Informacja o podatku dochodowym od osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) od przychodów z kapitałów pieniężnych związanych z papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Materiał ma charakter informacyjny. Jego celem jest udzielenie podstawowych informacji dotyczących rozliczenia podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U . z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), zwana dalej: „Ustawą” wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2021 r..