Agora SA

skrót: AGO

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:38

Aktualny kurs6,90   -1,43 %-0,10 zł
Otwarcie6,90-1,43%
Minimum6,90-1,43%
Maksimum6,96-0,57%
Wolumen (szt.) 6652
Kurs odniesienia7
Widełki dolne6,22
Widełki górne7,58
Obroty (tyś. zł)46
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
51 7506,90
13006,86
21 7006,84
13006,82
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,98200 1
7,001 173 2
7,103 366 5
7,14150 1
Jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce. Jej oferta obejmuje sieć kin (Helios SA), firmę produkcji i dystrybucji filmowej Next Film, prasę (m.in. Gazetę Wyborczą), reklamę zewnętrzną (AMS SA), serwisy internetowe (Gazeta.pl, Sport.pl, Tokfm.pl) i stacje radiowe (m.in.: Tok FM, Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda), a także wydawnictwa książkowe i płytowe. Od 2018 r. Grupa działa także na rynku gastronomicznym.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU OFE Złota Jesieńportfel8 126 43417,44%8 126 43412,75%
Agora-Holding sp. z o.o.5 401 85211,60%22 528 25235,36%
MDIF Media Holdings I, LLCNWZ5 355 64511,50%5 355 6458,41%
NN OFEportfel4 480 4659,61%4 480 4657,03%

Kategoria • 08.01.2021 00:05

  Agora odwoła się od decyzji prezesa UOKiK zakazującej przejęcia Eurozetu (aktl.)

 • 07.01.2021 20:46

  Agora odwoła się od decyzji prezesa UOKiK zakazującej przejęcia spółki Eurozet

 • 07.01.2021 20:20

  AGORA SA (1/2021) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazująca koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

 • 07.01.2021 13:58

  Sprzedaż dzienników w listopadzie '20 spadła rdr o 18,7 proc. do 460,4 tys. sztuk - ZKDP

 • 07.01.2021 13:13

  Prezes UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę (opis)

 • 07.01.2021 12:57

  Prezes UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę

 • 31.12.2020 16:27

  Agora rozpoczęła negocjacje w sprawie zmiany warunków opcji menedżerskich Heliosa

 • 31.12.2020 16:04

  AGORA SA (46/2020) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zmiany warunków opcji menadżerskich Helios S.A.

 • 23.12.2020 16:31

  AGORA SA (45/2020) Zawarcie kolejnych umów: o kredyt w rachunku bieżącym oraz o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną Helios S.A.

 • 15.12.2020 17:59

  AGORA SA (44/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR

 • 11.12.2020 15:08

  AGORA SA (43/2020) Zarejestrowanie umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2021

 • 03.12.2020 11:04

  Sprzedaż dzienników w październiku spadła rdr o 17,4 proc. do 463,7 tys. sztuk - ZKDP

 • 18.11.2020 16:36

  AGORA SA (42/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

 • 17.11.2020 20:12

  AGORA SA (41/2020) Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.

 • 17.11.2020 12:10

  Agora nie zgadza się z wątpliwościami UOKiK ws. przejęcia Eurozetu

 • 17.11.2020 10:58

  Prezes UOKiK ocenia, że Agora dzięki przejęciu kontroli nad Eurozet uzyska przewagę na rynku reklamy radiowej

 • 17.11.2020 08:32

  Agora miała w III kw. 20,7 mln zł EBITDA, powyżej oczekiwań (opis)

 • 17.11.2020 07:50

  Agora podtrzymała prognozy dla rynku reklamowego

 • 17.11.2020 07:27

  Agora miała w III kw. 20,7 mln zł EBITDA, powyżej oczekiwań

 • 17.11.2020 07:09

  AGORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 13:29

  AGORA SA (40/2020) Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

 • 10.11.2020 21:15

  Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do wniosku Agory o przejęcie kontroli nad Eurozet

 • 10.11.2020 20:48

  AGORA SA (39/2020) Zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec koncentracji

 • 06.11.2020 06:40

  Branża kinowa liczy na wsparcie państwa - Kotłowska, Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina (wywiad)

 • 04.11.2020 14:01

  Sprzedaż dzienników we wrześniu spadła rdr o 18,2 proc. do 458,1 tys. sztuk - ZKDP

 • 06.10.2020 12:56

  Sprzedaż dzienników w sierpniu spadła rdr o 19,3 proc. do 466 tys. sztuk - ZKDP

 • 05.10.2020 16:58

  AGORA SA (38/2020) Rejestracja zmian w statucie Spółki

 • 01.10.2020 18:53

  AGORA SA (37/2020) Rejestracja połączenia Agora-Poligrafia Sp. z o.o. z Agorą S.A.

 • 28.09.2020 11:26

  AGORA SA (36/2020) Rezygnacja członka Zarządu Agory S.A.

 • 25.09.2020 11:29

  Agora rozpoczyna odbudowę wyników, analizuje elementy strategii

 • 25.09.2020 08:23

  Agora miała w II kw. 41,1 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 25.09.2020 07:32

  Agora spodziewa się spadku wydatków na reklamę w '20 o 8-12 proc.

 • 25.09.2020 07:14

  Agora miała w II kw. 41,1 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami

 • 25.09.2020 06:31

  AGORA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.09.2020 19:32

  Agora zawarła umowę kredytową na 65 mln zł, Helios na 40 mln zł

 • 24.09.2020 18:12

  AGORA SA (35/2020) Zawarcie umów: o kredyt w rachunku bieżącym oraz o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną Helios S.A., oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 24.09.2020 18:01

  AGORA SA (34/2020) Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym, Aneksu nr 7 do Umowy o Limit Kredytowy z dnia 25 maja 2017 roku oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 12.09.2020 21:12

  Internet stał się najbardziej kasowym rynkiem reklamy w II kwartale 2020 r. - raport PIE

 • 03.09.2020 12:27

  Sprzedaż dzienników w lipcu spadła rdr o 14,5 proc. do 468,5 tys. sztuk - ZKDP

 • 31.08.2020 09:53

  UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające ws. działań spółek AMS i Ströer Polska

 • 14.08.2020 07:48

  Agora miała w II kw. 41,1 mln zł straty netto - szacunki

 • 14.08.2020 07:28

  AGORA SA (33/2020) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Agora za 2 kwartał i pierwszą połowę 2020 r.

 • 05.08.2020 17:00

  AGORA SA (32/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 r.

 • 05.08.2020 11:27

  Sprzedaż dzienników w czerwcu spadła rdr o 16,2 proc. do 468,5 tys. sztuk - ZKDP

 • 25.06.2020 16:26

  AGORA SA (30/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku

 • 25.06.2020 16:19

  AGORA SA (29/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 23.06.2020 14:18

  AMS z grupy Agora ma 92 proc. udziałów w spółce Piano Group z rynku DOOH

 • 23.06.2020 13:48

  AGORA SA (28/2020) Ustalenie ostatecznej ceny nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Piano Group Sp. z o.o. oraz zmiana umowy wspólników

 • 09.06.2020 16:40

  AGORA SA (27/2020) Zakończenie negocjacji i sprzedaż przedsiębiorstwa Domiporta Sp. z o.o.

 • 03.06.2020 14:21

  Sprzedaż dzienników w kwietniu spadła rdr o 20,4 proc. do 459,2 tys. sztuk - ZKDP

 • 02.06.2020 18:01

  AGORA SA (26/2020) Zakończenie negocjacji i sprzedaż udziałów Foodio Sp. z o. o.

 • 29.05.2020 14:52

  AGORA SA (25/2020) Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 29.05.2020 14:32

  AGORA SA (24/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

 • 29.05.2020 13:16

  Agora spodziewa się największych spadków w reklamie zewnętrznej, prasowej oraz kinowej

 • 29.05.2020 08:35

  Agora wypracowała w I kw. 44,6 mln zł zysku EBITDA, wzrost o 18 proc. rok do roku (opis)

 • 29.05.2020 07:51

  Agora spodziewa się straty operacyjnej w 2020 roku

 • 29.05.2020 07:30

  Agora wypracowała w I kw. 44,6 mln zł zysku EBITDA, wzrost o 18 proc. rok do roku

 • 29.05.2020 07:16

  AGORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 19:22

  Wybuch pandemii i jej skutki uniemożliwią realizację celów finansowych grupy Agora ze strategii 2018-2022

 • 28.05.2020 19:08

  AGORA SA (23/2020) Wpływ pandemii COVID-19 i jej skutków na realizację Strategii Grupy Agora na lata 2018 - 2022

 • 28.05.2020 18:54

  Cyberpunk 2077 będzie reklamowany w mediach grupy Agora

 • 20.05.2020 14:58

  Domiporta rozpoczęła negocjacje ws. sprzedaży spółki z inwestorami zewnętrznymi

 • 20.05.2020 14:32

  AGORA SA (22/2020) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Domiporta Sp. z o.o. z inwestorami zewnętrznymi

 • 14.05.2020 08:51

  Tradycyjne kina pozostaną zamknięte na dłużej - wiceminister kultury

 • 06.05.2020 12:09

  Sprzedaż dzienników w III '20 spadła rdr o 16,14 proc. do 499 tys. sztuk - ZKDP

 • 30.04.2020 15:43

  Odpisy wartości aktywów na 21,7 mln zł obciążą wynik grupy Agora w I kw.

 • 30.04.2020 15:28

  AGORA SA (21/2020) Rezygnacja członka zarządu Agory S.A.

 • 30.04.2020 15:21

  AGORA SA (20/2020) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Domiporta Sp. z o.o. oraz odpis wartości udziałów spółki

 • 30.04.2020 15:13

  AGORA SA (19/2020) Złożenie wniosku o upadłość przez spółkę zależną oraz rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży jej udziałów

 • 24.04.2020 14:25

  Agora podpisała aneks przedłużający do 29 września 35 mln zł kredytu

 • 24.04.2020 13:53

  Zarząd Agory rekomenduje przeznaczenie zysku za '19 w całości na kapitał zapasowy

 • 24.04.2020 13:51

  AGORA SA (18/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r.

 • 24.04.2020 13:44

  AGORA SA (17/2020) Aneks do umowy o limit kredytowy

 • 24.04.2020 13:39

  AGORA SA (16/2020) Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r.

 • 23.04.2020 14:38

  Agora zmniejszyła zatrudnienie w Goldenline o ok. 80 proc., koszt odejść obciąży wyniki w II kw.

 • 23.04.2020 14:24

  AGORA SA (15/2020) Zakończenie procedury konsultacji ze związkiem zawodowym w sprawie zwolnień grupowych w Goldenline Sp. z o.o. i uruchomienie programu dobrowolnych odejść

 • 22.04.2020 09:53

  BM mBanku obniżył cenę docelową Agory do 8,6 zł, a rekomendację do "akumuluj"

 • 15.04.2020 13:07

  Agora porozumiała się ze związkami ws. wynagrodzeń, oszczędności szacuje na 25 mln zł

 • 15.04.2020 12:48

  AGORA SA (14/2020) Zakończenie konsultacji ze związkiem zawodowym w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w Grupie Agora

 • 06.04.2020 10:28

  Agora rozpoczęła konsultacje ze związkami m.in. w sprawie obniżki wynagrodzeń

 • 06.04.2020 10:16

  AGORA SA (13/2020) Rozpoczęcie procedury konsultacji ze związkiem zawodowym w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w Grupie Agora oraz zwolnień grupowych w Goldenline Sp. z o.o.

