Ailleron SA

skrót: ALL

Brak kursu dla wybranej firmy

Działalność spółki koncentruje się na dostarczaniu specjalizowanych produktów dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej. Oferta grupy to interaktywne finanse (LiveBank), wykorzystanie multimediów w trakcie czasu wolnego (iLumio) oraz mobilna rozrywka (Ringback Tones). Grupa zajmuje się także outsourcingiem usług informatycznych świadczony zarówno w kraju, jak i dla klientów międzynarodowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
IIF SA2 538 84420,55%4 972 66430,44%
Middlefield Ventures Inc.2 238 92718,12%3 786 93723,17%
Esaliens TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ1 278 91110,35%1 278 9117,83%
Orłowski Dariuszwraz z podmiotami powiązanymi972 0647,86%972 0645,95%
Santander TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne894 6807,24%894 6805,48%

Kategoria • 12.01.2021 16:39

  AILLERON SA (4/2021) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 08.01.2021r.

 • 11.01.2021 17:45

  AILLERON SA (3/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 8 stycznia 2021r.

 • 08.01.2021 17:38

  AILLERON SA (2/2021) Powołanie Pana Dariusza Orłowskiego na Członka Rady Nadzorczej

 • 07.01.2021 17:28

  AILLERON SA (1/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 18.12.2020 18:43

  AILLERON SA (28/2020) Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza

 • 14.12.2020 18:26

  AILLERON SA (27/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza - Dariusza Orłowskiego - o nabyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.12.2020 18:25

  AILLERON SA (26/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza - Middlefield Ventures - o sprzedaży akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 11.12.2020 19:26

  AILLERON SA (25/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 8 stycznia 2021 roku

 • 08.12.2020 18:49

  Ailleron sprzedaje udziały Software Mind; jej większościowym akcjonariuszem zostanie EI

 • 08.12.2020 17:36

  AILLERON SA (24/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży istniejących udziałów oraz umowy dotyczącej objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Software Mind spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 • 08.12.2020 17:32

  AILLERON SA (23/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia term-sheet dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Software Mind spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 • 01.12.2020 15:57

  AILLERON SA (22/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji

 • 30.11.2020 18:54

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 15:22

  AILLERON SA (21/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji

 • 30.10.2020 09:31

  AILLERON SA (20/2020) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 29.10.2020 14:46

  AILLERON SA (19/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji

 • 19.10.2020 16:43

  AILLERON SA (18/2020) Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 14.10.2020 15:54

  AILLERON SA (17/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji

 • 02.10.2020 13:47

  Portfel zamówień Aillerona dużo większy niż przed rokiem

 • 30.09.2020 18:48

  AILLERON SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 28.09.2020 15:47

  AILLERON SA (16/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji

 • 21.09.2020 18:22

  AILLERON SA (15/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 31.07.2020 17:20

  AILLERON SA (14/2020) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA

 • 29.05.2020 18:24

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 26.05.2020 19:52

  AILLERON SA (5/2020) Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję

 • 30.04.2020 19:23

  AILLERON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 19:22

  AILLERON SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 08.04.2020 18:16

  Ailleron nie redukuje zatrudnienia i nie obniża wynagrodzeń w związku z pandemią

 • 08.04.2020 17:40

  AILLERON SA (4/2020) Potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na działalność Ailleron SA

 • 27.02.2020 13:21

  Ailleron spodziewa się rozstrzygnięcia przetargu dla Citibanku w USA w '20

 • 26.02.2020 19:24

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QSr

 • 18.02.2020 17:31

  AILLERON SA (3/2020) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021

 • 21.01.2020 17:01

  AILLERON SA (2/2020) Zawiadomienie Akcjonariusza o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 15.01.2020 12:07

  AILLERON SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 11.12.2019 17:52

  AILLERON SA (17/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 28.11.2019 08:15

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 22.11.2019 12:29

  AILLERON SA (16/2019) Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

 • 20.11.2019 08:19

  AILLERON SA (15/2019) Podpisanie umowy ramowej o współpracy ze spółką z Doliny Krzemowej

 • 30.09.2019 19:57

  AILLERON SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 04.09.2019 20:27

  AILLERON SA (14/2019) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku

 • 07.08.2019 17:54

  AILLERON SA (13/2019) Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą kolejnego etapu ekspansji Spółki na rynku amerykańskim

 • 03.06.2019 20:53

  AILLERON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 03.06.2019 20:52

  AILLERON SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 03.06.2019 20:27

  AILLERON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 03.06.2019 20:27

  AILLERON SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 03.06.2019 19:33

  AILLERON SA (8/2019) Korekta Raportu rocznego i Skonsolidowanego raportu rocznego Ailleron SA za 2018 rok

 • 30.05.2019 19:12

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.05.2019 19:02

  AILLERON SA (7/2019) Zawarcie umowy najmu nowej powierzchni biurowej w Krakowie

 • 04.03.2019 11:57

  Ailleron zakłada poprawę zyskowności w 2019 roku

 • 01.03.2019 17:40

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2018 QSr

 • 28.02.2019 19:06

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20 (opis)

 • 07.02.2019 16:30

  AILLERON SA (2/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu

 • 31.01.2019 15:57

  AILLERON SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 29.11.2018 18:15

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 25.10.2018 11:18

  AILLERON SA (16/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 10.10.2018 18:59

  AILLERON SA (15/2018) Rezygnacja członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej

 • 03.10.2018 14:56

  AILLERON SA (14/2018) Podpisanie umowy z Bank Pekao S.A. na wdrożenie internetowej i mobilnej bankowości dla firm

 • 28.09.2018 18:10

  AILLERON SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 02.08.2018 16:43

  Ailleron utworzył w USA spółkę zależną o nazwie Software Mind

 • 02.08.2018 16:02

  AILLERON SA (13/2018) Utworzenie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych - Software Mind Inc.

 • 01.08.2018 13:38

  AILLERON SA (12/2018) Utworzenie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych - Ailleron Global Inc.

 • 16.07.2018 10:27

  AILLERON SA (11/2018) Podpisanie umowy z Santander Consumer Bank S.A.

 • 08.06.2018 14:48

  AILLERON SA (10/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 06.06.2018 r.

 • 08.06.2018 14:32

  AILLERON SA (10/2008) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 06.06.2018 r.

 • 07.06.2018 16:45

  AILLERON SA (9/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 6 czerwca 2018 r.

 • 07.06.2018 13:16

  AILLERON SA (8/2018) Zawarcie umowy z Actinver Bank w Meksyku na wdrożenie LiveBank

 • 30.05.2018 17:49

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 19:54

  AILLERON SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA na dzień 6 czerwca 2018 roku

 • 11.05.2018 16:25

  AILLERON SA (6/2018) Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję

 • 25.04.2018 18:38

  AILLERON SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 18:36

  AILLERON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 16:26

  AILLERON SA (5/2018) Utworzenie spółki zależnej - Software Mind Nordics Sp. z o.o.

 • 13.03.2018 16:11

  AILLERON SA (4/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki

 • 01.03.2018 16:28

  Ailleron prowadzi negocjacje ws. sprzedaży Livebanku z 50 podmiotami

 • 28.02.2018 18:02

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

 • 05.02.2018 18:19

  AILLERON SA (3/2018) Informacja o nabyciu warrantów subskrypcyjnych przez Członka Zarządu Spółki

 • 05.02.2018 17:22

  AILLERON SA (2/2018) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 23.01.2018 12:36

  AILLERON SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 04.12.2017 16:20

  DM mBanku zaleca przeważanie w portfelu akcji Comarchu, Asseco SEE, Wasko i Atende

 • 04.12.2017 14:06

  Esaliens TFI ma ponad 5 proc. głosów na walnym Ailleronu

 • 04.12.2017 13:59

  AILLERON SA (44/2017) Zawiadomienie od ESALIENS TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.11.2017 17:27

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 22.11.2017 12:41

  BZ WBK TFI ma 5,48 proc. głosów na walnym Ailleronu

 • 22.11.2017 12:31

  AILLERON SA (43/2017) Zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.11.2017 15:08

  AILLERON SA (42/2017) Zawarcie umowy z Alfa Bank w Rosji na wdrożenie LiveBank

 • 30.10.2017 15:42

  AILLERON SA (41/2017) Zgoda Rady Nadzorczej na przejęcie działalności holenderskiej spółki Hoteliga B.V.

 • 26.10.2017 17:41

  AILLERON SA (40/2017) Przejęcie działalności spółki holenderskiej Hoteliga B.V.

 • 25.10.2017 17:47

  AILLERON SA (39/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki - powołanie Pana Igora Bokuna

 • 25.10.2017 17:27

  AILLERON SA (38/2017) Zawarcie umowy na wdrożenie LiveBank w czołowym banku na Sri Lance

 • 10.10.2017 17:05

  AILLERON SA (37/2017) Zawarcie umowy z DNB Bank Polska SA na wdrożenie bankowości internetowej dla klienta korporacyjnego

 • 29.09.2017 17:22

  AILLERON SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 05.09.2017 15:38

  AILLERON SA (36/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 22.08.2017 13:20

  AILLERON SA (35/2017) Przedłużenie umowy z Orange Polska SA na dostarczanie usługi Halo Granie na kolejne 5 lat

 • 01.08.2017 16:32

  AILLERON SA (34/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

 • 26.07.2017 17:34

  AILLERON SA (33/2017) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału

 • 25.07.2017 11:04

  AILLERON SA (32/2017) Zawarcie umowy z A1 Telekom Austria AG na wdrożenie Ringback Tones

 • 11.07.2017 17:50

  BZ WBK TFI ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki Ailleron

 • 11.07.2017 17:35

  AILLERON SA (31/2017) Zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.07.2017 16:31

  AILLERON SA (30/2017) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 i 2018

 • 28.06.2017 14:44

  AILLERON SA (29/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 26.06.2017 14:09

  Ailleron ma umowę z Citibankiem na wdrożenie rozwiązania LiveBank w 16 krajach

 • 26.06.2017 13:52

  AILLERON SA (28/2017) Zawarcie umowy z Citibank na wdrożenie LiveBank w 16 krajach

 • 14.06.2017 13:14

  AILLERON SA (27/2017) Rejestracja Ailleron Asia PTE. LTD. w Singapurze

 • 06.06.2017 16:48

  AILLERON SA (26/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 31.05.2017 r.

 • 01.06.2017 20:19

  AILLERON SA (25/2017) Zatwierdzenie przez ZWZ Ailleron SA Programu Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019

 • 01.06.2017 20:11

  AILLERON SA (24/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Ailleron SA na nową kadencję

 • 01.06.2017 20:07

  Ailleron wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję

 • 01.06.2017 20:01

  AILLERON SA (23/2017) Uchwała ZWZ Ailleron SA dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 01.06.2017 19:54

  AILLERON SA (22/2017) Treść uchwał podjętych na ZWZ Ailleron SA w dniu 31.05.2017 r.

 • 30.05.2017 17:05

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.05.2017 16:04

  AILLERON SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 22.05.2017 15:53

  AILLERON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 22.05.2017 15:31

  AILLERON SA (21/2017) Uzupełnienie danych do Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2016

 • 15.05.2017 16:44

  AILLERON SA (20/2017) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Ailleron SA

 • 15.05.2017 16:25

  AILLERON SA (19/2017) Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję

 • 10.05.2017 16:19

  AILLERON SA (18/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza na ZWZA Ailleron SA zwołane na dzień 31 maja 2017 r.

 • 05.05.2017 16:52

  AILLERON SA (17/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA na dzień 31 maja 2017 roku

 • 05.05.2017 16:26

  Ailleron przyjął uchwałę ws. Programu Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019

 • 05.05.2017 15:55

  AILLERON SA (16/2017) Program Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019 w Ailleron SA

 • 05.05.2017 11:50

  Ailleron chce wypłacić 0,20 zł dywidendy na akcję

 • 05.05.2017 11:41

  AILLERON SA (15/2017) Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Ailleron SA

 • 28.04.2017 17:47

  AILLERON SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 17:43

  AILLERON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 30.03.2017 18:12

  AILLERON SA (14/2017) Informacja o zakończeniu procedury ABB

 • 30.03.2017 18:02

  AILLERON SA (13/2017) Zawiadomienia od IIF Ventures BV i Pana Rafała Stycznia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 30.03.2017 17:06

  AILLERON SA (12/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

 • 27.03.2017 18:46

  Dwa fundusze w procesie ABB chcą sprzedać 1,2 mln akcji spółki Ailleron

 • 27.03.2017 18:24

  AILLERON SA (11/2017) Informacja od Akcjonariuszy o rozpoczęciu procedury ABB

 • 10.03.2017 16:11

  AILLERON SA (10/2017) Zawiadomienie od Pana Janusza Homa i H&H Investment Sp. z o.o. o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.03.2017 14:53

  BZ WBK TFI ma ponad 5 proc. głosów na WZ Aillerona

 • 10.03.2017 14:43

  AILLERON SA (9/2017) Zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.03.2017 18:16

  Ailleron chce utworzyć spółkę w Singapurze

 • 06.03.2017 17:54

  AILLERON SA (8/2017) Utworzenie spółki zależnej w Singapurze

 • 06.03.2017 17:41

  AILLERON SA (7/2017) Powołanie nowych członków do Zarządu Spółki

 • 02.03.2017 13:27

  Ailleron może wypłacić dywidendę za '16; chce podwoić przychody w ciągu 2,5 roku (opis)

 • 02.03.2017 11:49

  Ailleron chce podwoić przychody w ciągu 2,5 roku - prezes

 • 01.03.2017 17:59

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 01.03.2017 17:07

  AILLERON SA (6/2017) Wprowadzenie produktu Wealth do oferty Ailleron

 • 22.02.2017 15:25

  AILLERON SA (5/2017) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA

 • 01.02.2017 15:32

  AILLERON SA (4/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 30 stycznia 2017 r.

 • 30.01.2017 15:34

  AILLERON SA (3/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 30 stycznia 2017 r.

 • 13.01.2017 15:09

  AILLERON SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 04.01.2017 16:52

  AILLERON SA (1/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA na dzień 30 stycznia 2017 roku

 • 14.11.2016 17:56

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.10.2016 13:43

  AILLERON SA (27/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Ailleron SA dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.09.2016 18:15

  AILLERON SA (26/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 31.08.2016 17:08

  AILLERON SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 17.08.2016 16:38

  Ailleron ma umowę na wdrożenie LiveBank w Emirates National Bank of Dubai

 • 17.08.2016 16:22

  AILLERON SA (25/2016) Podpisanie umowy na wdrożenie LiveBank w Emirates National Bank of Dubai

 • 12.08.2016 19:12

  AILLERON SA (24/2016) Zakup 100% udziałów w Upside Systems Sp. z o.o.

 • 12.08.2016 14:52

  AILLERON SA (23/2016) Wykreślenie zastawów stanowiących zabezpieczenie obligacji serii A

 • 03.08.2016 14:11

  Ailleron ma umowę z bankiem Standard Chartered na wdrożenie LiveBank w Azji i Afryce

 • 03.08.2016 13:47

  AILLERON SA (22/2016) Zawarcie umowy ze Standard Chartered Bank na wdrożenie LiveBank w kolejnych krajach Azji i w Afryce

 • 02.08.2016 15:02

  AILLERON SA (21/2016) Rejestracja przez Sąd Połączenia ze spółką zależną Software Mind SA

 • 04.07.2016 13:55

  AILLERON SA Podpisanie Umowy z PKO Bankiem Polskim na wdrożenie LiveBank

 • 28.06.2016 11:25

  AILLERON SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Ailleron SA w dniu 27.06.2016r.

 • 28.06.2016 10:54

  AILLERON SA Uchwała ZWZA Ailleron SA w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok

 • 28.06.2016 10:49

  AILLERON SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 27.06.2016 r.

 • 27.06.2016 15:19

  AILLERON SA Wykluczenie obligacji z Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst

 • 23.06.2016 15:15

  AILLERON SA Stanowisko Zarządu dotyczące planowanego Połączenia ze spółką zależną Software Mind SA

 • 20.06.2016 14:50

  AILLERON SA Uruchomienie kredytu i wykup obligacji serii A

 • 07.06.2016 16:49

  AILLERON SA Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję

 • 06.06.2016 12:21

  AILLERON SA Drugie zawiadomienie o zamiarze Połączenia spółki Ailleron SA ze spółką zależną Software Mind SA

 • 02.06.2016 20:06

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami AILLERON SA

 • 01.06.2016 17:26

  AILLERON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 25.05.2016 14:51

  AILLERON SA Podpisanie przez Spółkę umowy kredytowej na refinansowanie obligacji serii A

 • 25.05.2016 14:35

  AILLERON SA Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii A

 • 20.05.2016 16:20

  AILLERON SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze Połączenia spółki Ailleron SA ze spółką zależną Software Mind SA

 • 20.05.2016 15:17

  AILLERON SA Podjęcie decyzji o Połączeniu i przyjęcie Planu Połączenia Ailleron SA ze spółką zależną Software Mind SA

 • 16.05.2016 17:40

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 17:11

  AILLERON SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.04.2016 17:09

  AILLERON SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 13.04.2016 15:32

  AILLERON SA Rozpoczęcie współpracy z Emirates National Bank of Dubai

 • 10.03.2016 15:19

  Ailleron ma w backlogu 59 proc. planowanych na '16 przychodów, liczy na poprawę marż

 • 29.02.2016 18:06

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 23.02.2016 14:29

  AILLERON SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 18.02.2016 14:35

  AILLERON SA Informacja o przychodach powyżej 10% kapitałów własnych

 • 15.02.2016 13:49

  AILLERON SA Informacja o przychodach powyżej 10% kapitałów własnych

 • 15.01.2016 17:44

  AILLERON SA Zawiadomienie o transakcjach zawartych w 2015 roku poniżej progu 5 tys. EUR

 • 13.01.2016 11:49

  AILLERON SA Terminy publikacji raportów okresowych Ailleron SA w roku obrotowym 2016

 • 19.11.2015 17:40

  AILLERON SA Komunikat KDPW o rejestracji akcji serii K

 • 19.11.2015 13:43

  AILLERON SA Zawarcie umowy na wdrożenie LiveBank w Azji

 • 17.11.2015 16:05

  AILLERON SA Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii K, Uchwały GPW o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania PDA serii K oraz wprowadzeniu do obrotu akcji serii K

 • 17.11.2015 13:28

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii K spółki AILLERON SA

 • 17.11.2015 13:26

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda serii K AILLERON SA

 • 16.11.2015 19:06

  AILLERON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 13:57

  AILLERON SA Przekroczenie przez Akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.11.2015 15:15

  AILLERON SA Zmiana nazwy skróconej oraz symbolu notowań spółki Ailleron SA (dawniej Wind Mobile SA)

 • 05.11.2015 13:45

  GPW: Komunikat - AILLERON

 • 03.11.2015 11:34

  AILLERON SA Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2015 i 2016

 • 27.10.2015 15:51

  WIND MOBILE SA Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Ailleron S.A. ( dawniej Wind Mobile S.A.)

 • 26.10.2015 15:18

  WIND MOBILE SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - zmiana Statutu

 • 26.10.2015 14:52

  WIND MOBILE SA Zmiana Statutu w związku ze zmianą nazwy Spółki na AILLERON S.A.

 • 22.10.2015 20:12

  WIND MOBILE SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 16.10.2015 16:00

  WIND MOBILE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 15.10.2015 17:31

  WIND MOBILE SA Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 15.10.2015 13:21

  WIND MOBILE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 09.10.2015 12:21

  WIND MOBILE SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 30.09.2015 13:41

  WIND MOBILE SA Informacja o zakończeniu subskrypcji w ramach oferty publicznej Akcji serii K oraz Akcji Zbywanych przez Sprzedających Spółki WIND MOBILE S.A. i podsumowanie wyników emisji

 • 29.09.2015 19:00

  GPW: akcje WINDMOBIL na listach uczestników WIG, WIG-Poland i WIG-informatyka

 • 25.09.2015 12:11

  Inwestorzy interesują się Wind Mobile, ale obecnie spółka nie jest na sprzedaż

 • 25.09.2015 11:24

  Inwestorzy interesują się Wind Mobile, ale obecnie spółka nie jest na sprzedaż

 • 25.09.2015 09:12

  Kurs PDA Wind Mobile wzrósł w debiucie na rynku głównym GPW o 1,28 proc. do 7,9 zł

 • 24.09.2015 18:29

  GPW: wykreślenie akcji WINDMOBIL z listy uczestników NCIndex30 i NCIndex

 • 24.09.2015 13:43

  WIND MOBILE SA Uchwały Zarządu GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku podstawowym Akcji Wind Mobile S.A. oraz PDA serii K

 • 24.09.2015 13:20

  WIND MOBILE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dn. 21.09.2015r.

 • 24.09.2015 12:11

  WIND MOBILE SA Uchwały Zarządu GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku podstawowym Akcji Wind Mobile S.A. oraz PDA serii K

 • 23.09.2015 16:46

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki WIND MOBILE S.A.

 • 23.09.2015 16:46

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki WIND MOBILE S.A.

 • 23.09.2015 16:45

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji oraz praw do akcji spółki WIND MOBILE SA

 • 23.09.2015 16:45

  GPW: wykluczenie z NewConnect akcji spółki WIND MOBILE S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 23.09.2015 14:15

  WIND MOBILE SA Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Wind Mobile S.A.

 • 23.09.2015 14:05

  WIND MOBILE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 22.09.2015 16:25

  WIND MOBILE S.A. Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Wind Mobile S.A.

 • 22.09.2015 16:16

  Wind Mobile zadebiutuje na GPW 25 września

 • 22.09.2015 15:49

  WIND MOBILE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 22.09.2015 13:29

  WIND MOBILE SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych serii E, F, G, H, I, J oraz praw do akcji zwykłych serii K Wind Mobile S.A.

 • 22.09.2015 10:37

  WIND MOBILE SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dniu 21.09.2015 r.

 • 16.09.2015 13:13

  Wind Mobile przydzielił w ofercie publicznej 1,37 mln akcji

 • 16.09.2015 13:03

  WIND MOBILE SA Wind Mobile S.A. - Informacja o dokonanym przydziale Akcji Oferowanych

 • 09.09.2015 16:56

  Cena emisyjna akcji Wind Mobile ustalona na 7,8 zł

 • 09.09.2015 16:44

  WIND MOBILE SA Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

 • 07.09.2015 17:19

  Przedział cenowy w ofercie Wind Mobile wynosi 7,80 - 9,20 zł

 • 07.09.2015 16:44

  WIND MOBILE SA Wind Mobile S.A. – przedział cenowy Akcji Oferowanych

 • 07.09.2015 14:45

  WIND MOBILE SA Bankowość cyfrowa dla Banku Pocztowego

 • 26.08.2015 15:48

  WIND MOBILE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 21 września 2015 roku

 • 26.08.2015 15:33

  WIND MOBILE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 21 września 2015 roku

 • 14.08.2015 08:46

  WIND MOBILE SA Jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za II kwartał 2015r.

 • 04.08.2015 18:03

  WIND MOBILE SA Rejestracja zastawów stanowiących zabezpieczenie obligacji serii A

 • 04.08.2015 17:58

  WIND MOBILE SA Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Wind Mobile S.A.

 • 04.08.2015 17:50

  WIND MOBILE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 04.08.2015 17:39

  WIND MOBILE SA Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 30.07.2015 11:53

  Wind Mobile ma kontrakt z Wipro Ltd za ok. 100 mln zł

 • 30.07.2015 11:22

  WIND MOBILE SA Grupa Wind Mobile podpisała kontrakt szacowany na 100 mln złotych

 • 24.07.2015 17:31

  WIND MOBILE SA Wdrożenie poczty głosowej nowej generacji dla Orange Polska

 • 24.07.2015 13:09

  WIND MOBILE SA Podpisanie umów zastawu na zabezpieczenie obligacji serii A

 • 17.07.2015 11:49

  Harmonogram oferty publicznej spółki Wind Mobile (aktl.)

 • 17.07.2015 11:02

  Harmonogram oferty publicznej spółki Wind Mobile

 • 17.07.2015 10:20

  WIND MOBILE SA Wind Mobile S.A. publikuje prospekt emisyjny

 • 15.07.2015 12:40

  WIND MOBILE SA Zatwierdzenie prospektu Wind Mobile S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 14.07.2015 16:16

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Wind Mobile

 • 02.07.2015 15:19

  WIND MOBILE SA Rejestracja zmian Statutu Wind Mobile S.A.

 • 24.06.2015 10:32

  WIND MOBILE SA Rejestracja zmian Statutu Wind Mobile S.A.

 • 18.06.2015 14:05

  WIND MOBILE SA Software Mind dostarczy system bankowości internetowo-mobilnej dla Santander Consumer Bank

 • 15.06.2015 15:22

  WIND MOBILE SA Konwersja akcji imiennych Wind Mobile S.A. serii E-I na akcje na okaziciela

 • 11.06.2015 14:27

  WIND MOBILE SA Kolejny Hilton stawia na iLuimo

 • 01.06.2015 13:05

  WIND MOBILE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dn. 27.05.2015r.

 • 28.05.2015 09:18

  WIND MOBILE SA Wind Mobile komunikuje miliony Polaków

 • 28.05.2015 09:12

  WIND MOBILE SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dniu 27.05.2015 r.

 • 19.05.2015 15:50

  WIND MOBILE SA Powołanie Członków Zarządu Wind Mobile S.A. na nową kadencję

 • 18.05.2015 16:37

  WIND MOBILE SA : Korekta Raportu kwartalnego Wind Mobile S.A. za I kwartał 2015 roku

 • 15.05.2015 15:29

  WIND MOBILE SA Jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za I kwartał 2015r.

 • 12.05.2015 10:22

  WIND MOBILE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dn. 06.05.2015r.

 • 11.05.2015 14:23

  WIND MOBILE SA Wind Mobile uruchamia komercyjnie serwis w Arabii Saudyjskiej

 • 07.05.2015 15:58

  Walne Wind Mobile uchwaliło publiczną emisję do 750.000 akcji i przejście na GPW

 • 07.05.2015 15:30

  WIND MOBILE SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dniu 06.05.2015 r.

 • 30.04.2015 20:41

  WIND MOBILE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 27 maja 2015 roku

 • 30.04.2015 20:32

  WIND MOBILE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 27 maja 2015 roku

 • 29.04.2015 16:40

  WIND MOBILE SA Zmiany w Zarządzie Wind Mobile S.A.

 • 29.04.2015 15:09

  WIND MOBILE SA Skonsolidowany i jednostkowy Raport Roczny Wind Mobile S.A. za rok 2014

 • 28.04.2015 12:43

  WIND MOBILE SA Nowe produkty Grupy Wind Mobile dla abonentów dwóch operatorów komórkowych

 • 23.04.2015 12:39

  WIND MOBILE SA System iLumio w kolejnym hotelu sieci Best Western

 • 16.04.2015 14:11

  WIND MOBILE SA Grupa Wind Mobile podpisała umowę dotyczącą strategicznego partnerstwa z amerykańskim NAMU

 • 09.04.2015 14:24

  Wind Mobile chce zmniejszyć emisję akcji serii K do 750 tys. sztuk

 • 09.04.2015 13:33

  WIND MOBILE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 6 maja 2015 roku

 • 30.03.2015 12:55

  WIND MOBILE SA Grupa Wind Mobile podpisała umowę na strategiczne partnerstwo z izraelską firmą Matrix

 • 19.03.2015 10:24

  WIND MOBILE SA Nowe kontrakty Grupy Wind Mobile na rynku UK i USA

 • 11.03.2015 14:46

  WIND MOBILE SA Zmiana w Radzie Nadzorczej Wind Mobile S.A.

 • 04.03.2015 15:34

  WIND MOBILE SA Wind Mobile w SSE Kraków

 • 26.02.2015 13:06

  WIND MOBILE SA Kolejne wdrożenie iLumio dla sieci PURO Hotels

 • 23.02.2015 10:19

  WIND MOBILE SA Rejestracja zmian Statutu Wind Mobile S.A.-korekta raportu EBI nr 9/2015

 • 19.02.2015 13:03

  WIND MOBILE SA Rejestracja zmian Statutu Wind Mobile S.A.

 • 17.02.2015 11:48

  WIND MOBILE SA Wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej BIK DATA dla Biura Informacji Kredytowej S.A.

 • 16.02.2015 12:17

  WIND MOBILE SA Jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za IV kwartał 2014 roku

 • 11.02.2015 14:50

  WIND MOBILE SA Wyniki Grupy Wind Mobile za Q4 2014 - konferencja internetowa, 16 lutego 2015

 • 30.01.2015 12:16

  WIND MOBILE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 29.01.2015 09:59

  WIND MOBILE SA iLumio zdobywa nowy segment rynku

 • 27.01.2015 17:02

  WIND MOBILE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 26.01.2015 09:04

  WIND MOBILE SA Commerzbank AG wybiera LiveBank – pierwsze wdrożenie na rynku niemieckim

 • 23.01.2015 18:54

  WIND MOBILE SA Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2014

 • 22.01.2015 16:03

  WIND MOBILE SA Nowy kontrakt Grupy Wind Mobile na rynku amerykańskim

 • 09.01.2015 15:28

  WIND MOBILE SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych Wind Mobile S.A. w 2015 roku

 • 09.01.2015 12:01

  WIND MOBILE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 29.12.2014 15:59

  WIND MOBILE SA zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Wind Mobile S.A.

 • 29.12.2014 15:47

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2014 14:53

  WIND MOBILE SA LiveBank – wirtualny oddział rusza w Banku Zachodnim WBK

 • 17.12.2014 11:12

  WIND MOBILE SA Wind Mobile złożył dokument rejestracyjny do KNF

 • 15.12.2014 13:34

  WIND MOBILE SA Holiday Inn udoskonala obsługę gości z iLumio

 • 01.12.2014 12:04

  WIND MOBILE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA.

 • 25.11.2014 16:18

  WIND MOBILE SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dniu 25.11.2014 r.

 • 05.11.2014 16:08

  WIND MOBILE SA Korekta Raportu kwartalnego Wind Mobile S.A. za II kwartał 2014r.

 • 05.11.2014 15:30

  WIND MOBILE SA Jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za III kwartał 2014r.

 • 31.10.2014 11:34

  WIND MOBILE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 25 listopada 2014 r.

 • 31.10.2014 10:49

  WIND MOBILE SA korekta numeru raportu bieżącego nr 21/2014

 • 30.10.2014 17:49

  Wind Mobile planuje emisję do 3,57 mln akcji s. K z wyłączeniem prawa poboru

 • 30.10.2014 16:12

  WIND MOBILE SA Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2014 r.

 • 30.10.2014 16:11

  WIND MOBILE SA zwołanie NWZ na dzień 25 listopada 2014 r.

 • 09.10.2014 14:58

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 09.10.2014 14:31

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 09.10.2014 13:14

  WIND MOBILE SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 06.10.2014 13:51

  WIND MOBILE SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego (zmian Statutu) Wind Mobile S.A.

 • 16.09.2014 09:51

  WIND MOBILE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ w dn. 15.09.2014r.

 • 16.09.2014 09:26

  WIND MOBILE SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dniu 15.09.2014 r.

 • 05.09.2014 11:53

  WIND MOBILE SA Software Mind wdrożył swoje rozwiązania informatyczne w Banku SMART i BIZ Banku

 • 02.09.2014 11:20

  WIND MOBILE SA Software Mind S.A. wdroży iLumio w hotelu sieci Hilton

 • 29.08.2014 15:10

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 28.08.2014 15:47

  WIND MOBILE SA Igor Bokun Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A.

 • 27.08.2014 15:14

  WIND MOBILE SA Zmiany w Zarządzie Wind Mobile S.A.

 • 20.08.2014 11:34

  WIND MOBILE SA zwołanie NWZA na 15 września 2014 r.

 • 20.08.2014 11:25

  WIND MOBILE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 15 września 2014 r.

 • 06.08.2014 11:41

  WIND MOBILE SA Skonsolidowany i jednostkowy Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za II kwartał 2014r.

 • 04.08.2014 16:02

  WIND MOBILE SA Połączenie Wind Mobile S.A. ze spółkami zależnymi

 • 30.07.2014 13:20

  WIND MOBILE SA Pierwsze skonsolidowane wyniki Grupy Wind Mobile - konferencja internetowa, 6 sierpnia 2014

 • 17.07.2014 15:51

  WIND MOBILE SA Rejestracja zabezpieczenia obligacji serii A

 • 01.07.2014 11:14

  WIND MOBILE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ w dn. 27.06.2014r.

 • 27.06.2014 15:42

  WIND MOBILE SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dniu 27.06.2014r.

 • 27.06.2014 15:05

  GPW: Animator dla obligacji WIND MOBILE

 • 26.06.2014 17:37

  GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki WIND MOBILE

 • 10.06.2014 15:13

  WIND MOBILE drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki z Memor Technologies sp. z o.o. i z Temisto Prim S.A.

 • 10.06.2014 12:31

  WIND MOBILE SA drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Wind Mobile S.A. z Memor Technologies sp. z o.o. i z Temisto Prim S.A.

 • 05.06.2014 12:54

  WIND MOBILE SA zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza na NWZA zwołane na dzień 27 czerwca 2014 r.

 • 05.06.2014 12:39

  WIND MOBILE SA Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza na NWZA Wind Mobile SA zwołane na dzień 27 czerwca 2014r.

 • 28.05.2014 10:49

  WIND MOBILE SA Wind Mobile wdraża halodzwonki w Arabii Saudyjskiej

 • 26.05.2014 14:52

  WIND MOBILE SA pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki z Memor Technologies sp. z o.o. i Temisto Prim S.A.

 • 26.05.2014 14:43

  WIND MOBILE SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Wind Mobile S.A. z Memor Technologies sp. z o.o. i z Temisto Prim S.A.

 • 16.05.2014 13:41

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 14.05.2014 15:08

  WIND MOBILE SA Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za I kwartał 2014 roku

 • 13.05.2014 16:41

  WIND MOBILE SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 13.05.2014 13:50

  WIND MOBILE SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 12.05.2014 15:54

  Wind Mobile prognozuje w 2014 r. 8,9 mln zł zysku netto

 • 12.05.2014 15:26

  WIND MOBILE SA Wind Mobile SA zarobi 8,9 mln w 2014 roku

 • 09.05.2014 16:24

  WIND MOBILE SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 09.05.2014 16:19

  WIND MOBILE SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów

 • 08.05.2014 16:38

  WIND MOBILE SA rejestracja podwyższenia kapitału (zmian Statutu) Wind Mobile SA - przekroczenie poziomu kapitalizacji 100 mln zł

 • 05.05.2014 14:09

  WIND MOBILE SA - iLumio w Hotelu Grand Lubicz

 • 25.04.2014 15:22

  WIND MOBILE SA zapowiedź planu rozwoju połączonych spółek

 • 23.04.2014 12:48

  WIND MOBILE SA przejął 100% akcji Software Mind SA

 • 17.04.2014 13:48

  WIND MOBILE SA Korekta raportu ESPI 4/2014

 • 17.04.2014 12:58

  WIND MOBILE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dn. 15.04.2014r.

 • 16.04.2014 18:24

  WIND MOBILE SA powołanie Członków Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A. na nową kadencję

 • 16.04.2014 13:03

  WIND MOBILE SA treść uchwał podjętych na ZWZ 15.04.2014 r.

 • 15.04.2014 16:04

  WIND MOBILE SA Software Mind wdrożył projekt symulatora finansowego w banku Credit Agricole

 • 15.04.2014 13:35

  WIND MOBILE SA powołanie członków zarządu na nową kadencję

 • 17.03.2014 15:28

  WIND MOBILE SA wykreślenie zastawu na akcjach Wind Mobile SA

 • 12.03.2014 16:50

  WIND MOBILE SA Raport roczny Wind Mobile S.A. za rok 2013

 • 05.03.2014 15:51

  WIND MOBILE SA wyemituje obligacje za 15 milionów we współpracy z Noble Securities

 • 05.03.2014 15:36

  WIND MOBILE SA powołanie do zarządu spółki

 • 05.03.2014 12:05

  WIND MOBILE SA rada nadzorcza Wind Mobile zatwierdziła przejęcie Software Mind

 • 04.03.2014 15:14

  WIND MOBILE SA Korekta Raportu kwartalnego Wind Mobile S.A. za IV kwartał 2013 roku

 • 19.02.2014 15:44

  WIND MOBILE SA połączy się z Software Mind

 • 14.02.2014 12:16

  WIND MOBILE SA Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za IV kwartał 2013 roku

 • 22.01.2014 15:36

  WIND MOBILE SA zawarł porozumienie o przejęciu na rynkach wschodzących

 • 15.01.2014 10:38

  Wind Mobile przejmie Software Mind, w '14 przeniesie się na rynek regulowany

 • 15.01.2014 10:03

  WIND MOBILE SA przejmuje spółki i wejdzie na główny rynek GPW

 • 10.01.2014 11:28

  WIND MOBILE SA harmonogram przekazywania raportów okresowych Wind Mobile S.A. w 2014 roku

 • 08.01.2014 14:26

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 27.12.2013 13:16

  WIND MOBILE SA Wind Mobile - kluczowy projekt dla operatora sfinalizowany

 • 19.12.2013 11:33

  WIND MOBILE SA konferencja prasowa dla inwestorów - Wind Mobile 2014+

 • 16.12.2013 14:05

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.12.2013 11:45

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 09.12.2013 12:15

  WIND MOBILE SA wizyta partnera ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • 09.12.2013 10:56

  WIND MOBILE SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 26.11.2013 11:43

  WIND MOBILE SA transakcje na akcjach emitenta osoby z dostępem do informacji poufnych .

 • 15.11.2013 12:01

  WIND MOBILE SA istotne rozstrzygnięcia w spółce dotyczące akwizycji

 • 12.09.2013 15:08

  WIND MOBILE SA zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów

 • 12.09.2013 14:41

  WIND MOBILE SA transakcje dokonane przez podmioty zarządzane przez osobę wchodzącą w skład zarządu emitenta.

 • 06.09.2013 15:56

  WIND MOBILE SA zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Wind Mobile S.A.

 • 06.09.2013 15:45

  WIND MOBILE SA zbycie akcji przez podmiot zarządzany przez osobę wchodzącą w skład zarządu emitenta

 • 21.08.2013 10:02

  WIND MOBILE SA Rafał Styczeń w zarządzie

 • 13.08.2013 13:55

  WIND MOBILE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ w dn. 12.08.2013 r.

 • 13.08.2013 13:42

  WIND MOBILE SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 13.08.2013 13:38

  WIND MOBILE SA Treść uchwał podjętych na NWZ

 • 01.08.2013 10:18

  WIND MOBILE SA Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za II kwartał 2013 roku

 • 09.07.2013 16:44

  WIND MOBILE SA - zwołanie NWZ na dzień 12 sierpnia 2013 r.

 • 09.07.2013 16:33

  WIND MOBILE SA - zwołanie NWZ na dzień 12 sierpnia 2013 r.

 • 09.07.2013 16:20

  WIND MOBILE SA - zmiany w strukturach nadzorujących i zarządzających

 • 04.07.2013 15:30

  WIND MOBILE SA - nabycie akcji Wind Mobile S.A. przez osoby z dostępem do informacji poufnych

 • 17.06.2013 15:02

  WIND MOBILE SA partnerstwo w Emiratach Arabskich rozszerzone

 • 07.05.2013 12:21

  WIND MOBILE SA Raport kwartalny Wind Mobile S.A. za I kwartał 2013 roku

 • 06.05.2013 15:14

  WIND MOBILE SA warunki partnerstwa na Bliskim Wschodzie

 • 25.04.2013 10:21

  WIND MOBILE SA nabycie akcji przez żonę członka zarządu spółki.

 • 24.04.2013 14:09

  WIND MOBILE SA - wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 23.04.2013 18:28

  GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki WIND MOBILE

 • 22.04.2013 13:57

  WIND MOBILE SA zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów

 • 22.04.2013 11:00

  WIND MOBILE SA wykaz akcjonariuszy

 • 19.04.2013 18:57

  GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki WIND MOBILE