APS Energia SA

skrót: APE

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka jest projektantem i producentem systemów zasilania awaryjnego dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Projektuje urządzenia dostosowane do parametrów każdej instalacji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Szewczyk Piotr7 890 11427,99%7 890 11427,99%
Szumowski Paweł7 890 11427,99%7 890 11427,99%
Dmowski Antoni7 889 77227,99%7 889 77227,99%
Investors TFI SAportfele1 651 0925,86%1 651 0925,86%

Kategoria • 23.12.2020 17:19

  APS ENERGIA SA (22/2020) Postanowienie Sądu w sprawie wypowiedzenia umowy przez AO Zavod Invertor

 • 19.11.2020 17:47

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 16:01

  APS ENERGIA SA (21/2020) Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2020 roku

 • 16.10.2020 14:27

  APS ENERGIA SA (20/2020) Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń zasilania - dywersyfikacja branżowej struktury przychodów Spółki

 • 16.09.2020 17:17

  APS ENERGIA SA (19/2020) Status procedur odwoławczych dotyczących przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu"

 • 31.08.2020 18:38

  Backlog APS Energia wynosił na koniec I półrocza ponad 144 mln zł

 • 31.08.2020 17:23

  APS ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 21.08.2020 17:14

  APS ENERGIA SA (18/2020) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku

 • 16.06.2020 17:20

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 16.06.2020 17:18

  APS ENERGIA SA (16/2020) Aktualizacja informacji dotyczącej subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

 • 08.06.2020 23:51

  APS ENERGIA SA (15/2020) Wygranie przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu".

 • 15.05.2020 18:56

  APS ENERGIA SA (13/2020) Określenie liczby członków i powołanie Zarządu nowej kadencji

 • 14.05.2020 20:30

  APS ENERGIA SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

 • 05.05.2020 18:04

  APS ENERGIA SA (11/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

 • 05.05.2020 17:54

  APS ENERGIA SA (10/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

 • 05.05.2020 16:13

  APS Energia wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 05.05.2020 16:06

  APS ENERGIA SA (9/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 04.05.2020 20:13

  APS ENERGIA SA (8/2020) Otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

 • 27.04.2020 23:11

  APS ENERGIA SA (7/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 maja 2020 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

 • 27.04.2020 22:37

  APS ENERGIA SA (6/2020) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2019

 • 08.04.2020 20:11

  APS ENERGIA SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

 • 07.04.2020 13:23

  APS Energia chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 07.04.2020 13:13

  APS ENERGIA SA (4/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2019

 • 03.04.2020 19:26

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 03.04.2020 18:52

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 02.04.2020 16:59

  APS ENERGIA SA (3/2020) Pismo w sprawie wypowiedzenia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

 • 27.02.2020 18:26

  APS ENERGIA SA (2/2020) Podpisanie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu.

 • 21.01.2020 14:24

  APS ENERGIA SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 03.12.2019 16:05

  APS ENERGIA SA (18/2019) Podpisanie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu

 • 14.11.2019 17:06

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 08.11.2019 17:52

  APS ENERGIA SA (17/2019) Informacja o dokonaniu odpisu i wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku

 • 15.10.2019 11:33

  APS ENERGIA SA (16/2019) Podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

 • 24.09.2019 13:59

  APS ENERGIA SA (15/2019) Negocjacje w sprawie zawarcia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

 • 30.08.2019 08:52

  APS ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.08.2019 11:44

  APS ENERGIA SA (14/2019) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku

 • 20.05.2019 17:16

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.03.2019 17:29

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 17:18

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.03.2019 16:52

  APS ENERGIA SA (4/2019) Wstępne wyniki finansowe za 2018 r.

 • 20.02.2019 11:09

  APS ENERGIA SA (3/2019) Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.

 • 12.02.2019 18:49

  APS Energia chce zwiększać przychody średnio w tempie do 20 proc. w latach '19-'21

 • 12.02.2019 18:15

  APS ENERGIA SA (2/2019) Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy APS Energia

 • 18.01.2019 11:34

  APS ENERGIA SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 19.11.2018 17:27

  APS ENERGIA SA (17/2018) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu APS Energia S.A.

 • 14.11.2018 17:20

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 16:21

  APS ENERGIA SA (16/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2018 roku

 • 03.09.2018 11:01

  APS ENERGIA SA (15/2018) Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie półrocznym dotyczącej wartości portfela zamówień

 • 31.08.2018 18:06

  APS ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 16.08.2018 17:02

  Zysk netto APS Energia w I połowie 2018 r. wzrósł do 1,9 mln zł

 • 16.08.2018 15:54

  APS ENERGIA SA (14/2018) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku

 • 05.07.2018 15:04

  APS ENERGIA SA (13/2018) Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

 • 22.06.2018 17:57

  APS ENERGIA SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 17:46

  APS ENERGIA SA (11/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 22.06.2018 15:52

  APS ENERGIA SA (10/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 12:52

  APS ENERGIA SA (9/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

 • 29.05.2018 17:42

  APS ENERGIA SA (8/2018) Zawarcie transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym

 • 25.05.2018 18:38

  APS ENERGIA SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

 • 18.05.2018 18:29

  Backlog APS Energia wynosi 43,5 mln zł, spółka zapowiada rozwój geograficzny i produktowy

 • 18.05.2018 17:19

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 15:52

  APS ENERGIA SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

 • 06.04.2018 17:10

  APS ENERGIA SA (5/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej APS Energia Rus

 • 30.03.2018 15:51

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 15:38

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.03.2018 17:34

  APS ENERGIA SA (4/2018) Wstępne wyniki finansowe za 2017 r.

 • 22.03.2018 17:09

  APS ENERGIA SA (3/2018) Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac branży AKPiA i DSC

 • 10.01.2018 15:45

  APS ENERGIA SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 03.01.2018 15:28

  APS ENERGIA SA (1/2018) Otrzymanie przez Emitenta koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • 20.12.2017 15:18

  APS ENERGIA SA (20/2017) Przyjęcie pierwszego zamówienia na dostawę towarów do H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w ramach umowy ramowej

 • 14.12.2017 16:20

  APS ENERGIA SA (19/2017) Zawarcie umowy kredytowej

 • 13.11.2017 17:20

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 13:10

  APS ENERGIA SA (18/2017) Zawarcie przez spółkę zależną OOO APS Energia Rus umowy z OOO Gazprom Invest

 • 06.11.2017 20:18

  APS ENERGIA SA (17/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2017 roku

 • 06.09.2017 20:40

  APS ENERGIA SA (16/2017) Zawarcie przez spółkę zależną OOO APS Energia Rus umowy z OOO Rusatom Overseas

 • 28.08.2017 18:37

  APS Energia liczy na rekordowy rok pod względem sprzedaży

 • 28.08.2017 17:42

  APS ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.08.2017 19:21

  APS ENERGIA SA (15/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 19.07.2017 16:31

  Investors TFI ma 5,7 proc. głosów na walnym spółki APS Energia

 • 19.07.2017 16:23

  APS ENERGIA SA (14/2017) Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w APS Energia S.A.

 • 18.07.2017 16:22

  APS ENERGIA SA (13/2017) Uzyskanie certyfikatu UL

 • 31.05.2017 12:13

  APS ENERGIA SA (12/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 29.05.2017 17:30

  APS ENERGIA SA (11/2017) Zestawienie zmian Statutu APS Energia S.A. dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

 • 29.05.2017 17:30

  APS Energia wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2017 17:24

  APS ENERGIA SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

 • 29.05.2017 17:19

  APS ENERGIA SA (9/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 29.05.2017 17:13

  APS ENERGIA SA (8/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 maja 2017 r.

 • 19.05.2017 17:18

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 13.05.2017 22:16

  APS ENERGIA SA (7/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 maja 2017 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

 • 13.05.2017 21:29

  APS ENERGIA SA (6/2017) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 28.04.2017 20:31

  APS ENERGIA SA (5/2017) Zestawienie zamierzonych zmian Statutu APS Energia S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2017 r.

 • 28.04.2017 20:23

  APS ENERGIA SA (4/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

 • 28.04.2017 20:18

  APS chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 28.04.2017 20:12

  APS ENERGIA SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2016

 • 27.03.2017 20:10

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.03.2017 20:01

  Backlog APS Energia na 2017 r. wynosi obecnie 42 mln zł

 • 27.03.2017 19:34

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.02.2017 17:00

  APS ENERGIA SA (2/2017) Podjęcie decyzji o utworzeniu spółki zależnej w Turcji

 • 16.01.2017 16:40

  APS ENERGIA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 14.11.2016 18:33

  APS Energia ma 34 mln zł zamówień na czwarty kwartał 2016 r.

 • 14.11.2016 18:12

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.10.2016 16:51

  APS ENERGIA SA (15/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2016 roku.

 • 13.09.2016 14:05

  APS ENERGIA SA (14/2016) Uzyskanie dofinansowania na prace rozwojowe

 • 01.09.2016 12:57

  APS ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 01.09.2016 10:11

  APS Energia oczekuje poprawy wyników w II półroczu '16

 • 26.08.2016 15:50

  APS ENERGIA SA (13/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 21.07.2016 18:20

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki APS ENERGIA SA

 • 15.06.2016 16:06

  APS Energia oczekuje lepszych rdr wyników w '16; nadal myśli o przejęciach

 • 30.05.2016 17:36

  APS ENERGIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2016 r.

 • 30.05.2016 17:32

  APS ENERGIA SA Zestawienie zmian Statutu APS Energia S.A. dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2016 r.

 • 30.05.2016 17:27

  APS ENERGIA SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 30.05.2016 17:27

  APS Energia wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 30.05.2016 17:20

  APS ENERGIA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 maja 2016 r.

 • 24.05.2016 17:28

  APS ENERGIA SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2016 r.

 • 13.05.2016 06:03

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 02.05.2016 22:19

  APS ENERGIA SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2016 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

 • 29.04.2016 20:11

  APS ENERGIA SA Zestawienie zamierzonych zmian Statutu APS Energia S.A., które będą przedmiotem obraz Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2016 r.

 • 29.04.2016 19:41

  APS chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 29.04.2016 19:35

  APS ENERGIA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

 • 29.04.2016 19:14

  APS ENERGIA SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2015

 • 21.03.2016 21:00

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 20:49

  APS ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.02.2016 17:37

  APS ENERGIA SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii C2 i C3

 • 30.01.2016 00:26

  APS ENERGIA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 15.01.2016 23:01

  APS ENERGIA SA Zawiadomienie o transakcjach zawartych w 2015 roku poniżej progu 5 tys. EUR

 • 30.12.2015 23:53

  APS ENERGIA SA Informacja o przydziale akcji serii C2 i C3 (w ramach Programu Motywacyjnego)

 • 01.12.2015 16:56

  GPW: animator dla spółki APS ENERGIA S.A.

 • 19.11.2015 11:53

  Zyski w APS Energia w '15 "niezadowalające", ale sprzedaż rekordowa

 • 13.11.2015 19:33

  APS ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 14:29

  APS ENERGIA SA Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej II etapu budowy hali produkcyjno-biurowej w Stanisławowie Pierwszym

 • 09.11.2015 18:13

  APS ENERGIA SA Termin przekazania raportu za III kw. 2015 r.

 • 16.10.2015 22:05

  APS ENERGIA SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.10.2015 11:40

  GPW: Komunikat - uzupełnienie list uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland

 • 13.10.2015 10:19

  APS ENERGIA SA Transakcje na akcjach Emitenta zawarte przez Członka Rady Nadzorczej

 • 08.10.2015 13:32

  APS ENERGIA S.A. Przystąpienie APS Energia S.A. do systemu ESPI w typie "EMITENT"

 • 08.10.2015 10:26

  APS Energia przymierza się do akwizycji; może się posiłkować emisją akcji

 • 08.10.2015 09:03

  Kurs APS Energia wzrósł w debiucie na GPW o 1,01 proc.

 • 06.10.2015 09:45

  APS Energia zadebiutuje na GPW w czwartek 8 października

 • 05.10.2015 18:34

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki APS ENERGIA SA

 • 05.10.2015 18:33

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki APS ENERGIA SA

 • 05.10.2015 18:31

  GPW: wykluczenie z obrotu na NewConnect akcji spółki APS ENERGIA SA

 • 05.10.2015 17:39

  APS ENERGIA SA Transakcje na akcjach Emitenta zawarte przez Członka Rady Nadzorczej

 • 02.10.2015 10:14

  APS ENERGIA SA Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E

 • 24.09.2015 20:35

  APS ENERGIA SA Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu APS Energia S.A.

 • 09.09.2015 19:03

  W ofercie publicznej APS Energia przydzielono 1,73 mln akcji s. E

 • 09.09.2015 18:13

  APS ENERGIA SA Przydział akcji serii E w ofercie publicznej APS Energia S.A.

 • 02.09.2015 22:02

  Cena emisyjna akcji APS Energia została ustalona na 4,50 zł

 • 02.09.2015 21:17

  APS ENERGIA SA Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii E oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego APS Energia S.A.

 • 02.09.2015 21:13

  APS ENERGIA SA Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii E oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego APS Energia S.A.

 • 25.08.2015 13:11

  APS Energia planuje ekspansję w Iranie, Turcji oraz USA

 • 14.08.2015 21:43

  APS ENERGIA SA Raport okresowy Grupy APS Energia SA za II kwartał 2015 r.

 • 06.08.2015 12:41

  APS Energia chce pozyskać z emisji do 1,73 mln akcji ok. 7,15 mln zł

 • 06.08.2015 12:32

  Harmonogram oferty publicznej APS Energia

 • 04.08.2015 14:10

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny APS Energia

 • 09.07.2015 23:20

  APS ENERGIA SA Zawarcie znaczącej umowy dot. budowy hali produkcyjno-biurowej w Stanisławowie Pierwszym

 • 25.06.2015 23:36

  APS ENERGIA SA Realizacja Programu Motywacyjnego – przydział warrantów w ramach III Transzy

 • 16.06.2015 23:30

  APS ENERGIA SA Wznowienie działań Spółki zmierzających do uzyskania zatwierdzenia prospektu w KNF

 • 10.06.2015 13:45

  APS ENERGIA SA Realizacja Programu Motywacyjnego – uruchomienie III Transzy

 • 10.06.2015 13:27

  APS ENERGIA SA Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

 • 27.05.2015 23:37

  APS ENERGIA SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.

 • 27.05.2015 23:35

  APS ENERGIA SA Zmiana Statutu APS Energia S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 27 maja 2015 r.

 • 27.05.2015 23:33

  APS ENERGIA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy APS Energia S.A. w dniu 27.05.2015 r.

 • 27.05.2015 23:29

  APS ENERGIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27.05.2015r.

 • 27.05.2015 23:24

  APS ENERGIA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy APS Energia S.A. w dniu 27.05.2015 r.

 • 14.05.2015 23:10

  APS ENERGIA SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 maja 2015 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

 • 14.05.2015 22:59

  APS ENERGIA SA Raport okresowy Grupy APS Energia SA za I kwartał 2015 r.

 • 30.04.2015 23:11

  APS ENERGIA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

 • 30.04.2015 23:05

  APS ENERGIA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

 • 30.04.2015 17:21

  APS Energia chce wypłacić 4 gr dywidendy na akcję

 • 30.04.2015 17:07

  APS ENERGIA SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2014

 • 17.04.2015 18:43

  APS ENERGIA SA Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 15.04.2015 22:04

  APS ENERGIA SA Raport skonsolidowany Grupy APS Energia za rok obrotowy 2014

 • 15.04.2015 21:59

  APS ENERGIA SA Raport roczny APS Energia SA za rok obrotowy 2014

 • 12.03.2015 13:07

  APS ENERGIA SA Zawarcie istotnej umowy

 • 16.02.2015 11:16

  APS ENERGIA SA Decyzja o zmianie terminu przeprowadzenia oferty publicznej i przeniesienia notowań na rynek główny GPW

 • 13.02.2015 23:32

  APS ENERGIA SA Raport okresowy Grupy APS Energia SA za IV kwartał 2014 r.

 • 11.02.2015 23:20

  APS ENERGIA SA Korekta prognozy finansowej dla Grupy APS Energia w 2014 r.

 • 30.01.2015 17:57

  APS ENERGIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.01.2015 17:48

  APS ENERGIA SA Transakcje na akcjach Emitenta zawarte przez Członka Rady Nadzorczej

 • 14.11.2014 18:56

  APS ENERGIA SA Raport okresowy Grupy APS Energia SA za III kwartał 2014 r.

 • 10.11.2014 21:58

  APS ENERGIA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 05.11.2014 18:18

  GPW: Komunikat - APS ENERGIA SA

 • 20.10.2014 23:40

  APS ENERGIA SA Decyzja o rozwiązaniu spółki „ENAP Spółka Akcyjna” Spółka komandytowa bez przeprowadzania likwidacji

 • 10.10.2014 17:12

  APS ENERGIA SA Podjęcie przez Zarząd uchwały o zmniejszeniu wartości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 14.08.2014 23:27

  APS ENERGIA SA Raport okresowy Grupy APS Energia SA za II kwartał 2014 r.

 • 13.08.2014 18:48

  APS Energia chce wyemitować akcje i przejść na rynek główny GPW

 • 13.08.2014 18:40

  APS ENERGIA SA Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz przejście na MSR/MSSF

 • 11.08.2014 18:42

  APS ENERGIA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

 • 08.08.2014 18:17

  APS ENERGIA SA Realizacja Programu Motywacyjnego – przydział warrantów w ramach II Transzy

 • 08.08.2014 18:14

  APS ENERGIA SA Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 01.08.2014 14:27

  APS ENERGIA SA Utrzymanie prognozy wyników Grupy APS Energia na 2014 r.

 • 31.07.2014 16:20

  APS ENERGIA SA Realizacja Programu Motywacyjnego – uruchomienie II Transzy

 • 20.07.2014 21:02

  APS ENERGIA SA Przyjęcie Strategii Grupy APS Energia

 • 18.07.2014 01:57

  APS ENERGIA SA Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

 • 14.07.2014 13:09

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki APS ENERGIA SA

 • 08.07.2014 09:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii C1 spółki APS ENERGIA S.A.

 • 01.07.2014 07:56

  Akcjonariusze APS Energia przegłosowali wypłatę 3 gr dywidendy na akcję

 • 01.07.2014 07:41

  APS ENERGIA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2014r.

 • 30.06.2014 23:34

  APS ENERGIA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

 • 30.06.2014 23:32

  APS ENERGIA SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.

 • 30.06.2014 23:26

  APS ENERGIA SA Zmiana Statutu APS Energia S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 30.06.2014 23:20

  APS ENERGIA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy APS Energia S.A. w dniu 30.06.2013 r.

 • 26.06.2014 18:19

  APS ENERGIA SA Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 26.06.2014 18:16

  APS ENERGIA SA zmiany projektów uchwał na ZWZ 30 czerwca 2014 r.

 • 13.06.2014 07:43

  APS ENERGIA rekomendacja rady nadzorczej w sprawie wniosku zarządu dotyczącego zysku za 2013 r.

 • 04.06.2014 16:39

  APS ENERGIA SA Zestawienie zamierzonych zmian Statutu APS Energia S.A., które będą przedmiotem obraz Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 04.06.2014 16:34

  APS ENERGIA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia SA oraz projekty uchwał

 • 04.06.2014 16:29

  APS ENERGIA SA zwołanie ZWZA oraz projekty uchwał

 • 03.06.2014 18:31

  APS Energia chce wypłacić 3 gr dywidendy na akcję

 • 03.06.2014 18:18

  APS ENERGIA SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2013

 • 15.05.2014 20:56

  APS ENERGIA SA Raport okresowy Grupy APS Energia SA za I kwartał 2014 r.

 • 13.05.2014 07:40

  APS ENERGIA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

 • 15.04.2014 19:19

  APS ENERGIA SA Raport skonsolidowany Grupy APS Energia za rok obrotowy 2013

 • 15.04.2014 19:16

  APS ENERGIA SA Raport jednostkowy APS Energia SA za rok obrotowy 2013

 • 27.03.2014 16:08

  APS ENERGIA SA informacja o rozpoczęciu prac nad prospektem emisyjnym

 • 27.02.2014 19:03

  APS ENERGIA SA Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego

 • 14.02.2014 18:29

  APS ENERGIA SA Raport okresowy Grupy APS Energia za IV kwartał 2013 r.

 • 14.02.2014 18:23

  APS ENERGIA SA korekta prognoz finansowych

 • 31.01.2014 12:59

  APS ENERGIA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 21.01.2014 07:51

  APS ENERGIA SA informacja o przydziale akcji serii C1 (w ramach Programu Motywacyjnego)

 • 12.12.2013 14:56

  APS ENERGIA SA sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu

 • 12.12.2013 14:54

  APS ENERGIA SA - sprzedaż akcji przez prezesa zarządu

 • 09.12.2013 16:50

  APS ENERGIA SA sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu

 • 09.12.2013 16:45

  APS ENERGIA SA korekta raportu ESPI nr 4/2013 - sprzedaż akcji przez prezesa zarządu

 • 09.12.2013 15:05

  APS ENERGIA SA sprzedaż akcji przez prezesa zarządu

 • 22.11.2013 12:54

  APS ENERGIA SA pozyskanie kredytu na zakup nieruchomości

 • 05.11.2013 19:57

  APS ENERGIA SA Podpisanie umowy nabycia nieruchomości przez APS Energia S.A