Arctic Paper SA

skrót: ATC

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 15:32

Aktualny kurs3,57   0,28 %0,01 zł
Otwarcie3,601,12%
Minimum3,560,00%
Maksimum3,652,53%
Wolumen (szt.) 13773
Kurs odniesienia3,56
Widełki dolne3,24
Widełki górne3,96
Obroty (tyś. zł)49
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 6573,56
31 5503,55
211 1893,54
21 5003,53
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,631 975 5
3,647 270 2
3,661 000 1
3,692 756 2
Jest jednym z wiodących europejskich producentów wysokogatunkowego papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany papier bezdrzewny dla wymagających klientów, wśród których są drukarnie, wydawnictwa książkowe i prasowe, agencje reklamowe, dystrybutorzy papieru i firmy opakowaniowe. Dzięki większościowemu udziałowi w Grupie Rottneros, oferta produktowa Arctic Paper obejmuje także masę celulozową, która częściowo jest wykorzystywana dla naszych własnych celów produkcyjnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Nemus Holding ABZWZ, zależny od Thomasa Onstad40 111 00057,89%40 111 00057,89%
Onstad Thomas5 848 5588,44%5 848 5588,44%

Kategoria • 31.08.2020 15:43

  Arctic Paper przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy

 • 31.08.2020 15:31

  ARCTIC PAPER SA (13/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

 • 31.08.2020 15:30

  ARCTIC PAPER SA (12/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 20.08.2020 11:37

  CAPEX Arctic Paper wyniesie 60-70 mln zł w 2020 roku

 • 20.08.2020 11:29

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper II półroczu może wzrosnąć do ok. 75-80 proc.

 • 19.08.2020 09:25

  Arctic Paper wybrany przez NCBR na dofinansowanie do projektu w wysokości 8,34 mln zł

 • 19.08.2020 08:52

  Wyniki Arctic Paper w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.08.2020 08:09

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 18.08.2020 17:35

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki ARCTIC PAPER S.A.

 • 03.08.2020 15:00

  ARCTIC PAPER SA (11/2020) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku

 • 03.08.2020 15:00

  ARCTIC PAPER SA (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

 • 14.05.2020 13:07

  CAPEX Arctic Paper nie przekroczy 50 mln zł w 2020 roku

 • 14.05.2020 13:04

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper w II kw. '20 może spaść do ok. 70 proc.

 • 14.05.2020 09:06

  Arctic Paper miał w I kw. 2019 roku 54,96 mln zł zysku netto j. d.

 • 14.05.2020 08:34

  Wyniki Arctic Paper w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2020 08:01

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 30.04.2020 17:31

  ARCTIC PAPER SA (8/2020) Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

 • 30.04.2020 17:30

  ARCTIC PAPER SA (7/2020) Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej dywidendy oraz opinia Rady Nadzorczej

 • 24.04.2020 08:00

  ARCTIC PAPER SA (6/2020) Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku przez spółkę zależną

 • 08.04.2020 08:00

  ARCTIC PAPER SA (5/2020) Działania podejmowane przez spółki zależne w zakresie minimalizacji wpływu epidemii COVID-19 na działalność i przyszłe wyniki Grupy Arctic Paper

 • 03.04.2020 06:30

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper w I kw. ponad 95 proc., wyniki bez wpływu epidemii (wywiad)

 • 26.03.2020 09:00

  Zysk EBITDA Arctic Paper w 2019 r. wyniósł 278 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 26.03.2020 08:06

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 26.03.2020 08:05

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 04.03.2020 14:50

  Arctic Paper planuje przeznaczyć 4 mln zł na panele solarne w '20

 • 04.03.2020 13:36

  Koronawirus nie stanowi dużego ryzyka dla działalności Arctic Paper - prezes

 • 04.03.2020 12:53

  Arctic Paper chce zwiększyć udział papieru opakowaniowego do 20 proc. produkcji w latach 2022-23

 • 27.02.2020 08:30

  Arctic Paper szacuje, że miał w IV kw. 2019 roku 5,5 mln zł skons. zysku netto

 • 27.02.2020 08:24

  Zarząd Arctic Paper rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za '19

 • 27.02.2020 08:01

  ARCTIC PAPER SA (4/2020) Decyzja Zarządu Spółki ws. wypłaty dywidendy

 • 27.02.2020 08:00

  ARCTIC PAPER SA (3/2020) Wstępne wyniki finansowe Spółki Arctic Paper S.A. i Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2019 roku i za rok 2019

 • 13.02.2020 19:06

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki ARCTIC PAPER SA

 • 06.02.2020 08:00

  ARCTIC PAPER SA (2/2020) Publikacja raportu za 4 kwartały 2019 roku przez spółkę zależną

 • 27.01.2020 10:14

  CAPEX Arctic Paper nie przekroczy 60 mln zł w '20, spółka zainstalowała już testowe panele solarne (wywiad)

 • 27.01.2020 10:14

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper w '20 ma wynieść 94-95 proc., sprzedaż ponad 610 tys. ton (wywiad)

 • 10.01.2020 09:00

  ARCTIC PAPER SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 19.11.2019 14:00

  Arctic Paper przewiduje w IV kw. wykorzystanie mocy produkcyjnych w papierniach w 95-96 proc. (opis)

 • 19.11.2019 13:41

  Arctic Paper rozważa budowę farmy solarnej w zakładzie w Kostrzynie za 17-18 mln zł

 • 19.11.2019 11:32

  Arctic Paper przewiduje w IV kw. wykorzystanie mocy produkcyjnych w papierniach w 95-96 proc.

 • 18.11.2019 08:48

  Wyniki Arctic Paper w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.11.2019 08:00

  ARCTIC PAPER SA (29/2019) Szczegółowe warunki wypłaty dodatkowej dywidendy od Spółki zależnej

 • 04.11.2019 10:40

  ARCTIC PAPER SA (28/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku

 • 22.10.2019 22:00

  ARCTIC PAPER SA (27/2019) Przedłużenie Kredytu Odnawialnego

 • 22.10.2019 08:00

  ARCTIC PAPER SA (26/2019) Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku przez spółkę zależną

 • 17.10.2019 13:14

  Arctic Paper chciałby powrócić do wypłaty dywidendy już z zysku za 2019 (wywiad)

 • 17.10.2019 12:38

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper wzrosło do 93 proc. w III kw. przy spadku cen celulozy (wywiad)

 • 11.10.2019 08:31

  DM BDM obniżył cenę docelową dla Arctic Paper do 4,9 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 09.10.2019 10:16

  ARCTIC PAPER SA (25/2019) Rejestracja zmiany Statutu oraz zmiana siedziby Arctic Paper S.A.

 • 02.10.2019 17:30

  ARCTIC PAPER SA (24/2019) Potencjalna dodatkowa dywidenda od Spółki zależnej

 • 26.09.2019 16:12

  Arctic Paper otrzyma od NCBiR do 16,4 mln zł dofinansowania

 • 26.09.2019 16:00

  ARCTIC PAPER SA (23/2019) Nowe technologie w Arctic Paper Kostrzyn S.A. współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • 19.09.2019 14:00

  ARCTIC PAPER SA (22/2019) Zawarcie przez spółkę zależną umowy faktoringowej

 • 18.09.2019 16:34

  ARCTIC PAPER SA (21/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

 • 18.09.2019 16:34

  ARCTIC PAPER SA (20/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 18 września 2019 roku

 • 10.09.2019 14:15

  Arctic Paper zakończył modernizację zakładu w Kostrzynie

 • 05.09.2019 12:35

  Arctic Paper chce rozwijać segment papieru do produkcji opakowań

 • 03.09.2019 08:49

  Arctic Paper miał w II kw. 2019 roku 31,6 mln zł zysku netto j. d.

 • 03.09.2019 08:21

  Wyniki Arctic Paper w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.09.2019 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.08.2019 16:30

  ARCTIC PAPER SA (19/2019) Przedłużenie Kredytu Odnawialnego - ustalenia Spółki z Kredytodawcami

 • 21.08.2019 08:00

  ARCTIC PAPER SA (18/2019) Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 września 2019 roku.

 • 21.08.2019 08:00

  ARCTIC PAPER SA (17/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

 • 16.08.2019 19:25

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki ARCTIC PAPER SA

 • 10.07.2019 15:30

  ARCTIC PAPER SA (14/2019) Zmiana siedziby Arctic Paper S.A.

 • 17.04.2019 15:50

  ARCTIC PAPER SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportów za I kwartał, półrocze oraz II kwartał 2019 roku

 • 19.03.2019 13:51

  Arctic Paper podtrzymuje strategię dla działalności papierniczej i cel 10 proc. rentowności EBIT w '22 (opis)

 • 19.03.2019 12:46

  CAPEX grupy Arctic Paper w 2019 roku wyniesie 110-120 mln zł

 • 19.03.2019 12:08

  Arctic Paper po rocznej przerwie planuje powrócić do wypłaty dywidendy w kolejnych latach

 • 19.03.2019 11:54

  Arctic Paper podtrzymuje strategię dla działalności papierniczej i cel 10 proc. rentowności EBIT w '22

 • 18.03.2019 18:02

  Zarząd Arctic Paper rekomenduje zatrzymanie w spółce zysku za '18

 • 18.03.2019 17:49

  Wyniki Arctic Paper w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 18.03.2019 17:35

  ARCTIC PAPER SA (2/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za rok 2018

 • 18.03.2019 17:31

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 18.03.2019 17:30

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 19:06

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20 (opis)

 • 15.02.2019 18:58

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami spółki ARCTIC PAPER SA

 • 07.02.2019 08:00

  ARCTIC PAPER SA (1/2019) Publikacja raportu za 4 kwartały 2018 roku przez spółkę zależną

 • 11.12.2018 08:00

  ARCTIC PAPER SA (22/2018) Zmiany w składzie Zarządu Arctic Paper S.A.

 • 23.11.2018 08:00

  Arctic Paper spodziewa się stabilizacji cen celulozy w 2019 roku (wywiad)

 • 23.11.2018 08:00

  Capex Arctic Paper w segmencie papieru wzrośnie do 100 mln zł w 2019 r. (wywiad)

 • 15.11.2018 16:00

  ARCTIC PAPER SA (21/2018) Plan wyłączenia z produkcji maszyny papierniczej w papierni Arctic Paper Grycksbo AB w Szwecji

 • 09.11.2018 09:53

  Arctic Paper pracuje nad poprawą marż, planuje dalsze podwyżki cen w segmencie papieru

 • 09.11.2018 08:21

  Wyniki spółki Arctic Paper w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2018 08:01

  ARCTIC PAPER SA (20/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 09.11.2018 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 02.11.2018 11:30

  ARCTIC PAPER SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

 • 24.10.2018 08:00

  ARCTIC PAPER SA (18/2018) Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku przez spółkę zależną

 • 29.08.2018 14:58

  Arctic Paper widzi stabilizację cen celulozy w sierpniu

 • 27.08.2018 08:26

  Wyniki spółki Arctic Paper w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2018 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.08.2018 18:35

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami spółki ARCTIC PAPER SA

 • 26.07.2018 07:59

  ARCTIC PAPER SA (17/2018) Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku przez spółkę zależną

 • 14.06.2018 12:00

  ARCTIC PAPER SA (16/2018) Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A na kolejną kadencję

 • 14.06.2018 11:59

  ARCTIC PAPER SA (15/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

 • 14.06.2018 10:10

  Arctic Paper wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję

 • 14.06.2018 10:00

  ARCTIC PAPER SA (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

 • 14.06.2018 10:00

  ARCTIC PAPER SA (13/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku

 • 23.05.2018 09:26

  DM BDM podwyższył rekomendację dla Arctic Paper do "kupuj"

 • 18.05.2018 12:00

  ARCTIC PAPER SA (12/2018) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13 czerwca 2018 roku

 • 18.05.2018 12:00

  ARCTIC PAPER SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

 • 14.05.2018 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.04.2018 08:01

  ARCTIC PAPER SA (10/2018) Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku przez spółkę zależną

 • 20.04.2018 20:00

  ARCTIC PAPER SA (9/2018) Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy oraz propozycji pokrycia straty za rok 2017Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki

 • 10.04.2018 13:30

  CAPEX Arctic Paper w latach 2018-2019 wyższy niż w 2017 r.

 • 09.04.2018 08:19

  Arctic Paper chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję

 • 09.04.2018 08:10

  ARCTIC PAPER SA (8/2018) Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy oraz propozycja pokrycia straty za rok 2017

 • 09.04.2018 08:03

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.04.2018 08:02

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 04.04.2018 18:56

  Odpis obniży wyniki Arctic Paper o 24 mln zł

 • 04.04.2018 18:00

  ARCTIC PAPER SA (7/2018) Zdarzenia jednorazowe mające wpływ na wyniki Arctic Paper S.A. i Grupy Kapitałowej Arctic Paper

 • 22.03.2018 09:09

  Arctic Paper chce docelowo, najpóźniej w '22, osiągnąć 10 proc. rentowności EBIT

 • 13.03.2018 08:57

  Arctic Paper za ok. 29 mln zł rozbuduje elektrownię wodną w papierni w Munkedal

 • 13.03.2018 08:30

  ARCTIC PAPER SA (6/2018) Inwestycja w Arctic Paper Munkedals: rozbudowa elektrowni wodnej

 • 22.02.2018 18:40

  ARCTIC PAPER SA (5/2018) Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

 • 20.02.2018 22:00

  ARCTIC PAPER SA (4/2018) Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami, w celu wyrażenia zgody na pozyskanie dodatkowego finansowania Spółki

 • 08.02.2018 08:00

  ARCTIC PAPER SA (3/2018) Publikacja raportu za 4 kwartały 2017 roku przez spółkę zależną

 • 29.01.2018 11:30

  ARCTIC PAPER SA (2/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami, w celu wyrażenia zgody na pozyskanie dodatkowego finansowania Spółki

 • 04.01.2018 10:31

  ARCTIC PAPER SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 19.12.2017 09:45

  DM BDM obniżył rekomendację dla Arctic Paper do "trzymaj", a cenę docelową do 4,3 zł

 • 15.12.2017 07:39

  Arctic Paper za ok. 42 mln zł zwiększy o ponad 10 proc. moce produkcyjne papierni w Kostrzynie

 • 15.12.2017 07:00

  ARCTIC PAPER SA (19/2017) Inwestycja w Arctic Paper Kostrzyn S.A. - zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu

 • 01.12.2017 10:36

  ARCTIC PAPER SA (18/2017) Informacja o transakcjach na akcjach spółki Arctic Paper S.A.

 • 16.11.2017 12:36

  Wzrost cen celulozy największym wyzwaniem dla Arctic Paper - prezes

 • 13.11.2017 08:08

  Wyniki spółki Arctic Paper w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.08.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA (17/2017) Zmiany w składzie Zarządu

 • 29.08.2017 10:55

  Arctic Paper szacuje, że w ’17 CAPEX wyniesie 170 mln zł

 • 28.08.2017 14:50

  ARCTIC PAPER SA (16/2017) Emisja obligacji przez spółkę zależną

 • 28.08.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 07:33

  Arctic Paper szacuje, że w I poł. 2017 r. zysk netto wyniósł 45,9 mln zł zysku

 • 23.08.2017 21:01

  ARCTIC PAPER SA (15/2017) Korekta danych finansowych za I półrocze 2016 roku i rok 2016.

 • 23.08.2017 21:00

  ARCTIC PAPER SA (14/2017) Utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów w Arctic Paper S.A. oraz wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku

 • 16.08.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA (13/2017) Publikacja raportu za 2 kwartały 2017 roku przez spółkę zależną

 • 09.07.2017 10:00

  ARCTIC PAPER SA (12/2017) Informacja o transakcjach na akcjach spółki Arctic Paper S.A.

 • 11.06.2017 12:31

  ARCTIC PAPER SA (11/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

 • 11.06.2017 12:30

  ARCTIC PAPER SA (10/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 9 czerwca 2017 roku

 • 09.06.2017 09:06

  DM BDM obniża cenę docelową akcji Arctic Paper do 6 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 19.05.2017 07:40

  DM BOŚ obniża rekomendację dla Arctic Paper do "trzymaj"

 • 16.05.2017 08:36

  Wyniki spółki Arctic Paper w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 11:00

  ARCTIC PAPER SA (9/2017) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 czerwca 2017 roku

 • 12.05.2017 11:00

  ARCTIC PAPER SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

 • 20.04.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA (7/2017) Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 20.04.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA (6/2017) Zmiany w składzie Zarządu Arctic Paper S.A.

 • 29.03.2017 13:06

  Zarząd Arctic Paper prawdopodobnie nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy (opis)

 • 29.03.2017 11:57

  Zarząd Arctic Paper prawdopodobnie nie będzie rekomendował wypłaty dywidend

 • 20.03.2017 08:09

  Wyniki spółki Arctic Paper w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2017 08:01

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.02.2017 17:24

  Arctic Paper dokona odpisów na ok. 39 mln zł

 • 27.02.2017 17:15

  ARCTIC PAPER SA (5/2017) Utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów w Arctic Paper S.A.

 • 09.02.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA (4/2017) Zawarcie przez spółki Arctic Paper Munkedals AB jako zbywca oraz Arctic Paper S.A. jako gwarant nowej umowy faktoringowej

 • 09.02.2017 08:00

  ARCTIC PAPER SA (3/2017) Publikacja raportu za 4 kwartały 2016 roku przez spółkę zależną

 • 11.01.2017 16:06

  ARCTIC PAPER SA (2/2017) Korekta raportu bieżącego nr 02/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku - Informacja o transakcjach na akcjach spółki Arctic Paper S.A.

 • 11.01.2017 15:00

  ARCTIC PAPER SA (2/2017) Informacja o transakcjach na akcjach spółki Arctic Paper S.A.

 • 10.01.2017 15:05

  ARCTIC PAPER SA (1/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Arctic Paper S.A.

 • 16.12.2016 14:30

  ARCTIC PAPER SA (30/2016) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 15.12.2016 15:30

  ARCTIC PAPER SA (29/2016) Informacja o transakcjach na akcjach spółki Arctic Paper S.A.

 • 14.12.2016 18:18

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki ARCTIC PAPER S.A.

 • 08.12.2016 18:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ARCTIC PAPER S.A.

 • 10.11.2016 08:18

  Wyniki Arctic Paper w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 15:30

  ARCTIC PAPER SA (28/2016) Potwierdzenie zwolnienia zabezpieczeń z tytułu umowy kredytów

 • 26.10.2016 21:00

  ARCTIC PAPER SA (27/2016) Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.

 • 25.10.2016 20:00

  ARCTIC PAPER SA (26/2016) Spłata zadłużenia przez Arctic Paper Kostrzyn S.A.

 • 04.10.2016 14:00

  ARCTIC PAPER SA (25/2016) Podpisanie dokumentów zabezpieczeń przez spółkę Arctic Paper S.A.

 • 30.09.2016 15:30

  ARCTIC PAPER SA (24/2016) Emisja obligacji serii A przez spółkę Arctic Paper S.A.

 • 14.09.2016 16:01

  ARCTIC PAPER SA (23/2016) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

 • 14.09.2016 16:00

  ARCTIC PAPER SA (22/2016) Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

 • 14.09.2016 16:00

  ARCTIC PAPER SA (21/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 14 września 2016 roku

 • 09.09.2016 17:32

  Arctic Paper podpisał umowy ws. refinansowania; wśród nich program emisji obligacji

 • 09.09.2016 17:11

  ARCTIC PAPER SA (20/2016) Zawarcie przez spółkę Arctic Paper S.A. istotnych umów związanych z procesem refinansowania

 • 30.08.2016 13:00

  Arctic Paper jest w zaawansowanej fazie rozmów dot. refinansowania

 • 29.08.2016 08:15

  Wyniki Arctic Paper w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2016 08:02

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 15:02

  ARCTIC PAPER SA (19/2016) Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

 • 10.08.2016 17:16

  ARCTIC PAPER SA (18/2016) Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2016 r., w tym proponowane zmiany w Statucie.

 • 10.08.2016 17:15

  ARCTIC PAPER SA (17/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

 • 08.08.2016 08:00

  ARCTIC PAPER SA (16/2016) Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

 • 30.06.2016 14:31

  ARCTIC PAPER SA Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

 • 27.06.2016 11:31

  ARCTIC PAPER SA Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.

 • 17.06.2016 09:51

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji Arctic Paper do 6,1 zł

 • 02.06.2016 16:07

  ARCTIC PAPER SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

 • 02.06.2016 16:01

  ARCTIC PAPER SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku

 • 16.05.2016 08:15

  Wyniki Arctic Paper w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 08:02

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 13.05.2016 07:37

  DM BOŚ podnosi rekomendację Arctic Paper do "kupuj"

 • 05.05.2016 12:03

  ARCTIC PAPER SA Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2016 r., w tym proponowane zmiany w Statucie.

 • 05.05.2016 12:01

  ARCTIC PAPER SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

 • 04.05.2016 18:20

  Arctic Paper rozważa refinansowanie zadłużenia, może zdecydować się na emisję obligacji

 • 04.05.2016 18:00

  ARCTIC PAPER SA Zamiar pozyskania finansowania poprzez rozważaną emisję obligacji lub zawarcie umowy kredytów

 • 28.04.2016 12:02

  ARCTIC PAPER SA Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.

 • 28.04.2016 12:02

  ARCTIC PAPER SA Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 28.04.2016 08:00

  ARCTIC PAPER SA Zmiany w Zarządzie Arctic Paper SA

 • 31.03.2016 11:23

  Arctic Paper może w '16 przekroczyć 3 mld zł przychodów

 • 21.03.2016 08:12

  Wyniki Arctic Paper w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2016 08:05

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 08:05

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.02.2016 10:00

  ARCTIC PAPER SA Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.

 • 12.02.2016 08:30

  ARCTIC PAPER SA Publikacja raportu za 4 kwartały 2015 roku przez spółkę zależną

 • 28.01.2016 15:00

  ARCTIC PAPER SA Informacja o transakcjach na akcjach Arctic Paper S.A.

 • 27.01.2016 11:01

  ARCTIC PAPER SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 19.01.2016 08:11

  Spółka zależna Arctic Paper chce redukować koszty: o ok. 6 mln zł w '16 i 12 mln zł w '17

 • 19.01.2016 08:00

  ARCTIC PAPER SA Program poprawy rentowności 2015/ 2016 Grupy Arctic Paper - aktualizacja informacji

 • 29.12.2015 14:30

  ARCTIC PAPER SA Uzyskanie zwolnienia z obowiązku dotrzymania wskaźnika finansowego przez Arctic Paper Grycksbo AB

 • 21.12.2015 17:02

  ARCTIC PAPER SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

 • 21.12.2015 17:01

  ARCTIC PAPER SA Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 21.12.2015 17:00

  ARCTIC PAPER SA Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 21 grudnia 2015 roku

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 16.12.2015 09:15

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji Arctic Paper do 5,6 zł

 • 25.11.2015 11:30

  ARCTIC PAPER SA Treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 21 grudnia 2015 r. w tym proponowane zmiany w Statucie

 • 25.11.2015 11:30

  ARCTIC PAPER SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

 • 20.11.2015 07:53

  DM BOŚ podnosi rekomendację Arctic Paper do "trzymaj"

 • 16.11.2015 08:49

  Arctic Paper w IV kw. '15 utworzy rezerwę w wysokości ok. 39 mln zł na Mochenwangen

 • 16.11.2015 08:00

  ARCTIC PAPER SA Program poprawy rentowności 2015/ 2016 Grupy Arctic Paper - aktualizacja informacji

 • 13.11.2015 08:23

  Wyniki Arctic Paper w III kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 13.11.2015 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.09.2015 11:51

  Arctic Paper nie zwiększy produkcji w '15; może wygasić zakład w Mochenwangen

 • 28.08.2015 11:42

  Wyniki Arctic Paper w II kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 28.08.2015 08:12

  Wyniki Arctic Paper w II kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 28.08.2015 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 16.08.2015 22:30

  ARCTIC PAPER SA Odniesienie do informacji o czynnikach mających wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper za II kwartał 2015 roku

 • 29.07.2015 10:30

  ARCTIC PAPER SA Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.07.2015 13:47

  Arctic Paper chce zmniejszyć koszty działalności o ok. 50 mln zł rocznie

 • 28.07.2015 13:30

  ARCTIC PAPER SA Program poprawy rentowności 2015/ 2016 Grupy Arctic Paper.

 • 10.07.2015 13:01

  ARCTIC PAPER SA Zawiadomienie od członka rady nadzorczej Arctic Paper S.A. o transakcjach na akcjach Arctic Paper S.A.

 • 10.07.2015 13:01

  ARCTIC PAPER SA Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza o zmianie stanu posiadania

 • 29.06.2015 16:01

  ARCTIC PAPER SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

 • 29.06.2015 16:01

  ARCTIC PAPER SA Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

 • 01.06.2015 14:01

  ARCTIC PAPER SA Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 01.06.2015 14:00

  ARCTIC PAPER SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

 • 01.06.2015 09:15

  DM BDM podnosi rekomendację dla Arctic Paper do "kupuj", cena docelowa 5,5 zł

 • 13.05.2015 08:21

  Wyniki Arctic Paper w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP (popr.)

 • 13.05.2015 08:06

  Wyniki Arctic Paper w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 13.05.2015 08:01

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 06.05.2015 09:12

  DM BOŚ obniża rekomendację Arctic Paper do "sprzedaj"

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 22.04.2015 11:42

  DM BDM obniża zalecenia dla Arctic Paper do "akumuluj"

 • 09.04.2015 14:00

  ARCTIC PAPER SA Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 08.04.2015 18:30

  ARCTIC PAPER SA Utworzenie rezerwy na należności

 • 27.03.2015 12:09

  Arctic liczy na wzrost wolumenów w papierze; zwiększy moce w celulozie o 10-15 proc.

 • 23.03.2015 08:02

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.03.2015 08:01

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 23.01.2015 13:31

  ARCTIC PAPER SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 10.12.2014 15:02

  ARCTIC PAPER SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej Arctic Paper S.A. o transakcjach na akcjach Arctic Paper SA

 • 14.11.2014 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 21.10.2014 08:16

  DM BOŚ podnosi cenę docelową Arctic Paper do 3,8 zł

 • 17.10.2014 11:03

  ARCTIC PAPER SA kontynuacja umowy kredytowej Arctic Paper Grycksbo AB

 • 16.10.2014 12:21

  Arctic Paper ma aneks do umowy z bankami; nie musi emitować akcji

 • 16.10.2014 12:03

  ARCTIC PAPER SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez Arctic Paper S.A. oraz spółki zależne

 • 30.09.2014 13:02

  ARCTIC PAPER SA przedłużenie negocjacji z bankami

 • 16.09.2014 15:03

  ARCTIC PAPER SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 16.09.2014 15:02

  ARCTIC PAPER SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 16.09.2014 15:02

  ARCTIC PAPER SA - uchwały powzięte przez NWZ w dniu 16 września 2014 r.

 • 16.09.2014 15:02

  ARCTIC PAPER SA odwołanie członka rady nadzorczej

 • 08.09.2014 13:03

  ARCTIC PAPER SA zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza

 • 04.09.2014 13:32

  Widmo emisji akcji przez Arctic Paper oddala się

 • 04.09.2014 13:23

  Arctic Paper zakłada, że wyniki II półrocza będą podobne do tych z I połowy '14

 • 01.09.2014 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 20.08.2014 13:32

  ARCTIC PAPER SA treść projektów uchwał NWZ zwołane na 16 września 2014 r.

 • 20.08.2014 13:31

  ARCTIC PAPER SA zwołanie NWZ spółki

 • 28.07.2014 08:46

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Arctic Paper do 3,3 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 26.06.2014 15:33

  ARCTIC PAPER SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 26.06.2014 15:32

  ARCTIC PAPER SA Uchwały powzięte przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r.

 • 17.06.2014 09:02

  ARCTIC PAPER SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 05.06.2014 15:32

  ARCTIC PAPER SA zawiadomienie od akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania

 • 05.06.2014 15:31

  ARCTIC PAPER SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej o transakcjach na akcjach

 • 30.05.2014 15:02

  ARCTIC PAPER SA treść projektów uchwał na ZWZ zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 15:02

  ARCTIC PAPER SA - zwołanie ZWZ

 • 29.05.2014 15:31

  ARCTIC PAPER SA powołanie zarządu na kolejną kadencję

 • 27.05.2014 09:31

  ARCTIC PAPER SA rejestracja akcji w KDPW

 • 23.05.2014 14:30

  ARCTIC PAPER SA uchwała zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii F

 • 19.05.2014 07:43

  ARCTIC PAPER SA warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 15.05.2014 08:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 24.04.2014 08:10

  DM IDMSA podniósł rekomendację Arctic Paper do "trzymaj", cenę docelową do 2,6 zł

 • 28.03.2014 13:22

  Arctic Paper chce w '14 sprzedać 760 tys. ton papieru

 • 26.03.2014 20:00

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 26.03.2014 19:58

  ARCTIC PAPER SA Korekta rocznego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013

 • 13.02.2014 10:02

  ARCTIC PAPER SA wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.02.2014 09:04

  ARCTIC PAPER SA powołanie członka zarządu

 • 31.01.2014 11:03

  Arctic Paper oczekuje spadku rynku papierów graficznych w Europie o 4-5 proc. w '14

 • 31.01.2014 11:00

  Arctic Paper zdecyduje o ewentualnym podwyższeniu kapitału w I poł. '14

 • 31.01.2014 10:54

  Arctic Paper nie wyklucza w IV kw. '13 dalszych odpisów; w '14 liczy na zysk (wywiad)

 • 20.12.2013 21:10

  ARCTIC PAPER SA aneks do znaczącej umowy

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 19.12.2013 15:02

  ARCTIC PAPER SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 11.12.2013 14:01

  ARCTIC PAPER SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 28.11.2013 14:01

  ARCTIC PAPER SA zmiany w składzie zarządu

 • 14.11.2013 07:58

  Wyniki Arctic Paper w III kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 24.10.2013 17:02

  ARCTIC PAPER SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 24.10.2013 17:02

  ARCTIC PAPER SA Powołanie członków rady nadzorczej

 • 07.10.2013 06:06

  ARCTIC PAPER SA data spłaty zadłużenia, zwolnienie z obowiązku dotrzymania wskaźników finansowych przez Arctic Paper Grycksbo AB

 • 26.09.2013 16:42

  ARCTIC PAPER SA treść projektów uchwał NWZ zwołane na 24 października 2013 r.

 • 26.09.2013 16:41

  ARCTIC PAPER SA zwołanie NWZ

 • 26.09.2013 09:04

  DM BDM podniósł rekomendację Arctic Paper do "kupuj"

 • 20.09.2013 11:39

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową Arctic Paper do 4 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 03.09.2013 11:03

  Arctic Paper planuje wydać 75-80 mln zł na inwestycje w '13

 • 30.08.2013 20:23

  ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 30.08.2013 20:17

  Arctic Paper miał w II kw. 91,9 mln zł straty netto; dużo gorzej od konsensusu

 • 30.08.2013 20:06

  Wyniki Arctic Paper w II kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 31.07.2013 09:36

  DM IDMSA obniżył rekomendację Arctic Paper do "sprzedaj", a cenę docelową do 2,9 zł

 • 29.07.2013 20:37

  ARCTIC PAPER SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 26.07.2013 21:17

  ARCTIC PAPER SA rezygnacja członka zarządu

 • 30.06.2013 22:33

  ARCTIC PAPER SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 30.06.2013 18:55

  Arctic Paper nie wypłaci dywidendy za 2012 rok

 • 19.06.2013 08:02

  ARCTIC PAPER SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 19.06.2013 08:01

  ARCTIC PAPER SA rezygnacja prezesa zarządu

 • 07.06.2013 13:02

  ARCTIC PAPER SA - zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały

 • 16.05.2013 11:35

  Stopniowa konsolidacja Arctic Papier z Rottnerosem w II kw. - prezes Arctic Paper

 • 15.05.2013 19:08

  Wyniki Arctic Paper w I kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2013 19:02

  ARCTIC PAPER SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 08.05.2013 15:32

  ARCTIC PAPER SA wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych