Auto Partner SA

skrót: APR

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 17:00

Aktualny kurs4,56   -2,15 %-0,10 zł
Otwarcie4,60-1,29%
Minimum4,56-2,15%
Maksimum4,690,64%
Wolumen (szt.) 167278
Kurs odniesienia4,66
Widełki dolne4,14
Widełki górne5,06
Obroty (tyś. zł)779
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
16 4444,56
11 7004,53
12 4044,51
21 1004,50
12604,48
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,662 223 2
4,68698 2
4,694 744 3
4,705 350 3
4,731 512 2
Importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych. Grupa stanowi platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Górecka Katarzyna35 060 68126,84%35 060 68126,84%
Górecki Aleksander29 883 57722,88%29 883 57722,88%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ11 900 0009,11%11 900 0009,11%
PZU OFE Złota Jesieńportfel11 803 6569,04%11 803 6569,04%
Aegon OFEportfel7 273 8235,57%7 273 8235,57%

Kategoria



 • 28.11.2019 09:25

  Auto Partner chce w 2020 roku powrócić do rentowności netto z 2018 roku (wywiad)

 • 25.11.2019 19:59

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.11.2019 09:51

  AUTO PARTNER SA (33/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

 • 06.11.2019 11:02

  AUTO PARTNER SA (32/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2019 roku

 • 16.10.2019 14:28

  Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych po III kw., pracuje nad poprawą rentowności (wywiad)

 • 07.10.2019 09:17

  AUTO PARTNER SA (31/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2019 roku

 • 17.09.2019 13:54

  Auto Partner będzie pracować nad poprawą rentowności

 • 17.09.2019 06:08

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.09.2019 13:14

  Niższa rentowność Auto Partnera w II kw.'19 jest przejściowa - członek zarządu

 • 10.09.2019 17:35

  AUTO PARTNER SA (30/2019) Informacja poufna - wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2019 r.

 • 09.09.2019 07:48

  AUTO PARTNER SA (29/2019) Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Spółki Auto Partner S.A.

 • 06.09.2019 11:17

  AUTO PARTNER SA (28/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2019 roku

 • 23.08.2019 09:56

  AUTO PARTNER SA (27/2019) Informacja nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii I

 • 10.07.2019 16:12

  AUTO PARTNER SA (22/2019) Rejestracja akcji serii I oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 04.06.2019 14:00

  AUTO PARTNER SA (20/2019) Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

 • 04.06.2019 10:11

  AUTO PARTNER SA (19/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2019 roku

 • 21.05.2019 17:10

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 18.04.2019 10:36

  AUTO PARTNER SA (12/2019) Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

 • 17.04.2019 14:35

  AUTO PARTNER SA (11/2019) Objęcie przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii I

 • 16.04.2019 07:12

  Auto Partner planuje regularnie wypłacać dywidendę

 • 16.04.2019 07:11

  Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych w I kw. 2019 roku (wywiad)

 • 16.04.2019 07:10

  Eksport może w ciągu 3-5 lat stanowić połowę przychodów grupy Auto Partner (wywiad)

 • 06.03.2019 10:29

  AUTO PARTNER SA (4/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2019 roku

 • 06.02.2019 11:56

  AUTO PARTNER SA (3/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2019 roku

 • 21.01.2019 13:33

  AUTO PARTNER SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 04.01.2019 11:05

  Auto Partner pozytywnie ocenia perspektywy dalszego wzrostu w 2019 roku

 • 04.01.2019 10:38

  AUTO PARTNER SA (1/2019) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2018 roku

 • 05.12.2018 15:37

  Auto Partner chce utrzymać dwucyfrową dynamikę przychodów w 2018 roku (wywiad)

 • 05.12.2018 15:36

  Auto Partner pozytywnie ocenia perspektywy 2019 roku (wywiad)

 • 04.12.2018 08:06

  AUTO PARTNER SA (37/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2018 roku

 • 29.11.2018 17:22

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 29.11.2018 08:47

  AUTO PARTNER SA (36/2018) Korekta informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 29.11.2018 07:04

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 12:19

  AUTO PARTNER SA (35/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2018 roku

 • 16.10.2018 12:32

  AUTO PARTNER SA (34/2018) Informacja poufna - przedłużenie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 16.10.2018 09:55

  TFI PZU ma mniej niż 5 proc. w Auto Partner

 • 16.10.2018 09:29

  AUTO PARTNER SA (33/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki

 • 08.10.2018 13:09

  AUTO PARTNER SA (32/2018) Informacja poufna - raport o miesięczny o wstępnych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2018 roku oraz informacja o jednorazowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki finansowe trzeciego kwartału 2018 roku

 • 12.09.2018 12:17

  Auto Partner przewiduje utrzymanie pozytywnych tendencji wyników do końca '18 (opis)

 • 12.09.2018 10:52

  Auto Partner przewiduje utrzymanie pozytywnych tendencji wyników do końca '18

 • 12.09.2018 06:57

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 13:00

  AUTO PARTNER SA (31/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2018 roku

 • 22.08.2018 13:51

  AUTO PARTNER SA (30/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

 • 01.08.2018 13:49

  AUTO PARTNER SA (29/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2018 roku

 • 03.07.2018 10:16

  AUTO PARTNER SA (28/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2018 roku

 • 20.06.2018 13:37

  AUTO PARTNER SA (27/2018) Informacja nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii I

 • 04.06.2018 12:49

  AUTO PARTNER SA (26/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2018 roku

 • 28.05.2018 12:04

  AUTO PARTNER SA (25/2018) Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

 • 23.05.2018 12:29

  Auto Partner liczy na poprawę rentowności w kolejnych kwartałach

 • 22.05.2018 19:24

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 15:40

  AUTO PARTNER SA (24/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I

 • 17.05.2018 14:53

  AUTO PARTNER SA (23/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I

 • 17.05.2018 14:00

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii I spółki AUTO PARTNER S.A.

 • 16.05.2018 09:29

  AUTO PARTNER SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 15.05.2018 14:10

  AUTO PARTNER SA (21/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 11.05.2018 17:21

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 11.05.2018 17:17

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 11.05.2018 17:04

  AUTO PARTNER SA (20/2018) Uzupełnienie informacji do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 10.05.2018 09:20

  AUTO PARTNER SA (19/2018) Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 09.05.2018 09:28

  AUTO PARTNER SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

 • 08.05.2018 08:07

  AUTO PARTNER SA (17/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2018 roku

 • 18.04.2018 10:55

  AUTO PARTNER SA (16/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 13.04.2018 12:07

  AUTO PARTNER SA (15/2018) Zakończenie subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz subskrypcji Akcji serii I emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego Auto Partner S.A. w drugim okresie rozliczeniowym.

 • 13.04.2018 09:49

  AUTO PARTNER SA (14/2018) Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

 • 12.04.2018 14:08

  AUTO PARTNER SA (13/2017) Informacja poufna - objęcie przez Osoby Uprawnione akcji serii I

 • 10.04.2018 14:43

  AUTO PARTNER SA (12/2018) Informacja poufna - przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki ustaleń dotyczących Programu Motywacyjnego Spółki Auto Partner S.A. oraz objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione

 • 05.04.2018 12:38

  Auto Partner chce w '18 skoncentrować się na poprawie rentowności

 • 05.04.2018 06:52

  Przychody grupy Auto Partner w marcu wzrosły o 14,6 proc., do 90,1 mln zł

 • 05.04.2018 06:15

  AUTO PARTNER SA (11/2018) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2018 roku

 • 05.04.2018 06:09

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 05.04.2018 06:02

  AUTO PARTNER SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 11:06

  AUTO PARTNER SA (10/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 23.03.2018 12:34

  AUTO PARTNER SA (9/2018) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 23.03.2018 12:16

  AUTO PARTNER SA (8/2018) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o wyborze firmy audytorskiej