ATM Grupa SA

skrót: ATG

Brak kursu dla wybranej firmy

Największy niezależny producent telewizyjno-filmowy w Polsce. Klientami grupy są niemal wszyscy krajowi nadawcy telewizyjni, dla których produkowane są seriale oraz programy, a także oferowane inne usługi związane z tym rynkiem. Spółka jest również znaczącym akcjonariuszem BoomBit S.A. produkującej gry na urządzenia mobilne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kurzewski Tomaszz Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l.34 420 00040,83%57 420 00053,51%
Solorz Zygmuntz podmiotami zależnymi14 688 00017,42%14 688 00013,69%
Rockbridge TFI SAportfele; wraz z funduszami Altus TFI SA10 737 08212,74%10 737 08210,01%
NN OFEportfel5 454 7816,47%5 454 7815,08%

Kategoria • 14.12.2020 16:39

  ATM GRUPA SA (29/2020) Powołanie Członka Zarządu

 • 14.12.2020 16:35

  ATM GRUPA SA (28/2020) Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji

 • 01.12.2020 14:42

  ATM GRUPA SA (27/2020) Sprostowanie ws. środków pomocowych z Polskiego Funduszu Rozwoju

 • 27.11.2020 18:20

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 23.11.2020 16:31

  ATM GRUPA SA (26/2020) Zwrot nadpłaty podatku dochodowego za rok 2014

 • 02.11.2020 12:01

  ATM GRUPA SA (25/2020) Otrzymanie postanowienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • 30.10.2020 14:10

  UCS uchylił decyzję określającą zobowiązanie podatkowe ATM Grupa za '14 na 5,82 mln zł

 • 30.10.2020 13:57

  ATM GRUPA SA (24/2020) Uchylenie decyzji Naczelnika DUCS określające zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 r.

 • 29.10.2020 19:46

  ATM GRUPA SA (23/2020) Postępowanie dotyczące przedłużenia koncesji na program telewizyjny ATM Rozrywka TV - publikacja opóźnionej informacji poufnej

 • 15.10.2020 15:17

  Rockbridge TFI zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie ATM Grupy

 • 15.10.2020 15:06

  ATM GRUPA SA (22/2020) Zmniejszenie liczby głosów poniżej 5%

 • 12.10.2020 10:01

  PKO TFI ma ponad 5 proc. akcji ATM Grupy

 • 12.10.2020 09:54

  ATM GRUPA SA (21/2020) Zwiększenie liczby głosów powyżej 5%

 • 30.09.2020 17:41

  ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 04.08.2020 07:50

  ATM GRUPA SA (20/2020) Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 3 sierpnia 2020 r. z liczbą głosów powyżej 5%

 • 03.08.2020 19:05

  ATM GRUPA SA (20/2020) Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 3 sierpnia 2020 r. z liczbą głosów powyżej 5%

 • 03.08.2020 18:37

  ATM GRUPA SA (19/2020) Powołanie składu Zarządu na nową kadencję

 • 03.08.2020 16:03

  ATM GRUPA SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 sierpnia 2020 roku

 • 03.08.2020 13:54

  ATM GRUPA SA (17/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 03.08.2020 13:20

  ATM Grupa wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 03.08.2020 13:09

  ATM GRUPA SA (16/2020) Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 10.06.2020 18:16

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 21.05.2020 17:54

  ATM GRUPA SA (10/2020) Zmniejszenie stanu udziału w głosach poniżej 10%

 • 11.05.2020 19:50

  ATM GRUPA SA (9/2020) Przygotowania do wznowienia realizacji zdjęć i świadczenia usług w Grupie kapitałowej ATM Grupa S.A.

 • 07.05.2020 17:34

  ATM GRUPA SA (8/2020) Zawiadomienie Doroty Michalak-Kurzewskiej i Tomasza Kurzewskiego o zbyciu części akcji ATM Grupa S.A.

 • 04.05.2020 15:59

  ATM GRUPA SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za I kwartał 2020 roku

 • 30.04.2020 19:12

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 19:04

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 13:51

  ATM GRUPA SA (6/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy

 • 21.04.2020 12:37

  ATM GRUPA SA (5/2020) Uchwała Zarządu w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy

 • 20.03.2020 16:47

  ATM GRUPA SA (4/2020) Przedłużenie zawieszenia realizacji zdjęć w związku z pandemią

 • 13.03.2020 15:13

  ATM GRUPA SA (3/2020) Wpływ pandemii koronawirusa na działalność Grupy kapitałowej ATM Grupa S.A.

 • 13.03.2020 13:08

  ATM GRUPA SA (2/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

 • 31.01.2020 14:15

  ATM GRUPA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 29.11.2019 17:55

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 12:28

  ATM GRUPA SA (24/2019) Dokonanie zapłaty zaległości podatkowej za 2014 rok

 • 16.10.2019 16:59

  ATM GRUPA SA (23/2019) Złożenie odwołania od decyzji Naczelnika DUCS określającej zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 rok

 • 02.10.2019 17:42

  UCS określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa za '14 na 5,8 mln zł

 • 02.10.2019 17:06

  ATM GRUPA SA (22/2019) Otrzymanie decyzji od Naczelnika DUCS określające zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 r.

 • 30.09.2019 20:31

  ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 19:04

  ATM GRUPA SA (21/2019) Informacja o wpływie wartości aktywów netto jednostki stowarzyszonej na wyniki Emitenta

 • 30.05.2019 18:56

  ATM GRUPA SA (18/2019) Uzupełnienie informacji dotyczącej kontroli celno-skarbowej

 • 30.05.2019 08:20

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 21.05.2019 16:32

  ATM GRUPA SA (14/2019) Informacja o stanowisku Zarządu dotyczącym wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za rok 2014

 • 17.04.2019 18:38

  ATM GRUPA SA (6/2019) Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej BoomBit S.A. oraz ilości akcji oferowanych do sprzedaży przez ATM Grupa S.A.

 • 29.03.2019 14:49

  BoomBit planuje zadebiutować na rynku głównym GPW w II kw. '19

 • 12.02.2019 19:45

  ATM Grupa odnotuje 0,6 mln zł straty na przejęciu dokonanym przez spółkę zależną

 • 12.02.2019 18:51

  ATM GRUPA SA (2/2019) Ostateczne rozliczenie ceny nabycia spółki zależnej w spółce BoomBit S.A.

 • 30.01.2019 16:56

  ATM GRUPA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.12.2018 15:23

  ATM GRUPA SA (14/2018) Zwiększenie liczby głosów na WZA powyżej 5%

 • 18.12.2018 11:58

  ATM GRUPA SA (13/2018) Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej 5%

 • 29.11.2018 17:31

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 01.10.2018 20:14

  ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.09.2018 18:08

  ATM GRUPA SA (12/2018) Zmiana terminu publikacjiI raportu okresowego za I półrocze 2018 roku

 • 04.09.2018 10:40

  ATM GRUPA SA (11/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku

 • 09.08.2018 14:07

  BoomBit złożył w KNF prospekt emisyjny

 • 06.08.2018 09:55

  ATM GRUPA SA (10/2018) Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej 10%

 • 12.07.2018 09:23

  DM BDM podwyższył rekomendację dla ATM Grupy do "kupuj", cenę docelową do 6,55 zł

 • 28.06.2018 13:11

  Vestor DM wprowadzi na GPW w tym roku jedną spółkę - BoomBit może być największym IPO w '18

 • 20.06.2018 09:32

  GPW: Komunikat - Colian Holding, ATM GRUPA

 • 19.06.2018 18:08

  ATM Grupa zastąpi Colian w indeksie sWIG 80

 • 30.05.2018 17:40

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 15:19

  ATM GRUPA SA (9/2018) LIista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 25 maja 2018 r. z liczbą głosów powyżej 5%

 • 25.05.2018 15:00

  ATM Grupa wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję

 • 25.05.2018 14:54

  ATM GRUPA SA (8/2018) Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 25.05.2018 14:49

  ATM GRUPA SA (7/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2018 roku.

 • 27.04.2018 15:34

  ATM GRUPA SA (6/2018) Zwołanie ZWZA na 25 maja 2018 r.

 • 27.04.2018 07:05

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 06:54

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 16:29

  ATM GRUPA SA (5/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy

 • 06.04.2018 17:26

  ATM Grupa chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję

 • 06.04.2018 17:18

  ATM GRUPA SA (4/2018) Uchwała Zarządu w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy

 • 28.02.2018 14:28

  ATM GRUPA SA (3/2018) Informacja o zawarciu transakcji przez Aidem Media Sp. z o.o.

 • 31.01.2018 10:30

  ATM GRUPA SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 19.01.2018 20:18

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 19.01.2018 20:14

  ATM GRUPA SA (1/2018) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr3/2017

 • 08.12.2017 10:33

  ATM GRUPA SA (16/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 2% na WZA

 • 22.11.2017 20:13

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 09:19

  ATM GRUPA SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 19.10.2017 11:24

  DM BDM obniżył rekomendację dla ATM Grupy do "trzymaj"

 • 15.09.2017 17:54

  ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.07.2017 09:10

  ATM GRUPA SA (14/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o 2% na WZA

 • 03.07.2017 12:56

  ATM GRUPA SA (13/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej licznie głosów na WZA

 • 30.05.2017 17:25

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 24.05.2017 10:30

  ATM GRUPA SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.05.2017 19:43

  ATM GRUPA SA (11/2017) LIista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 18 maja 2017 r. z liczbą głosów powyżejJ 5%

 • 18.05.2017 18:54

  ATM GRUPA SA (10/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 18.05.2017 18:19

  ATM Grupa wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję

 • 18.05.2017 18:03

  ATM GRUPA SA (9/2017) Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 18.05.2017 17:54

  ATM GRUPA SA (8/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2017 roku.

 • 26.04.2017 17:45

  MetLife OFE zszedł poniżej 5 proc. na walnym ATM Grupa

 • 26.04.2017 17:30

  ATM GRUPA SA (7/2017) Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej 5%

 • 19.04.2017 12:45

  ATM GRUPA SA (5/2017) Korekta raportu bieżącego nr 5/2017 - projekty uchwał na ZWZA

 • 18.04.2017 18:31

  ATM GRUPA SA (6/2017) Zmiana planowanego dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

 • 18.04.2017 16:54

  ATM GRUPA SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2017 r.

 • 12.04.2017 07:59

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 12.04.2017 07:55

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 09.04.2017 22:32

  ATM GRUPA SA (4/2017) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

 • 23.03.2017 17:58

  ATM Grupa chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję

 • 23.03.2017 17:52

  ATM GRUPA SA (3/2017) Uchwała Zarządu w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy

 • 07.03.2017 18:39

  ATM Grupa podpisała umowę ws. wprowadzenia na GPW Aidem Media, w której ma 50 proc.

 • 07.03.2017 18:12

  ATM GRUPA SA (2/2017) Zawarcie umowy o oferowanie instrumentów finansowych spółki Aidem Media Sp. z o.o. - spółki powiązanej z Emitentem

 • 27.01.2017 17:05

  ATM GRUPA SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 06.12.2016 09:11

  DM BDM podnosi rekomendację ATM Grupy do "kupuj", wycena 4,75 zł/akcję

 • 14.11.2016 18:35

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.08.2016 17:24

  ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.05.2016 16:38

  ATM GRUPA SA Przekroczenie 10% głosów na WZA

 • 16.05.2016 19:58

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 18.04.2016 19:41

  Akcjonariusze ATM Grupa przegłosowali wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję

 • 18.04.2016 19:38

  ATM GRUPA SA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnienia funkcji

 • 18.04.2016 19:31

  ATM GRUPA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.04.2016 19:27

  ATM GRUPA SA Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 18 kwietnia 2016 roku z liczbą głosów powyżej 5%

 • 18.04.2016 19:26

  ATM GRUPA SA Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 18.04.2016 19:14

  ATM GRUPA SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 18 kwietnia 2016 roku

 • 31.03.2016 17:11

  ATM GRUPA SA Postanowienie sądu o połączeniu spółki ATM Grupa S.A. ze spółką zależną Profilm Sp. z o.o.

 • 31.03.2016 15:15

  ATM GRUPA SA Korekta projektu uchwały o podziale zysku

 • 22.03.2016 17:32

  ATM Grupa chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję

 • 22.03.2016 17:17

  ATM GRUPA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2016 r.

 • 21.03.2016 17:57

  ATM Grupa wyda 33-51 mln zł na inwestycje w 2016-17

 • 21.03.2016 17:46

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:31

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.03.2016 18:37

  ATM GRUPA SA Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat Sp. z o.o.

 • 09.03.2016 14:20

  ATM Studio zapłaciło Mirbudowi blisko 9,9 mln zł plus odsetki

 • 22.02.2016 09:51

  DM BDM obniżył rekomendację dla ATM Grupy do "trzymaj"

 • 19.02.2016 13:54

  ATM GRUPA SA Lista akcjonariuszy na NWZA odbytym w dniu 19 lutego 2016 roku z liczbą głosów powyżej 5%

 • 19.02.2016 13:52

  ATM GRUPA SA Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 19 lutego 2016 roku.

 • 01.02.2016 20:27

  ATM GRUPA SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ATM Grupa S.A. i Profilm Sp. z o.o.

 • 29.01.2016 19:40

  ATM GRUPA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 21.01.2016 15:46

  ATM GRUPA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 lutego 2016 r.

 • 18.01.2016 18:49

  ATM GRUPA SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ATM Grupa S.A. i Profilm Sp. z o.o.

 • 29.12.2015 13:53

  ATM GRUPA SA Informacja o zamiarze połączenia spółki ATM Grupa S.A. z Profilm Sp. z o.o.

 • 16.11.2015 17:59

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.10.2015 09:33

  DM BDM podnosi rekomendację dla ATM Grupy do "kupuj"

 • 04.09.2015 19:56

  ATM GRUPA SA Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polską S.A.

 • 31.08.2015 18:50

  ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 20:06

  ATM Grupa ma umowę za ok. 22,3 mln zł z Ekstraklasa Live Park

 • 20.08.2015 19:51

  ATM GRUPA SA Zawarcie umowy znaczącej z Ekstraklasa Live Park Sp. z o.o.

 • 06.07.2015 09:29

  DM BDM podniósł rekomendacje ATM Grupa do "akumuluj", cenę docelową akcji do 4,15 zł

 • 24.06.2015 21:29

  ATM GRUPA SA Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat Sp. z o.o.

 • 23.06.2015 11:55

  ATM GRUPA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2015 17:28

  ATM GRUPA SA Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 - Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 29 maja 2015 roku z liczbą głosów powyżej 5%

 • 29.05.2015 17:59

  ATM Grupa wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2015 17:53

  ATM GRUPA SA Powołanie składu Zarządu na nową kadencję

 • 29.05.2015 17:51

  ATM GRUPA SA Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 29.05.2015 17:49

  ATM GRUPA SA Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 29 maja 2015 roku z liczbą głosów powyżej 5%

 • 29.05.2015 17:46

  ATM GRUPA SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29 maja 2015 roku

 • 15.05.2015 18:18

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 02.05.2015 09:34

  ATM GRUPA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2015 r.

 • 30.04.2015 17:50

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 17:46

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 27.03.2015 15:31

  Zarząd ATM Grupy rekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję

 • 27.03.2015 15:21

  ATM GRUPA SA Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy

 • 02.03.2015 18:19

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 05.02.2015 20:25

  ATM GRUPA SA Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat Sp. z o.o.

 • 19.01.2015 08:42

  ATM GRUPA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 23:33

  ATM GRUPA SA Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polską S.A.

 • 01.12.2014 07:48

  ATM GRUPA SA postanowienie sądu o połączeniu ze spółką zależną ATM Profilm Sp. z o.o.

 • 14.11.2014 18:24

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.10.2014 09:04

  DM BDM obniża rekomendację dla ATM Grupa do "trzymaj"

 • 22.10.2014 18:29

  Opera TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZ ATM Grupy

 • 22.10.2014 18:17

  ATM GRUPA SA spadek ilości głosów poniżej 5%

 • 07.10.2014 17:40

  ATM GRUPA SA lista akcjonariuszy na NWZA odbytym w dniu 7 października 2014 r.

 • 07.10.2014 17:19

  ATM GRUPA SA treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 7 października 2014 r.

 • 18.09.2014 11:30

  ATM GRUPA SA drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ATM Grupa S.A. i ATM Profilm Sp. z o.o.

 • 11.09.2014 16:03

  ATM GRUPA SA zwołanie NWZA

 • 04.09.2014 18:25

  ATM GRUPA SA zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat

 • 02.09.2014 18:04

  ATM GRUPA SA - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia zi ATM Profilm Sp. z o.o.

 • 01.09.2014 09:30

  ATM GRUPA SA informacja o zamiarze połączenia spółkii ATM Grupa S.A. z ATM Profilm Sp. z o.o.

 • 27.08.2014 19:54

  ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 25.08.2014 07:38

  ATM GRUPA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 24.07.2014 09:41

  Pozycja kanałów tematycznych na rynku reklamy TV będzie dalej rosła - PwC (wywiad)

 • 16.06.2014 09:10

  DM BDM podwyższył cenę docelową ATM Grupy do 3,71 zł

 • 04.06.2014 12:47

  Rynek mediów i rozrywki będzie rósł w tempie 5 proc. rocznie do 2,2 bln USD w '18 - PwC (opinia)

 • 26.05.2014 15:13

  ATM Grupa wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję

 • 26.05.2014 15:07

  ATM GRUPA SA treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26 maja 2014 roku

 • 26.05.2014 15:04

  ATM GRUPA SA uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 26.05.2014 15:03

  ATM GRUPA SA lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 26 maja 2014 roku z liczbą głosów powyżej 5% głosów

 • 26.05.2014 15:00

  ATM GRUPA SA treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26 maja 2014 roku

 • 22.05.2014 12:22

  ATM GRUPA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.05.2014 11:46

  ATM GRUPA SA powołanie nowego członka zarządu

 • 15.05.2014 19:00

  ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 18:06

  ING OFE ma ponad 5 proc. głosów na walnym ATM Grupy

 • 14.05.2014 18:03

  ATM GRUPA SA przekroczenie 5% głosów na WZA

 • 30.04.2014 11:27

  ATM Grupa chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 30.04.2014 11:19

  ATM GRUPA SA zwołanie ZWZA na 26 maja 2014 r.

 • 30.04.2014 06:52

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 06:29

  ATM GRUPA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 14.03.2014 15:11

  DM BDM podnosi rekomendację ATM Grupy do "kupuj"

 • 03.03.2014 19:14

  ATM GRUPA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 31.01.2014 16:22

  ATM GRUPA SA lista akcjonariuszy na NWZA odbytym w dniu 31 stycznia 2014 roku z liczbą głosów powyżej 5% głosów

 • 31.01.2014 16:20

  ATM GRUPA SA powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 22.01.2014 12:30

  ATM GRUPA SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 03.01.2014 17:32

  ATM GRUPA SA zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat

 • 30.10.2013 18:18

  ATM GRUPA SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 28.10.2013 09:39

  DM BDM podniósł cenę docelową dla ATM Grupa do 2,83 zł

 • 16.09.2013 17:18

  ATM GRUPA SA korekta raportu bieżącego nr 24/2013 - nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 12.09.2013 17:20

  Fundusze Altus TFI mają powyżej 5 proc. akcji ATM Grupy

 • 12.09.2013 17:15

  ATM GRUPA SA - zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na walnym zgromadzeniu

 • 06.09.2013 18:32

  ATM GRUPA SA zawarcie aneksu do umowy dotyczącej nabycia i zbycia aktywów o znacznej wartości

 • 05.09.2013 19:50

  ATM Grupa dokapitalizowała spółkę zależną kwotą 30 mln zł

 • 05.09.2013 17:31

  ATM GRUPA SA nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 03.09.2013 19:35

  ATM GRUPA SA nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 02.09.2013 09:49

  DM BDM podniósł rekomendację dla ATM Grupa do "akumuluj"

 • 30.08.2013 08:04

  ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 07.08.2013 16:52

  ATM GRUPA SA nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 17.07.2013 11:31

  ATM GRUPA SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 12.07.2013 08:03

  ATM GRUPA SA rejestracja przez sąd zmian w statucie spółki oraz umorzenia akcji

 • 05.07.2013 07:36

  ATM GRUPA SA uzupełnienie raportu o uchwale o wypłacie dywidendy

 • 17.06.2013 16:40

  ATM GRUPA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 14.06.2013 19:31

  ATM Grupa wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 14.06.2013 19:27

  ATM GRUPA SA lista akcjonariuszy

 • 14.06.2013 19:26

  ATM GRUPA SA uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 14.06.2013 19:22

  ATM GRUPA SA treść uchwał podjętych przez ZWZA 14 czerwca 2013 r.

 • 15.05.2013 17:22

  ATM GRUPA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr