ASBISc Enterprises PLC

skrót: ASB

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest dystrybutorem produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, w krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Produkuje i sprzedaje także produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kostevitch Siarheiwraz z KS Holdings Ltd20 443 12736,83%20 443 12737,01%
Noble Funds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne2 769 3034,99%2 769 3035,01%
ASBISc Enterprises PLC269 3890,49%269 3890,49%

Kategoria • 04.01.2021 08:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 23.12.2020 08:21

  Asbis podwyższył prognozę zysku netto na '20 do 32-34 mln USD

 • 23.12.2020 08:10

  ASBISC ENTERPRISES PLC (26/2020) Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2020 r.

 • 21.12.2020 08:47

  ASBISC ENTERPRISES PLC (25/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za listopad 2020 r.

 • 23.11.2020 08:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC (24/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za październik 2020 r.

 • 05.11.2020 11:19

  Asbis liczy na udany czwarty kwartał

 • 05.11.2020 07:49

  Asbis miał w III kw. 2020 r. 10,4 mln USD zysku netto j.d. wobec 4,6 mln USD rok wcześniej

 • 05.11.2020 00:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 04.11.2020 10:05

  Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidend za '20 kwocie 0,10 USD na akcję

 • 04.11.2020 09:51

  ASBISC ENTERPRISES PLC (23/2020) Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok.

 • 29.10.2020 11:08

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Asbis do 9,6 zł

 • 22.10.2020 08:31

  Asbis podwyższył prognozę zysku na '20 do 23-25 mln USD

 • 22.10.2020 08:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC (22/2020) Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2020 r.

 • 21.10.2020 08:23

  Przychody Asbisu wzrosły we wrześniu o ok. 39 proc. do 231 mln USD

 • 21.10.2020 08:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC (21/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2020 r.

 • 22.09.2020 08:28

  Przychody Asbisu wzrosły w sierpniu o ok. 30 proc. do 206 mln USD

 • 22.09.2020 08:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (20/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2020 r.

 • 20.08.2020 10:22

  Przychody Asbisu wzrosły w lipcu o 32 proc., do 182 mln USD

 • 20.08.2020 08:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC (19/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2020 r.

 • 12.08.2020 11:56

  Asbis widzi poprawę na rynku smartfonów

 • 12.08.2020 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 11.08.2020 10:26

  Asbis prognozuje 18-20 mln USD zysku netto w 2020 roku

 • 11.08.2020 10:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC (18/2020) Prognoza wyników finansowych na 2020 rok

 • 22.06.2020 08:10

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2020 r.

 • 21.05.2020 08:08

  ASBISC ENTERPRISES PLC (15/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2020 r.

 • 07.05.2020 12:56

  Spadek przychodów Asbisu w 2020 roku nie jest przesądzony - zarząd

 • 07.05.2020 07:22

  Asbis miał w I kw. '20 2,27 mln USD zysku netto j.d., wzrost rdr o 35 proc.

 • 07.05.2020 00:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 06.05.2020 11:15

  Asbis wypłaci 0,075 USD dywidendy na akcję

 • 06.05.2020 11:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 6 maja 2020 r

 • 06.05.2020 11:12

  ASBISC ENTERPRISES PLC (13/2020) Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

 • 06.05.2020 11:10

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy

 • 06.05.2020 11:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (11/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 maja 2020 r.

 • 04.05.2020 10:00

  DM BOŚ obniżył wycenę akcji Asbisu do 5,9 zł, podtrzymał rekomendacje "kupuj"

 • 22.04.2020 08:39

  Wyniki Asbisu bez wpływu pandemii w I kw., spodziewane spowolnienie w II kw.

 • 22.04.2020 08:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (10/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za marzec 2020 r.

 • 10.04.2020 18:32

  ASBISC ENTERPRISES PLC (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 6 maja 2020 roku wraz z projektami uchwał

 • 07.04.2020 08:22

  ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2020) Nabycie akcji własnych

 • 02.04.2020 07:53

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2020) Nabycie akcji własnych

 • 30.03.2020 00:04

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 10:07

  Rada dyrektorów Asbisu rekomenduje wypłatę 0,075 USD dywidendy na akcję

 • 27.03.2020 09:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC (6/2020) Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2019 r.

 • 23.03.2020 08:45

  Asbis przedstawi prognozę na '20 w maju, zauważa większe zapotrzebowanie na sprzęt

 • 23.03.2020 08:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC (5/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za luty 2020 r.

 • 20.03.2020 11:12

  Asbis nie widzi żadnego wpływu pandemii na swój biznes

 • 27.02.2020 12:59

  Asbis spodziewa się dobrego roku mimo zawirowań; wpływ koronawirusa na dostawy krótkotrwały

 • 27.02.2020 11:05

  Asbis widzi możliwość wypłaty podobnej lub wyższej dywidendy niż w zeszłym roku

 • 27.02.2020 07:30

  Asbis miał w '19 15,24 mln USD zysku netto, prognozował 13-14 mln USD

 • 27.02.2020 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QS

 • 21.02.2020 08:40

  Przychody Asbisu w styczniu wzrosły o 49 proc. rok do roku do ok. 175 mln USD

 • 21.02.2020 08:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (4/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za styczeń 2020 r.

 • 30.01.2020 22:26

  Asbis kupił 40 proc. białoruskiej spółki Clevetura LLC (popr.)

 • 30.01.2020 22:20

  Asbis kupił 40 proc. białoruskiej spółki Clevatura LLC

 • 30.01.2020 22:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC (3/2020) Nabycie udziałów w spółce Clevetura LLC

 • 22.01.2020 08:37

  Asbis szacuje przychody w XII '19 na 274 mln USD, spodziewa się przekroczenia górnej granicy prognozy

 • 22.01.2020 08:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC (2/2020) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2019 r.

 • 02.01.2020 10:08

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 20.12.2019 08:54

  Asbis spodziewa się wyników blisko górnej granicy prognozy

 • 20.12.2019 08:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (39/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za listopad 2019 r.

 • 28.11.2019 08:34

  Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,06 USD na akcję

 • 28.11.2019 08:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC (38/2019) Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok.

 • 21.11.2019 08:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC (37/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za październik 2019 r.

 • 18.11.2019 09:02

  Asbis podniósł prognozę zysku netto w '19 do 13-14 mln USD

 • 18.11.2019 08:43

  ASBISC ENTERPRISES PLC (36/2019) Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2019 r.

 • 15.11.2019 11:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (35/2019) Nabycie akcji własnych

 • 06.11.2019 12:42

  Asbis celuje w całoroczne przychody bliskie 1,9 mld USD

 • 06.11.2019 07:02

  Wyniki Asbisu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2019 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 23.10.2019 09:38

  DM BOŚ podniósł wycenę akcji Asbisu do 6 zł, podtrzymał rekomendacje "kupuj"

 • 22.10.2019 10:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC (34/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2019 r.

 • 11.10.2019 08:46

  ASBISC ENTERPRISES PLC (33/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 rok.

 • 08.10.2019 08:39

  ASBISC ENTERPRISES PLC (32/2019) Nabycie akcji własnych

 • 04.10.2019 08:26

  ASBISC ENTERPRISES PLC (31/2019) Nabycie akcji własnych

 • 25.09.2019 08:57

  ASBISC ENTERPRISES PLC (30/2019) Nabycie akcji własnych

 • 23.09.2019 09:21

  ASBISC ENTERPRISES PLC (29/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2019 r.

 • 17.09.2019 08:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC (28/2019) Nabycie akcji własnych

 • 06.09.2019 08:53

  ASBISC ENTERPRISES PLC (27/2019) Nabycie akcji własnych

 • 30.08.2019 08:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (26/2019) Nabycie akcji własnych

 • 23.08.2019 09:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC (25/2019) Nabycie akcji własnych

 • 21.08.2019 09:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (24/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2019 r.

 • 14.08.2019 10:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC (23/2019) Nabycie akcji własnych

 • 08.08.2019 07:27

  Wyniki Asbisu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2019 00:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 22.05.2019 10:32

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2019 r.

 • 18.04.2019 10:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC (10/2019) Powołanie Dyrektora Niewykonawczego

 • 15.04.2019 09:39

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Asbisu do 5,1 zł

 • 28.03.2019 22:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 27.03.2019 14:16

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2019) Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2018 r. - korekta

 • 27.03.2019 12:12

  Asbis prognozuje 8,5-10 mln USD zysku netto w '19

 • 27.03.2019 11:58

  Asbis planuje wypłacić jeszcze 0,05 USD na akcję za '18

 • 27.03.2019 11:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2019) Prognoza wyników finansowych na 2019 rok

 • 27.03.2019 11:35

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2019) Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2018 r.

 • 27.03.2019 09:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC (6/2019) Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego

 • 21.03.2019 12:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (5/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za luty 2019 r.

 • 27.02.2019 13:29

  Asbis opublikuje w marcu prognozy na '19 i decyzję w sprawie dywidendy

 • 27.02.2019 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2018 QS

 • 22.02.2019 08:35

  ASBISC ENTERPRISES PLC (4/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za styczeń 2019 r.

 • 12.02.2019 16:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC (3/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 rok.

 • 22.01.2019 11:24

  ASBISC ENTERPRISES PLC (2/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2018 r.

 • 14.01.2019 15:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 28.12.2018 13:48

  Przychody Asbisu w listopadzie wzrosły rdr o ok. 6 proc. do ok. 201 mln USD (popr.)

 • 21.12.2018 10:03

  Przychody Asbisu w listopadzie wzrosły rdr o ok. 6 proc. do ok. 201 mln USD

 • 21.12.2018 09:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC (31/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za listopad 2018 r.

 • 21.11.2018 12:16

  ASBISC ENTERPRISES PLC (30/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za październik 2018 r.

 • 07.11.2018 13:19

  Asbis liczy na niewielki wzrost marży i "bardzo dobre" przepływy operacyjne w IV kw.

 • 07.11.2018 06:37

  Wyniki Asbisu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2018 00:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 06.11.2018 09:15

  Asbis wypłaci zaliczkę w kwocie 2,78 mln USD na poczet dywidendy za 2018 rok

 • 06.11.2018 09:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC (29/2018) Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok.

 • 31.10.2018 08:59

  Asbis podnosi prognozę zysku netto w '18 do 11,5-13 mln USD

 • 31.10.2018 08:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC (28/2018) Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2018 r.

 • 22.10.2018 09:05

  ASBISC ENTERPRISES PLC (27/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2018 r.

 • 16.10.2018 08:11

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Asbisu do 5,5 zł

 • 24.09.2018 18:17

  Fundusze Noble TFI zeszły poniżej 5 proc. na walnym Asbisu

 • 24.09.2018 18:05

  ASBISC ENTERPRISES PLC (26/2018) Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 21.09.2018 08:48

  ASBISC ENTERPRISES PLC (25/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2018 r.

 • 21.08.2018 09:44

  Przychody Asbisu w lipcu wzrosły rdr o 67 proc. do ok. 158 mln USD

 • 21.08.2018 09:25

  ASBISC ENTERPRISES PLC (24/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2018 r.

 • 08.08.2018 14:45

  Asbis widzi szanse na przekroczenie prognozy na '18

 • 08.08.2018 07:02

  Wyniki Asbisu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2018 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 20.07.2018 12:27

  ASBISC ENTERPRISES PLC (23/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2018 r.

 • 30.06.2018 21:43

  ASBISC ENTERPRISES PLC (22/2018) Skonsolidowane sprawozdanie niefinansowe ASBISc Enterprises Plc za 2017 rok

 • 21.06.2018 08:36

  ASBISC ENTERPRISES PLC (21/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2018 r.

 • 22.05.2018 10:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC (20/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2018 r.

 • 16.05.2018 06:58

  Noble Funds TFI ma powyżej 5 proc. Asbisu

 • 16.05.2018 06:09

  ASBISC ENTERPRISES PLC (19/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 15.05.2018 08:59

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Asbisu do 5,3 zł (popr.)

 • 15.05.2018 08:30

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Asbisu do 5,3 zł

 • 09.05.2018 14:46

  Asbis oczekuje wzrostu marży brutto od trzeciego kwartału

 • 09.05.2018 06:34

  Wyniki Asbisu w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2018 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 08.05.2018 15:22

  Asbis wypłaci 0,06 USD dywidendy na akcję

 • 08.05.2018 15:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (18/2018) Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

 • 08.05.2018 15:17

  ASBISC ENTERPRISES PLC (17/2018) Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 08.05.2018 15:16

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 8 maja 2018 roku.

 • 08.05.2018 15:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 08 maja 2018 roku.

 • 23.04.2018 13:37

  NN OFE ma poniżej 5 proc. akcji Asbisu

 • 23.04.2018 13:31

  ASBISC ENTERPRISES PLC (14/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 20.04.2018 11:35

  ASBISC ENTERPRISES PLC (13/2018) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach

 • 10.04.2018 21:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2018) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

 • 10.04.2018 21:40

  ASBISC ENTERPRISES PLC (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 03.04.2018 17:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC (10/2018) Zmiana nazwy spółki zależnej związana z wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej Perenio

 • 30.03.2018 06:58

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.03.2018 11:19

  Asbis chce wypłacić 0,06 USD dywidendy na akcję

 • 29.03.2018 11:16

  Asbis prognozuje od 9 do 10 mln USD zysku netto w 2018 r.

 • 29.03.2018 11:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC (9/2018) Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy

 • 29.03.2018 11:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2018) Prognoza wyników finansowych na 2018 rok

 • 21.03.2018 09:56

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2018) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 19.03.2018 09:39

  ASBISC ENTERPRISES PLC (6/2018) Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 27.02.2018 11:49

  Asbis oczekuje w ’18 wzrostu w każdym segmencie biznesowym

 • 27.02.2018 04:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QS

 • 21.02.2018 16:59

  ASBISC ENTERPRISES PLC (5/2018) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 06.02.2018 17:18

  Asbis podnosi prognozę zysku netto do 6,8-7 mln USD

 • 06.02.2018 17:00

  ASBISC ENTERPRISES PLC (4/2018) Korekta w górę prognozy wyników finansowych na 2017 rok

 • 23.01.2018 17:58

  ASBISC ENTERPRISES PLC (3/2018) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 22.01.2018 16:42

  ASBISC ENTERPRISES PLC (2/2018) Opóźnienie informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2017

 • 02.01.2018 15:43

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 22.12.2017 13:48

  Asbis spodziewa się przekroczenia prognozy 1,3 mld USD przychodów w '17

 • 22.12.2017 13:39

  ASBISC ENTERPRISES PLC (28/2017) Informacja o możliwości przekroczenia prognozy finansowej na rok 2017

 • 21.12.2017 14:29

  ASBISC ENTERPRISES PLC (27/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 21.11.2017 12:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC (26/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 17.11.2017 16:34

  Quercus TFI ma 4,96 proc. głosów na walnym Asbis Enterprises

 • 17.11.2017 16:22

  ASBISC ENTERPRISES PLC (25/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 09.11.2017 16:33

  Noble Funds TFI ma poniżej 5 proc. akcji Asbis

 • 09.11.2017 16:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC (24/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 07.11.2017 12:19

  Asbis liczy na duży wzrost sprzedaży produktów Apple w IV kw.

 • 07.11.2017 08:05

  Asbis miał w III kw. 2,1 mln USD zysku netto; podtrzymuje prognozę

 • 07.11.2017 02:33

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 03.11.2017 10:40

  ASBISC ENTERPRISES PLC (23/2017) Nowa spółka zależna w Grupie

 • 31.10.2017 07:52

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Asbisu do 4,5 zł

 • 22.10.2017 11:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC (22/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 25.09.2017 13:30

  ASBISC ENTERPRISES PLC (21/2017) Nowa spółka zależna w Grupie

 • 21.09.2017 16:22

  ASBISC ENTERPRISES PLC (20/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 13.09.2017 14:56

  Noble Funds TFI ma poniżej 5 proc. akcji Asbis

 • 13.09.2017 14:47

  ASBISC ENTERPRISES PLC (19/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 22.08.2017 08:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC (18/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 08.08.2017 12:55

  Asbis może przekroczyć prognozę 1,3 mld USD przychodów w '17

 • 08.08.2017 07:45

  Wyniki Asbisu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2017 06:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 21.07.2017 16:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC (17/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 22.06.2017 16:23

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 14.06.2017 14:51

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 - korekta raportu

 • 14.06.2017 14:05

  ASBISC ENTERPRISES PLC (15/2017) Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

 • 14.06.2017 13:32

  Asbis wypłaci 0,03 USD dywidendy na akcję

 • 14.06.2017 13:31

  ASBISC ENTERPRISES PLC (14/2017) Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 14.06.2017 13:27

  ASBISC ENTERPRISES PLC (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 14 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 13:20

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017

 • 22.05.2017 10:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC (10/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 16.05.2017 07:20

  ASBISC ENTERPRISES PLC (9/2017) Nowa spółka zależna w Grupie

 • 15.05.2017 12:56

  ASBISC ENTERPRISES PLC (8/2017) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

 • 15.05.2017 12:50

  ASBISC ENTERPRISES PLC (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 09.05.2017 12:13

  Asbis oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów, czuje się komfortowo z prognozą

 • 09.05.2017 06:41

  Wyniki Asbisu w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2017 05:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 04.05.2017 08:10

  DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Asbisu do "kupuj"

 • 21.04.2017 16:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC (6/2017) Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 11.04.2017 14:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC (5/2017) Nowa spółka zależna w Grupie

 • 11.04.2017 07:36

  ASBISC ENTERPRISES PLC (4/2017) Decyzja Rady Dyrektorów o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

 • 30.03.2017 10:36

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 29.03.2017 15:52

  Asbis chce wypłacić 0,03 USD dywidendy na akcję

 • 29.03.2017 15:27

  ASBISC ENTERPRISES PLC (2/2017) Prognoza wyników finansowych na 2017 rok

 • 28.02.2017 11:41

  W '17 r. Asbis chce osiągnąć rentowny wzrost przychodów – dyrektor generalny

 • 28.02.2017 06:53

  Wyniki Asbisu w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2017 00:12

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QS

 • 09.01.2017 21:00

  ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 12.12.2016 07:45

  DM BOŚ rekomenduje "trzymaj" Asbis, cena docelowa 3,3 zł

 • 12.11.2016 08:51

  ASBISC ENTERPRISES PLC (17/2016) Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 12.11.2016 08:46

  ASBISC ENTERPRISES PLC (16/2016) Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 08.11.2016 12:05

  Asbis w 2017 r. może powrócić do wypłaty dywidendy

 • 08.11.2016 06:54

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 07.10.2016 08:32

  Noble Funds FIO ma ponad 5 proc. w Asbisie

 • 07.10.2016 08:24

  ASBISC ENTERPRISES PLC (15/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 23.08.2016 08:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC (14/2016) Informacja o transakcjach na akcjach ASBISc Enterprises Plc

 • 18.08.2016 20:17

  ASBISC ENTERPRISES PLC (13/2016) Informacja o transakcjach na akcjach ASBISc Enterprises Plc

 • 12.08.2016 10:12

  Noble Funds TFI ma 5,29 proc. głosów na walnym Asbisu

 • 12.08.2016 10:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC (12/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 11.08.2016 07:56

  Asbis spodziewa się poprawy marż w dalszej części '16 i dodatniego OCF

 • 11.08.2016 06:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 22.07.2016 15:47

  ASBISC ENTERPRISES PLC (11/2016) Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 23.06.2016 13:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 23.06.2016 13:47

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku

 • 23.06.2016 13:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016

 • 27.05.2016 13:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 23 czerwca 2016 r.

 • 27.05.2016 13:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 12.05.2016 11:20

  Asbis spodziewa się dalszej poprawy przepływów operacyjnych, pracuje nad kosztami

 • 12.05.2016 06:43

  Wyniki Asbisu w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 05:45

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 11.04.2016 11:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zmiana daty publikacji Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za 1 kw. 2016 r.

 • 29.03.2016 10:33

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 14:38

  Prognozy Asbisu na 2016 r. konserwatywne, spółka chce obniżyć koszty finansowe

 • 21.03.2016 09:51

  Asbis prognozuje w '16 4-5 mln USD zysku i 1,15-1,25 mld USD przychodów

 • 21.03.2016 09:40

  ASBISC ENTERPRISES PLC Prognoza wyników finansowych na 2016 rok

 • 26.02.2016 12:22

  Asbis spodziewa poprawy wyników w '16, do końca marca poda prognozy

 • 26.02.2016 00:02

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QS

 • 07.01.2016 17:05

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 r. przez ASBISc Enterprises Plc

 • 07.01.2016 16:59

  ASBISC ENTERPRISES PLC Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 21.12.2015 16:26

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

 • 21.12.2015 16:24

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

 • 27.11.2015 21:22

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

 • 27.11.2015 21:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 27.11.2015 21:01

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 05.11.2015 14:39

  Asbis spodziewa się dalszej poprawy wyników w IV kw. w ujęciu kdk (opis)

 • 05.11.2015 11:06

  Asbis spodziewa się dalszej poprawy wyników w IV kw. w ujęciu kdk

 • 05.11.2015 00:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 30.09.2015 17:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 30 września 2015 roku

 • 30.09.2015 17:16

  NWZ Asbisu zatwierdziło program skupu do 1 mln akcji własnych za maks. 0,5 mln USD

 • 30.09.2015 17:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 30 września 2015

 • 30.09.2015 16:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Powołanie Dyrektora Wykonawczego

 • 29.09.2015 18:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC Informacja z jednej ze spółek zależnych

 • 03.09.2015 16:45

  Asbis planuje skup do 1 mln akcji własnych za maks. 0,5 mln USD

 • 03.09.2015 16:25

  ASBISC ENTERPRISES PLC Treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 30 września 2015 r.

 • 03.09.2015 16:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 13.08.2015 14:09

  ASBISC ENTERPRISES PLC Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego

 • 07.08.2015 14:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC Powołanie nowego Dyrektora Niewykonawczego

 • 06.08.2015 10:53

  Asbis planuje powrót do zyskowności w II poł. ’15, ale cały rok raczej pod kreską

 • 06.08.2015 06:14

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 27.07.2015 08:42

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wniosek o likwidację spółki zależnej

 • 14.07.2015 19:44

  Quercus Parasolowy SFIO ma poniżej 5 proc. akcji Asbisu

 • 14.07.2015 19:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 23.06.2015 19:08

  ASBISC ENTERPRISES PLC Ponowny wybór członka Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 23.06.2015 18:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC Ponowny wybór członka Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 • 23.06.2015 18:11

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 23 czerwca 2015 roku

 • 23.06.2015 18:06

  ASBISC ENTERPRISES PLC Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015

 • 10.06.2015 09:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 19.05.2015 20:21

  ASBISC ENTERPRISES PLC Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 23 czerwca 2015 r.

 • 19.05.2015 19:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc - korekta raportu

 • 19.05.2015 19:34

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

 • 07.05.2015 12:12

  Asbis chce dalej ciąć koszty, zakłada powrót do rentowności w drugiej połowie roku

 • 07.05.2015 06:31

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 26.03.2015 21:15

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 26.02.2015 14:12

  Asbis planuje dalszą redukcję kosztów, myśli o uelastycznieniu buy-backu

 • 26.02.2015 06:44

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QS

 • 05.01.2015 13:40

  ASBISC ENTERPRISES PLC wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. przez ASBISc Enterprises Plc

 • 05.01.2015 13:21

  ASBISC ENTERPRISES PLC terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 17.12.2014 17:57

  ASBISC ENTERPRISES PLC rejestracja nowej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii

 • 07.11.2014 15:59

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 06.11.2014 15:17

  Asbis spodziewa się utrzymania udziału marek własnych w przychodach, chce poprawić OCF

 • 06.11.2014 07:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC zmiana prognozy finansowej na 2014 rok

 • 06.11.2014 06:16

  Asbis obniża prognozy na '14, zysk netto wyniesie 1-2 mln USD

 • 06.11.2014 00:48

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 23.10.2014 10:59

  Fundusz Noble Funds ma poniżej 5 proc. Asbisu

 • 23.10.2014 10:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 14.10.2014 10:50

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.10.2014 10:46

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.10.2014 10:45

  ASBISC ENTERPRISES PLC dyspozycja Rady dyrektorów w sprawie przekazania akcji spółki pracownikom spółki

 • 11.08.2014 11:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC rejestracja nowej spółki zależnej na Białorusi

 • 07.08.2014 10:43

  Asbis w III kw. zacznie odrabiać straty, podtrzymuje prognozę na 2014 r.

 • 07.08.2014 06:39

  Wyniki Asbisu w II kw. '14 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.08.2014 00:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 31.07.2014 16:44

  ASBISC ENTERPRISES PLC wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 24.07.2014 08:24

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Asbisu do 3 zł

 • 09.07.2014 10:23

  ASBISC ENTERPRISES PLC wniosek o zamknięcie spółki zależnej

 • 05.06.2014 13:58

  ASBISC ENTERPRISES PLC uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

 • 05.06.2014 13:53

  ASBISC ENTERPRISES PLC ponowny wybór członka rady dyrektorów

 • 05.06.2014 13:49

  ASBISC ENTERPRISES PLC wykaz akcjonariuszy

 • 05.06.2014 13:47

  Asbis wypłaci 0,06 USD dywidendy na akcję za '13

 • 05.06.2014 13:41

  ASBISC ENTERPRISES PLC uchwały podjęte przez ZWZA 5 czerwca 2014

 • 27.05.2014 07:55

  ASBISC ENTERPRISES PLC oświadczenie

 • 09.05.2014 12:02

  ASBISc Enterprises chce wypłacić 0,06 USD dywidendy na akcję

 • 09.05.2014 11:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC treść projektów uchwał na ZWZA zwołane na dzień 5 czerwca 2014 r.

 • 09.05.2014 11:00

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zwołanie ZWZ ASBISc Enterprises Plc

 • 08.05.2014 15:05

  Asbis spodziewa się, że II kw. będzie także trudny dla spółki

 • 08.05.2014 07:55

  ASBISC ENTERPRISES PLC prognoza wyników finansowych na 2014 r.

 • 08.05.2014 06:58

  Asbis prognozuje na ten rok zysk netto w przedziale 4 - 5 mln USD

 • 08.05.2014 06:54

  Wyniki Asbisu w I kw. '14 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2014 06:03

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 24.04.2014 07:52

  ASBISC ENTERPRISES PLC informacja dotycząca wyników za I kwartał 2014 roku

 • 31.03.2014 20:04

  Asbis może wypłacić 0,06 USD dywidendy na akcję za '13

 • 31.03.2014 19:56

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 14:57

  ASBISC ENTERPRISES PLC zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2013 r.

 • 10.03.2014 10:43

  Fundusz Noble Funds ma ponad 5 proc. Asbisu

 • 10.03.2014 10:37

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 27.02.2014 12:56

  Asbis przeznaczy do 30 proc. zysku za '13 na dywidendę, przychody w '14 wzrosną jednocyfrowo

 • 27.02.2014 11:44

  Asbis chce wypłacić dywidendę na poziomie 20-30 proc. zysku za '13

 • 27.02.2014 07:48

  ASBISC ENTERPRISES PLC raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QS

 • 31.01.2014 10:03

  DM IDM obniżył cenę docelową akcji Asbisu do 9,1 zł, nadal zaleca "kupuj"

 • 23.01.2014 15:19

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zmiana nazwy spółki zależnej

 • 02.01.2014 18:28

  ASBISC ENTERPRISES PLC terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 17.12.2013 17:44

  Fundusze Noble Funds TFI mają 5,01 proc. akcji głosów na walnym Asbisu

 • 17.12.2013 16:59

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 16.12.2013 19:04

  ASBISC ENTERPRISES PLC zmiana nazwy spółki zależnej

 • 15.11.2013 09:24

  ASBISC ENTERPRISES PLC rezygnacja dyrektora wykonawczego

 • 12.11.2013 19:08

  ASBISC ENTERPRISES PLC Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 07.11.2013 11:55

  Asbis planuje ponad 450 mln USD przychodów z marek własnych, wypłaci dywidendę za ‘13

 • 31.10.2013 18:30

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.10.2013 18:43

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 25.10.2013 12:26

  Trzeci kwartał dobry dla Asbisu, sprzedaż marek własnych nadal rosła

 • 21.10.2013 10:11

  DM IDM podniósł cenę docelową akcji Asbisu do 8,8 zł

 • 06.09.2013 19:00

  ASBISC ENTERPRISES PLC wniosek o wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej

 • 07.08.2013 13:39

  Asbis jesienią może podnieść prognozę, zakłada dodatni operacyjny cash flow w III i IV kw.

 • 07.08.2013 07:20

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 26.07.2013 13:03

  DM IDM podniósł cenę docelową akcji Asbisu do 6,10 zł

 • 17.07.2013 11:45

  ASBISC ENTERPRISES PLC - przyznanie akcji pracownikowi spółki

 • 14.06.2013 17:13

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.06.2013 09:47

  DM IDM podniósł cenę docelową akcji Asbisu do 5,6 zł

 • 04.06.2013 12:23

  ASBISC ENTERPRISES PLC uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

 • 04.06.2013 12:18

  Walne ASBISc uchwaliło wypłatę 0,05 USD dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 04.06.2013 12:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC powołanie dyrektora niewykonawczego

 • 04.06.2013 12:18

  ASBISC ENTERPRISES PLC ponowny wybór członków rady dyrektorów

 • 04.06.2013 12:17

  ASBISC ENTERPRISES PLC uchwały podjęte przez ZWZ, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2013

 • 04.06.2013 12:16

  ASBISC ENTERPRISES PLC wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ które odbyło się 4 czerwca 2013 roku

 • 14.05.2013 18:07

  ASBISC ENTERPRISES PLC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 14.05.2013 17:57

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 14.05.2013 17:48

  ASBISC ENTERPRISES PLC zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.05.2013 15:28

  Asbis spodziewa się utrzymania wzrostów w II kw., nie wyklucza podniesienia prognoz

 • 09.05.2013 06:17

  ASBISC ENTERPRISES PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 19.04.2013 18:12

  ASBISC ENTERPRISES PLC zmiana nazwy spółki zależnej