Alta SA

skrót: AAT

Brak kursu dla wybranej firmy

Jako jednostka inwestycyjna pełni rolę inwestora finansowego w spółkach działających w branży nieruchomościowej, zajmujących w niej zdywersyfikowane pozycje tj. wynajem nieruchomości komercyjnych, logistycznych, biurowych, sprzedaż gotowych działek budowlanych wraz z projektem, sprzedaż domów i mieszkań. Największy potencjał wśród inwestycji stanowi projekt Siewierz Jeziorna.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hlamata Holdings Ltd.wraz z Małgorzatą i Robertem Moritz7 834 43851,00%14 109 63865,00%
Ipopema TFI SApoprzez Total FIZ, ZWZ1 702 03011,19%1 702 0307,86%
Investors TFI SAportfele1 488 5059,78%1 488 5056,88%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 29.12.2020 22:05

  ALTA SA (37/2020) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki CP Tychy

 • 29.12.2020 15:58

  ALTA SA (36/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 28.12.2020 16:58

  ALTA SA (35/2020) Umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu spółki CP Tychy, podjęcie decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy oraz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy do Sądu

 • 11.12.2020 13:15

  ALTA SA (34/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 07.12.2020 16:41

  ALTA SA (33/2020) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna - wejście w życie uchwały Rady Miasta Siewierz

 • 04.12.2020 14:58

  ALTA SA (32/2020) Zawarcie umowy pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A.

 • 26.11.2020 17:03

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 17.11.2020 18:14

  ALTA SA (31/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 17.11.2020 18:08

  ALTA SA (30/2020) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 29.10.2020 17:01

  ALTA SA (29/2020) Umowa warunkowa zawarta pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A.

 • 29.10.2020 15:28

  ALTA SA (28/2020) Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna

 • 26.10.2020 10:56

  ALTA SA (27/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 16.10.2020 19:54

  ALTA SA (26/2020) Postanowienie sądu w sprawie wniosku o wpis w księdze wieczystej

 • 30.09.2020 17:11

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 30.09.2020 16:30

  ALTA SA (25/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

 • 01.09.2020 13:12

  ALTA SA (24/2020) Wybór Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 31.08.2020 15:45

  ALTA SA (23/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 31.08.2020r.

 • 31.08.2020 15:02

  ALTA SA (22/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 31.08.2020r.

 • 25.08.2020 12:54

  ALTA SA (21/2020) Informacja o wstępnym szacunku wyniku dokonanym w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2020 r.

 • 25.08.2020 12:30

  ALTA SA (20/2020) Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu CP Tychy oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących: (i) zagrożenia niewypłacalnością CP Tychy i rozpoczęcia działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach

 • 13.08.2020 16:06

  ALTA SA (19/2020) Życiorys dokooptowanego członka Rady Nadzorczej ALTA

 • 11.08.2020 15:26

  ALTA SA (18/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

 • 06.08.2020 17:05

  ALTA SA (17/2020) Umowa sprzedaży nieruchomości spółki Chmielowskie Sp. z o.o.

 • 04.08.2020 18:06

  ALTA SA (16/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A.

 • 04.08.2020 16:45

  ALTA SA (15/2020) Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.

 • 03.08.2020 10:20

  ALTA SA (14/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.

 • 25.06.2020 14:01

  ALTA SA (12/2020) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2020

 • 24.06.2020 17:19

  ALTA SA (12/2020) Zakończenie skupu akcji własnych realizowanego w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży - podsumowanie

 • 08.06.2020 17:16

  ALTA SA (11/2020) Podjęcie przez Zarząd Alta S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

 • 02.06.2020 15:21

  ALTA SA (10/2020) Informacja w sprawie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie

 • 27.05.2020 17:04

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 27.05.2020 14:46

  ALTA SA (9/2020) Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie

 • 18.05.2020 16:12

  ALTA SA (8/2020) Umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku

 • 15.05.2020 18:43

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.04.2020 15:53

  ALTA SA (7/2020) Zamiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 07.04.2020 18:25

  ALTA SA (6/2020) Aneks do umowy kredytowej CP Tychy Sp. z o.o.

