Adiuvo Investments SA

skrót: ADV

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka inwestuje w projekty z obszaru biomedycyny: w segment nutraceutyczny oraz segment urządzeń medycznych i digital health.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Orenore sp. z o.o.5 221 34057,56%6 921 34064,26%
Morluk sp. z o.o. SK605 3206,67%605 3205,62%

Kategoria • 31.12.2020 14:02

  ADIUVO INVESTMENTS SA (29/2020) Informacja nt. zawieszenia działalności spółki zależnej Carocelle S.A.

 • 31.12.2020 13:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA (28/2020) Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 01.12.2020 22:22

  ADIUVO INVESTMENTS SA (27/2020) Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. umowy dystrybucyjnej dot. produktu medycznego

 • 27.11.2020 17:45

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.09.2020 23:05

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 30.09.2020 19:30

  ADIUVO INVESTMENTS SA (26/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 04.09.2020 20:12

  ADIUVO INVESTMENTS SA (25/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

 • 03.09.2020 08:08

  ADIUVO INVESTMENTS SA (24/2020) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 31.08.2020 19:42

  ADIUVO INVESTMENTS SA (23/2020) Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.

 • 31.08.2020 19:32

  ADIUVO INVESTMENTS SA (22/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 28.08.2020 19:01

  ADIUVO INVESTMENTS SA (21/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 24.08.2020 09:45

  ADIUVO INVESTMENTS SA (20/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 04.08.2020 20:27

  ADIUVO INVESTMENTS SA (19/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 31.07.2020 23:05

  ADIUVO INVESTMENTS SA (18/2020) Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2020 dot. zawarcia umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF

 • 31.07.2020 22:25

  ADIUVO INVESTMENTS SA (18/2020) Zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF

 • 28.05.2020 13:03

  ADIUVO INVESTMENTS SA (15/2020) Dopuszczenie produktu medycznego do sprzedaży na rynku europejskim

 • 27.04.2020 20:08

  ADIUVO INVESTMENTS SA (14/2020) Zawarcie ramowego porozumienia o współpracy przez spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF

 • 27.04.2020 11:35

  ADIUVO INVESTMENTS SA (13/2020) Aktualizacja informacji nt. dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF

 • 23.04.2020 22:16

  ADIUVO INVESTMENTS SA (12/2020) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 23.04.2020 22:07

  ADIUVO INVESTMENTS SA (11/2020) Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 14.04.2020 14:45

  ADIUVO INVESTMENTS SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego

 • 09.04.2020 10:34

  ADIUVO INVESTMENTS SA (9/2020) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 23.03.2020 19:49

  ADIUVO INVESTMENTS SA (8/2020) Aktualizacja informacji nt. dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF

 • 28.02.2020 10:36

  ADIUVO INVESTMENTS SA (7/2020) Aktualizacja informacji nt. dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF

 • 26.02.2020 20:23

  ADIUVO INVESTMENTS SA (6/2020) Zmiana adresu siedziby emitenta

 • 30.01.2020 19:27

  ADIUVO INVESTMENTS SA (5/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 30.01.2020 08:10

  ADIUVO INVESTMENTS SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 28.01.2020 21:16

  ADIUVO INVESTMENTS SA (3/2020) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 22.01.2020 09:46

  ADIUVO INVESTMENTS SA (2/2020) Zawarcie dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF

 • 07.01.2020 18:02

  ADIUVO INVESTMENTS SA (1/2020) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.12.2019 17:01

  ADIUVO INVESTMENTS SA (41/2019) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 30.12.2019 10:36

  ADIUVO INVESTMENTS SA (40/2019) Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 23.12.2019 09:52

  ADIUVO INVESTMENTS SA (39/2019) Informacja nt. rozpoczęcia procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów spółki zależnej

 • 11.12.2019 20:54

  ADIUVO INVESTMENTS SA (38/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 02.12.2019 15:58

  ADIUVO INVESTMENTS SA (37/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 29.11.2019 19:21

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 01.10.2019 20:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 01.10.2019 20:27

  ADIUVO INVESTMENTS SA (36/2019) Korekta raportu okresowego za I półrocze 2019 r.

 • 27.09.2019 20:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 18:35

  ADIUVO INVESTMENTS SA (32/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 30.05.2019 21:28

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.05.2019 20:14

  ADIUVO INVESTMENTS SA (31/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 17.05.2019 21:24

  ADIUVO INVESTMENTS SA (30/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 17.04.2019 19:00

  ADIUVO INVESTMENTS SA (27/2019) Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. listu intencyjnego dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej

 • 17.04.2019 09:33

  ADIUVO INVESTMENTS SA (26/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych ADIUVO INVESTMENTS S.A.

 • 26.03.2019 19:36

  ADIUVO INVESTMENTS SA (24/2019) Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 20.03.2019 07:41

  ADIUVO INVESTMENTS S.A. (23/2019) Informacja nt. oddalenia wniosku w sprawie zmiany statutu Spółki

 • 12.03.2019 11:28

  ADIUVO INVESTMENTS SA (22/2019) Uzupełnienie informacji nt. osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.

 • 05.03.2019 15:31

  ADIUVO INVESTMENTS SA (21/2019) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 05.03.2019 15:24

  ADIUVO INVESTMENTS SA (20/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 26 lutego 2019 roku.

 • 28.02.2019 19:05

  ADIUVO INVESTMENTS SA (19/2019) Informacja nt. częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 26.02.2019 22:05

  ADIUVO INVESTMENTS SA (18/2019) Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.

 • 26.02.2019 21:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA (17/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 26 lutego 2019 roku

 • 25.02.2019 22:01

  ADIUVO INVESTMENTS SA (16/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 15.02.2019 17:08

  ADIUVO INVESTMENTS SA (15/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

 • 11.02.2019 20:49

  ADIUVO INVESTMENTS SA (14/2019) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 07.02.2019 20:09

  ADIUVO INVESTMENTS SA (13/2019) Podsumowanie emisji akcji serii P

 • 05.02.2019 12:05

  ADIUVO INVESTMENTS SA (12/2019) Aktualizacja informacji w sprawie oferty prywatnej akcji serii P

 • 31.01.2019 20:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA (11/2019) Informacja nt. przydziału akcji serii P

 • 31.01.2019 19:33

  ADIUVO INVESTMENTS SA (10/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 30.01.2019 11:31

  ADIUVO INVESTMENTS SA (9/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 25.01.2019 14:22

  ADIUVO INVESTMENTS SA (8/2019) Informacja nt. sprzedaży spółki portfelowej, w której udziały posiada Fundusz JPIF

 • 25.01.2019 14:04

  ADIUVO INVESTMENTS SA (7/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 24.01.2019 17:10

  ADIUVO INVESTMENTS SA (6/2019) Zawarcie umów objęcia akcji serii P

 • 24.01.2019 17:08

  Adiuvo Investments ustaliło cenę emisyjną akcji serii P na 9 zł

 • 24.01.2019 17:05

  ADIUVO INVESTMENTS SA (5/2019) Uzupełnienie raportu bieżącego dotyczącego informacji nt. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P

 • 24.01.2019 16:44

  ADIUVO INVESTMENTS SA (5/2019) Informacja nt. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P

 • 24.01.2019 16:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA (4/2019) Informacja nt. zawarcia umowy określającej warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii P

 • 11.01.2019 20:03

  ADIUVO INVESTMENTS SA (3/2019) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O

 • 09.01.2019 17:12

  ADIUVO INVESTMENTS SA (2/2019) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii O

 • 09.01.2019 15:20

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ADIUVO INVESTMENTS S.A.

 • 07.01.2019 17:13

  ADIUVO INVESTMENTS SA (1/2019) Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii O

 • 31.12.2018 18:36

  ADIUVO INVESTMENTS SA (49/2018) Informacja nt. zawarcia dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze określającym warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii P

 • 31.12.2018 17:25

  ADIUVO INVESTMENTS SA (48/2018) Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 31.12.2018 11:51

  ADIUVO INVESTMENTS SA (47/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 KSH

 • 21.12.2018 14:46

  ADIUVO INVESTMENTS SA (46/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku.

 • 17.12.2018 20:35

  ADIUVO INVESTMENTS SA (45/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku

 • 30.11.2018 13:19

  ADIUVO INVESTMENTS SA (44/2018) Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 21.11.2018 22:02

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 16.11.2018 22:40

  ADIUVO INVESTMENTS SA (43/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 16.11.2018 09:13

  ADIUVO INVESTMENTS SA (41/2018) Korekta raportu bieżącego nr 41/2018

 • 15.11.2018 20:15

  ADIUVO INVESTMENTS SA (42/2018) Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 15.11.2018 20:07

  ADIUVO INVESTMENTS SA (41/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 14.11.2018 20:39

  ADIUVO INVESTMENTS SA (40/2018) Plan połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 09.11.2018 17:14

  ADIUVO INVESTMENTS SA (39/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 08.11.2018 18:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA (38/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O

 • 22.10.2018 21:28

  ADIUVO INVESTMENTS SA (37/2018) Podsumowanie emisji akcji serii O

 • 11.10.2018 17:50

  ADIUVO INVESTMENTS SA (36/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 08.10.2018 13:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA (34/2018) Aktualizacja informacji w sprawie oferty prywatnej akcji serii O

 • 08.10.2018 13:51

  ADIUVO INVESTMENTS SA (34/2018) Informacja nt. przydziału akcji serii O

 • 01.10.2018 23:02

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.09.2018 08:53

  ADIUVO INVESTMENTS SA (33/2018) Informacja nt. ceny emisyjnej akcji serii O

 • 27.09.2018 23:07

  ADIUVO INVESTMENTS SA (32/2018) Uchwała Zarządu Adiuvo Investments S.A. w sprawie ceny emisyjnej akcji serii O

 • 25.09.2018 21:16

  ADIUVO INVESTMENTS SA (31/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 23.08.2018 23:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA (30/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Adiuvo Investments S.A.

 • 23.08.2018 23:11

  ADIUVO INVESTMENTS SA (29/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

 • 20.08.2018 22:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA (28/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 20 sierpnia 2018 roku

 • 08.08.2018 22:31

  ADIUVO INVESTMENTS SA (27/2018) Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a mBank S.A.

 • 23.07.2018 22:23

  ADIUVO INVESTMENTS SA (26/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 17.07.2018 15:22

  ADIUVO INVESTMENTS SA (25/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 29.06.2018 19:13

  ADIUVO INVESTMENTS SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.

 • 29.06.2018 19:00

  ADIUVO INVESTMENTS SA (23/2018) Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

 • 27.06.2018 18:20

  ADIUVO INVESTMENTS SA (22/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 22:02

  ADIUVO INVESTMENTS SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 23.05.2018 17:44

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 21:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 21:10

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.04.2018 18:34

  ADIUVO INVESTMENTS SA (20/2018) Sprostowanie informacji przekazanych na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 23.04.2018 18:13

  ADIUVO INVESTMENTS SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 12.04.2018 22:03

  ADIUVO INVESTMENTS SA (18/2018) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów

 • 28.03.2018 10:53

  Adiuvo Investments zrezygnowało z przeprowadzania emisji nowych akcji

 • 28.03.2018 10:34

  ADIUVO INVESTMENTS SA (17/2018) Aktualizacja informacji nt. ewentualnej oferty akcji Adiuvo Investments S.A.

 • 27.03.2018 14:48

  ADIUVO INVESTMENTS SA (16/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.03.2018 14:08

  ADIUVO INVESTMENTS SA (15/2018) Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

 • 20.03.2018 13:24

  ADIUVO INVESTMENTS SA (14/2018) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 15.03.2018 16:32

  ADIUVO INVESTMENTS SA (13/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 06.03.2018 10:51

  ADIUVO INVESTMENTS SA (12/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 28.02.2018 10:25

  ADIUVO INVESTMENTS SA (11/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 31.01.2018 17:21

  ADIUVO INVESTMENTS SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 25 stycznia 2018 roku.

 • 26.01.2018 19:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA (9/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 25.01.2018 21:32

  ADIUVO INVESTMENTS SA (8/2018) Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 25 stycznia 2018 r.

 • 25.01.2018 21:29

  ADIUVO INVESTMENTS SA (7/2018) Informacja nt. podjęcia przez NWZ Adiuvo Investments S.A. uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii N

 • 22.01.2018 23:33

  ADIUVO INVESTMENTS SA (6/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 22.01.2018 22:07

  ADIUVO INVESTMENTS SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 20.01.2018 08:31

  ADIUVO INVESTMENTS SA (4/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 16.01.2018 11:27

  ADIUVO INVESTMENTS SA (3/2018) Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. listu ofertowego dotyczącego komercjalizacji technologii

 • 05.01.2018 20:27

  ADIUVO INVESTMENTS SA (2/2018) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

 • 02.01.2018 13:13

  ADIUVO INVESTMENTS SA (1/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 grudnia 2017 roku.

 • 29.12.2017 23:35

  ADIUVO INVESTMENTS SA (41/2017) Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.

 • 29.12.2017 23:24

  ADIUVO INVESTMENTS SA (40/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 29.12.2017 22:04

  ADIUVO INVESTMENTS SA (39/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 29.12.2017 09:38

  ADIUVO INVESTMENTS SA (38/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 29.12.2017 09:25

  ADIUVO INVESTMENTS SA (37/2017) Informacja nt. przydziału obligacji

 • 28.12.2017 19:34

  ADIUVO INVESTMENTS SA (36/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 27.12.2017 20:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA (35/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 27.12.2017 16:00

  ADIUVO INVESTMENTS SA (34/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

 • 27.12.2017 15:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA (33/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 grudnia 2017 r.

 • 23.12.2017 10:39

  ADIUVO INVESTMENTS SA (32/2017) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji

 • 22.12.2017 20:15

  ADIUVO INVESTMENTS SA (31/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 06.12.2017 16:56

  ADIUVO INVESTMENTS SA (30/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 05.12.2017 20:00

  ADIUVO INVESTMENTS SA (29/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 04.12.2017 16:43

  ADIUVO INVESTMENTS SA (28/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 01.12.2017 16:29

  ADIUVO INVESTMENTS SA (27/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 30.11.2017 18:12

  ADIUVO INVESTMENTS SA (26/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 30.11.2017 14:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA (25/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 29.11.2017 14:56

  ADIUVO INVESTMENTS SA (24/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 24.11.2017 19:03

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.10.2017 15:54

  ADIUVO INVESTMENTS SA (23/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

 • 17.10.2017 10:54

  ADIUVO INVESTMENTS SA (22/2017) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 10.10.2017 15:10

  ADIUVO INVESTMENTS SA (21/2017) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 03.10.2017 13:35

  ADIUVO INVESTMENTS SA (20/2017) Zamknięcie transakcji sprzedaży technologii CSS

 • 15.09.2017 23:30

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.09.2017 14:19

  ADIUVO INVESTMENTS SA (19/2017) Spełnienie się warunków umowy dotyczącej sprzedaży przez spółkę zależną technologii CSS

 • 08.09.2017 17:13

  Adiuvo otrzyma dofinansowanie o łącznej wartości 9,9 mln zł

 • 08.09.2017 16:52

  ADIUVO INVESTMENTS SA (18/2017) Zawarcie przez spółki zależne umów o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych

 • 17.08.2017 17:36

  ADIUVO INVESTMENTS SA (17/2017) Zawarcie przez Spółki Zależne umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

 • 17.08.2017 17:35

  Airway Medix zawarł umowę sprzedaży technologii CSS za 10,5 mln euro

 • 02.08.2017 21:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA (16/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund Management B.V. a FixNip Ltd.

 • 02.08.2017 13:05

  ADIUVO INVESTMENTS SA (15/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund Management B.V. a SmartMedics sp. z o.o.

 • 25.07.2017 10:57

  ADIUVO INVESTMENTS SA (14/2017) Zawarcie kolejnej umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund Management B.V. a HealthUp sp. z o. o.

 • 06.07.2017 17:06

  ADIUVO INVESTMENTS SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

 • 03.07.2017 12:13

  ADIUVO INVESTMENTS SA (12/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. a DreamJay Inc.

 • 30.06.2017 19:24

  ADIUVO INVESTMENTS SA (11/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 18:06

  ADIUVO INVESTMENTS SA (10/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

 • 19.06.2017 22:51

  Cztery wnioski spółek Adiuvo o łącznie 9,9 mln zł rekomendowane do dofinansowania

 • 19.06.2017 22:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA (9/2016) Informacja nt. rekomendowania dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych

 • 02.06.2017 14:31

  ADIUVO INVESTMENTS SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 26.05.2017 22:24

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 07:02

  Debiut CCTP na NewConnect najprawdopodobniej w wakacje - Adiuvo (wywiad)

 • 04.05.2017 07:01

  Airway Medix liczy na term sheet ws. Oral Care jeszcze w '17; sprzedaż CSS do V realna (wywiad)

 • 26.04.2017 23:44

  CCTP z grupy Adiuvo pozyskało 20 mln zł z emisji, planuje debiut na NewConnect

 • 26.04.2017 21:57

  ADIUVO INVESTMENTS SA (7/2016) Informacja nt. oferty związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 12.04.2017 22:15

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 12.04.2017 22:10

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 11:24

  ADIUVO INVESTMENTS SA (6/2017) Informacja nt. depeszy w sprawie skupu akcji własnych

 • 15.03.2017 21:57

  ADIUVO INVESTMENTS SA (5/2017) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy spółką zależną Airway Medix z Ambu A/S

 • 11.03.2017 22:08

  ADIUVO INVESTMENTS SA (4/2017) Aktualizacja informacji nt. negocjacji dotyczących sprzedaży technologii CSS rozwijanej przez spółkę zależną Airway Medix

 • 07.03.2017 20:29

  ADIUVO INVESTMENTS SA (3/2017) Dopuszczenie do sprzedaży urządzenia działającego w technologii Oral Care przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration

 • 01.03.2017 13:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA (2/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 20.01.2017 10:19

  ADIUVO INVESTMENTS SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 30.12.2016 15:22

  ADIUVO INVESTMENTS SA (63/2016) Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 23.12.2016 23:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA (62/2016) Informacja o transakcji na akcjach Spółki

 • 23.12.2016 23:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA (61/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 22.12.2016 15:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA (60/2016) Rejestracja akcji serii M Adiuvo Investments S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 21.12.2016 21:17

  ADIUVO INVESTMENTS SA (59/2016) Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii M do obrotu na GPW

 • 21.12.2016 13:40

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji ADIUVO INVESTMENTS SA

 • 20.12.2016 21:00

  ADIUVO INVESTMENTS SA (58/2016) Informacja nt. rejestracji akcji serii M Adiuvo Investments S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 13.12.2016 20:27

  ADIUVO INVESTMENTS SA (57/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A.

 • 08.12.2016 16:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA (56/2016) Zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne

 • 30.11.2016 22:38

  ADIUVO INVESTMENTS SA (55/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

 • 30.11.2016 16:33

  ADIUVO INVESTMENTS SA (54/2016) Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.

 • 30.11.2016 16:27

  ADIUVO INVESTMENTS SA (53/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.

 • 28.11.2016 23:54

  ADIUVO INVESTMENTS SA (52/2016) Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

 • 25.11.2016 20:28

  ADIUVO INVESTMENTS SA (51/2016) Informacja dotycząca ostatecznych kosztów emisji akcji serii M

 • 15.11.2016 16:42

  ADIUVO INVESTMENTS SA (50/2016) Informacja nt. rekomendowania projektu badawczo-rozwojowego - rekomendowanego do dofinansowania

 • 14.11.2016 22:42

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 12.11.2016 21:51

  ADIUVO INVESTMENTS SA (49/2016) Zawarcie przez Spółki zależne dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS

 • 03.11.2016 22:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA (48/2016) Zawarcie umowy dystrybucyjnej przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V.

 • 03.11.2016 22:07

  ADIUVO INVESTMENTS SA (47/2016) Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.

 • 03.11.2016 21:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA (47/2016) Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.

 • 03.11.2016 21:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA (46/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 24.10.2016 19:04

  Aviva OFE ma ponad 5 proc. akcji Adiuvo Investments

 • 24.10.2016 18:52

  ADIUVO INVESTMENTS SA (45/2016) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia przez Aviva OFE progu 5 % ogólnej liczby głosów

 • 20.10.2016 21:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA (44/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 18.10.2016 22:41

  ADIUVO INVESTMENTS SA (43/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii M

 • 04.10.2016 10:41

  ADIUVO INVESTMENTS SA (42/2016) Podsumowanie emisji akcji serii M emisji akcji serii M

 • 29.09.2016 21:53

  ADIUVO INVESTMENTS SA (41/2016) Aktualizacja informacji w sprawie oferty publicznej akcji serii M

 • 27.09.2016 22:32

  ADIUVO INVESTMENTS SA (40/2016) Informacja o transakcji na akcjach Spółki

 • 27.09.2016 22:16

  ADIUVO INVESTMENTS SA (39/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 26.09.2016 20:49

  ADIUVO INVESTMENTS SA (38/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 22 września 2016 r.

 • 23.09.2016 20:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA (37/2016) Informacja nt. ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M

 • 22.09.2016 14:15

  ADIUVO INVESTMENTS SA (36/2016) Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 22 września 2016 r.

 • 22.09.2016 14:01

  ADIUVO INVESTMENTS SA (35/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 22 września 2016 r.

 • 12.09.2016 14:13

  Airway Medix może mieć list intencyjny ws. CSS do kilku tygodni (wywiad)

 • 12.09.2016 13:58

  Adiuvo może wprowadzić 1-2 spółki na giełdę do 18 m-cy (wywiad)

 • 31.08.2016 20:01

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 28.08.2016 21:24

  ADIUVO INVESTMENTS S.A. (34/2016) Proponowana zmiana w Statucie Adiuvo Investments S.A.

 • 23.08.2016 16:08

  ADIUVO INVESTMENTS SA (32/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku

 • 22.07.2016 23:10

  ADIUVO INVESTMENTS SA (31/2016) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Adiuvo Investments S.A. a Airway Medix S.A.

 • 05.07.2016 13:51

  ADIUVO INVESTMENTS SA (30/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 07:15

  Airway Medix zamierza podpisać list intencyjny ws. CSS w III kw. '16 (wywiad)

 • 30.06.2016 17:26

  ADIUVO INVESTMENTS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 10.06.2016 22:45

  ADIUVO INVESTMENTS SA Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 03.06.2016 14:50

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

 • 25.05.2016 10:19

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawarcie pomiędzy Adiuvo Investments S.A. a Airway Medix S.A. umowy inwestycyjnej

 • 18.05.2016 22:10

  ADIUVO INVESTMENTS SA Aktualizacja informacji nt. dystrybucji produktu Esthechoc w Irlandii

 • 16.05.2016 19:30

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 21:44

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 11.05.2016 10:07

  ADIUVO INVESTMENTS SA Rejestracja urządzenia CSS (Closed Suction System) przez amerykańską Agencję Żywności i Leków

 • 06.05.2016 20:41

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Tensus Medical Services z siedzibą w Budapeszcie

 • 26.04.2016 09:49

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Medical Aesthetic Supplies Ltd z siedzibą w Southampton

 • 18.04.2016 12:27

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z DISMEDICA S.A. z siedzibą w Bilbao

 • 07.04.2016 21:51

  ADIUVO INVESTMENTS SA Aktualizacja informacji nt. dystrybucji produktu Esthechoc w Szwecji i Norwegii

 • 01.04.2016 20:04

  GPW: TRIGON DM animatorem ADIUVO INVESTMENTS SA

 • 29.03.2016 14:44

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie umowy dystrybucyjnej Esthechoc na terytorium państw Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej

 • 29.03.2016 14:39

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z NA Cosmetics Oy z siedzibą w Lahti

 • 21.03.2016 23:12

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 23:02

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 21:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 02.03.2016 21:36

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. a pHase2 microtechnologies Inc.

 • 01.03.2016 22:46

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. a ScaleThings sp. z o. o. oraz jej założycielami

 • 29.02.2016 21:03

  ADIUVO INVESTMENTS SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Adiuvo Investments S.A.

 • 16.02.2016 15:48

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 09.02.2016 16:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Sky City Technology Development Ltd z siedzibą w Hongkongu

 • 08.02.2016 22:36

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Innovative Beauty Ltd z siedzibą w Londynie

 • 05.02.2016 08:58

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.02.2016 20:48

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Adiuvo Investments S.A.

 • 29.01.2016 20:11

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podwyższenie kapitału zakładowego Adiuvo Investments S.A. w związku z wykonaniem uprawnienia wynikającego z obligacji zamiennych na akcje

 • 20.01.2016 15:22

  ADIUVO INVESTMENTS SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 19.01.2016 20:39

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Ever-Spring Cosmetics z siedzibą na Tajwanie

 • 14.01.2016 14:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 12 stycznia 2016 r.

 • 13.01.2016 10:34

  ADIUVO INVESTMENTS SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 12 stycznia 2016 r.

 • 12.01.2016 15:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Arcturians z siedzibą na Filipinach

 • 05.01.2016 21:43

  ADIUVO INVESTMENTS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.12.2015 13:07

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Hulul al Jamal z siedzibą w Arabii Saudyjskiej

 • 21.12.2015 11:46

  ADIUVO INVESTMENTS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r.

 • 17.12.2015 21:17

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

 • 17.12.2015 21:12

  ADIUVO INVESTMENTS SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r.

 • 15.12.2015 21:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.

 • 15.12.2015 21:10

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. na 12 stycznia 2016 r.

 • 10.12.2015 16:08

  JPIF, zarządzany przez Adiuvo, sfinalizował 3 projekty i planuje 4 kolejne

 • 04.12.2015 19:38

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Sarl La Riviere z siedzibą we Francji

 • 30.11.2015 18:25

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A.

 • 24.11.2015 16:07

  ADIUVO INVESTMENTS SA Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 24.11.2015 16:01

  ADIUVO INVESTMENTS SA Wyznaczenie daty ostatniego dnia notowań praw do akcji serii I i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I

 • 23.11.2015 19:14

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ADIUVO INVESTMENTS SA

 • 23.11.2015 18:56

  GPW: ostatni dzień notowań pda ADIUVO INVESTMENTS SA

 • 20.11.2015 20:48

  ADIUVO INVESTMENTS SA Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.

 • 20.11.2015 20:44

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investment S.A.

 • 17.11.2015 15:13

  ADIUVO INVESTMENTS SA Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii I

 • 16.11.2015 19:52

  ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 20:06

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie aneksu przedłużającego umowę z Ambu A/S

 • 06.11.2015 18:18

  ADIUVO INVESTMENTS SA Data publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

 • 05.11.2015 19:03

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. ("Fundusz") oraz HealthUp sp. z o. o. ("Spółka Celowa") oraz jej założycielami

 • 04.11.2015 17:32

  ADIUVO INVESTMENTS SA Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Adiuvo Investments S.A.

 • 04.11.2015 13:37

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Adiuvo Investments S.A.

 • 28.10.2015 15:52

  ADIUVO INVESTMENTS SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Adiuvo Investments S.A.

 • 21.10.2015 20:21

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. oraz Sound Object Technologies S.A., Adamem Mieczysławem Plutą, Elżbietą Plutą, Katarzyną Anną Rokicką, Tomaszem Krzysztofem Plutą, Krzysztofem Piotrem Smó

 • 15.10.2015 17:52

  ADIUVO INVESTMENTS SA Korekta do Korekty Korekta raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 15.10.2015 r - Zakończenie subskrypcji akcji serii I

 • 15.10.2015 17:47

  ADIUVO INVESTMENTS SA Korekta do raportu bieżącego nr 14/2015 - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez Pana Michała Sołowowa

 • 15.10.2015 15:59

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez Pana Michała Sołowowa

 • 15.10.2015 15:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez FTF Columbus S.A.

 • 15.10.2015 14:22

  ADIUVO INVESTMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 14.10.2015 r - Zakończenie subskrypcji akcji serii I

 • 15.10.2015 14:15

  ADIUVO INVESTMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 14.10.2105 r - Zmiana staniu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez Investors TFI

 • 15.10.2015 14:11

  ADIUVO INVESTMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 9.10.2015 r - Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A.

 • 15.10.2015 14:06

  ADIUVO INVESTMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 9.10.2015 r - Dopuszczenie akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A. na GPW

 • 15.10.2015 14:00

  ADIUVO INVESTMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 9.10.2105 - Rejestracja akcji w KDPW

 • 15.10.2015 13:55

  ADIUVO INVESTMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 9.10.2015 r - Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A.

 • 14.10.2015 21:04

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zakończenie subskrypcji akcji serii I

 • 14.10.2015 21:00

  ADIUVO INVESTMENTS SA Zmiana staniu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez Investors TFT

 • 14.10.2015 17:32

  GPW: Komunikat - ADIUVO

 • 13.10.2015 22:46

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie umowy nabycia akcji serii A pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. ("Fundusz") oraz Manta Instruments Inc. ("Manta")

 • 13.10.2015 22:39

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie umowy dystrybucyjnej z NAN03H w Korei przez spółkę zależną Emitenta

 • 12.10.2015 11:50

  Adiuvo chce w ciągu roku skomercjalizować 5 projektów, 1-2 mogą kandydować do giełdy

 • 12.10.2015 09:35

  Kurs akcji Adiuvo w debiucie na GPW spadł o 1,45 proc.

 • 09.10.2015 17:49

  GPW: Komunikat - ADIUVO

 • 09.10.2015 15:30

  ADIUVO INVESTMENTS SA Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Adiuvo Investments S.A.

 • 09.10.2015 15:26

  ADIUVO INVESTMENTS SA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A.

 • 09.10.2015 15:23

  ADIUVO INVESTMENTS SA Dopuszczenie akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A. na GPW

 • 09.10.2015 15:19

  ADIUVO INVESTMENTS SA Rejestracja akcji w KDPW

 • 09.10.2015 15:14

  ADIUVO INVESTMENTS SA Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A.

 • 08.10.2015 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu pda spółki ADIUVO INVESTMENTS SA

 • 08.10.2015 19:00

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji i pda spółki ADIUVO INVESTMENTS SA

 • 08.10.2015 18:59

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ADIUVO INVESTMENTS SA

 • 08.10.2015 18:58

  GPW: wykluczenie z obrotu na NewConnect akcji spółki ADIUVO INVESTMENTS SA

 • 08.10.2015 18:17

  Adiuvo zadebiutuje na GPW w poniedziałek, 12 października

 • 01.10.2015 21:03

  ADIUVO INVESTMENTS SA Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych

 • 25.09.2015 19:30

  ADIUVO INVESTMENTS SA Ustalenie ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

 • 25.09.2015 18:26

  Cena akcji w ofercie Adiuvo Investments ustalona na 22 zł

 • 22.09.2015 10:15

  Trigon DM wycenia Adiuvo w przedziale 250-281 mln zł

 • 17.09.2015 20:35

  ADIUVO INVESTMENTS SA Pierwsze zamówienie produktu Esthechoc w ramach umowy z SeethaBeauty AB

 • 16.09.2015 13:29

  Adiuvo Investments oferuje 1 mln akcji; cena maksymalna w detalu ustalona na 22,5 zł (aktl.)

 • 16.09.2015 10:25

  Adiuvo Investments oferuje 1 mln akcji; cena maksymalna w detalu ustalona na 22,5 zł

 • 16.09.2015 09:52

  Harmonogram oferty publicznej Adiuvo Investments

 • 15.09.2015 22:31

  ADIUVO INVESTMENTS SA Podpisanie umowy między Cambridge Chocolate Technologies Polska S.A. a SeethaBeauty AB

 • 15.09.2015 07:40

  ADIUVO INVESTMENTS Pierwsze zamówienie na preparaty kapsułkowe Carocelle ze Specialty Nutrition Group Inc.

 • 11.09.2015 16:02

  KNF zatwierdziła prospekt Adiuvo Investments

 • 10.09.2015 17:08

  ADIUVO INVESTMENTS Podpisanie umowy pomiędzy Carocelle Sp. z o.o. a SNG Inc.

 • 14.08.2015 23:02

  ADIUVO INVESTMENT SA Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

 • 14.08.2015 20:36

  ADIUVO INVESTMENT SA Zmiana nazwy Spółki – rejestracja zmiany w KRS

 • 06.07.2015 12:43

  ADIUVO INVESTMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2015

 • 30.06.2015 15:45

  ADIUVO INVESTMENT SA Przekazanie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015

 • 25.06.2015 21:52

  ADIUVO INVESTMENT SA Korekta raportu rocznego nr 20/2015 z dnia 15.06.2015

 • 24.06.2015 18:44

  GPW: zmiana uczestników NCIndex

 • 03.06.2015 18:07

  ADIUVO INVESTMENT SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investment S.A.

 • 03.06.2015 18:00

  ADIUVO INVESTMENT SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investment S.A.

 • 27.05.2015 14:43

  Adiuvo planuje na jesieni ofertę publiczną i przejście na GPW

 • 27.05.2015 11:02

  Kurs Adiuvo Investment w debiucie na NewConnect wzrósł o 11,56 proc.

 • 27.05.2015 09:49

  ADIUVO INVESTMENT SA Zakres stosowanych przez Adiuvo Investment S.A. zasad Dobrych Praktyk

 • 27.05.2015 09:45

  ADIUVO INVESTMENT SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, E, F, G, H, I oraz J spółki Adiu