Grupa Azoty SA

skrót: ATT

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 17:00

Aktualny kurs31,52   1,42 %0,44 zł
Otwarcie31,340,84%
Minimum30,94-0,45%
Maksimum31,902,64%
Wolumen (szt.) 54572
Kurs odniesienia31,08
Widełki dolne28,22
Widełki górne34,46
Obroty (tyś. zł)1713
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
142031,52
229831,50
132031,34
132031,28
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
29,94496 1
30,8698 1
31,4040 1
31,5011 1
Grupa to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa32 734 50933,00%32 734 50933,00%
Rainbee Holdings Ltd.9 820 3529,90%9 820 3529,90%
Opansa Enterprises Ltd.9 430 0009,51%9 430 0009,51%
TFI PZU SAportfele8 530 1898,00%8 530 1898,00%
NN OFEportfel5 396 4675,44%5 396 4675,44%

Kategoria • 11.10.2019 09:55

  Kursy akcji Grupy Azoty i Zakładów Azotowych Puławy absurdalnie niskie - DM BOŚ

 • 10.10.2019 15:56

  GRUPA AZOTY SA (53/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 8 listopada 2019 roku

 • 10.10.2019 15:02

  GRUPA AZOTY SA (52/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 8 listopada 2019 roku

 • 10.10.2019 09:52

  GRUPA AZOTY SA (51/2019) Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej

 • 08.10.2019 15:10

  Tauron i Grupa Azoty wnioskują do UOKiK ws. utworzenia spółki celowej

 • 25.09.2019 16:09

  Puławy podpisały z konsorcjum Polimeksu umowę na budowę bloku energetycznego

 • 23.09.2019 15:51

  NWZ Polic za emisją do 110 mln akcji z prawem poboru

 • 19.09.2019 12:35

  Grupa Azoty podpisała umowę z Hyundai i KIND na finansowanie Polimery Police za 130 mln USD (opis)

 • 19.09.2019 12:11

  Grupa Azoty podpisała umowę z Hyundai i KIND na finansowanie Polimery Police za130 mln USD

 • 19.09.2019 12:00

  GRUPA AZOTY SA (50/2019) Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

 • 11.09.2019 13:42

  Koncesja na złoże siarki Osiek Siarkopolu przedłużona do 2040 r.

 • 07.09.2019 10:55

  Grupa Azoty ZAK rezygnuje z budowy kotła węglowego, wykorzysta ciepło z procesów chemicznych

 • 05.09.2019 16:44

  Grupa Azoty liczy na poprawę sytuacji materialnej rolników i wyższe ceny nawozów

 • 05.09.2019 10:33

  Azoty uzyskały 5 mln euro synergii z tytułu przejęcia Compo – prezes

 • 05.09.2019 10:24

  Grupy Azoty zakłada utrzymanie solidnej marży w segmencie agro – wiceprezes

 • 05.09.2019 09:57

  Koszty projektów inwestycyjnych są niższe niż szacowano – wiceprezes Grupy Azoty

 • 05.09.2019 09:36

  Projekt Polimery Police jest realizowany zgodnie z harmonogramem – prezes Grupy Azoty

 • 05.09.2019 08:35

  Wyniki Grupy Azoty w II kw. bardzo dobre, zbieżne z oczekiwaniami (opinia)

 • 05.09.2019 07:40

  Zysk netto Grupy Azoty j. d. w II kw. wyniósł 68 mln zł wobec 48,3 mln zł straty przed rokiem (opis)

 • 05.09.2019 06:46

  Zysk netto Grupy Azoty w II kw. wyniósł 68 mln zł wobec 48,3 mln zł straty przed rokiem

 • 05.09.2019 06:30

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.09.2019 15:00

  GRUPA AZOTY SA (49/2019) Opinia Rady Nadzorczej spółki zależnej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 27.08.2019 18:50

  Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł (opis)

 • 27.08.2019 18:40

  Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł

 • 27.08.2019 18:21

  GRUPA AZOTY SA (48/2019) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 26.08.2019 18:12

  GRUPA AZOTY SA (47/2019) Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji spółki zależnej

 • 13.08.2019 18:48

  Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia (aktl.)

 • 13.08.2019 18:30

  GRUPA AZOTY SA (46/2019) Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji w spółce zależnej

 • 13.08.2019 16:53

  Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia

 • 31.05.2019 18:35

  GRUPA AZOTY SA (33/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

 • 31.05.2019 17:12

  GRUPA AZOTY SA (32/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku

 • 23.05.2019 11:52

  Nowa instalacja Anwilu może oznaczać wojnę cenową - Grupa Azoty

 • 23.05.2019 11:26

  Grupa Azoty widzi duży potencjał do sprzedaży nawozów specjalistycznych

 • 23.05.2019 11:06

  Grupa Azoty ma kolejne dwa podmioty zainteresowane udziałem w projekcie Polimery Police

 • 23.05.2019 09:07

  Wyniki Azotów zgodne z szacunkami, szansa na poprawę w II i III kw. (opinia)

 • 23.05.2019 07:08

  Wyniki Grupy Azoty w I kw. zgodne z wstępnymi szacunkami, zysk netto 323 mln zł

 • 23.05.2019 06:45

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.05.2019 17:13

  GRUPA AZOTY SA (29/2019) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

 • 18.04.2019 17:56

  GRUPA AZOTY SA (19/2019) Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu "Polimery Police" i opinia Rady Nadzorczej

