Alta SA

skrót: AAT

Ostatnie notowanie z: 17.01.2020 17:00

Aktualny kurs1,89   -1,56 %-0,03 zł
Otwarcie1,983,13%
Minimum1,84-4,17%
Maksimum1,983,13%
Wolumen (szt.) 1976
Kurs odniesienia1,92
Widełki dolne1,79
Widełki górne2,16
Obroty (tyś. zł)4
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 3521,84
21 4001,81
14 2001,80
13 0001,77
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,903 950 1
1,92910 1
1,96324 1
2,00995 2
Jako jednostka inwestycyjna pełni rolę inwestora finansowego w spółkach działających w branży nieruchomościowej, zajmujących w niej zdywersyfikowane pozycje tj. wynajem nieruchomości komercyjnych, logistycznych, biurowych, sprzedaż gotowych działek budowlanych wraz z projektem, sprzedaż domów i mieszkań. Największy potencjał wśród inwestycji stanowi projekt Siewierz Jeziorna.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hlamata Holdings Ltd.wraz z Małgorzatą i Robertem Moritz7 834 43851,00%14 109 63865,00%
Ipopema TFI SApoprzez Total FIZ, ZWZ1 702 03011,19%1 702 0307,86%
Investors TFI SAportfele1 488 5059,78%1 488 5056,88%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 12.12.2019 12:36

  ALTA SA (25/2019) Aneks do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 20.11.2019 17:53

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 13.11.2019 17:19

  ALTA SA (24/2019) Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie - rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości

 • 02.10.2019 17:46

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 02.10.2019 17:26

  ALTA SA (23/2019) Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.

 • 01.10.2019 16:55

  ALTA SA (22/2019) Realizacja postanowień Umowy Sprzedaży wierzytelności i zakończenie procesu sprzedaży wierzytelności

 • 01.10.2019 16:33

  ALTA SA (21/2019) Porozumienie do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 30.09.2019 22:15

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 17.09.2019 21:29

  ALTA SA (20/2019) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • 02.09.2019 17:19

  ALTA SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.

 • 31.05.2019 19:29

  ALTA SA (9/2019) Postanowienie Sądu w sprawie wniosku ALTA S.A. o ogłoszenie upadłości Modena Park Sp. z o.o.

 • 17.04.2019 19:30

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 17:20

  ALTA SA (4/2019) Informacja w sprawie realizacji postanowień Aneksu nr 1 do Porozumienia dotyczącego spłaty wymagalnych należności

 • 29.03.2019 17:11

  ALTA SA (3/2019) Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku

 • 07.02.2019 19:23

  ALTA SA (2/2019) Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia

 • 31.01.2019 08:27

  ALTA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019r.

 • 21.12.2018 17:02

  ALTA SA (35/2018) Współpraca w zakresie opracowania koncepcji dla nieruchomości

 • 11.12.2018 14:55

  ALTA SA (34/2018) Spłata części zadłużenia i Aneks nr 1 do Porozumienia dotyczącego spłaty wymaganych należności

 • 30.11.2018 15:32

  ALTA SA (33/2018) Decyzja Kredytowa o zmianie Porozumienia o spłacie kredytu TUP Property S.A.

 • 22.11.2018 22:20

  ALTA SA (32/2018) Umowa zmieniająca przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Siewierzu

 • 21.11.2018 17:14

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 12.11.2018 16:59

  ALTA SA (31/2018) Wniesienie apelacji od wyroku Sądu z dnia 3.10.2018r. w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • 04.10.2018 20:57

  ALTA SA (30/2018) Wyrok Sądu w sprawie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18

 • 12.09.2018 14:59

  ALTA SA (29/2018) Zakończenie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów CP Tychy Sp. z o.o.

 • 05.09.2018 18:35

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 29.08.2018 16:23

  ALTA SA (28/2018) Zamiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 29.08.2018 15:36

  ALTA SA (27/2018) Informacja o wstępnym szacunku wyniku dokonanym w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2018 r.

 • 28.08.2018 22:04

  ALTA SA (26/2018) Umowa sprzedaży wierzytelności Modena Park i przystąpienie do Spółki Komandytowej

 • 24.08.2018 10:57

  ALTA SA (25/2018) Aneks do umowy na wyłączność prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży wierzytelności Modena 

 • 07.08.2018 14:30

  ALTA SA (24/2018) Aneks do umowy na wyłączność prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży wierzytelności Modena

 • 01.08.2018 21:37

  ALTA SA (23/2018) Informacja o zmianie adresu siedziby Emitenta

 • 31.07.2018 22:56

  ALTA SA (22/2018) Powierzenie badania sprawozdania finansowego ALTA S.A. 2018r. Spółce UHY-ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K.

 • 29.06.2018 18:25

  ALTA SA (21/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 29.06.2018r.

 • 29.06.2018 18:18

  ALTA SA (20/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 29.06.2018r

 • 28.06.2018 18:34

  ALTA SA (19/2018) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. zwołanego na dzień 29.06.2018r.

 • 28.06.2018 18:14

  ALTA SA (18/2018) Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Siewierzu

 • 28.06.2018 15:26

  ALTA SA (17/2018) Negocjacje w sprawie sprzedaży wierzytelności Modena

 • 21.06.2018 17:23

  ALTA SA (16/2018) Powołanie Komitetu Audytu

 • 21.06.2018 16:27

  ALTA SA (15/2018) Porozumienie na opracowanie koncepcji dla nieruchomości

 • 18.06.2018 17:12

  ALTA SA (14/2018) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów CP Tychy Sp. z o.o.

 • 02.06.2018 13:12

  ALTA SA (13/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.05.2018 16:23

  ALTA SA (12/2018) Sprzedaż akcji Powszechna Agencja Informacyjna S.A. (PAGI S.A.)

 • 24.05.2018 11:21

  ALTA SA (11/2018) Strategia Spółki ALTA S.A. na lata 2018-2022

 • 23.05.2018 17:37

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 20.04.2018 08:32

  ALTA SA (10/2018) Spełnienie warunku w umowie sprzedaży częstotliwości PAGI S.A.

 • 20.04.2018 08:31

  ALTA SA (9/2018) Ujawnienie informacji poufnej - Warunkowa sprzedaż częstotliwości PAGI S.A.

 • 19.04.2018 17:18

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.04.2018 13:26

  ALTA SA (8/2018) Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 dotyczącego negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości TUP Property S.A.

 • 10.04.2018 16:37

  ALTA SA (8/2018) Negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości TUP Property S.A.

 • 05.03.2018 16:12

  ALTA SA (7/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27.02.2018r.

 • 27.02.2018 17:13

  ALTA SA (6/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r.

 • 27.02.2018 17:12

  ALTA SA (5/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

 • 26.02.2018 14:05

  ALTA SA (4/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 23.02.2018 22:46

  ALTA SA (3/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.01.2018 19:05

  ALTA SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.

 • 22.01.2018 17:05

  ALTA SA (1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 22.12.2017 15:01

  ALTA SA (25/2017) Zawarcie Porozumienia o spłacie kredytu pomiędzy TUP Property S.A. i BZ WBK S.A.

 • 12.12.2017 17:48

  ALTA SA (24/2017) Negocjacje w sprawie sprzedaży częstotliwości Spółki Powszechna Agencja Informacyjna S.A.

 • 30.11.2017 18:40

  ALTA SA (23/2017) Informacja w sprawie Porozumienia o spłacie kredytu TUP Property S.A.

 • 22.11.2017 18:52

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 13.11.2017 18:22

  ALTA SA (22/2017) Wyrok ws pozwu Spółki ALTA przeciwko Zarządowi Spółki Modena Park Sp. z o.o. za wierzytelność dotyczącą projektu Modena Park.

 • 31.10.2017 11:35

  ALTA SA (21/2017) Informacja w sprawie negocjacji sprzedaży terenów inwestycyjnych Siewierz Jeziorna

 • 13.10.2017 15:08

  ALTA SA (20/2017) Porozumienie w sprawie kredytu TUP Property S.A.

