Auto Partner SA

skrót: APR

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 17:00

Aktualny kurs4,35   -0,68 %-0,03 zł
Otwarcie4,380,00%
Minimum4,35-0,68%
Maksimum4,400,46%
Wolumen (szt.) 17153
Kurs odniesienia4,38
Widełki dolne3,95
Widełki górne4,81
Obroty (tyś. zł)75
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
2304,40
28324,36
15004,34
22 3894,33
13 5004,31
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,4010 000 1
4,41700 1
4,433 500 1
4,445 500 2
4,455 421 3
Importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych. Grupa stanowi platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Górecka Katarzyna35 060 68126,84%35 060 68126,84%
Górecki Aleksander29 883 57722,88%29 883 57722,88%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ11 900 0009,11%11 900 0009,11%
PZU OFE Złota Jesieńportfel11 803 6569,04%11 803 6569,04%
Aegon OFEportfel7 273 8235,57%7 273 8235,57%

Kategoria • 07.10.2019 09:17

  AUTO PARTNER SA (31/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2019 roku

 • 17.09.2019 13:54

  Auto Partner będzie pracować nad poprawą rentowności

 • 17.09.2019 06:08

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.09.2019 13:14

  Niższa rentowność Auto Partnera w II kw.'19 jest przejściowa - członek zarządu

 • 10.09.2019 17:35

  AUTO PARTNER SA (30/2019) Informacja poufna - wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2019 r.

 • 09.09.2019 07:48

  AUTO PARTNER SA (29/2019) Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Spółki Auto Partner S.A.

 • 06.09.2019 11:17

  AUTO PARTNER SA (28/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2019 roku

 • 23.08.2019 09:56

  AUTO PARTNER SA (27/2019) Informacja nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii I

 • 10.07.2019 16:12

  AUTO PARTNER SA (22/2019) Rejestracja akcji serii I oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 04.06.2019 14:00

  AUTO PARTNER SA (20/2019) Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

 • 04.06.2019 10:11

  AUTO PARTNER SA (19/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2019 roku

 • 21.05.2019 17:10

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 18.04.2019 10:36

  AUTO PARTNER SA (12/2019) Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

 • 17.04.2019 14:35

  AUTO PARTNER SA (11/2019) Objęcie przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii I

 • 16.04.2019 07:12

  Auto Partner planuje regularnie wypłacać dywidendę

 • 16.04.2019 07:11

  Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych w I kw. 2019 roku (wywiad)

 • 16.04.2019 07:10

  Eksport może w ciągu 3-5 lat stanowić połowę przychodów grupy Auto Partner (wywiad)

 • 06.03.2019 10:29

  AUTO PARTNER SA (4/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2019 roku

 • 06.02.2019 11:56

  AUTO PARTNER SA (3/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2019 roku

 • 21.01.2019 13:33

  AUTO PARTNER SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 04.01.2019 11:05

  Auto Partner pozytywnie ocenia perspektywy dalszego wzrostu w 2019 roku

 • 04.01.2019 10:38

  AUTO PARTNER SA (1/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2018 roku

 • 05.12.2018 15:37

  Auto Partner chce utrzymać dwucyfrową dynamikę przychodów w 2018 roku (wywiad)

 • 05.12.2018 15:36

  Auto Partner pozytywnie ocenia perspektywy 2019 roku (wywiad)

 • 04.12.2018 08:06

  AUTO PARTNER SA (37/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2018 roku

 • 29.11.2018 17:22

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 29.11.2018 08:47

  AUTO PARTNER SA (36/2018) Korekta informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 29.11.2018 07:04

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 12:19

  AUTO PARTNER SA (35/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2018 roku

 • 16.10.2018 12:32

  AUTO PARTNER SA (34/2018) Informacja poufna - przedłużenie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 16.10.2018 09:55

  TFI PZU ma mniej niż 5 proc. w Auto Partner

 • 16.10.2018 09:29

  AUTO PARTNER SA (33/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki

 • 08.10.2018 13:09

  AUTO PARTNER SA (32/2018) Informacja poufna - raport o miesięczny o wstępnych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2018 roku oraz informacja o jednorazowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki finansowe trzeciego kwartału 2018 roku

 • 12.09.2018 12:17

  Auto Partner przewiduje utrzymanie pozytywnych tendencji wyników do końca '18 (opis)

 • 12.09.2018 10:52

  Auto Partner przewiduje utrzymanie pozytywnych tendencji wyników do końca '18

 • 12.09.2018 06:57

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 13:00

  AUTO PARTNER SA (31/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2018 roku

 • 22.08.2018 13:51

  AUTO PARTNER SA (30/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

 • 01.08.2018 13:49

  AUTO PARTNER SA (29/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2018 roku

 • 03.07.2018 10:16

  AUTO PARTNER SA (28/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2018 roku

 • 20.06.2018 13:37

  AUTO PARTNER SA (27/2018) Informacja nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii I

 • 04.06.2018 12:49

  AUTO PARTNER SA (26/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2018 roku

 • 28.05.2018 12:04

  AUTO PARTNER SA (25/2018) Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

 • 23.05.2018 12:29

  Auto Partner liczy na poprawę rentowności w kolejnych kwartałach

 • 22.05.2018 19:24

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 15:40

  AUTO PARTNER SA (24/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I

 • 17.05.2018 14:53

  AUTO PARTNER SA (23/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I

 • 17.05.2018 14:00

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii I spółki AUTO PARTNER S.A.

 • 16.05.2018 09:29

  AUTO PARTNER SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 15.05.2018 14:10

  AUTO PARTNER SA (21/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 11.05.2018 17:21

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 11.05.2018 17:17

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 11.05.2018 17:04

  AUTO PARTNER SA (20/2018) Uzupełnienie informacji do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 10.05.2018 09:20

  AUTO PARTNER SA (19/2018) Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 09.05.2018 09:28

  AUTO PARTNER SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

 • 08.05.2018 08:07

  AUTO PARTNER SA (17/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2018 roku

 • 18.04.2018 10:55

  AUTO PARTNER SA (16/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 13.04.2018 12:07

  AUTO PARTNER SA (15/2018) Zakończenie subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz subskrypcji Akcji serii I emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego Auto Partner S.A. w drugim okresie rozliczeniowym.

 • 13.04.2018 09:49

  AUTO PARTNER SA (14/2018) Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

 • 12.04.2018 14:08

  AUTO PARTNER SA (13/2017) Informacja poufna - objęcie przez Osoby Uprawnione akcji serii I

 • 10.04.2018 14:43

  AUTO PARTNER SA (12/2018) Informacja poufna - przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki ustaleń dotyczących Programu Motywacyjnego Spółki Auto Partner S.A. oraz objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione

 • 05.04.2018 12:38

  Auto Partner chce w '18 skoncentrować się na poprawie rentowności

 • 05.04.2018 06:52

  Przychody grupy Auto Partner w marcu wzrosły o 14,6 proc., do 90,1 mln zł

 • 05.04.2018 06:15

  AUTO PARTNER SA (11/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2018 roku

 • 05.04.2018 06:09

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 05.04.2018 06:02

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 11:06

  AUTO PARTNER SA (10/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 23.03.2018 12:34

  AUTO PARTNER SA (9/2018) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 23.03.2018 12:16

  AUTO PARTNER SA (8/2018) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o wyborze firmy audytorskiej