ASM Group SA

skrót: ASM

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 11:52

Aktualny kurs1,49   6,43 %0,09 zł
Otwarcie1,400,00%
Minimum1,400,00%
Maksimum1,496,43%
Wolumen (szt.) 667
Kurs odniesienia1,40
Widełki dolne1,26
Widełki górne1,54
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13501,33
1101,31
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,5069 382 2
1,9910 100 1
Grupa zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Prowadzi cztery linie biznesowe: merchandising, outsourcing sprzedaży, field marketing i badania marketingowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Stańczak AdamNWZ15 433 45527,07%15 433 45527,07%
Skrzypiec Marcin15 433 45526,13%15 433 45526,13%
Pikula Tatiana15 428 61627,06%15 428 61627,06%

Kategoria • 06.01.2021 19:51

  ASM GROUP SA (2/2021) Wniesienie pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia z 27 sierpnia 2020 r.

 • 04.01.2021 21:08

  ASM GROUP SA (1/2021) Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

 • 23.12.2020 19:16

  ASM GROUP SA (36/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku

 • 18.12.2020 20:30

  ASM GROUP SA (35/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 17 grudnia 2020 r.

 • 30.11.2020 21:16

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 29.11.2020 18:49

  ASM GROUP SA (33/2020) Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 grudnia 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

 • 23.11.2020 22:33

  ASM GROUP SA (32/2020) Rozszerzenie zabezpieczeń kredytu krótkoterminowego udzielonego przez mBank S.A.

 • 21.11.2020 19:10

  ASM GROUP SA (31/2020) Korekta raportu bieżącego nr 30/2020 dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 21.11.2020 18:27

  ASM GROUP SA (30/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 20.11.2020 22:37

  ASM GROUP SA (29/2020) Rozszerzenie zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego

 • 05.11.2020 17:14

  ASM GROUP SA (28/2020) Złożenie wniosku o zmianę wniosków o upadłość spółek pośrednio zależnych

 • 03.11.2020 22:14

  ASM GROUP SA (27/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 października 2020 roku

 • 29.10.2020 15:04

  ASM GROUP SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 28 października 2020 r.

 • 28.10.2020 23:39

  ASM GROUP SA (25/2020) Złożenie wniosku o upadłość spółki pośrednio zależnej

 • 22.10.2020 20:56

  ASM GROUP SA (23/2020) Złożenie wniosku o upadłość przez spółkę pośrednio zależną

 • 12.10.2020 21:58

  ASM GROUP SA (22/2020) Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28 października 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

 • 02.10.2020 20:46

  ASM GROUP SA (21/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 30.09.2020 23:54

  ASM GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 30.09.2020 22:46

  ASM GROUP SA (20/2020) Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów

 • 22.09.2020 19:07

  ASM GROUP SA (19/2020) Wybór Komitetu Audytu ASM GROUP S.A.

 • 10.09.2020 23:26

  ASM GROUP SA (18/2020) Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

 • 03.09.2020 22:51

  ASM GROUP SA (17/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku

 • 01.09.2020 23:46

  ASM GROUP SA (16/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

 • 01.09.2020 23:39

  ASM GROUP SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 26.08.2020 23:13

  ASM GROUP SA (14/2020) Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego

 • 13.08.2020 20:31

  ASM GROUP SA (12/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

 • 09.08.2020 18:53

  ASM GROUP SA (11/2020) Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.

 • 15.06.2020 21:33

  ASM GROUP SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

 • 24.04.2020 20:17

  ASM GROUP SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A.

 • 31.01.2020 18:08

  ASM GROUP SA (4/2020) Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2020 roku

 • 09.01.2020 21:35

  ASM GROUP SA (3/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku

 • 07.01.2020 20:24

  ASM GROUP SA (2/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej

 • 18.12.2019 18:07

  ASM GROUP SA (30/2019) Życiorys nowego członka Zarządu ASM GROUP S.A.

 • 18.12.2019 17:51

  ASM GROUP SA (29/2019) Życiorys nowego członka Zarządu ASM GROUP S.A.

 • 18.12.2019 17:12

  ASM GROUP SA (28/2019) Zmiany w Zarządzie ASM GROUP Spółka Akcyjna

 • 16.12.2019 20:01

  ASM GROUP SA (27/2019) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką pośrednio zależną

 • 09.12.2019 22:41

  ASM GROUP SA (26/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 29.11.2019 17:38

  ASM GROUP SA (25/2019) Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 29.11.2019 17:26

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 30.09.2019 19:53

  ASM GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 09.09.2019 23:41

  ASM GROUP SA (24/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 3 września 2019 roku

 • 04.09.2019 15:41

  ASM GROUP SA (23/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej

 • 13.08.2019 18:44

  ASM GROUP SA (21/2019) Informacja poufna dotycząca procesu inwestycyjnego - wpłata na kapitał rezerwowy ASM Germany GmbH

 • 30.05.2019 19:13

  ASM GROUP SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 30.05.2019 18:49

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 20.05.2019 18:31

  ASM GROUP SA (10/2019) Zmiana adresu siedziby ASM GROUP Spółka Akcyjna

 • 12.03.2019 17:15

  ASM GROUP SA (7/2019) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

 • 07.03.2019 17:44

  ASM GROUP SA (6/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 marca 2019 roku

 • 07.03.2019 17:26

  ASM GROUP SA (5/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej

 • 27.02.2019 16:06

  ASM GROUP SA (3/2019) Zmiany w Zarządzie ASM GROUP S.A.

 • 07.02.2019 18:09

  ASM GROUP SA (2/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 28.01.2019 09:26

  ASM GROUP SA (1/2019) Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2019 roku

 • 31.12.2018 17:58

  ASM GROUP SA (17/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu ASM GROUP S.A.

 • 04.12.2018 18:47

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 04.12.2018 18:20

  ASM GROUP SA (16/2018) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 roku

 • 29.11.2018 22:57

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 16.10.2018 15:45

  ASM Group chce utrzymać dwucyfrową poprawę wyników w II półroczu '18 - prezes

 • 30.09.2018 18:21

  ASM GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 26.09.2018 17:11

  ASM GROUP SA (15/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 13.06.2018 12:04

  ASM Group prowadzi rozmowy ws. kolejnych akwizycji; chce rozwijać się też organicznie

 • 07.06.2018 18:23

  ASM GROUP SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku

 • 07.06.2018 17:14

  ASM GROUP SA (13/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółka Akcyjna

 • 06.06.2018 07:27

  ASM GROUP SA (12/2018) Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego - zamknięcie transakcji.

 • 06.06.2018 00:47

  ASM GROUP SA (11/2018) Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego - zamknięcie transakcji

 • 04.06.2018 01:05

  ASM GROUP SA (9/2018) Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego - podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce Vertikom

 • 30.05.2018 23:39

  ASM GROUP SA (8/2018) Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego

 • 30.05.2018 17:42

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 28.05.2018 23:44

  ASM GROUP SA (7/2018) Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego - zawarcie umów kredytowych

 • 21.05.2018 14:40

  ASM Group i fundusz zarządzany przez PFR TFI chcą wspólnie przejąć podmiot z rynku DACH (aktl.)

 • 21.05.2018 08:48

  ASM Group i PFR chcą wspólnie przejąć podmiot z rynku DACH

 • 19.05.2018 20:19

  ASM GROUP SA (6/2018) Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego

 • 19.05.2018 16:13

  ASM GROUP SA (5/2018) Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., zwołanego na 7 czerwca 2018 roku

 • 10.05.2018 19:25

  ASM GROUP SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 27.04.2018 18:55

  ASM GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 18:37

  ASM GROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.04.2018 14:23

  ASM GROUP SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 29.01.2018 10:53

  ASM GROUP SA (2/2018) Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2018 roku

 • 04.01.2018 20:04

  ASM GROUP SA (1/2018) Zakup przez spółkę zależną od ASM GROUP S.A. akcji w innym podmiocie

 • 28.11.2017 17:36

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 24.11.2017 11:17

  ASM GROUP SA (20/2017) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ASM GROUP S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ASM GROUP za lata 2017 - 2018

 • 29.09.2017 17:07

  ASM GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 07.07.2017 13:44

  ASM GROUP SA (18/2017) Rezygnacja prokurenta oraz zmiany w Zarządzie ASM GROUP S.A.

 • 27.06.2017 18:59

  ASM GROUP SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku

 • 21.06.2017 15:57

  ASM GROUP SA (16/2017) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez ASM GROUP SA dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 21.06.2017 15:14

  ASM Group wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję

 • 21.06.2017 15:05

  ASM GROUP SA (15/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP SA

 • 06.06.2017 16:11

  ASM GROUP SA (13/2017) Zmiana terminu publikacji półrocznego skonsolidowanego raportu ASM GROUP S.A. za I półrocze 2017 r.

 • 30.05.2017 14:24

  ASM GROUP SA (12/2017) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 • 29.05.2017 19:03

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 29.05.2017 14:10

  ASM GROUP SA (10/2017) Powołanie prokurenta ASM GROUP S.A.

 • 23.05.2017 14:59

  ASM GROUP SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 22.05.2017 14:38

  ASM GROUP SA (7/2017) Skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok 2016

 • 22.05.2017 14:26

  ASM GROUP SA (6/2017) Skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności ASM GROUP S.A. za rok 2016

 • 15.05.2017 16:59

  ASM Group chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję

 • 15.05.2017 16:48

  ASM GROUP SA (5/2017) Zamiar wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 28.04.2017 21:33

  ASM GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 20:50

  ASM GROUP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.01.2017 18:02

  ASM GROUP SA (4/2017) Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2017 roku

 • 30.01.2017 19:21

  ASM GROUP SA (3/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 24 stycznia 2017 roku.

 • 24.01.2017 16:04

  ASM GROUP SA (2/2017) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. w dniu 24 stycznia 2017 roku oraz odstąpieniu od rozpatrzenia punktu 6) i 7) porządku obrad zatwierdzonego podczas pierwszej części obrad Nadzw

 • 17.01.2017 14:24

  ASM GROUP SA (1/2017) Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

 • 30.12.2016 13:57

  ASM GROUP SA (32/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku.

 • 28.12.2016 19:17

  GPW: w dniu 28 grudnia 2016 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. i ASM GROUP S.A.

 • 28.12.2016 16:11

  ASM GROUP SA (31/2016) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASM GROUP S.A.

 • 23.12.2016 16:28

  ASM GROUP SA (30/2016) Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 29.11.2016 18:08

  ASM GROUP SA (28/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 14.11.2016 19:33

  ASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 14.11.2016 15:17

  ASM GROUP SA (27/2016) Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową

 • 02.11.2016 16:56

  ASM GROUP SA (26/2016) Nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce kapitałowej

 • 28.10.2016 17:09

  ASM GROUP SA (25/2016) Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta.

 • 28.10.2016 16:58

  ASM GROUP SA (24/2016) Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta.

 • 26.10.2016 14:40

  ASM GROUP SA (23/2016) Zapłata wynagrodzenia na Green s.r.l. w likwidacji za umorzone akcje ASM GROUP S.A.

 • 21.10.2016 18:33

  ASM GROUP SA (22/2016) Podjęcie uchwał w sprawie dokonanego połączenia spółek zależnych od Emitenta

 • 14.10.2016 17:28

  ASM GROUP SA (21/2016) Zamiar połączenia spółek zależnych od Emitenta

 • 27.09.2016 17:29

  GPW: Komunikat - ASM GROUP

 • 19.09.2016 16:34

  ASM GROUP SA (20/2016) Uzupełnienie listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland o pakiet 9.497.000 akcji spółki ASMGROUP (ISIN PLASMGR00014).

 • 16.09.2016 19:47

  GPW: uzupełnienie list uczestników WIG oraz WIG-Poland o akcje ASMGROUP SA

 • 15.09.2016 18:45

  GPW: Komunikat - ASM GROUP SA

 • 14.09.2016 16:18

  ASM GROUP SA (19/2016) Podpisanie umowy z animatorem rynku dla akcji ASM GROUP S.A.

 • 14.09.2016 11:41

  ASM Group chce rozwijać się na rynkach europejskich, jest w kilku procesach akwizycyjnych

 • 14.09.2016 09:15

  ASM Group zadebiutowała na rynku głównym GPW

 • 13.09.2016 19:14

  GPW: Komunikat - ASM GROUP

 • 13.09.2016 17:28

  ASM GROUP SA (18/2016) Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B i C Spółki ASM GROUP S.A.

 • 13.09.2016 17:13

  ASM GROUP SA (36/2016) Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia akcji zwykłych serii A, B i C spółki ASM GROUP S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

 • 13.09.2016 12:42

  GPW: wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C spółki ASM GROUP S.A.

 • 13.09.2016 12:41

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B i C spółki ASM GROUP S.A.

 • 13.09.2016 12:41

  GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A, B i C spółki ASM GROUP S.A.

 • 13.09.2016 12:32

  ASM Group 14 września zadebiutuje na głównym parkiecie GPW

 • 12.09.2016 14:37

  ASM GROUP SA (35/2016) Zatwierdzenie Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.

 • 18.08.2016 15:02

  ASM GROUP SA (34/2016) Odwołanie prokurenta ASM GROUP S.A.

 • 16.08.2016 21:26

  ASM GROUP SA (33/2016) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

 • 10.08.2016 16:32

  ASM GROUP SA (17/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 4 sierpnia 2016 roku.

 • 08.08.2016 16:15

  ASM GROUP SA (32/2016) Powierzenie Marcinowi Skrzypcowi pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ASM GROUP S.A.

 • 05.08.2016 17:20

  ASM GROUP SA (31/2016) Zmiany w organach statutowych ASM GROUP S.A.

 • 04.08.2016 16:14

  ASM GROUP SA (30/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

 • 08.07.2016 14:58

  ASM GROUP SA (15/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASM GROUP S.A.

 • 08.07.2016 14:43

  ASM GROUP SA (29/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 28.06.2016 18:13

  ASM GROUP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku.

 • 27.06.2016 15:44

  ASM GROUP SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku.

 • 31.05.2016 19:58

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 31.05.2016 19:44

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 24.05.2016 19:18

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

 • 24.05.2016 19:10

  ASM GROUP SA Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

 • 16.05.2016 20:08

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

 • 13.05.2016 15:12

  ASM GROUP SA Umorzenie akcji własnych Emitenta w KDPW

 • 11.05.2016 16:34

  ASM GROUP SA Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Emitenta

 • 28.04.2016 16:00

  ASM GROUP SA Zatwierdzenie Aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.

 • 27.04.2016 12:15

  ASM GROUP SA Zatwierdzenie Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.

 • 22.04.2016 21:39

  ASM GROUP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu18 kwietnia 2016 roku.

 • 22.04.2016 15:45

  ASM GROUP SA Złożenie wniosku o umorzenie 2033813 akcji Emitenta przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 21.04.2016 19:29

  ASM GROUP SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015

 • 20.04.2016 14:56

  ASM GROUP SA Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP S.A.

 • 18.04.2016 18:06

  ASM GROUP SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

 • 14.04.2016 23:08

  ASM GROUP SA Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego EmitentaInformacja o transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta

 • 13.04.2016 22:05

  ASM GROUP SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A

 • 13.04.2016 17:20

  ASM GROUP SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A

 • 07.04.2016 22:59

  ASM GROUP SA Złożenie w dniu 7 kwietnia 2016 roku wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP S.A.

 • 01.04.2016 15:34

  ASM GROUP SA Zawarcie w dniu 1 kwietnia 2016 roku przez Emitenta z ASM Sales Force Agency spółką z o.o. umowy dotyczącej przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 22.03.2016 18:42

  ASM GROUP SA Powołanie nowego członka do Komitetu Audytu działającego w ASM GROUP S.A

 • 22.03.2016 18:30

  ASM GROUP SA Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 22.03.2016 18:10

  ASM GROUP SA Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 08.03.2016 18:21

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 08.03.2016 18:12

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 03.03.2016 17:17

  ASM GROUP SA Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

 • 03.03.2016 16:56

  ASM GROUP SA Powołanie prokurenta ASM GROUP S.A.

 • 03.03.2016 16:38

  ASM GROUP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 29 lutego 2016 roku.

 • 29.02.2016 14:26

  ASM GROUP SA Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

 • 15.02.2016 17:37

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

 • 09.02.2016 15:01

  ASM GROUP SA Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta.

 • 02.02.2016 10:31

  ASM GROUP SA Zmiana w Zarządzie ASM GROUP S.A.

 • 29.01.2016 18:20

  ASM GROUP SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku przez ASM GROUP S.A.

 • 29.01.2016 17:06

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 29.01.2016 15:04

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 28.01.2016 18:15

  ASM GROUP SA Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

 • 11.01.2016 20:51

  ASM GROUP SA Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta.

 • 08.01.2016 17:56

  ASM GROUP SA Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 31.12.2015 12:56

  ASM GROUP SA Treść ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP S.A. opublikowanego w dniu 31 grudnia 2015 roku, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 • 29.12.2015 12:14

  ASM GROUP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. które odbyło się w dniu 28 grudnia 2015 rokuWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wal

 • 28.12.2015 17:07

  ASM GROUP SA Treść uchwał podjętych w dniu 28 grudnia 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A.

 • 22.12.2015 13:47

  ASM GROUP SA Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.

 • 14.12.2015 19:01

  ASM GROUP SA Zmiana nazwy firmy Spółki zależnej

 • 04.12.2015 13:52

  ASM GROUP SA Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.

 • 03.12.2015 15:19

  ASM GROUP SA Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A.

 • 03.12.2015 15:12

  ASM GROUP SA Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A

 • 01.12.2015 14:29

  ASM GROUP SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej Informacja o transakcjach zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta.

 • 01.12.2015 14:21

  ASM GROUP SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej Informacja o transakcjach zawartych przez osobę wchodzacą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 30.11.2015 18:46

  ASM GROUP SA Zmiana nazwy firmy Spółki zależnej

 • 30.11.2015 18:19

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASM GROUP S.A.

 • 30.11.2015 18:01

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 27.11.2015 19:20

  ASM GROUP SA Zawarcie istotnej Umowy przez ASM GROUP S.A.

 • 23.11.2015 17:53

  ASM GROUP SA Zawarcie istotnej Umowy przez ASM GROUP S.A.

 • 16.11.2015 18:48

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

 • 27.10.2015 17:59

  ASM GROUP SA Uchwała Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z dnia 27.10.2015 roku

 • 16.09.2015 17:32

  ASM GROUP SA Publikacja Prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

 • 15.09.2015 16:51

  ASM GROUP SA Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

 • 14.09.2015 16:32

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ASM Group

 • 14.08.2015 18:41

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

 • 12.08.2015 16:03

  ASM GROUP SA Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 05.08.2015 18:07

  ASM GROUP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 29 lipca 2015 roku.

 • 29.07.2015 19:21

  ASM GROUP SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 29 lipca 2015 roku.

 • 03.07.2015 18:55

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 03.07.2015 18:48

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 02.07.2015 17:00

  ASM GROUP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku.

 • 26.06.2015 17:09

  ASM GROUP SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku.

 • 11.06.2015 18:48

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok

 • 11.06.2015 18:33

  ASM GROUP SA Jednostkowy raport roczny za 2014 rok

 • 29.05.2015 19:00

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 29.05.2015 18:18

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 15.05.2015 18:23

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

 • 16.02.2015 18:36

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

 • 30.01.2015 15:10

  ASM GROUP SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 19.12.2014 14:55

  ASM GROUP SA Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

 • 16.12.2014 18:51

  ASM GROUP SA Zawarcie umowy kredytowej przez ASM GROUP S.A.

 • 16.12.2014 18:43

  ASM GROUP SA Uchwały Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z dnia 16.12.2014 roku

 • 15.12.2014 19:32

  ASM GROUP SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 15 grudnia 2014 roku.

 • 15.12.2014 18:45

  ASM GROUP SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM GROUP S.A.

 • 27.11.2014 07:53

  ASM GROUP SA zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej Informacja o transakcjach zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta.

 • 27.11.2014 07:52

  ASM GROUP SA zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej Informacja o transakcjach zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta.

 • 27.11.2014 07:52

  ASM GROUP SA zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 27.11.2014 07:51

  ASM GROUP SA zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progów w ogólnej liczbie głosów

 • 18.11.2014 16:58

  ASM GROUP SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki

 • 18.11.2014 16:39

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

 • 18.11.2014 07:48

  ASM GROUP SA zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki

 • 17.11.2014 22:51

  ASM GROUP SA Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A.

 • 14.11.2014 22:38

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

 • 07.11.2014 16:34

  ASM GROUP SA Rezygnacja prokurenta ASM GROUP S.A.

 • 07.11.2014 16:32

  ASM GROUP SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

 • 24.09.2014 19:01

  ASM GROUP SA Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 • 24.09.2014 18:57

  ASM GROUP SA przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów emitenta

 • 14.08.2014 17:39

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

 • 02.07.2014 18:45

  ASM GROUP SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 01.07.2014 11:19

  ASM GROUP SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2014 roku.

 • 27.06.2014 18:33

  ASM GROUP SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku.

 • 03.06.2014 19:57

  ASM GROUP SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego

 • 30.05.2014 19:19

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 30.05.2014 19:02

  ASM GROUP SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

 • 14.05.2014 18:24

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

 • 03.04.2014 11:44

  ASM GROUP SA podpisanie listu intencyjnego

 • 28.02.2014 16:39

  ASM GROUP SA wykaz akcjonariuszy

 • 27.02.2014 17:43

  ASM GROUP SA treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 24.02.2014 20:48

  ASM GROUP SA treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza na NWZ

 • 13.02.2014 19:43

  ASM GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

 • 31.01.2014 16:19

  ASM GROUP SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 10.01.2014 18:13

  ASM GROUP SA Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad prospektem emisyjnym

 • 10.01.2014 11:04

  ASM GROUP SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rok

 • 09.01.2014 11:43

  ASM GROUP SA wykaz akcjonariuszy