Atlas Estates Ltd.

skrót: ATL

Ostatnie notowanie z: 20.01.2021 12:04

Aktualny kurs1,96   -2 %-0,04 zł
Otwarcie1,88-6,00%
Minimum1,88-6,00%
Maksimum2,157,50%
Wolumen (szt.) 10533
Kurs odniesienia2
Widełki dolne1,86
Widełki górne2,26
Obroty (tyś. zł)21
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14 5001,96
14961,88
21 3001,70
12 5001,68
13831,63
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,043 995 1
2,064 500 2
2,105 000 1
2,152 406 2
2,162 000 1
Firma prowadzi działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie. Obecnie najważniejsze inwestycje firmy znajdują się w Polsce, w Warszawie i Gdańsku. Są to nieruchomości mieszkaniowe, biurowe i hotel Hilton.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Euroclear Nominees Ltd.kontrolowany przez FHL, ZWZ40 308 17480,10%40 308 17486,03%
Atlas International Holdings Ltd.w porozumieniu z Euroclear Nominees Ltd6 461 42312,84%6 461 42513,79%
Atlas Estates Ltd.3 470 0006,00%3 470 0006,00%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 23.11.2020 13:04

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 23.09.2020 14:55

  ATLAS ESTATES LTD. Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 13.08.2020 15:59

  ATLAS ESTATES LIMITED (5/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2020 r.

 • 13.08.2020 15:42

  ATLAS ESTATES LIMITED (4/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 13 sierpnia 2020 r.

 • 25.05.2020 12:34

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 27.04.2020 15:35

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 14:07

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 13:32

  ATLAS ESTATES LIMITED (2/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

 • 24.01.2020 09:01

  ATLAS ESTATES LIMITED (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 26.11.2019 11:31

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.10.2019 14:16

  ATLAS ESTATES LIMITED (11/2019) Zbycie aktywów o znacznej wartości - umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

 • 24.09.2019 13:22

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 07.08.2019 19:13

  ATLAS ESTATES LIMITED (10/2019) Zbycie aktywów o znacznej wartości - umowa warunkowa

 • 28.03.2019 12:58

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.03.2019 12:50

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.02.2019 14:46

  ATLAS ESTATES LIMITED (4/2019) Informacja o przymusowej likwidacji Felikon Kft.

 • 22.02.2019 13:09

  ATLAS ESTATES LIMITED (3/2019) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

 • 20.02.2019 17:34

  ATLAS ESTATES LIMITED (2/2019) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

 • 30.01.2019 16:21

  ATLAS ESTATES LIMITED (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 22.11.2018 11:21

  ATLAS ESTATES LIMITED (8/2018) Zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 20.11.2018 10:27

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 06.09.2018 11:32

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 13.07.2018 10:13

  ATLAS ESTATES LIMITED (7/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2018 r.

 • 12.07.2018 16:27

  ATLAS ESTATES LIMITED (6/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 lipca 2018 r.

 • 15.06.2018 16:02

  ATLAS ESTATES LIMITED (5/2018) Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

 • 23.05.2018 10:52

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 27.03.2018 14:54

  ATLAS ESTATES LIMITED (4/2018) Powołanie Chief Executive Officer w Atlas Management Company Limited

 • 26.03.2018 14:16

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 14:07

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.02.2018 16:52

  ATLAS ESTATES LIMITED (3/2018) Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem

 • 12.02.2018 18:09

  ATLAS ESTATES LIMITED (2/2018) Informacja od Atlas Management Company Limited

 • 30.01.2018 13:40

  ATLAS ESTATES LIMITED (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 21.11.2017 15:18

  ATLAS ESTATES LIMITED (10/2017) Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem

 • 20.11.2017 16:08

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 04.10.2017 10:42

  ATLAS ESTATES LIMITED (9/2017) Powolanie nowego administratora

 • 19.09.2017 16:31

  ATLAS ESTATES LIMITED (8/2017) Spełnienie warunków zawieszających ze znaczącej umowy z Erste Group Bank AG

 • 14.09.2017 14:54

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 13.09.2017 16:20

  ATLAS ESTATES LIMITED (7/2017) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 14.07.2017 16:24

  ATLAS ESTATES LIMITED (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2017 r.

 • 14.07.2017 16:04

  ATLAS ESTATES LIMITED (5/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2017 r.

 • 13.06.2017 15:46

  ATLAS ESTATES LIMITED (4/2017) Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

 • 22.05.2017 15:56

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 29.03.2017 15:24

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 29.03.2017 15:17

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 09.03.2017 18:32

  ATLAS ESTATES LIMITED (3/2017) Raport bieżący nr 3/2017, opublikowany w dniu 9 marca 2017 Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem

 • 31.01.2017 17:00

  ATLAS ESTATES LIMITED (2/2017) Zawarcie Umowy Opcji z większościowym akcjonariuszem

 • 26.01.2017 12:03

  ATLAS ESTATES LIMITED (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 17.11.2016 15:42

  ATLAS ESTATES LIMITED (18/2016) Pożyczka od większościowego akcjonariusza

 • 14.11.2016 13:08

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 14.09.2016 15:25

  ATLAS ESTATES LIMITED (17/2016) Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku

 • 31.08.2016 15:24

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 03.08.2016 17:23

  ATLAS ESTATES LIMITED (16/2016) Term- sheet z Erste Group Bank AG

 • 14.07.2016 18:35

  ATLAS ESTATES LIMITED (15/2016) Raport Bieżący nr 15/2016 z dnia 14.07.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2016 r.

 • 14.07.2016 17:56

  ATLAS ESTATES LIMITED (14/2016) Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2016 r.

 • 30.06.2016 15:39

  ATLAS ESTATES LIMITED Zawarcie umowy wniesienia wkładu

 • 30.06.2016 15:20

  ATLAS ESTATES LIMITED Zawarcie umowy wniesienia wkładu

 • 23.06.2016 14:37

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 11/2016, opublikowany 23 czerwca 2016 roku Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo z Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 13.06.2016 21:42

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

 • 13.06.2016 21:18

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport Bieżący nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku o sporządzeniu zmian do statutu Spółki

 • 16.05.2016 20:11

  ATLAS ESTATES LIMITED Ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytową zawartą dnia 3 lutego 2016

 • 13.05.2016 12:40

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 18.03.2016 15:14

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 15:03

  ATLAS ESTATES LIMITED KOREKTA ZAŁĄCZNIKÓW ZAMIESZCZONYCH W FORMULARZU ESPI - RAPORT ROCZNY (R)

 • 18.03.2016 14:56

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 12:28

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 19.02.2016 10:22

  ATLAS ESTATES LIMITED Ugoda ze Stronginfo Consultants Ltd. oraz Columbia Enterprises Ltd

 • 18.02.2016 16:08

  ATLAS ESTATES LIMITED Oferta nabycia kredytu udzielonego przez Erste Group Bank AG

 • 18.02.2016 14:36

  ATLAS ESTATES LIMITED Powołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów

 • 18.02.2016 14:00

  ATLAS ESTATES LIMITED Rezygnacja Przewodniczącego Rady Dyrektorów

 • 18.02.2016 13:38

  ATLAS ESTATES LIMITED Rezygnacja Przewodniczącego Rady Dyrektorów

 • 03.02.2016 14:45

  ATLAS ESTATES LIMITED Znacząca umowa kredytowa zawarta z Bankiem Polskim Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 28.01.2016 11:34

  ATLAS ESTATES LIMITED Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r

 • 22.12.2015 21:40

  ATLAS ESTATES LIMITED Ustanowienie zabezpieczeń z w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2015

 • 11.12.2015 10:52

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 14/2015, opublikowany 11 grudnia 2015 roku Wyrok sędziego arbitrażowego w Izraelu z dnia 10 grudnia 2015 r.

 • 20.11.2015 16:55

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 13/2015, opublikowany 20 listopada 2015 roku Umowa o generalne wykonawstwo z Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 13.11.2015 11:14

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 30.09.2015 20:58

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 12/2015, opublikowany 30 września 2015 roku Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego.

 • 10.09.2015 16:05

  ATLAS ESTATES LIMITED Ustanowienie zabezpieczeń z w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2015

 • 28.08.2015 12:01

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 09.07.2015 17:46

  ATLAS ESTATES LIMITED Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 lipca 2015 r.

 • 09.07.2015 17:25

  ATLAS ESTATES LIMITED Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 9 lipca 2015 r. - podjęte uchwały

 • 30.06.2015 11:42

  ATLAS ESTATES LIMITED Spełnienie wszystkich warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG

 • 29.06.2015 15:10

  ATLAS ESTATES LIMITED Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 26.06.2015 16:11

  ATLAS ESTATES LIMITED Spełnienie niektórych warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG

 • 10.06.2015 14:00

  ATLAS ESTATES LIMITED Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

 • 19.05.2015 17:47

  ATLAS ESTATES LIMITED Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG

 • 14.05.2015 13:08

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 20.03.2015 12:54

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 12:44

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 29.01.2015 17:26

  ATLAS ESTATES LIMITED Umowa sprzedaży nieruchomości

 • 21.01.2015 20:05

  ATLAS ESTATES LIMITED Podpisanie umowy zmieniającej do umowy kredytowej i zmiana hipoteki

 • 07.01.2015 16:44

  ATLAS ESTATES LIMITED terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 23.12.2014 19:48

  ATLAS ESTATES LIMITED wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 • 14.11.2014 13:24

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.08.2014 13:46

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 10.07.2014 17:41

  ATLAS ESTATES LIMITED wykaz akcjonariuszy

 • 10.07.2014 17:27

  ATLAS ESTATES LIMITED ZWZ zwołane na 10 lipca 2014 r. - podjęte uchwały

 • 12.06.2014 16:15

  ATLAS ESTATES LIMITED Informacja o ZWZ oraz rocznym sprawozdaniu finansowym

 • 23.05.2014 13:15

  ATLAS ESTATES LIMITED informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

 • 14.05.2014 12:23

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 24.04.2014 16:45

  ATLAS ESTATES LIMITED umowa przeniesienia zastawu

 • 14.04.2014 13:55

  ATLAS ESTATES LIMITED umowa przeniesienia własności akcji

 • 05.03.2014 15:33

  ATLAS ESTATES LIMITED podpisanie porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej

 • 15.10.2013 15:29

  ATLAS ESTATES LIMITED - podpisanie aneksu do znaczącej umowy z Erste Group Bank

 • 24.09.2013 15:15

  ATLAS ESTATES LIMITED umowa o generalne wykonawstwo z Unibep SA

 • 16.09.2013 14:45

  ATLAS ESTATES LIMITED podpisanie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo z Unibep SA

 • 03.09.2013 10:47

  ATLAS ESTATES LIMITED dot. znaczącej umowy kredytowej zawartej z BRE Bank SA

 • 30.08.2013 12:34

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy SA-PS

 • 30.07.2013 10:55

  ATLAS ESTATES LIMITED wykaz akcjonariuszy

 • 30.07.2013 10:33

  ATLAS ESTATES LIMITED Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 lipca 2013 r. - podjęte uchwały

 • 26.06.2013 17:36

  ATLAS ESTATES LIMITED Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

 • 21.06.2013 16:53

  ATLAS ESTATES LIMITED stan posiadania akcji spółki

 • 14.05.2013 10:30

  ATLAS ESTATES LIMITED raport okresowy SA-QS

 • 19.04.2013 15:17

  ATLAS ESTATES LIMITED ustanowienie zabiezpieczeń z umowy kredytowej