Grupa Azoty SA

skrót: ATT

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:04

Aktualny kurs27,90   -2,45 %-0,70 zł
Otwarcie28,650,17%
Minimum27,85-2,62%
Maksimum29,101,75%
Wolumen (szt.) 206212
Kurs odniesienia28,60
Widełki dolne25,80
Widełki górne31,50
Obroty (tyś. zł)5816
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
31 37028,20
710 53928,10
71 92028,05
2214 75828,00
41 34827,95
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
28,40208 2
28,451 467 2
28,503 500 3
28,554 450 1
28,608 006 9
Grupa to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa32 734 50933,00%32 734 50933,00%
Rainbee Holdings Ltd.9 820 3529,90%9 820 3529,90%
Opansa Enterprises Ltd.9 430 0009,51%9 430 0009,51%
TFI PZU SAportfele8 530 1898,00%8 530 1898,00%
NN OFEportfele, NWZ6 510 1006,56%6 510 1006,56%

Kategoria • 21.01.2021 18:00

  GRUPA AZOTY SA (5/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

 • 20.01.2021 16:38

  BM mBanku obniżył rekomendacje Grupy Azoty do "sprzedaj", a cenę docelową do 23,65 zł

 • 13.01.2021 11:01

  Akcje PGNiG rosną kolejny dzień, ceny gazu w Europie na 2,5-letnich maksimach

 • 11.01.2021 14:00

  GRUPA AZOTY SA (4/2021) Życiorys i oświadczenia nowo powołanej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 08.01.2021 17:08

  GRUPA AZOTY SA (3/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 stycznia 2021 roku.

 • 08.01.2021 17:06

  GRUPA AZOTY SA (2/2021) Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 stycznia 2021 roku

 • 08.01.2021 16:57

  GRUPA AZOTY SA (1/2021) Powołanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 04.01.2021 18:28

  GRUPA AZOTY SA (60/2020) Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej - korekta

 • 30.12.2020 13:03

  GRUPA AZOTY SA (60/2020) Życiorys i oświadczenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej

 • 29.12.2020 16:00

  Grupa Azoty wypowiedziała PGG umowy sprzedaży węgla; trwają negocjacje ws. dalszej współpracy

 • 29.12.2020 15:44

  GRUPA AZOTY SA (59/2020) Wypowiedzenie umów na zakup węgla

 • 29.12.2020 14:43

  GRUPA AZOTY SA (58/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 11.12.2020 21:20

  GRUPA AZOTY SA (57/2020) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 08 stycznia 2021 roku

 • 11.12.2020 21:16

  GRUPA AZOTY SA (56/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 08 stycznia 2021 roku

 • 04.12.2020 15:29

  Filip Grzegorczyk nowym wiceprezesem Grupy Azoty

 • 04.12.2020 15:16

  GRUPA AZOTY SA (55/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

 • 30.11.2020 11:32

  GRUPA AZOTY SA (54/2020) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 27.11.2020 21:50

  GRUPA AZOTY SA (53/2020) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 19.11.2020 07:51

  Zysk netto Grupy Azoty w III kw. wyniósł 31,1 mln zł, powyżej konsensusu

 • 19.11.2020 07:06

  Wyniki Grupy Azoty w III kw. 2020 vs konsensus PAP (tabela)

 • 19.11.2020 06:45

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 16.11.2020 20:50

  GRUPA AZOTY SA (52/2020) Realizacja zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity dla projektu Polimery Police

 • 16.11.2020 18:48

  Kapitał zakładowy GA Polyolefins zostanie podwyższony o 323,68 mln zł

 • 16.11.2020 18:10

  GRUPA AZOTY SA (51/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 13.11.2020 21:57

  Tomasz Hinc będzie nowym prezesem Grupy Azoty

 • 13.11.2020 21:39

  GRUPA AZOTY SA (50/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

 • 10.11.2020 21:46

  GRUPA AZOTY SA (49/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartych transakcji wewnątrzgrupowych

 • 05.11.2020 21:50

  GRUPA AZOTY SA (48/2020) Wniesienie pozwu o uchylenie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

 • 03.11.2020 22:41

  Koszty budowy przez spółki 15 tymczasowych szpitali poniesie Skarb Państwa - MAP

 • 02.11.2020 16:32

  Grupa Azoty wybuduje szpital tymczasowy w Krakowie

 • 22.10.2020 22:06

  Wojciech Wardacki odwołany z funkcji prezesa Grupy Azoty

 • 22.10.2020 21:59

  GRUPA AZOTY SA (47/2020) Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

 • 21.10.2020 19:42

  GRUPA AZOTY SA (46/2020) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 09.10.2020 17:29

  Realizacja projektu "Polimery Police" wydłużona o 3 m-ce; wartość umowy wzrośnie o 33,2 mln euro

 • 09.10.2020 17:21

  GRUPA AZOTY SA (45/2020) Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną.

 • 07.10.2020 20:40

  GRUPA AZOTY SA (44/2020) Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami oraz dokumentów zabezpieczeń przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 07.10.2020 16:31

  Polyolefins może zawrzeć aneks do umowy EPC ws. realizacji projektu Polimery Police

 • 07.10.2020 16:12

  GRUPA AZOTY SA (43/2020) Podjęcie przez Zarząd Spółki Zależnej - Grupa Azoty Polyolefins S.A. uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC.

 • 10.09.2020 10:42

  Niskie ceny gazu to już historia - prezes Azotów

 • 10.09.2020 09:29

  Grupa Azoty planuje na 2020 r. CAPEX na poziomie ok. 3,8 mld zł

 • 10.09.2020 07:39

  Grupa Azoty miała w II kw. 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 70,1 mln zł (opis)

 • 10.09.2020 07:00

  Grupa Azoty miała w II kw. 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała 70,1 mln zł

 • 10.09.2020 06:46

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 03.09.2020 15:34

  GRUPA AZOTY SA (42/2020) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 roku

 • 03.09.2020 15:20

  GRUPA AZOTY SA (41/2020) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 roku

 • 20.08.2020 20:37

  GRUPA AZOTY SA (40/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

 • 20.08.2020 20:36

  GRUPA AZOTY SA (39/2020) Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku

 • 18.08.2020 20:50

  Grupa Azoty szacuje zysk netto w II kw. na 70,1 mln zł wobec szacowanych w lipcu 105,6 mln zł

 • 18.08.2020 20:11

  GRUPA AZOTY SA (38/2020) Zmiana szacunków wyników finansowych za II kwartał 2020 roku oraz I półrocze 2020 roku.

 • 18.08.2020 15:07

  Grupa Azoty ZA Puławy szacuje zysk netto w II kw. na 59 mln zł wobec szacowanych w lipcu 88 mln zł

 • 04.08.2020 14:19

  GRUPA AZOTY SA (37/2020) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 03.08.2020 14:43

  GRUPA AZOTY SA (36/2020) Przyznanie rekompensaty w oparciu o ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

 • 31.07.2020 15:30

  Wstępne wyniki Grupy Azoty zgodne z oczekiwaniami, pod presją tworzywa sztuczne i chemia (opinia)

 • 31.07.2020 13:37

  Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 105,6 mln zł (opis)

 • 31.07.2020 13:10

  Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 105,6 mln zł

 • 31.07.2020 12:55

  GRUPA AZOTY SA (35/2020) Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Azoty oraz szacunki wyników finansowych za II kwartał 2020 roku.

 • 24.06.2020 17:56

  GRUPA AZOTY SA (27/2020) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.

 • 23.06.2020 13:25

  ZA Puławy wypłacą 5,45 zł dywidendy na akcję za '19

 • 04.06.2020 08:09

  Erste Group obniżyło rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj"

 • 04.06.2020 07:37

  Rada nadzorcza Lotosu zgodziła się na zaangażowanie 500 mln zł w GA Polyolefins

 • 02.06.2020 19:02

  GRUPA AZOTY SA (26/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku

 • 02.06.2020 18:57

  GRUPA AZOTY SA (25/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku

 • 01.06.2020 07:20

  Polyolefins ma umowy kredytów na pozykanie finansowania projektu Polimery Police

 • 31.05.2020 23:10

  GRUPA AZOTY SA (24/2020) Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporatio

 • 31.05.2020 22:44

  GRUPA AZOTY SA (23/2020) Podpisanie umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych

 • 29.05.2020 14:25

  GRUPA AZOTY SA (22/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 27.05.2020 11:11

  Zarząd Grupy Azoty rekomenduje przeznaczenie zysku za '19 na kapitał zapasowy

 • 27.05.2020 11:07

  GRUPA AZOTY SA (21/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

 • 26.05.2020 11:02

  Zarząd ZA Puławy rekomenduje wypłatę 5,45 zł dywidendy na akcję za '19

 • 21.05.2020 12:25

  Grupa Azoty widzi osłabienie popytu w segmencie tworzyw i chemii w drugim kwartale

 • 21.05.2020 11:42

  Grupa Azoty spodziewa się podobnego wolumenu sprzedaży nawozów w '20 jak przed rokiem

 • 21.05.2020 08:50

  Wyniki Grupy Azoty w I kwartale powyżej oczekiwań rynku, martwi wzrost zadłużenia (opinia)

 • 21.05.2020 07:33

  Zysk netto Grupy Azoty w I kw. wyniósł 180,7 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 21.05.2020 07:15

  Zysk netto Grupy Azoty w I kw. wyniósł 180,7 mln zł, powyżej konsensusu

 • 21.05.2020 06:59

  Wyniki Grupy Azoty w I kw. 2020 vs konsensus PAP (tabela)

 • 21.05.2020 06:50

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 23.04.2020 16:38

  BM mBanku obniżył rekomendacje Grupy Azoty do "trzymaj", a cenę docelową do 28,4 zł

 • 08.04.2020 12:38

  Zarząd Grupy Azoty planuje podjąć decyzję ws. dywidendy w maju

 • 08.04.2020 12:15

  Grupa Azoty planuje przedstawić w IV kw. strategię na lata 2021-2030

 • 08.04.2020 11:45

  Grupa Azoty przewiduje, że inwestycje w '20 mogą przekroczyć 2 mld zł

 • 08.04.2020 08:18

  Grupa Azoty mocno poprawiła wyniki w 2019 r., spółce sprzyjały niskie ceny gazu (opis)

 • 08.04.2020 07:25

  Grupa Azoty miała w '19 372,9 mln zł zysku netto j.d. i 1,42 mld zł EBITDA

 • 08.04.2020 06:49

  GRUPA AZOTY SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 08.04.2020 06:49

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 08.04.2020 06:48

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.04.2020 16:17

  GRUPA AZOTY SA (20/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 30.03.2020 08:41

  Grupa Azoty Polyolefins podpisała z bankami listy mandatowe potwierdzające złożenie ofert finansowania Polimerów

 • 26.03.2020 14:00

  GRUPA AZOTY SA (19/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 26.03.2020 08:58

  Grupa Azoty widzi pierwsze ograniczenia dostaw i zamówień z powodu pandemii

 • 26.03.2020 08:32

  GRUPA AZOTY SA (18/2020) Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 25.03.2020 13:48

  Odpis obniży skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty w 2019 roku o 28,8 mln zł

 • 25.03.2020 13:32

  GRUPA AZOTY SA (17/2020) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

 • 18.03.2020 13:52

  GRUPA AZOTY SA (16/2020) Uchwała Zarządu w sprawie nabycia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 05.03.2020 15:01

  Znaczące przychody ze sprzedaży materiałów do druku 3D w ciągu dwóch lat - Azoty

 • 02.03.2020 13:03

  GRUPA AZOTY SA (15/2020) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 26.02.2020 15:29

  Grupa Azoty spodziewa się, że 2020 będzie rokiem ogromnych wyzwań

 • 26.02.2020 13:05

  Grupa Azoty Chorzów prowadzi restrukturyzację, zapowiada zysk operacyjny od 2020

 • 18.02.2020 13:11

  GRUPA AZOTY SA (14/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 18.02.2020 11:45

  GRUPA AZOTY SA (13/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 17.02.2020 18:46

  Walne zgromadzenie Grupy Azoty wyraziło zgodę na objęcie akcji w emisji GA Polyolefins

 • 17.02.2020 18:13

  GRUPA AZOTY SA (12/2020) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 06.02.2020 21:22

  GRUPA AZOTY SA (9/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 31.01.2020 15:55

  GRUPA AZOTY SA (8/2020) Aktualizacja wniosku kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 24.01.2020 14:28

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 24.01.2020 14:22

  GRUPA AZOTY SA (7/2020) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 22.01.2020 07:57

  Azoty mają zgodę UOKiK na koncentrację dot. działalności Grupy Azoty Polyolefins

 • 21.01.2020 22:56

  GRUPA AZOTY SA (6/2020) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 21.01.2020 22:35

  GRUPA AZOTY SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 21.01.2020 22:29

  GRUPA AZOTY SA (4/2020) Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji

 • 21.01.2020 14:00

  GRUPA AZOTY SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 14.01.2020 17:08

  GRUPA AZOTY SA (2/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej - korekta

 • 13.01.2020 17:59

  GRUPA AZOTY SA (2/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 02.01.2020 16:53

  GRUPA AZOTY SA (1/2020) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 5 do prospektu emisyjnego spółki zależnej

 • 30.12.2019 20:31

  GRUPA AZOTY SA (82/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 4 do prospektu emisyjnego spółki zależnej

 • 23.12.2019 15:31

  GRUPA AZOTY SA (81/2019) Zakończenie oferty publicznej spółki zależnej oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii C

 • 23.12.2019 15:01

  Zakłady Chemiczne Police sprzedały 45 proc. akcji serii C, rusza budowa instalacji PDH (opis)

 • 23.12.2019 14:42

  GRUPA AZOTY SA (80/2019) Podpisanie zmienionego porozumienia dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

 • 23.12.2019 14:41

  GRUPA AZOTY SA (79/2019) Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie Umowy EPC

 • 23.12.2019 14:21

  Zakłady Chemiczne Police sprzedały 49,2 mln akcji nowej emisji

 • 20.12.2019 14:07

  Zakłady Chemiczne Police zaoferują wybranym inwestorom do 60,8 mln akcji nowej emisji

 • 18.12.2019 14:23

  Grupa Azoty uruchomiła wytwórnię tworzyw modyfikowanych za 100 mln zł

 • 17.12.2019 18:09

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 17.12.2019 17:51

  GRUPA AZOTY SA (78/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 3 do prospektu emisyjnego spółki zależnej.

 • 13.12.2019 17:33

  Grupa Lotos zainwestuje 500 mln zł w projekt "Polimery Police" (opis)

 • 13.12.2019 17:02

  GRUPA AZOTY SA (77/2019) Podpisanie Porozumienia Wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A.

 • 13.12.2019 16:59

  Grupa Lotos zainwestuje 500 mln zł w projekt "Polimery Police"

 • 12.12.2019 14:22

  Ipopema rekomenduje "sprzedaj" Grupę Azoty

 • 10.12.2019 00:00

  Grupa Azoty złożyła dyspozycję objęcia akcji Polic za 291,2 mln zł

 • 09.12.2019 23:02

  GRUPA AZOTY SA (76/2019) Złożenie dyspozycji objęcia akcji spółki zależnej

 • 09.12.2019 18:39

  GRUPA AZOTY SA (75/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki zależnej.

 • 06.12.2019 14:48

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 13 XII list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 06.12.2019 14:45

  GRUPA AZOTY SA (74/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 05.12.2019 22:44

  Skarb Państwa obejmie 5,5 mln akcji nowej emisji Zakładów Chemicznych Police

 • 30.11.2019 14:16

  Prezes i wiceprezes Grupy Azoty Siarkopol odwołani

 • 26.11.2019 18:29

  Do 250 osób może zostać zwolnionych w 2020 r. w Grupie Azoty "Siarkopol"

 • 25.11.2019 12:01

  Negocjacje o inwestycji w Polimery Police zaawansowane, do ustalenia ostatnie kwestie - Lotos

 • 22.11.2019 17:48

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 6 XII list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 22.11.2019 17:40

  GRUPA AZOTY SA (73/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 22.11.2019 16:20

  GRUPA AZOTY SA (72/2019) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 listopada 2019 roku

 • 22.11.2019 16:17

  GRUPA AZOTY SA (71/2019) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 listopada 2019 roku

 • 21.11.2019 16:45

  GRUPA AZOTY SA (70/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. zwołanym na dzień 8 listopada 2019 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 21 listopada 2019 roku.

 • 21.11.2019 16:40

  GRUPA AZOTY SA (69/2019) Uchwała podjęta podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 21 listopada 2019 roku

 • 21.11.2019 11:20

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 20.11.2019 17:20

  GRUPA AZOTY SA (68/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 1 do prospektu emisyjnego spółki zależnej

 • 15.11.2019 15:23

  GRUPA AZOTY SA (67/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 15.11.2019 09:47

  GRUPA AZOTY SA (66/2019) Odpowiedzi na pytanie akcjonariusza

 • 13.11.2019 18:28

  GRUPA AZOTY SA (65/2019) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie transakcji objęcia przez Grupę Azoty S.A. pakietu akcji wtórnej emisji akcji spółki zależnej oraz dokonanie transakcji zbycia przez Spółkę praw poboru wtórnej emisji a

 • 13.11.2019 14:00

  Grupa Azoty na początku grudnia zamknie finansowanie projektu Polimery Police (wywiad)

 • 13.11.2019 12:48

  Grupa Azoty przygotowuje się na negatywne scenariusze pogorszenia koniunktury w '20 (opis)

 • 13.11.2019 10:59

  Grupa Azoty liczy na 12 mld zł przychodów na koniec '19

 • 13.11.2019 10:56

  Grupa Azoty liczy na synergie z przejęcia Compo Expert wyższe niż 40 mln euro

 • 13.11.2019 07:01

  Zysk netto Grupy Azoty w III kw. wyniósł 61 mln zł; zgodnie z szacunkami

 • 13.11.2019 06:46

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 20:31

  GRUPA AZOTY SA (64/2019) Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 listopada 2019 roku

 • 08.11.2019 20:04

  GRUPA AZOTY SA (63/2019) Treść projektu uchwały zgłoszonej w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 08.11.2019 16:59

  GRUPA AZOTY SA (62/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 07.11.2019 19:41

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 05.11.2019 22:25

  GRUPA AZOTY SA (61/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 05.11.2019 20:21

  Police ruszają z emisją akcji na realizację projektu Polimery Police, zapisy od 12 do 19 XI

 • 05.11.2019 19:58

  Harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 05.11.2019 16:59

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Polic w związku z ofertą publiczną akcji serii C

 • 05.11.2019 16:56

  GRUPA AZOTY SA (60/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki zależnej

 • 04.11.2019 18:04

  ZCh Police ustaliły cenę emisyjną akcji serii C na 10,20 zł; chcą wyemitować 110 mln akcji (opis)

 • 04.11.2019 17:49

  ZCh Police ustaliły cenę emisyjną akcji serii C na 10,20 zł; chcą wyemitować 110 mln akcji

 • 04.11.2019 17:43

  GRUPA AZOTY SA (59/2019) Określenie ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji spółki zależnej, ustalenia ich ceny emisyjnej oraz ustalenia liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.

 • 31.10.2019 18:01

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 22 XI list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 31.10.2019 17:48

  GRUPA AZOTY SA (58/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 29.10.2019 18:44

  Grupy Azoty szacuje zysk netto w III kw. '19 na 61 mln zł, EBITDA na 316,3 mln zł (opis)

 • 29.10.2019 18:29

  Grupy Azoty szacuje zysk netto w III kw. '19 na 61 mln zł, EBITDA na 316,3 mln zł

 • 29.10.2019 18:08

  GRUPA AZOTY SA (57/2019) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał 2019 roku

 • 25.10.2019 16:29

  GRUPA AZOTY SA (56/2019) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2019 roku

 • 24.10.2019 21:32

  GRUPA AZOTY SA (55/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej

 • 17.10.2019 19:25

  GRUPA AZOTY SA (54/2019) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 11.10.2019 09:55

  Kursy akcji Grupy Azoty i Zakładów Azotowych Puławy absurdalnie niskie - DM BOŚ

 • 10.10.2019 15:56

  GRUPA AZOTY SA (53/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 8 listopada 2019 roku

 • 10.10.2019 15:02

  GRUPA AZOTY SA (52/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 8 listopada 2019 roku

 • 10.10.2019 09:52

  GRUPA AZOTY SA (51/2019) Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej

 • 08.10.2019 15:10

  Tauron i Grupa Azoty wnioskują do UOKiK ws. utworzenia spółki celowej

 • 25.09.2019 16:09

  Puławy podpisały z konsorcjum Polimeksu umowę na budowę bloku energetycznego

 • 23.09.2019 15:51

  NWZ Polic za emisją do 110 mln akcji z prawem poboru

 • 19.09.2019 12:35

  Grupa Azoty podpisała umowę z Hyundai i KIND na finansowanie Polimery Police za 130 mln USD (opis)

 • 19.09.2019 12:11

  Grupa Azoty podpisała umowę z Hyundai i KIND na finansowanie Polimery Police za130 mln USD

 • 19.09.2019 12:00

  GRUPA AZOTY SA (50/2019) Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

 • 11.09.2019 13:42

  Koncesja na złoże siarki Osiek Siarkopolu przedłużona do 2040 r.

 • 07.09.2019 10:55

  Grupa Azoty ZAK rezygnuje z budowy kotła węglowego, wykorzysta ciepło z procesów chemicznych

 • 05.09.2019 16:44

  Grupa Azoty liczy na poprawę sytuacji materialnej rolników i wyższe ceny nawozów

 • 05.09.2019 10:33

  Azoty uzyskały 5 mln euro synergii z tytułu przejęcia Compo – prezes

 • 05.09.2019 10:24

  Grupy Azoty zakłada utrzymanie solidnej marży w segmencie agro – wiceprezes

 • 05.09.2019 09:57

  Koszty projektów inwestycyjnych są niższe niż szacowano – wiceprezes Grupy Azoty

 • 05.09.2019 09:36

  Projekt Polimery Police jest realizowany zgodnie z harmonogramem – prezes Grupy Azoty

 • 05.09.2019 08:35

  Wyniki Grupy Azoty w II kw. bardzo dobre, zbieżne z oczekiwaniami (opinia)

 • 05.09.2019 07:40

  Zysk netto Grupy Azoty j. d. w II kw. wyniósł 68 mln zł wobec 48,3 mln zł straty przed rokiem (opis)

 • 05.09.2019 06:46

  Zysk netto Grupy Azoty w II kw. wyniósł 68 mln zł wobec 48,3 mln zł straty przed rokiem

 • 05.09.2019 06:30

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.09.2019 15:00

  GRUPA AZOTY SA (49/2019) Opinia Rady Nadzorczej spółki zależnej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 27.08.2019 18:50

  Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł (opis)

 • 27.08.2019 18:40

  Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł

 • 27.08.2019 18:21

  GRUPA AZOTY SA (48/2019) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 26.08.2019 18:12

  GRUPA AZOTY SA (47/2019) Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji spółki zależnej

 • 13.08.2019 18:48

  Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia (aktl.)

 • 13.08.2019 18:30

  GRUPA AZOTY SA (46/2019) Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji w spółce zależnej

 • 13.08.2019 16:53

  Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia

 • 31.05.2019 18:35

  GRUPA AZOTY SA (33/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

 • 31.05.2019 17:12

  GRUPA AZOTY SA (32/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku

 • 23.05.2019 11:52

  Nowa instalacja Anwilu może oznaczać wojnę cenową - Grupa Azoty

 • 23.05.2019 11:26

  Grupa Azoty widzi duży potencjał do sprzedaży nawozów specjalistycznych

 • 23.05.2019 11:06

  Grupa Azoty ma kolejne dwa podmioty zainteresowane udziałem w projekcie Polimery Police

 • 23.05.2019 09:07

  Wyniki Azotów zgodne z szacunkami, szansa na poprawę w II i III kw. (opinia)

 • 23.05.2019 07:08

  Wyniki Grupy Azoty w I kw. zgodne z wstępnymi szacunkami, zysk netto 323 mln zł

 • 23.05.2019 06:45

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.05.2019 17:13

  GRUPA AZOTY SA (29/2019) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

 • 18.04.2019 17:56

  GRUPA AZOTY SA (19/2019) Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu "Polimery Police" i opinia Rady Nadzorczej

 • 18.04.2019 15:49

  GRUPA AZOTY SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 16.04.2019 18:40

  Puławy wstępnie przyjęły ofertę konsorcjum z Polimeksem na budowę bloku energ. za 1,16 mld zł (opis)

 • 16.04.2019 18:14

  Puławy wstępnie przyjęły ofertę konsorcjum z Polimeksem na budowę bloku energ. za 1,16 mld zł

 • 12.04.2019 17:57

  Hyundai Engineering i KIND mogą zainwestować w projekt Polimery Police łącznie do 130 mln USD (opis)

 • 12.04.2019 17:37

  Hyundai Engineering i KIND mogą zainwestować w projekt Polimery Police łącznie do 130 mln USD

 • 12.04.2019 17:31

  GRUPA AZOTY SA (17/2019) Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 12.04.2019 17:28

  GRUPA AZOTY SA (16/2019) Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 28.03.2019 14:33

  Grupa Azoty Police obejmie 6,55 mln akcji nowej emisji spółki celowej PDH Polska

 • 27.03.2019 15:22

  Grupa Azoty obejmie 9,78 mln akcji nowej emisji spółki celowej PDH Polska

 • 27.03.2019 15:06

  GRUPA AZOTY SA (15/2019) Uchwała Zarządu w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

 • 25.03.2019 15:19

  Grupa Azoty chce w drugim półroczu '19 pozyskać finansowanie dla Polimerów Police (opis)

 • 25.03.2019 13:36

  Grupa Azoty rozmawia z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o inwestycji w projekt PDH

 • 21.03.2019 19:04

  GRUPA AZOTY SA (14/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

 • 19.03.2019 19:29

  Hyundai Engineering wstępnie wybrany do realizacji projektu Polimery Police

 • 19.03.2019 19:00

  GRUPA AZOTY SA (13/2019) Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu "Polimery Police"

 • 08.03.2019 16:14

  Grupa Azoty zakłada rozpoczęcie eksploatacji zakładu Polimery Police w II kw. 2022 r.

 • 08.03.2019 15:21

  NWZ Polic zdecyduje o planowanej emisji akcji 4 kwietnia

 • 08.03.2019 13:33

  GRUPA AZOTY SA (12/2019) Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (korekta)

 • 08.03.2019 12:28

  Police planują emisję akcji z prawem poboru w kwocie do 1,1 mld zł (opis)

 • 08.03.2019 12:14

  Police planują emisję akcji z prawem poboru w kwocie do 1,1 mld zł

 • 08.03.2019 12:03

  GRUPA AZOTY SA (12/2019) Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 05.03.2019 11:37

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Grupy Azoty do 46,4 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 04.03.2019 16:55

  Wynik Grupy Azoty za '18 niższy o 6,4 mln zł z powodu odpisu

 • 04.03.2019 16:39

  GRUPA AZOTY SA (11/2019) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 26.02.2019 21:28

  GRUPA AZOTY SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. zwołanym na dzień 25 lutego 2019 roku, a kontynuowanym po przerwie w dniu 26 lutego 2019 roku.

 • 26.02.2019 21:27

  GRUPA AZOTY SA (9/2019) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. oraz uchwały podjęte w dniu 26 lutego 2019 roku

 • 26.02.2019 21:27

  GRUPA AZOTY SA (8/2019) Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 26.02.2019 11:04

  Tomasz Karusewicz zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 26.02.2019 10:46

  GRUPA AZOTY SA (7/2019) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • 25.02.2019 20:03

  GRUPA AZOTY SA (6/2019) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 25 lutego 2019 roku

 • 25.02.2019 17:52

  GRUPA AZOTY SA (5/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 21.02.2019 09:20

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Grupy Azoty do "kupuj", a cenę docelową do 51,50 zł

 • 20.02.2019 15:43

  Grupa Azoty przed decyzją o utworzeniu z Tauronem spółki celowej do projektu zgazowania węgla

 • 14.02.2019 12:05

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje Grupy Azoty, cena docelowa 48 zł

 • 07.02.2019 15:12

  Akcje Grupy Azoty wzrosły od dołka o 100 proc., to głównie efekt spadku cen gazu (analiza)

 • 07.02.2019 10:30

  Erste wznowił rekomendację dla Grupy Azoty od "kupuj" i ceny docelowej 47 zł

 • 05.02.2019 11:22

  GRUPA AZOTY SA (4/2019) Zawarcie umowy zakupu fosforytów przez spółkę zależną

 • 31.01.2019 16:20

  Zakłady Azotowe Puławy otrzymają 20,5 mln zł dofinansowania na utworzenie centrum B+R

 • 28.01.2019 19:17

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej Grupy Azoty

 • 28.01.2019 19:12

  GRUPA AZOTY SA (3/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 25 lutego 2019 roku

 • 28.01.2019 19:10

  GRUPA AZOTY SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 25 lutego 2019 roku

 • 18.01.2019 13:50

  Morski Port Police z Grupy Azoty ma porozumienie z PKP PLK ws. budowy połączenia kolejowego

 • 18.01.2019 08:26

  Chętni na zakup dużego pakietu akcji 8 spółek będą musieli mieć zgodę premiera lub min. energii

 • 16.01.2019 10:02

  GRUPA AZOTY SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 13.12.2018 14:34

  GRUPA AZOTY SA (59/2018) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 11.12.2018 15:17

  Projekt zgazowania węgla Azotów i Tauronu kosztowny, może być obiecujący - Emilewicz

 • 29.11.2018 16:08

  DM mBanku obniża zalecenie dla Grupy Azoty do "trzymaj", a podwyższa cenę docelową do 33 zł

 • 26.11.2018 18:48

  Grupa Azoty sfinalizowała zakup spółki Goat TopCo za 226,6 mln euro

 • 26.11.2018 18:13

  GRUPA AZOTY SA (58/2018) Zamknięcie transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 21.11.2018 11:20

  Grupa Azoty zadowolona z uzgodnień PE i krajów UE ws. limitów kadmu w nawozach

 • 20.11.2018 22:07

  PE i kraje UE porozumiały się ws. kontrowersyjnych limitów kadmu w nawozach

 • 14.11.2018 09:18

  DZIEŃ NA GPW: Play i Grupa Azoty mocno w dół po rewizji indeksów MSCI

 • 14.11.2018 08:00

  Grupa Azoty i Play opuszczą główny indeks MSCI Poland po sesji 30 listopada

 • 08.11.2018 12:30

  Grupa Azoty liczy na spadek cen gazu w IV kwartale, rozmawia o kontrakcie z PGNiG

 • 08.11.2018 10:22

  Grupa Azoty obniżyła CAPEX na 2018 do 1,1 mld zł

 • 08.11.2018 08:39

  Strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł; zgodnie z szacunkami (opis)

 • 08.11.2018 07:33

  Strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł; zgodnie z szacunkami

 • 08.11.2018 06:44

  GRUPA AZOTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 02.11.2018 12:08

  GRUPA AZOTY SA (57/2018) Podpisanie umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A.

 • 02.11.2018 11:14

  Wyniki Grupy Azoty poniżej oczekiwań, jest szansa na poprawę w kolejnych kwartałach (opinia)

 • 31.10.2018 19:21

  Szacunkowa strata netto Grupa Azoty Puławy w III kw. wynosi 35,9 mln zł wobec oczekiwanych ok. 6 mln zł zysku (opis)

 • 31.10.2018 18:59

  Grupa Azoty Puławy podała szacunki za III kwartał, strata netto wynosi 35,9 mln zł

 • 31.10.2018 18:56

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty Police w III kw. '18 wyniosła 19,6 mln zł

 • 31.10.2018 18:51

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł wobec 18 mln zł straty konsensusu PAP Biznes (opis)

 • 31.10.2018 18:37

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty w III kw. '18 wyniosła 116,8 mln zł

 • 31.10.2018 18:30

  GRUPA AZOTY SA (56/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku

 • 30.10.2018 19:23

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ciech i "trzymaj" Grupę Azoty

 • 29.10.2018 18:28

  Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie Centrum Badawczo-Rozwojowe

 • 26.10.2018 15:21

  GRUPA AZOTY SA (55/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 15.10.2018 08:26

  DM BOŚ obniża rekomendacje dla Grupy Azoty i Polic do "sprzedaj"

 • 12.10.2018 17:26

  Spełniły się warunki zawieszające umowę zakupu przez Grupę Azoty spółki Goat TopCo (opis)

 • 12.10.2018 17:08

  GRUPA AZOTY SA (54/2018) Spełnienie się koniecznych warunków w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 12.10.2018 16:05

  GRUPA AZOTY SA (53/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 8 października 2018 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 12 października 2018 roku

 • 12.10.2018 16:04

  GRUPA AZOTY SA (52/2018) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta w dniu 12 października 2018 roku

 • 12.10.2018 13:11

  NWZ Grupy Azoty zgodziło się na kupno Goat TopCo

 • 12.10.2018 13:01

  GRUPA AZOTY SA (51/2018) Spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 10.10.2018 19:44

  Grupa Azoty Siarkopol planuje otworzyć nową kopalnię siarki

 • 09.10.2018 17:16

  GRUPA AZOTY SA (49/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 października 2018 roku (korekta)

 • 08.10.2018 22:35

  GRUPA AZOTY SA (50/2018) Częściowe spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 08.10.2018 21:58

  Walne Grupy Azoty w sprawie zgody na kupno Goat TopCo przerwane do piątku

 • 08.10.2018 20:59

  GRUPA AZOTY SA (49/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 października 2018 roku

 • 08.10.2018 09:49

  GRUPA AZOTY SA (48/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

 • 04.10.2018 15:50

  GRUPA AZOTY SA (47/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 02.10.2018 23:37

  GRUPA AZOTY SA (46/2018) Częściowe spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

 • 27.09.2018 16:13

  DM BDM obniżył rekomendacje dla Grupy Azoty, Puław i Polic (opis)

 • 27.09.2018 15:47

  DM BDM obniżył rekomendacje dla Grupy Azoty, Puław i Polic

 • 24.09.2018 19:19

  Przejęcie Compo Expert może zwiększyć roczne przychody Grupy Azoty o około 1,5 mld zł (opis)

 • 24.09.2018 19:04

  Przejęcie Compo Expert może zwiększyć roczne przychody Grupy Azoty o około 1,5 mld zł

 • 24.09.2018 18:41

  GRUPA AZOTY SA (45/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 20.09.2018 17:46

  Krzysztof Bednarz nowym prezesem Zakładów Azotowych Puławy

 • 18.09.2018 14:08

  Oferty na budowę kompleksu Polimery Police w czwartym kwartale br. - PDH Polska

 • 10.09.2018 13:31

  Grupa Azoty liczy, że przejęcie Compo Expert uzupełni ofertę, zapewni synergie m.in. w R&D

 • 10.09.2018 12:00

  Grupa Azoty może zrewidować program inwestycyjny w związku z przejęciem Compo Expert (opis)