Altus TFI SA

skrót: ALI

Brak kursu dla wybranej firmy

Niezależne (tzn. niepowiązane bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przeznaczonymi zarówno dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Osiecki Piotrz Osiecki Inwestycje sp. z o.o.16 453 17035,35%23 953 17045,18%
FIP 11 FIZ ANZWZ4 579 5639,84%4 579 5638,64%
Zydorowicz Andrzej3 632 2467,80%3 632 2466,81%
Quercus TFI SAportfele3 295 5897,08%3 295 5896,22%
FRAM FIZwraz z Góralska Park sp. z o.o.3 176 0066,82%3 176 0065,99%

Kategoria • 08.01.2021 20:49

  ALTUS SA (1/2021) Zwiększenie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów podmiotu zależnego

 • 20.11.2020 17:48

  ALTUS SA (45/2020) Rezygnacja i powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALTUS S.A.

 • 20.11.2020 17:42

  ALTUS SA (44/2020) : Powołanie Członka Rady Nadzorczej ALTUS S.A. oraz powołanie Członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej

 • 13.11.2020 17:06

  ALTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 29.10.2020 17:08

  ALTUS SA (43/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ALTUS S.A.

 • 17.09.2020 10:57

  ALTUS SA (42/2020) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 42/2020 w sprawie skierowania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • 17.09.2020 08:34

  ALTUS SA (42/2020) Skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • 14.09.2020 19:10

  GetBack chce od Altus TFI i funduszy 134,6 mln zł odszkodowania ws. zbycia akcji EGB Investments

 • 14.09.2020 18:47

  ALTUS SA (41/2020) Doręczenie pozwu o zapłatę

 • 04.09.2020 17:30

  ALTUS SA (40/2020) nabycie akcji podmiotu zależnego

 • 31.08.2020 19:32

  ALTUS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 25.08.2020 19:34

  Altus szacuje zysk netto w I półroczu '20 na 4,1 mln zł, spadek o 34,18 proc. rdr

 • 25.08.2020 19:22

  ALTUS SA (39/2020) Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

 • 25.08.2020 19:09

  ALTUS SA (38/2020) Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego

 • 14.08.2020 19:11

  ALTUS SA (37/2020) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 14.08.2020 19:05

  ALTUS SA (36/2020) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 11.08.2020 18:38

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (35/2020) Wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • 11.08.2020 18:35

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (34/2020) Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 07.08.2020 19:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (33/2020) Zawiadomienie o uchyleniu zajęcia praw majątkowych

 • 16.06.2020 17:03

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (28/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 12 czerwca 2020 r.

 • 15.06.2020 19:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (28/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 12 czerwca 2020 r.

 • 12.06.2020 14:58

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (27/2020) Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

 • 12.06.2020 14:00

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (26/2020) Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.

 • 22.05.2020 14:55

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (24/2020) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 15.05.2020 18:38

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (23/2020) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 15.05.2020 17:42

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (22/2020) Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

 • 11.05.2020 18:17

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 04.05.2020 20:40

  WSA oddalił skargę Altus TFI na kary nałożone przez KNF

 • 04.05.2020 20:11

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (21/2020) Otrzymanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 • 27.04.2020 17:38

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.04.2020 17:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 15.04.2020 19:07

  Skonsolidowany zysk netto Altusa TFI spadł o w 2019 r. o 92,4 proc. do 4,0 mln zł

 • 15.04.2020 18:06

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (20/2020) Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019 r.

 • 14.04.2020 14:52

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (19/2020) Zmiana daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

 • 03.04.2020 20:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (18/2020) Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiana składu Komitetu ds. Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej

 • 23.03.2020 20:57

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (17/2020) Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 16.03.2020 17:57

  Altus TFI skupił 5,2 mln akcji własnych

 • 16.03.2020 17:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (16/2020) Zakończenie i rozliczenie oferty skupu akcji własnych

 • 12.03.2020 19:42

  GetBack złożył do sądu pozew przeciw Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

 • 04.03.2020 19:43

  Altus TFI ogłasza ofertę skupu do 5,2 mln akcji własnych

 • 04.03.2020 18:28

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (15/2020) Ogłoszenie oferty skupu akcji własnych

 • 04.03.2020 18:05

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 27 lutego 2020 r. - korekta

 • 03.03.2020 18:33

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.

 • 27.02.2020 14:42

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (13/2020) Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.

 • 27.02.2020 14:09

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ALTUS TFI S.A.

 • 25.02.2020 13:47

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2020) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca spraw mających być przedmiotem obrad NWZA Spółki w dniu 27 lutego 2020 r.

 • 24.02.2020 19:24

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2020) Rezygnacja i powołanie Członka Zarządu ALTUS TFI S.A.

 • 19.02.2020 14:28

  Altus TFI złożył do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. nałożenia na spółkę kar

 • 19.02.2020 14:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2020) Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego

 • 07.02.2020 17:14

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2020) Zgłoszenie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS TFI S.A. uzupełniających porządek obrad.

 • 06.02.2020 16:35

  Akcjonariuszom Altusa będzie łatwiej podjąć decyzję o skupie akcji (analiza)

 • 05.02.2020 14:56

  Altus TFI kwestionuje zarzuty KNF, będzie się odwoływać od decyzji

 • 05.02.2020 14:40

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2020) Otrzymanie decyzji KNF w sprawie nałożenia kar pieniężnych i sankcji administracyjnych na ALTUS TFI

 • 05.02.2020 12:14

  KNF cofnęła Altus TFI zezwolenie na działalność i nałożyła łącznie 7 mln zł kar (opis)

 • 05.02.2020 11:37

  KNF cofnęła Altus TFI zezwolenie na działalność i nałożyła łącznie 7 mln zł kar

 • 31.01.2020 18:13

  NWZ Altusa zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych

 • 31.01.2020 17:36

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2020) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.01.2020 16:37

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2020) Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 22.01.2020 16:27

  Quercus chce, by NWZ Altusa upoważniło zarząd do skupu akcji własnych

 • 22.01.2020 16:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2020) Otrzymanie wniosku Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 15.01.2020 14:02

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2020) Przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

 • 13.01.2020 14:43

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2020) Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 r.

 • 09.01.2020 16:49

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 16.12.2019 17:27

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (62/2019) Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi.

 • 13.12.2019 18:57

  Altus TFI złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na kary nałożone przez KNF

 • 13.12.2019 18:39

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (61/2019) informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.

 • 13.12.2019 18:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (60/2019) Wniesienie skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 • 12.12.2019 17:24

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (59/2019) Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

 • 10.12.2019 12:55

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (58/2019) Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 09.12.2019 14:41

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (57/2019) Korekta raportu nr 57/2019 o wartości aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 06.12.2019 13:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (57/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 25.11.2019 19:58

  KNF zmniejszyła kary dla Altus TFI z czerwca o 125 tys. zł

 • 25.11.2019 19:09

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (56/2019) Otrzymanie decyzji KNF w sprawie wniosku Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r.

 • 19.11.2019 18:26

  KNF nałożyła kary pieniężne na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

 • 12.11.2019 18:16

  Altus TFI miał w III kw. 3,5 mln zł zysku netto, spadek o 68 proc. rdr, zgodnie z szacunkami

 • 12.11.2019 17:08

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 12.11.2019 16:43

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (55/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 21.10.2019 18:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (54/2019) informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

 • 18.10.2019 19:58

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (53/2019) Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną

 • 18.10.2019 18:41

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (52/2019) Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

 • 07.10.2019 17:46

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (51/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 18.09.2019 18:26

  KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI

 • 18.09.2019 17:59

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (50/2019) Rozszerzenie postępowania administracyjnego przez KNF

 • 09.09.2019 14:57

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (49/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 04.09.2019 16:42

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (48/2019) Przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

 • 29.08.2019 17:41

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 14.08.2019 17:30

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (47/2019) Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym

 • 03.06.2019 20:48

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (29/2019) Rezygnacja i powołanie Członka Zarządu ALTUS TFI S.A.

 • 15.04.2019 17:50

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (17/2019) Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną

 • 28.03.2019 17:47

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (13/19) Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 25.03.2019 18:07

  RN Altus TFI powołała Andrzeja Ladko na prezesa spółki

 • 25.03.2019 17:22

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2019) Rezygnacja i powołanie Prezesa Zarządu ALTUS TFI S.A.

 • 22.03.2019 11:14

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2019) Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 07.03.2019 17:04

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 01.03.2019 17:10

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2019) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie rekomendacji podziału zysku

 • 28.02.2019 23:17

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.02.2019 23:14

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.02.2019 17:55

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2019) Rezygnacja Członka Zarządu ALTUS TFI S.A.

 • 07.02.2019 17:07

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 23.01.2019 21:11

  Obrońca Piotra Osieckiego uważa, że decyzja o powrocie jego klienta do aresztu to nadużycie prawa

 • 22.01.2019 16:29

  Sąd za ponownym aresztowaniem byłych członków zarządu Altus TFI - PB

 • 17.01.2019 20:50

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2019) Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 11:00

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2019) Przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

 • 11.01.2019 17:11

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2019) Przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

 • 09.01.2019 17:21

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 08.01.2019 17:47

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2019) Aktualizacja informacji o przebiegu procesu przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

 • 03.01.2019 18:11

  Altus TFI ma umowę z Forum TFI na przeniesienie zarządzania funduszem Protegat1 NS FIZ

 • 03.01.2019 17:39

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2019) Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 14.12.2018 09:48

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (91/2018) Przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

 • 11.12.2018 10:17

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (90/2018) Przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

 • 10.12.2018 17:24

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (89/2018) Aktualizacja informacji o przebiegu procesu przeniesienia wybranych funduszy nwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

 • 07.12.2018 19:27

  Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w Dębicy poniżej 5 proc.

 • 06.12.2018 18:32

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (88/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 06.12.2018 17:51

  KNF wszczęła postępowanie administracyjne ws. nałożenia kary na Altus TFI

 • 06.12.2018 17:24

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (87/2018) informacja o odstąpieniu od czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego

 • 06.12.2018 17:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (86/2018) Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF

 • 04.12.2018 10:07

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (85/2018) Przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

 • 27.11.2018 17:46

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (84/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 27.11.2018 16:58

  Prokuratura: realizujemy czynności w sprawie b. członków zarządu Altus TFI

 • 26.11.2018 19:42

  Piotr Osiecki, b. szef Altus TFI i b. członek zarządu Altus TFI Jakub Ryba mogą opuścić areszt (opis)

 • 26.11.2018 18:20

  Piotr Osiecki, były szef Altus TFI i b. członek zarządu Altus TFI Jakub Ryba opuszczą areszt

 • 23.11.2018 17:20

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (83/2018) Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

 • 21.11.2018 18:46

  Altus zamierza przenieść do Rockbridge TFI kolejne 3 fundusze inwestycyjne zamknięte

 • 21.11.2018 18:30

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (82/2018) informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.

 • 21.11.2018 18:28

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (81/2018) Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

 • 20.11.2018 17:23

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (80/2018) Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym

 • 15.11.2018 18:24

  Altus TFI złożył pozew o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyższeniu kapitału Dębicy

 • 14.11.2018 19:37

  Żona b. szefa TFI Altus z zarzutami wyprowadzenia 5,2 mln zł z GetBack

 • 13.11.2018 18:01

  Altus przekazał do Rockbridge TFI kolejne 4 fundusze inwestycyjne zamknięte

 • 13.11.2018 17:44

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (79/2018) informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.

 • 12.11.2018 19:23

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 09.11.2018 17:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (78/2018) aktualizacja informacji o przebiegu procesu przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

 • 07.11.2018 18:03

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (77/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 06.11.2018 17:10

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (76/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 31.10.2018 17:25

  Altus TFI rozważa sprzedaż akcji spółki Centrum Finansowe

 • 31.10.2018 14:32

  Raiffeisen TFI rozwiązuje z Altus TFI umowy o zarządzanie portfelami z aktywami netto 294 mln zł

 • 31.10.2018 14:02

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (75/2018) Informacja o rozwiązaniu umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi

 • 23.10.2018 22:58

  Goodyear przegłosował warunkowe podwyższenie kapitału Dębicy, Altus TFI protestuje

 • 22.10.2018 17:51

  Altus TFI szacuje zysk netto w III kw. na 10,7 mln zł, spadek o 70 proc. rdr

 • 22.10.2018 17:27

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (74/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za III kw 2018 r.

 • 16.10.2018 18:52

  Altus przekazał do Rockbridge TFI kolejnych 6 funduszy inwestycyjnych zamkniętych

 • 16.10.2018 18:29

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (73/2018) Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

 • 15.10.2018 17:29

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (72/2018) Aktualizacja informacji o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.

 • 15.10.2018 07:47

  Altus TFI zmniejszył udział w Elektrotimie poniżej progu 5 proc.

 • 12.10.2018 22:05

  Altus chce przekazać kolejne 6 funduszy inwestycyjnych zamkniętych do Rockbridge TFI

 • 12.10.2018 21:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (71/2018) informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.

 • 12.10.2018 17:40

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (70/2018) Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

 • 10.10.2018 21:55

  Altus chce przekazać kolejne 6 funduszy inwestycyjnych zamkniętych do Rockbridge TFI

 • 10.10.2018 20:10

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (69/2018) Informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.

 • 09.10.2018 21:17

  Altus TFI nie wykupi do 28 lutego 2019 r. certyfikatów inwestycyjnych w 11 funduszach

 • 09.10.2018 20:52

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (68/2018) Informacja o zmianie zasad wykupu certyfikatów inwestycyjnych w niektórych FIZ

 • 08.10.2018 13:44

  Altus TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.

 • 05.10.2018 19:40

  Rockbridge TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie 6 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (opis)

 • 05.10.2018 19:16

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (67/2018) Rezygnacja Członka Zarządu ALTUS TFI S.A.

 • 05.10.2018 18:40

  Rockbridge TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie 6 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

 • 05.10.2018 18:20

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (66/2018) Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

 • 05.10.2018 08:06

  Altus TFI ustalił wysokość redukcji zleceń wykupów certyfikatów inwestycyjnych

 • 04.10.2018 22:41

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (65/2018) Informacja o redukcji zleceń wykupów certyfikatów inwestycyjnych

 • 04.10.2018 19:36

  Aktywa otwartych funduszy inwestycyjnych Altus TFI pod koniec IX '18 wyniosły 345,8 mln zł

 • 04.10.2018 19:03

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (64/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 03.10.2018 18:32

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (63/2018) Informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.

 • 03.10.2018 17:43

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (62/2018) Odwołanie i powołanie Członka Zarządu ALTUS TFI S.A.

 • 29.09.2018 15:12

  Klienci FIZ-ów Altus TFI chcą wycofać nawet ponad 80-90 proc. środków, będą redukcje

 • 29.09.2018 11:20

  Altus TFI zmniejszył udział w Cloud Technologies poniżej progu 5 proc.

 • 28.09.2018 17:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (61/2018) Informacja o szacunkach wartości zleceń wykup certyfikatów inwestycyjnych

 • 19.09.2018 21:21

  Otwarte fundusze inwestycyjne Altus TFI zmniejszyły aktywa w pół miesiąca o 915 mln zł

 • 19.09.2018 20:53

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (60/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 14.09.2018 17:48

  Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. głosów na WZA Altus TFI

 • 14.09.2018 17:32

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (59/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 07.09.2018 23:13

  Altus likwiduje 6 subfunduszy z powodu pogłębiającej się skali odkupień - komunikat

 • 07.09.2018 11:53

  Altus planuje wypłatę środków z likwidowanych subfunduszy Parasolowego do 31 III '20

 • 07.09.2018 11:09

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (58/2018) Otwarcie likwidacji niektórych subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowy

 • 07.09.2018 11:01

  Altus TFI otworzył likwidację 6 subfunduszy Altus FIO Parasolowy

 • 06.09.2018 20:23

  Altus TFI złożył zawiadomienie do prokuratury ws. publikacji Business Insider Polska

 • 06.09.2018 18:43

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (57/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 05.09.2018 16:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (56/2018) Informacja o zmianie warunków umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu

 • 03.09.2018 20:11

  NBIM wypowiedział Rockbridge TFI umowę na zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • 03.09.2018 19:59

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (55/2018) informacja o wypowiedzeniu umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, którego stoną była jednostka zależna wobec Emitenta

 • 03.09.2018 18:24

  Esaliens TFI odstąpiło od planu połączenia z Altus TFI

 • 03.09.2018 18:13

  NBIM wypowiedział Altusowi umowę na zarządzanie portfelem inwestycyjnym (opis)

 • 03.09.2018 18:09

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (54/2018) o odstąpieniu od planu połączenia ALTUS TFI oraz Esaliens TFI uzgodnionego 31 lipca 2018 r.

 • 03.09.2018 16:29

  NBIM wypowiedział Altusowi umowę na zarządzanie portfelem inwestycyjnym (aktl.)

 • 03.09.2018 15:13

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Altus TFI pogłębia spadki

 • 03.09.2018 14:23

  NBIM wypowiedział Altusowi umowę na zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • 03.09.2018 14:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (53/2018) informacja o wypowiedzeniu umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • 31.08.2018 21:38

  Prokuratura wniosła o areszt dla obu zatrzymanych b. członków zarządu Altus TFI

 • 31.08.2018 19:57

  Zarząd Altus TFI przekonany, że zarzuty wobec byłych członków zarządu są bezpodstawne

 • 31.08.2018 15:25

  Piotr Osiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Altusa

 • 31.08.2018 14:55

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (51/2018) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzoczej. informacja o zatrzymaniu byłych członków Zarządu.

 • 31.08.2018 11:19

  DZIEŃ NA GPW: Akcje Altus TFI w dół 32 proc. po informacji o zatrzymaniu byłych członków zarządu

 • 31.08.2018 09:47

  DZIEŃ NA GPW: Akcje Altus TFI w dół 19 proc. po informacji o zatrzymaniu byłych członków zarządu

 • 20.08.2018 17:26

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 06.08.2018 18:49

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (51/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 03.08.2018 21:26

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (50/2018) Sprawozdanie Zarządu w sprawie połączenia z Esaliens TFI

 • 03.08.2018 18:51

  Fundusz Zbigniewa Jakubasa ma 5,95 proc. akcji Altus TFI

 • 02.08.2018 21:11

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (49/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 31.07.2018 19:56

  KNF wszczęła postępowania administracyjne wobec Noble Funds TFI, Saturn TFI, Trigon TFI i Altus TFI

 • 31.07.2018 19:26

  Altus TFI i Esaliens TFI uzgodniły plan połączenia

 • 31.07.2018 18:45

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (48/2018) Planowane połączenie z Esaliens Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 27.07.2018 17:43

  KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Altus TFI

 • 27.07.2018 17:34

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (47/2018) Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF

 • 20.07.2018 18:01

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (46/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 09.07.2018 17:27

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (45/2018) Powołanie Członka Zarządu Altus TFI S.A.

 • 06.07.2018 17:27

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (44/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 04.07.2018 12:22

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (43/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 03.07.2018 13:10

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (42/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 03.07.2018 11:35

  Altus TFI chce rozwiązania umowy sprzedaży GetBack akcji EGB Investments

 • 02.07.2018 17:58

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (41/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.06.2018 14:46

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (40/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 26.06.2018 17:21

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (39/2018) Informacja o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołaniu składów Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ryzyka.

 • 26.06.2018 14:45

  Zarządzający Altus TFI wykupili obligacje GetBacku o wartości nominalnej 23 mln zł

 • 21.06.2018 19:14

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (38/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.06.2018 23:17

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (37/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 19.06.2018 19:30

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (36/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 18.06.2018 20:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (35/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 13.06.2018 17:44

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (34/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 21:12

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (33/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r.

 • 11.06.2018 21:07

  Altus TFI wypłaci 1,49 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 11.06.2018 21:03

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (32/2018) Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

 • 11.06.2018 20:53

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (31/2018) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. oraz o sprzeciwie zgłoszonym w trybie art. 429 KSH

 • 08.06.2018 20:17

  RN Altus TFI powołała zarząd na nową kadencję; nowym prezesem Krzysztof Mazurek

 • 08.06.2018 20:11

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (30/2018) Powzięcie informacji o decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji.

 • 08.06.2018 19:59

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (29/2018) Powołanie Członków Zarządu Altus TFI S.A. na nową kadencję

 • 08.06.2018 09:35

  Altus TFI ma porozumienie z Esaliens TFI ws. połączenia (opis)

 • 08.06.2018 09:14

  Altus TFI ma porozumienie z Esaliens TFI ws. prac o połączeniu spółek

 • 08.06.2018 09:01

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (28/2018) Zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia

 • 08.06.2018 08:59

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (27/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia

 • 06.06.2018 21:39

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (26/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 14.05.2018 21:52

  Altus TFI chce wypłacić 1,49 zł dywidendy na akcję albo skupić akcje własne po 16 zł

 • 14.05.2018 21:04

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (25/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 14.05.2018 20:51

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (24/2018) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie rekomendacji podziału zysku

 • 08.05.2018 18:00

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (23/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 07.05.2018 17:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 30.04.2018 18:28

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniach 27 i 30 kwietnia 2018 r.

 • 30.04.2018 18:14

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (21/2018) Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.04.2018

 • 27.04.2018 23:03

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 22:50

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 18:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (20/2018) Informacja o przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu przerwy w obradach.

 • 26.04.2018 18:30

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (19/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 18.04.2018 17:17

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (18/2018) Zmiana daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

 • 06.04.2018 17:11

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (17/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 30.03.2018 18:01

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (16/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 06.03.2018 21:57

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (15/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 28.02.2018 22:02

  Altus TFI chce przeznaczyć 90 proc. zysku netto za '17 na dywidendę lub skup akcji

 • 28.02.2018 20:59

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (14/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku.

 • 28.02.2018 17:12

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QS

 • 28.02.2018 17:09

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 4/2017 Q

 • 22.02.2018 17:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (13/2018) Wyznaczenie firmy audytorskiej

 • 20.02.2018 17:41

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2018) Zmiana daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

 • 07.02.2018 19:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2018) Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu

 • 07.02.2018 17:38

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 01.02.2018 15:34

  Progress FIZAN sprzedał pośrednio 32,99 proc. akcji Próchnika

 • 26.01.2018 17:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2018) Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego statutu ALTUS TFI S.A.

 • 26.01.2018 17:11

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2018) Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 23.01.2018 17:12

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 22.01.2018 18:26

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 19.01.2018 20:33

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 12.01.2018 17:38

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 12.01.2018 17:21

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2018) Przekazanie zarządzania funduszem inwestycyjnym

 • 08.01.2018 18:28

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 05.01.2018 18:38

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2018) Informacja o zawarciu umowy o przekazanie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 29.12.2017 17:22

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (71/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego

 • 27.12.2017 18:26

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (70/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki

 • 22.12.2017 20:20

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALTUS TFI S.A.

 • 22.12.2017 19:40

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (69/2017) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki ALTUS TFI S.A.

 • 19.12.2017 17:33

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (68/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 19 grudnia 2017 r.

 • 19.12.2017 17:16

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (67/2017) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.

 • 15.12.2017 22:37

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (66/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 14.12.2017 08:41

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (65/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 13.12.2017 17:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (64/2017) Objęcie akcji serii H Spółki

 • 13.12.2017 15:48

  JSW ma umowę z PGE TFI i Altus TFI ws. funduszu stabilizacyjnego (opis)

 • 11.12.2017 17:41

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (63/2017) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 08.12.2017 17:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (62/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 06.12.2017 18:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (61/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 01.12.2017 17:23

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (60/2017) Przekazanie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 24.11.2017 17:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (59/2017) Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym

 • 23.11.2017 17:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (58/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 17.11.2017 17:55

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (57/2017) Rozliczenie Ostatecznej Ceny Sprzedaży 100 % akcji BPH TFI

 • 15.11.2017 17:23

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (56/2017) Ustalenie wartości Ostatecznej Ceny Sprzedaży 100 % akcji spółki BPH TFI

 • 15.11.2017 17:16

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (55/2017) Ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji II oraz III transzy skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w 2016 r. na dzień 22 listopada 2017 r.

 • 13.11.2017 17:32

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 13.11.2017 17:27

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 07.11.2017 18:06

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (54/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 12.10.2017 17:49

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (53/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 11.10.2017 11:23

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (52/2017) Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki

 • 11.10.2017 07:23

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (51/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ALTUS TFI S.A.

 • 09.10.2017 20:52

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (50/2017) Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym

 • 09.10.2017 20:40

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (49/2017) Otrzymanie informacji o udzieleniu zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym

 • 06.10.2017 17:42

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (48/2017) Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2017 r.

 • 05.10.2017 18:12

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (47/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 15.09.2017 17:22

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (46/2017) Rezygnacja Członka Zarządu ALTUS TFI S.A.

 • 12.09.2017 17:59

  Altus TFI zatrudnił Karola Godynia ze Skarbca na stanowisko zarządzającego

 • 07.09.2017 17:26

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (45/2017) Uzupełnienie informacji w zakresie publikacji raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej Spółki za III kwartał 2017 r.

 • 06.09.2017 17:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (44/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 01.09.2017 17:40

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (43/2017) Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 31.08.2017 17:13

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (42/2017) Nabycie akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przez ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o.

 • 29.08.2017 18:59

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (41/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 08.08.2017 17:26

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 07.08.2017 17:21

  Getback kupił 99,38 proc. akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

 • 07.08.2017 17:10

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (40/2017) Informacja o zbyciu akcji EGB Investments SA

 • 04.08.2017 17:19

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (39/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 04.08.2017 17:08

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (38/2017) Zmiana daty publikacji raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2017 r.

 • 03.08.2017 17:43

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (37/2017) Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym

 • 06.07.2017 17:35

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (36/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 28.06.2017 22:41

  Altus TFI wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 28.06.2017 22:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (35/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

 • 28.06.2017 22:07

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (34/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.

 • 28.06.2017 21:58

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (33/2017) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.

 • 19.06.2017 17:35

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (32/2017) Korekta informacji dot. zawarcia warunkowej umowy nabycia 100 % akcji BPH TFI oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji

 • 19.06.2017 17:24

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (31/2017) Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez Copernicus Capital TFI S.A. kontroli nad ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjn

 • 16.06.2017 15:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (30/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 08.06.2017 20:54

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (29/2017) Umorzenie akcji własnych Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 06.06.2017 17:52

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (28/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 02.06.2017 19:58

  Zarząd Altus TFI rekomenduje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję

 • 02.06.2017 19:55

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (27/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 02.06.2017 19:37

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (26/2017) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie rekomendacji podziału zysku

 • 30.05.2017 20:42

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (25/2017) Informacja o zawarciu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji EGB Investments SA

 • 30.05.2017 19:14

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (24/2017) Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 22.05.2017 17:24

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (23/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 17.05.2017 20:53

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (22/2017) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez umorzenie akcji Spółki oraz zmiana statutu Spółki

 • 15.05.2017 18:50

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (21/2017) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontroli nad BPH Towarzystwo

 • 08.05.2017 17:58

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (20/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 05.05.2017 17:32

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 28.04.2017 18:33

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.

 • 28.04.2017 18:22

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (18/2017) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.

 • 13.04.2017 17:32

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (17/2017) objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej - ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o.

 • 10.04.2017 08:58

  Vestor DM obniżył rekomendację dla Quercus TFI do "akumuluj"; podtrzymał "kupuj" Altus TFI

 • 06.04.2017 17:47

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (16/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 05.04.2017 20:30

  Altus TFI ma warunkową umowę zakupu 100 proc. akcji BPH TFI (opis)

 • 05.04.2017 20:03

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (15/2017) Zawarcie warunkowej umowy nabycia 100 % akcji BPH TFI oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji

 • 05.04.2017 20:00

  Altus TFI ma warunkową umowę zakupu 100 proc. akcji BPH TFI

 • 05.04.2017 19:49

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (14/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji

 • 04.04.2017 16:09

  Altus TFI rozważa opcje strategiczne dla EGB Investments

 • 31.03.2017 17:53

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (13/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 21.03.2017 11:21

  Altus TFI w '17 skupi się na rozwoju organicznym, ale nie wyklucza akwizycji

 • 20.03.2017 22:34

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 16.03.2017 17:44

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2017) Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 09.03.2017 17:34

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2017) Wyznaczenie biegłego rewidenta

 • 06.03.2017 17:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 28.02.2017 16:27

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Ferro

 • 13.02.2017 19:48

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2017) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez SATURN TFI S.A. kontroli nad Getback Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

 • 09.02.2017 17:39

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 06.02.2017 18:21

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 31.01.2017 15:21

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Tower Investments

 • 27.01.2017 19:04

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 17.01.2017 17:45

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2017) Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

 • 16.01.2017 18:13

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 16 stycznia 2017 r.

 • 16.01.2017 18:00

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2017) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A.

 • 09.01.2017 19:05

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 02.01.2017 17:22

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 31.12.2016 13:07

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (90/2016) Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

 • 20.12.2016 17:49

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (89/2016) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 20.12.2016 17:16

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (88/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 19.12.2016 19:29

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (87/2016) Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego statutu ALTUS TFI S.A.

 • 16.12.2016 20:04

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (86/2016) Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 16.12.2016 19:48

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (85/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 15.12.2016 17:50

  Altus TFI skupił 4,48 proc. akcji własnych

 • 15.12.2016 17:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (84/2016) Zakończenie oferty skupu akcji własnych

 • 06.12.2016 18:12

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (83/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 06.12.2016 17:57

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (82/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 06.12.2016 17:46

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (81/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego

 • 02.12.2016 17:34

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (80/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki

 • 01.12.2016 18:55

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (79/2016) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki ALTUS TFI S.A.

 • 01.12.2016 18:14

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji ALTUS TFI

 • 30.11.2016 18:27

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (78/2016) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki

 • 29.11.2016 18:32

  Altus TFI ogłasza ofertę skupu do 2.641.683 akcji własnych po 16 zł za szt.

 • 29.11.2016 18:18

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (77/2016) Ogłoszenie oferty skupu akcji własnych

 • 25.11.2016 17:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (76/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 16.11.2016 17:16

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (75/2016) Przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

 • 10.11.2016 21:54

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (74/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 10.11.2016 21:41

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (73/2016) Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz objęcie akcji serii H Spółki

 • 07.11.2016 17:47

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (72/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 07.11.2016 00:06

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 03.11.2016 17:24

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (71/2016) Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2016 r.

 • 20.10.2016 14:58

  Altus TFI chce inwestować w spółki technologiczne w kraju; kupuje LifeTube

 • 13.10.2016 22:29

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (70/2016) Powołanie Członka Zarządu ALTUS TFI S.A.

 • 13.10.2016 22:21

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (69/2016) Wskazanie osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki

 • 10.10.2016 18:05

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (68/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 08.10.2016 15:03

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (67/2016) Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 07.10.2016 20:31

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (66/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 07.10.2016 15:42

  Altus TFI chce na koniec '16 zarządzać funduszami o wartości ponad 10 mld zł

 • 06.10.2016 21:23

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (65/2016) Zakończenie oferty skupu akcji własnych

 • 06.10.2016 19:21

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (64/2016) Korekta raportu nr 64/2016 o wartości aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 06.10.2016 17:34

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (64/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 28.09.2016 17:13

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (63/2016) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.09.2016 17:11

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (62/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.09.2016 17:37

  Altus TFI przedłuża zapisy w ofercie skupu akcji własnych do 3 października

 • 22.09.2016 17:20

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (61/2016) Zmiana harmonogramu oferty skupu akcji własnych

 • 19.09.2016 18:39

  Altus TFI chce skupić do 5 mln akcji własnych po 16 zł za szt.

 • 19.09.2016 18:05

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (60/2016) Ogłoszenie oferty skupu akcji własnych

 • 09.09.2016 17:36

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 09.09.2016 17:17

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (59/2016) Korekta raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

 • 06.09.2016 17:12

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (58/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 26.08.2016 17:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 24.08.2016 17:15

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (57/2016) Zmiana daty publikacji raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2016 r.

 • 11.08.2016 08:50

  Altus TFI zakończył rozmowy ws. przejęcia BPH TFI, strony nie uzgodniły warunków

 • 11.08.2016 08:34

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (56/2016) Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia 100 % akcji BPH TFI S.A.

 • 04.08.2016 17:20

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (55/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

 • 20.07.2016 18:21

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (54/2016) Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 20.07.2016 17:30

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (53/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 15.07.2016 17:42

  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (52/2016) Zakończenie oferty skupu akcji własnych

 • 14.07.2016 17:59

  Altus TFI nadal rozmawia o przejęciu 100 proc. akcji BPH TFI