Atlas Estates Ltd.

skrót: ATL

Ostatnie notowanie z: 23.09.2020 11:14

Aktualny kurs1,19   6,73 %0,08 zł
Otwarcie1,196,73%
Minimum1,196,73%
Maksimum1,196,73%
Wolumen (szt.) 4500
Kurs odniesienia1,12
Widełki dolne1,08
Widełki górne1,30
Obroty (tyś. zł)5
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 1691,11
19 8501,10
16 9001,10
19691,06
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,20574 1
1,246 440 2
1,32852 1
1,381 161 1
Firma prowadzi działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie. Obecnie najważniejsze inwestycje firmy znajdują się w Polsce, w Warszawie i Gdańsku. Są to nieruchomości mieszkaniowe, biurowe i hotel Hilton.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Euroclear Nominees Ltd.kontrolowany przez FHL, ZWZ40 308 17480,10%40 308 17486,03%
Atlas International Holdings Ltd.w porozumieniu z Euroclear Nominees Ltd6 461 42312,84%6 461 42513,79%
Atlas Estates Ltd.3 470 0006,00%3 470 0006,00%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 23.09.2020 14:55

  ATLAS ESTATES LTD. Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 13.08.2020 15:59

  ATLAS ESTATES LIMITED (5/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2020 r.

 • 13.08.2020 15:42

  ATLAS ESTATES LIMITED (4/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 13 sierpnia 2020 r.

 • 25.05.2020 12:34

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 27.04.2020 15:35

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 14:07

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 13:32

  ATLAS ESTATES LIMITED (2/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

 • 24.01.2020 09:01

  ATLAS ESTATES LIMITED (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 26.11.2019 11:31

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.10.2019 14:16

  ATLAS ESTATES LIMITED (11/2019) Zbycie aktywów o znacznej wartości - umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

 • 24.09.2019 13:22

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 07.08.2019 19:13

  ATLAS ESTATES LIMITED (10/2019) Zbycie aktywów o znacznej wartości - umowa warunkowa

 • 28.03.2019 12:58

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.03.2019 12:50

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.02.2019 14:46

  ATLAS ESTATES LIMITED (4/2019) Informacja o przymusowej likwidacji Felikon Kft.

 • 22.02.2019 13:09

  ATLAS ESTATES LIMITED (3/2019) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

 • 20.02.2019 17:34

  ATLAS ESTATES LIMITED (2/2019) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

 • 30.01.2019 16:21

  ATLAS ESTATES LIMITED (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 22.11.2018 11:21

  ATLAS ESTATES LIMITED (8/2018) Zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 20.11.2018 10:27

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 06.09.2018 11:32

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 13.07.2018 10:13

  ATLAS ESTATES LIMITED (7/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2018 r.

 • 12.07.2018 16:27

  ATLAS ESTATES LIMITED (6/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 lipca 2018 r.

 • 15.06.2018 16:02

  ATLAS ESTATES LIMITED (5/2018) Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

 • 23.05.2018 10:52

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 27.03.2018 14:54

  ATLAS ESTATES LIMITED (4/2018) Powołanie Chief Executive Officer w Atlas Management Company Limited

 • 26.03.2018 14:16

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 14:07

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.02.2018 16:52

  ATLAS ESTATES LIMITED (3/2018) Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem

 • 12.02.2018 18:09

  ATLAS ESTATES LIMITED (2/2018) Informacja od Atlas Management Company Limited

 • 30.01.2018 13:40

  ATLAS ESTATES LIMITED (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 21.11.2017 15:18

  ATLAS ESTATES LIMITED (10/2017) Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem

 • 20.11.2017 16:08

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 04.10.2017 10:42

  ATLAS ESTATES LIMITED (9/2017) Powolanie nowego administratora

 • 19.09.2017 16:31

  ATLAS ESTATES LIMITED (8/2017) Spełnienie warunków zawieszających ze znaczącej umowy z Erste Group Bank AG

 • 14.09.2017 14:54

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 13.09.2017 16:20

  ATLAS ESTATES LIMITED (7/2017) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 14.07.2017 16:24

  ATLAS ESTATES LIMITED (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2017 r.

 • 14.07.2017 16:04

  ATLAS ESTATES LIMITED (5/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2017 r.

 • 13.06.2017 15:46

  ATLAS ESTATES LIMITED (4/2017) Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

 • 22.05.2017 15:56

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 29.03.2017 15:24

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 29.03.2017 15:17

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 09.03.2017 18:32

  ATLAS ESTATES LIMITED (3/2017) Raport bieżący nr 3/2017, opublikowany w dniu 9 marca 2017 Aneks do umowy pożyczki z większościowym akcjonariuszem

 • 31.01.2017 17:00

  ATLAS ESTATES LIMITED (2/2017) Zawarcie Umowy Opcji z większościowym akcjonariuszem

 • 26.01.2017 12:03

  ATLAS ESTATES LIMITED (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 17.11.2016 15:42

  ATLAS ESTATES LIMITED (18/2016) Pożyczka od większościowego akcjonariusza

 • 14.11.2016 13:08

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 14.09.2016 15:25

  ATLAS ESTATES LIMITED (17/2016) Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 14 września 2016 roku

 • 31.08.2016 15:24

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 03.08.2016 17:23

  ATLAS ESTATES LIMITED (16/2016) Term- sheet z Erste Group Bank AG

 • 14.07.2016 18:35

  ATLAS ESTATES LIMITED (15/2016) Raport Bieżący nr 15/2016 z dnia 14.07.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2016 r.

 • 14.07.2016 17:56

  ATLAS ESTATES LIMITED (14/2016) Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2016 r.

 • 30.06.2016 15:39

  ATLAS ESTATES LIMITED Zawarcie umowy wniesienia wkładu

 • 30.06.2016 15:20

  ATLAS ESTATES LIMITED Zawarcie umowy wniesienia wkładu

 • 23.06.2016 14:37

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 11/2016, opublikowany 23 czerwca 2016 roku Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo z Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 13.06.2016 21:42

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

 • 13.06.2016 21:18

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport Bieżący nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku o sporządzeniu zmian do statutu Spółki

 • 16.05.2016 20:11

  ATLAS ESTATES LIMITED Ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytową zawartą dnia 3 lutego 2016

 • 13.05.2016 12:40

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 18.03.2016 15:14

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 15:03

  ATLAS ESTATES LIMITED KOREKTA ZAŁĄCZNIKÓW ZAMIESZCZONYCH W FORMULARZU ESPI - RAPORT ROCZNY (R)

 • 18.03.2016 14:56

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 12:28

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 19.02.2016 10:22

  ATLAS ESTATES LIMITED Ugoda ze Stronginfo Consultants Ltd. oraz Columbia Enterprises Ltd

 • 18.02.2016 16:08

  ATLAS ESTATES LIMITED Oferta nabycia kredytu udzielonego przez Erste Group Bank AG

 • 18.02.2016 14:36

  ATLAS ESTATES LIMITED Powołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów

 • 18.02.2016 14:00

  ATLAS ESTATES LIMITED Rezygnacja Przewodniczącego Rady Dyrektorów

 • 18.02.2016 13:38

  ATLAS ESTATES LIMITED Rezygnacja Przewodniczącego Rady Dyrektorów

 • 03.02.2016 14:45

  ATLAS ESTATES LIMITED Znacząca umowa kredytowa zawarta z Bankiem Polskim Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 28.01.2016 11:34

  ATLAS ESTATES LIMITED Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r

 • 22.12.2015 21:40

  ATLAS ESTATES LIMITED Ustanowienie zabezpieczeń z w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2015

 • 11.12.2015 10:52

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 14/2015, opublikowany 11 grudnia 2015 roku Wyrok sędziego arbitrażowego w Izraelu z dnia 10 grudnia 2015 r.

 • 20.11.2015 16:55

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 13/2015, opublikowany 20 listopada 2015 roku Umowa o generalne wykonawstwo z Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 13.11.2015 11:14

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 30.09.2015 20:58

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport bieżący nr 12/2015, opublikowany 30 września 2015 roku Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego.

 • 10.09.2015 16:05

  ATLAS ESTATES LIMITED Ustanowienie zabezpieczeń z w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2015

 • 28.08.2015 12:01

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 09.07.2015 17:46

  ATLAS ESTATES LIMITED Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 lipca 2015 r.

 • 09.07.2015 17:25

  ATLAS ESTATES LIMITED Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 9 lipca 2015 r. - podjęte uchwały

 • 30.06.2015 11:42

  ATLAS ESTATES LIMITED Spełnienie wszystkich warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG

 • 29.06.2015 15:10

  ATLAS ESTATES LIMITED Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 26.06.2015 16:11

  ATLAS ESTATES LIMITED Spełnienie niektórych warunków zawieszających ze Znaczącej Umowy zawartej z Erste Group Bank AG

 • 10.06.2015 14:00

  ATLAS ESTATES LIMITED Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

 • 19.05.2015 17:47

  ATLAS ESTATES LIMITED Znacząca Umowa zawarta z Erste Group Bank AG

 • 14.05.2015 13:08

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 20.03.2015 12:54

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 12:44

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 29.01.2015 17:26

  ATLAS ESTATES LIMITED Umowa sprzedaży nieruchomości

 • 21.01.2015 20:05

  ATLAS ESTATES LIMITED Podpisanie umowy zmieniającej do umowy kredytowej i zmiana hipoteki

 • 07.01.2015 16:44

  ATLAS ESTATES LIMITED terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 23.12.2014 19:48

  ATLAS ESTATES LIMITED wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 • 14.11.2014 13:24

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.08.2014 13:46

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 10.07.2014 17:41

  ATLAS ESTATES LIMITED wykaz akcjonariuszy

 • 10.07.2014 17:27

  ATLAS ESTATES LIMITED ZWZ zwołane na 10 lipca 2014 r. - podjęte uchwały

 • 12.06.2014 16:15

  ATLAS ESTATES LIMITED Informacja o ZWZ oraz rocznym sprawozdaniu finansowym

 • 23.05.2014 13:15

  ATLAS ESTATES LIMITED informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

 • 14.05.2014 12:23

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 24.04.2014 16:45

  ATLAS ESTATES LIMITED umowa przeniesienia zastawu

 • 14.04.2014 13:55

  ATLAS ESTATES LIMITED umowa przeniesienia własności akcji

 • 05.03.2014 15:33

  ATLAS ESTATES LIMITED podpisanie porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej

 • 15.10.2013 15:29

  ATLAS ESTATES LIMITED - podpisanie aneksu do znaczącej umowy z Erste Group Bank

 • 24.09.2013 15:15

  ATLAS ESTATES LIMITED umowa o generalne wykonawstwo z Unibep SA

 • 16.09.2013 14:45

  ATLAS ESTATES LIMITED podpisanie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo z Unibep SA

 • 03.09.2013 10:47

  ATLAS ESTATES LIMITED dot. znaczącej umowy kredytowej zawartej z BRE Bank SA

 • 30.08.2013 12:34

  ATLAS ESTATES LIMITED Raport okresowy SA-PS

 • 30.07.2013 10:55

  ATLAS ESTATES LIMITED wykaz akcjonariuszy

 • 30.07.2013 10:33

  ATLAS ESTATES LIMITED Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 lipca 2013 r. - podjęte uchwały

 • 26.06.2013 17:36

  ATLAS ESTATES LIMITED Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

 • 21.06.2013 16:53

  ATLAS ESTATES LIMITED stan posiadania akcji spółki

 • 14.05.2013 10:30

  ATLAS ESTATES LIMITED raport okresowy SA-QS

 • 19.04.2013 15:17

  ATLAS ESTATES LIMITED ustanowienie zabiezpieczeń z umowy kredytowej