Atlanta Poland SA

skrót: ATP

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs8,60   -0,23 %-0,02 zł
Otwarcie8,60-0,23%
Minimum8,50-1,39%
Maksimum8,620,00%
Wolumen (szt.) 1383
Kurs odniesienia8,62
Widełki dolne7,74
Widełki górne9,46
Obroty (tyś. zł)12
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1858,40
11228,32
19308,30
22338,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
8,621 761 1
8,66900 1
8,70545 2
8,72174 1
Jest największą firmą w Polsce importującą oraz sprzedającą bakalie wykorzystywane do produkcji wyrobów czekoladowych, słodyczy, ciastek oraz pieczywa. Oferuje także bakalie konfekcjonowane słodycze pod markami Bakal i Kujawianka.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Mazur Dariuszprzez porozumienie Rockfield Trading Ltd., Rockfield Holding AG i Rockfield Jurata Sp. z o.o.3 622 94759,00%3 622 94759,00%
Generali OFEportfel461 7387,57%461 7387,57%

Kategoria • 18.01.2021 16:14

  ATLANTA POLAND SA (1/2021) Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza.

 • 16.12.2020 13:24

  Atlanta Poland wypłaci 0,28 zł dywidendy

 • 16.12.2020 13:15

  ATLANTA POLAND SA (20/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 grudnia 2020r.

 • 16.12.2020 13:13

  ATLANTA POLAND SA (19/2020) Powołanie osób nadzorujących.

 • 16.12.2020 13:12

  ATLANTA POLAND SA (18/2020) UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 16 GRUDNIA 2020 ROKU.

 • 16.12.2020 13:10

  ATLANTA POLAND SA (17/2020) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

 • 30.11.2020 17:46

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 18.11.2020 12:37

  ATLANTA POLAND SA (16/2020) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 r.

 • 16.11.2020 15:00

  ATLANTA POLAND SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

 • 16.11.2020 14:56

  Atlanta Poland chce przeznaczyć na dywidendę 609,19 tys. zł

 • 16.11.2020 14:49

  ATLANTA POLAND SA (14/2020) Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.

 • 28.10.2020 07:16

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.10.2020 15:46

  ATLANTA POLAND SA (13/2020) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.

 • 22.10.2020 13:19

  ATLANTA POLAND SA (12/2020) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

 • 20.10.2020 11:32

  ATLANTA POLAND SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

 • 26.08.2020 13:23

  ATLANTA POLAND SA (10/2020) UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 26 SIERPNIA 2020 ROKU.

 • 26.08.2020 13:21

  ATLANTA POLAND SA (9/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 sierpnia 2020.

 • 05.08.2020 13:19

  ATLANTA POLAND SA (8/2020) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020.

 • 09.06.2020 19:16

  ATLANTA POLAND SA (5/2020) Podpisanie aneksu do umowy kredytu.

 • 01.06.2020 17:34

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 23.04.2020 11:19

  ATLANTA POLAND SA (4/2020) Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2019/2020.

 • 31.03.2020 11:32

  ATLANTA POLAND SA (3/2020) Korekta raportu półrocznego za 2019 rok.

 • 31.03.2020 09:26

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 07.02.2020 19:42

  ATLANTA POLAND SA (2/2020) Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza.

 • 03.02.2020 09:32

  ATLANTA POLAND SA (1/2020) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2019/2020.

 • 17.12.2019 13:09

  Atlanta Poland wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018/19

 • 17.12.2019 12:42

  ATLANTA POLAND SA (20/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2019r.

 • 17.12.2019 12:41

  ATLANTA POLAND SA (19/2019) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

 • 17.12.2019 12:40

  ATLANTA POLAND SA (18/2019) UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 17 GRUDNIA 2019 ROKU.

 • 29.11.2019 07:45

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 19.11.2019 14:22

  ATLANTA POLAND SA (17/2019) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2019 r.

 • 13.11.2019 18:07

  Atlanta Poland chce przeznaczyć na dywidendę 304,6 tys. zł

 • 13.11.2019 17:48

  ATLANTA POLAND SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

 • 13.11.2019 17:47

  ATLANTA POLAND SA (15/2019) Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.

 • 30.10.2019 08:33

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 23.10.2019 13:14

  ATLANTA POLAND SA (14/2019) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

 • 23.10.2019 10:15

  ATLANTA POLAND SA (13/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

 • 30.05.2019 17:51

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 18.04.2019 15:09

  ATLANTA POLAND SA (4/2019) Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2018/2019.

 • 11.02.2019 16:03

  ATLANTA POLAND SA (3/2019) Otrzymanie informacji o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND S.A.

 • 11.02.2019 15:45

  Rockfield Holding nabył w ramach wezwania 4.941 akcji spółki Atlanta Poland (popr.)

 • 11.02.2019 15:11

  Atlanta Poland i Rockfield nabyły w ramach wezwania 2.468.957 akcji spółki Atlanta Poland

 • 31.01.2019 12:38

  ATLANTA POLAND SA (2/2019) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

 • 02.01.2019 18:00

  ATLANTA POLAND SA (1/2019) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania.

 • 28.12.2018 14:58

  WZ Atlanty Poland upoważniło zarząd do skupu 20 proc. akcji własnych za max. 6,4 mln zł

 • 28.12.2018 14:52

  ATLANTA POLAND SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 grudnia 2018 roku.

 • 28.12.2018 14:17

  ATLANTA POLAND SA (23/2018) Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 28.12.2018 14:16

  ATLANTA POLAND SA (22/2018) UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 28 GRUDNIA 2018 ROKU.

 • 28.12.2018 14:15

  ATLANTA POLAND SA (21/2018) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.

 • 18.12.2018 12:46

  ATLANTA POLAND SA (20/2018) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

 • 06.12.2018 16:55

  Atlanta Poland i Rockfield ogłosili wezwanie na 2.468.957 akcji spółki, po 4,2 zł za akcję

 • 06.12.2018 16:35

  ATLANTA POLAND SA (19/2018) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND S.A.

 • 06.12.2018 14:30

  Atlanta Poland ma porozumienie ws. udziału w wezwaniu na akcje spółki

 • 06.12.2018 14:07

  ATLANTA POLAND SA (18/2018) Zawarcie porozumienia akcjonariuszy Spółki.

 • 06.12.2018 14:02

  ATLANTA POLAND SA (17/2018) Żądanie uzupełnienia porządku obrad.

 • 27.11.2018 13:12

  ATLANTA POLAND SA (16/2018) Zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 • 27.11.2018 13:11

  ATLANTA POLAND SA (15/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - znaczne pakiety

 • 19.11.2018 15:36

  ATLANTA POLAND SA (14/2018) Zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 • 19.11.2018 15:32

  ATLANTA POLAND SA (13/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - znaczne pakiety

 • 19.11.2018 15:28

  ATLANTA POLAND SA (12/2018) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2018r.

 • 14.11.2018 15:16

  ATLANTA POLAND SA (11/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

 • 14.11.2018 14:50

  ATLANTA POLAND SA (10/2018) Deklaracja w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018.

 • 13.11.2018 18:24

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 08.11.2018 14:05

  ATLANTA POLAND SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019.

 • 06.11.2018 14:52

  ATLANTA POLAND SA (8/2018) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2018/2019.

 • 31.10.2018 06:29

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.08.2018 10:02

  ATLANTA POLAND SA (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2017/2018.

 • 30.07.2018 13:15

  ATLANTA POLAND SA (6/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019.

 • 16.07.2018 15:55

  ATLANTA POLAND SA (5/2018) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

 • 30.05.2018 08:04

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 22.05.2018 12:31

  ATLANTA POLAND SA (4/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 15.05.2018 12:09

  ATLANTA POLAND SA (3/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości

 • 26.04.2018 15:14

  ATLANTA POLAND SA (2/2018) Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2017/2018

 • 29.03.2018 17:43

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 23.01.2018 17:15

  ATLANTA POLAND SA (1/2018) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2017/2018.

 • 18.12.2017 15:29

  ATLANTA POLAND SA (20/2017) Powołanie osób nadzorujących.

 • 18.12.2017 15:28

  ATLANTA POLAND SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 grudnia 2017 roku.

 • 18.12.2017 15:27

  ATLANTA POLAND SA (18/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND SA z siedzibą w Gdańsku w dniu 18 grudnia 2017 roku.

 • 29.11.2017 17:53

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 27.11.2017 16:06

  ATLANTA POLAND SA (17/2017) Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

 • 16.11.2017 15:30

  ATLANTA POLAND SA (16/2017) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2017r.

 • 16.11.2017 15:27

  ATLANTA POLAND SA (15/2017) Ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 14.11.2017 17:44

  ATLANTA POLAND SA (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

 • 14.11.2017 17:42

  ATLANTA POLAND SA (13/2017) Deklaracja w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017.

 • 30.10.2017 16:46

  ATLANTA POLAND SA (12/2017) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2017/2018.

 • 27.10.2017 16:58

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.10.2017 16:16

  ATLANTA POLAND SA (11/2017) Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję.

 • 14.08.2017 17:49

  ATLANTA POLAND SA (10/2017) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2016/2017

 • 24.07.2017 14:19

  ATLANTA POLAND SA (9/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018.

 • 09.06.2017 16:34

  ATLANTA POLAND SA (8/2017) Aneks do znaczącej umowy.

 • 06.06.2017 18:01

  ATLANTA POLAND SA (7/2017) Zmiany w składzie osób zarządzających.

 • 31.05.2017 15:38

  ATLANTA POLAND SA (6/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu.

 • 15.05.2017 17:07

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 20.04.2017 17:15

  ATLANTA POLAND SA (5/2017) Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2016/2017.

 • 20.03.2017 17:41

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 16.02.2017 14:42

  ATLANTA POLAND SA (4/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego.

 • 08.02.2017 17:10

  ATLANTA POLAND SA (3/2017) Otrzymanie decyzji o zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

 • 30.01.2017 14:25

  ATLANTA POLAND SA (2/2017) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2016/2017.

 • 17.01.2017 12:48

  ATLANTA POLAND SA (1/2017) Zmiany w składzie osób zarządzających.

 • 20.12.2016 14:04

  Atlanta Poland wypłaci 0,33 zł dywidendy na akcję za 2015/16

 • 20.12.2016 14:00

  ATLANTA POLAND SA (17/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2016 roku.

 • 20.12.2016 13:59

  ATLANTA POLAND SA (16/2016) Powołanie osoby nadzorującej.

 • 20.12.2016 13:57

  ATLANTA POLAND SA (15/2016) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

 • 20.12.2016 13:56

  ATLANTA POLAND SA (14/2016) Uchwały podjęte przez ZWZ 20 grudnia 2016 roku.

 • 15.11.2016 15:21

  ATLANTA POLAND SA (13/2016) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2016r.

 • 15.11.2016 15:18

  ATLANTA POLAND SA (12/2016) Ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 14.11.2016 18:23

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 14.11.2016 17:54

  Atlanta Poland chce wypłacić 2 mln zł dywidendy

 • 14.11.2016 17:51

  ATLANTA POLAND SA (11/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

 • 14.11.2016 17:48

  ATLANTA POLAND SA (10/2016) Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2015/2016.

 • 26.10.2016 17:50

  ATLANTA POLAND SA (9/2016) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2016/2017.

 • 18.10.2016 17:20

  Atlanta Poland spełniła wymagania Biedronki w zakresie produkcji marki własnej

 • 18.10.2016 17:12

  ATLANTA POLAND SA (8/2016) Wynik audytu.

 • 29.08.2016 17:17

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 Q

 • 05.08.2016 07:44

  Atlanta Poland dokonała korekt wymaganych przez Biedronkę, czeka na kolejny audyt (wywiad)

 • 29.07.2016 17:35

  Atlanta Poland zanotowała w IV kw. 2015/16 stratę m.in. przez mniejsze dostawy do Biedronki

 • 29.07.2016 17:06

  ATLANTA POLAND SA (7/2016) Wstępne wyniki w IV kwartale roku obrotowego 2015/2016.

 • 26.07.2016 15:52

  ATLANTA POLAND SA (6/2016) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017.

 • 15.06.2016 17:25

  ATLANTA POLAND SA Obroty z kontrahentem.

 • 16.05.2016 17:35

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 28.04.2016 15:49

  ATLANTA POLAND SA Aneks do znaczącej umowy - spełnienie warunku zawieszającego.

 • 25.04.2016 16:22

  ATLANTA POLAND SA Aneks do znaczącej umowy.

 • 14.03.2016 17:07

  ATLANTA POLAND SA Znacząca umowa.

 • 29.02.2016 17:29

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 25.01.2016 15:07

  ATLANTA POLAND SA Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

 • 30.12.2015 18:06

  Atlanta Poland wypłaci 3,96 mln zł dywidendy z zysku za 2014/15

 • 30.12.2015 17:47

  ATLANTA POLAND SA Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

 • 30.12.2015 17:46

  ATLANTA POLAND SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 30.12.2015 17:44

  ATLANTA POLAND SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2015 roku.

 • 30.12.2015 17:42

  ATLANTA POLAND SA Uchwały podjęte przez ZWZ 30 grudnia 2015 roku.

 • 16.12.2015 14:02

  Atlanta Poland chce w roku obrotowym 15/16 osiągnąć 17 proc. marży brutto (wywiad)

 • 02.12.2015 17:51

  Atlanta Poland chce przeznaczać na dywidendę 30-50 proc. jednostkowego zysku

 • 02.12.2015 17:34

  ATLANTA POLAND SA Przyjęcie polityki dywidendy.

 • 02.12.2015 17:33

  ATLANTA POLAND SA Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND SA.

 • 30.11.2015 17:25

  ATLANTA POLAND SA Znacząca umowa.

 • 18.11.2015 16:50

  ATLANTA POLAND SA Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 r.

 • 18.11.2015 16:46

  ATLANTA POLAND SA Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

 • 18.11.2015 16:42

  ATLANTA POLAND SA Ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 17.11.2015 18:20

  Atlanta Poland chce wypłacić 3,96 mln zł dywidendy z zysku za 2014/15

 • 17.11.2015 18:10

  ATLANTA POLAND SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland Spółka Akcyjna.

 • 17.11.2015 18:08

  ATLANTA POLAND SA Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.

 • 16.11.2015 17:15

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 30.10.2015 17:35

  Atlanta Poland zainwestuje w rozbudowę zakładu i zakup nowych urządzeń

 • 30.10.2015 17:03

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 22.09.2015 17:24

  ATLANTA POLAND SA Zawarcie ugody z HELIO SA z siedzibą w Wyględach

 • 28.08.2015 19:30

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 Q

 • 21.07.2015 16:08

  ATLANTA POLAND SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 - korekta.

 • 14.07.2015 15:54

  ATLANTA POLAND SA Znacząca umowa.

 • 14.07.2015 15:53

  ATLANTA POLAND SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016.

 • 22.05.2015 15:33

  ATLANTA POLAND SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach.

 • 15.05.2015 18:30

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 31.03.2015 17:32

  GPW: animator emitenta dla akcji spółki ATLANTA POLAND S.A.

 • 16.03.2015 19:51

  ATLANTA POLAND SA Zbycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prokurentem.

 • 09.03.2015 15:43

  ATLANTA POLAND SA Rejestracja zmian Statutu Spółki.

 • 04.03.2015 18:05

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 04.03.2015 18:03

  ATLANTA POLAND SA Korekta raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.

 • 02.03.2015 23:51

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 26.02.2015 19:05

  ATLANTA POLAND SA Zmiany w składzie osób zarządzających.

 • 26.02.2015 19:04

  ATLANTA POLAND SA Zmiany w Radzie Nadzorczej.

 • 30.12.2014 07:43

  ATLANTA POLAND SA znacząca umowa

 • 28.11.2014 07:00

  Atlanta Poland zainwestuje w rozwój mocy produkcyjnych, wyda na to 6-7 mln zł (wywiad)

 • 28.11.2014 07:00

  Atlanta Poland liczy na ok. 10-proc. wzrost przychodów i utrzymanie marż w 2014/15 (wywiad)

 • 24.11.2014 15:00

  Atlanta Poland wypłaci 0,39 zł dywidendy na akcję za 2013/14

 • 24.11.2014 14:55

  ATLANTA POLAND SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ spółki w dniu 24 listopada 2014 roku.

 • 24.11.2014 14:54

  ATLANTA POLAND SA uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

 • 24.11.2014 14:53

  ATLANTA POLAND SA uchwały podjęte przez ZWZA 24 listopada 2014 roku

 • 14.11.2014 19:15

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 29.10.2014 12:11

  ATLANTA POLAND SA deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2013/2014

 • 29.10.2014 11:58

  ATLANTA POLAND SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - korekta raportu

 • 28.10.2014 19:46

  Atlanta Poland planuje wypłacić 2,38 mln zł dywidendy za rok obrotowy 2013/14

 • 28.10.2014 19:21

  ATLANTA POLAND SA Zmiany w składzie osób zarządzających.

 • 28.10.2014 19:19

  ATLANTA POLAND SA ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.10.2014 19:19

  ATLANTA POLAND SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 29.09.2014 08:29

  ATLANTA POLAND SA powołanie prokurenta

 • 29.09.2014 07:43

  ATLANTA POLAND SA rezygnacja prezesa zarządu

 • 18.09.2014 23:49

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 12.09.2014 18:02

  ATLANTA POLAND SA - znacząca umowa

 • 21.07.2014 15:20

  ATLANTA POLAND SA nabycie akcji spółki przez podmiot powiązany prezesem zarządu

 • 10.07.2014 15:49

  ATLANTA POLAND SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015

 • 12.06.2014 17:53

  ATLANTA POLAND SA zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA

 • 02.06.2014 16:43

  Atlanta Poland może wypłacić od 0,35 zł do 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 02.06.2014 16:36

  ATLANTA POLAND SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 22.05.2014 15:56

  ATLANTA POLAND SA - nabycie akcji Atlanta Poland SA.

 • 22.05.2014 15:54

  ATLANTA POLAND SA - nabycie akcji spółki przez podmiot powiązany z prezesem zarządu

 • 15.05.2014 07:34

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy kwartalny 3/2013 Q

 • 30.04.2014 23:24

  ATLANTA POLAND SA Wszczęcie postępowania administracyjnego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 30.04.2014 23:24

  ATLANTA POLAND SA Wszczęcie postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy.

 • 25.04.2014 15:54

  ATLANTA POLAND SA podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 18.04.2014 15:48

  ATLANTA POLAND SA informacja o postanowieniu Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia Atlanta Poland SA

 • 13.03.2014 19:52

  ATLANTA POLAND SA znacząca umowa

 • 28.02.2014 21:42

  ATLANTA POLAND SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 14.02.2014 14:04

  ATLANTA POLAND SA rejestracja zmian statutu spółki

 • 09.12.2013 15:58

  ATLANTA POLAND SA - ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.11.2013 16:07

  ATLANTA POLAND SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 18 listopada 2013 roku.

 • 21.10.2013 18:33

  ATLANTA POLAND SA znacząca umowa

 • 29.07.2013 14:55

  ATLANTA POLAND SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014

 • 24.07.2013 18:39

  ATLANTA POLAND SA decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przez spółkę obowiązków informacyjnych

 • 23.07.2013 16:56

  KNF nałożyła 500 tys. zł kary na PBG i po 250 tys. kary na FAM i Atlantę

 • 15.05.2013 18:42

  ATLANTA POLAND SA raport okresowy kwartalny 5/2012 Q