Grupa Azoty SA

skrót: ATT

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 16:05

Aktualny kurs23,30   -2,51 %-0,60 zł
Otwarcie23,85-0,21%
Minimum22,80-4,60%
Maksimum23,85-0,21%
Wolumen (szt.) 35609
Kurs odniesienia23,90
Widełki dolne21,50
Widełki górne26,20
Obroty (tyś. zł)825
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
219622,85
862722,80
41 27422,75
101 61022,70
255022,65
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
22,901 221 2
22,95601 3
23,002 460 3
23,05460 1
23,101 460 2
Grupa to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa32 734 50933,00%32 734 50933,00%
Rainbee Holdings Ltd.9 820 3529,90%9 820 3529,90%
Opansa Enterprises Ltd.9 430 0009,51%9 430 0009,51%
TFI PZU SAportfele8 530 1898,00%8 530 1898,00%
NN OFEportfele, NWZ6 510 1006,56%6 510 1006,56%

Kategoria • 10.09.2020 10:42

  Niskie ceny gazu to już historia - prezes Azotów

 • 10.09.2020 09:29

  Grupa Azoty planuje na 2020 r. CAPEX na poziomie ok. 3,8 mld zł

 • 10.09.2020 07:39

  Grupa Azoty miała w II kw. 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 70,1 mln zł (opis)

 • 10.09.2020 07:00

  Grupa Azoty miała w II kw. 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 70,1 mln zł

 • 10.09.2020 06:46

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 03.09.2020 15:34

  GRUPA AZOTY SA (42/2020) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 roku

 • 03.09.2020 15:20

  GRUPA AZOTY SA (41/2020) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 roku

 • 20.08.2020 20:37

  GRUPA AZOTY SA (40/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

 • 20.08.2020 20:36

  GRUPA AZOTY SA (39/2020) Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku

 • 18.08.2020 20:50

  Grupa Azoty szacuje zysk netto w II kw. na 70,1 mln zł wobec szacowanych w lipcu 105,6 mln zł

 • 18.08.2020 20:11

  GRUPA AZOTY SA (38/2020) Zmiana szacunków wyników finansowych za II kwartał 2020 roku oraz I półrocze 2020 roku.

 • 18.08.2020 15:07

  Grupa Azoty ZA Puławy szacuje zysk netto w II kw. na 59 mln zł wobec szacowanych w lipcu 88 mln zł

 • 04.08.2020 14:19

  GRUPA AZOTY SA (37/2020) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 03.08.2020 14:43

  GRUPA AZOTY SA (36/2020) Przyznanie rekompensaty w oparciu o ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

 • 31.07.2020 15:30

  Wstępne wyniki Grupy Azoty zgodne z oczekiwaniami, pod presją tworzywa sztuczne i chemia (opinia)

 • 31.07.2020 13:37

  Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 105,6 mln zł (opis)

 • 31.07.2020 13:10

  Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 105,6 mln zł

 • 31.07.2020 12:55

  GRUPA AZOTY SA (35/2020) Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Azoty oraz szacunki wyników finansowych za II kwartał 2020 roku.

 • 24.06.2020 17:56

  GRUPA AZOTY SA (27/2020) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.

 • 23.06.2020 13:25

  ZA Puławy wypłacą 5,45 zł dywidendy na akcję za '19

 • 04.06.2020 08:09

  Erste Group obniżyło rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj"

 • 04.06.2020 07:37

  Rada nadzorcza Lotosu zgodziła się na zaangażowanie 500 mln zł w GA Polyolefins

 • 02.06.2020 19:02

  GRUPA AZOTY SA (26/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku

 • 02.06.2020 18:57

  GRUPA AZOTY SA (25/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku

 • 01.06.2020 07:20

  Polyolefins ma umowy kredytów na pozykanie finansowania projektu Polimery Police

 • 31.05.2020 23:10

  GRUPA AZOTY SA (24/2020) Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporatio

 • 31.05.2020 22:44

  GRUPA AZOTY SA (23/2020) Podpisanie umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych

 • 29.05.2020 14:25

  GRUPA AZOTY SA (22/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 27.05.2020 11:11

  Zarząd Grupy Azoty rekomenduje przeznaczenie zysku za '19 na kapitał zapasowy

 • 27.05.2020 11:07

  GRUPA AZOTY SA (21/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

 • 26.05.2020 11:02

  Zarząd ZA Puławy rekomenduje wypłatę 5,45 zł dywidendy na akcję za '19

 • 21.05.2020 12:25

  Grupa Azoty widzi osłabienie popytu w segmencie tworzyw i chemii w drugim kwartale

 • 21.05.2020 11:42

  Grupa Azoty spodziewa się podobnego wolumenu sprzedaży nawozów w '20 jak przed rokiem

 • 21.05.2020 08:50

  Wyniki Grupy Azoty w I kwartale powyżej oczekiwań rynku, martwi wzrost zadłużenia (opinia)

 • 21.05.2020 07:33

  Zysk netto Grupy Azoty w I kw. wyniósł 180,7 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 21.05.2020 07:15

  Zysk netto Grupy Azoty w I kw. wyniósł 180,7 mln zł, powyżej konsensusu

 • 21.05.2020 06:59

  Wyniki Grupy Azoty w I kw. 2020 vs konsensus PAP (tabela)

 • 21.05.2020 06:50

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 23.04.2020 16:38

  BM mBanku obniżył rekomendacje Grupy Azoty do "trzymaj", a cenę docelową do 28,4 zł

 • 08.04.2020 12:38

  Zarząd Grupy Azoty planuje podjąć decyzję ws. dywidendy w maju

 • 08.04.2020 12:15

  Grupa Azoty planuje przedstawić w IV kw. strategię na lata 2021-2030

 • 08.04.2020 11:45

  Grupa Azoty przewiduje, że inwestycje w '20 mogą przekroczyć 2 mld zł

 • 08.04.2020 08:18

  Grupa Azoty mocno poprawiła wyniki w 2019 r., spółce sprzyjały niskie ceny gazu (opis)

 • 08.04.2020 07:25

  Grupa Azoty miała w '19 372,9 mln zł zysku netto j.d. i 1,42 mld zł EBITDA

 • 08.04.2020 06:49

  GRUPA AZOTY SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 08.04.2020 06:49

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 08.04.2020 06:48

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.04.2020 16:17

  GRUPA AZOTY SA (20/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 30.03.2020 08:41

  Grupa Azoty Polyolefins podpisała z bankami listy mandatowe potwierdzające złożenie ofert finansowania Polimerów

 • 26.03.2020 14:00

  GRUPA AZOTY SA (19/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 26.03.2020 08:58

  Grupa Azoty widzi pierwsze ograniczenia dostaw i zamówień z powodu pandemii

 • 26.03.2020 08:32

  GRUPA AZOTY SA (18/2020) Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 25.03.2020 13:48

  Odpis obniży skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty w 2019 roku o 28,8 mln zł

 • 25.03.2020 13:32

  GRUPA AZOTY SA (17/2020) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

 • 18.03.2020 13:52

  GRUPA AZOTY SA (16/2020) Uchwała Zarządu w sprawie nabycia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 05.03.2020 15:01

  Znaczące przychody ze sprzedaży materiałów do druku 3D w ciągu dwóch lat - Azoty

 • 02.03.2020 13:03

  GRUPA AZOTY SA (15/2020) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 26.02.2020 15:29

  Grupa Azoty spodziewa się, że 2020 będzie rokiem ogromnych wyzwań

 • 26.02.2020 13:05

  Grupa Azoty Chorzów prowadzi restrukturyzację, zapowiada zysk operacyjny od 2020

 • 18.02.2020 13:11

  GRUPA AZOTY SA (14/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 18.02.2020 11:45

  GRUPA AZOTY SA (13/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 17.02.2020 18:46

  Walne zgromadzenie Grupy Azoty wyraziło zgodę na objęcie akcji w emisji GA Polyolefins

 • 17.02.2020 18:13

  GRUPA AZOTY SA (12/2020) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 06.02.2020 21:22

  GRUPA AZOTY SA (9/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 31.01.2020 15:55

  GRUPA AZOTY SA (8/2020) Aktualizacja wniosku kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 24.01.2020 14:28

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 24.01.2020 14:22

  GRUPA AZOTY SA (7/2020) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 22.01.2020 07:57

  Azoty mają zgodę UOKiK na koncentrację dot. działalności Grupy Azoty Polyolefins

 • 21.01.2020 22:56

  GRUPA AZOTY SA (6/2020) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 21.01.2020 22:35

  GRUPA AZOTY SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 21.01.2020 22:29

  GRUPA AZOTY SA (4/2020) Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji

 • 21.01.2020 14:00

  GRUPA AZOTY SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 14.01.2020 17:08

  GRUPA AZOTY SA (2/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej - korekta

 • 13.01.2020 17:59

  GRUPA AZOTY SA (2/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 02.01.2020 16:53

  GRUPA AZOTY SA (1/2020) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 5 do prospektu emisyjnego spółki zależnej

 • 30.12.2019 20:31

  GRUPA AZOTY SA (82/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 4 do prospektu emisyjnego spółki zależnej

 • 23.12.2019 15:31

  GRUPA AZOTY SA (81/2019) Zakończenie oferty publicznej spółki zależnej oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii C

 • 23.12.2019 15:01

  Zakłady Chemiczne Police sprzedały 45 proc. akcji serii C, rusza budowa instalacji PDH (opis)

 • 23.12.2019 14:42

  GRUPA AZOTY SA (80/2019) Podpisanie zmienionego porozumienia dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

 • 23.12.2019 14:41

  GRUPA AZOTY SA (79/2019) Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie Umowy EPC

 • 23.12.2019 14:21

  Zakłady Chemiczne Police sprzedały 49,2 mln akcji nowej emisji

 • 20.12.2019 14:07

  Zakłady Chemiczne Police zaoferują wybranym inwestorom do 60,8 mln akcji nowej emisji

 • 18.12.2019 14:23

  Grupa Azoty uruchomiła wytwórnię tworzyw modyfikowanych za 100 mln zł

 • 17.12.2019 18:09

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 17.12.2019 17:51

  GRUPA AZOTY SA (78/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 3 do prospektu emisyjnego spółki zależnej.

 • 13.12.2019 17:33

  Grupa Lotos zainwestuje 500 mln zł w projekt "Polimery Police" (opis)

 • 13.12.2019 17:02

  GRUPA AZOTY SA (77/2019) Podpisanie Porozumienia Wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A.

 • 13.12.2019 16:59

  Grupa Lotos zainwestuje 500 mln zł w projekt "Polimery Police"

 • 12.12.2019 14:22

  Ipopema rekomenduje "sprzedaj" Grupę Azoty

 • 10.12.2019 00:00

  Grupa Azoty złożyła dyspozycję objęcia akcji Polic za 291,2 mln zł

 • 09.12.2019 23:02

  GRUPA AZOTY SA (76/2019) Złożenie dyspozycji objęcia akcji spółki zależnej

 • 09.12.2019 18:39

  GRUPA AZOTY SA (75/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki zależnej.

 • 06.12.2019 14:48

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 13 XII list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 06.12.2019 14:45

  GRUPA AZOTY SA (74/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 05.12.2019 22:44

  Skarb Państwa obejmie 5,5 mln akcji nowej emisji Zakładów Chemicznych Police

 • 30.11.2019 14:16

  Prezes i wiceprezes Grupy Azoty Siarkopol odwołani

 • 26.11.2019 18:29

  Do 250 osób może zostać zwolnionych w 2020 r. w Grupie Azoty "Siarkopol"

 • 25.11.2019 12:01

  Negocjacje o inwestycji w Polimery Police zaawansowane, do ustalenia ostatnie kwestie - Lotos

 • 22.11.2019 17:48

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 6 XII list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 22.11.2019 17:40

  GRUPA AZOTY SA (73/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 22.11.2019 16:20

  GRUPA AZOTY SA (72/2019) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 listopada 2019 roku

 • 22.11.2019 16:17

  GRUPA AZOTY SA (71/2019) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 listopada 2019 roku

 • 21.11.2019 16:45

  GRUPA AZOTY SA (70/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. zwołanym na dzień 8 listopada 2019 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 21 listopada 2019 roku.

 • 21.11.2019 16:40

  GRUPA AZOTY SA (69/2019) Uchwała podjęta podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 21 listopada 2019 roku

 • 21.11.2019 11:20

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 20.11.2019 17:20

  GRUPA AZOTY SA (68/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 1 do prospektu emisyjnego spółki zależnej

 • 15.11.2019 15:23

  GRUPA AZOTY SA (67/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 15.11.2019 09:47

  GRUPA AZOTY SA (66/2019) Odpowiedzi na pytanie akcjonariusza

 • 13.11.2019 18:28

  GRUPA AZOTY SA (65/2019) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie transakcji objęcia przez Grupę Azoty S.A. pakietu akcji wtórnej emisji akcji spółki zależnej oraz dokonanie transakcji zbycia przez Spółkę praw poboru wtórnej emisji a

 • 13.11.2019 14:00

  Grupa Azoty na początku grudnia zamknie finansowanie projektu Polimery Police (wywiad)

 • 13.11.2019 12:48

  Grupa Azoty przygotowuje się na negatywne scenariusze pogorszenia koniunktury w '20 (opis)

 • 13.11.2019 10:59

  Grupa Azoty liczy na 12 mld zł przychodów na koniec '19

 • 13.11.2019 10:56

  Grupa Azoty liczy na synergie z przejęcia Compo Expert wyższe niż 40 mln euro

 • 13.11.2019 07:01

  Zysk netto Grupy Azoty w III kw. wyniósł 61 mln zł; zgodnie z szacunkami

 • 13.11.2019 06:46

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 20:31

  GRUPA AZOTY SA (64/2019) Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 listopada 2019 roku

 • 08.11.2019 20:04

  GRUPA AZOTY SA (63/2019) Treść projektu uchwały zgłoszonej w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 08.11.2019 16:59

  GRUPA AZOTY SA (62/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 07.11.2019 19:41

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 05.11.2019 22:25

  GRUPA AZOTY SA (61/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 05.11.2019 20:21

  Police ruszają z emisją akcji na realizację projektu Polimery Police, zapisy od 12 do 19 XI

 • 05.11.2019 19:58

  Harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 05.11.2019 16:59

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Polic w związku z ofertą publiczną akcji serii C

 • 05.11.2019 16:56

  GRUPA AZOTY SA (60/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki zależnej

 • 04.11.2019 18:04

  ZCh Police ustaliły cenę emisyjną akcji serii C na 10,20 zł; chcą wyemitować 110 mln akcji (opis)

 • 04.11.2019 17:49

  ZCh Police ustaliły cenę emisyjną akcji serii C na 10,20 zł; chcą wyemitować 110 mln akcji

 • 04.11.2019 17:43

  GRUPA AZOTY SA (59/2019) Określenie ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji spółki zależnej, ustalenia ich ceny emisyjnej oraz ustalenia liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.

 • 31.10.2019 18:01

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 22 XI list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 31.10.2019 17:48

  GRUPA AZOTY SA (58/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 29.10.2019 18:44

  Grupy Azoty szacuje zysk netto w III kw. '19 na 61 mln zł, EBITDA na 316,3 mln zł (opis)

 • 29.10.2019 18:29

  Grupy Azoty szacuje zysk netto w III kw. '19 na 61 mln zł, EBITDA na 316,3 mln zł

 • 29.10.2019 18:08

  GRUPA AZOTY SA (57/2019) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał 2019 roku

 • 25.10.2019 16:29

  GRUPA AZOTY SA (56/2019) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2019 roku

 • 24.10.2019 21:32

  GRUPA AZOTY SA (55/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej

 • 17.10.2019 19:25

  GRUPA AZOTY SA (54/2019) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 11.10.2019 09:55

  Kursy akcji Grupy Azoty i Zakładów Azotowych Puławy absurdalnie niskie - DM BOŚ

 • 10.10.2019 15:56

  GRUPA AZOTY SA (53/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 8 listopada 2019 roku

 • 10.10.2019 15:02

  GRUPA AZOTY SA (52/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 8 listopada 2019 roku

 • 10.10.2019 09:52

  GRUPA AZOTY SA (51/2019) Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej

 • 08.10.2019 15:10

  Tauron i Grupa Azoty wnioskują do UOKiK ws. utworzenia spółki celowej

 • 25.09.2019 16:09

  Puławy podpisały z konsorcjum Polimeksu umowę na budowę bloku energetycznego

 • 23.09.2019 15:51

  NWZ Polic za emisją do 110 mln akcji z prawem poboru

 • 19.09.2019 12:35

  Grupa Azoty podpisała umowę z Hyundai i KIND na finansowanie Polimery Police za 130 mln USD (opis)

 • 19.09.2019 12:11

  Grupa Azoty podpisała umowę z Hyundai i KIND na finansowanie Polimery Police za130 mln USD

 • 19.09.2019 12:00

  GRUPA AZOTY SA (50/2019) Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

 • 11.09.2019 13:42

  Koncesja na złoże siarki Osiek Siarkopolu przedłużona do 2040 r.

 • 07.09.2019 10:55

  Grupa Azoty ZAK rezygnuje z budowy kotła węglowego, wykorzysta ciepło z procesów chemicznych

 • 05.09.2019 16:44

  Grupa Azoty liczy na poprawę sytuacji materialnej rolników i wyższe ceny nawozów

 • 05.09.2019 10:33

  Azoty uzyskały 5 mln euro synergii z tytułu przejęcia Compo – prezes

 • 05.09.2019 10:24

  Grupy Azoty zakłada utrzymanie solidnej marży w segmencie agro – wiceprezes

 • 05.09.2019 09:57

  Koszty projektów inwestycyjnych są niższe niż szacowano – wiceprezes Grupy Azoty

 • 05.09.2019 09:36

  Projekt Polimery Police jest realizowany zgodnie z harmonogramem – prezes Grupy Azoty

 • 05.09.2019 08:35

  Wyniki Grupy Azoty w II kw. bardzo dobre, zbieżne z oczekiwaniami (opinia)

 • 05.09.2019 07:40

  Zysk netto Grupy Azoty j. d. w II kw. wyniósł 68 mln zł wobec 48,3 mln zł straty przed rokiem (opis)

 • 05.09.2019 06:46

  Zysk netto Grupy Azoty w II kw. wyniósł 68 mln zł wobec 48,3 mln zł straty przed rokiem

 • 05.09.2019 06:30

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.09.2019 15:00

  GRUPA AZOTY SA (49/2019) Opinia Rady Nadzorczej spółki zależnej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 27.08.2019 18:50

  Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł (opis)

 • 27.08.2019 18:40

  Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł

 • 27.08.2019 18:21

  GRUPA AZOTY SA (48/2019) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 26.08.2019 18:12

  GRUPA AZOTY SA (47/2019) Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji spółki zależnej

 • 13.08.2019 18:48

  Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia (aktl.)

 • 13.08.2019 18:30

  GRUPA AZOTY SA (46/2019) Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji w spółce zależnej

 • 13.08.2019 16:53

  Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia

 • 31.05.2019 18:35

  GRUPA AZOTY SA (33/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

 • 31.05.2019 17:12

  GRUPA AZOTY SA (32/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku

 • 23.05.2019 11:52

  Nowa instalacja Anwilu może oznaczać wojnę cenową - Grupa Azoty

 • 23.05.2019 11:26

  Grupa Azoty widzi duży potencjał do sprzedaży nawozów specjalistycznych

 • 23.05.2019 11:06

  Grupa Azoty ma kolejne dwa podmioty zainteresowane udziałem w projekcie Polimery Police

 • 23.05.2019 09:07

  Wyniki Azotów zgodne z szacunkami, szansa na poprawę w II i III kw. (opinia)

 • 23.05.2019 07:08

  Wyniki Grupy Azoty w I kw. zgodne z wstępnymi szacunkami, zysk netto 323 mln zł

 • 23.05.2019 06:45

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.05.2019 17:13

  GRUPA AZOTY SA (29/2019) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

 • 18.04.2019 17:56

  GRUPA AZOTY SA (19/2019) Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu "Polimery Police" i opinia Rady Nadzorczej

 • 18.04.2019 15:49

  GRUPA AZOTY SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 16.04.2019 18:40

  Puławy wstępnie przyjęły ofertę konsorcjum z Polimeksem na budowę bloku energ. za 1,16 mld zł (opis)

 • 16.04.2019 18:14

  Puławy wstępnie przyjęły ofertę konsorcjum z Polimeksem na budowę bloku energ. za 1,16 mld zł

 • 12.04.2019 17:57

  Hyundai Engineering i KIND mogą zainwestować w projekt Polimery Police łącznie do 130 mln USD (opis)

 • 12.04.2019 17:37

  Hyundai Engineering i KIND mogą zainwestować w projekt Polimery Police łącznie do 130 mln USD

 • 12.04.2019 17:31

  GRUPA AZOTY SA (17/2019) Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 12.04.2019 17:28

  GRUPA AZOTY SA (16/2019) Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 28.03.2019 14:33

  Grupa Azoty Police obejmie 6,55 mln akcji nowej emisji spółki celowej PDH Polska

 • 27.03.2019 15:22

  Grupa Azoty obejmie 9,78 mln akcji nowej emisji spółki celowej PDH Polska

 • 27.03.2019 15:06

  GRUPA AZOTY SA (15/2019) Uchwała Zarządu w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

 • 25.03.2019 15:19

  Grupa Azoty chce w drugim półroczu '19 pozyskać finansowanie dla Polimerów Police (opis)

 • 25.03.2019 13:36

  Grupa Azoty rozmawia z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o inwestycji w projekt PDH

 • 21.03.2019 19:04

  GRUPA AZOTY SA (14/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

 • 19.03.2019 19:29

  Hyundai Engineering wstępnie wybrany do realizacji projektu Polimery Police

 • 19.03.2019 19:00

  GRUPA AZOTY SA (13/2019) Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu "Polimery Police"

 • 08.03.2019 16:14

  Grupa Azoty zakłada rozpoczęcie eksploatacji zakładu Polimery Police w II kw. 2022 r.

 • 08.03.2019 15:21

  NWZ Polic zdecyduje o planowanej emisji akcji 4 kwietnia

 • 08.03.2019 13:33

  GRUPA AZOTY SA (12/2019) Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (korekta)

 • 08.03.2019 12:28

  Police planują emisję akcji z prawem poboru w kwocie do 1,1 mld zł (opis)

 • 08.03.2019 12:14

  Police planują emisję akcji z prawem poboru w kwocie do 1,1 mld zł

 • 08.03.2019 12:03

  GRUPA AZOTY SA (12/2019) Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 05.03.2019 11:37

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Grupy Azoty do 46,4 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 04.03.2019 16:55

  Wynik Grupy Azoty za '18 niższy o 6,4 mln zł z powodu odpisu

 • 04.03.2019 16:39

  GRUPA AZOTY SA (11/2019) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 26.02.2019 21:28

  GRUPA AZOTY SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. zwołanym na dzień 25 lutego 2019 roku, a kontynuowanym po przerwie w dniu 26 lutego 2019 roku.

 • 26.02.2019 21:27

  GRUPA AZOTY SA (9/2019) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. oraz uchwały podjęte w dniu 26 lutego 2019 roku

 • 26.02.2019 21:27

  GRUPA AZOTY SA (8/2019) Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 26.02.2019 11:04

  Tomasz Karusewicz zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 26.02.2019 10:46

  GRUPA AZOTY SA (7/2019) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 25.02.2019 20:03

  GRUPA AZOTY SA (6/2019) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 25 lutego 2019 roku

 • 25.02.2019 17:52

  GRUPA AZOTY SA (5/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 21.02.2019 09:20

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Grupy Azoty do "kupuj", a cenę docelową do 51,50 zł

 • 20.02.2019 15:43

  Grupa Azoty przed decyzją o utworzeniu z Tauronem spółki celowej do projektu zgazowania węgla

 • 14.02.2019 12:05

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje Grupy Azoty, cena docelowa 48 zł

 • 07.02.2019 15:12

  Akcje Grupy Azoty wzrosły od dołka o 100 proc., to głównie efekt spadku cen gazu (analiza)

 • 07.02.2019 10:30

  Erste wznowił rekomendację dla Grupy Azoty od "kupuj" i ceny docelowej 47 zł

 • 05.02.2019 11:22

  GRUPA AZOTY SA (4/2019) Zawarcie umowy zakupu fosforytów przez spółkę zależną

 • 31.01.2019 16:20

  Zakłady Azotowe Puławy otrzymają 20,5 mln zł dofinansowania na utworzenie centrum B+R

 • 28.01.2019 19:17

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 28.01.2019 19:12

  GRUPA AZOTY SA (3/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 25 lutego 2019 roku

 • 28.01.2019 19:10

  GRUPA AZOTY SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 25 lutego 2019 roku

 • 18.01.2019 13:50

  Morski Port Police z Grupy Azoty ma porozumienie z PKP PLK ws. budowy połączenia kolejowego

 • 18.01.2019 08:26

  Chętni na zakup dużego pakietu akcji 8 spółek będą musieli mieć zgodę premiera lub min. energii

 • 16.01.2019 10:02

  GRUPA AZOTY SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 13.12.2018 14:34

  GRUPA AZOTY SA (59/2018) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 11.12.2018 15:17

  Projekt zgazowania węgla Azotów i Tauronu kosztowny, może być obiecujący - Emilewicz

 • 29.11.2018 16:08

  DM mBanku obniża zalecenie dla Grupy Azoty do "trzymaj", a podwyższa cenę docelową do 33 zł

 • 26.11.2018 18:48

  Grupa Azoty sfinalizowała zakup spółki Goat TopCo za 226,6 mln euro

 • 26.11.2018 18:13

  GRUPA AZOTY SA (58/2018) Zamknięcie transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 21.11.2018 11:20

  Grupa Azoty zadowolona z uzgodnień PE i krajów UE ws. limitów kadmu w nawozach

 • 20.11.2018 22:07

  PE i kraje UE porozumiały się ws. kontrowersyjnych limitów kadmu w nawozach

 • 14.11.2018 09:18

  DZIEŃ NA GPW: Play i Grupa Azoty mocno w dół po rewizji indeksów MSCI

 • 14.11.2018 08:00

  Grupa Azoty i Play opuszczą główny indeks MSCI Poland po sesji 30 listopada

 • 08.11.2018 12:30

  Grupa Azoty liczy na spadek cen gazu w IV kwartale, rozmawia o kontrakcie z PGNiG

 • 08.11.2018 10:22

  Grupa Azoty obniżyła CAPEX na 2018 do 1,1 mld zł

 • 08.11.2018 08:39

  Strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł; zgodnie z szacunkami (opis)

 • 08.11.2018 07:33

  Strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł; zgodnie z szacunkami

 • 08.11.2018 06:44

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 02.11.2018 12:08

  GRUPA AZOTY SA (57/2018) Podpisanie umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A.

 • 02.11.2018 11:14

  Wyniki Grupy Azoty poniżej oczekiwań, jest szansa na poprawę w kolejnych kwartałach (opinia)

 • 31.10.2018 19:21

  Szacunkowa strata netto Grupa Azoty Puławy w III kw. wynosi 35,9 mln zł wobec oczekiwanych ok. 6 mln zł zysku (opis)

 • 31.10.2018 18:59

  Grupa Azoty Puławy podała szacunki za III kwartał, strata netto wynosi 35,9 mln zł

 • 31.10.2018 18:56

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty Police w III kw. '18 wyniosła 19,6 mln zł

 • 31.10.2018 18:51

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł wobec 18 mln zł straty konsensusu PAP Biznes (opis)

 • 31.10.2018 18:37

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł

 • 31.10.2018 18:30

  GRUPA AZOTY SA (56/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku

 • 30.10.2018 19:23

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ciech i "trzymaj" Grupę Azoty

 • 29.10.2018 18:28

  Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie Centrum Badawczo-Rozwojowe

 • 26.10.2018 15:21

  GRUPA AZOTY SA (55/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 15.10.2018 08:26

  DM BOŚ obniża rekomendacje dla Grupy Azoty i Polic do "sprzedaj"

 • 12.10.2018 17:26

  Spełniły się warunki zawieszające umowę zakupu przez Grupę Azoty spółki Goat TopCo (opis)

 • 12.10.2018 17:08

  GRUPA AZOTY SA (54/2018) Spełnienie się koniecznych warunków w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 12.10.2018 16:05

  GRUPA AZOTY SA (53/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 8 października 2018 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 12 października 2018 roku

 • 12.10.2018 16:04

  GRUPA AZOTY SA (52/2018) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta w dniu 12 października 2018 roku

 • 12.10.2018 13:11

  NWZ Grupy Azoty zgodziło się na kupno Goat TopCo

 • 12.10.2018 13:01

  GRUPA AZOTY SA (51/2018) Spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 10.10.2018 19:44

  Grupa Azoty Siarkopol planuje otworzyć nową kopalnię siarki

 • 09.10.2018 17:16

  GRUPA AZOTY SA (49/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 października 2018 roku (korekta)

 • 08.10.2018 22:35

  GRUPA AZOTY SA (50/2018) Częściowe spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 08.10.2018 21:58

  Walne Grupy Azoty w sprawie zgody na kupno Goat TopCo przerwane do piątku

 • 08.10.2018 20:59

  GRUPA AZOTY SA (49/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 października 2018 roku

 • 08.10.2018 09:49

  GRUPA AZOTY SA (48/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 04.10.2018 15:50

  GRUPA AZOTY SA (47/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 02.10.2018 23:37

  GRUPA AZOTY SA (46/2018) Częściowe spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 27.09.2018 16:13

  DM BDM obniżył rekomendacje dla Grupy Azoty, Puław i Polic (opis)

 • 27.09.2018 15:47

  DM BDM obniżył rekomendacje dla Grupy Azoty, Puław i Polic

 • 24.09.2018 19:19

  Przejęcie Compo Expert może zwiększyć roczne przychody Grupy Azoty o około 1,5 mld zł (opis)

 • 24.09.2018 19:04

  Przejęcie Compo Expert może zwiększyć roczne przychody Grupy Azoty o około 1,5 mld zł

 • 24.09.2018 18:41

  GRUPA AZOTY SA (45/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 20.09.2018 17:46

  Krzysztof Bednarz nowym prezesem Zakładów Azotowych Puławy

 • 18.09.2018 14:08

  Oferty na budowę kompleksu Polimery Police w czwartym kwartale br. - PDH Polska

 • 10.09.2018 13:31

  Grupa Azoty liczy, że przejęcie Compo Expert uzupełni ofertę, zapewni synergie m.in. w R&D

 • 10.09.2018 12:00

  Grupa Azoty może zrewidować program inwestycyjny w związku z przejęciem Compo Expert (opis)

 • 10.09.2018 11:12

  Grupa Azoty po przejęciu Compo Expert może zweryfikować program inwestycyjny

 • 10.09.2018 10:57

  Grupa Azoty podtrzymuje politykę dywidendową

 • 07.09.2018 19:32

  GRUPA AZOTY SA (44/2018) Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty S.A.

 • 07.09.2018 17:25

  GRUPA AZOTY SA (43/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 8 października 2018 roku

 • 07.09.2018 17:24

  GRUPA AZOTY SA (42/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 8 października 2018 roku

 • 07.09.2018 09:15

  Przejęcie Compo Expert może pomóc Azotom wejść na nowe rynki, ale cena jest wysoka (opinia,aktl.)

 • 07.09.2018 08:58

  Przejęcie Compo Expert może pomóc Azotom wejść na nowe rynki, ale zwiększy zadłużenie (opinia)

 • 06.09.2018 16:56

  Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia spółki Goat TopCo za kwotę do 235 mln euro (opis)

 • 06.09.2018 16:45

  Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia spółki Goat TopCo za kwotę do 235 mln euro

 • 06.09.2018 16:31

  GRUPA AZOTY SA (41/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów spółki Goat TopCo GmbH

 • 29.08.2018 13:19

  Grupa Azoty nie rozważa zwiększania udziałów w spółkach zależnych

 • 29.08.2018 13:08

  Grupa Azoty negocjuje w sprawie przejęcia trzech firm zagranicznych

 • 29.08.2018 12:25

  Inwestycje Grupy Azoty w '18 wyniosą 1,6 mld zł, najwięcej trafi do Puław (aktl.)

 • 29.08.2018 12:07

  Model biznesowy elektrowni w Puławach uwzględnia wysokie ceny CO2 - prezes Grupy Azoty

 • 29.08.2018 11:48

  Inwestycje Grupy Azoty w '18 wyniosą 1,6 mld zł, najwięcej trafi do Puław

 • 29.08.2018 11:25

  Grupa Azoty ocenia, że jej akcje są mocno niedowartościowane

 • 29.08.2018 09:05

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Eurocashu rośnie o ponad 2 proc., Grupy Azoty w dół o ponad 3 proc.

 • 29.08.2018 00:00

  Strata netto Grupy Azoty w II kw. '18 wyniosła 48,3 mln zł; więcej niż szacunki (opis)

 • 28.08.2018 23:50

  Strata netto Grupy Azoty Police w I półroczu wyniosła 14,6 mln zł, zgodnie z zapowiedziami

 • 28.08.2018 23:36

  Zysk netto Grupy Azoty Puławy spadł w I półroczu do 90,6 mln zł, zgodnie z zapowiedziami

 • 28.08.2018 23:15

  Strata netto Grupy Azoty w II kw. '18 wyniosła 48,3 mln zł; więcej niż wcześniejsze szacunki

 • 28.08.2018 22:56

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.08.2018 11:43

  Grupa Azoty szacuje, że negatywny wpływ utraty kontroli nad Afrig wyniesie 28,7 mln zł

 • 14.08.2018 11:21

  GRUPA AZOTY SA (40/2018) Aktualizacja informacji o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym - skutkach utraty kontroli nad spółką pośrednio zależną AFRIG S.A.

 • 13.08.2018 19:20

  Rada nadzorcza ZA Puławy odwołała prezesa Jacka Janiszka

 • 12.08.2018 18:04

  Grupa Azoty Puławy podała szacunki za I półrocze, zysk netto wynosi 90,6 mln zł

 • 11.08.2018 23:05

  Strata netto Grupy Azoty w II kw. 39,3 mln zł, konsensus PAP Biznes zakładał 19,6 mln zł zysku

 • 11.08.2018 22:50

  Wyniki Grupy Azoty w II kw. 2018 vs konsensus PAP (tabela)

 • 11.08.2018 22:12

  GRUPA AZOTY SA (39/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku

 • 08.08.2018 18:18

  GRUPA AZOTY SA (38/2018) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 07.08.2018 18:13

  Utrata kontroli nad African Investment Group obniży wynik Azotów o 36 mln zł

 • 07.08.2018 17:58

  GRUPA AZOTY SA (37/2018) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym - skutkach utraty kontroli nad spółką pośrednio zależną AFRIG S.A.

 • 26.07.2018 12:16

  Grupa Azoty podpisała nową umowę kredytową z EBOiR na 500 mln zł

 • 26.07.2018 12:00

  GRUPA AZOTY SA (36/2018) Podpisanie pakietu umów długoterminowego finansowania z EBOiR

 • 17.07.2018 09:12

  DM BOŚ podniósł rekomendacje dla Azotów i Polic do "trzymaj", obniżył wycenę Puław do 160,5 zł

 • 12.07.2018 15:56

  GRUPA AZOTY SA (35/2018) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2018 roku.

 • 06.07.2018 09:24

  Akcje Grupy Azoty na poziomach z połowy '12, przed spółką jeszcze trudne kwartały (analiza)

 • 03.07.2018 14:04

  GRUPA AZOTY SA (31/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku - korekta