Informacja o podatku dochodowym od osób fizycznych od niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych podlegających wykazaniu w informacji PIT-8C

Materiał ma charakter informacyjny. Jego celem jest udzielenie podstawowych informacji dotyczących obliczania zysków lub strat wykazywanych na formularzu informacji PIT-8C, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), zwana dalej: „Ustawą” wg stanu prawnego obozującego do dnia 31 grudnia 2021 r.