 • 03.04.2020 15:10

  Sprzedaż dzienników w II '20 spadła rdr o 8,4 proc. do 553,4 tys. sztuk - ZKDP

 • 30.03.2020 23:32

  Agora zawiesiła rozmowy z bankami o finansowaniu wydatków na akwizycje i inwestycje

 • 30.03.2020 22:24

  AGORA SA (12/2020) Zawieszenie negocjacji z konsorcjum banków w sprawie pozyskania finansowania dla Grupy Agora i zawarcie porozumienia do umowy kredytowej

 • 27.03.2020 16:17

  Trigon DM przeprowadził stress-testy na Covid-19 dla spółek, wskazał 9 zagrożonych firm

 • 24.03.2020 09:24

  DM BOŚ zawiesza rekomendacje LPP, CCC, VRG i Agory

 • 23.03.2020 07:31

  AGORA SA (11/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

 • 23.03.2020 07:23

  Agora oczekuje istotnego negatywnego wpływu koronawirusa na wyniki II kw., przesuwa inwestycje

 • 23.03.2020 07:14

  AGORA SA (10/2020) Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Agora

 • 17.03.2020 15:42

  Grupa Cyfrowego Polsatu złożyła ofertę zakupu Interii - Parkiet

 • 13.03.2020 12:43

  Agora liczy, że odrobi straty po zamknięciu kin w kolejnych okresach

 • 13.03.2020 09:02

  Wyniki Agory powyżej oczekiwań, ale ważniejsze problemy na rynku kinowym (opinia)

 • 13.03.2020 08:35

  Agora wypracowała w IV kw. 54,5 mln zł zysku EBITDA, powyżej konsensusu (opis)

 • 13.03.2020 07:40

  Agora wypracowała w IV kw. 54,5 mln zł zysku EBITDA, powyżej konsensusu

 • 13.03.2020 07:27

  Wyniki grupy Agora w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.03.2020 00:45

  AGORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 13.03.2020 00:43

  AGORA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 11.03.2020 09:59

  DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Neuki i Netii, obniżył dla Agory i Mercator Medical

 • 06.03.2020 19:23

  Helios za tydzień obniży ceny biletów we wszystkich kinach - prezes

 • 04.03.2020 11:02

  Sprzedaż dzienników w I '20 spadła rdr o 7,2 proc. do 565,3 tys. sztuk - ZKDP

 • 28.02.2020 15:53

  Agora chce ustanowić program motywacyjny dla zarządu i kluczowych pracowników

 • 28.02.2020 15:07

  AGORA SA (9/2020) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Agory S.A. z Agorą-Poligrafią sp. z o.o.

 • 28.02.2020 14:55

  AGORA SA (8/2020) Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 marca 2020 r.

 • 28.02.2020 14:47

  AGORA SA (7/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.

 • 26.02.2020 07:04

  Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę krajobrazową

 • 12.02.2020 17:58

  AGORA SA (6/2020) Uzgodnienie treści planu połączenia pomiędzy Agora S.A. a Agora-Poligrafia sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

 • 06.02.2020 10:06

  Agora sprzedała nieruchomość, wpływ na wynik operacyjny grupy w I kw. '20 wyniesie ok. 6,6 mln zł

 • 06.02.2020 09:49

  AGORA SA (5/2020) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 05.02.2020 17:34

  UOKiK wszczął postępowanie dot. rynku reklamy w Warszawie, pośrednio związane z AMS z grupy Agora (aktl.)

 • 05.02.2020 10:50

  UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające ws. spółki zależnej Agory

 • 05.02.2020 10:46

  Sprzedaż dzienników w grudniu spadła rdr o 6,3 proc. do 563,8 tys. sztuk - ZKDP

 • 31.01.2020 15:17

  Spółki z grupy Agora mają umowę inwestycyjną dot. współpracy przy rozwoju marki Pasibus

 • 31.01.2020 15:03

  AGORA SA (4/2020) Podpisanie umowy inwestycyjnej między Step Inside sp.z o.o. a Helios S.A.

 • 30.01.2020 10:14

  AGORA SA (3/2020) Aktualizacja wyceny wartości udziałów w spółce Piano Group sp. z o.o.

 • 29.01.2020 15:51

  AGORA SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 17.01.2020 17:36

  Agora może dokonać odpisu, wpływ na skons. wynik netto w IV kw. '19 r. to ok. 6,5 mln zł

 • 17.01.2020 17:19

  AGORA SA (1/2020) Odpisy aktualizujące wartość aktywów

 • 07.01.2020 15:01

  Sprzedaż dzienników w listopadzie spadła rdr o 8,6 proc. do 566,4 tys. sztuk - ZKDP

 • 23.12.2019 15:10

  AGORA SA (28/2019) Aneks do umowy o limit kredytowy

 • 10.12.2019 14:25

  UOKiK chce zakończyć do połowy '20 analizy ws. niezgłoszenia przez Agorę przejęcia Eurozetu

 • 04.12.2019 11:13

  Sprzedaż dzienników w październiku spadła rdr o 6,7 proc. do 561 tys. sztuk - ZKDP

 • 27.11.2019 11:19

  UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia Eurozet przez Agorę

 • 08.11.2019 11:17

  Agora spodziewa się w ’20 porównywalnej lub niższej rdr dynamiki rynku reklamy

 • 08.11.2019 11:07

  Agora będzie selektywnie podchodzić do inwestycji w nowe obszary biznesowe

 • 08.11.2019 08:18

  Agora wypracowała w III kw. 27,8 mln zł zysku EBITDA, powyżej konsensusu (opis)

 • 08.11.2019 07:39

  Agora wypracowała w III kw. 27,8 mln zł zysku EBITDA, powyżej konsensusu

 • 08.11.2019 07:27

  Wyniki grupy Agora w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2019 07:04

  AGORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.11.2019 08:06

  "Gazeta Wyborcza" ma ponad 200 tys. płatnych subskrypcji cyfrowych

 • 06.11.2019 16:36

  DM mBanku podwyższył cenę docelową Agory do 17 zł

 • 06.11.2019 14:58

  Sprzedaż dzienników we wrześniu spadła rdr o 6,8 proc. do 559,8 tys. sztuk - ZKDP

 • 11.10.2019 16:38

  Liczba sprzedanych biletów kinowych w III kw. wzrosła o 4,5 proc. rdr do 14,6 mln

 • 03.10.2019 12:33

  DM BDM obniża cenę docelową akcji Agory do 14,8 zł

 • 03.10.2019 12:19

  Sprzedaż dzienników w sierpniu spadła rdr o 5,6 proc. do 577,5 tys. sztuk - ZKDP

 • 18.09.2019 14:36

  Agora zamierza wykonać opcję kupna 60 proc. udziałów Eurozet (opis)

 • 18.09.2019 14:20

  Agora zamierza wykonać opcję kupna 60 proc. udziałów Eurozet

 • 18.09.2019 14:06

  AGORA SA (27/2019) Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 60% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o.

 • 17.09.2019 20:21

  AGORA SA (26/2019) Uzgodnienie ostatecznej ceny sprzedaży udziałów w Eurozet sp. z o.o. w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny

 • 12.09.2019 18:40

  Agora zawarła umowę dot. nabycia pakietu większościowego udziałów w Online Technologies HR

 • 12.09.2019 18:25

  AGORA SA (25/2019) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Online Technologies HR sp. z o.o. oraz umowy wspólników

 • 06.09.2019 08:33

  Agora wypracowała w II kw. 11,9 mln zł zysku EBITDA bez wpływu MSSF 16 (opis)

 • 06.09.2019 07:59

  Agora obniżyła prognozę wzrostu rynku reklamy w '19 do 1,5-3,5 proc.

 • 06.09.2019 07:43

  Agora wypracowała w II kw. 11,9 mln zł zysku EBITDA bez wpływu MSSF 16

 • 06.09.2019 07:41

  Wyniki grupy Agora w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 06.09.2019 07:25

  Wyniki grupy Agora w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.09.2019 07:10

  AGORA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 04.09.2019 11:34

  Sprzedaż dzienników w lipcu spadła rdr o 8,9 proc. do 547,6 tys. sztuk - ZKDP

 • 29.08.2019 16:00

  AGORA SA (24/2019) Aneks do umowy o limit kredytowy

 • 29.08.2019 09:17

  Agora ma ofertę zwiększenia zaangażowania w Online Technologies HR do 79,8 proc. z 46,15 proc.

 • 29.08.2019 09:03

  AGORA SA (23/2019) Oferta nabycia udziału większościowego w spółce Online Technologies HR Sp. z o.o.

 • 10.04.2019 17:44

  AGORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 10.04.2019 17:42

  AGORA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 10.04.2019 17:16

  AGORA SA (9/2019) Korekta raportu rocznego za 2018 r.

 • 29.03.2019 14:44

  AGORA SA (8/2019) Aneks do umowy o limit kredytowy

 • 25.03.2019 19:00

  Agora w wynikach za I kw. '19 utworzy ok. 5 mln zł rezerwy na zwolnienia grupowe

 • 25.03.2019 18:46

  AGORA SA (7/2019) Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w segmencie Druk w Grupie Agora

 • 19.03.2019 07:02

  Zbigniew Jakubas nie wyklucza zainteresowania Eurozetem, gdyby był na sprzedaż

 • 12.03.2019 10:57

  UOKiK sprawdza, czy Agora powinna zgłosić wniosek o koncentrację ws. przejęcia Radia Zet

 • 11.03.2019 19:19

  Grupa Agora rozpoczęła negocjacje z bankami w celu pozyskania do 0,5 mld zł kredytu

 • 11.03.2019 19:02

  AGORA SA (6/2019) Rozpoczęcie negocjacji z konsorcjum banków w sprawie pozyskania finansowania dla Grupy Agora

 • 08.03.2019 08:38

  Agora miała w IV kw. 47,5 mln zł EBITDA, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 08.03.2019 08:15

  AGORA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 08.03.2019 08:01

  Agora prognozuje wzrost rynku reklamy w '19 na 2,5-4,5 proc.

 • 08.03.2019 07:46

  Agora miała w IV kw. 47,5 mln zł EBITDA, zgodnie z oczekiwaniami

 • 08.03.2019 07:37

  Wyniki grupy Agora w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.03.2019 07:25

  AGORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 05.03.2019 14:06

  Agora planuje zwolnienie do 153 osób, głównie w segmencie druk (opis)

 • 05.03.2019 13:55

  Agora planuje zwolnienie do 153 osób, głównie w segmencie druk

 • 05.03.2019 13:40

  AGORA SA (5/2019) Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w segmencie Druk w Grupie Agora

 • 05.03.2019 13:24

  Sprzedaż dzienników w I '19 spadła rdr o 10 proc. do 599,7 tys. sztuk - ZKDP

 • 28.02.2019 15:21

  Helios z grupy Agora ma list intencyjny dot. współpracy przy rozwoju marki Pasibus

 • 28.02.2019 14:43

  AGORA SA (4/2019) Rozpoczęcie negocjacji przez spółkę zależną w przedmiocie rozwoju marki Pasibus

 • 20.02.2019 18:28

  Agora ma umowę zakupu 40 proc. udziałów Eurozet za 130,75 mln zł (opis)

 • 20.02.2019 16:08

  Agora ma umowę zakupu 40 proc. udziałów Eurozet za 130,75 mln zł

 • 20.02.2019 15:49

  AGORA SA (3/2019) Zakończenie negocjacji. Zawarcie umowy sprzedaży i nabycie tytułu prawnego do udziałów w Eurozet sp. z o.o. oraz zawarcie umowy wspólników Eurozet

 • 07.02.2019 10:44

  Odpisy obniżą wynik grupy Agora za IV kw. '18 o około 11,4 mln zł (popr.)

 • 06.02.2019 19:14

  Grupa Agora dokona odpisów na łącznie 11,4 mln zł

 • 06.02.2019 18:53

  AGORA SA (2/2019) Odpisy aktualizujące wartość aktywów

 • 05.02.2019 14:51

  Sprzedaż dzienników w XII '18 spadła rdr o 12,2 proc. do 601,5 tys. sztuk - ZKDP (opis)

 • 05.02.2019 13:16

  Sprzedaż dzienników w XII '18 spadła rdr o 12,2 proc. do 601,5 tys. sztuk - ZKDP

 • 25.01.2019 18:07

  Agora rozpoczęła negocjacje w sprawie potencjalnego nabycia spółki Eurozet (opis)

 • 25.01.2019 17:52

  Agora rozpoczęła negocjacje w sprawie potencjalnego nabycia spółki Eurozet

 • 25.01.2019 17:42

  AGORA SA (1/2019) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia udziałów Eurozet sp. z o. o.

 • 04.01.2019 11:58

  Sprzedaż dzienników w XI '18 spadła rdr o 7 proc. do 619,8 tys. sztuk - ZKDP

 • 12.12.2018 11:36

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT (opis)

 • 12.12.2018 10:12

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT

 • 05.12.2018 12:03

  Sprzedaż dzienników w październiku spadła rdr o 8,6 proc. do 601,3 tys. sztuk - ZKDP

 • 03.12.2018 16:46

  DM mBanku podniósł cenę docelową Agory do 16 zł za akcję

 • 22.11.2018 15:25

  AGORA SA (28/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 09.11.2018 13:09

  Powtórzenie w '18 frekwencji kinowej z ubiegłego roku jest prawdopodobne - Jagiełło, Agora

 • 09.11.2018 07:33

  Agora podwyższyła prognozę wzrostu rynku reklamy w '18 do 6-8 proc.

 • 09.11.2018 07:15

  Wyniki grupy Agora w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2018 07:06

  AGORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 11:55

  Sprzedaż dzienników we wrześniu spadła rdr o 9,9 proc. do 600,4 tys. sztuk - ZKDP

 • 03.10.2018 15:40

  AGORA SA (27/2018) Zmiana liczby akcji Agory S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 03.10.2018 15:13

  Sprzedaż dzienników w sierpniu spadła rdr o 8,1 proc. do 611,8 tys. sztuk - ZKDP

 • 01.10.2018 16:12

  Frekwencja w kinach w III kw. była prawdopodobnie wyższa niż rok temu - prezes Agory

 • 25.09.2018 16:26

  Agora zainwestuje 4,4 mln euro w czeską spółkę ROI Hunter

 • 20.09.2018 16:32

  DM mBanku obniżył cenę docelową akcji Agory do 15,4 zł

 • 10.09.2018 07:51

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Agory do 12,2 zł

 • 06.09.2018 18:52

  Agora odstąpiła od umów z Ruchem na dystrybucję prasy (aktl.)

 • 06.09.2018 16:50

  Agora odstąpiła od umów z Ruchem na dystrybucję prasy

 • 06.09.2018 16:33

  AGORA SA (26/2018) 26/2018 Rozwiązanie długoterminowych, stałych umów o współpracy z RUCH S.A.

 • 05.09.2018 10:44

  Sprzedaż dzienników w lipcu spadła rdr o 11,8 proc. do 601 tys. sztuk - ZKDP

 • 30.08.2018 19:31

  AGORA SA (25/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu - korekta oczywistej omyłki pisarskiej

 • 28.08.2018 17:41

  AGORA SA (25/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu

 • 21.08.2018 12:38

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla Agory do "kupuj", cenę docelową obniżył do 12 zł

 • 10.08.2018 09:00

  Oczyszczone wyniki Agory są zbliżone do oczekiwań (opinia)

 • 10.08.2018 08:40

  Agora miała w II kw. 0,3 mln zł zysku netto, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.08.2018 07:55

  Agora podwyższyła prognozę wzrostu rynku reklamy w '18 do 3,5-5,5 proc.

 • 10.08.2018 07:21

  Wyniki grupy Agora w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.08.2018 07:13

  AGORA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 06.08.2018 11:32

  Sprzedaż dzienników w czerwcu spadła rdr o 9,7 proc. do 626,3 tys. sztuk - ZKDP

 • 13.07.2018 13:11

  Agora dokona odpisu aktualizującego około 13,6 mln zł należności

 • 13.07.2018 13:02

  AGORA SA (24/2018) Odpis aktualizujący przeterminowane należności

 • 04.07.2018 14:48

  Sprzedaż dzienników w maju spadła rdr o 9 proc. do 632,5 tys. sztuk - ZKDP

 • 22.06.2018 16:05

  AGORA SA (20/2018) 20/2018/K Korekta raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.

 • 20.06.2018 18:54

  Agora wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję

 • 20.06.2018 18:49

  AGORA SA (23/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A.

 • 20.06.2018 18:46

  AGORA SA (22/2018) Powołanie składu zarządu na nową kadencję

 • 20.06.2018 18:41

  AGORA SA (21/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku

 • 20.06.2018 18:36

  AGORA SA (20/2018) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2018 r.

 • 15.06.2018 12:47

  Większość nakładów inwestycyjnych Agory na nowe biznesy może trafić na przejęcia

 • 15.06.2018 10:36

  Agora zakłada "znaczący" wzrost EBITDA, ale też wysokie nakłady inwestycyjne (opinia)

 • 15.06.2018 10:07

  Agora zakłada ok. 200 mln zł EBITDA w '22, chce kontynuować politykę dywidendową (opis)

 • 15.06.2018 09:41

  Agora zakłada ok. 200 mln zł EBITDA w '22, chce kontynuować politykę dywidendową

 • 15.06.2018 09:28

  AGORA SA (19/2018) Strategia Grupy Agora na lata 2018-2022

 • 14.06.2018 10:24

  Kino Polska TV kupiło od Agory 41,14 proc. akcji Stopklatki za 32,2 mln zł (opis)

 • 14.06.2018 10:09

  AGORA SA (18/2018) Sprzedaż akcji spółki Stopklatka S.A.

 • 14.06.2018 10:06

  Kino Polska TV kupiło od Agory 41,14 proc. akcji Stopklatka za 32,2 mln zł

 • 12.06.2018 11:44

  AGORA SA (17/2018) Kandydaci do Zarządu Agory S.A.

 • 29.05.2018 19:20

  AGORA SA (16/2018) Zamiar zgłoszenia kandydatów do zarządu Agory S.A.

 • 25.05.2018 17:11

  AGORA SA (15/2018) Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 16:59

  AGORA SA (14/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

 • 21.05.2018 11:44

  Min Sprawiedliwości za zaprzestaniem publikacji ogłoszeń sądowych i komorniczych w prasie - OSR

 • 18.05.2018 13:59

  AGORA SA (13/2018) Aneks do umowy o limit kredytowy

 • 16.05.2018 08:31

  Wyniki Agory zbieżne z oczekiwaniami (opinia)

 • 16.05.2018 07:11

  Wyniki grupy Agora w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2018 07:08

  AGORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 19:33

  Agora chce wypłacić 0,50 zł dywidendy na akcję

 • 15.05.2018 19:09

  AGORA SA (12/2018) Propozycja Zarządu Agory S.A. dotycząca wypłaty dywidendy i pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok

 • 08.05.2018 12:37

  Sprzedaż dzienników w marcu spadła rdr o 8,6 proc. do 663,8 tys. sztuk - ZKDP

 • 05.04.2018 10:58

  Sprzedaż dzienników w lutym spadła rdr o 9,6 proc. do 660,9 tys. sztuk - ZKDP

 • 08.03.2018 14:17

  Strategia Agory w czerwcu; inwestycje mogą wzrosnąć, polityka dywidendy bez zmian - prezes

 • 08.03.2018 08:32

  Agora chce w '18 przedstawić nową strategię rozwoju

 • 08.03.2018 08:11

  Agora szacuje, że w '18 wzrost wydatków na reklamę w Polsce może wynieść od 2 do 4 proc.

 • 08.03.2018 07:23

  Wyniki grupy Agora w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela, aktl.)

 • 08.03.2018 07:17

  Wyniki grupy Agora w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)