Magna Polonia SA

skrót: 06N

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs1,63   -2,98 %-0,05 zł
Otwarcie1,680,00%
Minimum1,62-3,57%
Maksimum1,680,00%
Wolumen (szt.) 35892
Kurs odniesienia1,68
Widełki dolne1,52
Widełki górne1,84
Obroty (tyś. zł)59
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
47 7301,62
513 1541,61
1212 9101,60
38 0291,58
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,664 719 3
1,677 500 2
1,685 368 5
1,691 150 1
Angażuje się w projekty w branżach ocenianych jako branże o wysokim potencjale rozwoju: związane z nowymi technologiami, rozbudową infrastruktury, informatyką, IT, Internetem, instalacjami inteligentnymi i automatyką oraz energetyką i wzrostem efektywności energetycznej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
RG Ventures sp. z o.o.3 405 80724,46%3 405 80724,78%
Magna Polonia SA180 0001,29%180 0001,29%

Kategoria • 30.12.2020 20:22

  MAGNA POLONIA SA (17/2020) Podpisanie umów przez spółki zależne Emitenta

 • 27.11.2020 13:52

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 18.11.2020 20:25

  MAGNA POLONIA SA (16/2020) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 22.10.2020 17:30

  MAGNA POLONIA SA (15/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 5 października 2020 r.

 • 05.10.2020 14:00

  MAGNA POLONIA SA (14/2020) Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 24.09.2020 14:19

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 18.09.2020 22:37

  MAGNA POLONIA SA (13/2020) Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę

 • 28.05.2020 15:23

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 27.05.2020 23:07

  MAGNA POLONIA SA (12/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku

 • 27.05.2020 23:03

  MAGNA POLONIA SA (11/2020) Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku

 • 20.05.2020 16:10

  MAGNA POLONIA SA (10/2020) Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok

 • 20.05.2020 15:32

  MAGNA POLONIA SA (9/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 29.04.2020 19:14

  MAGNA POLONIA SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

 • 16.04.2020 13:08

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.04.2020 13:05

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.04.2020 11:32

  MAGNA POLONIA SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

 • 09.03.2020 23:29

  MAGNA POLONIA SA (6/2020) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Slede sp. z o.o.

 • 28.02.2020 18:15

  MAGNA POLONIA SA (5/2020) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży części wierzytelności Spółki dochodzonej w drodze sądowej

 • 27.02.2020 22:28

  MAGNA POLONIA SA (4/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.02.2020 18:15

  MAGNA POLONIA SA (3/2020) Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania

 • 05.02.2020 13:04

  MAGNA POLONIA SA (2/2020) Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania

 • 31.01.2020 12:50

  MAGNA POLONIA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 23.12.2019 23:22

  MAGNA POLONIA SA (16/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA

 • 23.12.2019 19:42

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MAGNA POLONIA S.A.

 • 23.12.2019 17:51

  GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego

 • 23.12.2019 15:59

  MAGNA POLONIA SA (15/2019) Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 16.12.2019 23:03

  MAGNA POLONIA SA (14/2019) Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA

 • 13.12.2019 15:13

  MAGNA POLONIA SA (13/2019) Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.11.2019 20:53

  MAGNA POLONIA SA (12/2019) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale Imagis SA oraz umowy potrącenia części wierzytelności

 • 28.11.2019 11:38

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.11.2019 11:39

  MAGNA POLONIA SA (11/2019) Informacja w sprawie postępowania z powództwa Magna Polonia S.A.

 • 27.09.2019 19:31

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MAGNA POLONIA S.A.

 • 26.09.2019 15:51

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 18:02

  MAGNA POLONIA SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

 • 29.05.2019 19:21

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 11.04.2019 22:42

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.04.2019 14:11

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 22:24

  MAGNA POLONIA SA (2/2019) Utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w jednostce stowarzyszonej

 • 29.03.2019 09:16

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MAGNA POLONIA SA

 • 31.01.2019 14:31

  MAGNA POLONIA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.12.2018 11:22

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MAGNA POLONIA S.A.

 • 14.12.2018 10:14

  MAGNA POLONIA SA (17/2018) Utworzenie odpisu przez spółkę zależną Emitenta

 • 29.11.2018 13:45

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.09.2018 16:16

  MAGNA POLONIA SA (16/2018) Zawieszenie notowań akcji Emitenta

 • 28.09.2018 15:33

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 18:49

  GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MAGNA POLONIA SA

 • 09.08.2018 15:46

  MAGNA POLONIA SA (14/2018) Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 25.06.2018 20:52

  MAGNA POLONIA SA (13/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku

 • 25.06.2018 20:46

  MAGNA POLONIA SA (12/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 23:21

  MAGNA POLONIA SA (11/2018) Uzupełnienie stanowiska Zarządu i opinii Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2018 r. stanowiącego załącznik do skonsolidowanego raportu rocznego GK Magna Polonia za 2017 r.

 • 30.05.2018 13:57

  MAGNA POLONIA SA (10/2018) Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok

 • 29.05.2018 20:09

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 21:02

  MAGNA POLONIA SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

 • 27.04.2018 23:43

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 21:50

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 20:08

  MAGNA POLONIA SA (8/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 24.04.2018 22:15

  MAGNA POLONIA SA (7/2018) Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę

 • 23.04.2018 22:35

  MAGNA POLONIA SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 13.04.2018 12:26

  MAGNA POLONIA SA (5/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 11.04.2018 22:51

  MAGNA POLONIA SA (4/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 27.02.2018 15:36

  MAGNA POLONIA SA (3/2018) Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę oraz wniesienie aportu na pokrycie udziałów

 • 08.02.2018 21:23

  MAGNA POLONIA SA (2/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta Spółki

 • 31.01.2018 14:09

  MAGNA POLONIA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 04.12.2017 23:12

  MAGNA POLONIA SA (46/2017) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Agroimmoinvest sp. z o.o. i wniesienie aportu

 • 04.12.2017 23:09

  MAGNA POLONIA SA (45/2017) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Slede sp. z o.o. i wniesienie aportu

 • 04.12.2017 23:08

  MAGNA POLONIA SA (44/2017) Cofnięcie oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

 • 29.11.2017 12:26

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.11.2017 13:31

  MAGNA POLONIA SA (43/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 27.10.2017 13:24

  MAGNA POLONIA SA (42/2017) Konwersja wierzytelności spółki zależnej wobec Imagis S.A. na akcje Imagis S.A.

 • 17.10.2017 22:49

  MAGNA POLONIA SA (41/2017) Wybór członków Komitetu Audytu

 • 29.09.2017 11:33

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.09.2017 16:38

  MAGNA POLONIA SA (40/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

 • 04.08.2017 12:23

  MAGNA POLONIA SA (39/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.08.2017 22:46

  MAGNA POLONIA SA (38/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.07.2017 18:58

  MAGNA POLONIA SA (37/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 19.07.2017 16:28

  MAGNA POLONIA SA (36/2017) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i wniesienie aportów

 • 29.06.2017 18:27

  MAGNA POLONIA SA (35/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 18:18

  MAGNA POLONIA SA (34/2017) Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 17:20

  MAGNA POLONIA SA (33/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 28.06.2017 20:08

  MAGNA POLONIA SA (32/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 27.06.2017 15:59

  MAGNA POLONIA SA (31/2017) Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA

 • 23.06.2017 17:45

  MAGNA POLONIA SA (30/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 13.06.2017 13:51

  MAGNA POLONIA SA (29/2017) Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok

 • 06.06.2017 21:07

  MAGNA POLONIA SA (28/2017) Utworzenie spółki zależnej i wniesienie aportu

 • 01.06.2017 17:35

  MAGNA POLONIA SA (27/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. zwołanego na 29 czerwca 2017 roku

 • 01.06.2017 17:32

  MAGNA POLONIA SA (26/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

 • 30.05.2017 21:30

  MAGNA POLONIA SA (25/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 29.05.2017 16:11

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 18:40

  MAGNA POLONIA SA (24/2017) Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta oraz opuszczenie przez emitenta Programu Wspierania Płynności akcji

 • 28.04.2017 17:38

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 28.04.2017 17:22

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.04.2017 17:19

  MAGNA POLONIA SA (23/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 18.04.2017 17:01

  MAGNA POLONIA SA (22/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 13.04.2017 19:29

  MAGNA POLONIA SA (21/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 03.04.2017 22:43

  MAGNA POLONIA SA (20/2017) Utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. oraz w Magna Polonia SA

 • 03.04.2017 21:44

  MAGNA POLONIA SA (19/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 29.03.2017 16:01

  MAGNA POLONIA SA (18/2017) Udział spółki zależnej w układzie Imagis S.A. w restrukturyzacji

 • 22.03.2017 14:24

  MAGNA POLONIA SA (17/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 20.03.2017 23:31

  MAGNA POLONIA SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

 • 17.03.2017 16:04

  MAGNA POLONIA SA (15/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 17.03.2017 15:58

  MAGNA POLONIA SA (14/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 15.03.2017 13:44

  MAGNA POLONIA SA (13/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 24.02.2017 15:05

  MAGNA POLONIA SA (12/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 24.02.2017 14:42

  MAGNA POLONIA SA (11/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 21.02.2017 21:55

  MAGNA POLONIA SA (10/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 21.02.2017 21:49

  MAGNA POLONIA SA (9/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 17.02.2017 14:21

  MAGNA POLONIA SA (8/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 16.02.2017 18:05

  MAGNA POLONIA SA (7/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 27.01.2017 14:42

  MAGNA POLONIA SA (6/2017) Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA

 • 27.01.2017 14:36

  MAGNA POLONIA SA (5/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 05.01.2017 14:38

  MAGNA POLONIA SA (4/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 04.01.2017 13:44

  MAGNA POLONIA SA (3/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 03.01.2017 22:59

  MAGNA POLONIA SA (2/2017) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 02.01.2017 22:10

  MAGNA POLONIA SA (1/2017) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.12.2016 16:53

  MAGNA POLONIA SA (40/2016) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 29.12.2016 22:25

  MAGNA POLONIA SA (39/2016) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 20.12.2016 13:51

  MAGNA POLONIA SA (38/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5%

 • 19.12.2016 13:41

  MAGNA POLONIA SA (37/16) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 grudnia 2016 roku

 • 13.12.2016 08:49

  MAGNA POLONIA SA (34/2016) Utworzenie odpisu dotyczącego wartości udziałów Corponet Sp. z o.o.

 • 29.11.2016 15:03

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.11.2016 07:20

  Magna Polonia chce od T-Mobile, Orange, Polkomtela i P4 617,8 mln zł

 • 27.11.2016 15:23

  MAGNA POLONIA SA (33/2016) Informacja w sprawie pozwu Magna Polonia S.A. przeciwko T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Polkomtel sp. z o.o. oraz P4 sp. z o.o.

 • 23.11.2016 11:59

  MAGNA POLONIA SA (32/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 18.11.2016 19:36

  MAGNA POLONIA SA (31/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. zwołanego na 16 grudnia 2016 roku

 • 18.11.2016 19:17

  MAGNA POLONIA SA (30/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

 • 07.11.2016 14:53

  MAGNA POLONIA SA (29/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

 • 30.09.2016 17:21

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 23.09.2016 18:53

  MAGNA POLONIA SA (28/2016) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 01.08.2016 17:10

  MAGNA POLONIA SA (27/2016) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

 • 22.07.2016 11:13

  MAGNA POLONIA SA (26/2016) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

 • 06.07.2016 18:50

  MAGNA POLONIA SA (25/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 01.07.2016 21:55

  MAGNA POLONIA SA Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 09.06.2016 14:48

  MAGNA POLONIA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2016 22:17

  MAGNA POLONIA SA Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 13.05.2016 17:20

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 28.04.2016 22:46

  MAGNA POLONIA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 • 28.04.2016 22:42

  MAGNA POLONIA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 • 28.04.2016 15:07

  MAGNA POLONIA SA Powołanie członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA nowej kadencji

 • 28.04.2016 11:28

  MAGNA POLONIA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

 • 28.04.2016 10:41

  MAGNA POLONIA SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.04.2016 19:25

  MAGNA POLONIA SA Nabycie akcji własnych Spółki

 • 26.04.2016 18:41

  Magna Polonia zakończyła I transzę skupu akcji własnych

 • 26.04.2016 18:01

  MAGNA POLONIA SA Pierwsza transza skupu akcji własnych Spółki - wyniki

 • 15.04.2016 10:55

  MAGNA POLONIA SA Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.10.2014-31.12.2015

 • 15.04.2016 10:46

  MAGNA POLONIA SA Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

 • 05.04.2016 13:07

  Magna Polonia chce skupić do 180 tys. swoich akcji po 2,6 zł za papier

 • 04.04.2016 20:16

  MAGNA POLONIA SA Pierwsza transza skupu akcji własnych Spółki

 • 04.04.2016 20:07

  MAGNA POLONIA SA Program skupu akcji własnych Spółki

 • 04.04.2016 19:34

  MAGNA POLONIA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 01.04.2016 22:20

  MAGNA POLONIA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 30.03.2016 17:43

  MAGNA POLONIA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2016 roku

 • 30.03.2016 17:30

  MAGNA POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

 • 19.03.2016 00:11

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.03.2016 23:27

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 17.03.2016 13:54

  MAGNA POLONIA SA Informacja w sprawie umów zawartych przez spółkę zależną

 • 29.02.2016 16:03

  MAGNA POLONIA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 01.10.2014 - 31.12.2015

 • 23.02.2016 15:00

  MAGNA POLONIA SA Informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego

 • 23.02.2016 14:42

  MAGNA POLONIA SA Wykup i umorzenie obligacji serii P

 • 12.02.2016 17:57

  MAGNA POLONIA SA Zawarcie umowy przez spółkę zależną

 • 27.01.2016 15:26

  MAGNA POLONIA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 09.12.2015 18:41

  MAGNA POLONIA SA Zawarcie umowy przez spółkę zależną

 • 20.11.2015 15:43

  MAGNA POLONIA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

 • 13.11.2015 16:59

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 23.10.2015 14:12

  Sąd oddalił wniosek zarządu Imagisu o ogłoszenie upadłości układowej

 • 05.10.2015 17:50

  MAGNA POLONIA SA Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 • 05.10.2015 17:35

  GPW: informuje, że z dniem 5 października 2015 roku do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka MAGNA POLONIA S.A.

 • 05.10.2015 11:22

  MAGNA POLONIA SA Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

 • 30.09.2015 18:58

  GPW: komunikat

 • 02.09.2015 08:51

  Zarząd Imagisu złożył wniosek o upadłość układową spółki

 • 18.08.2015 17:52

  MAGNA POLONIA SA Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 18.08.2015 17:48

  MAGNA POLONIA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 13.08.2015 08:19

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.08.2015 12:04

  MAGNA POLONIA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 01.10.2014 - 31.12.2015

 • 07.07.2015 11:24

  MAGNA POLONIA SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 28.05.2015 19:37

  MAGNA POLONIA SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.05.2015 17:02

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 22.05.2015 21:14

  MAGNA POLONIA SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 27.04.2015 21:01

  MAGNA POLONIA SA Umorzenie części obligacji serii P

 • 09.04.2015 13:57

  MAGNA POLONIA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.02.2015 23:45

  MAGNA POLONIA SA Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 - 31.12.2015

 • 13.02.2015 17:09

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 09.02.2015 15:26

  MAGNA POLONIA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 - 31.12.2015

 • 08.01.2015 23:13

  MAGNA POLONIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 04.12.2014 10:56

  MAGNA POLONIA SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki w dniu 1 grudnia 2014 roku

 • 02.12.2014 14:07

  WZ Magna Polonia zdecydowało o skupie do 2,78 mln akcji spółki

 • 02.12.2014 13:53

  MAGNA POLONIA SA uchwały podjęte przez ZWZ 1 grudnia 2014 r.

 • 14.11.2014 15:11

  MAGNA POLONIA SA uzupełnione projekty uchwał ZWZ zwołanego na 1 grudnia 2014 r.

 • 14.11.2014 14:32

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 14.11.2014 14:31

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 04.11.2014 12:20

  MAGNA POLONIA SA projekty uchwał ZWZ zwołanego na 1 grudnia 2014 roku

 • 04.11.2014 12:13

  MAGNA POLONIA SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

 • 06.10.2014 07:48

  MAGNA POLONIA SA zawarcie umów znaczących - przez podmiot zależny

 • 24.09.2014 13:56

  MAGNA POLONIA SA rejestracja zmian statutu Magna Polonia SA

 • 19.09.2014 14:13

  MAGNA POLONIA SA nabycie obligacji przez jednostkę zależną

 • 19.09.2014 14:10

  MAGNA POLONIA SA zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego

 • 11.09.2014 13:07

  MAGNA POLONIA SA rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 10.09.2014 13:10

  MAGNA POLONIA SA przyjęcie tekstu jednolitego statutu Magna Polonia SA

 • 29.08.2014 12:47

  MAGNA POLONIA SA lista akcjonariuszy

 • 25.08.2014 15:35

  MAGNA POLONIA SA - uchwały podjęte przez NWZ w dniu 25 sierpnia 2014 r.

 • 25.08.2014 15:30

  MAGNA POLONIA SA powołanie członka Rady nadzorczej

 • 14.08.2014 11:21

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 2/2014 QSr

 • 04.08.2014 14:14

  MAGNA POLONIA SA - uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na 25 sierpnia 2014 r.

 • 30.07.2014 18:21

  MAGNA POLONIA SA projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. zwołanego na 25 sierpnia 2014 roku

 • 30.07.2014 18:21

  MAGNA POLONIA SA ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

 • 30.07.2014 17:56

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o nabyciu akcji Magna Polonia SA przez Prezesa Zarządu

 • 30.07.2014 17:55

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Magna Polonia SA

 • 27.06.2014 15:17

  MAGNA POLONIA SA - zaniechanie kwalifikacji akcji spółki do segmentu Lista Alertów

 • 24.06.2014 18:39

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 02.06.2014 09:05

  MAGNA POLONIA SA Zmiana adresu siedziby Magna Polonia SA

 • 13.05.2014 18:39

  WZ Mediatela zdecydowało o emisji akcji, którą obejmie Hawe w zamian za udziały w Hawe Telekom

 • 02.05.2014 08:06

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o nabyciu akcji przez prezesa zarządu

 • 28.04.2014 13:33

  MAGNA POLONIA SA zapłata pozostałej części ceny sprzedaży udziałów Romford Investments sp. z o.o. przez Emitel sp. z o.o.

 • 28.04.2014 11:37

  MAGNA POLONIA SA - zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez prezesa zarządu

 • 23.04.2014 14:33

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez prezesa zarządu

 • 22.04.2014 07:48

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez prezesa zarządu

 • 17.04.2014 09:04

  Hawe i Magna Polonia nie porozumiały się ws. zgodnego głosowania na WZ Mediatel

 • 16.04.2014 14:19

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Magna Polonia SA

 • 14.04.2014 14:51

  MAGNA POLONIA SA informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji

 • 14.04.2014 13:40

  MAGNA POLONIA SA zakończenie procesu scalenia akcji, wznowienie notowań akcji spółki

 • 03.04.2014 16:58

  MAGNA POLONIA SA - zawarcie znaczących umów objęcia akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej

 • 02.04.2014 15:20

  MAGNA POLONIA SA podjęcie przez zarząd KDPW uchwały w przedmiocie ustalenia dnia wymiany i dnia referencyjnego w ramach procesu scalenia akcji spółki

 • 30.03.2014 22:53

  MAGNA POLONIA SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez prezesa zarządu

 • 28.03.2014 17:40

  MAGNA POLONIA SA komunikat zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2014 roku

 • 27.03.2014 18:21

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek (opis)

 • 27.03.2014 18:02

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek

 • 26.03.2014 12:44

  MAGNA POLONIA SA zawieszenie obrotu akcjami w związku z ich scaleniem

 • 25.03.2014 18:37

  GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki MAGNA POLONIA

 • 12.03.2014 23:20

  MAGNA POLONIA SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 07.03.2014 18:09

  MAGNA POLONIA SA - informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji

 • 07.03.2014 18:06

  MAGNA POLONIA SA - nabycie akcji własnych

 • 28.02.2014 17:18

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o nabyciu akcji Magna Polonia SA przez prezesa zarządu

 • 28.02.2014 12:06

  MAGNA POLONIA SA - nabycie przez emitenta obligacji serii O

 • 27.02.2014 07:42

  MAGNA POLONIA SA wykaz akcjonariuszy na NWZ

 • 12.02.2014 11:55

  MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 03.02.2014 14:41

  MAGNA POLONIA SA - informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego

 • 23.01.2014 09:32

  MAGNA POLONIA SA zawarcie umowy nabycia udziałów w kapitale zakładowym INPLUS Sp. z o.o.

 • 23.01.2014 09:25

  MAGNA POLONIA SA zawarcie umowy nabycia udziałów w kapitale zakładowym INPLUS Sp. z o.o.

 • 14.01.2014 11:07

  MAGNA POLONIA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 12.12.2013 11:57

  MAGNA POLONIA SA informacja w sprawie postępowań sądowych wszczętych na wniosek spółki o zawezwanie do próby ugodowej Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. i T-Mobile Polska S.A.

 • 06.12.2013 15:33

  Magna Polonia chce od Emitela 185 mln zł, Emitel ocenia roszczenia za bezpodstawne

 • 06.12.2013 13:02

  MAGNA POLONIA SA złożenie pozwu o zapłatę kwoty 185.000.000 złotych przeciwko Emitel sp. z o.o.

 • 27.11.2013 12:49

  MAGNA POLONIA SA lista akcjonariuszy

 • 26.11.2013 21:08

  MAGNA POLONIA SA informacja w sprawie postępowań sądowych

 • 26.11.2013 21:05

  MAGNA POLONIA SA uchwały podjęte przez NWZ

 • 26.11.2013 21:03

  MAGNA POLONIA SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 24.09.2013 12:23

  Magna wzywa operatorów komórkowych do ugody, domaga się od nich 617,8 mln zł

 • 24.09.2013 11:55

  MAGNA POLONIA SA złożenie wniosków o zawezwanie przez właściwy sąd do próby ugodowej

 • 23.09.2013 20:32

  MAGNA POLONIA SA rezygnacja przewodniczącego rady nadzorczej

 • 20.09.2013 13:20

  MAGNA POLONIA SA rejestracja zmian statutu spółki.

 • 07.08.2013 17:10

  MAGNA POLONIA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.07.2013 18:56

  MAGNA POLONIA SA rezygnacja członka zarządu spółki

 • 12.07.2013 15:51

  MAGNA POLONIA SA - zawiadomienie w trybie Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

 • 02.07.2013 18:52

  Hawe nie przejmie Mediatela

 • 02.07.2013 18:23

  MAGNA POLONIA SA rozwiązanie umowy inwestycyjnej

 • 27.06.2013 17:10

  Hawe będzie kontynuowało due diligence Mediatela

 • 27.06.2013 16:53

  MAGNA POLONIA SA otrzymanie informacji od strony umowy inwestycyjnej

 • 21.06.2013 10:51

  MAGNA POLONIA SA lista akcjonariuszy

 • 21.06.2013 10:33

  MAGNA POLONIA SA uchwały podjęte przez ZWZ 20 czerwca 2013 r.

 • 10.06.2013 10:41

  MAGNA POLONIA SA - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 07.06.2013 13:03

  MAGNA POLONIA SA treść regulaminu rady nadzorczej

 • 07.06.2013 12:59

  MAGNA POLONIA SA treść sprawozdania rady nadzorczej za 2012 r.

 • 07.06.2013 12:53

  MAGNA POLONIA SA powołanie członków zarządu dziesiątej kadencji

 • 05.06.2013 15:45

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie o nabyciu akcji przez prezesa zarządu

 • 05.06.2013 15:44

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 15.05.2013 19:49

  MAGNA POLONIA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.05.2013 13:31

  MAGNA POLONIA SA podjęcie uchwały o przedterminowym wykupie obligacji serii K

 • 26.04.2013 12:25

  MAGNA POLONIA SA nabycie przez emitenta obligacji serii L

 • 25.04.2013 15:37

  MAGNA POLONIA SA - spłata pożyczki przez emitenta

 • 25.04.2013 13:47

  MAGNA POLONIA SA nabycie przez emitenta obligacji serii G, J, N

 • 24.04.2013 14:55

  NFI Magna Polonia sprzedał Emitelowi właściciela Info-TV-Operator za 66,8 mln zł (aktl.)

 • 24.04.2013 14:38

  MAGNA POLONIA SA zawarcie znaczącej umowy sprzedaży udziałów Romford Investments Sp. z o.o.

 • 24.04.2013 13:52

  NFI Magna Polonia sprzedał Emitelowi właściciela Info-TV-Operator

 • 24.04.2013 13:27

  MAGNA POLONIA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 22.04.2013 16:30

  MAGNA POLONIA SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji