Arteria SA

skrót: ARR

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 15:54

Aktualny kurs3,76   0 %0 zł
Otwarcie3,74-0,53%
Minimum3,74-0,53%
Maksimum3,760,00%
Wolumen (szt.) 1532
Kurs odniesienia3,76
Widełki dolne3,38
Widełki górne4,10
Obroty (tyś. zł)6
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13113,64
13003,62
12 1853,60
34 8003,52
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,781 990 1
3,802 000 1
3,96150 1
3,98300 1
Koncentruje swoją działalność na rynku usług i rozwiązań podnoszących efektywność sprzedaży, obsługi klienta oraz procesów operacyjnych. Dostarcza wyspecjalizowane produkty z obszaru outsourcingu, uzupełniając je o technologie procesowe i umiejętność odsprzedaży dodatkowych usług. Dysponuje największym w Polsce, komercyjnym contact center specjalizującym się m.in. w utrzymaniu klienta i prowadzeniu infolinii.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Investcamp sp. z o.o.851 81119,95%851 81119,95%
Generali OFEportfel724 10116,95%724 10116,95%
Mayas Basic Concept Ltd.606 88314,21%606 88314,21%
Investors TFI SAportfele426 1629,98%426 1629,98%

Kategoria • 20.01.2021 12:02

  ARTERIA SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 30.11.2020 17:56

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.09.2020 17:14

  ARTERIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 29.09.2020 16:08

  ARTERIA SA (21/2020) Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 18.09.2020 08:29

  ARTERIA SA (20/2020) Pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego skierowane do TSUE w sprawie z powództwa spółki zależnej Emitenta

 • 31.08.2020 18:39

  ARTERIA SA (19/2020) Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.

 • 31.08.2020 18:31

  ARTERIA SA (18/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

 • 05.08.2020 14:05

  ARTERIA SA (18/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał

 • 09.06.2020 22:52

  ARTERIA SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportowych okresowych

 • 29.05.2020 13:34

  ARTERIA SA (14/2020) Otrzymanie subwencji finansowej z PFR

 • 28.05.2020 16:33

  ARTERIA SA (13/2020) Uzasadnienie dotyczące zmiany terminu publikacji raportowych okresowych

 • 26.05.2020 19:41

  ARTERIA SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportowych okresowych

 • 27.04.2020 21:27

  ARTERIA SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportowych rocznych za 2019 rok

 • 01.04.2020 17:21

  ARTERIA SA (10/2020) Informacja o podpisaniu umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 26.03.2020 13:21

  ARTERIA SA (9/2020) Informacja o wyborze spółki zależnej na dostawcę usług TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. we Wrocławiu.

 • 24.03.2020 18:08

  ARTERIA SA (8/2020) Potencjalny wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 04.03.2020 18:38

  ARTERIA SA (7/2020) Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 27.02.2020 14:59

  ARTERIA SA (6/2020) Wybór oferty spółki zależnej Emitenta w przetargu zorganizowanym przez Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o.

 • 26.02.2020 17:31

  ARTERIA SA (5/2020) Zawarcie umowy z Orange Polska S.A. przez spółkę zależną Emitenta

 • 28.01.2020 13:50

  ARTERIA SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.01.2020 20:54

  ARTERIA SA (3/2020) Wykup obligacji serii G

 • 10.01.2020 14:17

  ARTERIA SA (2/2020) Informacja o wyborze spółki zależnej na dostawcę usług dla Orange Polska S.A.

 • 10.01.2020 14:09

  ARTERIA SA (1/2020) Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji serii G

 • 02.12.2019 15:35

  ARTERIA SA (6/2019) Zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

 • 29.11.2019 23:49

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 26.11.2019 14:49

  ARTERIA SA (15/2019) Zakończenie mediacji z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 11.10.2019 22:09

  ARTERIA SA (14/2019) Zakup akcji przez Investcamp Sp. z o.o.

 • 10.10.2019 15:30

  ARTERIA SA (13/2019) Przedłużenie umowy z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.

 • 09.10.2019 14:58

  ARTERIA SA (12/2019) Zakup znacznego pakietu akcji przez Investcamp Sp. z o.o.

 • 30.09.2019 19:58

  ARTERIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.09.2019 21:32

  ARTERIA SA (11/2019) Uchwała Zarządu Arteria S.A. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G

 • 31.05.2019 02:18

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 12.03.2019 17:36

  ARTERIA SA (5/2019) Uzupełnienie raportu bieżącego 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie złożenia pozwu przeciwko bankowi krajowemu Bank Handlowy S.A.

 • 25.02.2019 22:59

  ARTERIA SA (4/2019) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Arteria S.A. przeprowadzonej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o.

 • 25.02.2019 22:51

  ARTERIA SA (3/2019) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Arteria S.A. przekazane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 30.01.2019 11:11

  ARTERIA SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 02.01.2019 14:06

  Spółka zależna Arterii złożyła pozew o zapłatę przez Bank Handlowy ponad 436 mln zł

 • 02.01.2019 13:37

  ARTERIA SA (1/2019) Złożenie pozwu o zapłatę prowizji i świadczeń wyrównawczych

 • 17.12.2018 14:23

  ARTERIA SA (34/2018) Zawiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez osobę powiązaną

 • 03.12.2018 13:25

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.12.2018 13:09

  ARTERIA SA (33/2018) Sprostowanie omyłek pisarskich w raporcie okresowym QSr 3/2018

 • 29.11.2018 22:49

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.09.2018 18:36

  ARTERIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.08.2018 17:50

  ARTERIA SA (32/2018) Otrzymanie powiadomienia Pana Marcina Marca w trybie art.19 ust. 1 MAR

 • 10.08.2018 09:35

  ARTERIA SA (31/2018) Rezygnacja Sebastiana Pielacha z funkcji Prokurenta spółki Arteria S.A.

 • 09.08.2018 18:39

  ARTERIA SA (30/2018) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań na 2018 rok

 • 09.08.2018 18:34

  ARTERIA SA (29/2018) Wybór Grzegorza Grygiela na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Członków Komitetu Audytu

 • 09.08.2018 18:19

  ARTERIA SA (28/2018) Wybór Sebastiana Pielacha na Wiceprezesa Zarządu Arteria S.A.

 • 04.07.2018 13:06

  ARTERIA SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.

 • 04.07.2018 12:55

  ARTERIA SA (26/2018) Uchwała podjęta podczas wznowionych obrad ZWZ w dniu 4 lipca 2018 roku

 • 22.06.2018 17:45

  ARTERIA SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.

 • 22.06.2018 17:14

  ARTERIA SA (24/2018) Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 • 22.06.2018 16:33

  ARTERIA SA (23/2018) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2018 roku. Ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 12.00.

 • 29.05.2018 21:49

  ARTERIA SA (22/2018) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Arteria S.A.

 • 25.05.2018 23:14

  ARTERIA SA (21/2018) Przedterminowy wykup Obligacji serii F oraz zawarcie umowy kredytowej.

 • 25.05.2018 22:18

  ARTERIA SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 roku

 • 22.05.2018 17:16

  ARTERIA SA (19/2018) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Arteria S.A. przeprowadzonej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osobę blisko związaną ze spółką Arteria S.A.

 • 22.05.2018 16:48

  ARTERIA SA (18/2018) Powiadomienie Investcamp Sp. z o.o. o transakcji zakupu akcji Arteria S.A.

 • 19.05.2018 01:55

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 18:57

  ARTERIA SA (17/2018) Przyspieszenie terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018 roku.

 • 28.04.2018 01:50

  ARTERIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.04.2018 00:57

  ARTERIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 23:39

  ARTERIA SA (16/2018) Odpis aktualizacyjny Wartości Firmy

 • 24.04.2018 11:53

  ARTERIA SA (15/2018) Przyspieszenie terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok.

 • 21.03.2018 09:19

  ARTERIA SA (14/2018) Zawiadomienie złożone w trybie art.19 ust.1 Ropozrządzenia MAR o transakcji nabycia akcji Arteria S.A. przez osobę powiązaną.

 • 26.02.2018 14:35

  ARTERIA SA (13/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Arteria S.A. przeprowadzonych przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane ze spółką Arteria S.A.

 • 26.02.2018 14:20

  ARTERIA SA (12/2018) Powiadomienie Investcamp Sp. z o.o. o transakcjach na akcjach Arteria S.A.

 • 20.02.2018 14:33

  ARTERIA SA (11/2018) Otrzymanie powiadomień w trybie art.19 ust. 1 MAR dotyczących transakcji na akcjach Arteria S.A.

 • 07.02.2018 15:56

  ARTERIA SA (10/2017) Wybór Grzegorza Grygiela na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz na Członka Komitetu Audytu

 • 25.01.2018 12:44

  ARTERIA SA (9/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 24.01.2018 16:13

  ARTERIA SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Spółki Arteria S.A.