 • 07.09.2017 17:51

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 04.08.2017 15:57

  ALTA SA (19/2017) Sprzedaż nieruchomości w inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 19.07.2017 17:00

  ALTA SA (18/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.07.2017 19:37

  ALTA SA (17/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w inwestycji Siewierz Jeziorna przez spółkę zależną od Emitenta oraz zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w inwestycji Siewierz Jeziorn

 • 03.07.2017 09:56

  ALTA SA (16/2017) Informacja uzyskana od spółki zależnej

 • 30.06.2017 18:44

  ALTA SA (15/2017) Umowa kredytowa Spółki TUP Property S.A.

 • 27.06.2017 15:43

  ALTA SA (14/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 21 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 17:31

  ALTA SA (13/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 21 czerwca 2017r.

 • 21.06.2017 17:22

  ALTA SA (12/2017) Wybór Zarządu nowej kadencji

 • 30.05.2017 18:51

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 25.05.2017 20:05

  ALTA SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 16.05.2017 17:17

  ALTA SA (10/2017) Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A. w Warszawie

 • 10.05.2017 06:30

  Alta może wypłacić dywidendę w '18; dezinwestycje potrwają jeszcze kilka lat (wywiad)

 • 04.05.2017 16:28

  ALTA SA (9/2017) Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Siewierzu

 • 26.04.2017 18:59

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.02.2017 21:10

  ALTA SA (8/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 i nast. Ustawy o ofercie publicznej, w nawiązaniu do Zawiadomienia z dnia 31 stycznia 2017r.

 • 03.02.2017 07:53

  Alta ma list intencyjny ws. sprzedaży działki w Siewierzu za 8,5 mln zł

 • 02.02.2017 20:28

  ALTA SA (7/2017) Negocjacje w sprawie sprzedaży terenów inwestycyjnych Siewierz Jeziorna

 • 31.01.2017 21:09

  ALTA SA (6/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.01.2017 21:06

  ALTA SA (5/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.01.2017 21:05

  ALTA SA (4/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.01.2017 21:02

  ALTA SA (3/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 31.01.2017 19:50

  ALTA SA (2/2017) Aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A.

 • 30.01.2017 11:14

  ALTA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 28.11.2016 16:34

  ALTA SA (19/2016) Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w projekcie Siewierz Jeziorna - nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej i opcja kupna kolejnych działek

 • 09.11.2016 17:16

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 18.10.2016 15:10

  ALTA SA (18/2016) Informacja w sprawie ofert sprzedaży wierzytelności Modena Park

 • 13.10.2016 18:50

  ALTA SA (17/2016) Procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 19.09.2016 20:42

  ALTA SA (16/2016) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2

 • 31.08.2016 19:45

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 23.08.2016 17:17

  ALTA SA (15/2016) Połączenie Spółek - Inwestycji TUP Property S.A. i Forest Hill Sp. z o.o.

 • 13.07.2016 14:25

  ALTA SA (14/2016) Sprzedaż nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim

 • 08.07.2016 12:53

  ALTA SA (13/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.07.2016 12:52

  ALTA SA (12/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego 9/2016 - życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej ALTA S.A. oraz informacja o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.06.2016 20:46

  ALTA SA Aneks TUP Property S.A. do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 29.06.2016 12:05

  ALTA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 23 czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 22:20

  ALTA SA Wybór Rady Nadzorczej ALTA S.A. na nową kadencję

 • 23.06.2016 22:05

  ALTA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 23 czerwca 2016r.

 • 22.06.2016 19:55

  Akcjonariusz Alty chce, by spółka wypłaciła 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2016 18:07

  ALTA SA Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. zwołanego na dzień 23.06.2016r.

 • 03.06.2016 18:25

  ALTA SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alta S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r.

 • 24.05.2016 18:37

  ALTA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2016 19:21

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 30.04.2016 10:59

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 24.03.2016 15:32

  ALTA SA Planowana sprzedaż nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim

 • 29.02.2016 20:09

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 Q

 • 05.02.2016 15:31

  ALTA SA Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A. w Środzie Wielkopolskiej

 • 29.01.2016 16:15

  ALTA SA Terminy publikacji raportów w 2016r.

 • 29.01.2016 14:58

  ALTA SA Transakcje osoby zobowiązanej dokonane w 2015r.

 • 16.11.2015 22:04

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 07.11.2015 16:51

  ALTA SA Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w projekcie Siewierz - Jeziorna

 • 07.11.2015 16:42

  ALTA SA Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A.

 • 03.11.2015 15:43

  ALTA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 24.10.2015 13:26

  ALTA SA Sprzedaż działek w projekcie Siewierz Jeziorna

 • 16.10.2015 16:21

  ALTA SA Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

 • 31.08.2015 20:25

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 24.08.2015 21:24

  ALTA SA Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 27.07.2015 19:40

  ALTA SA Sprzedaż nieruchomości w Katowicach

 • 01.07.2015 10:25

  ALTA SA Aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A. - zakończenie restrukturyzacji zadłużenia

 • 25.06.2015 08:11

  ALTA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 19.06.2015 07:57

  ALTA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.06.2015 07:43

  ALTA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 18 czerwca 2015r.

 • 09.06.2015 16:57

  ALTA SA Przedterminowa spłata części kredytu

 • 03.06.2015 20:52

  ALTA SA Sprzedaż trzech nieruchomości Spółki TUP Property

 • 28.05.2015 21:13

  ALTA SA Spłata kredytu TUP Property S.A., zakończenie refinansowanie zadłużenia w DZ Bank AG

 • 22.05.2015 16:28

  ALTA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTA S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015r.

 • 22.05.2015 16:17

  ALTA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A.

 • 19.05.2015 17:55

  ALTA SA Refinansowanie zadłużenia TUP Property S.A., zawarcie umowy kredytowej

 • 14.05.2015 18:10

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 08.05.2015 17:10

  ALTA SA Restrukturyzacja Spółki TUP Property i jej zadłużenia

 • 24.04.2015 15:46

  ALTA SA Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną

 • 23.04.2015 10:15

  ALTA SA Pozytywna decyzja kredytowa

 • 15.04.2015 15:19

  ALTA SA Zmiana adresu siedziby ALTA S.A.

 • 13.04.2015 17:48

  GPW: Komunikat - ALTA SA

 • 01.04.2015 12:01

  ALTA SA Aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 23.03.2015 18:51

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 18:17

  ALTA SA Przedwstępna umowa sprzedaży działek w projekcie Siewierz Jeziorna

 • 12.03.2015 18:10

  ALTA SA Zamiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 03.03.2015 16:44

  ALTA SA Zmiana terminu sprzedaży działek w Siewierzu

 • 30.01.2015 09:30

  ALTA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015r.

 • 29.12.2014 14:03

  ALTA SA aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 23.12.2014 17:13

  ALTA SA informacja dotycząca wyroku Sądu przeciwko zarządowi spółki Modena Park Sp. z o.o. - Spółki Dłużniczki wobec ALTA SA

 • 10.12.2014 17:10

  ALTA SA porozumienie TUP Property S.A. i DZ Bank AG S.A

 • 02.12.2014 10:48

  ALTA SA dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.

 • 02.12.2014 08:45

  ALTA SA List intencyjny w sprawie sprzedaży Deweloperowi działek w projekcie Siewierz Jeziorna

 • 06.11.2014 17:47

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 07.10.2014 14:33

  ALTA SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 18.09.2014 07:37

  ALTA SA przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Katowicach

 • 10.09.2014 17:36

  ALTA SA sprzedaż udziałów X-press Couriers Sp. z o.o.

 • 08.08.2014 18:26

  ALTA SA - zmiana na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej

 • 08.08.2014 18:21

  ALTA SA - uchwała rady nadzorczej w sprawie tekstu jednolitego statutu

 • 01.08.2014 16:11

  ALTA SA połączenie Spółek Centrum Handlowe Bażanty Sp. z o.o. i TUP Property S.A.

 • 29.07.2014 17:18

  ALTA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 24.07.2014 16:36

  ALTA SA powołanie zarządu nowej kadencji

 • 24.07.2014 16:30

  ALTA SA - uchwały podjęte przez ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 24 lipca 2014 r.

 • 01.07.2014 17:34

  ALTA SA Zmiana nazwy i siedziby Spółki zależnej od ALTA S.A.

 • 27.06.2014 17:34

  ALTA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

 • 27.06.2014 17:07

  ALTA SA przerwa w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte przez ZWZ 27 czerwca 2014 r.

 • 25.06.2014 18:04

  ALTA SA informacja dotycząca raportów okresowych przekazywanych w 2014r.

 • 18.06.2014 22:37

  ALTA SA Informacja dotycząca prawa kupna akcji przez Prezesa Zarządu Spółki

 • 19.05.2014 13:44

  ALTA SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2014r.

 • 19.05.2014 13:33

  ALTA SA ogłoszenie zarządu o zmianie terminu WZ i zwołaniu WZ na 27 czerwca 2014 r.

 • 14.05.2014 17:31

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 15:20

  ALTA SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27 maja 2014 r.

 • 29.04.2014 15:17

  ALTA SA - zwołanie ZWZ

 • 19.03.2014 17:34

  ALTA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 17:29

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 14.03.2014 14:40

  ALTA SA sprzedaż nieruchomości Forest Hill i Centrum Handlowe Bażanty

 • 10.03.2014 18:42

  ALTA SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

 • 31.01.2014 15:35

  ALTA SA warunkowe umowy sprzedaży nieruchomości Forest Hill i Centrum Handlowe Bażanty

 • 31.01.2014 15:30

  ALTA SA transakcje osoby zobowiązanej dokonane w 2013r

 • 31.01.2014 15:18

  ALTA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014r.

 • 19.12.2013 19:47

  ALTA SA - przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości Forest Hill i Centrum Handlowe Bażanty

 • 12.12.2013 15:54

  ALTA SA rozwiązanie spółki Kino-Centrum Fordon

 • 02.12.2013 18:22

  ALTA SA zgromadzenie wspólników Kino-Centrum Fordon w sprawie likwidacji spółki

 • 22.11.2013 16:45

  ALTA SA aneks do umowy kredytowej spółki TUP Property SA

 • 31.10.2013 11:39

  ALTA SA zakończenie działalności w Nieporęcie

 • 17.10.2013 17:03

  ALTA SA - zmiana nazw skróconych spółki w notowaniach giełdowych

 • 17.10.2013 13:16

  GPW: Komunikat - zmiana nazw skróconych spółki TUP SA

 • 15.10.2013 18:09

  TUP SA rejestracja zmiany nazwy spółki TUP na ALTA

 • 17.09.2013 18:16

  TUP SA zakończenie sporów sądowych Forest Hill - Erbud i Port Lotniczy w Szczecinie

 • 17.09.2013 17:57

  TUP SA zakończenie współpracy z Miastem Bydgoszcz

 • 13.08.2013 19:40

  TUP SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 10.07.2013 12:21

  TUP SA - uchwała rady nadzorczej w sprawie tekstu jednolitego statutu

 • 10.07.2013 10:57

  TUP SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.07.2013 10:39

  TUP SA - ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki

 • 08.07.2013 10:10

  TUP może mieć z dezinwestycji ok. 70 mln zł, wyda je głównie na dywidendę i buy-back (wywiad)

 • 28.06.2013 15:21

  TUP SA - akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 27.06.2013 09:54

  TUP ma strategię na lata 2013-20; skupi się na budowie miasta Siewierz Jeziorna

 • 26.06.2013 18:46

  TUP SA wybór rady nadzorczej na nową kadencję

 • 26.06.2013 18:44

  TUP SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013r.

 • 20.06.2013 14:41

  TUP SA - sprzedaż nieruchomości w Kołobrzegu

 • 07.06.2013 12:33

  TUP SA - aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 14.05.2013 07:52

  TUP SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr