Apator SA

skrót: APT

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa przoduje w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Posiada autorskie rozwiązania w zakresie odczytu i rozliczania mediów użytkowych (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury). Produkuje także aparaturę sterowniczą i aparaturę górniczą.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Apator-Mining sp. z o.o.3 600 00010,96%3 600 0006,57%
Lewicki MariuszZWZ2 188 0006,66%5 750 12810,49%
Sosgórnik Tadeusz1 900 5035,78%4 879 8098,90%
Guzowska Danuta1 520 2794,63%4 382 9217,99%
Jaworski ZbigniewZWZ1 371 0004,17%3 656 5446,67%
Marzygliński Janusz967 9692,95%3 422 2456,24%
Piotrowski Kazimierzwraz ze Zdzisławą Piotrowską833 9552,54%2 858 2775,21%
Apator SA46 9000,14%46 9000,09%

Kategoria • 18.01.2021 20:36

  APATOR SA (5/2021) Nabycie akcji własnych

 • 12.01.2021 13:51

  Apator zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości

 • 12.01.2021 13:33

  APATOR SA (4/2021) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz S.A. w Poznaniu

 • 08.01.2021 12:11

  APATOR SA (3/2021) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA

 • 05.01.2021 18:16

  Oferta Apatora za 45,4 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja

 • 05.01.2021 17:58

  APATOR SA (2/2021) Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy liczników

 • 04.01.2021 18:18

  Apator Rector ma umowę z Tauronem o wartości 26,3 mln zł

 • 04.01.2021 18:08

  APATOR SA (1/2021) Zawarcie umowy na rozwój systemu ZMS w Tauron Dystrybucja SA

 • 30.12.2020 12:32

  APATOR SA (74/2020) Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną Apator Powogaz SA

 • 24.12.2020 12:15

  APATOR SA (73/2020) Ilość akcji biorących udział w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok

 • 24.12.2020 12:09

  APATOR SA (72/2020) Nabycie akcji własnych

 • 16.12.2020 16:18

  APATOR SA (71/2020) Zmiana terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA

 • 10.12.2020 17:15

  APATOR SA (70/2020) Nabycie akcji własnych

 • 07.12.2020 18:49

  APATOR SA (69/2020) Informacja o transakcji zastawu na akcjach Apator SA przez Apator Mining Sp. z o.o. złożona w trybie art. 19 MAR.

 • 07.12.2020 18:22

  APATOR SA (68/2020) Ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego oraz otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 07.12.2020 12:28

  APATOR SA (67/2020) Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

 • 04.12.2020 16:14

  APATOR SA (66/2020) Zawarcie umowy kredytowej na budowę zakładu Apator Powogaz SA

 • 30.11.2020 17:35

  APATOR SA (65/2020) Nabycie akcji własnych

 • 27.11.2020 16:02

  APATOR SA (64/2020) Zawarcie aneksu do umowy na dostawy gazomierzy

 • 26.11.2020 12:57

  Apator chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '20 w wysokości 0,45 zł na akcję

 • 26.11.2020 12:49

  APATOR SA (63/2020) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 0,45 zł na akcję

 • 20.11.2020 16:30

  APATOR SA (62/2020) Dodatkowe zamówienia w ramach kontraktu "Rynek Mocy"

 • 20.11.2020 12:36

  APATOR SA (61/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA

 • 19.11.2020 11:37

  Apator chce w I kw. 2021 przedstawić aktualizację strategii na lata 2019-23

 • 19.11.2020 10:46

  Apator planuje w grudniu wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok

 • 16.11.2020 12:52

  APATOR SA (60/2020) Zawarcie umowy na dostawy liczników energii elektrycznej

 • 16.11.2020 07:28

  Wyniki Apatora w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2020 07:17

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 17:11

  APATOR SA (59/2020) Nabycie akcji własnych

 • 06.11.2020 14:09

  Apator Powogaz ma przedwstępną umowę o wartości 48,9 mln zł netto na budowę nowej siedziby

 • 06.11.2020 13:43

  APATOR SA (58/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości oraz budowa nowej siedziby Apator Powogaz SA

 • 29.10.2020 17:15

  APATOR SA (57/2020) Nabycie akcji własnych

 • 27.10.2020 16:10

  Oferta Apatora za 67 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Energi Operator

 • 27.10.2020 15:52

  APATOR SA (56/2020) Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy liczników

 • 15.10.2020 19:43

  APATOR SA (55/2020) Nabycie akcji własnych

 • 01.10.2020 17:37

  APATOR SA (54/2020) Nabycie akcji własnych

 • 29.09.2020 13:19

  Atrem chce sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Apator Elkomtech

 • 18.09.2020 20:01

  APATOR SA (53/2020) Nabycie akcji własnych

 • 17.09.2020 14:42

  APATOR SA (52/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA

 • 11.09.2020 14:32

  APATOR SA (51/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA

 • 10.09.2020 10:40

  Apator we wrześniu rozpocznie prace nad przeglądem strategii na lata 2019-23

 • 02.09.2020 17:01

  APATOR SA (50/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 28.08.2020 07:37

  Wyniki Apatora w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2020 07:14

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 28.08.2020 07:07

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 27.08.2020 17:21

  APATOR SA (49/2020) Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA i aktualizacja informacji dotyczącej połączenia spółek z segmentu Energia Elektryczna

 • 20.08.2020 14:00

  APATOR SA (48/2020) Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 18.08.2020 14:42

  APATOR SA (47/2020) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

 • 10.08.2020 13:51

  APATOR SA (46/2020) Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator

 • 04.08.2020 18:58

  Apator ma umowę ramową na dostawy gazomierzy do W.Brytanii w latach '20-'25 o wartości ok. 230,3 mln zł

 • 04.08.2020 18:39

  APATOR SA (45/2020) Zawarcie umowy ramowej na dostawę gazomierzy na rynek Wielkiej Brytanii

 • 10.06.2020 15:11

  APATOR SA (35/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 09.06.2020 14:06

  APATOR SA (34/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 05.06.2020 15:08

  APATOR SA (33/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 2 lipca 2020 r.