 • 18.04.2019 15:49

  GRUPA AZOTY SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 16.04.2019 18:40

  Puławy wstępnie przyjęły ofertę konsorcjum z Polimeksem na budowę bloku energ. za 1,16 mld zł (opis)

 • 16.04.2019 18:14

  Puławy wstępnie przyjęły ofertę konsorcjum z Polimeksem na budowę bloku energ. za 1,16 mld zł

 • 12.04.2019 17:57

  Hyundai Engineering i KIND mogą zainwestować w projekt Polimery Police łącznie do 130 mln USD (opis)

 • 12.04.2019 17:37

  Hyundai Engineering i KIND mogą zainwestować w projekt Polimery Police łącznie do 130 mln USD

 • 12.04.2019 17:31

  GRUPA AZOTY SA (17/2019) Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 12.04.2019 17:28

  GRUPA AZOTY SA (16/2019) Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 28.03.2019 14:33

  Grupa Azoty Police obejmie 6,55 mln akcji nowej emisji spółki celowej PDH Polska

 • 27.03.2019 15:22

  Grupa Azoty obejmie 9,78 mln akcji nowej emisji spółki celowej PDH Polska

 • 27.03.2019 15:06

  GRUPA AZOTY SA (15/2019) Uchwała Zarządu w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

 • 25.03.2019 15:19

  Grupa Azoty chce w drugim półroczu '19 pozyskać finansowanie dla Polimerów Police (opis)

 • 25.03.2019 13:36

  Grupa Azoty rozmawia z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o inwestycji w projekt PDH

 • 21.03.2019 19:04

  GRUPA AZOTY SA (14/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

 • 19.03.2019 19:29

  Hyundai Engineering wstępnie wybrany do realizacji projektu Polimery Police

 • 19.03.2019 19:00

  GRUPA AZOTY SA (13/2019) Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu "Polimery Police"

 • 08.03.2019 16:14

  Grupa Azoty zakłada rozpoczęcie eksploatacji zakładu Polimery Police w II kw. 2022 r.

 • 08.03.2019 15:21

  NWZ Polic zdecyduje o planowanej emisji akcji 4 kwietnia

 • 08.03.2019 13:33

  GRUPA AZOTY SA (12/2019) Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (korekta)

 • 08.03.2019 12:28

  Police planują emisję akcji z prawem poboru w kwocie do 1,1 mld zł (opis)

 • 08.03.2019 12:14

  Police planują emisję akcji z prawem poboru w kwocie do 1,1 mld zł

 • 08.03.2019 12:03

  GRUPA AZOTY SA (12/2019) Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 05.03.2019 11:37

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Grupy Azoty do 46,4 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 04.03.2019 16:55

  Wynik Grupy Azoty za '18 niższy o 6,4 mln zł z powodu odpisu

 • 04.03.2019 16:39

  GRUPA AZOTY SA (11/2019) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 26.02.2019 21:28

  GRUPA AZOTY SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. zwołanym na dzień 25 lutego 2019 roku, a kontynuowanym po przerwie w dniu 26 lutego 2019 roku.

 • 26.02.2019 21:27

  GRUPA AZOTY SA (9/2019) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. oraz uchwały podjęte w dniu 26 lutego 2019 roku

 • 26.02.2019 21:27

  GRUPA AZOTY SA (8/2019) Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 26.02.2019 11:04

  Tomasz Karusewicz zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 26.02.2019 10:46

  GRUPA AZOTY SA (7/2019) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 25.02.2019 20:03

  GRUPA AZOTY SA (6/2019) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 25 lutego 2019 roku

 • 25.02.2019 17:52

  GRUPA AZOTY SA (5/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 21.02.2019 09:20

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Grupy Azoty do "kupuj", a cenę docelową do 51,50 zł

 • 20.02.2019 15:43

  Grupa Azoty przed decyzją o utworzeniu z Tauronem spółki celowej do projektu zgazowania węgla

 • 14.02.2019 12:05

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje Grupy Azoty, cena docelowa 48 zł

 • 07.02.2019 15:12

  Akcje Grupy Azoty wzrosły od dołka o 100 proc., to głównie efekt spadku cen gazu (analiza)

 • 07.02.2019 10:30

  Erste wznowił rekomendację dla Grupy Azoty od "kupuj" i ceny docelowej 47 zł

 • 05.02.2019 11:22

  GRUPA AZOTY SA (4/2019) Zawarcie umowy zakupu fosforytów przez spółkę zależną

 • 31.01.2019 16:20

  Zakłady Azotowe Puławy otrzymają 20,5 mln zł dofinansowania na utworzenie centrum B+R

 • 28.01.2019 19:17

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 28.01.2019 19:12

  GRUPA AZOTY SA (3/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 25 lutego 2019 roku

 • 28.01.2019 19:10

  GRUPA AZOTY SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 25 lutego 2019 roku

 • 18.01.2019 13:50

  Morski Port Police z Grupy Azoty ma porozumienie z PKP PLK ws. budowy połączenia kolejowego

 • 18.01.2019 08:26

  Chętni na zakup dużego pakietu akcji 8 spółek będą musieli mieć zgodę premiera lub min. energii

 • 16.01.2019 10:02

  GRUPA AZOTY SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 13.12.2018 14:34

  GRUPA AZOTY SA (59/2018) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 11.12.2018 15:17

  Projekt zgazowania węgla Azotów i Tauronu kosztowny, może być obiecujący - Emilewicz

 • 29.11.2018 16:08

  DM mBanku obniża zalecenie dla Grupy Azoty do "trzymaj", a podwyższa cenę docelową do 33 zł

 • 26.11.2018 18:48

  Grupa Azoty sfinalizowała zakup spółki Goat TopCo za 226,6 mln euro

 • 26.11.2018 18:13

  GRUPA AZOTY SA (58/2018) Zamknięcie transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 21.11.2018 11:20

  Grupa Azoty zadowolona z uzgodnień PE i krajów UE ws. limitów kadmu w nawozach

 • 20.11.2018 22:07

  PE i kraje UE porozumiały się ws. kontrowersyjnych limitów kadmu w nawozach

 • 14.11.2018 09:18

  DZIEŃ NA GPW: Play i Grupa Azoty mocno w dół po rewizji indeksów MSCI

 • 14.11.2018 08:00

  Grupa Azoty i Play opuszczą główny indeks MSCI Poland po sesji 30 listopada

 • 08.11.2018 12:30

  Grupa Azoty liczy na spadek cen gazu w IV kwartale, rozmawia o kontrakcie z PGNiG

 • 08.11.2018 10:22

  Grupa Azoty obniżyła CAPEX na 2018 do 1,1 mld zł

 • 08.11.2018 08:39

  Strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł; zgodnie z szacunkami (opis)

 • 08.11.2018 07:33

  Strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł; zgodnie z szacunkami

 • 08.11.2018 06:44

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 02.11.2018 12:08

  GRUPA AZOTY SA (57/2018) Podpisanie umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A.

 • 02.11.2018 11:14

  Wyniki Grupy Azoty poniżej oczekiwań, jest szansa na poprawę w kolejnych kwartałach (opinia)

 • 31.10.2018 19:21

  Szacunkowa strata netto Grupa Azoty Puławy w III kw. wynosi 35,9 mln zł wobec oczekiwanych ok. 6 mln zł zysku (opis)

 • 31.10.2018 18:59

  Grupa Azoty Puławy podała szacunki za III kwartał, strata netto wynosi 35,9 mln zł

 • 31.10.2018 18:56

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty Police w III kw. '18 wyniosła 19,6 mln zł

 • 31.10.2018 18:51

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł wobec 18 mln zł straty konsensusu PAP Biznes (opis)

 • 31.10.2018 18:37

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł

 • 31.10.2018 18:30

  GRUPA AZOTY SA (56/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku

 • 30.10.2018 19:23

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ciech i "trzymaj" Grupę Azoty

 • 29.10.2018 18:28

  Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie Centrum Badawczo-Rozwojowe

 • 26.10.2018 15:21

  GRUPA AZOTY SA (55/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 15.10.2018 08:26

  DM BOŚ obniża rekomendacje dla Grupy Azoty i Polic do "sprzedaj"

 • 12.10.2018 17:26

  Spełniły się warunki zawieszające umowę zakupu przez Grupę Azoty spółki Goat TopCo (opis)

 • 12.10.2018 17:08

  GRUPA AZOTY SA (54/2018) Spełnienie się koniecznych warunków w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 12.10.2018 16:05

  GRUPA AZOTY SA (53/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 8 października 2018 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 12 października 2018 roku

 • 12.10.2018 16:04

  GRUPA AZOTY SA (52/2018) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta w dniu 12 października 2018 roku

 • 12.10.2018 13:11

  NWZ Grupy Azoty zgodziło się na kupno Goat TopCo

 • 12.10.2018 13:01

  GRUPA AZOTY SA (51/2018) Spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 10.10.2018 19:44

  Grupa Azoty Siarkopol planuje otworzyć nową kopalnię siarki

 • 09.10.2018 17:16

  GRUPA AZOTY SA (49/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 października 2018 roku (korekta)

 • 08.10.2018 22:35

  GRUPA AZOTY SA (50/2018) Częściowe spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 08.10.2018 21:58

  Walne Grupy Azoty w sprawie zgody na kupno Goat TopCo przerwane do piątku

 • 08.10.2018 20:59

  GRUPA AZOTY SA (49/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 października 2018 roku

 • 08.10.2018 09:49

  GRUPA AZOTY SA (48/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 04.10.2018 15:50

  GRUPA AZOTY SA (47/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 02.10.2018 23:37

  GRUPA AZOTY SA (46/2018) Częściowe spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 27.09.2018 16:13

  DM BDM obniżył rekomendacje dla Grupy Azoty, Puław i Polic (opis)

 • 27.09.2018 15:47

  DM BDM obniżył rekomendacje dla Grupy Azoty, Puław i Polic

 • 24.09.2018 19:19

  Przejęcie Compo Expert może zwiększyć roczne przychody Grupy Azoty o około 1,5 mld zł (opis)

 • 24.09.2018 19:04

  Przejęcie Compo Expert może zwiększyć roczne przychody Grupy Azoty o około 1,5 mld zł

 • 24.09.2018 18:41

  GRUPA AZOTY SA (45/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 20.09.2018 17:46

  Krzysztof Bednarz nowym prezesem Zakładów Azotowych Puławy

 • 18.09.2018 14:08

  Oferty na budowę kompleksu Polimery Police w czwartym kwartale br. - PDH Polska

 • 10.09.2018 13:31

  Grupa Azoty liczy, że przejęcie Compo Expert uzupełni ofertę, zapewni synergie m.in. w R&D

 • 10.09.2018 12:00

  Grupa Azoty może zrewidować program inwestycyjny w związku z przejęciem Compo Expert (opis)

 • 10.09.2018 11:12

  Grupa Azoty po przejęciu Compo Expert może zweryfikować program inwestycyjny

 • 10.09.2018 10:57

  Grupa Azoty podtrzymuje politykę dywidendową

 • 07.09.2018 19:32

  GRUPA AZOTY SA (44/2018) Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty S.A.

 • 07.09.2018 17:25

  GRUPA AZOTY SA (43/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 8 października 2018 roku

 • 07.09.2018 17:24

  GRUPA AZOTY SA (42/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 8 października 2018 roku

 • 07.09.2018 09:15

  Przejęcie Compo Expert może pomóc Azotom wejść na nowe rynki, ale cena jest wysoka (opinia,aktl.)

 • 07.09.2018 08:58

  Przejęcie Compo Expert może pomóc Azotom wejść na nowe rynki, ale zwiększy zadłużenie (opinia)

 • 06.09.2018 16:56

  Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia spółki Goat TopCo za kwotę do 235 mln euro (opis)

 • 06.09.2018 16:45

  Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia spółki Goat TopCo za kwotę do 235 mln euro

 • 06.09.2018 16:31

  GRUPA AZOTY SA (41/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów spółki Goat TopCo GmbH

 • 29.08.2018 13:19

  Grupa Azoty nie rozważa zwiększania udziałów w spółkach zależnych

 • 29.08.2018 13:08

  Grupa Azoty negocjuje w sprawie przejęcia trzech firm zagranicznych

 • 29.08.2018 12:25

  Inwestycje Grupy Azoty w '18 wyniosą 1,6 mld zł, najwięcej trafi do Puław (aktl.)

 • 29.08.2018 12:07

  Model biznesowy elektrowni w Puławach uwzględnia wysokie ceny CO2 - prezes Grupy Azoty

 • 29.08.2018 11:48

  Inwestycje Grupy Azoty w '18 wyniosą 1,6 mld zł, najwięcej trafi do Puław

 • 29.08.2018 11:25

  Grupa Azoty ocenia, że jej akcje są mocno niedowartościowane

 • 29.08.2018 09:05

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Eurocashu rośnie o ponad 2 proc., Grupy Azoty w dół o ponad 3 proc.

 • 29.08.2018 00:00

  Strata netto Grupy Azoty w II kw. '18 wyniosła 48,3 mln zł; więcej niż szacunki (opis)

 • 28.08.2018 23:50

  Strata netto Grupy Azoty Police w I półroczu wyniosła 14,6 mln zł, zgodnie z zapowiedziami

 • 28.08.2018 23:36

  Zysk netto Grupy Azoty Puławy spadł w I półroczu do 90,6 mln zł, zgodnie z zapowiedziami

 • 28.08.2018 23:15

  Strata netto Grupy Azoty w II kw. '18 wyniosła 48,3 mln zł; więcej niż wcześniejsze szacunki

 • 28.08.2018 22:56

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.08.2018 11:43

  Grupa Azoty szacuje, że negatywny wpływ utraty kontroli nad Afrig wyniesie 28,7 mln zł

 • 14.08.2018 11:21

  GRUPA AZOTY SA (40/2018) Aktualizacja informacji o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym - skutkach utraty kontroli nad spółką pośrednio zależną AFRIG S.A.

 • 13.08.2018 19:20

  Rada nadzorcza ZA Puławy odwołała prezesa Jacka Janiszka

 • 12.08.2018 18:04

  Grupa Azoty Puławy podała szacunki za I półrocze, zysk netto wynosi 90,6 mln zł

 • 11.08.2018 23:05

  Strata netto Grupy Azoty w II kw. 39,3 mln zł, konsensus PAP Biznes zakładał 19,6 mln zł zysku

 • 11.08.2018 22:50

  Wyniki Grupy Azoty w II kw. 2018 vs konsensus PAP (tabela)

 • 11.08.2018 22:12

  GRUPA AZOTY SA (39/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku

 • 08.08.2018 18:18

  GRUPA AZOTY SA (38/2018) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 07.08.2018 18:13

  Utrata kontroli nad African Investment Group obniży wynik Azotów o 36 mln zł

 • 07.08.2018 17:58

  GRUPA AZOTY SA (37/2018) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym - skutkach utraty kontroli nad spółką pośrednio zależną AFRIG S.A.

 • 26.07.2018 12:16

  Grupa Azoty podpisała nową umowę kredytową z EBOiR na 500 mln zł

 • 26.07.2018 12:00

  GRUPA AZOTY SA (36/2018) Podpisanie pakietu umów długoterminowego finansowania z EBOiR

 • 17.07.2018 09:12

  DM BOŚ podniósł rekomendacje dla Azotów i Polic do "trzymaj", obniżył wycenę Puław do 160,5 zł

 • 12.07.2018 15:56

  GRUPA AZOTY SA (35/2018) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2018 roku.

 • 06.07.2018 09:24

  Akcje Grupy Azoty na poziomach z połowy '12, przed spółką jeszcze trudne kwartały (analiza)

 • 03.07.2018 14:04

  GRUPA AZOTY SA (31/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku - korekta

 • 29.06.2018 15:08

  Grupa Azoty zakłada, że nie przekroczy wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 2,5x

 • 29.06.2018 11:53

  Grupa Azoty ma umowę z bankami ws. podwyższenia kwoty kredytu do 3 mld zł z 1,5 mld zł

 • 29.06.2018 11:37

  GRUPA AZOTY SA (34/2018) Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.

 • 29.06.2018 11:36

  GRUPA AZOTY SA (33/2018) Zawarcie umowy zmieniającej do umowy kredytu

 • 28.06.2018 18:56

  GRUPA AZOTY SA (32/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 16:28

  GRUPA AZOTY SA (31/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 14:08

  Grupa Azoty wypłaci 1,25 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2018 14:04

  GRUPA AZOTY SA (30/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017

 • 20.06.2018 15:09

  GRUPA AZOTY SA (29/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 13.06.2018 15:49

  Plany rozwoju petrochemii w PKN Orlen bez wpływu na inwestycje Grupy Azoty - prezes Azotów

 • 07.06.2018 18:25

  GRUPA AZOTY SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku.

 • 07.06.2018 18:25

  GRUPA AZOTY SA (27/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku

 • 06.06.2018 14:14

  Puławy wypłacą 4,46 zł dywidendy na akcję; zarząd proponował 5,94 zł/akcję (opis)

 • 06.06.2018 13:54

  Akcjonariusze Puław za wypłatą 4,46 zł dywidendy na akcję

 • 01.06.2018 16:28

  GRUPA AZOTY SA (26/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 01.06.2018 15:32

  DM mBanku obniżył cenę docelową akcji Grupy Azoty do 44,4 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 01.06.2018 12:28

  GRUPA AZOTY SA (25/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

 • 30.05.2018 19:42

  GRUPA AZOTY SA (24/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 16:48

  GRUPA AZOTY SA (23/2018) Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

 • 27.05.2018 08:10

  Grupa Azoty ocenia, że będą rosły ceny nawozów, chemikaliów i plastików

 • 25.05.2018 09:45

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Azotów do 45 zł, Puław do 166 zł i Polic do 15,8 zł

 • 24.05.2018 21:20

  GRUPA AZOTY SA (22/2018) Zmiana warunków finalizacji porozumienia zawartego z DGG Eco sp. z o.o. przez spółkę zależną

 • 19.05.2018 21:53

  GRUPA AZOTY SA (21/2018) Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 7 czerwca 2018 roku.

 • 17.05.2018 23:45

  GRUPA AZOTY SA (20/2018) Powołanie Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. na XI kadencję

 • 17.05.2018 21:14

  GRUPA AZOTY SA (19/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

 • 11.05.2018 21:44

  GRUPA AZOTY SA (18/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2018 roku

 • 11.05.2018 20:39

  GRUPA AZOTY SA (17/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku

 • 10.05.2018 12:31

  Grupa Azoty oczekuje stabilizacji cen na części głównych rynków, większa zmienność w nawozach

 • 10.05.2018 10:54

  Inwestycje Grupy Azoty w latach 2014-2020 będą wyższe niż zapowiadane 7 mld zł

 • 10.05.2018 09:13

  Zysk netto Grupy Azoty spadł w I kw. '18 do 171,9 mln zł; zgodnie z konsensusem (opis)

 • 10.05.2018 08:56

  Wyniki operacyjne Grupy Azoty w I kwartale '18 w podziale na segmenty (tabela)

 • 10.05.2018 08:38

  Wyniki Grupy Azoty za I kw. słabe, choć zgodne z oczekiwaniami (opinia2)

 • 10.05.2018 08:10

  Wyniki Grupy Azoty za I kw. słabe, choć zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 10.05.2018 07:39

  Zysk netto Grupy Azoty spadł w I kw. '18 do 171,9 mln zł; zgodnie z konsensusem

 • 10.05.2018 06:50

  Wyniki Grupy Azoty w I kw. 2018 vs konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 06:45

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 14:56

  Grupa Azoty chce wypłacić 1,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 09.05.2018 14:47

  GRUPA AZOTY SA (16/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

 • 04.05.2018 07:54

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Polic do 17,3 zł, rekomendację dla Puław podniósł do "kupuj"

 • 27.04.2018 15:52

  Zarząd ZA Puławy rekomenduje wypłatę 5,94 zł dywidendy na akcję za '17

 • 25.04.2018 15:25

  Trigon DM rekomenduje "trzymaj" Grupę Azoty, cena docelowa 60 zł

 • 24.04.2018 13:31

  Grupa Azoty ma przeznaczać do 1 proc. przychodów na innowacje, ma pierwsze projekty do wdrożenia

 • 19.04.2018 12:16

  Grupa Azoty chce zmniejszać udział nawozów w przychodach, stawia na dywersyfikację

 • 19.04.2018 11:06

  Grupa Azoty może zwiększyć swoje roczne przychody do 15 mld zł w '23

 • 19.04.2018 10:03

  CAPEX Grupy Azoty w '18 planowany na 1,6 mld zł

 • 19.04.2018 08:30

  Reakcja na wyniki Grupy Azoty może być lekko pozytywna (opinia)

 • 19.04.2018 07:57

  Zysk netto Grupy Azoty w 2017 r. wyniósł 489 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 19.04.2018 07:39

  Zysk netto Grupy Azoty w 2017 roku wyniósł 489 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 19.04.2018 07:16

  GRUPA AZOTY SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 19.04.2018 07:14

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.04.2018 07:11

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 10.04.2018 16:56

  GRUPA AZOTY SA (15/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

 • 09.04.2018 19:14

  Sławomir Lipkowski prezesem ZAK SA

 • 09.04.2018 19:07

  GRUPA AZOTY SA (14/2018) Zawarcie umowy zakupu fosforytów przez spółkę zależną.

 • 05.04.2018 10:33

  Pozytywny wpływ nowej instalacji poliamidów na wyniki Grupy Azoty już od I kw. '18

 • 05.04.2018 10:22

  Grupa Azoty szuka za granicą spółek do przejęcia

 • 05.04.2018 10:08

  Grupa Azoty myśli o pozyskaniu finansowania na inwestycje, nie wyklucza obligacji

 • 05.04.2018 10:05

  Krótka lista banków na finansowanie Polimerów Police w II połowie '18

 • 05.04.2018 09:00

  Zysk netto Grupy Azoty w '17 wyniósł 489 mln zł, analitycy liczyli na więcej (opinia, aktl.)

 • 05.04.2018 08:33

  Zysk netto Grupy Azoty w '17 wyniósł 489 mln zł, reakcja rynku może być negatywna (opinia)

 • 04.04.2018 18:30

  Zysk netto Grupy Azoty w 2017 roku wyniósł 489 mln zł - szacunki (opis)

 • 04.04.2018 18:17

  Zysk netto Grupy Azoty w 2017 roku wyniósł 489 mln zł - szacunki

 • 04.04.2018 18:00

  GRUPA AZOTY SA (13/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 2017 rok

 • 29.03.2018 19:10

  GRUPA AZOTY SA (12/2018) Niewypłacalność i wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego spółki pośrednio zależnej African Investment Group S.A.

 • 29.03.2018 13:59

  GRUPA AZOTY SA (11/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 26.03.2018 18:37

  Skonsolidowany wynik netto Grupy Azoty za '17 niższy o 7,9 mln zł z powodu odpisu

 • 26.03.2018 17:55

  GRUPA AZOTY SA (10/2018) Informacja o odpisie aktualizującym

 • 22.03.2018 12:51

  Zakup przez Grupę Azoty niemieckiej Compo Expert możliwy na przełomie IV i V - prezes

 • 18.03.2018 11:06

  Grupa Azoty Police utworzy odpis na 37,18 mln zł z aktywów w Afryce

 • 17.03.2018 20:35

  GRUPA AZOTY SA (9/2018) Ujawnienie informacji opóźnionej - Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną

 • 17.03.2018 20:27

  GRUPA AZOTY SA (8/2018) Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody przez spółkę zależną

 • 12.03.2018 15:22

  GRUPA AZOTY SA (7/2018) Podpisanie umowy na zakup węgla

 • 05.03.2018 08:03

  GRUPA AZOTY SA (6/2018) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 01.03.2018 08:03

  GRUPA AZOTY SA (5/2018) Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody przez spółkę zależną

 • 27.02.2018 19:43

  Paweł Mortas zrezygnował z funkcji prezesa Zakładów Azotowych Kędzierzyn

 • 19.02.2018 09:25

  DM BDM obniżył cenę docelową akcji Grupy Azoty do 68,6 zł, Polic do 19,7 zł, a Puław do 207 zł

 • 16.02.2018 19:15

  Azoty złożyły niewiążącą ofertę objęcia 100 proc. udziałów w spółkach grupy Compo Expert

 • 16.02.2018 19:05

  GRUPA AZOTY SA (4/2018) Złożenie niewiążącej oferty wstępnej objęcia udziałów w spółkach Grupy COMPO EXPERT

 • 13.02.2018 10:03

  Grupa Azoty liczy na korzyści ze współdziałania spółek, zapowiada kolejne konsolidacje (wywiad)

 • 12.02.2018 13:02

  Spółki z grupy Azoty będą współpracować, m.in. przy handlu nawozami

 • 12.02.2018 12:27

  W najbliższych miesiącach spodziewany wzrost cen nawozów - IERiGŻ

 • 06.02.2018 16:30

  GRUPA AZOTY SA (3/2018) Podpisanie ramowej umowy dostaw amoniaku

 • 30.01.2018 20:15

  Grupa Azoty Puławy uruchamia przetarg na budowę bloku energetycznego

 • 25.01.2018 13:23

  Grupa Azoty podpisała z EBI umowę kredytu w wysokości do 145 mln euro (opis)

 • 25.01.2018 11:26

  Grupa Azoty podpisała z EBI umowę kredytu w wysokości do 145 mln euro

 • 25.01.2018 11:10

  GRUPA AZOTY SA (2/2018) Podpisanie pakietu umów długoterminowego finansowania z EBI

 • 16.01.2018 15:10

  GRUPA AZOTY SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 20.12.2017 16:56

  GRUPA AZOTY SA (56/2017) Zawarcie warunkowej ugody przez spółkę zależną - porozumienia rozwiązującego

 • 08.12.2017 13:00

  GRUPA AZOTY SA (55/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku

 • 07.12.2017 19:15

  GRUPA AZOTY SA (54/2017) Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku

 • 07.12.2017 19:13

  GRUPA AZOTY SA (53/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 06.12.2017 16:07

  Grupa Azoty przejmuje spółki zarządzające bocznicami, liczy na 8-9 mln zł obniżki kosztów

 • 06.12.2017 12:05

  Grupa Azoty zredukowała koszty o 60-80 mln zł, liczy na dalsze oszczędności w '18

 • 06.12.2017 10:40

  Prezes Grupy Azoty zwolennikiem połączenia części nawozowej Anwilu z Grupą Azoty

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 16.11.2017 18:53

  KGHM i Grupa Azoty będą współpracować w zakresie badań i rozwoju

 • 10.11.2017 16:40

  GRUPA AZOTY SA (52/2017) Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu Polimery Police

 • 10.11.2017 08:38

  GRUPA AZOTY SA (51/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 7 grudnia 2017 roku

 • 10.11.2017 08:36

  GRUPA AZOTY SA (50/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 7 grudnia 2017 roku

 • 09.11.2017 13:02

  Grupa Azoty chce rekomendować wypłatę dywidendy za '17, mimo prowadzonych inwestycji

 • 09.11.2017 10:16

  Grupa Azoty zrealizuje w 2017 r. założony CAPEX na poziomie 1,3 mld zł

 • 09.11.2017 08:56

  Wyniki Grupy Azoty zgodne z oczekiwaniami; raczej neutralne dla kursu (opinia)

 • 09.11.2017 07:44

  Zysk netto Grupy Azoty wzrósł w III kw. '17 do 67 mln zł; poniżej konsensusu

 • 09.11.2017 06:55

  Wyniki Grupy Azoty w III kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2017 06:46

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 16:09

  GRUPA AZOTY SA (49/2017) Udzielenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.

 • 02.11.2017 10:14

  Grupa Azoty została członkiem TGE

 • 31.10.2017 15:59

  Grupa Azoty odstąpiła od przejęcia chorwackiej Petrokemiji

 • 31.10.2017 15:52

  GRUPA AZOTY SA (48/2017) Decyzja o niekontynuowaniu udziału w procesie objęcia akcji w spółce Petrokemija d.d.

 • 26.10.2017 08:31

  DM BOŚ obniża rekomendację i cenę docelową dla Polic, podwyższa ceny Grupy Azoty i Puław

 • 24.10.2017 13:11

  DM BZ WBK rekomenduje "sprzedaj" Grupę Azoty, „kupuj” Puławy i "trzymaj" Police

 • 20.10.2017 12:55

  Analizy ws. instalacji zgazowania węgla wciąż trwają - w Tauron

 • 18.10.2017 13:42

  GRUPA AZOTY SA (47/2017) Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

 • 13.10.2017 13:15

  Wybór licencjodawcy dla instalacji produkującej polipropylen w PDH Polska planowany w '17

 • 12.10.2017 15:48

  GRUPA AZOTY SA (46/2017) Zgoda Rady Nadzorczej spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu PDH

 • 11.10.2017 17:37

  GRUPA AZOTY SA (45/2017) Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty S.A.

 • 09.10.2017 19:14

  Skarb Państwa odwołał Marka Grzelaczyka ze stanowiska przewodniczącego RN Grupy Azoty

 • 09.10.2017 19:01

  GRUPA AZOTY SA (44/2017) Odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 09.10.2017 10:53

  CBA zatrzymało 6 osób, w tym szefa rady nadzorczej Grupy Azoty (opis)

 • 09.10.2017 08:08

  CBA zatrzymało 6 osób, w tym szefa rady nadzorczej Grupy Azoty

 • 05.10.2017 19:02

  Wartość rozszerzonego o polipropylen projektu Polimery Police wyniesie 1,27 mld euro (opis)

 • 05.10.2017 18:45

  Przewidywana wartość projektu Polimery Police wyniesie 1,27 mld euro

 • 05.10.2017 18:21

  GRUPA AZOTY SA (43/2017) Zmiana zakresu projektu PDH

 • 05.10.2017 11:23

  Acron nie rozmawia o sprzedaży akcji Azotów, ale nie wyklucza tego, jeśli pojawi się dobra oferta - media

 • 27.09.2017 12:39

  11 firm zainteresowanych pakietem akcji Petrokemiji, w tym Azoty (aktl.)

 • 27.09.2017 12:21

  11 firm zainteresowanych pakietem akcji Petrokemiji, w tym Azoty

 • 25.09.2017 16:32

  Pełna sprzedaż z nowej linii Poliamidu 6 w Tarnowie możliwa za 3 lata

 • 25.09.2017 15:52

  Grupa Azoty jest zainteresowana kupnem pakietu kontrolnego chorwackiego producenta nawozów

 • 25.09.2017 15:24

  Odkupienie przez PFR akcji Azotów posiadanych przez Acron do rozważenia - zarząd Grupy Azoty

 • 25.09.2017 13:43

  Wytwórnia Poliamidów II zbilansuje zdolności prod. kaprolaktamu i Poliamidu 6 w Grupie Azoty

 • 25.09.2017 11:48

  Oprócz Azotów kilka spółek zainteresowanych przejęciem chorwackiego producenta nawozów

 • 25.09.2017 06:51

  Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę przejęcia udziałów chorwackiej spółki Petrokemija

 • 23.09.2017 12:44

  GRUPA AZOTY SA (42/2017) Złożenie niewiążącej oferty objęcia udziałów w spółce Petrokemija d.d.

 • 31.08.2017 12:13

  GRUPA AZOTY SA (41/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 25.08.2017 20:05

  Instalacja do produkcji propylenu ma powstać w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 25.08.2017 16:12

  GRUPA AZOTY SA (40/2017) Otrzymanie przez PDH Polska S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 24.08.2017 13:19

  Grupa Azoty liczy, że we IX będzie gotowe studium wykonalności projektu PDH

 • 24.08.2017 13:01

  Grupa Azoty spodziewa się wzrostu wyników w 2017 r. (opis)

 • 24.08.2017 10:55

  Grupa Azoty spodziewa się wzrostu wyników w 2017 r.

 • 24.08.2017 08:39

  Kurs Grupy Azoty i Puław mogą spadać, Polic - powinien rosnąć (opinia)

 • 24.08.2017 07:43

  Zysk netto Grupy Azoty wyniósł w II kw. '17 r. 104,6 mln, poniżej konsensusu

 • 24.08.2017 07:08

  CAPEX Grupy Azoty w I półroczu 2017 r. wyniósł 501 mln zł

 • 24.08.2017 07:00

  Wyniki Grupy Azoty w II kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 06:46

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.08.2017 16:17

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla pięciu spółek

 • 04.08.2017 18:44

  Puławy utworzą odpis, jego wpływ na wynik EBIT wyniesie 14,7 mln zł

 • 04.08.2017 18:36

  GRUPA AZOTY SA (39/2017) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym.

 • 02.08.2017 21:15

  GRUPA AZOTY SA (38/2017) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego przez AFRIG S.A.

 • 02.08.2017 09:52

  Vestor DM podniósł rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj"

 • 31.07.2017 15:40

  DM BDM podniósł rekomendację dla Grupy Azoty i Puław oraz podtrzymał dla Polic

 • 31.07.2017 10:56

  GRUPA AZOTY SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 21 lipca 2017 roku oraz kontynuowanym

 • 28.07.2017 15:24

  GRUPA AZOTY SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 21 lipca 2017 roku oraz kontynuowanym

 • 28.07.2017 15:21

  GRUPA AZOTY SA (36/2017) Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte w dniu 28 lipca 2017 roku

 • 28.07.2017 15:20

  GRUPA AZOTY SA (35/2017) Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 28.07.2017 15:19

  GRUPA AZOTY SA (34/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.

 • 26.07.2017 08:36

  Trigon DM podniósł rekomendację dla Grupy Azoty do "kupuj"

 • 21.07.2017 13:10

  GRUPA AZOTY SA (33/2017) Uchwała powzięta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 21 lipca 2017 roku

 • 21.07.2017 13:07

  GRUPA AZOTY SA (32/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 19.07.2017 14:42

  GRUPA AZOTY SA (31/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A. (korekta)

 • 18.07.2017 16:10

  GRUPA AZOTY SA (31/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

 • 17.07.2017 11:55

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację Grupy Azoty do "kupuj"

 • 13.07.2017 15:07

  GRUPA AZOTY SA (30/2017) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2017 roku.

 • 13.07.2017 10:14

  DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Grupy Azoty do "kupuj"

 • 03.07.2017 13:48

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla Grupy Azoty do "kupuj"

 • 30.06.2017 19:03

  GRUPA AZOTY SA (29/2017) Zmiany Statutu spółki Grupa Azoty S.A.

 • 30.06.2017 19:00

  GRUPA AZOTY SA (28/2017) Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

 • 30.06.2017 14:35

  GRUPA AZOTY SA (27/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 30.06.2017 14:31

  GRUPA AZOTY SA (26/2017) Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.06.2017 14:00

  GRUPA AZOTY SA (25/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów

 • 30.06.2017 12:38

  Grupy Azoty wypłaci 0,79 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2017 12:30

  GRUPA AZOTY SA (24/2017) Wypłata dywidendy za rok 2016

 • 28.06.2017 12:06

  EBOiR sprzedał 2,85 mln akcji Grupy Azoty w ABB

 • 28.06.2017 09:28

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Azotów mocno w dół po informacji o planie sprzedaży akcji przez EBOiR

 • 27.06.2017 18:27

  EBOiR chce sprzedać 2,85 mln akcji Grupy Azoty w ofercie prywatnej

 • 26.06.2017 17:59

  Zarząd PDH Polska za rozszerzeniem projektu PDH o wariant polipropylenowy (opis)

 • 26.06.2017 17:44

  GRUPA AZOTY SA (23/2017) Rekomendacja rozszerzenia projektu PDH o wariant polipropylenowy

 • 26.06.2017 17:02

  Zarząd PDH Polska za rozszerzeniem projektu PDH o wariant polipropylenowy

 • 23.06.2017 09:36

  DM mBanku obniżył rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj", cena docelowa 74,3 zł

 • 21.06.2017 13:52

  PGNiG podpisał ze spółkami z Grupy Azoty kontrakty indywidualne o wartości ok. 7 mld zł (popr.)

 • 21.06.2017 13:37

  PGNiG podpisał ze spółkami z Grupy Azoty kontrakty indywidualne o wartości ok. 4 mld zł

 • 21.06.2017 13:23

  GRUPA AZOTY SA (22/2017) Zawarcie Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

 • 20.06.2017 16:38

  GRUPA AZOTY SA (21/2017) Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty S.A.

 • 20.06.2017 16:04

  GRUPA AZOTY SA (20/2017) Udzielenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie składników aktywów trwałych.

 • 14.06.2017 07:56

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Grupy Azoty do "sprzedaj"

 • 09.06.2017 20:27

  GRUPA AZOTY SA (19/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartych transakcji wewnątrzgrupowych

 • 09.06.2017 18:09

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 09.06.2017 17:41

  GRUPA AZOTY SA (18/2017) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 02.06.2017 10:33

  GRUPA AZOTY SA (17/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku

 • 02.06.2017 10:29

  GRUPA AZOTY SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku