestracja zmian w KRS

 • 07.04.2016 16:18

  AIRWAY MEDIX SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.04.2016 11:15

  AIRWAY MEDIX SA Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 roku Nr 12/2016 z dnia 4.04.2016

 • 05.04.2016 19:48

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.03.2016

 • 04.04.2016 22:17

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny jednostkowy za 2015 rok.

 • 04.04.2016 22:13

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 rok

 • 01.04.2016 20:04

  GPW: TRIGON DM animatorem rynku dla akcji AIRWAY MEDIX SA

 • 01.04.2016 20:02

  GPW: komunikat - AIRWAY MEDIX SA

 • 30.03.2016 20:04

  AIRWAY MEDIX SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Airway Medix S.A.

 • 30.03.2016 20:01

  AIRWAY MEDIX SA Zmiana daty publikacji raportu okresowego rocznego skonsolidowanego i jednostkowego za rok obrotowy 2015

 • 30.03.2016 15:11

  AIRWAY MEDIX SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 30.03.2016 10:35

  AIRWAY MEDIX SA Przekazanie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.03.2016

 • 25.03.2016 19:45

  AIRWAY MEDIX SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Airway Medix S.A.

 • 24.03.2016 06:53

  AIRWAY MEDIX SA Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A

 • 17.03.2016 21:29

  AIRWAY MEDIX SA Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 15.03.2016 07:16

  AIRWAY MEDIX SA Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku Nr 2/2016 z dnia 15.02.2016

 • 01.03.2016 22:04

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 01.03.2016 21:55

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 15.02.2016 20:13

  AIRWAY MEDIX SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

 • 20.01.2016 15:28

  AIRWAY MEDIX SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.11.2015 20:01

  AIRWAY MEDIX SA Podpisanie aneksu przedłużającego umowę z Ambu A/S

 • 12.11.2015 20:08

  AIRWAY MEDIX SA Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

 • 10.11.2015 17:44

  AIRWAY MEDIX SA Złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego, ofertowego i podsumowującego

 • 13.10.2015 22:27

  AIRWAY MEDIX SA Podpisanie umowy dystrybucyjnej z NAN03H w Korei

 • 12.10.2015 11:50

  Adiuvo chce w ciągu roku skomercjalizować 5 projektów, 1-2 mogą kandydować do giełdy

 • 08.10.2015 19:06

  GPW: zmiany na listach uczestników NCIndex30 i NCIndex

 • 01.09.2015 12:12

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.08.2015

 • 26.08.2015 12:45

  AIRWAY MEDIX SA Przekazanie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.08.2015

 • 12.08.2015 23:46

  AIRWAY MEDIX SA Raport kwartalny za II kwartał 2015

 • 29.07.2015 17:26

  NWZ Airway Medix zdecyduje o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW

 • 29.07.2015 16:43

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 29.07.2015 16:27

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 06.07.2015 12:26

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2015

 • 30.06.2015 12:46

  AIRWAY MEDIX SA Przekazanie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015

 • 05.06.2015 16:27

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2014 rok

 • 03.06.2015 17:11

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 03.06.2015 17:00

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 27.05.2015 11:01

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.05.2105 roku

 • 27.05.2015 10:55

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.05.2105 roku

 • 21.05.2015 19:52

  AIRWAY MEDIX SA Przekazanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki

 • 11.05.2015 19:35

  AIRWAY MEDIX SA Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

 • 24.04.2015 17:09

  AIRWAY MEDIX SA Zmiana daty publikacji raportu okresowego rocznego za 2014 rok

 • 24.04.2015 17:08

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 24.04.2015 15:19

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Airway Medix S.A.

 • 19.02.2015 17:23

  AIRWAY MEDIX SA Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A

 • 11.02.2015 10:26

  AIRWAY MEDIX SA Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

 • 06.02.2015 19:36

  AIRWAY MEDIX SA Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 05.02.2015 08:08

  AIRWAY MEDIX SA Zmiana daty publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku

 • 30.01.2015 17:27

  AIRWAY MEDIX SA Publikacja wstępnych wyników badań klinicznych CSS

 • 21.01.2015 17:46

  GPW: Komunikat - AIRWAY

 • 19.01.2015 14:48

  AIRWAY MEDIX SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 15.01.2015 15:06

  AIRWAY MEDIX SA Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 10.01.2015 16:08

  AIRWAY MEDIX SA Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 09.01.2015 22:05

  AIRWAY MEDIX SA Odwołanie prokurenta

 • 19.12.2014 08:24

  AIRWAY MEDIX SA Zakres stosowanych przez Airway Medix S.A. zasad Dobrych Praktyk

 • 17.12.2014 11:02

  Kurs Airway Medix wzrósł w debiucie na NewConnect o 40 proc.