Alior Bank SA

skrót: ALR

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU SAw porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ41 658 85031,91%41 658 85031,91%
Aviva OFEportfel9 467 1807,25%9 467 1807,25%
NN OFEportfel9 317 3777,13%9 317 3777,13%

Kategoria • 04.01.2021 16:25

  KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku ws. emisji bankowych papierów wartościowych

 • 04.01.2021 16:11

  ALIOR BANK SA (1/2021) Zatwierdzenie prospektu programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

 • 22.12.2020 16:39

  ALIOR BANK SA (44/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 21.12.2020 21:54

  ALIOR BANK SA (43/2020) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A.

 • 21.12.2020 16:38

  Haitong zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla banków

 • 18.12.2020 19:35

  Agnieszka Nogajczyk-Simeonow zrezygnowała z funkcji wiceprezesa Alior Banku

 • 18.12.2020 19:30

  ALIOR BANK SA (42/2020) Rezygnacja Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A. Pani Agnieszki Nogajczyk-Simeonow

 • 18.12.2020 10:55

  Haitong podniósł rekomendację dla Alior Banku i mBanku do "neutralnie", obniżył zalecenie dla Banku Handlowego

 • 17.12.2020 18:11

  ALIOR BANK SA (41/2020) Potwierdzenie ocen ratingowych Alior Banku S.A. nadanych przez agencję ratingową Fitch Ratings

 • 17.12.2020 17:56

  Fitch potwierdził rating Alior Banku na poziomie "BB"

 • 05.11.2020 10:25

  Pekao skupia się na wzroście organicznym, nie widzi negatywnych tendencji w portfelu kredytowym (opis)

 • 05.11.2020 09:57

  Pekao skupia się na wzroście organicznym, nie prowadzi rozmów z Alior Bankiem

 • 04.11.2020 10:55

  Alior może na początku '21 zaktualizować strategię; zadowolony z jakości kredytów po wakacjach kredytowych

 • 04.11.2020 09:29

  Wyniki Aliora w III kw. solidne, pod wpływem zdarzeń jednorazowych (opinia)

 • 04.11.2020 08:30

  Koszty ryzyka Aliora nie powinny przekraczać 2 proc., bank oczekuje wzrostu wyniku odsetkowego (opis)

 • 04.11.2020 07:36

  Alior Bank ocenia, że koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2 proc.

 • 04.11.2020 07:29

  Alior Bank oczekuje wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach

 • 04.11.2020 07:19

  Zysk netto Alior Banku w III kw. wyniósł 81,8 mln zł, powyżej konsensusu

 • 04.11.2020 07:10

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.11.2020 06:59

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 03.11.2020 09:19

  PKN Orlen zakłada zamknięcie transakcji przejęcia Ruchu do końca '20

 • 02.11.2020 23:15

  ALIOR BANK SA (40/2020) Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielenie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej oraz Aneksu nr 1 do Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji

 • 02.11.2020 20:25

  ALIOR BANK SA (39/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej

 • 02.11.2020 18:33

  PZU udzieli Aliorowi gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej na 4 mld zł

 • 29.10.2020 12:41

  Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące - Trigon DM (opinia)

 • 26.10.2020 16:11

  PZU nie rozważa sprzedaży Alior Banku

 • 26.10.2020 14:31

  PZU chce sprzedać Alior Bank - media

 • 23.10.2020 10:06

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendacje sześciu banków z GPW

 • 21.10.2020 13:28

  Alior Bank nie widzi podstaw do zmiany podejścia przy tworzeniu rezerw na COVID-19

 • 06.10.2020 08:38

  Wood & Company podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"

 • 24.09.2020 19:56

  ALIOR BANK SA (38/2020) Rejestracja zmiany Statutu Alior Banku S.A.

 • 10.09.2020 11:45

  PZU chce w IV kw. '20 przedstawić docelowy model zaangażowania grupy w aktywa bankowe

 • 04.09.2020 13:42

  Banki nie będą musiały wnosić opłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców za I kw - KSF

 • 04.09.2020 09:23

  T-Mobile Polska i Alior Bank zdecydowały o zakończeniu współpracy pod marką T-Mobile Usługi Bankowe

 • 27.08.2020 22:48

  Grupa PZU będzie pokazywać solidne wyniki na tle zagranicznych ubezpieczycieli pomimo odpisów - S&P

 • 25.08.2020 23:20

  PZU dokonał odpisów z tytułu nabycia Alior Banku i Pekao, co obniży wynik netto grupy o 827 mln zł

 • 24.08.2020 10:26

  Haitong Bank podwyższył cenę docelową akcji Alior Banku do 11,8 zł

 • 20.08.2020 07:54

  SocGen obniżył rekomendację dla Alior Banku do "trzymaj", cena docelowa 17 zł

 • 19.08.2020 11:44

  Alior Bank nie przewiduje wzrostu kosztów ryzyka w drugiej połowie '20 (opis)

 • 19.08.2020 10:51

  Alior Bank nie przewiduje wzrostu kosztów ryzyka w drugiej połowie '20

 • 19.08.2020 09:44

  Sytuacja płynnościowa i kapitałowa Aliora jest stabilna, ale strategia może wymagać aktualizacji - Duda

 • 19.08.2020 08:58

  Alior obserwuje pozytywne trendy odbudowy nowej sprzedaży kluczowych produktów

 • 19.08.2020 08:39

  Strata netto Alior Banku w II kw. wyniosła 585,5 mln zł; bank liczy na stopniową poprawę wyników (opis)

 • 19.08.2020 08:11

  Alior Bank liczy na stopniową poprawę wyników w przyszłych okresach

 • 19.08.2020 07:46

  Strata netto Alior Banku w II kw. wyniosła 585,5 mln zł

 • 19.08.2020 07:36

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 14.08.2020 08:51

  Haitong obniżył cenę docelową Pekao do 65,8 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 08.08.2020 07:54

  Alior Bank utworzy odpisy i rezerwy w łącznej wysokości około 676 mln zł

 • 07.08.2020 23:35

  ALIOR BANK SA (37/2020) Informacje finansowe mające wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w I półroczu 2020 r.

 • 04.08.2020 07:06

  Alior Bank przesunął termin publikacji raportu za I półrocze na 19 sierpnia

 • 03.08.2020 21:08

  ALIOR BANK SA (36/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2020 roku

 • 24.06.2020 15:45

  ALIOR BANK SA (34/2020) Informacje niefinansowe

 • 24.06.2020 11:41

  Ipopema obniżyła rekomendację Pekao do "trzymaj" i wartość godziwą akcji Alior Banku do 10 zł

 • 22.06.2020 16:05

  Alior Bank obserwował w maju odbicie sprzedaży rachunków bieżących

 • 18.06.2020 21:21

  WSA uchylił decyzję KNF ws. nałożenia na Alior Bank kar o łącznej wartości 10 mln zł

 • 18.06.2020 20:57

  ALIOR BANK SA (33/2020) Uchylenie decyzji wydanej przez KNF w sprawie nałożenia kary na Bank

 • 03.06.2020 17:32

  Spółka Alior Banku kupiła 100 proc. akcji Ruchu za 1 zł

 • 03.06.2020 17:20

  ALIOR BANK SA (32/2020) Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji RUCH S.A., z siedzibą w Warszawie

 • 02.06.2020 10:35

  PKN Orlen obejmie 65 proc. akcji Ruchu

 • 01.06.2020 22:14

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 poc. akcji Ruchu za 1 zł (opis)

 • 01.06.2020 21:50

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 poc. akcji Ruchu za 1 zł

 • 01.06.2020 21:49

  ALIOR BANK SA (31/2020) Zawarcie umowy inwestycyjnej określającej warunki transakcji dotyczącej RUCH S.A.

 • 01.06.2020 21:32

  ALIOR BANK SA (30/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży akcji RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 31.05.2020 18:00

  ALIOR BANK SA (29/2020) Korekta numeru raportu bieżącego 29/2020

 • 29.05.2020 19:24

  Alior szacuje, że decyzje o obniżkach stóp obniżą wynik netto grupy o 116-133 mln zł kwartalnie (opis)

 • 29.05.2020 19:01

  Alior szacuje, że decyzje RPP o obniżkach stóp spowodują spadek wyniku netto grupy o 116-133 mln zł kwartalnie

 • 29.05.2020 18:55

  ALIOR BANK SA (29/2020) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.

 • 29.05.2020 11:49

  PZU będzie się zastanawiał, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym (opis)

 • 28.05.2020 07:32

  DM BDM obniża rekomendację Alior Banku do "redukuj"

 • 22.05.2020 13:27

  Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł - osr

 • 21.05.2020 22:22

  ALIOR BANK SA (27/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 21 maja 2020 roku

 • 21.05.2020 22:16

  ALIOR BANK SA (26/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

 • 21.05.2020 22:07

  ALIOR BANK SA (25/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2020 roku

 • 20.05.2020 19:16

  Sześciu członków RN Alior Banku wspólnej kadencji kończącej się w '20 złożyło rezygnację

 • 20.05.2020 18:29

  ALIOR BANK SA (24/2020) Informacja o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Banku w związku z upływającą kadencją

 • 18.05.2020 18:45

  ALIOR BANK SA (23/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. zgłoszone przez Akcjonariusza

 • 18.05.2020 14:41

  ALIOR BANK SA (22/2020) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Banku

 • 15.05.2020 15:01

  ALIOR BANK SA (21/2020) Przypomnienie o zakomunikowanej raportem bieżącym nr 18/2020 w dniu 8 maja 2020 r. zmianie miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2020 r.

 • 13.05.2020 15:43

  Alior Bank będzie kontynuował dotychczasową strategię - p.o. prezesa

 • 13.05.2020 06:35

  Krzysztof Bachta zrezygnował z funkcji prezesa Alior Banku, pracami zarządu pokieruje nowa wiceprezes Iwona Duda

 • 13.05.2020 00:56

  ALIOR BANK SA (20/2020) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 12.05.2020 18:08

  ALIOR BANK SA (19/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

 • 11.05.2020 12:43

  Haitong obniżył cenę docelową Alior Banku do 11,4 zł, podtrzymał zalecenie "sprzedaj"

 • 08.05.2020 16:44

  ALIOR BANK SA (18/2020) Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2020 r.

 • 08.05.2020 12:41

  Zmiana polityki kredytowej Aliora zwiększyła odporność banku na skutki COVID-19 (wywiad)

 • 06.05.2020 11:15

  Alior spodziewa się wyższych kosztów ryzyka przez COVID -19

 • 06.05.2020 08:59

  Wyniki Aliora w I kw. lepsze dzięki niższym odpisom, kurs może rosnąć (opinia)

 • 06.05.2020 08:09

  Zysk netto Alior Banku w I kw. wyniósł 73,2 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 06.05.2020 07:18

  Zysk netto Alior Banku w I kw. wyniósł 73,2 mln zł, powyżej konsensusu

 • 06.05.2020 07:08

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.05.2020 07:01

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 11:32

  Trigon obniżył rekomendacje dla Aliora, BNP, B.Handlowego i ING BSK, podwyższył dla Santandera

 • 04.05.2020 21:49

  ALIOR BANK SA (17/2020) Zatwierdzenie prospektu podstawowego programu ofertowego obligacji do kwoty 1.500.000.000 PLN

 • 04.05.2020 17:23

  KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku dot. emisji obligacji do kwoty 1,5 mld zł

 • 27.04.2020 19:11

  S&P obniżyło perspektywę ratingu Alior Banku do "negatywnej", utrzymało ocenę "BB" (opis)

 • 27.04.2020 18:56

  ALIOR BANK SA (16/2020) Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard & Poor's Global Ratings

 • 27.04.2020 18:48

  S&P obniżyło perspektywę ratingu Alior Banku do "negatywnej", utrzymało ocenę "BB"

 • 24.04.2020 19:03

  ALIOR BANK SA (15/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 24.04.2020 13:17

  Raiffeisen obniżył rekomendacje dla Aliora i Handlowego, podniósł dla PKO BP i Millennium

 • 16.04.2020 21:02

  Alior szacuje, że obniżka stóp proc. spowoduje spadek wyniku netto grupy o ok. 75-85 mln zł kwartalnie

 • 16.04.2020 20:42

  ALIOR BANK SA (14/2020) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.

 • 16.04.2020 20:37

  ALIOR BANK SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I kwartał 2020 roku

 • 16.04.2020 13:17

  Haitong obniżył cenę docelową Pekao do 68,9 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 16.04.2020 07:24

  JP Morgan podnosi rekomendację PKO BP do "przeważaj", a Alior Banku obniża do "niedoważaj"

 • 14.04.2020 22:28

  Fitch zmienił perspektywę ratingów Alior Banku do negatywnej ze stabilnej

 • 14.04.2020 22:18

  ALIOR BANK SA (12/2020) Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd.

 • 14.04.2020 17:13

  Alior Bank ma zapłacić 64,8 mln zł składki na BFG

 • 14.04.2020 17:05

  ALIOR BANK SA (11/2020) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2020 roku

 • 06.04.2020 07:38

  Citi podniósł rekomendacje Alior Banku i Millennium, obniżył BNP Paribas

 • 03.04.2020 16:41

  BM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków z GPW

 • 26.03.2020 19:38

  Alior szacuje, że obniżka stóp proc. spowoduje spadek wyniku netto grupy o 27-35 mln zł kwartalnie (opis)

 • 26.03.2020 19:27

  Alior szacuje, że obniżka stóp proc. spowoduje spadek wyniku netto grupy o 27-35 mln zł kwartalnie

 • 26.03.2020 19:17

  ALIOR BANK SA (10/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.

 • 26.03.2020 10:11

  Santander BM wskazał 8 spółek najbardziej narażonych na wpływ koronawirusa

 • 18.03.2020 07:35

  JP Morgan podwyższył rekomendację Alior Banku do "przeważaj", cenę docelową do 30 zł

 • 09.03.2020 16:44

  ALIOR BANK SA (9/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 06.03.2020 17:09

  ALIOR BANK SA (8/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 06.03.2020 15:34

  ALIOR BANK SA (7/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 28.02.2020 11:12

  Alior zmienia ofertę pożyczki gotówkowej, chce poprawić rentowność tego portfela

 • 28.02.2020 10:57

  Planowana redukcja liczby placówek Aliora dotyczy całej sieci; nie będzie zwolnień grupowych - prezes

 • 28.02.2020 10:50

  Alior Bank zakłada, że po 2022 roku będzie mógł wypłacać dywidendę

 • 28.02.2020 08:57

  Cele Aliora ze strategii ambitne, ale wyniki banku w IV kw. oceniane negatywnie (opinia, aktl.)

 • 28.02.2020 08:35

  Cele strategiczne Aliora ambitne, jednak w centrum uwagi mogą być słabe wyniki banku w IV kw. (opinia)

 • 28.02.2020 08:15

  Alior zakłada wzrost organiczny, do '22 nie planuje wypłacać dywidendy i nie wymaga dokapitalizowania (wywiad)

 • 28.02.2020 07:52

  Alior Bank do '22 nie przewiduje wypłaty dywidendy

 • 28.02.2020 07:22

  Alior Bank planuje do '22 wzrost ROE do powyżej 10 proc. (opis)

 • 28.02.2020 06:56

  Strata netto Alior Banku w IV kw. '19 wyniosła 19,9 mln zł mln zł, wobec konsensusu zysku 5,1 mln zł

 • 28.02.2020 06:54

  Alior zakłada, w '20 wzrost kredytów wyniesie 5 mld zł

 • 28.02.2020 06:32

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2020 06:29

  Alior Bank planuje do '22 wzrost ROE do powyżej 10 proc.

 • 28.02.2020 06:09

  ALIOR BANK SA (6/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie przyjęcia Strategii Alior Banku S.A. na lata 2020-2022

 • 28.02.2020 06:06

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.02.2020 06:03

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.02.2020 17:25

  BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Alior Bank do "kupuj"

 • 21.02.2020 19:04

  Alior Bank utworzył dodatkową rezerwę na "małe TSUE" w wysokości 186 mln zł (opis)

 • 21.02.2020 18:45

  Alior Bank utworzył dodatkową rezerwę na "małe TSUE" w wysokości 186 mln zł

 • 21.02.2020 18:30

  ALIOR BANK SA (5/2020) Decyzja dot. zwiększenia rezerwy związanej z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych mająca wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w IV kwartale 2019 r.

 • 21.02.2020 14:04

  Alior Bank 28 lutego przedstawi strategię na lata 2020-2022

 • 27.01.2020 13:30

  ALIOR BANK SA (3/2020) Informacja na temat ratingu Alior Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 27.01.2020 13:27

  Fitch potwierdził rating Alior Banku na poziomie "BB" z perspektywą "stabilną"

 • 24.01.2020 09:36

  PZU nie ma planów pozbycia się Alior Banku - prezes

 • 21.01.2020 09:09

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Pekao i Alior Bank, "trzymaj" ING oraz "akumuluj" Handlowy

 • 17.01.2020 18:30

  Mateusz Poznański złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Alior Banku

 • 17.01.2020 18:18

  ALIOR BANK SA (2/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A.

 • 17.01.2020 10:53

  Alior skupi się rozwoju organicznym, poprzez VC chce do '22 zainwestować w 12 spółek (wywiad)

 • 16.01.2020 12:57

  PKO BP, Alior Bank i BNP Paribas inwestują w spółkę Autenti (opis)

 • 16.01.2020 11:17

  PKO BP, Alior Bank i BNP Paribas inwestują w spółkę Autenti

 • 15.01.2020 14:51

  ALIOR BANK SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 08.01.2020 11:44

  Alior Bank chce do końca '20 mieć kilkadziesiąt placówek w nowym formacie

 • 08.01.2020 11:10

  Nowa strategia Aliora w styczniu, w '19 koszty ryzka na poziomie 2,3 proc.

 • 17.12.2019 10:35

  Alior w nowej strategii postawi na szybki wzrost, przedstawi plany co do wypłaty dywidendy (wywiad)

 • 17.12.2019 10:32

  Alior zakłada poprawę zyskowności w '20; marża odsetkowa wyniesie co najmniej 4,5 proc. (wywiad)

 • 17.12.2019 10:31

  Emisje Alior Banku pod MREL wynieść mogą ok. 3 mld zł - prezes

 • 11.12.2019 11:48

  Haitong obniżył rekomendacje dla Alior Banku i Millennium do "sprzedaj" oraz ceny docelowe

 • 10.12.2019 13:35

  Ipopema obniżyła rekomendację Alior Banku do "trzymaj"

 • 03.12.2019 18:27

  KNF utrzymała decyzję o nałożeniu na Alior kar pieniężnych o łącznej wartości 10 mln zł

 • 03.12.2019 07:21

  Citi obniżył rekomendacje dla PKO BP, Pekao, ING BSK i Aliora do "neutralnie"

 • 28.11.2019 16:19

  Wyrok SN kluczowy dla banków, wyniki części z nich mogą być pod presją z powodu rezerw (opinia)

 • 14.11.2019 11:31

  PZU przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku – prezes (opis)

 • 12.11.2019 17:15

  ALIOR BANK SA (39/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 08.11.2019 07:58

  Alior i JSW opuszczą indeks MSCI Poland

 • 05.11.2019 12:05

  Wolumen kredytów Aliora po '20 może rosnąć rocznie ponad 5 mld zł

 • 05.11.2019 11:49

  Zarząd Alior Banku nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za '19

 • 05.11.2019 11:41

  Koszty ryzyka Aliora będą spadały w kolejnych kw., zmiana profilu ryzyka elementem nowej strategii

 • 05.11.2019 10:41

  Alior w ciągu kilku kw. powróci do kwartalnego wzrostu kredytów brutto dla klienta biznesowego na poziomie ok. 1 mld zł

 • 05.11.2019 10:21

  Alior liczy, że ubytek wyniku odsetkowego po wyroku małego TSUE zostanie odrobiony do końca '21

 • 05.11.2019 10:07

  Alior zakłada, że '20 i kolejne lata przyniosą obniżanie się wskaźnika kosztów ryzyka banku

 • 05.11.2019 07:44

  Zysk netto Alior Banku w III kw. wyniósł 124,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 05.11.2019 07:00

  Alior zakłada, że w strukturze portefla kredytów udział dużych firm do '22 spadnie do 10 proc.

 • 05.11.2019 06:38

  Alior Bank spodziewa się, że marża odsetkowa netto w '19 wyniesie 4,5 proc.

 • 05.11.2019 06:22

  Zysk netto Alior Banku w III kw. wyniósł 124,5 mln zł, oczekiwano 119,2 mln zł

 • 05.11.2019 06:11

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.11.2019 06:03

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.11.2019 06:00

  ALIOR BANK SA (38/2019) Zmiana w zakresie sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym rezerwy na wyrok TSUE

 • 31.10.2019 10:18

  Trigon DM obniża rekomendację Alior Banku do "sprzedaj"

 • 28.10.2019 07:16

  PZU z Aliorem uruchomił platformę z pożyczkami pracowniczymi

 • 25.10.2019 10:50

  Alior w strategii na lata 2020-22 będzie chciał w całości odrobić ubytek przychodów po wyroku TSUE

 • 24.10.2019 18:42

  Wyrok TSUE dot. kredytów konsumenckich pomniejszy zysk netto Aliora w III kw. o 83 mln zł

 • 24.10.2019 18:25

  ALIOR BANK SA (37/2019) Decyzje mające wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w III kwartale 2019 r.

 • 22.10.2019 16:46

  ALIOR BANK SA (36/2019) Zakończenie obrotu obligacjami serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst

 • 21.10.2019 12:29

  ALIOR BANK SA (35/2019) Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.

 • 16.10.2019 12:13

  ALIOR BANK SA (34/2019) Uchylenie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Alior Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 08.10.2019 14:17

  Alior Bank celuje w 200 mln zł kwartalnego zysku po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - prezes

 • 04.10.2019 16:05

  ALIOR BANK SA (33/2019) Korekta raportu bieżącego nr 33/2019: Przedterminowy wykup obligacji serii C

 • 04.10.2019 10:37

  Alior Bank zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji o łącznej wartości 80 mln zł

 • 04.10.2019 10:23

  ALIOR BANK SA (33/2019) Przedterminowy wykup obligacji serii C

 • 24.09.2019 17:13

  ALIOR BANK SA (32/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 23.09.2019 07:01

  Transakcja dot. Ruchu bez istotnego wpływu na koszty ryzyka Alior Banku

 • 20.09.2019 14:07

  BlackRock zmniejszył udział w Alior Banku do poniżej 5 proc.

 • 20.09.2019 13:58

  ALIOR BANK SA (31/2019) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 18.09.2019 13:27

  Haitong obniżył cenę docelową Pekao do 125,30 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 17.09.2019 12:09

  Haitong podniósł rekomendację dla Alior Banku do "kupuj", cena docelowa spadła do 49,70 zł

 • 17.09.2019 09:42

  Vestor DM obniżył cenę docelową dla Alior Banku do 52 zł

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 12.09.2019 11:52

  Alior Leasing pozyskał 360 mln zł dzięki sekurytyzacji portfela wierzytelności

 • 30.08.2019 22:20

  Alior Bank otwiera drugi program emisji bankowych papierów wartościowych

 • 30.08.2019 20:44

  ALIOR BANK SA (30/2019) Otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Alior Bank S.A.

 • 30.08.2019 15:22

  Orlen liczy, że dzięki przejęciu Ruchu wzmocni segment sprzedaży detalicznej

 • 30.08.2019 12:20

  Alior liczy, że do przejęcia Ruchu przez inwestora strategicznego dojdzie w '19

 • 30.08.2019 12:14

  Droga do przejęcia Ruchu przez PKN Orlen otwarta, projekt ma duży potencjał - Obajtek

 • 30.08.2019 11:30

  ALIOR BANK SA (29/2019) Zatwierdzenie układów przyjętych przez wierzycieli RUCH S.A. w restrukturyzacji

 • 30.08.2019 11:18

  Sąd zatwierdził układy Ruchu z wierzycielami

 • 29.08.2019 11:58

  Potrzeba wsparcia kapitałowego Alior Banku obecnie mniej prawdopodobna - PZU

 • 28.08.2019 16:20

  Onico złoży wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

 • 14.08.2019 16:17

  Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji Alior Banku do 55 zł, utrzymała rekomendację kupuj

 • 30.05.2019 12:53

  ALIOR BANK SA (16/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 16.04.2019 18:28

  Składka Alior Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 109,96 mln zł

 • 16.04.2019 18:00

  ALIOR BANK SA (12/2019) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2019 roku

 • 16.04.2019 17:08

  Przejęcie Ruchu przez Orlen możliwe w III kw.; lekko pozytywne dla rezerw Aliora w IV kw. - wiceprezes banku

 • 15.04.2019 16:29

  Wierzyciele Ruchu zgodzili się na umorzenie części wierzytelności

 • 15.04.2019 16:06

  ALIOR BANK SA (11/2019) Przyjęcie przez wierzycieli RUCH S.A. w restrukturyzacji propozycji umorzenia części wierzytelności

 • 15.04.2019 15:29

  Zgromadzenie wierzycieli Ruchu przegłosowało zawarcie układów

 • 11.04.2019 20:12

  Alior Bank chce przejąć 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzedać je PKN Orlen

 • 11.04.2019 19:51

  ALIOR BANK SA (10/2019) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków transakcji dotyczącego spółki RUCH S.A. w restrukturyzacji

 • 25.03.2019 12:55

  PZU z Aliorem na przełomie III/IV kw. uruchomi platformę z pożyczkami pracowniczymi

 • 13.03.2019 12:37

  Alior współpracuje z prokuraturą i KNF ws. funduszy W Investments

 • 28.02.2019 10:30

  Alior Bank liczy, że zysk w 2019 roku będzie wyższy niż w 2018 roku – prezes (opis)

 • 28.02.2019 09:59

  Alior Bank liczy, że zysk w 2019 roku będzie wyższy niż w 2018 roku – prezes

 • 28.02.2019 08:42

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '18 wyniósł 180,5 mln zł, zbliżony do konsensusu (opis)

 • 28.02.2019 07:58

  Alior przewiduje, że będzie mógł przeznaczyć na dywidendę maksymalnie 25 proc. zysku za '19

 • 28.02.2019 07:49

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '18 wyniósł 180,5 mln zł, wobec konsensusu 183,1 mln zł

 • 28.02.2019 07:30

  Alior Bank zakłada 41 proc. C/I w '19, wzrost kredytów wyniesie 5 mld zł

 • 28.02.2019 07:15

  Alior Bank liczy na utrzymanie lub niewielką poprawę marży odsetkowej w '19

 • 28.02.2019 07:06

  Alior Bank planuje, że w '19 koszty ryzyka banku spadną do 1,8 proc.

 • 28.02.2019 07:02

  Alior podtrzymuje cele strategiczne do '20; niektóre z nich osiągnie szybciej - Bachta

 • 28.02.2019 06:38

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2019 01:47

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 01:45

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 27.02.2019 14:06

  ALIOR BANK SA (9/2019) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Bachty na Prezesa Zarządu Banku

 • 26.02.2019 18:36

  KNF zgodziła się na powołanie Krzysztofa Bachty na stanowisko prezesa Alior Banku

 • 26.02.2019 18:23

  ALIOR BANK SA (8/2019) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Markowi Rafałowi Szcześniakowi funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Alior Banku S.A.

 • 26.02.2019 18:22

  ALIOR BANK SA (7/2019) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Krzysztofa Bachty na Prezesa Zarządu Alior Bank S.A.

 • 21.02.2019 17:19

  Alior Bank ma zgodę KNF na rozszerzenie stosowania metody AMA do obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych (popr.)

 • 21.02.2019 17:05

  ALIOR BANK SA (6/2019) Korekta raportu bieżącego nr 6/2019: Rozszerzenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

 • 19.02.2019 16:17

  Alior ocenia, że efekt kapitałowy wdrożenia AMA może być większy niż 37 pb na Tier1

 • 14.02.2019 18:52

  Alior Bank ma zgodę KNF na rozszerzenie stosowania metody AMA do obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych

 • 14.02.2019 18:10

  ALIOR BANK SA (6/2019) Rozszerzenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 01.02.2019 21:16

  Poczta Polska jest gotowa uczestniczyć w restrukturyzacji Ruchu

 • 31.01.2019 12:38

  Alior Bank ma zgodę KNF na przejęcie SKOK Jaworzno

 • 31.01.2019 08:37

  ALIOR BANK SA (5/2019) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Banku

 • 30.01.2019 16:59

  ALIOR BANK SA (4/2019) Informacja na temat ratingu Alior Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 30.01.2019 15:46

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Aliora do "stabilnej"

 • 29.01.2019 10:31

  Alior Bank złożył w UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie SKOK-u Jaworzno

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 17.01.2019 14:29

  JP Morgan obniżył rekomendację Alior Banku do "neutralnie", a cenę docelową do 67 zł

 • 16.01.2019 18:00

  ALIOR BANK SA (3/2019) Informacja na temat ratingu Alior Banku S.A. nadanego przez agencję Standard & Poor's Global Ratings

 • 16.01.2019 17:37

  S&P przydzieliła Alior Bankowi ratingi "BB/B", perspektywa ocen stabilna

 • 16.01.2019 12:56

  ALIOR BANK SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 16:53

  ALIOR BANK SA (1/2019) Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.

 • 11.01.2019 19:04

  Pekao nadal "top pick" wśród polskich banków, cena docelowa 142 zł - Morgan Stanley

 • 10.01.2019 17:33

  Alior Bank odpiera zarzuty o systemowym missellingu przy oferowaniu certyfikatów W Investments

 • 03.01.2019 13:14

  Ewentualna koncentracja Aliora z Ruchem czasowa, w I kw. szczegóły planu restrukturyzacji - Bachta (opis)

 • 03.01.2019 11:11

  Ewentualna koncentracja Aliora z Ruchem czasowa, bank chce odsprzedać akcje kolportera - Bachta

 • 03.01.2019 10:15

  Alior Bank złożył w UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie kontroli nad Ruchem

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 16.12.2018 15:55

  Rada wierzycieli Ruchu przychylnie o planie restrukturyzacji, PKN Orlen wesprze spółkę - źródło

 • 10.12.2018 07:31

  Alior ma umowę z EFI i EBI dot. sekurytyzacji portfela kredytów do wartości 1,5 mld zł

 • 03.12.2018 15:32

  JP Morgan radzi "przeważaj" Alior Bank i Pekao oraz "niedoważaj" PKO BP (opinia)

 • 30.11.2018 17:02

  ALIOR BANK SA (67/2018) Rozliczenie emisji obligacji serii L

 • 28.11.2018 15:42

  ALIOR BANK SA (66/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 26 listopada 2018 r.

 • 27.11.2018 15:06

  ALIOR BANK SA (65/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Banku

 • 27.11.2018 08:05

  Filip Gorczyca zrezygnował z zarządu Aliora; RN powołała 4 nowych członków zarządu (opis)

 • 27.11.2018 06:32

  Filip Gorczyca zrezygnował z zarządu Alior Banku; RN powołała 4 nowych członków zarządu

 • 26.11.2018 23:05

  ALIOR BANK SA (64/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 26.11.2018 17:09

  NWZ Aliora zdecydowało o nabywaniu i zbywaniu aktywów o wartości pow. 100 mln zł

 • 26.11.2018 15:57

  ALIOR BANK SA (63/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2018 roku

 • 21.11.2018 15:25

  Funkcjonariusze CBA przeszukali siedziby Alior Banku i Ruchu (opis)

 • 21.11.2018 14:45

  Funkcjonariusze CBA przeszukali siedziby Alior Banku i Ruchu

 • 16.11.2018 16:47

  ALIOR BANK SA (62/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 09.11.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (61/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 09.11.2018 13:13

  Alior nie prowadzi działań dot. przejęcia aktywów BOŚ Banku, skupia się na wzroście organicznym (opis)

 • 08.11.2018 17:06

  ALIOR BANK SA (60/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 08.11.2018 10:26

  Alior ocenia, że poziom 1,8 proc. kosztów ryzyka w '18 jest niezagrożony

 • 08.11.2018 10:02

  Koszty Aliora wynosić będą 430-435 mln zł kw., przy pozytywnym scenariuszu mogą być niższe

 • 08.11.2018 09:30

  Wyniki Alior Banku za III kwartał neutralne, choć są zaskoczenia; kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 08.11.2018 08:54

  Wyniki Alior Banku za III kwartał neutralne (opinia)

 • 08.11.2018 08:16

  Alior chce mieć 14 proc. ROE w '20, niektóre wskaźniki ze strategii może mieć lepsze (wywiad)

 • 08.11.2018 07:17

  Alior Bank podtrzymuje plany na 2018 rok

 • 08.11.2018 07:03

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '18 wyniósł 172,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 08.11.2018 06:20

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '18 wyniósł 172,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 08.11.2018 06:12

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2018 01:39

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 01:30

  ALIOR BANK SA (59/2018) Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L - uzupełnienie raportu bieżącego 58/2018

 • 06.11.2018 21:06

  Alior Bank wyemituje obligacje o łącznej wartości do 100 mln zł

 • 06.11.2018 20:52

  ALIOR BANK SA (58/2018) Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L

 • 30.10.2018 20:08

  ALIOR BANK SA (57/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 18.10.2018 14:53

  Strategia Alior Banku bardzo dobra, cele ambitne - Bachta

 • 17.10.2018 21:07

  Katarzyna Sułkowska zrezygnowała z funkcji prezesa Alior Banku; p.o. prezesa Krzysztof Bachta

 • 17.10.2018 20:48

  ALIOR BANK SA (56/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 05.10.2018 21:48

  Alior Bank porozumiał się z głównym akcjonariuszem Ruchu, spółka ma nową radę nadzorczą (opis)

 • 05.10.2018 20:02

  Alior Bank podpisał porozumienie z głównym akcjonariuszem Ruchu

 • 05.10.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (55/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 25.09.2018 13:54

  ALIOR BANK SA (54/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 25.09.2018 10:22

  ALIOR BANK SA (53/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Alior Bank S.A.

 • 24.09.2018 17:28

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii D i E spółki ALIOR BANK SA

 • 18.09.2018 16:41

  KNF wszczęła postępowanie administracyjne ws. nałożenia kary na Alior Bank (opis)

 • 18.09.2018 16:36

  KNF wszczęła postępowanie administracyjne ws. nałożenia kary na Alior Bank

 • 14.09.2018 18:57

  ALIOR BANK SA (52/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 13.09.2018 10:15

  Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE

 • 12.09.2018 12:54

  Alior chce zrewidować w górę zakładane na '18 wskaźniki finansowe, w tym koszty ryzyka

 • 10.09.2018 15:03

  ALIOR BANK SA (51/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 05.09.2018 13:24

  Alior Bank stawia na rozwój organiczny, do przejęć podchodzi oportunistycznie - prezes

 • 03.09.2018 17:56

  ALIOR BANK SA (50/2018) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 24.08.2018 11:03

  ALIOR BANK SA (49/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Banku

 • 09.08.2018 10:26

  Alior Bank jest zainteresowany współpracą z Pekao SA w zakresie banku hipotecznego

 • 09.08.2018 09:54

  Alior podtrzymuje, że uzyska możliwość wypłaty dywidendy w ’20

 • 09.08.2018 09:42

  Alior liczy na dalszą poprawę jakości portfela w segmencie pożyczek gotówkowych

 • 09.08.2018 09:35

  Alior Bank spodziewa się, że wynik prowizyjny będzie lekko rósł kdk

 • 09.08.2018 08:43

  W wynikach Aliora widać poprawę marży odsetkowej, wzrost kredytów umiarkowany (opinia)

 • 09.08.2018 07:58

  Alior Bank po wynikach I półrocza podtrzymuje plany na cały 2018 rok

 • 09.08.2018 06:50

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '18 wyniósł 195,6 mln zł, wobec konsensusu 189,1 mln zł (opis)

 • 09.08.2018 06:22

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '18 wyniósł 195,6 mln zł, wobec konsensusu 189,1 mln zł

 • 09.08.2018 06:10

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.08.2018 03:49

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 08.08.2018 08:36

  Inwestorzy mogą pozytywnie odebrać informację o braku fuzji Pekao i Aliora (opinia)

 • 07.08.2018 22:39

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis3)

 • 07.08.2018 22:00

  PFR wierzy w strategię organicznego wzrostu Pekao, uważa, że bank jest niedowartościowany

 • 07.08.2018 20:44

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis2)

 • 07.08.2018 20:28

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis)

 • 07.08.2018 20:11

  ALIOR BANK SA (48/2018) Zakończenie negocjacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 07.08.2018 20:10

  ALIOR BANK SA (47/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie określenia strategii współpracy z Bankiem Pekao oraz rozpoczęcia negocjacji z Bankiem Pekao

 • 07.08.2018 20:06

  Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Aliorem

 • 01.08.2018 14:12

  ALIOR BANK SA (46/2018) Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Alior Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 13.07.2018 20:43

  ALIOR BANK SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. - uzupełnienie raportu

 • 02.07.2018 21:03

  ALIOR BANK SA (44/2018) Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 29.06.2018 16:07

  ALIOR BANK SA (43/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 16:25

  ALIOR BANK SA (42/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 26.06.2018 14:38

  ALIOR BANK SA (39/2018) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 39/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 20:45

  ALIOR BANK SA (41/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Bank S.A.

 • 25.06.2018 20:29

  ALIOR BANK SA (40/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. obradujące po przerwie w dniu 25 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 20:20

  ALIOR BANK SA (39/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

 • 25.06.2018 19:23

  GPW: dopuszczeniei wprowadzeniedo obrotu akcji serii D spółki ALIOR BANK SA

 • 22.06.2018 18:41

  ALIOR BANK SA (38/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 22.06.2018 18:32

  ALIOR BANK SA (37/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

 • 21.06.2018 19:19

  ALIOR BANK SA (36/2018) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (35/2018) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 18.06.2018 18:14

  Alior liczy, że z buforem OSII uzyska możliwość wypłaty dywidendy w ’20

 • 18.06.2018 15:44

  ALIOR BANK SA (34/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

 • 16.06.2018 14:03

  KNF wnioskuje o nałożenie na Alior Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 15.06.2018 23:45

  ALIOR BANK SA (33/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie identyfikacji Alior Banku S.A. jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemow

 • 14.06.2018 16:40

  ALIOR BANK SA (32/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 07.06.2018 10:28

  Wzrost wolumenów kredytów Aliora w II kw. zbliżony do I kw., bank przyjrzy się całorocznym celom (wywiad)

 • 01.06.2018 16:00

  ALIOR BANK SA (31/2018) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 30.05.2018 15:39

  ALIOR BANK SA (30/2018) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku

 • 25.05.2018 16:02

  ALIOR BANK SA (29/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Banku

 • 21.05.2018 21:18

  ALIOR BANK SA (28/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 21.05.2018 21:17

  Katarzyna Sułkowska została prezesem Alior Banku

 • 21.05.2018 21:02

  ALIOR BANK SA (27/2018) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pani Katarzyny Sułkowskiej na Prezesa Zarządu Banku

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 15.05.2018 16:20

  KNF zgodziła się na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na prezesa Alior Banku

 • 15.05.2018 16:08

  ALIOR BANK SA (26/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pani Katarzyny Sułkowskiej na Prezesa Zarządu Alior Bank S.A.

 • 10.05.2018 10:07

  Powtarzalne koszty Aliora w kolejnych kwartałach nie będą odbiegały od kosztów z I kw. '18

 • 10.05.2018 09:40

  Alior Bank spodziewa się, że II poł. '18 przyniesie poprawę marży odsetkowej netto

 • 10.05.2018 09:35

  Alior Bank podtrzymuje, że osiągnie możliwość wypłaty dywidendy w ‘20

 • 10.05.2018 08:01

  Alior w kolejnych kw. nie przewiduje dalszego zwiększania płynności powyżej poziomu z I kw.

 • 10.05.2018 07:47

  Alior planuje, że koszty ryzyka w '18 wyniosą 1,8 proc., wzrost kredytów wyniesie 5,5-6,5 mld zł

 • 10.05.2018 06:34

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '18 wyniósł 171,1 mln zł, wobec konsensusu 165,7 mln zł

 • 10.05.2018 06:16

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 03:58

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 06:42

  Alior w wynikach za I kw. rozpozna składki na BFG o wartości 54,7 mln zł

 • 08.05.2018 22:51

  ALIOR BANK SA (25/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku - aktualizacja

 • 30.04.2018 10:40

  Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 8,52 proc. akcji Money Makers TFI

 • 27.04.2018 21:05

  Sylwester Grzebinoga złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Alior Banku

 • 27.04.2018 20:57

  ALIOR BANK SA (24/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 27.04.2018 16:35

  ALIOR BANK SA (23/2018) Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.

 • 26.04.2018 18:13

  Składka Alior Banku na BFG wynosi 37,8 mln zł

 • 26.04.2018 18:02

  ALIOR BANK SA (22/2018) Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A.

 • 26.04.2018 17:59

  ALIOR BANK SA (21/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku

 • 24.04.2018 17:06

  ALIOR BANK SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 20.04.2018 13:24

  BlackRock przekroczył 5 proc. udziału w głosach na walnym Alior Banku

 • 20.04.2018 13:02

  ALIOR BANK SA (19/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 13.04.2018 20:48

  ALIOR BANK SA (18/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 11.04.2018 16:51

  ALIOR BANK SA (17/2018) Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 03.04.2018 11:54

  ALIOR BANK SA (16/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.03.2018 19:00

  ALIOR BANK SA (15/2018) Wydanie odroczonych transz instrumentów finansowych w ramach Programu Opcji Menedżerskich za lata 2014 i 2015

 • 28.03.2018 15:49

  ALIOR BANK SA (14/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 26.03.2018 20:42

  ALIOR BANK SA (13/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F Alior Bank S.A.

 • 26.03.2018 19:47

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 21.03.2018 17:24

  Alior Bank ma 75,67 proc. akcji Money Makers TFI; chce przekroczyć próg 90 proc.

 • 19.03.2018 11:22

  ALIOR BANK SA (12/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 14.03.2018 11:46

  Pekao nie ogłosi przejęcia Aliora w marcu

 • 13.03.2018 07:49

  Katarzyna Sułkowska została p.o. prezesa Alior Banku, Michał Chyczewski zrezygnował (opis)

 • 13.03.2018 06:31

  Katarzyna Sułkowska została p.o. prezesa Alior Banku, Michał Chyczewski zrezygnował

 • 12.03.2018 23:43

  ALIOR BANK SA (11/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 08.03.2018 11:13

  Alior od VI uruchomi program akceleracyjny i fundusz, który będzie inwestował w FinTech

 • 08.03.2018 10:17

  Alior Bank zakłada w '18 spadek C/I do 44 proc.

 • 08.03.2018 10:00

  Alior spodziewa się w '18 stabilizacji NIM i wzrostu do 1,9 proc. kosztów ryzyka - wiceprezes

 • 08.03.2018 08:59

  Wyniki Alior Banku za IV kw. bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 08.03.2018 07:31

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '17 wyniósł 143,1 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 08.03.2018 06:23

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '17 wyniósł 143,1 mln zł, wobec konsensusu 141,3 mln zł

 • 08.03.2018 06:17

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.03.2018 03:27

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 08.03.2018 03:26

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.03.2018 10:36

  Alior ruszył z Bancovo, do końca ’18 liczba partnerów platformy wzrośnie do 12-14

 • 02.03.2018 08:17

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla Alior Banku do 97,1 zł

 • 01.03.2018 17:11

  ALIOR BANK SA (10/2018) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 28.02.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (9/2018) Ustalenie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 27.02.2018 11:11

  Wyniki analizy dot. współpracy lub połączenia Pekao i Aliora najpóźniej w II kw.

 • 20.02.2018 15:27

  ALIOR BANK SA (8/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji serii P2A - uzupełnienie raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 11:29

  JP Morgan umieścił akcje Alior Banku na liście Top Picks

 • 06.02.2018 15:04

  ALIOR BANK SA (7/2018) Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 05.02.2018 16:55

  Fitch zmienił perspektywę ratingu Aliora na pozytywną (opis)

 • 05.02.2018 16:51

  ALIOR BANK SA (6/2018) Informacja na temat ratingu Alior Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 05.02.2018 16:37

  Fitch zmienił perspektywę ratingu Aliora na pozytywną

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 01.02.2018 11:44

  DM mBank podwyższył rekomendację Pekao i Aliora do "kupuj", ING do "trzymaj", a Handlowego do "akumuluj"

 • 23.01.2018 16:19

  ALIOR BANK SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 23.01.2018 15:09

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 96,5 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 22.01.2018 07:51

  Analizy współpracy lub połączenia Pekao i Aliora mogą zakończyć się w I kw. - Krupiński

 • 17.01.2018 12:01

  VTB Capital podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"

 • 15.01.2018 17:49

  ALIOR BANK SA (4/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii P2A

 • 15.01.2018 11:51

  ALIOR BANK SA (3/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 12.01.2018 07:19

  JP Morgan podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "przeważaj"

 • 11.01.2018 20:31

  ALIOR BANK SA (2/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Alior Bank S.A.

 • 11.01.2018 18:41

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D i E spółki ALIOR BANK SA

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 10.01.2018 08:39

  Aktualizacja celów strategicznych Alior Banku pozytywna (opinia, aktl.)

 • 10.01.2018 08:22

  Aktualizacja celów strategicznych Alior Banku pozytywna (opinia)

 • 10.01.2018 07:12

  Alior nie planuje emisji długu podporządkowanego w horyzoncie strategii

 • 10.01.2018 07:01

  Alior Bank aktualizuje cele strategiczne na 2020 r., podnosi cel ROE do 16,2 proc. (opis)

 • 10.01.2018 06:39

  Alior Bank aktualizuje cele strategiczne i plany kapitałowe

 • 10.01.2018 01:16

  ALIOR BANK SA (1/2018) Informacje aktualizujące nt. planu kapitałowego, wzrostu w IV kwartale 2017 r. oraz celów strategicznych

 • 28.12.2017 22:23

  ALIOR BANK SA (91/2017) Wprowadzenie obligacji serii P2A do obrotu na rynku podstawowym

 • 28.12.2017 19:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ALIOR BANK SA

 • 22.12.2017 23:50

  ALIOR BANK SA (90/2017) Dopuszczenie obligacji serii P2A do obrotu na rynku podstawowym

 • 22.12.2017 20:22

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ALIOR BANK S.A.

 • 22.12.2017 19:38

  ALIOR BANK SA (89/2017) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 22.12.2017 19:28

  Alior Bank ma zgodę KNF na stosowanie metody AMA; podwyższy TCR o 0,24 pkt. proc.

 • 22.12.2017 19:14

  ALIOR BANK SA (88/2017) Udzielenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

 • 20.12.2017 17:06

  ALIOR BANK SA (87/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki Alior Bank S.A.

 • 20.12.2017 16:53

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki S.A.

 • 19.12.2017 23:28

  Sprzedający zgodzili się zapłacić Alior Bankowi 94,3 mln zł tytułem ugody za BPH

 • 19.12.2017 22:18

  ALIOR BANK SA (86/2017) Zawarcie ugody dotyczącej znaczących umów

 • 19.12.2017 17:36

  ALIOR BANK SA (85/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1

 • 19.12.2017 12:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ALIOR BANK SA

 • 15.12.2017 11:17

  Alior zainwestuje 30 mln zł w pośrednika finansowego Bancovo.

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 12.12.2017 14:16

  ALIOR BANK SA (84/2017) Rejestracja obligacji serii P2A w KDPW

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 06.12.2017 16:11

  ALIOR BANK SA (83/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 5 grudnia 2017 r.

 • 05.12.2017 16:37

  ALIOR BANK SA (82/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 5 grudnia 2017 roku

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 01.12.2017 17:08

  ALIOR BANK SA (81/2017) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 01.12.2017 12:02

  KNF zgodziła się, by Alior zakwalifikował do Tier II środki z emisji obligacji serii K i K1

 • 01.12.2017 11:54

  ALIOR BANK SA (80/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowaniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii K i K1

 • 30.11.2017 16:53

  ALIOR BANK SA (79/2017) Projekt zmiany uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgłoszony przez akcjonariusza

 • 30.11.2017 12:30

  ALIOR BANK SA (78/2017) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P2A Alior Banku S.A.

 • 29.11.2017 17:02

  ALIOR BANK SA (77/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.11.2017 17:52

  ALIOR BANK SA (76/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgłoszone przez akcjonariusza

 • 27.11.2017 17:39

  Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych

 • 27.11.2017 14:47

  Alior Bank skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A

 • 27.11.2017 14:31

  ALIOR BANK SA (75/2017) Objęcie zapisami wszystkich Obligacji Serii P2A oferowanych przez Alior Bank S.A.

 • 22.11.2017 14:51

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 88 zł, dla Pekao do 150 zł

 • 20.11.2017 17:45

  ALIOR BANK SA (74/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

 • 20.11.2017 14:42

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

 • 17.11.2017 20:09

  ALIOR BANK SA (73/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

 • 17.11.2017 18:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii J spółki ALIOR BANK SA

 • 16.11.2017 12:39

  Prezes PFR pozostaje sceptyczny do pomysłu łączenia Pekao i Aliora

 • 14.11.2017 16:03

  ALIOR BANK SA (72/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku

 • 09.11.2017 17:39

  ALIOR BANK SA (71/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Spółki

 • 09.11.2017 16:29

  Alior Bank ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P2A

 • 09.11.2017 16:05

  ALIOR BANK SA (70/2017) Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P2A

 • 09.11.2017 13:08

  Alior planuje sprzedaż NPL; nie będzie to miało tak dużego wpływu na wyniki jak w III kw.

 • 09.11.2017 10:46

  Portfel rumuńskiego oddział Alior Banku będzie rósł rocznie ok. 0,5 mld zł

 • 09.11.2017 08:59

  Zysk Aliora w III kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia, aktl.)

 • 09.11.2017 08:39

  Zysk Aliora w III kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia)

 • 09.11.2017 08:24

  Alior Bank planuje, że na koniec '17 C/I wyniesie 51 proc.

 • 09.11.2017 07:46

  Alior podwyższył do 381 mln zł docelowe synergie z fuzji z BPH

 • 09.11.2017 07:21

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '17 wyniósł 189,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 09.11.2017 06:37

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '17 wyniósł 189,9 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 09.11.2017 06:28

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2017 00:42

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 08.11.2017 20:49

  ALIOR BANK SA (69/2017) Zawarcie Umowy zlecenia o okresowe udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji

 • 08.11.2017 19:41

  ALIOR BANK SA (68/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ws. umowy zlecenia okresowego udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 06.11.2017 17:02

  Alior Bank podwyższa jednostkową wartość nominalną obligacji do 400 tys. zł

 • 06.11.2017 16:40

  ALIOR BANK SA (67/2017) Zmiana intencji w zakresie jednostkowej wartości nominalnej obligacji podporządkowanych emitowanych na podstawie prospektu emisyjnego

 • 03.11.2017 12:01

  ALIOR BANK SA (66/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A.

 • 31.10.2017 15:31

  ALIOR BANK SA (65/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

 • 31.10.2017 15:25

  ALIOR BANK SA (64/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 31 października 2017 roku

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 27.10.2017 17:26

  PZU chce NWZ Aliora ws. zmian w statucie banku

 • 27.10.2017 17:09

  ALIOR BANK SA (63/2017) Żądanie zwołania NWZ Spółki

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:21

  Kursy Aliora i Pekao spadają po informacji o możliwości połączenia

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 24.10.2017 00:37

  ALIOR BANK SA (62/2017) Podpisanie Listu Intencyjnego z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ws. rozpoczęcia wstępnych rozmów o współpracy

 • 24.10.2017 00:15

  ALIOR BANK SA (61/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji ws. analizy możliwości w zakresie fuzji i przejęć