 • 11.03.2020 16:07

  ALTA SA (5/2020) Wydanie akcji serii G Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 09.03.2020 17:08

  ALTA SA (4/2020) Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW - wydanie komunikatu przez KDPW

 • 06.03.2020 19:44

  ALTA SA (3/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G Emitenta

 • 06.03.2020 15:28

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki ALTA S.A.

 • 24.02.2020 20:06

  ALTA SA (2/2020) Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW

 • 31.01.2020 15:46

  ALTA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020r.

 • 12.12.2019 12:36

  ALTA SA (25/2019) Aneks do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 20.11.2019 17:53

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 13.11.2019 17:19

  ALTA SA (24/2019) Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie - rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości

 • 02.10.2019 17:46

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 02.10.2019 17:26

  ALTA SA (23/2019) Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.

 • 01.10.2019 16:55

  ALTA SA (22/2019) Realizacja postanowień Umowy Sprzedaży wierzytelności i zakończenie procesu sprzedaży wierzytelności

 • 01.10.2019 16:33

  ALTA SA (21/2019) Porozumienie do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 30.09.2019 22:15

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 17.09.2019 21:29

  ALTA SA (20/2019) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • 02.09.2019 17:19

  ALTA SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.

 • 31.05.2019 19:29

  ALTA SA (9/2019) Postanowienie Sądu w sprawie wniosku ALTA S.A. o ogłoszenie upadłości Modena Park Sp. z o.o.

 • 17.04.2019 19:30

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 17:20

  ALTA SA (4/2019) Informacja w sprawie realizacji postanowień Aneksu nr 1 do Porozumienia dotyczącego spłaty wymagalnych należności

 • 29.03.2019 17:11

  ALTA SA (3/2019) Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku

 • 07.02.2019 19:23

  ALTA SA (2/2019) Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia

 • 31.01.2019 08:27

  ALTA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019r.

 • 21.12.2018 17:02

  ALTA SA (35/2018) Współpraca w zakresie opracowania koncepcji dla nieruchomości

 • 11.12.2018 14:55

  ALTA SA (34/2018) Spłata części zadłużenia i Aneks nr 1 do Porozumienia dotyczącego spłaty wymaganych należności

 • 30.11.2018 15:32

  ALTA SA (33/2018) Decyzja Kredytowa o zmianie Porozumienia o spłacie kredytu TUP Property S.A.

 • 22.11.2018 22:20

  ALTA SA (32/2018) Umowa zmieniająca przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Siewierzu

 • 21.11.2018 17:14

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 12.11.2018 16:59

  ALTA SA (31/2018) Wniesienie apelacji od wyroku Sądu z dnia 3.10.2018r. w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • 04.10.2018 20:57

  ALTA SA (30/2018) Wyrok Sądu w sprawie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18

 • 12.09.2018 14:59

  ALTA SA (29/2018) Zakończenie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów CP Tychy Sp. z o.o.

 • 05.09.2018 18:35

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 29.08.2018 16:23

  ALTA SA (28/2018) Zamiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 29.08.2018 15:36

  ALTA SA (27/2018) Informacja o wstępnym szacunku wyniku dokonanym w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2018 r.

 • 28.08.2018 22:04

  ALTA SA (26/2018) Umowa sprzedaży wierzytelności Modena Park i przystąpienie do Spółki Komandytowej

 • 24.08.2018 10:57

  ALTA SA (25/2018) Aneks do umowy na wyłączność prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży wierzytelności Modena 

 • 07.08.2018 14:30

  ALTA SA (24/2018) Aneks do umowy na wyłączność prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży wierzytelności Modena

 • 01.08.2018 21:37

  ALTA SA (23/2018) Informacja o zmianie adresu siedziby Emitenta

 • 31.07.2018 22:56

  ALTA SA (22/2018) Powierzenie badania sprawozdania finansowego ALTA S.A. 2018r. Spółce UHY-ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K.

 • 29.06.2018 18:25

  ALTA SA (21/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 29.06.2018r.

 • 29.06.2018 18:18

  ALTA SA (20/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 29.06.2018r

 • 28.06.2018 18:34

  ALTA SA (19/2018) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. zwołanego na dzień 29.06.2018r.

 • 28.06.2018 18:14

  ALTA SA (18/2018) Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Siewierzu

 • 28.06.2018 15:26

  ALTA SA (17/2018) Negocjacje w sprawie sprzedaży wierzytelności Modena

 • 21.06.2018 17:23

  ALTA SA (16/2018) Powołanie Komitetu Audytu

 • 21.06.2018 16:27

  ALTA SA (15/2018) Porozumienie na opracowanie koncepcji dla nieruchomości

 • 18.06.2018 17:12

  ALTA SA (14/2018) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów CP Tychy Sp. z o.o.

 • 02.06.2018 13:12

  ALTA SA (13/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.05.2018 16:23

  ALTA SA (12/2018) Sprzedaż akcji Powszechna Agencja Informacyjna S.A. (PAGI S.A.)

 • 24.05.2018 11:21

  ALTA SA (11/2018) Strategia Spółki ALTA S.A. na lata 2018-2022

 • 23.05.2018 17:37

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 20.04.2018 08:32

  ALTA SA (10/2018) Spełnienie warunku w umowie sprzedaży częstotliwości PAGI S.A.

 • 20.04.2018 08:31

  ALTA SA (9/2018) Ujawnienie informacji poufnej - Warunkowa sprzedaż częstotliwości PAGI S.A.

 • 19.04.2018 17:18

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.04.2018 13:26

  ALTA SA (8/2018) Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 dotyczącego negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości TUP Property S.A.

 • 10.04.2018 16:37

  ALTA SA (8/2018) Negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości TUP Property S.A.

 • 05.03.2018 16:12

  ALTA SA (7/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27.02.2018r.

 • 27.02.2018 17:13

  ALTA SA (6/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r.

 • 27.02.2018 17:12

  ALTA SA (5/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

 • 26.02.2018 14:05

  ALTA SA (4/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 23.02.2018 22:46

  ALTA SA (3/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.01.2018 19:05

  ALTA SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.

 • 22.01.2018 17:05

  ALTA SA (1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 22.12.2017 15:01

  ALTA SA (25/2017) Zawarcie Porozumienia o spłacie kredytu pomiędzy TUP Property S.A. i BZ WBK S.A.

 • 12.12.2017 17:48

  ALTA SA (24/2017) Negocjacje w sprawie sprzedaży częstotliwości Spółki Powszechna Agencja Informacyjna S.A.

 • 30.11.2017 18:40

  ALTA SA (23/2017) Informacja w sprawie Porozumienia o spłacie kredytu TUP Property S.A.

 • 22.11.2017 18:52

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 13.11.2017 18:22

  ALTA SA (22/2017) Wyrok ws pozwu Spółki ALTA przeciwko Zarządowi Spółki Modena Park Sp. z o.o. za wierzytelność dotyczącą projektu Modena Park.

 • 31.10.2017 11:35

  ALTA SA (21/2017) Informacja w sprawie negocjacji sprzedaży terenów inwestycyjnych Siewierz Jeziorna

 • 13.10.2017 15:08

  ALTA SA (20/2017) Porozumienie w sprawie kredytu TUP Property S.A.

 • 07.09.2017 17:51

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 04.08.2017 15:57

  ALTA SA (19/2017) Sprzedaż nieruchomości w inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 19.07.2017 17:00

  ALTA SA (18/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.07.2017 19:37

  ALTA SA (17/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w inwestycji Siewierz Jeziorna przez spółkę zależną od Emitenta oraz zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w inwestycji Siewierz Jeziorn

 • 03.07.2017 09:56

  ALTA SA (16/2017) Informacja uzyskana od spółki zależnej

 • 30.06.2017 18:44

  ALTA SA (15/2017) Umowa kredytowa Spółki TUP Property S.A.

 • 27.06.2017 15:43

  ALTA SA (14/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 21 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 17:31

  ALTA SA (13/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 21 czerwca 2017r.

 • 21.06.2017 17:22

  ALTA SA (12/2017) Wybór Zarządu nowej kadencji

 • 30.05.2017 18:51

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 25.05.2017 20:05

  ALTA SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 16.05.2017 17:17

  ALTA SA (10/2017) Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A. w Warszawie

 • 10.05.2017 06:30

  Alta może wypłacić dywidendę w '18; dezinwestycje potrwają jeszcze kilka lat (wywiad)

 • 04.05.2017 16:28

  ALTA SA (9/2017) Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Siewierzu

 • 26.04.2017 18:59

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.02.2017 21:10

  ALTA SA (8/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 i nast. Ustawy o ofercie publicznej, w nawiązaniu do Zawiadomienia z dnia 31 stycznia 2017r.

 • 03.02.2017 07:53

  Alta ma list intencyjny ws. sprzedaży działki w Siewierzu za 8,5 mln zł

 • 02.02.2017 20:28

  ALTA SA (7/2017) Negocjacje w sprawie sprzedaży terenów inwestycyjnych Siewierz Jeziorna

 • 31.01.2017 21:09

  ALTA SA (6/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.01.2017 21:06

  ALTA SA (5/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.01.2017 21:05

  ALTA SA (4/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.01.2017 21:02

  ALTA SA (3/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 31.01.2017 19:50

  ALTA SA (2/2017) Aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A.

 • 30.01.2017 11:14

  ALTA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 28.11.2016 16:34

  ALTA SA (19/2016) Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w projekcie Siewierz Jeziorna - nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej i opcja kupna kolejnych działek

 • 09.11.2016 17:16

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 18.10.2016 15:10

  ALTA SA (18/2016) Informacja w sprawie ofert sprzedaży wierzytelności Modena Park

 • 13.10.2016 18:50

  ALTA SA (17/2016) Procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestycji Siewierz Jeziorna

 • 19.09.2016 20:42

  ALTA SA (16/2016) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2

 • 31.08.2016 19:45

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 23.08.2016 17:17

  ALTA SA (15/2016) Połączenie Spółek - Inwestycji TUP Property S.A. i Forest Hill Sp. z o.o.

 • 13.07.2016 14:25

  ALTA SA (14/2016) Sprzedaż nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim

 • 08.07.2016 12:53

  ALTA SA (13/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.07.2016 12:52

  ALTA SA (12/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego 9/2016 - życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej ALTA S.A. oraz informacja o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.06.2016 20:46

  ALTA SA Aneks TUP Property S.A. do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 29.06.2016 12:05

  ALTA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 23 czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 22:20

  ALTA SA Wybór Rady Nadzorczej ALTA S.A. na nową kadencję

 • 23.06.2016 22:05

  ALTA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 23 czerwca 2016r.

 • 22.06.2016 19:55

  Akcjonariusz Alty chce, by spółka wypłaciła 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2016 18:07

  ALTA SA Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. zwołanego na dzień 23.06.2016r.

 • 03.06.2016 18:25

  ALTA SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alta S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r.

 • 24.05.2016 18:37

  ALTA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2016 19:21

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 30.04.2016 10:59

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 24.03.2016 15:32

  ALTA SA Planowana sprzedaż nieruchomości w Ożarowie Mazowieckim

 • 29.02.2016 20:09

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 Q

 • 05.02.2016 15:31

  ALTA SA Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A. w Środzie Wielkopolskiej

 • 29.01.2016 16:15

  ALTA SA Terminy publikacji raportów w 2016r.

 • 29.01.2016 14:58

  ALTA SA Transakcje osoby zobowiązanej dokonane w 2015r.

 • 16.11.2015 22:04

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 07.11.2015 16:51

  ALTA SA Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w projekcie Siewierz - Jeziorna

 • 07.11.2015 16:42

  ALTA SA Sprzedaż nieruchomości TUP Property S.A.

 • 03.11.2015 15:43

  ALTA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 24.10.2015 13:26

  ALTA SA Sprzedaż działek w projekcie Siewierz Jeziorna

 • 16.10.2015 16:21

  ALTA SA Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

 • 31.08.2015 20:25

  ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 24.08.2015 21:24

  ALTA SA Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 27.07.2015 19:40

  ALTA SA Sprzedaż nieruchomości w Katowicach

 • 01.07.2015 10:25

  ALTA SA Aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A. - zakończenie restrukturyzacji zadłużenia

 • 25.06.2015 08:11

  ALTA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 19.06.2015 07:57

  ALTA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.06.2015 07:43

  ALTA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 18 czerwca 2015r.

 • 09.06.2015 16:57

  ALTA SA Przedterminowa spłata części kredytu

 • 03.06.2015 20:52

  ALTA SA Sprzedaż trzech nieruchomości Spółki TUP Property

 • 28.05.2015 21:13

  ALTA SA Spłata kredytu TUP Property S.A., zakończenie refinansowanie zadłużenia w DZ Bank AG

 • 22.05.2015 16:28

  ALTA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTA S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015r.

 • 22.05.2015 16:17

  ALTA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A.

 • 19.05.2015 17:55

  ALTA SA Refinansowanie zadłużenia TUP Property S.A., zawarcie umowy kredytowej

 • 14.05.2015 18:10

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 08.05.2015 17:10

  ALTA SA Restrukturyzacja Spółki TUP Property i jej zadłużenia

 • 24.04.2015 15:46

  ALTA SA Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną

 • 23.04.2015 10:15

  ALTA SA Pozytywna decyzja kredytowa

 • 15.04.2015 15:19

  ALTA SA Zmiana adresu siedziby ALTA S.A.

 • 13.04.2015 17:48

  GPW: Komunikat - ALTA SA

 • 01.04.2015 12:01

  ALTA SA Aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 23.03.2015 18:51

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 18:17

  ALTA SA Przedwstępna umowa sprzedaży działek w projekcie Siewierz Jeziorna

 • 12.03.2015 18:10

  ALTA SA Zamiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 03.03.2015 16:44

  ALTA SA Zmiana terminu sprzedaży działek w Siewierzu

 • 30.01.2015 09:30

  ALTA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015r.

 • 29.12.2014 14:03

  ALTA SA aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 23.12.2014 17:13

  ALTA SA informacja dotycząca wyroku Sądu przeciwko zarządowi spółki Modena Park Sp. z o.o. - Spółki Dłużniczki wobec ALTA SA

 • 10.12.2014 17:10

  ALTA SA porozumienie TUP Property S.A. i DZ Bank AG S.A

 • 02.12.2014 10:48

  ALTA SA dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.

 • 02.12.2014 08:45

  ALTA SA List intencyjny w sprawie sprzedaży Deweloperowi działek w projekcie Siewierz Jeziorna

 • 06.11.2014 17:47

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 07.10.2014 14:33

  ALTA SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 18.09.2014 07:37

  ALTA SA przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Katowicach

 • 10.09.2014 17:36

  ALTA SA sprzedaż udziałów X-press Couriers Sp. z o.o.

 • 08.08.2014 18:26

  ALTA SA - zmiana na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej

 • 08.08.2014 18:21

  ALTA SA - uchwała rady nadzorczej w sprawie tekstu jednolitego statutu

 • 01.08.2014 16:11

  ALTA SA połączenie Spółek Centrum Handlowe Bażanty Sp. z o.o. i TUP Property S.A.

 • 29.07.2014 17:18

  ALTA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 24.07.2014 16:36

  ALTA SA powołanie zarządu nowej kadencji

 • 24.07.2014 16:30

  ALTA SA - uchwały podjęte przez ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 24 lipca 2014 r.

 • 01.07.2014 17:34

  ALTA SA Zmiana nazwy i siedziby Spółki zależnej od ALTA S.A.

 • 27.06.2014 17:34

  ALTA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

 • 27.06.2014 17:07

  ALTA SA przerwa w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte przez ZWZ 27 czerwca 2014 r.

 • 25.06.2014 18:04

  ALTA SA informacja dotycząca raportów okresowych przekazywanych w 2014r.

 • 18.06.2014 22:37

  ALTA SA Informacja dotycząca prawa kupna akcji przez Prezesa Zarządu Spółki

 • 19.05.2014 13:44

  ALTA SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2014r.

 • 19.05.2014 13:33

  ALTA SA ogłoszenie zarządu o zmianie terminu WZ i zwołaniu WZ na 27 czerwca 2014 r.

 • 14.05.2014 17:31

  ALTA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 15:20

  ALTA SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27 maja 2014 r.

 • 29.04.2014 15:17

  ALTA SA - zwołanie ZWZ

 • 19.03.2014 17:34

  ALTA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 17:29

  ALTA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 14.03.2014 14:40

  ALTA SA sprzedaż nieruchomości Forest Hill i Centrum Handlowe Bażanty

 • 10.03.2014 18:42

  ALTA SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

 • 31.01.2014 15:35

  ALTA SA warunkowe umowy sprzedaży nieruchomości Forest Hill i Centrum Handlowe Bażanty

 • 31.01.2014 15:30

  ALTA SA transakcje osoby zobowiązanej dokonane w 2013r

 • 31.01.2014 15:18

  ALTA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014r.

 • 19.12.2013 19:47

  ALTA SA - przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości Forest Hill i Centrum Handlowe Bażanty

 • 12.12.2013 15:54

  ALTA SA rozwiązanie spółki Kino-Centrum Fordon

 • 02.12.2013 18:22

  ALTA SA zgromadzenie wspólników Kino-Centrum Fordon w sprawie likwidacji spółki

 • 22.11.2013 16:45

  ALTA SA aneks do umowy kredytowej spółki TUP Property SA

 • 31.10.2013 11:39

  ALTA SA zakończenie działalności w Nieporęcie

 • 17.10.2013 17:03

  ALTA SA - zmiana nazw skróconych spółki w notowaniach giełdowych

 • 17.10.2013 13:16

  GPW: Komunikat - zmiana nazw skróconych spółki TUP SA

 • 15.10.2013 18:09

  TUP SA rejestracja zmiany nazwy spółki TUP na ALTA

 • 17.09.2013 18:16

  TUP SA zakończenie sporów sądowych Forest Hill - Erbud i Port Lotniczy w Szczecinie

 • 17.09.2013 17:57

  TUP SA zakończenie współpracy z Miastem Bydgoszcz

 • 13.08.2013 19:40

  TUP SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 10.07.2013 12:21

  TUP SA - uchwała rady nadzorczej w sprawie tekstu jednolitego statutu

 • 10.07.2013 10:57

  TUP SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.07.2013 10:39

  TUP SA - ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki

 • 08.07.2013 10:10

  TUP może mieć z dezinwestycji ok. 70 mln zł, wyda je głównie na dywidendę i buy-back (wywiad)

 • 28.06.2013 15:21

  TUP SA - akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 27.06.2013 09:54

  TUP ma strategię na lata 2013-20; skupi się na budowie miasta Siewierz Jeziorna

 • 26.06.2013 18:46

  TUP SA wybór rady nadzorczej na nową kadencję

 • 26.06.2013 18:44

  TUP SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013r.

 • 20.06.2013 14:41

  TUP SA - sprzedaż nieruchomości w Kołobrzegu

 • 07.06.2013 12:33

  TUP SA - aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 14.05.2013 07:52

  TUP SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr