AC SA

skrót: ACG

Brak kursu dla wybranej firmy

Producent i dostawca samochodowych instalacji gazowych. Wytwarza także moduły elektroniczne i mechaniczne oraz elementy elektroniki i wiązek elektrycznych na potrzeby przemysłu samochodowego, w tym zestawy do haków holowniczych. Spółka dystrybuuje także inne części i akcesoria samochodowe (głównie produkcji włoskiej).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PKO BP Bankowy PTE SA894 3489,05%894 3489,05%
WIM sp. z o.o.757 7997,67%757 7997,67%
Ipopema TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne707 1517,16%707 1517,16%
Kowalczyk Dariusz549 8355,57%549 8355,57%
NN OFEportfel518 3045,25%518 3045,25%

Kategoria • 12.01.2021 10:01

  AC SA (2/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

 • 04.01.2021 16:31

  AC SA (1/2021) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2020 r.

 • 23.12.2020 20:15

  AC SA (30/2020) Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji Spółki

 • 17.12.2020 10:41

  AC SA (29/2020) Piąte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych

 • 26.11.2020 14:25

  AC SA (28/2020) Czwarte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych

 • 26.11.2020 14:24

  AC SA (27/2020) Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2019 w ramach Programu Motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 25.11.2020 14:13

  AC SA (26/2020) Zakończenie subskrypcji warrantów serii E i sprzedaży akcji AC S.A. serii E posiadaczom tych warrantów w ramach Transzy 2019 Programu Motywacyjnego, wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

 • 19.11.2020 13:59

  AC SA (25/2020) Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.

 • 09.11.2020 18:40

  Wyniki AC w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2020 17:16

  AC SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 09.11.2020 16:59

  AC SA (24/2020) Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 169.050 akcji serii D i E

 • 09.11.2020 09:34

  AC SA (23/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E

 • 06.11.2020 19:21

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki AC S.A.

 • 05.11.2020 11:51

  AC SA (22/2020) Trzecie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych

 • 28.10.2020 10:41

  AC SA (21/2020) Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji Spółki

 • 22.10.2020 13:34

  AC SA (20/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A.

 • 16.10.2020 14:32

  AC SA (19/2020) Drugie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych

 • 01.10.2020 16:36

  AC SA (18/2020) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2020 r.

 • 24.09.2020 16:09

  AC SA (17/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych

 • 16.09.2020 16:02

  AC SA (16/2020) Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych z Transzy 2019 uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego

 • 31.08.2020 15:40

  AC SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 31.08.2020 r.

 • 31.08.2020 15:17

  AC SA (14/2020) Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.

 • 31.08.2020 15:15

  AC wypłaci 1,85 zł dywidendy na akcję

 • 31.08.2020 15:07

  AC SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 31.08.2020 r.

 • 31.08.2020 14:38

  AC SA (12/2020) Przyznanie warrantów subskrypcyjnych z Transzy 2019 uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 10.08.2020 07:28

  AC SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 05.08.2020 12:41

  Ipopema Securities obniżyła rekomendację dla AC do "trzymaj"

 • 04.08.2020 14:36

  AC SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

 • 05.05.2020 17:12

  AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 05.05.2020 12:06

  Zarząd AC zwiesił swoją rekomendację ws. wypłaty dywidendy z zysku za '19

 • 05.05.2020 11:57

  AC SA (7/2020) Zawieszenie rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.

 • 24.04.2020 11:00

  Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji AC do 40,8 zł

 • 01.04.2020 16:32

  AC SA (6/2020) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2020

 • 31.03.2020 15:55

  AC SA (5/2020) Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2018 w ramach Programu Motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 31.03.2020 14:29

  AC SA (4/2020) Zakończenie subskrypcji warrantów serii E i sprzedaży akcji AC S.A. serii E posiadaczom tych warrantów w ramach Transzy 2018 Programu Motywacyjnego, wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

 • 18.03.2020 11:50

  AC nie odczuwa problemów w działalności, ale widzi ryzyko obniżenia popytu na instalacje gazowe (wywiad)

 • 16.03.2020 09:22

  AC chce przeznaczyć na inwestycje 15,5 mln zł w 2020 roku

 • 16.03.2020 08:51

  Wyniki AC Autogaz w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2020 07:21

  AC SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 04.03.2020 11:39

  AC chce wypłacić 2,80 zł dywidendy na akcję z zysku za '19

 • 04.03.2020 11:31

  AC SA (3/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.

 • 07.01.2020 11:37

  AC SA (2/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 02.01.2020 16:10

  AC SA (1/2020) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2019

 • 16.12.2019 09:16

  AC SA (34/2019) przekroczenie przez fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. 5% ogólnej liczby głosów

 • 11.12.2019 14:56

  AC SA (33/2019) obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 08.11.2019 17:17

  AC SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 22.10.2019 15:05

  AC SA (32/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej AC S.A.

 • 22.10.2019 15:03

  AC SA (31/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. 22.10.2019 r.

 • 22.10.2019 15:00

  AC SA (30/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. 22.10.2019 r.

 • 03.10.2019 14:20

  AC SA (29/2019) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej AC S.A.

 • 01.10.2019 16:49

  AC SA (28/2019) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2019

 • 26.09.2019 15:20

  AC SA (27/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 22.10.2019 r.

 • 23.09.2019 13:35

  AC SA (26/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki od dnia 01.10.2019 r.

 • 23.09.2019 13:34

  AC SA (25/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej AC S.A. z dniem 30.09.2019 r.

 • 23.09.2019 13:32

  AC SA (24/2019) Zmiana stanowiska Katarzyny Rutkowskiej w Zarządzie Spółki od 01.10.2019 r.

 • 22.05.2019 16:12

  AC SA (21/2019) korekta raportu bieżącego nr 21/2019

 • 17.05.2019 17:59

  AC SA (21/2019) Powołanie Rady Nadzorczej AC S.A.

 • 17.05.2019 17:57

  AC SA (20/2019) Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.

 • 17.05.2019 17:54

  AC SA (19/2019) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 17.05.2019 r.

 • 17.05.2019 17:51

  AC SA (18/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 17.05.2019 r.

 • 18.04.2019 14:55

  AC SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

 • 17.04.2019 12:36

  Rada nadzorcza AC rekomenduje wypłatę 3,94 zł dywidendy na akcję

 • 17.04.2019 12:24

  AC SA (14/2019) Zmiana rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 26.03.2019 14:27

  AC SA (8/2019) Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z Transzy 2018 w ramach Programu Motywacyjnego

 • 25.03.2019 16:04

  AC SA (7/2019) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019, 2020

 • 20.03.2019 10:44

  AC przewiduje dwucyfrową zwyżkę przychodów w 2019 roku (wywiad)

 • 12.03.2019 17:24

  AC SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 11.03.2019 15:52

  AC SA (6/2019) Informacja o powołaniu Członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 11.03.2019 15:51

  AC SA (5/2019) Przyznanie warrantów subskrypcyjnych z Transzy 2018 uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 11.03.2019 15:49

  AC SA (4/2019) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 27.02.2019 16:38

  Trigon DM zaktualizował rekomendacje i ceny docelowe dla 13 spółek przemysłowych

 • 09.01.2019 11:36

  AC przewiduje przekroczenie założonego w programie motywacyjnym celu 50,6 mln zł EBITDA w 2018 (wywiad)

 • 08.01.2019 11:52

  AC chce wypłacić 3 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 08.01.2019 11:46

  AC SA (3/2019) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r.

 • 04.01.2019 12:39

  AC SA (2/2019) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 03.01.2019 10:25

  AC SA (1/2019) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2018

 • 06.12.2018 16:13

  DM mBanku zaleca "przeważanie" akcji AC

 • 08.11.2018 07:30

  AC SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 12.10.2018 11:56

  AC SA (30/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 02.10.2018 17:11

  AC SA (29/2018) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2018

 • 26.09.2018 16:19

  AC SA (28/2018) Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 79.000 akcji serii D

 • 26.09.2018 15:22

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki AC S.A.

 • 26.09.2018 14:59

  AC SA (27/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 79.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AC S.A.

 • 09.08.2018 07:10

  AC SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 21.07.2018 10:35

  AC SA (25/2018) Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji 79.000 akcji

 • 04.07.2018 13:22

  AC SA (24/2018) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za II Q 2018

 • 30.05.2018 13:48

  AC SA (23/2018) Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.

 • 25.05.2018 17:06

  Akcjonariusze AC przyjęli program motywacyjny na lata 2018-2019

 • 25.05.2018 16:49

  AC wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 25.05.2018 16:47

  AC SA (22/2018) Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2019

 • 25.05.2018 16:46

  AC SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 25.05.2018 r.

 • 25.05.2018 16:45

  AC SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 25.05.2018 r.

 • 25.05.2018 16:43

  AC SA (19/2018) Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r.

 • 24.05.2018 14:00

  AC SA (18/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA AC S.A. zwołanego na 25.05.2018 r.

 • 24.05.2018 11:05

  AC SA (17/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA AC S.A. zwołanego na 25.05.2018 r.

 • 08.05.2018 08:10

  AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 27.04.2018 15:54

  AC SA (16/2018) Zawarcie Umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 25.04.2018 09:25

  Vestor DM rekomenduje "redukuj" AC z ceną docelową 38,5 zł na akcję

 • 12.04.2018 11:26

  AC SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

 • 11.04.2018 16:05

  Program motywacyjny AC zakłada 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r.

 • 11.04.2018 15:47

  AC SA (14/2018) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą założeń programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej na lata 2018-2019

 • 09.04.2018 15:38

  AC SA (13/2018) Zawarcie Aneksu do Wieloproduktowej Umowy Kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 04.04.2018 18:11

  AC SA (12/2018) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2018

 • 04.04.2018 17:52

  AC SA (11/2018) Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2016 w ramach Programu Motywacyjnego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.04.2018 17:50

  AC SA (10/2018) Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2016 w ramach Programu Motywacyjnego przez Wiceprezesa Zarządu tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.04.2018 17:47

  AC SA (9/2018) Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2016 w ramach Programu Motywacyjnego przez Prezesa Zarządu tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.04.2018 17:24

  AC SA (8/2018) Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii D i sprzedaży akcji AC S.A. serii D posiadaczom tych warrantów w ramach Transzy 2016 Programu Motywacyjnego oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 23.03.2018 16:20

  AC SA (7/2018) Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z Transzy 2017 w ramach Programu Motywacyjnego

 • 16.03.2018 07:43

  AC SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 15.03.2018 15:54

  AC SA (6/2018) Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.03.2018 14:44

  AC SA (5/2018) Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 15.03.2018 14:41

  AC SA (4/2018) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

 • 12.02.2018 15:10

  AC chce wypłacić 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 12.02.2018 14:57

  AC SA (3/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r.

 • 12.01.2018 15:15

  AC SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 04.01.2018 17:11

  AC SA (1/2018) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2017

 • 01.12.2017 16:02

  AC SA (23/2017) Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.

 • 25.11.2017 11:07

  AC SA (22/2017) Zawarcie przez AC S.A. generalnej umowy dot. wytwarzania i sprzedaży produktów Spółki

 • 03.11.2017 17:35

  AC SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 11.10.2017 13:00

  AC SA (21/2017) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2017

 • 29.09.2017 15:10

  AC SA (20/2017) Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.

 • 23.08.2017 11:27

  AC SA (19/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 07.08.2017 07:36

  AC SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 19.06.2017 11:01

  AC SA (18/2017) Rejestracja 25.828 akcji serii C w KDPW

 • 14.06.2017 14:52

  AC SA (17/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 25.828 akcji zwykłych na okaziciela serii C

 • 14.06.2017 13:43

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji AC SA

 • 06.06.2017 13:59

  AC SA (16/2017) Uchwała Zarządu KDPW S.A. o warunkowej rejestracji 25.828 akcji serii C

 • 01.06.2017 15:03

  AC SA (15/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

 • 18.05.2017 14:18

  AC SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 18.05.2017 r.

 • 18.05.2017 14:17

  AC wypłaci 2,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 18.05.2017 14:15

  AC SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 18.05.2017 r.

 • 18.05.2017 14:10

  AC SA (12/2017) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki

 • 18.05.2017 14:04

  AC SA (11/2017) Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.

 • 08.05.2017 19:33

  AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 20.04.2017 16:10

  AC SA (10/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

 • 04.04.2017 17:20

  AC SA (9/2017) Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży akcji AC S.A. serii C posiadaczom tych warrantów w ramach Transzy 2015 Programu Motywacyjnego oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 29.03.2017 16:30

  AC SA (8/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2017

 • 28.03.2017 17:37

  AC SA (7/2017) Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z Transzy 2016 w ramach Programu Motywacyjnego

 • 28.03.2017 17:25

  AC SA (6/2017) Nabycie akcji AC S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze z Transzy 2015 w ramach Programu Motywacyjnego

 • 15.03.2017 13:31

  AC liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w '17 r.; widzi potencjał krajowego rynku (wywiad)

 • 09.03.2017 17:38

  AC SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 09.03.2017 16:02

  AC SA (5/2017) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

 • 09.03.2017 15:58

  AC SA (4/2017) Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 09.03.2017 15:55

  AC SA (3/2017) Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.02.2017 16:00

  AC chce wypłacić 2,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 27.02.2017 15:42

  AC SA (2/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r.

 • 09.01.2017 13:57

  AC SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 05.12.2016 13:31

  AC wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję

 • 05.12.2016 13:24

  AC SA (37/2016) Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy

 • 05.12.2016 13:19

  AC SA (36/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. w dniu 05.12.2016 r.

 • 05.12.2016 13:12

  AC SA (35/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. w dniu 05.12.2016 r.

 • 08.11.2016 12:27

  AC SA (34/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 05.12.2016 r. godz. 11.00.

 • 08.11.2016 09:06

  AC SA (33/2016) Opinia Rady Nadzorczej o rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłacenia dywidendy z zysku z lat ubiegłych

 • 07.11.2016 12:42

  Zarząd AC rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję

 • 07.11.2016 12:34

  AC SA (32/2016) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych

 • 03.11.2016 17:42

  AC SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 04.10.2016 13:59

  AC SA (27/2016) korekta raportu bieżącego nr 27/2016

 • 04.10.2016 13:56

  AC SA (26/2016) korekta raportu bieżącego nr 26/2016

 • 28.09.2016 10:55

  AC SA (31/2016) Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.

 • 23.09.2016 11:59

  AC SA (30/2016) Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.

 • 17.08.2016 13:12

  AC SA (29/2016) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 17.08.2016 13:08

  AC SA (28/2016) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

 • 05.08.2016 07:45

  AC SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 30.06.2016 17:52

  AC SA przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez Dariusza Kowalczyk

 • 30.06.2016 17:44

  AC SA zmniejszenie udziału MERAK DARIUSZ KOWALCZYK Spółki jawnej w ogólnej liczbie głosów AC S.A.

 • 17.06.2016 16:14

  AC SA Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej

 • 30.05.2016 15:23

  AC SA Rejestracja akcji serii C w KDPW

 • 30.05.2016 13:08

  AC SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C

 • 30.05.2016 12:30

  GPW: . w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AC S.A.

 • 19.05.2016 09:44

  AC SA Zmiana danych akcjonariusza posiadającego powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w AC S.A.

 • 13.05.2016 11:01

  AC SA Uchwała Zarządu KDPW S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii C

 • 05.05.2016 17:52

  AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 20.04.2016 12:47

  Trigon DM podwyżył ceny docelowe spółek z sektora automotive

 • 15.04.2016 19:30

  AC SA Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego 2016-2017

 • 15.04.2016 19:09

  AC SA Powołanie Zarządu AC S.A.

 • 15.04.2016 18:43

  AC SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 15.04.2016 r.

 • 15.04.2016 18:25

  AC SA Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 15.04.2016 r.

 • 15.04.2016 17:28

  AC SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki

 • 15.04.2016 16:48

  AC SA Powołanie Rady Nadzorczej AC S.A.

 • 15.04.2016 15:42

  ZWZ AC zdecydowało o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję za '15

 • 15.04.2016 15:37

  AC SA Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r.

 • 31.03.2016 14:26

  AC SA Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej

 • 25.03.2016 13:16

  AC SA Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 22.03.2016 17:00

  AC SA Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży akcji AC S.A. serii C posiadaczom tych warrantów, objęcie akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 22.03.2016 15:44

  AC SA Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej

 • 16.03.2016 16:39

  AC SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

 • 09.03.2016 17:48

  AC SA Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

 • 09.03.2016 17:46

  AC SA Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 09.03.2016 17:44

  AC SA Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.03.2016 17:20

  AC SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 08.03.2016 13:25

  AC SA przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez Merak sp. z o.o.

 • 08.03.2016 13:24

  AC SA zmniejszenie udziału Jagodowa Dariusz Kowalczyk sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów AC S.A.

 • 26.02.2016 16:08

  AC SA korekta raportu bieżącego nr 5/2015

 • 27.01.2016 16:01

  AC SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki w 2015 roku

 • 11.01.2016 13:29

  Zarząd AC rekomenduje 2,5 zł dywidendy na akcję za '15

 • 11.01.2016 13:24

  AC SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 r.

 • 04.01.2016 17:01

  AC SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 21.12.2015 18:56

  Głównym kryterium programu motywacyjnego AC będzie 43 mln zł EBITDA w '16

 • 21.12.2015 18:31

  AC SA Przyjęcie przez Radę Nadzorczą założeń programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej

 • 02.11.2015 07:23

  AC SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 27.10.2015 11:19

  AC SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2015

 • 10.08.2015 13:37

  AC SA Zawarcie Aneksu do Wieloproduktowej Umowy Kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 06.08.2015 07:44

  AC SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 30.07.2015 15:15

  AC SA Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej

 • 21.07.2015 12:02

  AC SA Rejestracja akcji serii C w KDPW

 • 20.07.2015 13:16

  AC SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C

 • 20.07.2015 13:06

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki AC SA

 • 14.07.2015 13:11

  AC SA Uchwała Zarządu KDPW S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii C

 • 01.07.2015 10:56

  AC SA Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

 • 24.06.2015 16:09

  AC SA Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 29.05.2015 16:35

  Akcjonariusze AC zdecydowali o wypłacie 2,3 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2015 16:28

  AC SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 29.05.2015 r.

 • 29.05.2015 16:26

  AC SA Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 29.05.2015 r.

 • 29.05.2015 16:23

  AC SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki

 • 29.05.2015 16:17

  AC SA Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.

 • 27.05.2015 09:03

  AC SA Wykreślenie przez Sąd zastawu rejestrowego

 • 08.05.2015 18:20

  AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 04.05.2015 17:53

  AC SA Wpisanie przez Sąd zastawu rejestrowego

 • 28.04.2015 13:45

  AC SA Zawarcie wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. wraz ustanowieniem zastawu rejestrowego na jej zabezpieczenie

 • 20.04.2015 16:52

  AC SA Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

 • 13.04.2015 11:44

  Forum TFI zmniejszył zaangażowanie w udziały AC do 4,28 proc.

 • 13.04.2015 11:20

  AC SA Obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów AC S.A.

 • 09.04.2015 16:47

  AC SA Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A.

 • 08.04.2015 17:20

  AC SA Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży akcji AC S.A. serii C posiadaczom tych warrantów, objęcie akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 20.03.2015 15:26

  AC SA Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 19.03.2015 16:46

  AC SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

 • 12.03.2015 08:44

  AC SA Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

 • 12.03.2015 08:42

  AC SA Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 12.03.2015 08:39

  AC SA Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 12.03.2015 07:41

  AC SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 17.02.2015 13:44

  AC SA Wykreślenie przez Sąd hipoteki

 • 26.01.2015 10:41

  Zarząd AC rekomenduje 2,3 zł dywidendy na akcję za '14

 • 26.01.2015 10:19

  AC SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r.

 • 16.01.2015 14:14

  AC SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki w 2014 roku

 • 12.01.2015 11:02

  AC SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 16.12.2014 15:12

  AC SA osiągnięcie kryterium umowy znaczącej

 • 12.11.2014 14:29

  AC SA przekroczenie przez WIM sp. z o.o. 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A.

 • 12.11.2014 14:27

  AC SA obniżenie udziału November II sp. z o.o. - II - S.K.A. do 0%

 • 12.11.2014 14:23

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach AC SA

 • 06.11.2014 18:24

  AC SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 06.11.2014 11:31

  AC SA zawarcie znaczącej umowy

 • 28.10.2014 16:50

  AC SA obniżenie udziału BOS Investments Laskowski Piotr i wspólnicy sp.k. w likwidacji w ogólnej liczbie głosów AC SA

 • 22.10.2014 13:56

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 20.10.2014 15:51

  PKO BP Bankowy OFE i PKO DFE mają powyżej 5 proc. AC

 • 20.10.2014 15:45

  AC SA przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów przez Fundusze reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A.

 • 26.09.2014 09:20

  BM BGŻ zaleca kupno akcji spółki AC

 • 15.09.2014 11:25

  AC SA obniżenie udziału w ogólnej liczbe głosów

 • 15.09.2014 11:12

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach AC SA

 • 12.09.2014 15:57

  AC SA - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki

 • 09.09.2014 14:34

  AC SA obniżenie przez November I sp. z o.o. - I - S.K.A. udziału do 0% w ogólnej liczbie głosów w AC SA

 • 09.09.2014 14:25

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 08.09.2014 17:03

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 27.08.2014 16:00

  AC SA obniżenie udziału Piotra i Marioli Grażyny Laskowskich do 0% i przekroczenie przez November I sp. z o.o. - I - S.K.A. 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A.

 • 27.08.2014 15:56

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.

 • 14.08.2014 16:35

  AC SA - obniżenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 14.08.2014 13:56

  AC SA - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 14.08.2014 13:54

  AC SA - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 14.08.2014 13:52

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach AC SA

 • 14.08.2014 13:51

  AC SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 12.08.2014 14:49

  AC SA korekta raportu bieżącego nr 10/2014

 • 12.08.2014 07:09

  AC SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 10.07.2014 16:24

  AC SA zmiana wysokości zastawu rejestrowego na aktywach Spółki

 • 16.05.2014 15:28

  AC SA nowy operator systemu ESPI

 • 09.05.2014 17:41

  AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 07.05.2014 16:07

  AC SA wykaz akcjonariuszy

 • 07.05.2014 16:01

  AC SA treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC SA dnia 07.05.2014 r.

 • 07.05.2014 15:54

  AC wypłaci 2,3 zł dywidendy na akcję za '13

 • 07.05.2014 15:49

  AC SA uchwała WZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.

 • 03.04.2014 16:17

  AC SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AC S.A.

 • 03.04.2014 14:41

  AC SA objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki

 • 13.03.2014 15:17

  AC SA informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.03.2014 15:14

  AC SA przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki

 • 05.03.2014 15:23

  PKO BP Bankowy OFE i PKO DFE mają mniej niż 5 proc. AC

 • 05.03.2014 15:15

  AC SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na WZA przez fundusze reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A.

 • 27.02.2014 18:21

  AC SA opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

 • 27.02.2014 18:01

  AC SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 29.01.2014 10:50

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 28.01.2014 15:12

  PKO BP Bankowy OFE ma mniej niż 5 proc. AC

 • 28.01.2014 15:05

  AC SA - zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

 • 22.01.2014 14:59

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 20.01.2014 10:52

  Zarząd AC rekomenduje wypłatę 2,3 zł dywidendy na akcję za '13

 • 20.01.2014 10:46

  AC SA rekomendacja zarządu spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2013 r.

 • 17.01.2014 13:11

  AC SA - terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 17.12.2013 13:29

  AC SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 04.12.2013 15:50

  AC SA - obniżenie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 04.12.2013 13:21

  AC SA informacja o powołaniu wiceprezesa zarządu i udzieleniu prokury

 • 25.11.2013 16:45

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach spółki.

 • 07.11.2013 13:32

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 25.10.2013 16:13

  AC SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2013

 • 30.08.2013 13:16

  AC SA dokonanie przez sąd zmiany wpisu hipoteki

 • 23.08.2013 13:18

  AC SA informacja o transakcjach na akcjach

 • 22.08.2013 16:21

  AC SA Aktualizacja raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 10.04.2012 r.

 • 19.08.2013 14:19

  AC SA obniżenie przez BOS INVESTMENTS S.á r.l. udziału do 0 % w ogólnej liczbie głosów w AC S.A.

 • 14.08.2013 17:07

  AC SA przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez Dariusz Kowalczyk S.K.A. z siedzibą w Białymstoku.

 • 12.08.2013 07:16

  AC SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 27.06.2013 12:57

  Program motywacyjny AC przewiduje wypracowanie 36 mln zł EBITDA w '13

 • 27.06.2013 12:38

  AC SA aktualizacja raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 10.04.2012 r.

 • 27.06.2013 12:36

  AC SA przyjęcie regulaminu programu motywacyjnego 2013-2015

 • 13.05.2013 15:54

  AC SA rejestracja akcji serii B w KDPW

 • 10.05.2013 21:14

  AC SA akcjonariusze - 5 % liczby głosów na ZWZA

 • 10.05.2013 20:55

  AC SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 10.05.2013 20:34

  AC SA uchwała WZA o zmianie statutu

 • 10.05.2013 20:04

  AC SA uchwała ZWZA w sprawie podziału zysku

 • 10.05.2013 20:03

  AC wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję

 • 10.05.2013 19:50

  AC SA powołanie zarządu

 • 10.05.2013 19:44

  AC SA powołanie rady nadzorczej

 • 10.05.2013 18:16

  AC SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B

 • 10.05.2013 13:42

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki AC SA

 • 08.05.2013 19:12

  AC SA raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 06.05.2013 10:49

  AC SA uchwała zarządu KDPW SA o warunkowej rejestracji akcji serii B

 • 22.04.2013 12:39

  AC chce w 2013 roku kontynuować dwucyfrowy wzrost przychodów (wywiad)