Aplisens SA

skrót: APN

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 09:45

Aktualny kurs11,30   -1,74 %-0,20 zł
Otwarcie11,500,00%
Minimum11,30-1,74%
Maksimum11,500,00%
Wolumen (szt.) 84
Kurs odniesienia11,50
Widełki dolne10,40
Widełki górne12,60
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
116011,00
31 12010,90
233010,80
125010,60
270010,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
11,40744 1
11,50702 5
11,60866 1
12,001 000 1
12,20821 3
Dostawca rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Żurawski Adamporozumienie2 642 26920,98%2 642 26921,42%
Szewczyk Januszporozumienie1 640 00013,02%1 640 00013,29%
Dawidonis Mirosław1 480 00011,75%1 480 00012,00%
Karczmarczyk Mirosław1 138 2579,04%1 138 2579,23%
Aplisens SA913 2507,25%913 2507,40%
Zubkow Dorota825 0006,55%825 0006,69%
Kobiałka Andrzej630 1395,00%630 1395,11%

Kategoria • 12.01.2021 10:59

  APLISENS SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r. - korekta

 • 08.01.2021 08:52

  APLISENS SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

 • 04.01.2021 20:46

  APLISENS SA (1/2021) Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 30.11.2020 16:15

  APLISENS SA (25/2020) Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • 24.11.2020 15:58

  APLISENS SA (24/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 20.11.2020 14:53

  APLISENS SA (23/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach APLISENS S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 17.11.2020 13:16

  Aplisens ocenia, że nie osiągnie zakładanego na '20 poziomu sprzedaży; dostrzega potencjał w rynku amerykańskim

 • 17.11.2020 00:03

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 08.10.2020 16:10

  APLISENS SA (22/2020) Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 15 września 2020 r.

 • 05.10.2020 14:11

  Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży łącznie 1.356.822 akcji

 • 05.10.2020 14:06

  APLISENS SA (21/2020) Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A

 • 15.09.2020 11:59

  Aplisens chce skupić do 2,1 proc. akcji własnych po 11,90 zł za papier

 • 15.09.2020 11:50

  APLISENS SA (20/2020) Oferta zakupu akcji

 • 24.08.2020 12:03

  Aplisens nie spodziewa się wzrostów, problemem sytuacja na Białorusi i mniejsze inwestycje

 • 20.08.2020 18:31

  Aplisens liczy, że III kw. przyniesie sezonowy, zwiększony popyt na produkty grupy

 • 20.08.2020 17:41

  APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 25.06.2020 15:45

  APLISENS SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 25.06.2020 15:33

  Walne zgromadzenie Aplisens zdecydowało o skupie akcji własnych

 • 25.06.2020 15:17

  APLISENS SA (15/2020) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 25 czerwca 2020 r.

 • 25.06.2020 11:56

  Aplisens wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję za '19

 • 25.06.2020 11:46

  APLISENS SA (14/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 19.06.2020 10:38

  APLISENS SA (13/2020) Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

 • 28.05.2020 09:49

  Aplisens planuje skup akcji własnych za max. 11 mln zł

 • 28.05.2020 09:33

  APLISENS SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku wraz z projektami uchwał

 • 20.05.2020 20:25

  APLISENS SA (11/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz w sprawie terminów dywidendy

 • 15.05.2020 13:49

  Aplisens obserwuje spadek zamówień na poziomie 15-20 proc., zapowiada "skromne" inwestycje w tym roku

 • 15.05.2020 08:26

  Aplisens obserwuje spadek wartości zamówień w wyniku pandemii

 • 15.05.2020 06:41

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 07.05.2020 13:32

  APLISENS SA (10/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.

 • 05.05.2020 16:16

  Aplisens chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za '19

 • 05.05.2020 16:08

  APLISENS SA (9/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r.

 • 20.04.2020 19:47

  APLISENS SA (8/2020) Określenie liczby członków i powołanie Zarządu piątej kadencji

 • 19.03.2020 19:20

  Strategia Aplisens zakłada ok. 32 mln zł EBITDA w 2022 roku

 • 19.03.2020 18:37

  APLISENS SA (7/2020) Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowe APLISENS na lata 2020-2022

 • 19.03.2020 18:36

  APLISENS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 19.03.2020 18:35

  APLISENS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.02.2020 11:32

  APLISENS SA (6/2020) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 6 lutego 2020 r.

 • 06.02.2020 14:19

  APLISENS SA (5/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 6 lutego 2020 r.

 • 28.01.2020 11:57

  APLISENS SA (4/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.01.2020 10:59

  APLISENS SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 6 lutego 2020 roku

 • 08.01.2020 14:38

  APLISENS SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 02.01.2020 21:20

  APLISENS SA (1/2020) Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 20.12.2019 23:27

  APLISENS SA (18/2019) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Aplisens S.A.

 • 26.11.2019 14:25

  APLISENS SA (17/2019) Informacja dotycząca stanu realizacji warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 15.11.2019 14:05

  Aplisens osiągnie zakładany w strategii na '19 wzrost przychodów

 • 14.11.2019 20:01

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.10.2019 10:52

  OFE PZU mają mniej niż 5 proc. akcji Aplisensu

 • 15.10.2019 10:40

  APLISENS SA (16/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 11.10.2019 15:07

  APLISENS SA (15/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku z nabyciem akcji własnych

 • 11.10.2019 14:53

  APLISENS SA (14/2019) Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 17 września 2019 r.

 • 08.10.2019 12:01

  Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży łącznie 2.260.658 akcji

 • 08.10.2019 11:47

  APLISENS SA (13/2019) Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A

 • 17.09.2019 13:10

  Aplisens chce skupić do 7,25 proc. akcji własnych po 12 zł za papier

 • 17.09.2019 12:59

  APLISENS SA (12/2019) Oferta zakupu akcji

 • 22.08.2019 13:46

  Aplisens przewiduje w '19 wzrost przychodów do nieco poniżej poziomu 120 mln zł

 • 22.08.2019 06:54

  APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.08.2019 08:27

  APLISENS SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.

 • 04.06.2019 14:32

  Aplisens wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję za '18

 • 04.06.2019 14:16

  APLISENS SA (7/2019) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 21.03.2019 13:43

  Aplisens zakłada w 2019 roku wzrost przychodów i zysku netto

 • 21.03.2019 08:57

  Aplisens nie wyklucza akwizycji, mają być przedmiotem strategii na lata 2020-23

 • 21.03.2019 06:52

  APLISENS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 21.03.2019 06:51

  APLISENS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 23.01.2019 15:45

  APLISENS SA (3/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.01.2019 15:44

  APLISENS SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 02.01.2019 20:48

  APLISENS SA (1/2019) Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 19.12.2018 09:24

  Noble Securities podniósł cenę docelową akcji Aplisensu do 16 zł

 • 14.11.2018 14:58

  Aplisens planuje mniejszy CAPEX w '19; spodziewa się niższej dynamiki sprzedaży w UE

 • 14.11.2018 09:14

  Aplisens utrzymuje cel 107,5 mln zł przychodów w 2018 r.

 • 14.11.2018 06:43

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.09.2018 10:45

  APLISENS SA (30/2018) Rejestracja spółki zależnej APLISENS EURASIA ELEKTRIK ELEKTRONİK OTOMASYON SANAYİ ve TİCARET LİMİTED Sirketi w Turcji

 • 17.09.2018 09:27

  APLISENS SA (29/2018) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie

 • 10.09.2018 13:45

  Aplisens przewiduje kilkuprocentowy wzrost przychodów w II poł. 2018 r.

 • 10.09.2018 09:05

  Aplisens chce rozszerzyć sieć sprzedaży o Turcję i USA

 • 10.09.2018 06:34

  APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 06.09.2018 13:35

  Aplisens kupił spółkę Czah-Pomiar z branży aparatury kontrolno-pomiarowej

 • 06.09.2018 13:17

  APLISENS SA (28/2018) Nabycie 100% udziałów w spółce CZAH-POMIAR Sp. z o. o.

 • 29.08.2018 09:54

  APLISENS SA (27/2018) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

 • 29.08.2018 09:41

  APLISENS SA (26/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji Spółki

 • 27.08.2018 15:08

  APLISENS SA (25/2018) Rejestracja zmiany statutu Spółki

 • 09.08.2018 08:56

  APLISENS SA (24/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A.

 • 08.08.2018 16:03

  APLISENS SA (23/2018) Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 11 lipca 2018 r.

 • 06.08.2018 10:35

  Aplisens otrzymał oferty sprzedaży na łącznie 576.134 akcje własne

 • 06.08.2018 10:29

  APLISENS SA (22/2018) Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A

 • 11.07.2018 11:38

  Aplisens ogłosił ofertę skupu 255.079 akcji własnych; oferuje 12,8 zł za papier

 • 11.07.2018 11:31

  APLISENS SA (21/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

 • 11.07.2018 11:25

  APLISENS SA (20/2018) Oferta zakupu akcji

 • 06.06.2018 12:36

  APLISENS SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r.

 • 05.06.2018 19:47

  APLISENS SA (18/2018) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 5 czerwca 2018 r.

 • 05.06.2018 15:08

  Aplisens wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję, więcej niż chciał zarząd

 • 05.06.2018 15:00

  APLISENS SA (17/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 • 28.05.2018 09:59

  APLISENS SA (16/2018) Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz informacja Zarządu zgodna z art.363 par.1 KSH

 • 16.05.2018 13:51

  Nakłady inwestycyjne Aplisensu w '18 wyniosą ok. 20 mln zł

 • 16.05.2018 06:43

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 10:24

  APLISENS SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 5 czerwca 2018 roku

 • 04.05.2018 18:02

  APLISENS SA (14/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz w sprawie terminów dywidendy

 • 23.04.2018 22:02

  APLISENS SA (13/2018) Wybór firmy audytorskiej

 • 11.04.2018 14:56

  Aplisens chce wypłacić 0,28 zł dywidendy na akcję

 • 11.04.2018 14:45

  APLISENS SA (12/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 06.04.2018 09:22

  Vestor DM rekomenduje "kupuj" Aplisens

 • 21.03.2018 15:32

  APLISENS SA (11/2018) Pismo od firmy audytorskiej - potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 10/2018

 • 20.03.2018 20:56

  APLISENS SA (10/2018) Porozumienie w sprawie częściowego rozwiązania umowy z firmą audytorską

 • 20.03.2018 15:01

  Aplisens liczy na wzrost sprzedaży w '18, rynki WNP mogą jednak zaskoczyć

 • 20.03.2018 13:33

  Aplisens może przeprowadzić buyback ok. 200 tys. akcji pod koniec 2018 r.

 • 20.03.2018 12:58

  Aplisens liczy na osiągnięcie znaczącej sprzedaży w USA w 2020-2021 r.

 • 20.03.2018 07:29

  Nakłady na inwestycje Aplisensu w '18 wyniosą ok. 21,6 mln zł

 • 20.03.2018 06:57

  APLISENS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.03.2018 06:55

  APLISENS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.03.2018 11:10

  APLISENS SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 r.

 • 02.03.2018 14:17

  Noble Securities wycenia akcję Aplisensu na 14,60 zł

 • 01.03.2018 12:03

  Wynik finansowy Aplisensu w '17 wyższy o 5,2 mln zł z uwagi na rozwiązanie odpisu

 • 01.03.2018 11:31

  APLISENS SA (8/2018) Informacja o zamiarze ujęcia w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik netto za rok 2017

 • 21.02.2018 14:22

  Aplisens negocjuje nabycie 100 proc. udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej

 • 21.02.2018 14:03

  APLISENS SA (7/2018) Zawarcie umowy w celu nabycia udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach

 • 30.01.2018 12:50

  APLISENS SA (6/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.

 • 30.01.2018 11:53

  APLISENS SA (5/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.

 • 29.01.2018 16:09

  APLISENS SA (4/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.01.2018 15:56

  APLISENS SA (3/2018) Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 05.01.2018 16:01

  APLISENS SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 02.01.2018 21:12

  APLISENS SA (1/2018) Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 27.11.2017 11:58

  Wydatki inwestycyjne Aplisensu w ’17 wyniosą ok. 7-8 mln zł

 • 27.11.2017 07:00

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.10.2017 08:34

  APLISENS SA (40/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A.

 • 27.10.2017 16:08

  APLISENS SA (39/2017) Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 3 października 2017 r.

 • 24.10.2017 12:22

  Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży na 3.041.520 akcji spółki

 • 24.10.2017 12:09

  APLISENS SA (38/2017) Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A.

 • 20.10.2017 17:42

  APLISENS SA (37/2017) Informacja dotycząca stanu realizacji warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 03.10.2017 10:04

  DZIEŃ NA GPW: Aplisens mocno rośnie po ogłoszeniu oferty skupu akcji własnych

 • 03.10.2017 08:36

  Aplisens ogłosił ofertę skupu 537.170 akcji własnych; oferuje 14,8 zł za papier

 • 03.10.2017 08:25

  APLISENS SA (36/2017) Oferta zakupu akcji

 • 02.10.2017 20:37

  APLISENS SA (35/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r.

 • 22.08.2017 11:08

  Aplisens liczy na 2-3 proc. wzrost przychodów rdr w ’17; w ’19 może wejść na rynek w USA

 • 22.08.2017 06:19

  APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.08.2017 11:19

  APLISENS SA (34/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.

 • 20.07.2017 20:36

  APLISENS SA (33/2017) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie

 • 03.07.2017 15:22

  APLISENS SA (32/2017) Rejestracja zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

 • 05.06.2017 17:56

  APLISENS SA (31/2017) Określenie liczby członków i powołanie Zarządu czwartej kadencji

 • 01.06.2017 14:55

  APLISENS SA (30/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

 • 30.05.2017 22:00

  APLISENS SA (29/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

 • 30.05.2017 21:54

  APLISENS SA (28/2017) Umorzenie akcji własnych Spółki

 • 30.05.2017 21:49

  APLISENS SA (27/2017) Zmiany w Statucie APLISENS S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2017 r

 • 30.05.2017 14:40

  Aplisens wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję za '16

 • 30.05.2017 14:26

  APLISENS SA (26/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie dywidendy

 • 25.05.2017 19:39

  APLISENS SA (25/2017) Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz informacja Zarządu zgodna z art.363 par.1 KSH

 • 24.05.2017 15:22

  APLISENS SA (24/2017) Rejestracja spółki zależnej APLISENS Middle Asia w Kazachstanie

 • 10.05.2017 11:58

  Aplisens liczy, że ok. 70 proc. sprzedaży grupy w '17 będzie stanowił eksport

 • 10.05.2017 06:28

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 15:30

  APLISENS SA (23/2017) Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2017 r.

 • 02.05.2017 20:16

  APLISENS SA (22/2017) Proponowana zmiana Statutu APLISENS S.A.

 • 02.05.2017 20:14

  APLISENS SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 30 maja 2017 roku

 • 26.04.2017 12:03

  APLISENS SA (20/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r.

 • 25.04.2017 18:59

  APLISENS SA (19/2017) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz w sprawie terminów dywidendy

 • 31.03.2017 14:21

  Aplisens chce wypłacić 0,26 zł dywidendy na akcję za '16

 • 31.03.2017 14:00

  APLISENS SA (18/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

 • 30.03.2017 18:54

  APLISENS SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.03.2017 14:46

  APLISENS SA (2017/16) Rejestracja zmian statutu Spółki

 • 10.03.2017 11:33

  Aplisens chce utrzymać dywidendę w kolejnych latach na poziomie ok. 25 proc. zysku

 • 10.03.2017 06:54

  APLISENS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.03.2017 06:51

  APLISENS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 23:02

  Aplisens w strategii na '17-'19 planuje m.in. inwestycje na poziomie 43,5 mln zł

 • 09.03.2017 21:48

  APLISENS SA (15/2017) Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowe APLISENS na lata 2017-2019

 • 28.02.2017 14:20

  APLISENS SA (14/2017) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2016 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

 • 31.01.2017 11:23

  APLISENS SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r.

 • 30.01.2017 10:17

  APLISENS SA (12/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach APLISENS S.A. dokonanych przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.01.2017 10:06

  APLISENS SA (11/2017) Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 27.01.2017 14:49

  APLISENS SA (10/2016) Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 26.01.2017 16:37

  APLISENS SA (9/2017) Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 3 stycznia 2017 r.

 • 25.01.2017 15:17

  APLISENS SA (8/2017) Zmiana w Statucie APLISENS S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 stycznia 2017 r.

 • 25.01.2017 15:11

  APLISENS SA (7/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 r.

 • 24.01.2017 15:13

  W ofercie buybacku Aplisensu złożono oferty sprzedaży 327.163 akcji

 • 24.01.2017 15:05

  APLISENS SA (6/2017) Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A.

 • 18.01.2017 15:40

  APLISENS SA (5/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 18.01.2017 15:33

  APLISENS SA (4/2017) Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 13.01.2017 15:58

  APLISENS SA (3/2017) Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego i termin na przyjęcie oferty przez pracowników w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 03.01.2017 12:31

  Aplisens ogłosił ofertę skupu 646.726 akcji własnych; oferuje 13 zł za papier

 • 03.01.2017 12:15

  APLISENS SA (2/2017) Oferta zakupu akcji

 • 03.01.2017 11:27

  APLISENS SA (1/2017) Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 29.12.2016 11:54

  APLISENS SA (43/2016) Proponowana zmiana Statutu APLISENS S.A.

 • 29.12.2016 11:44

  APLISENS SA (42/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 25 stycznia 2017 roku

 • 05.12.2016 15:58

  APLISENS SA (41/2016) Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN

 • 25.11.2016 13:10

  APLISENS SA (40/2016) Nabycie akcji własnych

 • 16.11.2016 16:51

  APLISENS SA (39/2016) Spełnienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 09.11.2016 15:04

  APLISENS S.A. - skup akcji

 • 07.11.2016 11:28

  Aplisens stawia na eksport, spodziewa się dalszego spadku sprzedaży na rynku krajowym

 • 07.11.2016 07:59

  Aplisens ogłasza ofertę zakupu do 845.470 akcji, oferuje 12,45 zł za papier

 • 07.11.2016 07:27

  APLISENS SA (38/2016) Oferta zakupu akcji

 • 07.11.2016 06:24

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 24.10.2016 12:10

  APLISENS SA (37/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.

 • 18.08.2016 12:52

  Aplisens oczekuje 1-cyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży w '16

 • 18.08.2016 06:49

  APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.07.2016 10:49

  APLISENS SA (36/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.

 • 13.06.2016 14:42

  APLISENS SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 8 czerwca 2016 r.

 • 08.06.2016 17:24

  Aplisens wypłaci 0,26 zł dywidendy na akcję za '15

 • 08.06.2016 17:20

  APLISENS SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 08.06.2016 17:15

  APLISENS SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 8 czerwca 2016 r.

 • 04.06.2016 21:00

  APLISENS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

 • 30.05.2016 13:34

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.05.2016 15:54

  APLISENS SA Negocjacje w sprawie zawarcia umowy znaczącej

 • 23.05.2016 20:11

  APLISENS SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji oraz przedstawienie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 17.05.2016 13:00

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.05.2016 17:54

  APLISENS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 8 czerwca 2016 roku

 • 12.05.2016 13:32

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.05.2016 12:17

  Aplisens nie wyklucza, że akcjonariusze wniosą o wyższą dywidendę

 • 10.05.2016 07:34

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 11:48

  APLISENS SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 r.

 • 25.04.2016 20:27

  Aplisens chce wypłacić 0,26 zł dywidendy na akcję za '15

 • 25.04.2016 19:21

  APLISENS SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r. oraz ocena Rady Nadzorczej Spółki

 • 15.04.2016 14:41

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.04.2016 15:40

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.04.2016 15:25

  APLISENS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.03.2016 11:34

  Aplisens zakłada, że w '16 utrzyma sprzedaż i marże sprzed roku; CAPEX to 8 mln zł

 • 09.03.2016 06:22

  APLISENS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 09.03.2016 06:16

  APLISENS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.02.2016 12:49

  APLISENS SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2015 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.

 • 22.02.2016 16:31

  APLISENS SA Informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji umowy o pośrednictwo w eksporcie

 • 29.01.2016 16:35

  APLISENS SA Podsumowanie informacji o zbyciu akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego i informacja dotycząca posiadanych akcji własnych

 • 28.01.2016 15:36

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.01.2016 15:32

  APLISENS SA Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 25.01.2016 14:11

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.01.2016 12:35

  APLISENS SA Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 20.01.2016 14:42

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.01.2016 12:49

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.01.2016 09:17

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.01.2016 16:04

  APLISENS SA Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 18.01.2016 15:35

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.01.2016 14:12

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.01.2016 13:20

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.01.2016 11:08

  APLISENS SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 12.01.2016 09:53

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.01.2016 08:40

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.01.2016 18:29

  APLISENS SA Zbycie akcji własnych i termin na przyjęcie oferty przez pracowników w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 11.01.2016 15:34

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.01.2016 13:05

  APLISENS SA Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 • 25.11.2015 11:11

  Noble Securities obniżył cenę docelową Aplisensu do 16,3 zł

 • 23.11.2015 12:18

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 19.11.2015 15:07

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.11.2015 11:14

  Aplisens liczy w IV kw. na poprawę na rynkach WNP i wzrost przychodów w całym '15

 • 03.11.2015 06:25

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.10.2015 10:09

  APLISENS SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.

 • 16.10.2015 14:43

  APLISENS SA Negocjacje w sprawie zawarcia umowy znaczącej

 • 17.08.2015 15:03

  APLISENS SA Informacja uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.08.2015 14:36

  Aplisens zwiększy w '15 sprzedaż, ale o mniej niż 10 proc., utrzyma rentowność

 • 13.08.2015 06:57

  APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 05.08.2015 11:57

  APLISENS SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.

 • 14.07.2015 16:14

  APLISENS SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie w związku z umorzeniem

 • 14.07.2015 10:09

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 02.07.2015 13:48

  APLISENS SA Zawiadomienie o zmianie udziału Spółki w ogólnej liczbie głosów

 • 01.07.2015 15:31

  APLISENS SA Rejestracja zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

 • 28.05.2015 14:21

  APLISENS SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 26 maja 2015 r.

 • 26.05.2015 17:49

  APLISENS SA Umorzenie akcji własnych Spółki

 • 26.05.2015 17:29

  Aplisens wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję za '14

 • 26.05.2015 17:23

  APLISENS SA Zmiany w Statucie APLISENS S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2015 r.

 • 26.05.2015 17:19

  APLISENS SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 26.05.2015 17:16

  APLISENS SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 26 maja 2015 r.

 • 22.05.2015 15:44

  APLISENS SA Uzupełnienie materiałów na ZWZ - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014

 • 18.05.2015 16:08

  APLISENS SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H

 • 15.05.2015 16:17

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki APLISENS SA

 • 15.05.2015 15:59

  APLISENS SA Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii H do obrotu na GPW

 • 07.05.2015 12:40

  Aplisens zakłada ponad 10-proc. wzrost obrotów w '15; poprawi się także zysk

 • 07.05.2015 06:32

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 05.05.2015 20:49

  APLISENS SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii H

 • 28.04.2015 14:55

  APLISENS SA Planowane zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu

 • 28.04.2015 14:46

  APLISENS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja 2015 roku

 • 27.04.2015 12:10

  APLISENS SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 r.

 • 23.04.2015 21:08

  APLISENS SA Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2014 r.

 • 23.04.2015 21:05

  Aplisens chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za '14

 • 23.04.2015 20:57

  APLISENS SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r.

 • 10.04.2015 11:22

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.04.2015 15:26

  APLISENS SA Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN

 • 20.03.2015 13:31

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.03.2015 16:22

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.03.2015 12:45

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.03.2015 13:39

  APLISENS SA Przekazanie informacji o śmierci Członka Zarządu Spółki

 • 05.03.2015 13:05

  Aplisens liczy w '15 na podobny rdr wzrost przychodów i lepsze wyniki finansowe

 • 03.03.2015 14:36

  APLISENS SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki

 • 26.02.2015 10:10

  APLISENS SA Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rok

 • 12.02.2015 18:00

  APLISENS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 16.01.2015 13:43

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.01.2015 13:36

  APLISENS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.01.2015 12:28

  APLISENS SA Informacja o przydziale akcji serii H

 • 14.01.2015 14:44

  APLISENS SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 08.01.2015 16:35

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.01.2015 13:50

  APLISENS SA uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu spółki w tym zakresie

 • 20.11.2014 14:43

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.11.2014 06:57

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 03.11.2014 15:01

  APLISENS SA transakcje na akcjach spółki

 • 31.10.2014 14:36

  APLISENS SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2014 14:29

  APLISENS SA nabycie akcji własnych

 • 28.10.2014 13:32

  Akcjonariusze Aplisensa złożyli oferty sprzedaży na 3.258.464 akcje spółki

 • 28.10.2014 13:21

  APLISENS SA informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A.

 • 23.10.2014 13:58

  APLISENS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.

 • 10.10.2014 11:09

  Noble Securities zaleca kupno Aplisensa i Sonela, trzymanie Apatora

 • 06.10.2014 16:22

  Aplisens ogłosił ofertę zakupu 713.940 akcji własnych po 14,5 zł za szt.

 • 06.10.2014 15:29

  APLISENS SA oferta zakupu akcji

 • 05.09.2014 13:44

  APLISENS SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS SA

 • 20.08.2014 13:12

  Aplisens oczekuje w '14 wyników podobnych rdr; kluczem będzie sytuacja w Rosji

 • 20.08.2014 06:58

  APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.08.2014 13:49

  APLISENS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r.

 • 31.07.2014 16:23

  GPW: Animator dla pięciu spółek

 • 31.07.2014 12:51

  GPW: Komunikat - APLISENS SA, HARPER HYGIENICS SA

 • 31.07.2014 12:32

  GPW: Komunikat - APLISENS SA, HARPER HYGIENICS SA

 • 24.07.2014 15:47

  APLISENS SA informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji umowy o pośrednictwo w eksporcie

 • 08.07.2014 17:07

  APLISENS SA zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 04.07.2014 15:05

  APLISENS SA Rejestracja spółki zależnej APLISENS S.r.l. w Rumunii

 • 26.06.2014 13:33

  APLISENS SA wykaz akcjonariuszy

 • 25.06.2014 18:20

  APLISENS SA uchwała zarządu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F i FF

 • 24.06.2014 15:14

  Aplisens wypłaci 0,26 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2014 15:11

  APLISENS SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 24.06.2014 15:06

  APLISENS SA uchwały podjęte przez ZWZ 24 czerwca 2014 r.

 • 22.05.2014 09:15

  APLISENS SA rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

 • 21.05.2014 19:03

  Aplisens chce wypłacić 0,26 zł dywidendy na akcję

 • 21.05.2014 18:59

  APLISENS SA rekomendacja zZarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

 • 07.05.2014 14:28

  APLISENS SA rejestracja zmiany statutu spółki

 • 07.05.2014 06:49

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 28.04.2014 14:08

  APLISENS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 r.

 • 28.04.2014 14:00

  APLISENS SA wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 10.04.2014 19:48

  APLISENS SA określenie liczby członków i powołanie zarządu trzeciej kadencji

 • 28.03.2014 09:28

  APLISENS SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 26.03.2014 22:06

  APLISENS SA zmiana w Statucie dokonana przez NWZ 26 marca 2014 r.

 • 26.03.2014 22:05

  APLISENS SA uchwały podjęte przez NWZ 26 marca 2014 r.

 • 06.03.2014 16:13

  APLISENS SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G

 • 06.03.2014 13:39

  APLISENS SA Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW

 • 06.03.2014 13:28

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki APLISENS

 • 05.03.2014 07:40

  APLISENS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 05.03.2014 07:40

  APLISENS SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 04.03.2014 19:02

  Aplisens w latach 2014-2016 na inwestycje przeznaczy 39,2 mln zł - strategia

 • 04.03.2014 18:16

  APLISENS SA przyjęcie strategii spółki na lata 2014-2016

 • 28.02.2014 12:27

  APLISENS SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie przyjęcia akcji serii G do depozytu papierów wartościowych

 • 27.02.2014 13:30

  APLISENS SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26 marca 2014 r.

 • 26.02.2014 09:21

  APLISENS SA - zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2013 r.

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 27.01.2014 14:32

  APLISENS SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii G

 • 23.01.2014 14:06

  APLISENS SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 14.01.2014 15:14

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.01.2014 14:37

  APLISENS SA Informacja o przydziale akcji serii G

 • 13.01.2014 13:43

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 14:13

  APLISENS SA uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego

 • 14.11.2013 18:54

  APLISENS SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.11.2013 09:11

  Wyniki Aplisens w III kw. '13 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.10.2013 11:42

  APLISENS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r.

 • 30.10.2013 11:56

  Aplisens spodziewa się słabszego rdr III kw.; wyniki IV kw. powinny być płaskie (wywiad)

 • 25.10.2013 17:42

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.09.2013 20:24

  APLISENS SA wartość zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji umowy o pośrednictwo w eksporcie

 • 30.08.2013 13:41

  APLISENS SA informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.08.2013 15:13

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.08.2013 07:18

  APLISENS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 12.08.2013 13:49

  APLISENS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku

 • 19.06.2013 12:52

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.06.2013 15:35

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.06.2013 18:30

  APLISENS SA uchwała zarządu APLISENS SA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i EE

 • 06.06.2013 12:51

  APLISENS SA wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 5 czerwca 2013 r.

 • 05.06.2013 17:02

  APLISENS SA wybór członków rady nadzorczej trzeciej kadencji

 • 05.06.2013 16:21

  APLISENS SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 05.06.2013 16:21

  Aplisens wypłaci 0,26 zł dywidendy na akcję

 • 05.06.2013 16:11

  APLISENS SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 5 czerwca 2013 r.

 • 05.06.2013 13:58

  APLISENS SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.05.2013 12:46

  APLISENS SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 5 czerwca 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad

 • 08.05.2013 06:40

  Aplisens oczekuje poprawy wyników w ’13; CAPEX wyniesie ponad 20 mln zł (wywiad)

 • 07.05.2013 06:26

  Wyniki Aplisensa w I kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 07.05.2013 06:12

  APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 06.05.2013 10:41

  APLISENS SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

 • 02.05.2013 13:45

  APLISENS SA dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW

 • 02.05.2013 13:45

  GPW: Dopuszczenie akcji spółki APLISENS

 • 26.04.2013 14:01

  APLISENS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 r.

 • 24.04.2013 17:22

  Rada Nadzorcza Aplisensu wnioskuje o wypłatę 0,26 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2013 17:13

  APLISENS SA rekomendacja rady nadzorczej w sprawie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku

 • 24.04.2013 15:35

  APLISENS SA zawarcie aneksu do umowy o pośrednictwo w eksporcie

 • 19.04.2013 15:35

  APLISENS SA uchwała KDPW w sprawie przyjęcia akcji serii F do depozytu papierów wartościowych