 • 05.06.2020 15:04

  APATOR SA (32/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA

 • 03.06.2020 12:37

  APATOR SA (31/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 27.05.2020 12:15

  Nakłady inwestycyjne Apatora wyniosą 60-80 mln zł w 2020 roku

 • 27.05.2020 11:26

  Apator wznowił rozmowy o sprzedaży nieruchomości w Poznaniu

 • 25.05.2020 11:50

  APATOR SA (30/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA

 • 20.05.2020 15:55

  APATOR SA (29/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 15.05.2020 07:34

  Wyniki Apatora w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2020 07:07

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 14.05.2020 14:48

  Zarząd Apatora obniża rekomendowaną dywidendę do 1,1 zł brutto na akcję

 • 14.05.2020 14:36

  APATOR SA (28/2020) Rekomendacja dotycząca wpłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019

 • 07.05.2020 14:03

  APATOR SA (27/2020) Informacja udostępniona akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

 • 29.04.2020 10:04

  BM PKO BP obniżył cenę docelową dla Apatora do 19,5 zł

 • 24.04.2020 08:59

  Cele strategiczne na '20 zagrożone, wydatki inwestycyjne będą podlegały rewizji - Apator

 • 24.04.2020 08:22

  APATOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 24.04.2020 08:21

  APATOR SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.04.2020 15:32

  Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez Apator Powogaz za kilka miesięcy

 • 07.04.2020 15:13

  APATOR SA (26/2020) Wstrzymanie procesu zbycia nieruchomości w Poznaniu

 • 26.03.2020 17:17

  APATOR SA (25/2020) Nabycie akcji własnych

 • 12.03.2020 17:14

  APATOR SA (24/2020) Nabycie akcji własnych

 • 10.03.2020 14:15

  Apator planuje w 2020 roku zwiększyć inwestycje do max. 90 mln zł

 • 02.03.2020 17:12

  APATOR SA (23/2020) Nabycie akcji własnych

 • 28.02.2020 18:02

  Apator miał 9,8 mln zł zysku w IV kwartale, poniżej oczekiwań

 • 28.02.2020 17:23

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QSr

 • 28.02.2020 14:36

  W związku z koronawirusem Apator przewiduje możliwe opóźnienia w dostawach komponentów do produkcji

 • 25.02.2020 12:55

  Apator chce wypłacić 1,3 zł brutto dywidendy za '19

 • 25.02.2020 12:43

  APATOR SA (22/2020) Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019

 • 19.02.2020 18:28

  APATOR SA (21/2020) Nabycie akcji własnych

 • 10.02.2020 16:57

  APATOR SA (20/2020) Nabycie akcji własnych

 • 10.02.2020 15:18

  APATOR SA (19/2020) Zawarcie umów na dostawy liczników energii elektrycznej

 • 05.02.2020 14:51

  Spółka zależna Apatora ma umowy z PSG o wartości 75,2 mln zł netto

 • 05.02.2020 14:44

  APATOR SA (18/2020) Zawarcie umów na dostawy gazomierzy z Polską Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

 • 29.01.2020 17:13

  APATOR SA (17/2020) Nabycie akcji własnych

 • 27.01.2020 09:03

  APATOR SA (16/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 24.01.2020 17:24

  Oferta spółki zależnej Apatora najkorzystniejsza w przetargu PSG

 • 24.01.2020 17:10

  APATOR SA (15/2020) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.

 • 24.01.2020 15:14

  APATOR SA (14/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 22.01.2020 14:28

  APATOR SA (13/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 21.01.2020 17:49

  Apator Powogaz ma list intencyjny zbycia nieruchomości za 61 mln zł

 • 21.01.2020 17:26

  Apator obniżył szacunki zysku netto grupy w '19 do 56 mln zł

 • 21.01.2020 17:24

  APATOR SA (12/2020) Zawarcie Listu Intencyjnego dotyczącego zbycia nieruchomości

 • 21.01.2020 17:16

  APATOR SA (11/2020) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2019

 • 21.01.2020 16:40

  APATOR SA (10/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 21.01.2020 12:53

  Aviva OFE ma 5,64 proc. głosów na walnym Apatora

 • 21.01.2020 11:55

  APATOR SA (9/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 20.01.2020 15:35

  Apator ma umowę z Tauron Dystrybucja o wartości 39,5 mln zł

 • 20.01.2020 15:25

  APATOR SA (8/2020) Zawarcie umowy z Tauron Dystrybucja SA

 • 17.01.2020 10:44

  APATOR SA (7/2020) Korekta raportu bieżącego nr 7/2020 - Nabycie akcji własnych

 • 16.01.2020 17:12

  APATOR SA (7/2020) Nabycie akcji własnych

 • 15.01.2020 10:11

  APATOR SA (6/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 13.01.2020 09:15

  APATOR SA (5/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 12.01.2020 15:49

  Spółka zależna Apatora ma szansę na kontrakt z PSG na 26,2 mln zł

 • 10.01.2020 22:56

  APATOR SA (4/2020) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.

 • 08.01.2020 12:28

  APATOR SA (3/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator S.A.

 • 07.01.2020 16:05

  APATOR SA (2/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 03.01.2020 14:28

  APATOR SA (1/2020) Zawarcie umowy z Energa-Operator SA

 • 20.12.2019 17:11

  APATOR SA (66/2019) Nabycie akcji własnych

 • 19.12.2019 15:22

  APATOR SA (65/2019) Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Apator Powogaz SA

 • 19.12.2019 15:17

  APATOR SA (64/2019) Zamiar połączenia spółek zależnych

 • 16.12.2019 13:37

  Oferta Apatora za 77 mln zł wybrana w przetargu na dostawę liczników

 • 16.12.2019 13:29

  APATOR SA (63/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy liczników

 • 05.12.2019 14:24

  APATOR SA (62/2019) Ilość akcji biorących udział w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok

 • 05.12.2019 10:01

  DM PKO BP obniżył cenę docelową dla Apatora do 22,5 zł

 • 04.12.2019 17:10

  APATOR SA (61/2019) Nabycie akcji własnych

 • 22.11.2019 13:28

  APATOR SA (59/2019) Korekta raportu bieżącego nr 59/2019 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 22.11.2019 12:56

  Relokacja spółki Apator Powogaz planowana na połowę '21

 • 22.11.2019 12:39

  APATOR SA (60/2019) Relokacja spółki Apator Powogaz SA i planowana sprzedaż jej nieruchomości w Poznaniu

 • 22.11.2019 11:27

  APATOR SA (59/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 22.11.2019 11:10

  APATOR SA (58/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

 • 19.11.2019 15:33

  Apator wypłaci 1,3-1,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 roku

 • 15.11.2019 08:33

  Apator miał w III kw. 14,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 17 mln zł przed rokiem

 • 15.11.2019 07:16

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 14:29

  APATOR SA (57/2019) Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator

 • 06.11.2019 14:57

  Apator szacuje 67 mln zł zysku w '19, wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,45 zł na akcję (opis)

 • 06.11.2019 14:42

  Apator chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '19 w wys. 0,45 zł na akcję

 • 06.11.2019 14:40

  Apator szacuje, że w 2019 r. osiągnie 877 mln zł przychodów oraz 67 mln zł zysku netto

 • 06.11.2019 14:31

  APATOR SA (56/2019) Informacja o przewidywanych wynikach za rok 2019 oraz deklaracja w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019

 • 30.10.2019 17:14

  APATOR SA (55/2019) Nabycie akcji własnych

 • 23.10.2019 17:16

  APATOR SA (54/2019) Nabycie akcji własnych

 • 17.10.2019 10:22

  APATOR SA (53/2019) Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

 • 14.10.2019 17:48

  APATOR SA (52/2019) Nabycie akcji własnych

 • 02.10.2019 17:12

  APATOR SA (51/2019) Nabycie akcji własnych

 • 26.09.2019 16:59

  APATOR SA (50/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 23.09.2019 17:44

  APATOR SA (49/2019) Nabycie akcji własnych

 • 12.09.2019 17:49

  APATOR SA (48/2019) Nabycie akcji wlasnyh

 • 12.09.2019 12:24

  APATOR SA (47/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 10.09.2019 12:15

  APATOR SA (46/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator S.A.

 • 06.09.2019 12:01

  Apator Rector wdroży nowe wersje modułów systemu SID za 12,5 mln zł dla Energa Operator

 • 05.09.2019 15:12

  CAPEX Apatora wyniesie w 2019 roku około 60 mln zł

 • 02.09.2019 17:21

  APATOR SA (45/2019) Nabycie akcji własnych

 • 30.08.2019 08:40

  Apator podtrzymuje prognozy na 2019 r.

 • 30.08.2019 08:11

  Wyniki Apatora w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2019 07:40

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 30.08.2019 07:38

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 22.08.2019 18:14

  APATOR SA (44/2019) Nabycie akcji własnych

 • 13.08.2019 18:34

  APATOR SA (43/2019) Nabycie akcji własnych

 • 31.05.2019 11:35

  APATOR SA (30/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 22.05.2019 13:09

  Apator zapowiada utrzymanie trendu wzrostowego dywidendy

 • 17.05.2019 17:53

  Apator pokazał wyniki zbliżone do konsensusu, zarząd podtrzymuje prognozy na '19

 • 17.05.2019 17:16

  Wyniki Apatora w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.05.2019 17:06

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 12.04.2019 17:27

  APATOR SA (20/2019) Nabycie akcji własnych

 • 29.03.2019 18:46

  APATOR SA (17/2019) Nabycie akcji własnych

 • 28.03.2019 13:28

  Oferta Apatora za 20,8 mln zł netto wybrana w przetargu na dostawę liczników

 • 28.03.2019 13:21

  APATOR SA (16/2019) Wybór oferty Apator SA w przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej dla Energa Operator SA

 • 20.03.2019 17:02

  APATOR SA (15/2019) Nabycie akcji własnych

 • 11.03.2019 17:03

  APATOR SA (14/2019) Nabycie akcji własnych

 • 01.03.2019 14:25

  CAPEX Apatora ma wzrosnąć do 96 mln zł w 2019 r.

 • 01.03.2019 10:47

  Apator prognozuje 72-75 mln zł zysku w '19, za '18 rekomenduje 1,3 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 01.03.2019 10:15

  Apator prognozuje 72-75 mln zł zysku netto w '19

 • 01.03.2019 10:07

  Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,3 zł brutto za akcję z zysku za '18

 • 01.03.2019 10:01

  APATOR SA (13/2019) Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok

 • 01.03.2019 09:59

  APATOR SA (12/2019) Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018

 • 28.02.2019 17:12

  APATOR SA (11/2019) Nabycie akcji własnych

 • 27.02.2019 17:32

  Zysk grupy Apator w '18 wyniósł 71,3 mln zł wobec 65-70 mln zł prognozy

 • 27.02.2019 17:11

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2018 QSr

 • 27.02.2019 13:53

  Spółka zależna Apatora ma umowę na dostawę liczników za max. 41,4 mln zł

 • 27.02.2019 13:38

  APATOR SA (10/2019) Zawarcie przez Apator GmbH umowy na dostawę liczników energii elektrycznej na rynek niemiecki

 • 19.02.2019 17:31

  APATOR SA (9/2019) Nabycie akcji własnych

 • 08.02.2019 13:29

  Dywidenda Apatora z zysku '18 powinna wynieść co najmniej 1,2 zł brutto na akcję - prezes

 • 06.02.2019 17:43

  APATOR SA (8/2019) Nabycie akcji własnych

 • 25.01.2019 17:06

  APATOR SA (7/2019) Nabycie akcji własnych

 • 24.01.2019 08:46

  APATOR SA (6/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator S.A.

 • 18.01.2019 11:17

  Apator ma umowy z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników za max. 39,5 mln zł netto

 • 18.01.2019 11:02

  APATOR SA (5/2019) Zawarcie umów z Tauron Dystrybucja SA

 • 16.01.2019 17:34

  APATOR SA (4/2019) Nabycie akcji własnych

 • 10.01.2019 13:55

  APATOR SA (3/2019) Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną Apator Powogaz SA

 • 10.01.2019 09:02

  Noble Securities podnosi rekomendację i cenę docelową dla akcji Apatora

 • 07.01.2019 17:25

  APATOR SA (2/2019) Nabycie akcji własnych

 • 07.01.2019 13:46

  APATOR SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.12.2018 14:24

  APATOR SA (78/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 21.12.2018 17:43

  APATOR SA (77/2018) Nabycie akcji własnych

 • 14.12.2018 13:27

  APATOR SA (76/2018) Powołanie Członka Zarządu Apator SA

 • 14.12.2018 10:31

  APATOR SA (75/2018) Ilość akcji biorących udział w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 12.12.2018 17:21

  APATOR SA (74/2018) Nabycie akcji własnych

 • 07.12.2018 11:45

  APATOR SA (73/2018) Wybór oferty Apator SA w przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej dla Tauron Dystrybucja SA

 • 03.12.2018 17:16

  APATOR SA (72/2018) Nabycie akcji własnych

 • 30.11.2018 10:16

  APATOR SA (71/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 27.11.2018 12:34

  Apator przewiduje realizację prognozy zysku z górnej granicy przedziału 65-70 mln zł

 • 22.11.2018 17:07

  APATOR SA (70/2018) Wybór oferty Apator GmbH w przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej na rynek niemiecki

 • 22.11.2018 11:35

  APATOR SA (69/2018) Ustanowienie w dniu 22 listopada 2018 roku przez Apator Metrix SA zabezpieczeń na rzecz Banku Handlowego SA.

 • 21.11.2018 17:28

  APATOR SA (68/2018) Nabycie akcji własnych

 • 15.11.2018 17:22

  Wyniki Apatora w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2018 17:10

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 14:50

  Apator wypłaci 0,4 zł brutto zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku w 2018 roku

 • 15.11.2018 14:32

  APATOR SA (67/2018) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,40 zł na akcję

 • 09.11.2018 17:26

  APATOR SA (66/2018) Nabycie akcji własnych

 • 31.10.2018 15:01

  APATOR SA (65/2018) Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych

 • 31.10.2018 10:32

  APATOR SA (64/2018) Skorzystanie przez PGE Dystrybucja SA z prawa opcji

 • 30.10.2018 17:50

  APATOR SA (63/2018) Nabycie akcji własnych

 • 19.10.2018 18:35

  APATOR SA (62/2018) Nabycie akcji własnych

 • 17.10.2018 14:18

  Apator rozważy akwizycję sieci sprzedaży w Niemczech, Francji i Skandynawii

 • 17.10.2018 13:22

  APATOR SA (61/2018) Korekta raportu bieżącego nr 61/2018

 • 17.10.2018 10:32

  Apator w strategii zakłada wzrost przychodów w '23 do ok. 1,4 mld zł oraz EBITDA do ok. 220 mln zł

 • 17.10.2018 09:55

  APATOR SA (61/2018) Strategia Grupy Apator na lata 2019-2023

 • 10.10.2018 18:30

  APATOR SA (60/2018) Nabycie akcji własnych

 • 03.10.2018 11:40

  APATOR SA (59/2018) Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 §6 k.s.h.

 • 01.10.2018 17:46

  APATOR SA (58/2018) Nabycie akcji własnych

 • 20.09.2018 17:51

  APATOR SA (57/2018) Nabycie akcji własnych

 • 11.09.2018 18:46

  APATOR SA (56/2018) Nabycie akcji własnych

 • 05.09.2018 13:43

  Apator będzie rósł o 5-7 proc. w '19-20, zgodnie z rynkiem; potem przyspieszenie

 • 03.09.2018 11:07

  APATOR SA (55/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Apator Rector sp. z o.o.

 • 30.08.2018 17:13

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 30.08.2018 17:11

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 30.08.2018 15:29

  APATOR SA (54/2018) Podpisanie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami grupy Apator

 • 29.08.2018 18:21

  APATOR SA (53/2018) Nabycie akcji własnych

 • 20.08.2018 17:46

  APATOR SA (52/2018) Nabycie akcji własnych

 • 07.08.2018 17:41

  APATOR SA (51/2018) Nabycie akcji własnych

 • 06.08.2018 09:41

  APATOR SA (50/2018) Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

 • 30.07.2018 09:08

  APATOR SA (49/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator S.A.

 • 27.07.2018 17:58

  APATOR SA (48/2018) Nabycie akcji własnych

 • 25.07.2018 17:50

  Apator miał w I półroczu 396,1 mln zł przychodów i 36,7 mln zł zysku netto

 • 25.07.2018 17:12

  APATOR SA (47/2018) Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 roku

 • 18.07.2018 17:20

  APATOR SA (46/2018) Nabycie akcji własnych

 • 16.07.2018 17:36

  APATOR SA (45/2018) Zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

 • 13.07.2018 08:15

  APATOR SA (44/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 09.07.2018 19:43

  APATOR SA (43/2018) Nabycie akcji własnych

 • 09.07.2018 12:36

  APATOR SA (42/2018) Zawarcie umowy z innogy Stoen Operator Sp. z o. o.

 • 05.07.2018 16:16

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii A spółki APATOR SA

 • 04.07.2018 08:51

  APATOR SA (41/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 29.06.2018 11:53

  APATOR SA (40/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 28.06.2018 08:34

  APATOR SA (39/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 26.06.2018 12:24

  APATOR SA (38/2018) Konwersja akcji

 • 25.06.2018 17:23

  APATOR SA (37/2018) Nabycie akcji własnych

 • 22.06.2018 09:02

  Oferta Apatora za 26,8 mln zł najkorzystniejsza w sześciu zadaniach przetargu PSG

 • 22.06.2018 08:48

  APATOR SA (36/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 20.06.2018 16:47

  APATOR SA (35/2018) Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

 • 20.06.2018 15:37

  APATOR SA (34/2018) Przedłużenie Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a spółkami grupy Apator

 • 18.06.2018 10:11

  APATOR SA (33/2018) Zawarcie umowy z Energa Operator S.A.

 • 15.06.2018 09:35

  Noble Securities obniża cenę docelową akcji Apatora do 28,96 zł

 • 14.06.2018 18:49

  APATOR SA (32/2018) Nabycie akcji własnych

 • 13.06.2018 15:34

  Oferta Apatora za 20,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę liczników

 • 13.06.2018 15:28

  APATOR SA (31/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników dla innogy Stoen Operator Sp. z o. o.

 • 08.06.2018 15:02

  APATOR SA (30/2018) Zatwierdzenie ugody z Tauron Dystrybucja S.A. przez sąd

 • 05.06.2018 12:02

  Konsorcjum Comarchu i Apatora ma ugodę z Tauron Dystrybucja

 • 05.06.2018 11:48

  APATOR SA (29/2018) Zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 30.05.2018 14:57

  APATOR SA (28/2018) Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 30.05.2018 14:57

  APATOR SA (27/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Apator SA w dniu 28 maja 2018 r.

 • 28.05.2018 22:21

  Apator wypłaci 1,20 zł dywidendy i skupi akcje własne za 20 mln zł

 • 28.05.2018 21:06

  APATOR SA (26/2018) Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 28.05.2018 21:05

  APATOR SA (25/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA

 • 28.05.2018 17:13

  APATOR SA (24/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 22.05.2018 10:56

  Apator podtrzymuje po I kw. prognozy na 2018 rok

 • 22.05.2018 10:04

  Oferta Apatora za 29,6 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę liczników

 • 22.05.2018 09:57

  APATOR SA (23/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników dla Energa Operator S.A.

 • 18.05.2018 14:51

  APATOR SA (22/2018) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 17.05.2018 17:38

  Wyniki Apatora w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.05.2018 17:10

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 15:55

  APATOR SA (21/2018) Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

 • 08.05.2018 16:37

  APATOR SA (20/2018) Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

 • 30.04.2018 10:48

  Apator chce skupić do 2,1 proc. akcji własnych za maksymalnie 20 mln zł

 • 30.04.2018 10:36

  APATOR SA (19/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 28 maja 2018 r.

 • 30.04.2018 09:51

  APATOR SA (18/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 30.04.2018 07:04

  APATOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.04.2018 06:58

  APATOR SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.04.2018 14:21

  APATOR SA (17/2018) Zawarcie umów z PGE Dystrybucja SA

 • 17.04.2018 13:24

  Apator zawiąże 12,6 mln zł rezerw w wynikach za '17; zysk netto grupy wyniesie 43,8 mln zł

 • 17.04.2018 13:15

  APATOR SA (16/2018) Zawiązanie rezerw, szacowany poziom wyniku za 2017 r.

 • 13.04.2018 14:58

  APATOR SA (15/2018) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

 • 29.03.2018 15:08

  APATOR SA (14/2018) Zamiar połączenia spółek zależnych

 • 22.03.2018 12:15

  APATOR SA (13/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator S.A.

 • 13.03.2018 14:24

  Oferta Apatora za 24,8 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę liczników

 • 13.03.2018 14:13

  APATOR SA (12/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do PGE Dystrybucja SA

 • 27.02.2018 14:14

  Apator chce się skoncentrować na wyżej marżowych produktach, CAPEX w '18 sięgnie 56 mln zł

 • 27.02.2018 08:38

  Prognoza wyników Apatora na '18 może zostać odebrana przez rynek negatywnie - DM mBanku (opinia)

 • 27.02.2018 07:17

  Apator planuje 1,20 zł dywidendy i skup akcji własnych za 20 mln zł

 • 27.02.2018 07:12

  Apator prognozuje 65-70 mln zł zysku netto i 850-880 mln zł przychodów w '18

 • 27.02.2018 07:09

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

 • 27.02.2018 07:04

  APATOR SA (11/2018) Zamiar przeprowadzenia programu skupu akcji własnych

 • 27.02.2018 07:02

  APATOR SA (10/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017

 • 27.02.2018 07:01

  APATOR SA (9/2018) Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 rok

 • 09.02.2018 17:49

  Apator szacuje, że zysk grupy w '17 wyniósł 56,4 mln zł, a prognozował zysk 60-65 mln zł

 • 09.02.2018 17:30

  APATOR SA (8/2018) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2017

 • 02.02.2018 18:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii A spółki APATOR SA

 • 29.01.2018 12:51

  APATOR SA (7/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 08:34

  APATOR SA (6/2018) Konwersja akcji

 • 22.01.2018 12:05

  APATOR SA (5/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.

 • 18.01.2018 12:50

  APATOR SA (4/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 16.01.2018 13:21

  APATOR SA (3/2018) Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną Apator Powogaz SA

 • 04.01.2018 16:57

  APATOR SA (2/2018) Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie składu Zarządu Apator S.A.

 • 03.01.2018 13:26

  APATOR SA (1/2018) Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Apator S.A.

 • 07.12.2017 12:02

  Noble Securities podnosi cenę docelową akcji Apatora do 33,8 zł i zaleca "kupuj"

 • 07.12.2017 09:07

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Apatora do "trzymaj", cena docelowa 30 zł

 • 30.11.2017 18:39

  Famur i LC Corp wejdą do indeksu mWIG40, opuszczą go Apator i Trakcja

 • 30.11.2017 13:48

  APATOR SA (46/2017) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

 • 30.11.2017 11:19

  APATOR SA (45/2017) Zmniejszenie składu Zarządu Apator S.A.

 • 27.11.2017 15:38

  APATOR SA (44/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 23.11.2017 12:56

  Apator nie obawia się o realizację prognoz na '17, decyzja o prognozie na '18 w lutym

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 16.11.2017 07:36

  Apator obniżył prognozę zysku netto na '17 do 60-65 mln zł

 • 16.11.2017 07:02

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 16.11.2017 06:58

  APATOR SA (43/2017) Aktualizacja prognozy skonsolidowanego zysku netto na rok 2017

 • 15.11.2017 14:45

  Andrzej Szostak zrezygnował z funkcji prezesa Apatora, zastąpi go Mirosław Klepacki

 • 15.11.2017 14:36

  Apator wypłaci 0,35 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za '17

 • 15.11.2017 14:19

  APATOR SA (42/2017) Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Apator S.A.

 • 15.11.2017 14:10

  APATOR SA (41/2017) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017

 • 15.11.2017 14:08

  APATOR SA (40/2017) Zamiar udzielenia pożyczki Apator Rector w celu obniżenia poziomu jej zadłużenia zewnętrznego

 • 08.11.2017 15:03

  APATOR SA (39/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Apator SA

 • 24.10.2017 18:51

  Tauron Dystrybucja wezwał Comarch i Apator Rector do zapłaty około 30,2 mln zł kary

 • 24.10.2017 18:06

  APATOR SA (38/2017) Wezwanie do zapłaty kary umownej

 • 16.10.2017 10:16

  APATOR SA (37/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.10.2017 20:27

  APATOR SA (36/2017) Przyspieszenie płatności za udziały spółki George Wilson Industries Ltd.

 • 06.10.2017 22:21

  APATOR SA (35/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.10.2017 14:46

  APATOR SA (34/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 26.09.2017 14:32

  APATOR SA (33/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 07.09.2017 12:58

  Apator chce zwiększać eksport, liczy na kontrakty w Niemczech; podtrzymał prognozy na ‘17

 • 31.08.2017 19:36

  Wyniki Apatora w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 19:18

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 31.08.2017 19:15

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 31.08.2017 12:44

  APATOR SA (32/2017) Zawarcie umowy z Energa Operator S.A.

 • 24.08.2017 12:32

  Apator ma umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników

 • 24.08.2017 12:20

  APATOR SA (31/2017) Zawarcie umowy z Tauron Dystrybucja SA

 • 31.07.2017 18:27

  APATOR SA (30/2017) Rejestracja zmian w Statucie Apator S.A.

 • 20.07.2017 14:16

  Oferta Apatora na dostawę liczników za 16,6 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza

 • 20.07.2017 14:05

  APATOR SA (29/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników komunalnych dla Energa Operator S.A.

 • 20.07.2017 14:04

  APATOR SA (28/2017) Zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o.

 • 07.07.2017 10:08

  APATOR SA (27/2017) Zawarcie umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 04.07.2017 15:15

  Oferta Apatora na dostawę gazomierzy za 17,7 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza

 • 04.07.2017 15:07

  APATOR SA (26/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.

 • 28.06.2017 09:58

  APATOR SA (25/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do Tauron Dystrybucja S.A

 • 16.06.2017 13:09

  APATOR SA (24/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Apator SA w dniu 12 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 20:10

  Apator wypłaci jeszcze 0,75 zł dywidendy na akcję za '16

 • 12.06.2017 20:08

  APATOR SA (23/2017) Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 12.06.2017 20:05

  APATOR SA (22/2017) Zmiana Statutu Apator SA oraz jednolita treść tego Statutu

 • 12.06.2017 20:00

  APATOR SA (21/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA

 • 12.06.2017 12:37

  APATOR SA (20/2017) Powołanie Członka Zarządu Apator SA

 • 31.05.2017 13:04

  APATOR SA (19/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 31.05.2017 09:18

  APATOR SA (18/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.05.2017 14:23

  APATOR SA (17/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.05.2017 13:14

  Apator podtrzymuje prognozę wyników na '17; zależny Apator Rector odbudowuje wyniki

 • 24.05.2017 07:32

  Oferta Apatora na dostawę liczników za 19,1 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza

 • 23.05.2017 23:18

  APATOR SA (16/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do Tauron Dystrybucja S.A.

 • 18.05.2017 15:15

  APATOR SA (15/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 15.05.2017 09:21

  Apator liczy na dalszą poprawę wyników finansowych w II kw.

 • 15.05.2017 07:39

  Wyniki Apatora w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2017 07:35

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 16:10

  APATOR SA (14/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 12 czerwca 2017 r.

 • 11.05.2017 16:08

  APATOR SA (13/2017) Proponowane zmiany w Statucie Apator SA

 • 11.05.2017 16:07

  APATOR SA (12/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 11.05.2017 15:14

  APATOR SA (11/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.05.2017 16:14

  DM mBanku podnosi zalecenia dla Apatora i Alumetalu do "przeważaj"

 • 28.04.2017 17:32

  APATOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 17:11

  APATOR SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.03.2017 20:57

  Apator ma umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników o wartości 20,9 mln zł w 2017 r.

 • 31.03.2017 20:41

  APATOR SA (10/2017) Zawarcie umowy z Tauron Dystrybucja SA

 • 15.03.2017 14:30

  APATOR SA (9/2017) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 • 03.03.2017 14:52

  APATOR SA (8/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.03.2017 13:35

  Prognoza przychodów Apatora na poziomie 900 - 950 mln zł w '17 ostrożna - prezes

 • 28.02.2017 20:08

  Apator prognozuje 75-80 mln zł zysku netto w tym roku (aktl.)

 • 28.02.2017 19:56

  Wyniki Apatora w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2017 19:39

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 28.02.2017 19:36

  Apator prognozuje 75-80 mln zł zysku netto w tym roku

 • 28.02.2017 19:32

  Zarząd Apatora za wypłatą 1,05 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 28.02.2017 19:26

  APATOR SA (7/2017) Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2017

 • 28.02.2017 19:23

  APATOR SA (6/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016

 • 27.02.2017 16:28

  APATOR SA (5/2017) Złożenie rezygnacji przez pana Piotra Dobrowolskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu Apator SA

 • 08.02.2017 13:12

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji APATOR SA

 • 08.02.2017 12:25

  APATOR SA (4/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do Tauron Dystrybucja SA

 • 02.02.2017 08:07

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla Apatora do "kupuj", cenę docelową do 36 zł

 • 31.01.2017 13:47

  APATOR SA (3/2017) Konwersja akcji

 • 19.01.2017 15:30

  APATOR SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 18.01.2017 13:15

  APATOR SA (1/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.12.2016 10:11

  APATOR SA (47/2016) Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną Apator Powogaz SA

 • 15.12.2016 13:46

  APATOR SA (46/2016) Powołanie nowego Członka Zarządu Apator S.A.

 • 12.12.2016 15:24

  APATOR SA (45/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 02.12.2016 16:51

  APATOR SA (44/2016) Zamiar rozszerzenia składu Zarządu Apator S.A. - korekta raportu wynikająca z oczywistej omyłki pisarskiej

 • 02.12.2016 14:27

  APATOR SA (44/2016) Zamiar rozszerzenia składu Zarządu Apator S.A.

 • 28.11.2016 17:37

  APATOR SA (43/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.11.2016 08:58

  DM BZ WBK podniósł rekomendację Apatora do "kupuj"

 • 24.11.2016 13:59

  APATOR SA (42/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.11.2016 17:34

  APATOR SA (41/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 17.11.2016 14:25

  Apator Rector wychodzi na prostą, poszuka zleceń w kolejnych branżach

 • 14.11.2016 13:54

  APATOR SA (40/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.11.2016 08:10

  DM PKO BP obniżył cenę docelową Apatora do 31,5 zł za akcję

 • 10.11.2016 17:22

  Wyniki Apatora w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 17:07

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 16:22

  Apator dostarczy do PGE w '17 liczniki o wartości 39,8 mln zł

 • 02.11.2016 16:13

  APATOR SA (39/2016) Skorzystanie przez PGE z prawa opcji dostaw liczników energii elektrycznej Apator SA o wartości 39,8 mln zł

 • 27.10.2016 16:24

  Apator obniża prognozę zysku netto na '16 do 62 mln zł

 • 27.10.2016 16:08

  APATOR SA (38/2016) Korekta prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2016 rok

 • 27.10.2016 16:06

  APATOR SA (37/2016) Informacja w sprawie wyników spółki Apator Rector sp. z o.o.

 • 05.10.2016 16:04

  APATOR SA (36/2016) Powołanie prokurenta spółki Apator SA

 • 05.10.2016 12:36

  Apator wypłaci 0,35 zł brutto na akcję zaliczki na poczet dywidendy za '16 r.

 • 05.10.2016 12:27

  APATOR SA (35/2016) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016

 • 23.09.2016 12:09

  APATOR SA (34/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 12.09.2016 14:03

  APATOR SA (33/2016) Rejestracja zmian w Statucie Apator S.A.

 • 12.09.2016 13:41

  Apator nie wyklucza trudności przy realizacji prognozy zysku netto

 • 12.09.2016 13:15

  Apator przymierza się do sprzedaży Apator Mining

 • 04.09.2016 16:31

  APATOR SA (32/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.09.2016 13:11

  APATOR SA (31/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.08.2016 17:33

  Wyniki Apatora w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2016 17:07

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 29.08.2016 17:06

  APATOR SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 21.07.2016 13:35

  APATOR SA (30/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 07.07.2016 13:56

  APATOR SA (29/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.07.2016 16:13

  APATOR SA (28/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Apator SA

 • 06.07.2016 16:12

  APATOR SA (27/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.07.2016 10:31

  Andrzej Szostak będzie nadal prezesem Apatora

 • 01.07.2016 10:07

  APATOR SA Zamknięcie procesu rekrutacji Prezesa Zarządu Apator SA

 • 30.06.2016 16:57

  APATOR SA Ubezpieczenie spółek grupy Apator

 • 22.06.2016 20:41

  APATOR SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 22.06.2016 14:34

  APATOR SA Zawarcie Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami grupy Apator

 • 14.06.2016 16:10

  APATOR SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA w dniu 13 czerwca 2016 r.

 • 14.06.2016 16:10

  Apator wypłaci jeszcze 0,7 zł dywidendy/akcję, łącznie 1 zł/akcję za '15

 • 14.06.2016 16:07

  APATOR SA Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 14.06.2016 16:05

  APATOR SA Zmiana Statutu Apator SA oraz jednolita treść tego Statutu

 • 14.06.2016 15:59

  APATOR SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA

 • 13.06.2016 14:42

  APATOR SA Powołanie Zarządu Apator S.A. na nową kadencję

 • 01.06.2016 18:28

  Apator ma umowę z PKP Energetyka za 25,4 mln zł z opcją zwiększenia do 39,6 mln zł

 • 01.06.2016 18:03

  APATOR SA Zawarcie znaczącej umowy warunkowej z PKP Energetyka SA

 • 19.05.2016 14:47

  Apator zapowiada połączenie Rectora z Elkomtechem

 • 12.05.2016 15:43

  APATOR SA Korekta raportu bieżącego 16/2016 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 13 czerwca 2016 r.

 • 10.05.2016 19:41

  APATOR SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 13 czerwca 2016 r.

 • 10.05.2016 19:40

  APATOR SA Proponowane zmiany w Statucie Apator SA

 • 10.05.2016 19:40

  APATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.05.2016 19:09

  Wyniki Apatora w I kw. '16 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2016 18:51

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 25.04.2016 08:10

  APATOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 25.04.2016 08:03

  APATOR SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 19.04.2016 16:36

  APATOR SA Aktualizacja raportu bieżącego nr 16/2015 - zawarcie przez Apator Powogaz SA z ING Bank Śląski SA aneksu do umowy o kredyt długoterminowy

 • 25.02.2016 13:49

  Apator podtrzymuje prognozę, zapowiada wyjście Rectora na zero

 • 25.02.2016 07:31

  Apator chce wypłacić jeszcze 70 gr dywidendy na akcję, łącznie 1 zł/akcję za '15

 • 25.02.2016 07:11

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 25.02.2016 07:04

  APATOR SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Apator SA z ubiegania się o wybór w następnej kadencji.

 • 25.02.2016 07:03

  APATOR SA Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015

 • 18.02.2016 14:57

  APATOR SA Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA

 • 09.02.2016 18:55

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji APATOR SA

 • 01.02.2016 12:46

  Oferta Apatora za 31,7 mln zł najkorzystniejsza na dostawę liczników dla PGE

 • 01.02.2016 12:13

  APATOR SA Zawarcie umów z PGE Dystrybucja SA

 • 29.01.2016 15:42

  APATOR SA Aktualizacja informacji dotyczącej dostaw liczników energii elektrycznej do Tauron Dystrybucja SA

 • 29.01.2016 11:47

  APATOR SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - Apator Metrix SA

 • 28.01.2016 08:20

  Apator prognozuje 80 mln zł zysku netto w '16 wobec 64,8 mln zł w '15

 • 28.01.2016 08:01

  APATOR SA Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2016

 • 28.01.2016 07:59

  APATOR SA Szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2015

 • 27.01.2016 15:56

  APATOR SA Konwersja akcji

 • 13.01.2016 15:52

  Noble Securities obniża rekomendację Apatora do "trzymaj"

 • 11.01.2016 15:49

  APATOR SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Apator Powogaz SA

 • 08.01.2016 13:46

  APATOR SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 02.01.2016 13:28

  APATOR SA Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 29.12.2015 12:22

  APATOR SA Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 28.12.2015 14:40

  APATOR SA Zwiększenie kwoty poręczenia kredytów dla Apator Rector Sp. z o.o. - aktualizacja raportu bieżącego 24/2015

 • 23.12.2015 12:49

  APATOR SA Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 17.12.2015 16:31

  APATOR SA Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do PGE Dystrybucja SA

 • 09.12.2015 17:38

  APATOR SA Zwolnienie z poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego na zakup spółki Apator Elkomtech SA

 • 03.12.2015 12:42

  APATOR SA Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 03.12.2015 12:41

  APATOR SA Zawarcie przez spółki Grupy Apator z podmiotami Grupy Tauron umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

 • 03.12.2015 12:39

  APATOR SA Aktualizacja raportu bieżącego nr 44/2015

 • 02.12.2015 19:29

  APATOR SA Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 25.11.2015 15:51

  APATOR SA Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 25.11.2015 13:37

  Apator chce w '16 powrócić do rentowności z '14; liczy na realizację celów na '15

 • 20.11.2015 16:06

  APATOR SA Transakcja na akcjach Apator SA dokonana przez Członków Rady Nadzorczej.

 • 19.11.2015 16:02

  APATOR SA Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Apator SA

 • 18.11.2015 16:26

  Apator wypłaci 30 groszy zaliczkowej dywidendy za 2015 rok

 • 18.11.2015 16:16

  APATOR SA Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015

 • 16.11.2015 19:00

  APATOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.11.2015 09:47

  DM PKO BP obniża cenę docelową Apatora do 34 zł i rekomendację do "trzymaj"

 • 05.11.2015 16:12

  Apator negocjuje umowę na dostawę gazomierzy o wartości 28 mln euro

 • 05.11.2015 16:00

  APATOR SA Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

 • 29.10.2015 17:06

  Oferta Apatora za 38,5 mln zł najkorzystniejsza na dostawę liczników dla Tauronu

 • 29.10.2015 15:53

  APATOR SA Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do Tauron Dystrybucja SA

 • 23.10.2015 13:31

  APATOR SA Rejestracja zmian Statutu Apator SA

 • 01.10.2015 16:27

  APATOR SA Informacja poufna - przejęcie spółki Fellows

 • 21.09.2015 13:30

  APATOR SA Aktualizacja informacji na temat znaczącej umowy zawartej z S&T (projekt Smart City Wrocław)

 • 07.09.2015 12:30

  Apator pracuje nad odbudową marż, ale jest to proces długofalowy

 • 02.09.2015 17:59

  Spółka zależna Apatora dostarczy liczniki gazu na rynek holenderski

 • 02.09.2015 17:54

  APATOR SA Zawarcie znaczącej um