 • 24.01.2018 15:07

  ARTERIA SA (7/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.

 • 24.01.2018 14:50

  ARTERIA SA (6/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 stycznia 2018 roku

 • 05.01.2018 18:01

  ARTERIA SA (4/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane.

 • 05.01.2018 17:59

  ARTERIA SA (3/2018) Powiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o.

 • 03.01.2018 19:56

  ARTERIA SA (2/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane.

 • 03.01.2018 19:48

  ARTERIA SA (1/2018) Powiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. /korekta numeru porządkowego raportu oznaczonego jako 27/2018/

 • 03.01.2018 19:40

  ARTERIA SA (27/2018) Powiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o.

 • 29.12.2017 14:30

  ARTERIA SA (26/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. na dzień 24 stycznia 2018 roku.

 • 29.12.2017 11:10

  ARTERIA SA (25/2016) Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane.

 • 29.12.2017 10:56

  ARTERIA SA (24/2017) Powiadomienie o przekroczeniu przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. progu 11% głosów na WZA Arteria S.A.

 • 28.12.2017 18:27

  ARTERIA SA (23/2017) Korekta do raportu nr 21/2017 w sprawie powiadomienia o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane.

 • 28.12.2017 17:33

  ARTERIA SA (22/2017) Żądanie zwołania NWZA i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

 • 22.12.2017 20:57

  ARTERIA SA (21/2017) Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby blisko związane.

 • 22.12.2017 20:44

  ARTERIA SA (20/2017) Powiadomienie o przekroczeniu przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. progu 10% głosów na WZA Arteria S.A.

 • 15.11.2017 21:24

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.11.2017 15:28

  Union Investment TFI zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Arterii

 • 13.11.2017 15:21

  ARTERIA SA (19/2017) Zawiadomienie Union Investment TFI o zejściu poniżej 5%

 • 13.09.2017 16:28

  ARTERIA SA (18/2017) Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby powiązane ze spółką Arteria S.A.

 • 13.09.2017 16:12

  ARTERIA SA (17/2017) Powiadomienie o przekroczeniu przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. progu 5% głosów na WZA Arteria S.A.

 • 31.08.2017 20:23

  ARTERIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.08.2017 15:05

  ARTERIA SA (16/2017) Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. oraz powiadomienia od osób związanych ze spółką Arteria S.A.

 • 10.07.2017 21:15

  ARTERIA SA (15/2017) Wybór Piotra Schramm na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór członków Komitetu Audytu Spółki.

 • 23.06.2017 20:06

  ARTERIA SA (14/2017) Wybór Arteria S.A. na wykonawcę zlecenia usług outsourcingu contact center dla Energa Obrót S.A.

 • 22.06.2017 18:04

  ARTERIA SA (13/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. na nową kadencję

 • 22.06.2017 17:31

  Akcjonariusze Arterii za wypłatą 23 groszy dywidendy na akcję

 • 22.06.2017 17:11

  ARTERIA SA (12/2017) Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy

 • 22.06.2017 16:55

  ARTERIA SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.

 • 22.06.2017 16:19

  ARTERIA SA (10/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 roku

 • 22.06.2017 09:24

  Arteria chce wypłacić 23 gr dywidendy na akcję (popr.)

 • 22.06.2017 09:19

  ARTERIA SA (9/2017) Sprostowanie raportu nr 8/2017. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 23 groszy na jedną akcję.

 • 22.06.2017 08:45

  Arteria chce wypłacić 0,23 gr dywidendy na akcję

 • 22.06.2017 08:23

  ARTERIA SA (8/2017) Rekomendacja Zarządu Arteria S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 22.06.2017 08:18

  Arteria prognozuje w '17 r. 11,9 mln zł EBITDA i 157,2 mln zł przychodów

 • 22.06.2017 08:07

  ARTERIA SA (7/2017) Prognoza przychodów ze sprzedaży i wskaźnika EBITDA na 2017 rok

 • 02.06.2017 17:07

  ARTERIA SA (6/2017) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku.

 • 25.05.2017 10:57

  ARTERIA SA (5/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. na dzień 22 czerwca 2017 roku.

 • 23.05.2017 18:07

  ARTERIA SA (4/2017) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok

 • 16.05.2017 07:38

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 21.03.2017 23:28

  ARTERIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 20:57

  ARTERIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.01.2017 18:25

  ARTERIA SA (3/2017) Zmniejszenie zaangażowania w Arteria S.A. przez Union Investment TFI S.A

 • 23.01.2017 17:53

  ARTERIA SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 11.01.2017 15:14

  Allianz FIO zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Arterii

 • 11.01.2017 14:45

  ARTERIA SA (1/2017) Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej głosów w Arteria S.A.

 • 23.12.2016 14:34

  ARTERIA SA (13/2016) Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej głosów w Arteria S.A.

 • 23.12.2016 12:30

  ARTERIA SA (12/2016) Korekta raportu 11/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku

 • 05.12.2016 14:13

  ARTERIA SA (11/2016) Zmniejszenie zaangażowania w Spółce przez Union Investment TFI S.A.

 • 14.11.2016 21:03

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 27.09.2016 18:07

  ARTERIA SA (10/2016) Emisja obligacji serii G

 • 20.09.2016 15:20

  ARTERIA SA (9/2016) Informacja o wyborze Oferty przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

 • 31.08.2016 21:59

  ARTERIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 28.06.2016 17:10

  ARTERIA SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. na nową kadencję

 • 28.06.2016 16:56

  ARTERIA SA Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A .

 • 28.06.2016 16:43

  ARTERIA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku

 • 23.06.2016 13:25

  ARTERIA SA Zgłoszenie kandydatury Piotra Schramma na Członka Rady Nadzorczej Arteria S.A.

 • 01.06.2016 15:49

  ARTERIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 roku.

 • 14.05.2016 00:02

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.04.2016 17:10

  ARTERIA SA Wykaz raportów opublikowanych w roku obrotowym 2015.

 • 22.03.2016 02:07

  ARTERIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 22:04

  ARTERIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.01.2016 14:36

  ARTERIA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 04.01.2016 17:01

  ARTERIA SA Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej Arteria S.A.

 • 17.12.2015 15:17

  ARTERIA SA Finalizacja transakcji zakupu 100% udziałów w BPO Management Sp. z o.o.

 • 14.12.2015 14:33

  ARTERIA SA Wykup obligacji serii D

 • 30.11.2015 14:57

  ARTERIA SA Aneks do Umowy z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zakupu 100% udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o.

 • 13.11.2015 17:44

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 17:28

  ARTERIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 10.11.2015 10:03

  Vestor DM obniżył cenę docelową Arterii do 23,3 zł

 • 09.09.2015 17:03

  ARTERIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.09.2015 08:30

  ARTERIA SA Sprostowanie raportu 18/2015 w sprawie zakupu udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o.

 • 31.08.2015 16:54

  ARTERIA SA Zakup 100% udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o.

 • 28.08.2015 17:16

  ARTERIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 17:24

  ARTERIA SA Zamknięcie transakcji zakupu Contact Center Sp. z o.o.

 • 07.08.2015 15:01

  ARTERIA SA Emisja obligacji serii F

 • 07.08.2015 13:25

  ARTERIA SA Rejestracja obniżonego kapitału zakładowego Arteria S.A.

 • 07.08.2015 11:33

  ARTERIA SA Aneks do Umowy z Grupą Orange Polska na zakup 100% udziałów Contact Center Sp. z o.o. (uzupełnienie raportu 12/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.)

 • 03.08.2015 17:22

  ARTERIA SA Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań za 2015 rok i informacja o poziomie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku

 • 31.07.2015 11:41

  Vestor DM podniósł cenę docelową Arterii do 25,3 zł

 • 06.07.2015 19:11

  Arteria zawarła warunkową umowę kupna od Orange spółki Contact Center

 • 06.07.2015 18:01

  ARTERIA SA Zawarcie umowy z Grupą Orange Polska na zakup 100% udziałów Contact Center Sp. z o.o.

 • 25.06.2015 15:08

  ARTERIA SA Decyzją ZWZA Spółki nie będzie wypłaty dywidendy w 2015 roku

 • 25.06.2015 14:56

  ARTERIA SA Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A

 • 25.06.2015 14:47

  ARTERIA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku

 • 08.06.2015 15:47

  ARTERIA SA Uzupełnienie porządku obrad WZA o uchwałę dotyczącą dywidendy

 • 03.06.2015 11:58

  ARTERIA SA Decyzje podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej Arteria S.A.

 • 28.05.2015 16:40

  ARTERIA SA Rekomendacja Zarządu Arteria S.A. dotycząca dywidendy.

 • 28.05.2015 16:32

  ARTERIA SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Arteria S.A i proponowane projekty uchwał

 • 16.05.2015 00:34

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 31.03.2015 13:55

  ARTERIA SA Wykaz raportów w 2014 roku

 • 20.03.2015 20:42

  ARTERIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 20:12

  ARTERIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 17:54

  Arteria sprzedała spółkę Arteria Call Center za 6,75 mln zł

 • 16.03.2015 17:29

  ARTERIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 02.02.2015 15:41

  ARTERIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 27.01.2015 11:13

  DI Investors obniżył cenę docelową Arterii do 23,8 zł za akcję

 • 19.01.2015 14:19

  ARTERIA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 19.12.2014 17:01

  ARTERIA SA Wypowiedzenie umowy znaczącej

 • 14.11.2014 17:17

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 17.09.2014 11:09

  DI Investors wycenia akcję Arterii na 28,5-28,9 zł

 • 29.08.2014 23:24

  ARTERIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 05.08.2014 15:30

  ARTERIA SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań za 2014 r.

 • 26.06.2014 13:40

  ARTERIA SA Decyzja ZWZ dotycząca wysokości dywidendy

 • 26.06.2014 13:34

  ARTERIA SA wykaz akcjonariuszy

 • 26.06.2014 13:30

  Arteria wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję

 • 26.06.2014 13:25

  ARTERIA SA uchwały podjęte przez ZWZ 26 czerwca 2014 r.

 • 23.06.2014 13:58

  ARTERIA SA wykaz raportów opublikowanych w 2013 roku

 • 30.05.2014 15:39

  ARTERIA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz publikacja projektów uchwał

 • 15.05.2014 20:06

  ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 04.04.2014 14:07

  Zarząd Arterii rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję

 • 04.04.2014 14:00

  ARTERIA SA wypłata dywidendy w 2014 roku

 • 24.03.2014 15:17

  ARTERIA SA Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie będą stosowane przez spółkę

 • 12.02.2014 12:30

  ARTERIA SA zawiadomienie Union Investment TFI SA o przekroczeniu 12% na WZA

 • 08.01.2014 13:58

  ARTERIA SA umorzenie obligacji serii C

 • 23.10.2013 10:50

  Arteria w '13 spodziewa się wyników lepszych o ok. 10 proc. rdr (wywiad)

 • 23.10.2013 10:44

  Arteria zamierza wypłacić za 2013 r. dywidendę wyższą niż za 2012 r.

 • 21.10.2013 16:29

  ARTERIA SA zawiadomienie Union Investment TFI S.A. o przekroczeniu 10% na WZA

 • 07.10.2013 16:42

  ARTERIA SA emisja obligacji serii E

 • 02.09.2013 07:54

  ARTERIA SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 16.07.2013 16:41

  ARTERIA SA - wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań za 2013 rok

 • 05.07.2013 15:11

  Union Investment TFI ma ponad 5 proc. Arterii

 • 05.07.2013 15:04

  ARTERIA SA zawiadomienie Union Investment TFI SA o przekroczeniu 5% na WZA

 • 24.06.2013 15:15

  ARTERIA SA - korekta raportu 16/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku

 • 24.06.2013 14:29

  ARTERIA SA decyzja ZWZA dotycząca wysokości dywidendy za 2012 rok

 • 24.06.2013 14:19

  ARTERIA SA - wykaz akcjonariuszy powyżej 5%

 • 24.06.2013 14:06

  ARTERIA SA zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 24.06.2013 14:05

  Arteria wypłaci 1,71 mln zł dywidendy za '12

 • 24.06.2013 14:00

  ARTERIA SA uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2013 roku

 • 20.06.2013 11:31

  Union TFI ma ponad 5 proc. akcji Arterii

 • 20.06.2013 10:54

  ARTERIA SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% na WZA

 • 17.06.2013 16:14

  ARTERIA SA emisja obligacji serii D

 • 11.06.2013 16:35

  ARTERIA SA rezygnacja Wojciecha Bieńkowskiego z funkcji członka rady nadzorczej

 • 08.05.2013 15:31

  Allianz FIO ma ponad 5 proc. Arterii

 • 08.05.2013 15:27

  ARTERIA SA - zwiadomienie o przekroczeniu 5% na WZA

 • 26.04.2013 17:41

  ARTERIA SA sprzedaż akcji przez członka rady nadzorczej

 • 22.04.2013 16:34

  ARTERIA SA wykaz raportów w 2012 roku