Atrem SA

skrót: ATR

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki. Realizuje projekty, które w zależności od potrzeb bazują na rozwiązaniach gotowych lub wymagają wykonania elementów niestandardowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Grupa Kapitałowa Immobile SA6 091 85266,00%6 091 85266,00%
NN OFEportfel826 9728,96%826 9728,96%
Śniatała Konrad513 0005,56%513 0005,56%
Quercus TFI SA502 6885,45%502 6885,45%

Kategoria • 21.01.2021 22:53

  ATREM SA (1/2021) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

 • 28.12.2020 22:27

  ATREM SA (30/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 22.12.2020 20:18

  ATREM SA (29/2020) Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki

 • 08.12.2020 12:32

  ATREM SA (28/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 01.12.2020 09:07

  Konsorcjum z PJP Makrum i Atrem ma umowę z Gaz-System na 326,7 mln zł netto

 • 01.12.2020 08:50

  ATREM SA (27/2020) Zawarcie umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz ujawnienie informacji o otrzymaniu wiadomości o wyborze oferty K

 • 17.11.2020 12:05

  Sąd Arbitrażowy przy KIG unieważnił wybór oferty konsorcjum Atremu na budowę tłoczni gazu Odolanów (aktl.)

 • 17.11.2020 11:57

  ATREM SA (26/2020) Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałe

 • 17.11.2020 08:26

  Sąd Arbitrażowy przy KIG unieważnił wybór oferty konsorcjum Atremu na budowę tłoczni gazu Odolanów

 • 13.11.2020 19:45

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 12.11.2020 14:06

  ATREM SA (25/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 06.11.2020 14:59

  ATREM SA (24/2020) Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu informatyki.

 • 28.10.2020 12:17

  ATREM SA (23/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 28 października 2020 r.

 • 28.10.2020 12:17

  ATREM SA (22/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.10.2020 r.

 • 21.10.2020 22:02

  Gaz-System wybrał wykonawców lądowej części Baltic Pipe w Polsce

 • 16.10.2020 09:11

  Atrem chce poprawić rentowność, nie wyklucza odnotowania zysku na koniec 2020 r. (wywiad)

 • 12.10.2020 12:59

  ATREM SA (21/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 08.10.2020 16:23

  ATREM SA (20/2020) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

 • 02.10.2020 14:07

  ATREM SA (19/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 28 października 2020 r.

 • 29.09.2020 13:19

  Atrem chce sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Apator Elkomtech

 • 29.09.2020 13:00

  ATREM SA (18/2020) Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu informatyki

 • 14.09.2020 14:25

  ATREM SA (17/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 27.08.2020 20:59

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 18.08.2020 12:44

  NN OFE zszedł poniżej 5 proc. na walnym Atremu

 • 18.08.2020 12:35

  ATREM SA (16/2020) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 11.08.2020 12:35

  Quercus TFI zszedł poniżej 5 proc. na walnym Atremu

 • 11.08.2020 12:22

  ATREM SA (15/2020) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 25.06.2020 10:37

  ATREM SA (11/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 25.06.2020 10:36

  ATREM SA (10/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2020 r.

 • 23.06.2020 14:59

  ATREM SA (9/2020) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.

 • 17.06.2020 20:00

  ATREM SA (1/2020) Korekta raportu nr 1/2020 w sprawie informacji o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 28.05.2020 21:26

  ATREM SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 24 czerwca 2020 r.

 • 22.05.2020 17:23

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 13.05.2020 15:10

  ATREM SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020

 • 10.04.2020 22:54

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 03.04.2020 15:30

  ATREM SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

 • 23.03.2020 20:34

  Konsorcjum z Atrem ma umowę za 45,6 mln zł netto z MPWiK w Warszawie

 • 23.03.2020 20:15

  ATREM SA (5/2020) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. umowy na realizację zamówienia pn. "Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzys

 • 16.03.2020 14:46

  ATREM SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

 • 24.02.2020 17:22

  ATREM SA (3/2020) Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu

 • 12.02.2020 14:59

  ATREM SA (2/2020) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na realizację zamówienia pn. "Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z i

 • 28.01.2020 11:47

  ATREM SA (1/2020) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 09.12.2019 13:55

  ATREM SA (69/2019) Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta

 • 02.12.2019 18:56

  ATREM SA (68/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta

 • 29.11.2019 14:08

  ATREM SA (67/2019) Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki

 • 20.11.2019 18:07

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.11.2019 12:38

  ATREM SA (66/2019) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

 • 14.11.2019 10:08

  ATREM SA (65/2019) Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna"

 • 12.11.2019 12:55

  ATREM SA (64/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.

 • 06.11.2019 14:22

  Oferta konsorcjum Atremu o wartości 23,8 mln zł wybrana na wykonanie Muzeum Enigmy w Poznaniu

 • 06.11.2019 14:11

  ATREM SA (63/2019) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu".

 • 28.10.2019 14:00

  ATREM SA (62/2019) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna"

 • 01.10.2019 09:31

  ATREM SA (61/2019) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.

 • 30.09.2019 08:58

  ATREM SA (60/2019) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)"

 • 09.09.2019 12:52

  ATREM SA (59/2019) Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 04.09.2019 23:58

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 04.09.2019 12:44

  ATREM SA (58/2019) Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym

 • 04.09.2019 12:11

  ATREM SA (57/2019) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z b

 • 29.08.2019 10:31

  ATREM SA (56/2019) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)"

 • 27.08.2019 15:49

  ATREM SA (55/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.

 • 29.05.2019 16:51

  ATREM SA (36/2019) Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku

 • 27.03.2019 10:39

  ATREM SA (13/2019) Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wiel

 • 15.03.2019 16:16

  ATREM SA (10/2019) Korekta raportu nr 10/2019 z dnia 15.03.2019 r.: Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

 • 15.03.2019 14:32

  ATREM SA (12/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 15.03.2019 12:31

  ATREM SA (11/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

 • 15.03.2019 08:38

  Zarząd Atremu zgodził się na sprzedaż przez założycieli akcji uprzywilejowanych w wezwaniu Immobile

 • 15.03.2019 08:10

  ATREM SA (10/2019) Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

 • 14.03.2019 18:12

  Portfel zleceń grupy Atrem na '19 wynosi 124 mln zł

 • 14.03.2019 17:29

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.03.2019 17:54

  ATREM SA (9/2019) Stanowisko Zarządu spółki Atrem S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Atrem S.A. ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.

 • 08.03.2019 19:30

  Atrem utworzy odpisy aktualizujące w wysokości ok. 6,94 mln zł

 • 08.03.2019 19:15

  ATREM SA (8/2019) Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości aktywów

 • 08.03.2019 19:08

  ATREM SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego: skonsolidowanego i jednostkowego za 2018 r.

 • 05.03.2019 14:18

  Oferta konsorcjum z Atremem za 37,3 mln zł netto wybrana przez Enea Operator

 • 05.03.2019 13:35

  ATREM SA (6/2019) Otrzymanie informacji o wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. zamówienia pn: "Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej

 • 19.02.2019 15:08

  ATREM SA (5/2019) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z ALDESA NOWA ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację prac w ramach zamówienia pn. "Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp Polska w Chociczy Małej"

 • 12.02.2019 14:09

  ATREM SA (4/2019) Otrzymanie od akcjonariuszy założycieli zawiadomień o woli uczestniczenia w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy i zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do g

 • 11.02.2019 18:12

  Immobile ogłosił wezwanie na Atrem; oferuje 2,07 zł za akcję na okaziciela (opis)

 • 11.02.2019 17:48

  Immobile ogłosił wezwanie na Atrem; oferuje 2,07 zł za akcję na okaziciela

 • 28.01.2019 12:02

  ATREM SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 16.01.2019 13:32

  ATREM SA (2/2019) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. umów na realizację zamówienia na wykonanie robót objętych Kontraktem V: "Centralny System Sterowania proces

 • 02.01.2019 15:41

  Oferta konsorcjum z Atremem za 39,9 mln zł netto wybrana w przetargu MPWiK w Lublinie

 • 02.01.2019 15:14

  ATREM SA (1/2019) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V:"C

 • 21.12.2018 10:27

  ATREM SA (40/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 12.12.2018 13:58

  Spółka zależna Atremu ma umowę z Budimeksem o wartości 19 mln zł netto

 • 12.12.2018 13:46

  ATREM SA (39/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze spółką BUDIMEX S.A. w przedmiocie wykonania prac elektroenergetycznych i elektrycznych w ramach zamówienia pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą

 • 23.11.2018 12:47

  ATREM SA (38/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.

 • 13.11.2018 08:13

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 14:10

  ATREM SA (37/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia "Modernizacja stacji R-163 Milicz"

 • 03.10.2018 15:13

  ATREM SA (36/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. "Modernizacja stacji R-163 Milicz"

 • 02.10.2018 15:15

  ATREM SA (35/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez mode

 • 02.10.2018 10:13

  ATREM SA (34/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 02.10.2018 10:05

  ATREM SA (33/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 27.09.2018 14:18

  ATREM SA (32/2018) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 13.09.2018 15:07

  ATREM SA (31/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudow

 • 11.09.2018 08:29

  ATREM SA (30/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez moder

 • 06.09.2018 12:39

  ATREM SA (29/2018) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 28.08.2018 13:10

  ATREM SA (28/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

 • 28.08.2018 08:39

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 09.08.2018 07:21

  ATREM SA (27/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

 • 02.08.2018 13:46

  ATREM SA (26/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez mode

 • 24.07.2018 15:25

  ATREM SA (25/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

 • 24.07.2018 09:19

  ATREM SA (24/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE" w ramach umowy o dofinansowani

 • 20.07.2018 12:15

  ATREM SA (23/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A."

 • 12.07.2018 10:18

  Oferta spółki zależnej Atremu za 11,8 mln zł wybrana w przetargu Enei Operator

 • 12.07.2018 10:07

  ATREM SA (22/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez moder

 • 10.07.2018 13:41

  ATREM SA (21/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

 • 22.06.2018 12:37

  ATREM SA (20/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S

 • 20.06.2018 14:14

  ATREM SA (19/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy b

 • 19.06.2018 15:51

  ATREM SA (18/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE" w ramach umowy o dofinansowanie

 • 19.06.2018 13:05

  ATREM SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 12:58

  ATREM SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 13:17

  ATREM SA (15/2018) Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

 • 11.06.2018 13:10

  ATREM SA (14/2018) Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

 • 11.06.2018 13:00

  ATREM SA (13/2018) Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

 • 08.06.2018 14:03

  ATREM SA (12/2018) Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem o arbitraż złożonym do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force T

 • 05.06.2018 16:33

  ATREM SA (11/2018) Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

 • 22.05.2018 15:44

  ATREM SA (10/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku

 • 22.05.2018 15:42

  ATREM SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A.

 • 16.05.2018 17:42

  ATREM SA (8/2018) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 15.05.2018 08:57

  Portfel zleceń grupy Atrem na '18 wynosi 112,4 mln zł

 • 15.05.2018 07:54

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.04.2018 10:01

  ATREM SA (7/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem"

 • 04.04.2018 10:33

  ATREM SA (6/2018) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 20.03.2018 17:44

  ATREM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 17:43

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 16:07

  ATREM SA (5/2018) Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania).

 • 22.02.2018 15:01

  Konsorcjum w składzie z Techmadex i Atrem, złożyło pozew o 2,647 mln zł przeciwko Gaz-System

 • 22.02.2018 14:18

  ATREM SA (4/2018) Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 30.01.2018 16:06

  ATREM SA (3/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej"

 • 11.01.2018 12:36

  ATREM SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 05.01.2018 19:47

  ATREM SA (1/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej"

 • 20.12.2017 10:15

  ATREM SA (38/2017) Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

 • 15.12.2017 13:51

  ATREM SA (37/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 08.12.2017 11:03

  ATREM SA (36/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 09.11.2017 08:30

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.11.2017 08:42

  ATREM SA (35/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 16.10.2017 14:41

  ATREM SA (34/2017) Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie systemu zasilania i automatyki dla systemu BHS na potrzeby nowego terminala na lotnisku Dalaman w Turcji.

 • 06.10.2017 15:00

  ATREM SA (33/2017) Otrzymanie informacji o wypłacie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez Lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 03.10.2017 15:52

  ATREM SA (32/2017) Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie prac na potrzeby inwestycji związanej z modernizacją Systemu Automatycznego Sortowania Bagażu Terminalu 1 na lotnisku Moskwa Domodiedowo

 • 02.10.2017 15:38

  ATREM SA (31/2017) Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

 • 28.09.2017 13:15

  ATREM SA (30/2017) Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A. na realizację Zamówienia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budy

 • 05.09.2017 13:14

  ATREM SA (29/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci SN-15kV

 • 31.08.2017 12:17

  ATREM SA (28/2017) Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z POCZTA POLSKA S.A. na realizację zamówienia na zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek

 • 25.08.2017 08:07

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 15:22

  ATREM SA (27/2017) Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta na realizację Zamówienia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozyt

 • 11.08.2017 09:32

  ATREM SA (26/2017) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci S

 • 10.08.2017 15:36

  Poczta Polska wybrała ofertę konsorcjum z udziałem Atremu o wartości 39 mln zł

 • 10.08.2017 15:02

  ATREM SA (25/2017) Otrzymanie informacji o wyborze przez POCZTA POLSKA S.A. oferty konsorcjum z udziałem Emitenta na realizację zamówienia na zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek

 • 20.07.2017 13:45

  ATREM SA (24/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o.o. umowy z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Słowacji (Zamawiający) na realizację prac w ramach zamówienia: Budowa zakładu produkcyjnego

 • 20.07.2017 10:10

  ATREM SA (23/2017) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

 • 29.06.2017 16:48

  ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 29.06.2017 16:42

  ATREM SA (21/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 16:20

  ATREM SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 • 28.06.2017 14:32

  ATREM SA (19/2017) Cofnięcie pozwu dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta bez zrzeczenia się roszczenia

 • 19.06.2017 18:27

  ATREM SA (18/2017) Złożenie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

 • 14.06.2017 11:23

  ATREM SA (17/2017) Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

 • 12.06.2017 15:41

  ATREM SA (16/2017) Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

 • 12.06.2017 15:35

  ATREM SA (15/2017) postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

 • 12.06.2017 14:28

  ATREM SA (14/2017) Zmiana postanowień umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

 • 08.06.2017 11:01

  ATREM SA (13/2017) Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Atrem S.A.

 • 02.06.2017 12:36

  ATREM SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017

 • 01.06.2017 15:31

  ATREM SA (11/2017) Otrzymanie informacji o wpłynięciu do ubezpieczyciela (Gwaranta) żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 29.05.2017 13:18

  ATREM SA (10/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 29.05.2017 13:01

  ATREM SA (9/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.05.2017 13:36

  Spółka zależna Atremu zawarła umowę z Enea Operator, o wartości 9,5 mln zł netto

 • 23.05.2017 13:25

  ATREM SA (8/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe"

 • 12.05.2017 08:31

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 13:03

  ATREM SA (7/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o.

 • 09.05.2017 10:35

  Oferta spółki zależnej Atremu za 9,5 mln zł uznana przez Enea Operator za najkorzystniejszą

 • 09.05.2017 10:13

  ATREM SA (6/2017) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe .

 • 27.03.2017 13:11

  ATREM SA (5/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 17.03.2017 21:41

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 21:40

  ATREM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.02.2017 13:33

  ATREM SA (4/2017) Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni"

 • 12.01.2017 11:55

  ATREM SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 02.01.2017 15:37

  ATREM SA (2/2017) Otrzymanie zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie kar umownych nałożonych na konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 02.01.2017 14:13

  ATREM SA (1/2017) Zmiana postanowień umowy na wykonanie zamówienia pn: "Budowa "pod klucz" nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV"

 • 19.12.2016 15:13

  ATREM SA (50/2016) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje"

 • 14.12.2016 15:56

  ATREM SA (49/2016) Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni"

 • 29.11.2016 16:39

  ATREM SA (48/2016) Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 17.11.2016 12:25

  ATREM SA (47/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2016

 • 10.11.2016 15:38

  ATREM SA (46/2016) Zmiana postanowień generalnych umów zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej A

 • 10.11.2016 08:29

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 16:56

  ATREM SA (45/2016) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 02.11.2016 16:34

  ATREM SA (44/2016) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje"

 • 26.10.2016 16:11

  ATREM SA (43/2016) Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta na realizację prac w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi"

 • 14.10.2016 14:52

  ATREM SA (42/2016) Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 • 07.10.2016 16:08

  ATREM SA (41/2016) Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta

 • 07.10.2016 11:33

  ATREM SA (40/2016) Zmiana postanowień umowy na realizację zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.

 • 06.10.2016 15:30

  ATREM SA (39/2016) Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni"

 • 30.09.2016 19:12

  Atrem utworzył odpis w wys. 2,02 mln zł, który obciąży wyniki III kw.

 • 30.09.2016 18:36

  ATREM SA (38/2016) Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności wynikającej z zamówienia pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu og

 • 15.09.2016 17:53

  ATREM SA (37/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.09.2016 15:59

  ATREM SA (36/2016) Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności

 • 26.08.2016 08:39

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 11:43

  ATREM SA (35/2016) Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

 • 10.08.2016 11:21

  ATREM SA (34/2016) Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 08.08.2016 16:59

  ATREM SA (33/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 26.07.2016 15:31

  ATREM SA (32/2016) Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 21.07.2016 17:34

  ATREM SA (31/2016) Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

 • 15.07.2016 15:20

  ATREM SA (30/2016) Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 06.07.2016 17:20

  ATREM SA (29/2016) Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem odszkodowania

 • 04.07.2016 18:36

  ATREM SA Otrzymanie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

 • 04.07.2016 11:45

  ATREM SA Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwały o wprowadzeniu Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna

 • 23.06.2016 19:00

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 23.06.2016 18:56

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 23.06.2016 18:50

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 17.06.2016 08:28

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 25.05.2016 19:18

  ATREM SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 25.05.2016 19:17

  Atrem wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję za '15

 • 25.05.2016 19:08

  ATREM SA Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję

 • 25.05.2016 19:03

  ATREM SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 25.05.2016 19:00

  ATREM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

 • 25.05.2016 17:47

  ATREM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25.05.2016 r.

 • 13.05.2016 08:33

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 28.04.2016 21:29

  ATREM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 25 maja 2016 roku

 • 28.04.2016 21:20

  ATREM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.04.2016 15:49

  ATREM SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

 • 18.04.2016 15:41

  Zarząd Atremu rekomenduje 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 18.04.2016 15:36

  ATREM SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 08.04.2016 15:28

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 01.04.2016 13:23

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 31.03.2016 09:58

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 18.03.2016 08:38

  ATREM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 08:37

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.02.2016 13:04

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 16.02.2016 15:38

  ATREM SA Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 11.02.2016 16:33

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 27.01.2016 13:22

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 22.01.2016 14:32

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 14.01.2016 15:16

  ATREM SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 12.01.2016 15:32

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 11.01.2016 18:02

  ATREM SA Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 08.01.2016 15:29

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 08.01.2016 14:34

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 22.12.2015 14:44

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 18.12.2015 09:12

  ATREM SA Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 18.12.2015 09:02

  ATREM SA Korekta raportu bieżącego 52/2015 w zakresie podania brakującego tematu raportu

 • 17.12.2015 14:22

  ATREM SA

 • 03.12.2015 11:35

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 26.11.2015 15:32

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 24.11.2015 12:39

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 13.11.2015 07:38

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.09.2015 19:16

  ATREM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015

 • 30.09.2015 14:55

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 10.09.2015 15:08

  ATREM SA Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

 • 25.08.2015 17:55

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 25.08.2015 17:54

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 21.08.2015 18:42

  ATREM SA Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2015 r.

 • 20.08.2015 15:40

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 18.08.2015 13:18

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 17.08.2015 15:27

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 05.08.2015 12:10

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 05.08.2015 11:45

  ATREM SA Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej od Emitenta

 • 03.08.2015 14:27

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 30.07.2015 15:29

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 28.07.2015 19:11

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 23.07.2015 16:32

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 22.07.2015 18:21

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 17.07.2015 17:12

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 17.07.2015 17:07

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 30.06.2015 12:47

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 23.06.2015 15:39

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej- aktualizacja informacji poufnej

 • 19.06.2015 14:18

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 18.06.2015 10:41

  ATREM SA Korekta raportu bieżącego RB 26/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.

 • 11.06.2015 15:58

  Atrem wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2015 15:52

  ATREM SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 11.06.2015 15:45

  ATREM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

 • 11.06.2015 15:33

  ATREM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.

 • 11.06.2015 14:31

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.06.2015 19:42

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 01.06.2015 16:16

  ATREM SA Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 01.06.2015 14:06

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 29.05.2015 14:01

  ATREM SA Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

 • 29.05.2015 13:51

  ATREM SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku

 • 25.05.2015 15:27

  ATREM SA Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 12.05.2015 16:13

  ATREM SA Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

 • 08.05.2015 15:52

  ATREM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku

 • 08.05.2015 15:42

  ATREM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 05.05.2015 15:28

  ATREM SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

 • 04.05.2015 16:21

  Zarząd Atremu rekomenduje 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 04.05.2015 16:15

  ATREM SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.04.2015 08:20

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 13:49

  ATREM SA Aneks do umowy znaczącej

 • 27.04.2015 16:55

  ATREM SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

 • 20.04.2015 16:26

  ATREM SA Aneks do umowy znaczącej

 • 16.04.2015 11:57

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 15.04.2015 10:53

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 15.04.2015 10:46

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 24.03.2015 14:49

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 20.03.2015 08:30

  ATREM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 08:27

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 15:23

  Wartość portfela zamówień Atremu wzrosła do 102 mln zł

 • 26.02.2015 20:54

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 25.02.2015 10:46

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 19.02.2015 15:46

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej