Asseco South Eastern Europe SA

skrót: ASE

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług IT. Firma powstała w wyniku integracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy i rozwiązań największych firm z branży w południowo-wschodnim regionie Europy oraz w Turcji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Asseco International a.s.26 494 67651,06%26 494 67651,06%
Aviva OFEportfel9 610 26018,51%9 610 26018,51%
Aviva Investors Poland TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ2 679 3555,16%2 679 3555,16%

Kategoria • 18.01.2021 13:42

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (2/2021) Powołanie członka Zarządu

 • 13.01.2021 12:56

  ANALIZY2021: Kursy spółek IT mogą wzrosnąć, ale branżowy indeks będzie słabszy niż szeroki rynek

 • 11.01.2021 16:01

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (1/2021) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • 18.12.2020 10:44

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (12/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021

 • 16.12.2020 17:36

  Aviva TFI ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Asseco SEE

 • 16.12.2020 17:14

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (11/2020) Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w akcje Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 29.10.2020 12:10

  Portfel zamówień Asseco SEE na 2020 rok wyższy o 16 proc.

 • 28.10.2020 17:55

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.10.2020 17:31

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 02.10.2020 09:37

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Asseco SEE do 43,4 zł

 • 26.08.2020 11:21

  BM PKO BP podwyższa cenę docelową akcji Asseco SEE do 48,5 zł

 • 06.08.2020 13:11

  Portfel zamówień Asseco SEE na 2020 rok wyższy o 15 proc. (opis)

 • 06.08.2020 11:57

  Portfel zamówień Asseco SEE na 2020 rok wyższy o 15 proc.

 • 05.08.2020 19:59

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.08.2020 19:51

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.06.2020 09:13

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (9/2020) Zamieszczenie sprawozdania Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2019 rok na stronie internetowej Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 19.06.2020 13:58

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (8/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 16.06.2020 17:22

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (7/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2020 r.

 • 16.06.2020 14:15

  Asseco South Eastern Europe wypłaci 0,74 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2020 14:10

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (6/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 03.06.2020 09:37

  BM PKO BP podwyższa cenę docelową akcji Asseco SEE do 41 zł

 • 30.04.2020 12:24

  Asseco SEE widzi zarówno negatywne, jak i pozytywne biznesowe efekty pandemii

 • 30.04.2020 10:17

  Portfel zamówień Asseco SEE na 2020 rok wyższy o 16 proc.

 • 29.04.2020 17:28

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.04.2020 17:10

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 25.03.2020 16:30

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (5/2020) Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2020 r.

 • 16.03.2020 10:26

  BM PKO BP podwyższa cenę docelową akcji Asseco SEE do 27,2 zł

 • 04.03.2020 19:46

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 25.02.2020 10:36

  Portfel zamówień Asseco SEE na 2020 rok wyższy o 59 proc.

 • 24.02.2020 17:23

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.02.2020 17:18

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 24.02.2020 17:16

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.02.2020 14:53

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (3/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.02.2020 13:36

  Asseco South Eastern Europe planuje wypłacić 0,74 zł dywidendy na akcję

 • 24.02.2020 13:29

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (2/2020) Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 15.01.2020 10:44

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

 • 20.11.2019 09:15

  DM PKO BP obniżył rekomendację Asseco SEE do "trzymaj", podniósł cenę docelową do 25 zł

 • 08.11.2019 13:19

  Asseco SEE planuje wypłacić dywidendę za '19 na poziomie nie niższym niż 0,52 zł (opis)

 • 08.11.2019 12:03

  Asseco SEE planuje wypłacić dywidendę za '19 na poziomie nie niższym niż 0,52 zł

 • 07.11.2019 17:57

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w III kwartale wyraźnie powyżej konsensusu

 • 07.11.2019 17:37

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2019 17:19

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.10.2019 08:21

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Asseco SEE do 24,2 zł

 • 02.10.2019 14:33

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (24/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019r.

 • 16.09.2019 16:26

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (23/2019) Powołanie Członka Zarządu

 • 16.09.2019 12:11

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (22/2019) Informacja o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR

 • 05.09.2019 19:22

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (21/2019) Zawarcie umowy nabycia udziałów w spółkach Sonet w Czechach i na Słowacji

 • 22.08.2019 09:35

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (20/2019) Informacja o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR

 • 20.05.2019 17:18

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (14/2019) Zamieszczenie sprawozdania Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2018 rok na stronie internetowej Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 18.04.2019 16:51

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (11/2019) Uzupełnienie raportu okresowego w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

 • 12.04.2019 16:12

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 11.04.2019 16:57

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2019 r.

 • 11.04.2019 15:56

  Asseco South Eastern Europe wypłaci 0,52 zł dywidendy na akcję za 2018

 • 11.04.2019 15:46

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (8/2019) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 25.03.2019 19:14

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (6/2019) Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR

 • 15.03.2019 15:32

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 21.02.2019 12:18

  Asseco SEE stawia w tym roku na akwizycje, ale nie rezygnuje z dywidendy

 • 21.02.2019 11:57

  Portfel zamówień Asseco SEE na 2019 r. wyższy o 3 proc. rdr

 • 20.02.2019 20:54

  Zarząd i RN Asseco South Eastern Europe rekomendują 0,52 zł dywidendy na akcję

 • 20.02.2019 20:46

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.02.2019 20:26

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (4/2019) Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.02.2019 20:14

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.02.2019 20:02

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.01.2019 19:40

  Aseeco SEE ma umowę zakupu 67,66 proc. udziałów w spółce Necomplus za 32,9 mln zł

 • 29.01.2019 19:17

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (3/2019) Zawarcie umowy nabycia udziałów w spółce Necomplus S.L. z siedzibą w Alicante

 • 25.01.2019 08:23

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Asseco SEE do 17,9 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 22.01.2019 18:16

  Rada nadzorcza Asseco SEE za przejęciem Necomplus za 7,7 mln euro

 • 22.01.2019 17:58

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (2/2019) Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie udziałów w spółce Necomplus S.L. z siedzibą w Alicante

 • 16.01.2019 13:09

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

 • 29.10.2018 13:13

  Aviva Investors Poland TFI ma ponad 5 proc. w Asseco SEE

 • 29.10.2018 13:01

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (14/2018) Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w akcje Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 25.10.2018 11:39

  Portfel zamówień ASEE na 2018 rok wyższy o 9 proc. rok do roku

 • 24.10.2018 17:25

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 10.10.2018 11:54

  Szacunkowy zysk netto grupy ASEE w III kw. wyniósł ok. 17,9 mln zł, wzrósł 60 proc. rdr

 • 10.10.2018 11:42

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (13/2018) 13/2018 Informacja dotycząca spodziewanych skonsolidowanych wyników finansowych za trzeci kwartał 2018 roku

 • 09.08.2018 12:37

  Asseco SEE pracuje nad "bardzo dużą" liczbą tematów akwizycyjnych

 • 08.08.2018 18:48

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2018 18:43

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 06.07.2018 10:28

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Asseco BS, Asseco SEE i Comarch, "trzymaj" Asseco Poland

 • 08.05.2018 12:22

  Portfel zamówień ASEE na II kw. podobny jak rok wcześniej (opis)

 • 08.05.2018 11:11

  Portfel zamówień ASEE na II kw. podobny jak rok wcześniej

 • 07.05.2018 17:51

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.05.2018 17:47

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 04.05.2018 16:13

  DM mBanku "neutralnie" podchodzi do spółek informatycznych, faworytem Atende

 • 24.04.2018 16:35

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (12/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018r.

 • 24.04.2018 16:13

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 24.04.2018 15:12

  Asseco SEE wypłaci 0,52 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2018 15:01

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (10/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 09.04.2018 18:16

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (9/2018) 9/2018 Informacja o rozwiązaniu umowy znaczącej, w trybie art. 17 ust. 1 MAR

 • 05.04.2018 16:52

  DM mBanku zaleca "przeważanie" akcji Asseco SEE, Atende i Wasko

 • 27.03.2018 14:56

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (8/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 27.03.2018 14:32

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (7/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.03.2018 14:22

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (6/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 19.03.2018 13:38

  Asseco SEE chce wypłacić 0,52 zł dywidendy na akcję

 • 19.03.2018 13:34

  Kurs Asseco Poland spada po informacji o wartości portfela zamówień (opinia)

 • 19.03.2018 13:28

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (5/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 09.03.2018 08:29

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Asseco SEE do 17,3 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 20.02.2018 11:28

  Portfel zamówień grupy ASEE na ’18 ma wartość 71,6 mln EUR

 • 19.02.2018 22:09

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.02.2018 20:23

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.02.2018 20:20

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 08.02.2018 14:51

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (4/2018) Korekta raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. "Informacja o wniesieniu aportem akcji Asseco South Eastern Europe S.A. do spółki Asseco International a.s."

 • 08.02.2018 14:40

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (3/2018) Korekta raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. "Informacja o zmianie stanu posiadania Asseco Poland S.A. w Asseco South Eastern Europe S.A."

 • 23.01.2018 07:48

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Asseco SEE do 16,60 zł

 • 11.01.2018 10:33

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (2/2018) Tekst jednolity Statutu Spółki

 • 11.01.2018 10:20

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 • 19.12.2017 17:28

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (37/2017) Informacja o transakcji zbycia akcji, w trybie art. 19 MAR

 • 19.12.2017 17:15

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (36/2017) Informacja o wniesieniu aportem akcji Asseco South Eastern Europe S.A. do spółki Asseco International a.s.

 • 19.12.2017 16:58

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (35/2017) Informacja o zmianie stanu posiadania Asseco Poland S.A. w Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 19.12.2017 11:34

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (34/2017) Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR

 • 19.12.2017 11:23

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (33/2017) Informacja o transakcji zbycia akcji, w trybie art. 19 MAR

 • 04.12.2017 16:20

  DM mBanku zaleca przeważanie w portfelu akcji Comarchu, Asseco SEE, Wasko i Atende

 • 21.11.2017 16:11

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (32/2017) Rejestracja zmiany Statutu

 • 27.10.2017 11:46

  Asseco SEE liczy na utrzymanie dwucyfrowego wzrostu zysku

 • 26.10.2017 18:22

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 18:15

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 18.10.2017 16:37

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (31/2017) Zmiany w składzie Komitetu Audytu

 • 17.10.2017 12:18

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (30/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 17.10.2017 11:57

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (29/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 12.10.2017 15:23

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (28/2017) Informacja o zawarciu umowy znaczącej, w trybie art. 17 ust. 1 MAR

 • 11.10.2017 22:26

  Asseco Poland tworzy spółkę Asseco International, trafią tam posiadane aktywa międzynarodowe

 • 13.09.2017 14:01

  Spodziewane odbicie w przetargach wesprze kursy firm IT w końcówce roku (analiza)

 • 18.08.2017 07:32

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Asseco South Eastern Europe do 15,7 zł

 • 10.08.2017 12:19

  Portfel zamówień Asseco SEE na 2017 r. jest wyższy o 9 proc. rok do roku

 • 09.08.2017 18:01

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.08.2017 17:52

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.06.2017 15:44

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (27/2017) Informacja o zmianie posiadanego przez Asseco Poland S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 26.06.2017 13:53

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (26/2017) Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2017 13:46

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (25/2017) Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2017 13:35

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (24/2017) Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2017 13:24

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (23/2017) Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR

 • 23.06.2017 17:11

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (22/2017) Informacja o transakcji dotyczącej pochodnego instrumentu finansowego - art. 19 MAR

 • 23.06.2017 17:01

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (21/2017) Informacja o transakcji na akcjach w trybie art. 19 MAR

 • 23.06.2017 13:54

  22 menedżerów Asseco SEE kupi 4,28 proc. akcji spółki po 10,89 zł za sztukę

 • 13.06.2017 14:37

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (20/2017) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie w sprawie zmiany Statutu.

 • 13.06.2017 14:29

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 13.06.2017 14:17

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (18/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2017 r.

 • 26.05.2017 14:51

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.05.2017 16:11

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (16/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 15.05.2017 18:33

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (15/2017) Wybór Zarządu Spółki na nową kadencję od 12 lipca 2017r. do12 lipca 2022r.

 • 15.05.2017 18:16

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (14/2017) Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Powołanie Komitetu Audytu

 • 09.05.2017 19:28

  Asseco SEE zastąpi Integera w składzie sWIG 80 po sesji 11 maja

 • 28.04.2017 15:27

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Comarch, ABS i ASEE, "trzymaj" Asseco Poland

 • 27.04.2017 11:59

  Asseco SEE zakłada, że '17 będzie wzrostowy; nie wyklucza zainteresowania Necomplusem

 • 27.04.2017 09:45

  Backlog Asseco SEE na II kw. '17 to 26,2 mln euro

 • 26.04.2017 18:34

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2017 18:25

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 21.04.2017 09:50

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (13/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 30.03.2017 18:09

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (12/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 30.03.2017 18:00

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 30.03.2017 17:41

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (10/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 30.03.2017 17:19

  Asseco SEE wypłaci 0,48 zł dywidendy na akcję

 • 30.03.2017 17:10

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (9/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 r.

 • 28.03.2017 14:57

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (8/2017) Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 03.03.2017 16:16

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 03.03.2017 13:55

  Rada nadzorcza Asseco SEE rekomenduje wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję

 • 03.03.2017 13:46

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (6/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 01.03.2017 07:40

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową Asseco South Eastern Europe do 14 zł

 • 17.02.2017 12:37

  Dwa nierozstrzygnięte kontrakty mogą zauważalnie poprawić backolg Asseco SEE na '17 - prezes

 • 17.02.2017 10:53

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (5/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 17.02.2017 10:49

  Asseco SEE chce wypłacić 0,47 zł dywidendy na akcję

 • 17.02.2017 08:28

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (4/2017) Korekta historycznych danych w sprawozdaniu finansowym za 2016

 • 17.02.2017 06:37

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.02.2017 00:36

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.02.2017 00:34

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.01.2017 13:14

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 • 23.01.2017 07:59

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Asseco South Eastern Europe do 13,4 zł

 • 13.01.2017 19:10

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (2/2017) Informacja o transakcji na akcjach w trybie art. 19 MAR

 • 13.01.2017 18:58

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (1/2017) Informacja o transakcji na akcjach w trybie art. 19 MAR

 • 30.12.2016 13:28

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (28/2016) Informacja o transakcji na akcjach w trybie art. 19 MAR

 • 29.12.2016 23:22

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (27/2016) Informacja o zwiększeniu zaangażowania Asseco Poland w akcje Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 29.12.2016 06:39

  EBOiR zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Asseco SEE

 • 28.12.2016 23:59

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (26/2016) Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w akcje Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 23.12.2016 21:09

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (25/2016) Informacja o transakcji nabycia akcji Asseco South Eastern Europe w trybie art. 19 MAR

 • 22.12.2016 19:43

  Asseco Poland kupiła za 21,1 mln zł 4,28 proc. akcji Asseco SEE od EBOiR

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 07.11.2016 16:21

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (24/2016) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

 • 04.11.2016 13:47

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (23/2016) Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 03.11.2016 16:02

  Liatris zmniejszył zaangażowanie w Asseco SEE do 2,23 proc.

 • 03.11.2016 15:49

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (22/2016) Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Liatris d.o.o. Beograd w akcje Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 02.11.2016 14:55

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (21/2016) Informacja o transakcji na akcjach w trybie art. 19 MAR

 • 02.11.2016 14:49

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (20/2016) Informacja o transakcji na akcjach w trybie art. 19 MAR

 • 28.10.2016 10:11

  Grupa inwestorów chce w ABB sprzedać do 9,46 proc. akcji Asseco SEE (opis)

 • 28.10.2016 10:02

  Grupa inwestorów chce w ABB sprzedać do 9,46 proc. akcji Asseco SEE

 • 28.10.2016 09:55

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA (19/2016) Informacja od akcjonariusza o ofercie sprzedaży akcji w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów

 • 24.10.2016 13:48

  ASEE rozgląda się za akwizycjami, nie wyklucza IPO segmentu płatności

 • 24.10.2016 13:04

  ASEE liczy na dobry IV kw. i porównywalne wyniki w całym roku

 • 21.10.2016 17:43

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.10.2016 17:31

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.08.2016 13:39

  ASEE zakłada, że wyniki '16 będą porównywalne, chce zwiększyć niezależność segmentów

 • 08.08.2016 10:59

  Backlog Asseco SEE w marży M1 na 2016 r. 4 proc. wyższy rdr

 • 05.08.2016 18:02

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.08.2016 17:48

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.07.2016 08:38

  DM BZ WBK obniża rekomendacje Comarchu, Asseco BS, Asseco Poland; podnosi dla CD Projekt

 • 21.06.2016 15:27

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 09.06.2016 15:52

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 09.06.2016 15:31

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2016 r.

 • 13.05.2016 18:24

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 12.05.2016 17:10

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 12.05.2016 17:05

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu

 • 25.04.2016 12:50

  Backlog Asseco SEE na ten rok w tzw. marży M1 o 8 proc. wyższy rdr

 • 22.04.2016 19:30

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.04.2016 17:46

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 01.04.2016 12:23

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 31.03.2016 17:02

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 31.03.2016 16:52

  Asseco SEE wypłaci 0,42 zł dywidendy na akcję

 • 31.03.2016 16:34

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2016 r.

 • 04.03.2016 16:01

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 01.03.2016 12:48

  Rada nadzorcza ASEE chce, by spółka wypłaciła 0,42 zł dywidendy na akcję za '15

 • 01.03.2016 12:40

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 25.02.2016 14:24

  Zarząd ASEE rekomenduje 0,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 25.02.2016 14:16

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 19.02.2016 14:26

  ASEE spodziewa się podobnych wyników jak w 2015 r.

 • 19.02.2016 14:13

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 19.02.2016 12:02

  Zarząd ASEE może rekomendować dywidendę na podobnym poziomie jak w '15

 • 19.02.2016 10:54

  Backlog Asseco SEE na '16, w tzw. marży M1, 16 proc. wyższy rdr

 • 18.02.2016 19:39

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 18.02.2016 19:34

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.02.2016 19:28

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 11.02.2016 17:38

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

 • 09.02.2016 14:30

  Asseco SEE blisko przejęcia serbskiej Chip Card, przygląda się spółkom tureckim

 • 09.02.2016 14:10

  Asseco SEE rozpoczęło 2016 r. z wyższym backlogiem, dywidenda za '15 podobna rdr (wywiad)

 • 12.01.2016 16:22

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

 • 12.01.2016 14:39

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 04.01.2016 17:38

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 23.11.2015 11:13

  Asseco SEE ma kontrakt w Chorwacji za 17 mln HRK

 • 22.10.2015 13:47

  Backlog Asseco SEE na 2015 r. to 107,8 mln euro, wzrost o 3 proc. rdr (opis)

 • 22.10.2015 11:55

  Asseco SEE aktywnie przygląda się trzem spółkom pod kątem akwizycji

 • 22.10.2015 10:55

  Backlog Asseco SEE na 2015 r. to 107,8 mln euro, wzrost o 3 proc. rdr

 • 21.10.2015 18:32

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.10.2015 18:25

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 20.10.2015 09:34

  DM BZ WBK podniósł rekomendację Asseco P. oraz ceny docelowe Asseco BS i Asseco SEE

 • 06.08.2015 15:13

  Backlog Asseco SEE na '15 jest 18 proc. wyższy rdr i ma wartość 70,5 mln euro (opis)

 • 06.08.2015 13:12

  Backlog Asseco SEE na '15 jest 18 proc. wyższy i ma wartość 70,5 mln euro

 • 05.08.2015 20:30

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 05.08.2015 20:26

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2015

 • 05.08.2015 19:37

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.08.2015 19:30

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.08.2015 12:33

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.07.2015 09:21

  DM BOŚ podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Asseco SEE i podwyższył cenę docelową do 11,6 zł

 • 06.07.2015 09:58

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 02.06.2015 09:57

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Zmiana animatora emitenta

 • 11.05.2015 13:49

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco South Eastern Europe S.A.

 • 08.05.2015 11:30

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 08.05.2015 11:24

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 06.05.2015 15:55

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 24.04.2015 15:22

  Backlog Asseco SEE na '15 jest 17 proc. wyższy rdr, a na II kw. 15 proc. wyższy

 • 23.04.2015 18:33

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.04.2015 18:27

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 23.04.2015 09:04

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach 8 spółek

 • 08.04.2015 08:55

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową Asseco SEE do 10,8 zł

 • 01.04.2015 13:32

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 31.03.2015 16:11

  ASEE wypłaci 0,40 zł dywidendy na akcję

 • 31.03.2015 16:10

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 31.03.2015 15:57

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2015 r.

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 16.03.2015 14:17

  EBOR nie sygnalizował Asseco Poland chęci sprzedaży akcji ASEE

 • 04.03.2015 20:35

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 04.03.2015 17:22

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 27.02.2015 17:50

  Zarząd ASEE chce wypłacić 0,40 zł dywidendy na akcję za '14

 • 27.02.2015 17:42

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 19.02.2015 15:12

  ASEE spodziewa się poprawy wyników w 2015 r.

 • 19.02.2015 14:58

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 19.02.2015 13:12

  Zarząd ASEE chce wypłacić 5 mln euro jako dywidendę za '14

 • 19.02.2015 12:47

  Backlog Asseco SEE na 2015 r. to 58,1 mln euro, wzrost 12 proc. rdr

 • 18.02.2015 18:10

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 18.02.2015 17:55

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 16.01.2015 13:43

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 15.01.2015 17:13

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 30.12.2014 15:19

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu

 • 29.10.2014 11:39

  Asseco SEE ma kontrakt w Rumunii za ponad 6 mln RON

 • 21.10.2014 15:03

  ASEE zakłada lekką poprawę wyników w '14, dywidenda ma być nie niższa niż za '13

 • 20.10.2014 19:32

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.10.2014 19:26

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 17.10.2014 07:49

  DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Asseco SEE do "kupuj"

 • 06.08.2014 15:24

  ASEE chce powtórzyć wyniki z '13, ale jest też szansa na poprawę

 • 05.08.2014 18:26

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.08.2014 18:16

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 17.06.2014 16:33

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.05.2014 14:47

  ASEE liczy na poprawę wyników w drugim kwartale

 • 05.05.2014 06:36

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.05.2014 06:28

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 24.04.2014 17:38

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Wykaz akcjonariuszy

 • 24.04.2014 17:23

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA podjęcie przez ZWZ uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 24.04.2014 17:16

  ASEE wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 24.04.2014 17:12

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 24 kwietnia 2014 r.

 • 16.04.2014 14:04

  Asseco SEE zdobyło zlecenia w Rumunii za około 8,7 mln zł netto

 • 27.03.2014 17:47

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA zwołanie ZWZA

 • 26.03.2014 14:15

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA rekomendacja RN dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.02.2014 15:10

  Zarząd ASEE będzie rekomendował przeznaczenie 4 mln euro na wypłatę dywidendy za '13

 • 20.02.2014 14:50

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.02.2014 12:50

  ASEE chce utrzymać wyniki z '13, na dywidendę przeznaczy 3-4 mln euro

 • 19.02.2014 20:14

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.02.2014 20:07

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 19.02.2014 20:03

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 22.01.2014 12:37

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 19.12.2013 18:12

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu

 • 24.10.2013 13:14

  Asseco SEE chce, by na dywidendę za '13 trafiło do 50 proc. zysku grupy

 • 23.10.2013 19:33

  Asseco SEE przejęło chorwacką spółkę Ež Računalstvo za maksymalnie 3,2 mln euro

 • 23.10.2013 19:03

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy warunkowej kupna udziałów w spółce EŽ RAČUNALSTVO 2013 d.o.o.

 • 21.10.2013 09:59

  DM IDM obniża rekomendację Asseco SEE do "sprzedaj" z ceną docelową 8,2 zł

 • 18.10.2013 16:35

  Asseco SEE mogło mieć słabszy rdr III kw., finalizuje akwizycję spółki w Chorwacji

 • 11.09.2013 17:20

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 08.08.2013 14:24

  Asseco SEE liczy w '13 na wyniki podobne do '12, obecny backlog to 54,1 mln euro

 • 07.08.2013 18:18

  Wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.08.2013 18:12

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 26.07.2013 13:16

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 26.07.2013 13:03

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 26.07.2013 11:54

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 26.07.2013 09:37

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 12.07.2013 14:25

  Aviva OFE ma ponad 5 proc. Asseco SEE

 • 12.07.2013 14:20

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje spółki.

 • 05.07.2013 15:13

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA - informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 05.07.2013 15:00

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 05.07.2013 14:46

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 05.07.2013 14:31

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 28.06.2013 16:33

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA - informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 26.06.2013 15:32

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA - informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 24.06.2013 11:28

  Asseco do końca '13 najprawdopodobniej nie uruchomi wykupu akcjonariuszy Asseco SEE

 • 19.06.2013 15:21

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA - informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 19.06.2013 15:03

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 19.06.2013 14:31

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 19.06.2013 14:11

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA informacja o transakcjach osoby zarządzającej

 • 19.06.2013 11:23

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

 • 18.06.2013 12:04

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.06.2013 11:21

  Asseco SEE ma kontrakt w Rumunii za 2,8 mln RON

 • 25.04.2013 14:04

  Asseco SEE negocjuje przejęcie w Turcji; backlog wynosi 67,8 mln euro

 • 24.04.2013 21:46

  ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr