ASBISc Enterprises PLC

skrót: ASB

Ostatnie notowanie z: 06.08.2020 17:02

Aktualny kurs4,95   4,87 %0,23 zł
Otwarcie4,750,64%
Minimum4,58-2,97%
Maksimum4,965,08%
Wolumen (szt.) 329823
Kurs odniesienia4,72
Widełki dolne4,28
Widełki górne5,22
Obroty (tyś. zł)1582
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 2804,84
12 0004,84
21 1004,84
21 6004,83
11 9134,82
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,893 350 2
4,90100 1
4,907 500 5
4,921 350 2
4,921 350 2
Grupa jest dystrybutorem produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, w krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Produkuje i sprzedaje także produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kostevitch Siarheiwraz z KS Holdings Ltd20 443 12736,83%20 443 12737,01%
Noble Funds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne2 769 3034,99%2 769 3035,01%
ASBISc Enterprises PLC269 3890,49%269 3890,49%

Kategoria • 22.06.2020 08:10

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2020 r.

 • 21.05.2020 08:08

  ASBISC ENTERPRISES PLC (15/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2020 r.

 • 07.05.2020 12:56

  Spadek przychodów Asbisu w 2020 roku nie jest przesądzony - zarząd

 • 07.05.2020 07:22

  Asbis miał w I kw. '20 2,27 mln USD zysku netto j.d., wzrost rdr o 35 proc.

 • 07.05.2020 00:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 06.05.2020 11:15

  Asbis wypłaci 0,075 USD dywidendy na akcję

 • 06.05.2020 11:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 6 maja 2020 r

 • 06.05.2020 11:12

  ASBISC ENTERPRISES PLC (13/2020) Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

 • 06.05.2020 11:10

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy

 • 06.05.2020 11:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (11/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 maja 2020 r.

 • 04.05.2020 10:00

  DM BOŚ obniżył wycenę akcji Asbisu do 5,9 zł, podtrzymał rekomendacje "kupuj"

 • 22.04.2020 08:39

  Wyniki Asbisu bez wpływu pandemii w I kw., spodziewane spowolnienie w II kw.

 • 22.04.2020 08:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (10/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za marzec 2020 r.

 • 10.04.2020 18:32

  ASBISC ENTERPRISES PLC (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 6 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał

 • 07.04.2020 08:22

  ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2020) Nabycie akcji własnych

 • 02.04.2020 07:53

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2020) Nabycie akcji własnych

 • 30.03.2020 00:04

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 10:07

  Rada dyrektorów Asbisu rekomenduje wypłatę 0,075 USD dywidendy na akcję

 • 27.03.2020 09:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC (6/2020) Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2019 r.

 • 23.03.2020 08:45

  Asbis przedstawi prognozę na '20 w maju, zauważa większe zapotrzebowanie na sprzęt

 • 23.03.2020 08:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC (5/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za luty 2020 r.

 • 20.03.2020 11:12

  Asbis nie widzi żadnego wpływu pandemii na swój biznes

 • 27.02.2020 12:59

  Asbis spodziewa się dobrego roku mimo zawirowań; wpływ koronawirusa na dostawy krótkotrwały

 • 27.02.2020 11:05

  Asbis widzi możliwość wypłaty podobnej lub wyższej dywidendy niż w zeszłym roku

 • 27.02.2020 07:30

  Asbis miał w '19 15,24 mln USD zysku netto, prognozował 13-14 mln USD

 • 27.02.2020 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QS

 • 21.02.2020 08:40

  Przychody Asbisu w styczniu wzrosły o 49 proc. rok do roku do ok. 175 mln USD

 • 21.02.2020 08:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (4/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za styczeń 2020 r.

 • 30.01.2020 22:26

  Asbis kupił 40 proc. białoruskiej spółki Clevetura LLC (popr.)

 • 30.01.2020 22:20

  Asbis kupił 40 proc. białoruskiej spółki Clevatura LLC

 • 30.01.2020 22:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC (3/2020) Nabycie udziałów w spółce Clevetura LLC

 • 22.01.2020 08:37

  Asbis szacuje przychody w XII '19 na 274 mln USD, spodziewa się przekroczenia górnej granicy prognozy

 • 22.01.2020 08:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC (2/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2019 r.

 • 02.01.2020 10:08

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 20.12.2019 08:54

  Asbis spodziewa się wyników blisko górnej granicy prognozy

 • 20.12.2019 08:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (39/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za listopad 2019 r.

 • 28.11.2019 08:34

  Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,06 USD na akcję

 • 28.11.2019 08:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC (38/2019) Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok.

 • 21.11.2019 08:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC (37/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za październik 2019 r.

 • 18.11.2019 09:02

  Asbis podniósł prognozę zysku netto w '19 do 13-14 mln USD

 • 18.11.2019 08:43

  ASBISC ENTERPRISES PLC (36/2019) Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2019 r.

 • 15.11.2019 11:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (35/2019) Nabycie akcji własnych

 • 06.11.2019 12:42

  Asbis celuje w całoroczne przychody bliskie 1,9 mld USD

 • 06.11.2019 07:02

  Wyniki Asbisu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2019 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 23.10.2019 09:38

  DM BOŚ podniósł wycenę akcji Asbisu do 6 zł, podtrzymał rekomendacje "kupuj"

 • 22.10.2019 10:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC (34/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2019 r.

 • 11.10.2019 08:46

  ASBISC ENTERPRISES PLC (33/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 rok.

 • 08.10.2019 08:39

  ASBISC ENTERPRISES PLC (32/2019) Nabycie akcji własnych

 • 04.10.2019 08:26

  ASBISC ENTERPRISES PLC (31/2019) Nabycie akcji własnych

 • 25.09.2019 08:57

  ASBISC ENTERPRISES PLC (30/2019) Nabycie akcji własnych

 • 23.09.2019 09:21

  ASBISC ENTERPRISES PLC (29/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2019 r.

 • 17.09.2019 08:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC (28/2019) Nabycie akcji własnych

 • 06.09.2019 08:53

  ASBISC ENTERPRISES PLC (27/2019) Nabycie akcji własnych

 • 30.08.2019 08:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (26/2019) Nabycie akcji własnych

 • 23.08.2019 09:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC (25/2019) Nabycie akcji własnych

 • 21.08.2019 09:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (24/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2019 r.

 • 14.08.2019 10:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC (23/2019) Nabycie akcji własnych

 • 08.08.2019 07:27

  Wyniki Asbisu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2019 00:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 22.05.2019 10:32

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2019 r.

 • 18.04.2019 10:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC (10/2019) Powołanie Dyrektora Niewykonawczego

 • 15.04.2019 09:39

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Asbisu do 5,1 zł

 • 28.03.2019 22:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 27.03.2019 14:16

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2019) Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2018 r. - korekta

 • 27.03.2019 12:12

  Asbis prognozuje 8,5-10 mln USD zysku netto w '19

 • 27.03.2019 11:58

  Asbis planuje wypłacić jeszcze 0,05 USD na akcję za '18

 • 27.03.2019 11:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2019) Prognoza wyników finansowych na 2019 rok

 • 27.03.2019 11:35

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2019) Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2018 r.

 • 27.03.2019 09:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC (6/2019) Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego

 • 21.03.2019 12:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (5/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za luty 2019 r.

 • 27.02.2019 13:29

  Asbis opublikuje w marcu prognozy na '19 i decyzję w sprawie dywidendy

 • 27.02.2019 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2018 QS

 • 22.02.2019 08:35

  ASBISC ENTERPRISES PLC (4/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za styczeń 2019 r.

 • 12.02.2019 16:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC (3/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 rok.

 • 22.01.2019 11:24

  ASBISC ENTERPRISES PLC (2/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2018 r.

 • 14.01.2019 15:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 28.12.2018 13:48

  Przychody Asbisu w listopadzie wzrosły rdr o ok. 6 proc. do ok. 201 mln USD (popr.)

 • 21.12.2018 10:03

  Przychody Asbisu w listopadzie wzrosły rdr o ok. 6 proc. do ok. 201 mln USD

 • 21.12.2018 09:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC (31/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za listopad 2018 r.

 • 21.11.2018 12:16

  ASBISC ENTERPRISES PLC (30/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za październik 2018 r.

 • 07.11.2018 13:19

  Asbis liczy na niewielki wzrost marży i "bardzo dobre" przepływy operacyjne w IV kw.

 • 07.11.2018 06:37

  Wyniki Asbisu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2018 00:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 06.11.2018 09:15

  Asbis wypłaci zaliczkę w kwocie 2,78 mln USD na poczet dywidendy za 2018 rok

 • 06.11.2018 09:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC (29/2018) Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok.

 • 31.10.2018 08:59

  Asbis podnosi prognozę zysku netto w '18 do 11,5-13 mln USD

 • 31.10.2018 08:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC (28/2018) Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2018 r.

 • 22.10.2018 09:05

  ASBISC ENTERPRISES PLC (27/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2018 r.

 • 16.10.2018 08:11

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Asbisu do 5,5 zł

 • 24.09.2018 18:17

  Fundusze Noble TFI zeszły poniżej 5 proc. na walnym Asbisu

 • 24.09.2018 18:05

  ASBISC ENTERPRISES PLC (26/2018) Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 21.09.2018 08:48

  ASBISC ENTERPRISES PLC (25/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2018 r.

 • 21.08.2018 09:44

  Przychody Asbisu w lipcu wzrosły rdr o 67 proc. do ok. 158 mln USD

 • 21.08.2018 09:25

  ASBISC ENTERPRISES PLC (24/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2018 r.

 • 08.08.2018 14:45

  Asbis widzi szanse na przekroczenie prognozy na '18

 • 08.08.2018 07:02

  Wyniki Asbisu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2018 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 20.07.2018 12:27

  ASBISC ENTERPRISES PLC (23/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2018 r.

 • 30.06.2018 21:43

  ASBISC ENTERPRISES PLC (22/2018) Skonsolidowane sprawozdanie niefinansowe ASBISc Enterprises Plc za 2017 rok

 • 21.06.2018 08:36

  ASBISC ENTERPRISES PLC (21/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2018 r.

 • 22.05.2018 10:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC (20/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2018 r.

 • 16.05.2018 06:58

  Noble Funds TFI ma powyżej 5 proc. Asbisu

 • 16.05.2018 06:09

  ASBISC ENTERPRISES PLC (19/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 15.05.2018 08:59

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Asbisu do 5,3 zł (popr.)

 • 15.05.2018 08:30

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Asbisu do 5,3 zł

 • 09.05.2018 14:46

  Asbis oczekuje wzrostu marży brutto od trzeciego kwartału

 • 09.05.2018 06:34

  Wyniki Asbisu w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2018 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 08.05.2018 15:22

  Asbis wypłaci 0,06 USD dywidendy na akcję

 • 08.05.2018 15:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (18/2018) Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

 • 08.05.2018 15:17

  ASBISC ENTERPRISES PLC (17/2018) Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 08.05.2018 15:16

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 8 maja 2018 roku.

 • 08.05.2018 15:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 08 maja 2018 roku.

 • 23.04.2018 13:37

  NN OFE ma poniżej 5 proc. akcji Asbisu

 • 23.04.2018 13:31

  ASBISC ENTERPRISES PLC (14/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 20.04.2018 11:35

  ASBISC ENTERPRISES PLC (13/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach

 • 10.04.2018 21:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2018) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

 • 10.04.2018 21:40

  ASBISC ENTERPRISES PLC (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 03.04.2018 17:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC (10/2018) Zmiana nazwy spółki zależnej związana z wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej Perenio

 • 30.03.2018 06:58

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.03.2018 11:19

  Asbis chce wypłacić 0,06 USD dywidendy na akcję

 • 29.03.2018 11:16

  Asbis prognozuje od 9 do 10 mln USD zysku netto w 2018 r.

 • 29.03.2018 11:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC (9/2018) Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy

 • 29.03.2018 11:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2018) Prognoza wyników finansowych na 2018 rok

 • 21.03.2018 09:56

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2018) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 19.03.2018 09:39

  ASBISC ENTERPRISES PLC (6/2018) Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 27.02.2018 11:49

  Asbis oczekuje w ’18 wzrostu w każdym segmencie biznesowym

 • 27.02.2018 04:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QS

 • 21.02.2018 16:59

  ASBISC ENTERPRISES PLC (5/2018) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 06.02.2018 17:18

  Asbis podnosi prognozę zysku netto do 6,8-7 mln USD

 • 06.02.2018 17:00

  ASBISC ENTERPRISES PLC (4/2018) Korekta w górę prognozy wyników finansowych na 2017 rok

 • 23.01.2018 17:58

  ASBISC ENTERPRISES PLC (3/2018) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 22.01.2018 16:42

  ASBISC ENTERPRISES PLC (2/2018) Opóźnienie informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2017

 • 02.01.2018 15:43

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 22.12.2017 13:48

  Asbis spodziewa się przekroczenia prognozy 1,3 mld USD przychodów w '17

 • 22.12.2017 13:39

  ASBISC ENTERPRISES PLC (28/2017) Informacja o możliwości przekroczenia prognozy finansowej na rok 2017

 • 21.12.2017 14:29

  ASBISC ENTERPRISES PLC (27/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 21.11.2017 12:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC (26/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 17.11.2017 16:34

  Quercus TFI ma 4,96 proc. głosów na walnym Asbis Enterprises

 • 17.11.2017 16:22

  ASBISC ENTERPRISES PLC (25/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 09.11.2017 16:33

  Noble Funds TFI ma poniżej 5 proc. akcji Asbis

 • 09.11.2017 16:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC (24/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 07.11.2017 12:19

  Asbis liczy na duży wzrost sprzedaży produktów Apple w IV kw.

 • 07.11.2017 08:05

  Asbis miał w III kw. 2,1 mln USD zysku netto; podtrzymuje prognozę

 • 07.11.2017 02:33

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 03.11.2017 10:40

  ASBISC ENTERPRISES PLC (23/2017) Nowa spółka zależna w Grupie

 • 31.10.2017 07:52

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Asbisu do 4,5 zł

 • 22.10.2017 11:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC (22/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 25.09.2017 13:30

  ASBISC ENTERPRISES PLC (21/2017) Nowa spółka zależna w Grupie

 • 21.09.2017 16:22

  ASBISC ENTERPRISES PLC (20/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 13.09.2017 14:56

  Noble Funds TFI ma poniżej 5 proc. akcji Asbis

 • 13.09.2017 14:47

  ASBISC ENTERPRISES PLC (19/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 22.08.2017 08:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC (18/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 08.08.2017 12:55

  Asbis może przekroczyć prognozę 1,3 mld USD przychodów w '17

 • 08.08.2017 07:45

  Wyniki Asbisu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2017 06:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 21.07.2017 16:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (17/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 22.06.2017 16:23

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 14.06.2017 14:51

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 - korekta raportu

 • 14.06.2017 14:05

  ASBISC ENTERPRISES PLC (15/2017) Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

 • 14.06.2017 13:32

  Asbis wypłaci 0,03 USD dywidendy na akcję

 • 14.06.2017 13:31

  ASBISC ENTERPRISES PLC (14/2017) Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 14.06.2017 13:27

  ASBISC ENTERPRISES PLC (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 14 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 13:20

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017

 • 22.05.2017 10:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC (10/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 16.05.2017 07:20

  ASBISC ENTERPRISES PLC (9/2017) Nowa spółka zależna w Grupie

 • 15.05.2017 12:56

  ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2017) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

 • 15.05.2017 12:50

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 09.05.2017 12:13

  Asbis oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów, czuje się komfortowo z prognozą

 • 09.05.2017 06:41

  Wyniki Asbisu w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2017 05:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 04.05.2017 08:10

  DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Asbisu do "kupuj"

 • 21.04.2017 16:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC (6/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 11.04.2017 14:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (5/2017) Nowa spółka zależna w Grupie

 • 11.04.2017 07:36

  ASBISC ENTERPRISES PLC (4/2017) Decyzja Rady Dyrektorów o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 30.03.2017 10:36

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 29.03.2017 15:52

  Asbis chce wypłacić 0,03 USD dywidendy na akcję

 • 29.03.2017 15:27

  ASBISC ENTERPRISES PLC (2/2017) Prognoza wyników finansowych na 2017 rok

 • 28.02.2017 11:41

  W '17 r. Asbis chce osiągnąć rentowny wzrost przychodów – dyrektor generalny

 • 28.02.2017 06:53

  Wyniki Asbisu w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2017 00:12

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QS

 • 09.01.2017 21:00

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 12.12.2016 07:45

  DM BOŚ rekomenduje "trzymaj" Asbis, cena docelowa 3,3 zł

 • 12.11.2016 08:51

  ASBISC ENTERPRISES PLC (17/2016) Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 12.11.2016 08:46

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2016) Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 08.11.2016 12:05

  Asbis w 2017 r. może powrócić do wypłaty dywidendy

 • 08.11.2016 06:54

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 07.10.2016 08:32

  Noble Funds FIO ma ponad 5 proc. w Asbisie

 • 07.10.2016 08:24

  ASBISC ENTERPRISES PLC (15/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 23.08.2016 08:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (14/2016) Informacja o transakcjach na akcjach ASBISc Enterprises Plc

 • 18.08.2016 20:17

  ASBISC ENTERPRISES PLC (13/2016) Informacja o transakcjach na akcjach ASBISc Enterprises Plc

 • 12.08.2016 10:12

  Noble Funds TFI ma 5,29 proc. głosów na walnym Asbisu

 • 12.08.2016 10:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 11.08.2016 07:56

  Asbis spodziewa się poprawy marż w dalszej części '16 i dodatniego OCF

 • 11.08.2016 06:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 22.07.2016 15:47

  ASBISC ENTERPRISES PLC (11/2016) Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 23.06.2016 13:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 23.06.2016 13:47

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku

 • 23.06.2016 13:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016

 • 27.05.2016 13:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 23 czerwca 2016 r.

 • 27.05.2016 13:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 12.05.2016 11:20

  Asbis spodziewa się dalszej poprawy przepływów operacyjnych, pracuje nad kosztami

 • 12.05.2016 06:43

  Wyniki Asbisu w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 05:45

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 11.04.2016 11:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zmiana daty publikacji Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za 1 kw. 2016 r.

 • 29.03.2016 10:33

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 14:38

  Prognozy Asbisu na 2016 r. konserwatywne, spółka chce obniżyć koszty finansowe

 • 21.03.2016 09:51

  Asbis prognozuje w '16 4-5 mln USD zysku i 1,15-1,25 mld USD przychodów

 • 21.03.2016 09:40

  ASBISC ENTERPRISES PLC Prognoza wyników finansowych na 2016 rok

 • 26.02.2016 12:22

  Asbis spodziewa poprawy wyników w '16, do końca marca poda prognozy

 • 26.02.2016 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QS

 • 07.01.2016 17:05

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 r. przez ASBISc Enterprises Plc

 • 07.01.2016 16:59

  ASBISC ENTERPRISES PLC Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 21.12.2015 16:26

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

 • 21.12.2015 16:24

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

 • 27.11.2015 21:22

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

 • 27.11.2015 21:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 27.11.2015 21:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 05.11.2015 14:39

  Asbis spodziewa się dalszej poprawy wyników w IV kw. w ujęciu kdk (opis)

 • 05.11.2015 11:06

  Asbis spodziewa się dalszej poprawy wyników w IV kw. w ujęciu kdk

 • 05.11.2015 00:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 30.09.2015 17:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 30 września 2015 roku

 • 30.09.2015 17:16

  NWZ Asbisu zatwierdziło program skupu do 1 mln akcji własnych za maks. 0,5 mln USD

 • 30.09.2015 17:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 30 września 2015

 • 30.09.2015 16:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Powołanie Dyrektora Wykonawczego

 • 29.09.2015 18:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC Informacja z jednej ze spółek zależnych

 • 03.09.2015 16:45

  Asbis planuje skup do 1 mln akcji własnych za maks. 0,5 mln USD

 • 03.09.2015 16:25

  ASBISC ENTERPRISES PLC Treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 30 września 2015 r.

 • 03.09.2015 16:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 13.08.2015 14:09

  ASBISC ENTERPRISES PLC Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego

 • 07.08.2015 14:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC Powołanie nowego Dyrektora Niewykonawczego

 • 06.08.2015 10:53

  Asbis planuje powrót do zyskowności w II poł. ’15, ale cały rok raczej pod kreską

 • 06.08.2015 06:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 27.07.2015 08:42

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wniosek o likwidację spółki zależnej

 • 14.07.2015 19:44

  Quercus Parasolowy SFIO ma poniżej 5 proc. akcji Asbisu

 • 14.07.2015 19:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 23.06.2015 19:08

  ASBISC ENTERPRISES PLC Ponowny wybór członka Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 23.06.2015 18:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC Ponowny wybór członka Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 23.06.2015 18:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 23 czerwca 2015 roku

 • 23.06.2015 18:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015

 • 10.06.2015 09:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 19.05.2015 20:21

  ASBISC ENTERPRISES PLC Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 23 czerwca 2015 r.

 • 19.05.2015 19:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc - korekta raportu

 • 19.05.2015 19:34

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 07.05.2015 12:12

  Asbis chce dalej ciąć koszty, zakłada powrót do rentowności w drugiej połowie roku

 • 07.05.2015 06:31

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 26.03.2015 21:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 26.02.2015 14:12

  Asbis planuje dalszą redukcję kosztów, myśli o uelastycznieniu buy-backu

 • 26.02.2015 06:44

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QS

 • 05.01.2015 13:40

  ASBISC ENTERPRISES PLC wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. przez ASBISc Enterprises Plc

 • 05.01.2015 13:21

  ASBISC ENTERPRISES PLC terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 17.12.2014 17:57

  ASBISC ENTERPRISES PLC rejestracja nowej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii

 • 07.11.2014 15:59

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 06.11.2014 15:17

  Asbis spodziewa się utrzymania udziału marek własnych w przychodach, chce poprawić OCF

 • 06.11.2014 07:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC zmiana prognozy finansowej na 2014 rok

 • 06.11.2014 06:16

  Asbis obniża prognozy na '14, zysk netto wyniesie 1-2 mln USD

 • 06.11.2014 00:48

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 23.10.2014 10:59

  Fundusz Noble Funds ma poniżej 5 proc. Asbisu

 • 23.10.2014 10:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 14.10.2014 10:50

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.10.2014 10:46

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.10.2014 10:45

  ASBISC ENTERPRISES PLC dyspozycja Rady dyrektorów w sprawie przekazania akcji spółki pracownikom spółki

 • 11.08.2014 11:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC rejestracja nowej spółki zależnej na Białorusi

 • 07.08.2014 10:43

  Asbis w III kw. zacznie odrabiać straty, podtrzymuje prognozę na 2014 r.

 • 07.08.2014 06:39

  Wyniki Asbisu w II kw. '14 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.08.2014 00:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 31.07.2014 16:44

  ASBISC ENTERPRISES PLC wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 24.07.2014 08:24

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Asbisu do 3 zł

 • 09.07.2014 10:23

  ASBISC ENTERPRISES PLC wniosek o zamknięcie spółki zależnej

 • 05.06.2014 13:58

  ASBISC ENTERPRISES PLC uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

 • 05.06.2014 13:53

  ASBISC ENTERPRISES PLC ponowny wybór członka rady dyrektorów

 • 05.06.2014 13:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC wykaz akcjonariuszy

 • 05.06.2014 13:47

  Asbis wypłaci 0,06 USD dywidendy na akcję za '13

 • 05.06.2014 13:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC uchwały podjęte przez ZWZA 5 czerwca 2014

 • 27.05.2014 07:55

  ASBISC ENTERPRISES PLC oświadczenie

 • 09.05.2014 12:02

  ASBISc Enterprises chce wypłacić 0,06 USD dywidendy na akcję

 • 09.05.2014 11:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC treść projektów uchwał na ZWZA zwołane na dzień 5 czerwca 2014 r.

 • 09.05.2014 11:00

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie ZWZ ASBISc Enterprises Plc

 • 08.05.2014 15:05

  Asbis spodziewa się, że II kw. będzie także trudny dla spółki

 • 08.05.2014 07:55

  ASBISC ENTERPRISES PLC prognoza wyników finansowych na 2014 r.

 • 08.05.2014 06:58

  Asbis prognozuje na ten rok zysk netto w przedziale 4 - 5 mln USD

 • 08.05.2014 06:54

  Wyniki Asbisu w I kw. '14 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2014 06:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 24.04.2014 07:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC informacja dotycząca wyników za I kwartał 2014 roku

 • 31.03.2014 20:04

  Asbis może wypłacić 0,06 USD dywidendy na akcję za '13

 • 31.03.2014 19:56

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 14:57

  ASBISC ENTERPRISES PLC zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2013 r.

 • 10.03.2014 10:43

  Fundusz Noble Funds ma ponad 5 proc. Asbisu

 • 10.03.2014 10:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 27.02.2014 12:56

  Asbis przeznaczy do 30 proc. zysku za '13 na dywidendę, przychody w '14 wzrosną jednocyfrowo

 • 27.02.2014 11:44

  Asbis chce wypłacić dywidendę na poziomie 20-30 proc. zysku za '13

 • 27.02.2014 07:48

  ASBISC ENTERPRISES PLC raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QS

 • 31.01.2014 10:03

  DM IDM obniżył cenę docelową akcji Asbisu do 9,1 zł, nadal zaleca "kupuj"

 • 23.01.2014 15:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zmiana nazwy spółki zależnej

 • 02.01.2014 18:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 17.12.2013 17:44

  Fundusze Noble Funds TFI mają 5,01 proc. akcji głosów na walnym Asbisu

 • 17.12.2013 16:59

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 16.12.2013 19:04

  ASBISC ENTERPRISES PLC zmiana nazwy spółki zależnej

 • 15.11.2013 09:24

  ASBISC ENTERPRISES PLC rezygnacja dyrektora wykonawczego

 • 12.11.2013 19:08

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 07.11.2013 11:55

  Asbis planuje ponad 450 mln USD przychodów z marek własnych, wypłaci dywidendę za ‘13

 • 31.10.2013 18:30

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.10.2013 18:43

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 25.10.2013 12:26

  Trzeci kwartał dobry dla Asbisu, sprzedaż marek własnych nadal rosła

 • 21.10.2013 10:11

  DM IDM podniósł cenę docelową akcji Asbisu do 8,8 zł

 • 06.09.2013 19:00

  ASBISC ENTERPRISES PLC wniosek o wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 07.08.2013 13:39

  Asbis jesienią może podnieść prognozę, zakłada dodatni operacyjny cash flow w III i IV kw.

 • 07.08.2013 07:20

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 26.07.2013 13:03

  DM IDM podniósł cenę docelową akcji Asbisu do 6,10 zł

 • 17.07.2013 11:45

  ASBISC ENTERPRISES PLC - przyznanie akcji pracownikowi spółki

 • 14.06.2013 17:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.06.2013 09:47

  DM IDM podniósł cenę docelową akcji Asbisu do 5,6 zł

 • 04.06.2013 12:23

  ASBISC ENTERPRISES PLC uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

 • 04.06.2013 12:18

  Walne ASBISc uchwaliło wypłatę 0,05 USD dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 04.06.2013 12:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC powołanie dyrektora niewykonawczego

 • 04.06.2013 12:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC ponowny wybór członków rady dyrektorów

 • 04.06.2013 12:17

  ASBISC ENTERPRISES PLC uchwały podjęte przez ZWZ, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2013

 • 04.06.2013 12:16

  ASBISC ENTERPRISES PLC wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ które odbyło się 4 czerwca 2013 roku

 • 14.05.2013 18:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 14.05.2013 17:57

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 14.05.2013 17:48

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.05.2013 15:28

  Asbis spodziewa się utrzymania wzrostów w II kw., nie wyklucza podniesienia prognoz

 • 09.05.2013 06:17

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 19.04.2013 18:12

  ASBISC ENTERPRISES PLC zmiana nazwy spółki zależnej