Airway Medix SA

skrót: AWM

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs1,59   -0,62 %-0,01 zł
Otwarcie1,600,31%
Minimum1,56-2,81%
Maksimum1,653,13%
Wolumen (szt.) 220161
Kurs odniesienia1,60
Widełki dolne1,44
Widełki górne1,76
Obroty (tyś. zł)348
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
16201,56
25 4911,56
812 2701,55
57 2271,54
32 3501,53
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,572 000 1
1,582 830 1
1,5920 000 1
1,601 500 1
1,60200 1
Emitent poprzez spółkę zależną Biovo Technologies Ltd. z siedzibą w Izraelu rozwija i komercjalizuje innowacyjne wyroby medyczne, które wykorzystywane są u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz anestezjologii – linia projektowa Airway Medix.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Biovo sp. z o.o.22 916 40046,27%22 916 40046,27%
Orenore sp. z o.o.6 166 74612,45%6 166 74612,45%
Zachar Oron5 212 05010,52%5 212 05010,52%
Adiuvo Investments SA4 066 1228,21%4 066 1228,21%

Kategoria • 31.12.2020 14:06

  AIRWAY MEDIX SA (30/2020) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 03.12.2020 09:33

  AIRWAY MEDIX SA (29/2020) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 30.11.2020 11:58

  AIRWAY MEDIX SA (28/2020) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 23.11.2020 22:47

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 20.10.2020 19:34

  AIRWAY MEDIX SA (27/2020) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 20.10.2020 10:14

  AIRWAY MEDIX SA (26/2020) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 14.10.2020 21:20

  AIRWAY MEDIX SA (25/2020) Informacje o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.09.2020 22:37

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 04.09.2020 20:28

  AIRWAY MEDIX SA (24/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

 • 31.08.2020 20:03

  AIRWAY MEDIX SA (23/2020) Powołanie osoby nadzorującej w Airway Medix S.A.

 • 31.08.2020 19:54

  AIRWAY MEDIX SA (22/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 28.08.2020 19:12

  AIRWAY MEDIX SA (21/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 26.08.2020 20:38

  AIRWAY MEDIX SA (20/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie w Spółce

 • 24.08.2020 09:52

  AIRWAY MEDIX SA (19/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 20.08.2020 21:23

  AIRWAY MEDIX SA (18/2020) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 20.08.2020 12:25

  AIRWAY MEDIX SA (17/2020) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 20.08.2020 10:46

  AIRWAY MEDIX SA (16/2020) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 17.08.2020 13:35

  AIRWAY MEDIX SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 14.08.2020 21:45

  Urządzenie Airway Medix zatwierdzone do sprzedaży na rynku amerykańskim

 • 14.08.2020 21:13

  AIRWAY MEDIX SA (14/2020) Zgoda amerykańskiego urzędu na dopuszczenie produktu do sprzedaży na rynku amerykańskim

 • 04.08.2020 20:21

  AIRWAY MEDIX SA (13/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 31.07.2020 21:37

  AIRWAY MEDIX SA (12/2020) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 25.06.2020 23:34

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 25.06.2020 23:31

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.06.2020 12:00

  AIRWAY MEDIX SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 02.06.2020 11:24

  AIRWAY MEDIX SA (9/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku.

 • 01.06.2020 19:18

  AIRWAY MEDIX SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku

 • 20.05.2020 14:40

  AIRWAY MEDIX SA (7/2020) Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Orenore sp. z o.o.

 • 19.05.2020 13:12

  AIRWAY MEDIX SA (6/2020) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 04.05.2020 19:58

  AIRWAY MEDIX SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 14.04.2020 14:51

  AIRWAY MEDIX SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego

 • 09.04.2020 10:27

  AIRWAY MEDIX SA (3/2020) Zawarcie umowy kredytowej

 • 26.02.2020 20:33

  AIRWAY MEDIX SA (2/2020) Zmiana adresu siedziby emitenta

 • 30.01.2020 08:15

  AIRWAY MEDIX SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 10:30

  AIRWAY MEDIX SA (16/2019) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 23.12.2019 09:58

  AIRWAY MEDIX SA (15/2019) Informacja nt. rozpoczęcia przez jednostkę dominującą procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Spółki

 • 19.12.2019 20:49

  AIRWAY MEDIX SA (14/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 02.12.2019 16:02

  AIRWAY MEDIX SA (13/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 22.11.2019 18:24

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.09.2019 19:25

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 18:17

  AIRWAY MEDIX SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 16.04.2019 16:46

  AIRWAY MEDIX SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych AIRWAY MEDIX S.A.

 • 12.04.2019 09:31

  AIRWAY MEDIX SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych AIRWAY MEDIX S.A.

 • 26.03.2019 19:28

  AIRWAY MEDIX SA (4/2019) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 28.02.2019 19:08

  AIRWAY MEDIX SA (3/2019) Informacja nt. częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 15.02.2019 17:13

  AIRWAY MEDIX SA (2/2019) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 31.01.2019 19:39

  AIRWAY MEDIX SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 31.12.2018 17:32

  AIRWAY MEDIX SA (23/2018) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 07.12.2018 13:47

  AIRWAY MEDIX SA (22/2018) Sprostowanie przez Sąd wpisu w KRS dotyczącego wysokości kapitału zakładowego Airway Medix S.A.

 • 14.11.2018 19:41

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.10.2018 21:46

  AIRWAY MEDIX SA (21/2018) Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Orenore sp. z o.o.

 • 15.10.2018 21:41

  AIRWAY MEDIX SA (20/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 01.10.2018 22:26

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.09.2018 21:09

  AIRWAY MEDIX SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 20.09.2018 22:42

  AIRWAY MEDIX SA (18/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Airway Medix S.A.

 • 14.09.2018 20:37

  AIRWAY MEDIX SA (17/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 14.09.2018 14:34

  AIRWAY MEDIX SA (16/2018) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy zawartej z mBank S.A.

 • 08.08.2018 22:27

  AIRWAY MEDIX SA (15/2018) Zawarcie umowy z mBank S.A.

 • 17.07.2018 15:06

  AIRWAY MEDIX SA (14/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 29.06.2018 19:19

  AIRWAY MEDIX SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.

 • 29.06.2018 19:07

  AIRWAY MEDIX SA (12/2018) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 27.06.2018 18:27

  AIRWAY MEDIX SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku

 • 15.06.2018 19:14

  AIRWAY MEDIX SA (10/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

 • 30.05.2018 22:23

  AIRWAY MEDIX SA (9/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 29.05.2018 18:22

  AIRWAY MEDIX SA (8/2018) Przyjęcie ramowej strategii dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy

 • 17.05.2018 11:16

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 09:30

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 09:23

  AIRWAY MEDIX SA (7/2018) Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

 • 16.05.2018 21:57

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 04.04.2018 19:51

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 04.04.2018 19:30

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 14:58

  AIRWAY MEDIX SA (6/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.02.2018 10:29

  AIRWAY MEDIX SA (5/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 22.01.2018 22:37

  mBank zmniejszył zaangażowanie w Airway Medix poniżej progu 5 proc.

 • 22.01.2018 22:16

  AIRWAY MEDIX SA (4/2018) Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Airway Medix S.A.

 • 22.01.2018 22:12

  AIRWAY MEDIX SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 05.01.2018 20:22

  AIRWAY MEDIX SA (2/2017) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 02.01.2018 13:19

  AIRWAY MEDIX SA (1/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 27 grudnia 2017 roku.

 • 29.12.2017 09:29

  AIRWAY MEDIX SA (33/2017) Informacja nt. przydziału obligacji

 • 27.12.2017 16:13

  AIRWAY MEDIX SA (32/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 27.12.2017 16:10

  AIRWAY MEDIX SA (31/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 grudnia 2017 r.

 • 27.12.2017 14:57

  AIRWAY MEDIX SA (30/2017) Informacja nt. zamiaru nabycia obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 30.11.2017 18:42

  AIRWAY MEDIX SA (29/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AIRWAY MEDIX S.A.

 • 17.11.2017 17:12

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 17.11.2017 16:59

  AIRWAY MEDIX SA (28/2017) Informacja nt. składu Rady Nadzorczej Spółki

 • 12.10.2017 20:57

  AIRWAY MEDIX SA (27/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.10.2017 13:28

  AIRWAY MEDIX SA (26/2017) Zamknięcie transakcji sprzedaży technologii CSS

 • 18.09.2017 12:32

  AIRWAY MEDIX SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 14 września 2017 roku.

 • 14.09.2017 17:03

  AIRWAY MEDIX SA (24/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 14.09.2017 14:15

  AIRWAY MEDIX SA (23/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 14 września 2017 r.

 • 14.09.2017 14:10

  AIRWAY MEDIX SA (22/2017) Spełnienie się warunków umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

 • 13.09.2017 22:20

  AIRWAY MEDIX SA (21/2017) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

 • 08.09.2017 21:43

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 17.08.2017 17:35

  Airway Medix zawarł umowę sprzedaży technologii CSS za 10,5 mln euro

 • 17.08.2017 17:30

  AIRWAY MEDIX SA (20/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 17.08.2017 17:17

  AIRWAY MEDIX SA (19/2017) Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

 • 01.08.2017 21:08

  AIRWAY MEDIX SA (18/2017) Informacje nt. statusu negocjacji dotyczących sprzedaży technologii CSS

 • 06.07.2017 17:12

  AIRWAY MEDIX SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

 • 30.06.2017 19:20

  AIRWAY MEDIX SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 21:57

  AIRWAY MEDIX SA (15/2017) Zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad wykonania wstępnych prac związanych z technologią CSS

 • 29.06.2017 21:53

  AIRWAY MEDIX SA (14/2017) Przedłużenie okresu wyłączności określonego w dokumencie term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

 • 21.06.2017 18:13

  AIRWAY MEDIX SA (13/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

 • 02.06.2017 14:45

  AIRWAY MEDIX SA (12/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 19.05.2017 17:09

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 07:01

  Airway Medix liczy na term sheet ws. Oral Care jeszcze w '17; sprzedaż CSS do V realna (wywiad)

 • 18.04.2017 12:35

  AIRWAY MEDIX SA (11/2017) Zawarcie aneksu do dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

 • 14.04.2017 15:58

  AIRWAY MEDIX SA (10/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 13.04.2017 21:33

  AIRWAY MEDIX SA (9/2017) Zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Adiuvo Investments S.A.

 • 05.04.2017 18:06

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 05.04.2017 18:03

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.03.2017 14:33

  AIRWAY MEDIX SA (8/2017) Rejestracja akcji serii D Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 30.03.2017 22:51

  AIRWAY MEDIX SA (7/2017) Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GPW

 • 29.03.2017 18:34

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki AIRWAY MEDIX S.A.

 • 28.03.2017 15:55

  AIRWAY MEDIX SA (6/2017) Informacja nt. rejestracji akcji serii D Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 15.03.2017 21:51

  AIRWAY MEDIX SA (5/2017) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dystrybucyjnej z Ambu A/S

 • 11.03.2017 21:50

  AIRWAY MEDIX SA (4/2017) Aktualizacja informacji nt. negocjacji dotyczących sprzedaży technologii CSS

 • 07.03.2017 20:24

  AIRWAY MEDIX SA (3/2017) Dopuszczenie do sprzedaży urządzenia działającego w technologii Oral Care przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration)

 • 01.03.2017 13:24

  AIRWAY MEDIX SA (2/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 20.01.2017 10:24

  AIRWAY MEDIX SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 13.12.2016 17:29

  AIRWAY MEDIX SA (38/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r.

 • 13.12.2016 17:26

  AIRWAY MEDIX SA (37/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 13.12.2016 17:20

  AIRWAY MEDIX SA (36/2016) Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 13 grudnia 2016 r.

 • 13.12.2016 17:15

  AIRWAY MEDIX SA (35/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

 • 09.12.2016 12:44

  AIRWAY MEDIX SA (34/2016) Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 25.11.2016 20:35

  AIRWAY MEDIX SA (33/2016) Informacja dotycząca ostatecznych kosztów emisji akcji serii C i D

 • 16.11.2016 16:12

  AIRWAY MEDIX SA (32/2016) Proponowana zmiana Statutu Airway Medix S.A.

 • 16.11.2016 16:02

  AIRWAY MEDIX SA (31/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 15.11.2016 00:03

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 12.11.2016 21:38

  AIRWAY MEDIX SA (30/2016) Zawarcie dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

 • 08.11.2016 16:25

  AIRWAY MEDIX SA (29/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A.

 • 04.11.2016 15:38

  AIRWAY MEDIX SA (28/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii D

 • 12.09.2016 14:13

  Airway Medix może mieć list intencyjny ws. CSS do kilku tygodni (wywiad)

 • 12.09.2016 13:58

  Adiuvo może wprowadzić 1-2 spółki na giełdę do 18 m-cy (wywiad)

 • 24.08.2016 17:45

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 12.08.2016 22:33

  AIRWAY MEDIX SA (27/2016) Zawiadomienie od mBank S.A. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Airway Medix S.A.

 • 09.08.2016 21:15

  AIRWAY MEDIX SA (26/2016) Rejestracja akcji serii C Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 08.08.2016 23:02

  AIRWAY MEDIX SA (25/2016) Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu na GPW

 • 05.08.2016 19:21

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji AIRWAY MEDIX SA

 • 05.08.2016 09:37

  AIRWAY MEDIX SA (24/2016) Informacja nt. rejestracji akcji serii C Airway Medix S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 05.08.2016 09:22

  AIRWAY MEDIX SA (23/2016) Podsumowanie emisji akcji serii D

 • 28.07.2016 22:56

  AIRWAY MEDIX SA (22/2016) Korekta raportu bieżącego 22/2016 w zakresie informacji nt. oświadczenia Akcjonariusza Spółki

 • 27.07.2016 23:33

  AIRWAY MEDIX SA (22/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.07.2016 23:06

  AIRWAY MEDIX SA (21/2016) Informacja o transakcji na akcjach Spółki

 • 22.07.2016 23:00

  AIRWAY MEDIX SA (20/2016) Zawarcie umowy objęcia akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

 • 21.07.2016 22:34

  AIRWAY MEDIX SA (19/2016) Uchwała Zarządu Airway Medix S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu Spółki w tym zakresie

 • 19.07.2016 23:15

  AIRWAY MEDIX SA (18/2016) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A

 • 13.07.2016 21:51

  AIRWAY MEDIX SA (17/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutuRejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu

 • 05.07.2016 13:56

  AIRWAY MEDIX SA (16/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 07:15

  Airway Medix zamierza podpisać list intencyjny ws. CSS w III kw. '16 (wywiad)

 • 30.06.2016 09:59

  AIRWAY MEDIX SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 10.06.2016 22:42

  AIRWAY MEDIX SA Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 10.06.2016 10:05

  AIRWAY MEDIX SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 06.06.2016 17:06

  AIRWAY MEDIX SA Podsumowanie emisji akcji serii C

 • 02.06.2016 16:59

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 01.06.2016 20:20

  AIRWAY MEDIX SA Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.06.2016 20:16

  AIRWAY MEDIX SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w AIRWAY MEDIX S.A

 • 31.05.2016 17:34

  AIRWAY MEDIX SA Informacja nt. emisji akcji serii C

 • 27.05.2016 17:27

  GPW: komunikat

 • 25.05.2016 11:17

  AIRWAY MEDIX SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

 • 25.05.2016 10:12

  AIRWAY MEDIX SA Zawarcie pomiędzy Adiuvo Investments S.A. a Airway Medix S.A. umowy inwestycyjnej

 • 24.05.2016 09:03

  Kurs Airway Medix w debiucie na GPW wzrósł o 1,5 proc.

 • 23.05.2016 18:54

  GPW: komunikat - AIRWAY MEDIX SA

 • 23.05.2016 18:53

  GPW: komunikat - AIRWAY MEDIX SA

 • 23.05.2016 18:53

  GPW: komunikat - AIRWAY MEDIX

 • 23.05.2016 12:49

  AIRWAY MEDIX SA Informacja nt. akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 23:27

  AIRWAY MEDIX SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 23:27

  AIRWAY MEDIX SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 23:08

  AIRWAY MEDIX SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B spółki Airway Medix S.A.

 • 19.05.2016 23:04

  AIRWAY MEDIX SA Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Airway Medix S.A.

 • 19.05.2016 22:59

  AIRWAY MEDIX SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B spółki Airway Medix S.A.

 • 19.05.2016 22:59

  AIRWAY MEDIX SA Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

 • 19.05.2016 22:57

  AIRWAY MEDIX SA Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Airway Medix S.A.

 • 19.05.2016 22:55

  AIRWAY MEDIX SA Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

 • 18.05.2016 21:52

  AIRWAY MEDIX SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy znajdującej się w porządku obrad walnego zgromadzenia

 • 18.05.2016 21:12

  AIRWAY MEDIX SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy znajdującej się w porządku obrad walnego zgromadzenia

 • 13.05.2016 21:53

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 roku

 • 12.05.2016 15:04

  AIRWAY MEDIX SA Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 11.05.2016 09:39

  AIRWAY MEDIX SA Rejestracja urządzenia CSS (Closed Suction System) przez FDA (Food and Drug Association)

 • 25.04.2016 11:28

  Airway Medix może przenieść się na główny rynek GPW w maju '16

 • 22.04.2016 22:17

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 22.04.2016 21:42

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 13.04.2016 22:48

  AIRWAY MEDIX SA Rejestracja zmian w KRS

 • 07.04.2016 16:18

  AIRWAY MEDIX SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.04.2016 11:15

  AIRWAY MEDIX SA Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 roku Nr 12/2016 z dnia 4.04.2016

 • 05.04.2016 19:48

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.03.2016

 • 04.04.2016 22:17

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny jednostkowy za 2015 rok.

 • 04.04.2016 22:13

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 rok

 • 01.04.2016 20:04

  GPW: TRIGON DM animatorem rynku dla akcji AIRWAY MEDIX SA

 • 01.04.2016 20:02

  GPW: komunikat - AIRWAY MEDIX SA

 • 30.03.2016 20:04

  AIRWAY MEDIX SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Airway Medix S.A.

 • 30.03.2016 20:01

  AIRWAY MEDIX SA Zmiana daty publikacji raportu okresowego rocznego skonsolidowanego i jednostkowego za rok obrotowy 2015

 • 30.03.2016 15:11

  AIRWAY MEDIX SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 30.03.2016 10:35

  AIRWAY MEDIX SA Przekazanie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.03.2016

 • 25.03.2016 19:45

  AIRWAY MEDIX SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Airway Medix S.A.

 • 24.03.2016 06:53

  AIRWAY MEDIX SA Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A

 • 17.03.2016 21:29

  AIRWAY MEDIX SA Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 15.03.2016 07:16

  AIRWAY MEDIX SA Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku Nr 2/2016 z dnia 15.02.2016

 • 01.03.2016 22:04

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 01.03.2016 21:55

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 15.02.2016 20:13

  AIRWAY MEDIX SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

 • 20.01.2016 15:28

  AIRWAY MEDIX SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.11.2015 20:01

  AIRWAY MEDIX SA Podpisanie aneksu przedłużającego umowę z Ambu A/S

 • 12.11.2015 20:08

  AIRWAY MEDIX SA Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

 • 10.11.2015 17:44

  AIRWAY MEDIX SA Złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego, ofertowego i podsumowującego

 • 13.10.2015 22:27

  AIRWAY MEDIX SA Podpisanie umowy dystrybucyjnej z NAN03H w Korei

 • 12.10.2015 11:50

  Adiuvo chce w ciągu roku skomercjalizować 5 projektów, 1-2 mogą kandydować do giełdy

 • 08.10.2015 19:06

  GPW: zmiany na listach uczestników NCIndex30 i NCIndex

 • 01.09.2015 12:12

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.08.2015

 • 26.08.2015 12:45

  AIRWAY MEDIX SA Przekazanie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.08.2015

 • 12.08.2015 23:46

  AIRWAY MEDIX SA Raport kwartalny za II kwartał 2015

 • 29.07.2015 17:26

  NWZ Airway Medix zdecyduje o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW

 • 29.07.2015 16:43

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 29.07.2015 16:27

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 06.07.2015 12:26

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2015

 • 30.06.2015 12:46

  AIRWAY MEDIX SA Przekazanie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015

 • 05.06.2015 16:27

  AIRWAY MEDIX SA Raport okresowy roczny za 2014 rok

 • 03.06.2015 17:11

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 03.06.2015 17:00

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 27.05.2015 11:01

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.05.2105 roku

 • 27.05.2015 10:55

  AIRWAY MEDIX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.05.2105 roku

 • 21.05.2015 19:52

  AIRWAY MEDIX SA Przekazanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki

 • 11.05.2015 19:35

  AIRWAY MEDIX SA Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

 • 24.04.2015 17:09

  AIRWAY MEDIX SA Zmiana daty publikacji raportu okresowego rocznego za 2014 rok

 • 24.04.2015 17:08

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

 • 24.04.2015 15:19

  AIRWAY MEDIX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Airway Medix S.A.

 • 19.02.2015 17:23

  AIRWAY MEDIX SA Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A

 • 11.02.2015 10:26

  AIRWAY MEDIX SA Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

 • 06.02.2015 19:36

  AIRWAY MEDIX SA Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 05.02.2015 08:08

  AIRWAY MEDIX SA Zmiana daty publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku

 • 30.01.2015 17:27

  AIRWAY MEDIX SA Publikacja wstępnych wyników badań klinicznych CSS

 • 21.01.2015 17:46

  GPW: Komunikat - AIRWAY

 • 19.01.2015 14:48

  AIRWAY MEDIX SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 15.01.2015 15:06

  AIRWAY MEDIX SA Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 10.01.2015 16:08

  AIRWAY MEDIX SA Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 09.01.2015 22:05

  AIRWAY MEDIX SA Odwołanie prokurenta

 • 19.12.2014 08:24

  AIRWAY MEDIX SA Zakres stosowanych przez Airway Medix S.A. zasad Dobrych Praktyk

 • 17.12.2014 11:02

  Kurs Airway Medix wzrósł w debiucie na NewConnect o 40 proc.